Monthly Archives: Березень 2018


Справжнім святковим дійством став для Шалигинської ОТГ загальногромадський конкурс читців поезії , який вперше відбувся 29 березня у приміщенні Соснівського СБК. Continue reading

Другий рік поспіль відділ культури Шалигинської селищної ради відзначив день театру Continue reading

03 квітня 2018 року о  10 – 00 в приміщенні КЗ Шалигинського міського будинку культури відбудеться  сесії селищної ради сьомого скликання Continue reading

Звіт

про базове відстеження результативності проекту регуляторного акту – проекту рішення Шалигинської селищної ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади»

 1. Вид та назва регуляторного акту: проект рішення Шалигинської селищної ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади».
 2. Назва виконавця заходів базового відстеження: управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради.
 3. Цілі прийняття акта:

– забезпечення підвищення ефективності використання комунального майна шляхом  передачі його в оренду фізичним та юридичним особам;

– правове забезпечення процесу управління і внесення плати за використання майна, що перебуває в комунальній власності;

– збільшення доходів установ, організацій (орендодавців) на балансі, яких перебуває комунальне майно;

– удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму розрахунку орендної плати за комунальне майно;

– забезпечення прозорості і доступності Методики розрахунку орендної плати.

 1. Строк виконання заходів з відстеження результативності: з 12 березня по 27 березня 2018 року.
 2. Тип відстеження. Базове.
 3. Методи одержання результатів відстеження результативності – статистичні, тобто встановлення кількісних та якісних значень показників результативності регуляторного акта з використанням інформації щодо укладення договорів оренди комунального майна.Передача в оренду об’єктів комунальної власності – це одне із джерел додаткових доходів як комунальних підприємств, так і місцевого бюджету, до того ж суб’єктам господарювання – орендарям не потрібно нести надмірні витрати на придбання майна.Згідно Методики регулюється порядок розрахунку орендної плати, затверджені орендні ставки за використання нерухомого майна, що знаходиться у комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади.
 4. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

У результаті проведення базового відстеження результативності регуляторного акта планується:

– дослідити кількість коштів, які надійшли до орендодавців у зв’язку з прийняттям вказаного рішення селищної ради ради.

 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей.

Даний пункт заповнюється при проведенні повторного (періодичного) відстеження. При проведенні базового відстеження даний пункт не заповнюється. У подальшому ефективність регуляторного акту буде проведена при повторному відстеженні (через один рік після прийняття рішення), а саме протягом квітня – травня 2019 року.

 

Начальник управління                                                                                                                  М.Полушкіна

Консультує Міністр юстиції України Павло Петренко Continue reading

 1. Вид та назва регуляторного акту:

Рішення Шалигинської селищної ради «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади».

 1. Назва виконавця заходів базового відстеження:

Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради.

 1. Цілі прийняття акту:        

–    ефективність використання майна комунальної власності;

–    забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо орендних відносин;

–    удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму при проведенні конкурсу на право оренди майна комунальної власності.

–  визначення суб’єкта, який запропонує найбільший розмір орендної плати та (або) найбільш вигідні умови сприяння соціально-економічному та культурному розвитку Шалигинської селищної  об’єднаної територіальної громади

 

 1. Строк виконання заходів з відстеження: до набрання чинності даним регуляторним актом з 12.03.2018 до 16.03.2018.
 2. Тип відстеження: базове відстеження.
 3. Методи одержання результатів відстеження: статистичний.

Обробка та аналіз інформації управління фінансів та економічного розвитку, віділу  земельних ресурсів, архітектури та містобудування Шалигинської селищної ради.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи даних: дані управління фінансів та економічного розвитку, віділу  земельних ресурсів, архітектури та містобудування Шалигинської селищної ради.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності акту:

Показники результативності дії регуляторного акту 2017 рік
1. Кількість договорів  на право оренди комунального майна, шт
2. Розмір надходжень до селищного бюджету у зв’язку з передачею в оренду комунального майна, грн

 

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: буде проводитись при повторному та періодичному відстеженні.

 

Таким чином, введення в дію рішення Шалигинської селищної ради «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади» створить умови для ефективного використання майна комунальної власності, забезпечить дотримання вимог чинного законодавства щодо орендних відносин та удосконалить єдиний організаційний та економічний механізм при проведенні конкурсу на право оренди майна комунальної власності, визначить суб’єкта, який запропонує найбільший розмір орендної плати та (або) найбільш вигідні умови сприяння соціально-економічному та культурному розвитку Шалигинської селищної  об’єднаної територіальної громади

 

Начальник  управління                                                                                                                   Н.М. Полушкіна

 

16.03.2018 р

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА МАЙНО, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ В КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ   ШАЛИГИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ»

14.02.2018р.

Відповідно до п. 2 ст. 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», враховуючи зауваження Державної регуляторної служби, керуючись ст. 25 та ч. 6 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Шалигинською селищною радою доопрацьовано  проект рішення «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади».

Проектом рішення передбачено ефективне використання майна комунальної власності  Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади, переданого в оренду, розрахунку орендної плати за зазначене майно, пропорційного її нарахування з метою подальшого удосконалення орендних відносин, оптимізації надходжень до селищного бюджету.

Поштова та електронна адреса розробника проекту:

Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради  вул.К.Московська,31, м. Глухів тел.05444-70515, shal_fin@ukr.net

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу:

Проект регуляторного акту з відповідним аналізом регуляторного впливу буде оприлюднено на офіційному сайті Шалигинської  селищної ради  http://shaligino-gromada.in.ua/ / в розділі «Регуляторна діяльність».

Строк приймання зауважень та пропозицій: один місяць з дня оприлюднення на сайті Шалигинської селищної ради регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу.

Спосіб надання зауважень та пропозицій: письмово.

Контактний телефон: 05444 7-05-15.

Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради

ПРОЕКТ

 ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

.2018                                       смт Шалигине

 

Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади

 

З метою ефективного використання майна комунальної власності  Шалигинської селищної  об’єднаної територіальної громади, переданого в оренду, розрахунку орендної плати за зазначене майно, пропорційного її з метою подальшого удосконалення орендних відносин, оптимізації надходжень до селищного бюджету, відповідно до пункту 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» зі змінами,  керуючись статтею 25 та частиною шостою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади та пропорції її розподілу згідно з додатком.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Матосову Г.М.

 

 

Селищний голова                                                                                                                Ю.В.Матвієнко

 

 

 

З текстом проекту рішення ознайомлений                                                                          Ю.В.Матвієнко

 

 

 

Методика

розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться

в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади та пропорції її розподілу

 

 

 1. Методику розроблено на підставі частини 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного і комунального майна», Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786 з метою вдосконалення та впорядкування єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду майна, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади за договорами оренди, які укладаються уповноваженим органом Шалигинської селищної ради  та з його дозволу – комунальними підприємствами, закладами, установами, організаціями, яким майно передано в господарське відання та оперативне управління.
 2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем (Форма Типового договору в додатку 2 до Методики).

У разі, коли орендодавцем нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) та іншого окремого індивідуально визначеного майна є комунальне підприємство, заклад, установа, організація, розрахунки щодо розміру орендної плати погоджуються з уповноваженим органом Шалигинської селищної ради.

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

 1. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю комунальне підприємство, заклад, установа, організація, господарське товариство, на балансі яких перебуває це майно. Такі суми сплачуються орендарем окремо.

Витрати інвалідів, пов’язані з утриманням об’єкта оренди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок Фонду України соціального захисту інвалідів у порядку, що визначається Мінпраці та Мінфіном.

 1. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:

– визначається розмір річної орендної плати;

– на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати –

останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди;

– з урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.

У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.

 1. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна встановлюється за згодою сторін, але не менше як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, – не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.
 2. Незалежна оцінка вартості    об’єкта    оренди    повинна враховувати його  місцезнаходження  і  забезпеченість  інженерними мережами.  Результати  незалежної  оцінки  є  чинними  протягом  6 місяців  від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 7 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл = (Вп х Сор) / 100; де

Опл – розмір річної орендної плати, грн.;

Вп– вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Сор – орендна ставка, визначена згідно з додатком до Методики.

 1. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними закладами, установами, організаціями, які утримуються за рахунок державного та місцевого бюджетів; державними та комунальними закладами охорони здоров′я, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів; державними та комунальними телерадіоорганізаціями; редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують; Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями; асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

– рекламного та еротичного характеру;

– заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

– в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

– заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

 1. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.
 2. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

Опл.міс = (Опл./12)х Ідо х Ім,де Опл.міс – розмір орендної плати за місяць, грн.;

Опл– розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.;

Ідо – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

 1. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

11.Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі оренди.

 1. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.
 2. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.
 3. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до селищного бюджету.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до селищного бюджету здійснюється орендодавцем.

У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

 1. У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як за три роки до цього, для продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка об’єкта оренди.
 2. У разі коли орендодавцем майна є орган, якому селищною радою надані повноваження щодо здачі в оренду комунального майна, орендна плата спрямовується у розмірі 100 відсотків до селищного бюджету.

У разі, коли орендодавцем майна є комунальні підприємства, заклади, установи, організації Шалигинської селищної ради:

а) орендна плата за окреме індивідуально визначене майно (крім нерухомого) підприємства, установи, організації спрямовується комунальному підприємству, закладу, установі, організації;

б) за нерухоме майно – 70 відсотків орендної плати спрямовується комунальному підприємству, установі, організації, 30 відсотків до селищного бюджету. При цьому орендар сплачує 100 відсотків орендної плати орендодавцю, з яких 30 відсотків орендодавець перераховує до селищного бюджету.

Кошти, отримані підприємством, установою, організацією від здачі в оренду комунального майна, мають спрямовуватися на його відновлення та утримання в належному технічному стані.

 

 

Селищний голова                                                                                     Ю.В.Матвієнко

 

 

 

  Додаток № 1 до методики

розрахунку орендної плати

 

Орендні ставки за використання нерухомого майна, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади

 

 

№ п/п Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням Орендна ставка, відсотків
1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів 100
2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти 45
3. Розміщення: 40
фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів  
ресторанів з нічним режимом роботи  
торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї  
офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету  
4. Розміщення: 30
виробників реклами  
салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів  
торговельних об’єктів з продажу автомобілів  
зовнішньої реклами на будівлях і спорудах  
5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності 25
6. Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів 22
7.  Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості 21
8. Розміщення: 20
клірингових установ  
майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів  
майстерень з ремонту ювелірних виробів  
ресторанів  
приватних закладів охорони здоров’я  
суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики  
розміщення торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець  
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування  
редакцій засобів масової інформації:  
–         рекламного та еротичного характеру  
–         их, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства  
– тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації  
– тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення  
9. Розміщення: 18
крамниць-складів, магазинів-складів  
турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків  
торговельних об’єктів з продажу:  
– непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів  
– промислових товарів, що були у використанні  
– автотоварів  
– відео- та аудіопродукції  
офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету  
антен  
технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету  
10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту 17
11. Розміщення: 15
суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей  
бірж, що мають статус неприбуткових організацій  
кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи  
ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини  
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль  
складів  
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів  
12. Розміщення: 13
закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях  
суб’єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин  
13. Розміщення: 12
суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба)  
стоянок для автомобілів  
14. Розміщення: 10
комп’ютерних клубів та інтернет-кафе  
ветеринарних аптек  
рибних господарств  
приватних навчальних закладів  
шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів  
торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами  
суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи  
видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами  
редакцій засобів масової інформації,  
суб’єктів кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів  
інформаційних агентств  
15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі 10
16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари 9
17  Розміщення: 8
кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи  
аптек, що реалізують готові ліки  
торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи  
18. Розміщення: 7
торговельних об’єктів з продажу ортопедичних виробів;  
ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів  
19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні 7
20. Розміщення: 6
їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи  
фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи  
об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв’язку  
суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень  
торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів  
21. Розміщення: 5
державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів  
оздоровчих закладів для дітей та молоді  
санаторно-курортних закладів для дітей  
державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету  
торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою  
відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги  
суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення  
22. Розміщення: 4
їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах  
громадських вбиралень  
камер схову  
видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою  
23. Розміщення: 3
аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами  
суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги  
органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом)  
науково-дослідних установ, крім бюджетних  
24.  Розміщення: 2
аптек, які обслуговують пільгові категорії населення  
організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами  
бібліотек, архівів, музеїв, крім музеїв, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів  
дитячих молочних кухонь  
торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян  
25. Розміщення: 1
закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів  
державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів  
закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді  
26. Розміщення транспортних підприємств з:  
перевезення пасажирів 15
перевезення вантажів 18
27.  Розміщення творчих спілок, громадських об’єднань, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:  
не більш як 50 кв. метрів 3
для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів 7
28.  Розміщення громадських об’єднань інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:  
не більш як 100 кв. метрів 1
для частини площі, що перевищує 100 кв. метрів 7
28-1.  Розміщення суб’єктів господарювання, що виготовляють рухомий склад міського електротранспорту 5
28-2.  Розміщення наукового парку, його засновників, партнерів наукового парку, що реалізують проекти наукового парку 10
28-3. Розміщення дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжурядовими угодами) 6
29.  Інше використання нерухомого майна 15
30. Розміщення професійних творчих працівників на площі (творчі майстерні), що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:  
не більш як 50 кв. метрів 1
для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів 3

 

 

 

 

 

Додаток № 2

до Методики розрахунку

орендної плати

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР №

оренди нерухомого (або іншого індивідуально визначеного) майна, що належить до спільної власності Шалигинської об’єднаної територіальної громади

 

смт Шалигине                                                            «___» _________ 20__ року

 

Ми, що нижче підписалися, ___________________________________________________________

(повна назва Орендодавця)

(далі – Орендодавець) в особі __________________________________________, індифікаційний код ЄДРПОУ _________________,  місцезнаходження якого: ________________ в особі _______________________________________________________

який діє на підставі ____________________________________, з одного боку, та

(положення, статут, довіреність тощо)

____________________________________________________________________

(повна назва Орендаря)

(далі – Орендар) в особі _______________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

який діє на підставі ___________________________________________________,

(статут, довіреність тощо)

з іншого боку, разом надалі «Сторони», уклали цей Договір, про наведене нижче:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1.Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове платне користування нерухоме (окреме індивідуально визначене або інше)  майно________________________________________________________________________,

(повна назва)

(далі – Майно) загальною площею _______ кв.м , у тому числі фактично орендована площа ______ кв.м, площа місць загального користування______ кв.м розташоване за адресою: _________________________________, на поверсі (ах) ______________ , що                (будинку, приміщення, будівлі)

перебуває на балансі_________________________________________________________

(далі – Балансоутримувач), вартість якого визначена згідно зі звітом про оцінку і становить за незалежною оцінкою _________________________________ грн.

1.2. Майно передається в оренду з метою  _____________________________________.

1.3. Стан майна на момент укладання договору ( потребує/не потребує поточного або капітального чи поточного і капітального ремонту ремонту) визначається в акті приймання – передачі за узгодженим висновком Балансоутримувача і Орендаря.

 1. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у Договорі, але не раніше дати підписання Сторонами цього Договору ( у разі оренди нерухомого майна на строк не менше ніж три роки – не раніше дати державної реєстрації Договору) та акта приймання – передачі Майна.

2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником Майна селищна рада, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3. Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у звіті про незалежну оцінку.

2.4. Обов’язок щодо складання акта приймання-передачі покладається на Орендодавця.

2.5. Уразі припинення цього Договору майно повертається Орендодавцю аналогічного порядку, встановленому для передачі майна Орендарю цим Договором. Майно вважається повернутим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі.

Обов’язок по складанню акта приймання-передачі покладається на Орендаря.

 1. ОРЕНДНА ПЛАТА

3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за оренду майна Шалигинської селищної ради, затвердженої рішенням селищної ради ___________ скликання від __________(далі – Методика) і становить без ПДВ за перший місяць оренди – _____________20__р. _______ грн.

У разі, якщо неможливо зробити розрахунок орендної плати за перший місяць оренди 9 при відсутності інформації про індекс інфляції), цей пункт викладається в такій редакції:

«3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за оренду майна Шалигинської селищної ради, затвердженої рішенням селищної ради _______ скликання  від _______________ (надалі – Методика), і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку (останній місяць, за який є інформація про індекс інфляції)- ________ 20__р __________ грн.»

Орендна плата за перший місяць оренди – ___________ 20 __ р. визначається шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за _______________ . (місяці, роки).

3.2. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

3.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

3.4. У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця ( першого та / або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування.

3.5. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.6. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується Орендодавцем відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

3.7. У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж три місяці, Орендар також сплачує штраф у розмірі 50% від суми заборгованості.

3.8. Зайва сума орендної плати, що надійшла Орендодавцю, підлягає поверненню Орендарю за його зверненням або заліковується в рахунок подальших платежів.

3.9. Зобов’язання Орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку в розмірі не меншому, ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць (останні місяці) оренди.

3.10. У разі припинення ( розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендні плату до дня повернення Майна за актом приймання- передачі включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити Орендодавцю заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, враховуючи санкції.

3.11. Орендна плата вноситься Орендарем в термін ______________________.

 1. ВИКОРИСТАНН АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ І ВІДНОВЛЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА.               

4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються його Балансоутримувачем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.

У разі оренди будівель і споруд цей пункт викладається у такій редакції:

«4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховується Орендарем і в першочерговому порядку використовуються ним на повне відновлення орендованих основних фондів.»

4.2. Поліпшення орендованого Майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю селищної ради.

4.3. Відновлення орендованого Майна здійснюється орендарем відповідно до пунктів 5.5, 5.8, 6.4 цього Договору.

4.4. Для отримання згоди Орендодавця на здійснення поліпшення Орендар подає заяву і матеріали відповідно до «Положення про порядок передачі в оренду майна Шалигинської селищної ради» та згідно з Порядком надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємного поліпшення орендованого державного майна, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 03.10.2006 №1523 та реєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.10.2006р. за №1123/12997.

 1. ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

Орендар зобов’язується :

5.1.Використовувати  орендоване Майно  відповідно  до його призначення та умов цього Договору.

5.2. Своєчасно і в  повному обсязі сплачувати орендну плату та решту обов’язкових платежів передбачених цим Договором (у   платіжних дорученнях, які оформлює Орендар, вказується “Призначення платежу” за зразком,  який надає Орендодавець листом при укладенні договору оренди).

5.3. Забезпечити  збереження  орендованого Майна,  запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно  в порядку, передбаченому санітарними нормами, та забезпечувати  додержання  протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а  також  виконувати вимоги  приписів і постанов  органів державного пожежного нагляду. Утримувати  у справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням. Підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж   на момент передачі його  в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки  за рахунок власних коштів.

5.4. Забезпечити доступ працівників Орендодавця (надавача послуг)  на об’єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором.

5.5. За власні кошти  проводити поточний, капітальний ремонт приміщень, фасаду приміщень  будинку, обладнання, інвентаря, інженерних мереж та благоустрій  прилеглої території, яка визначена для обслуговування орендованого приміщення, підтримувати її в належному стані. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень. У разі,  якщо  Орендар подає заяву на погодження Орендодавцем здійснення   невід’ємних   поліпшень   орендованого   Майна,   він зобов’язаний  надати  експертний  висновок  на проектно-кошторисну документацію на здійснення невід’ємних поліпшень.

У разі,  якщо об’єкт оренди підлягав екологічному аудиту і  у звіті  про  екологічний  аудит вказується на певні невідповідності вимогам законодавства і висуваються  певні  вимоги  або  надаються рекомендації, протягом _______________(період) здійснити заходи щодо усунення невідповідностей вимогам    чинного    законодавства,    виявлених екологічним аудитом, відповідно до рекомендацій (вимог), наданих у звіті про екологічний аудит.

Якщо  орендодавець  або  інший   балансоутримувач   майна, переданого  в оренду,  не здійснив капітального ремонту майна і це перешкоджає його використанню відповідно до  призначення  та  умов договору, орендар має право:
відремонтувати майно,  зарахувавши вартість ремонту в рахунок орендної плати, або вимагати відшкодування вартості ремонту;
вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

5.6. Протягом  місяця  після  укладення   цього Договору обов’язково застрахувати   орендоване Майно не менше ніж на його  вартість за звітом  про оцінку, на користь  Орендодавця, в обов’язковому  порядку  від пожежі, стихійного лиха, падіння літальних апаратів, протиправних дій третіх осіб та часткової або загальної аварії (аварії обігрівальної, водопровідної, каналізаційної системи),  відповідно до чинного   законодавства,  надати Орендодавцю копію страхового полісу. Постійно поновлювати Договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим.

5.7. Два рази на рік, станом на  25 червня і 25  грудня або за вимогою Орендодавця проводити  з Орендодавцем звірку  взаєморозрахунків по орендних платежах (та решти платежів) з оформленням  актів  звірки.

5.8. Після закінчення строку дії Договору або в випадку дострокового розірвання орендоване Майно має бути звільнено Орендарем і передано Орендодавцю за актом на протязі 15 днів в тому технічному стані і тій комплектації, в якому воно було передано згідно з актом  приймання -передачі,  з урахуванням фізичного зносу. Якщо Орендар допустив  погіршення стану об’єкта  оренди або його загибель, він повинен відшкодувати Орендодавцеві збитки, розраховані шляхом незалежної оцінки. Проведення  незалежної оцінки збитків здійснюється  Орендодавцем за рахунок Орендаря.

5.9. Здійснювати витрати, пов’язані  з утриманням орендованого Майна. Протягом 5 робочих днів після підписання цього Договору укласти   з Орендодавцем   Майна  договір про відшкодування    витрат  Орендодавцю на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю.

У разі  коли Договір оренди не передбачає оплату експлуатаційних витрат, вартості відшкодування ТПВ, вартості спожитої електроенергії та інших послуг, окремим пунктом, цей пункт викладається в такій редакції:

«5.10. У тижневий термін з моменту вступу у користування Майном встановити індивідуальні прилади обліку та в 5-ти денний термін укласти прямі договори з відповідними підприємствами на користування комунальними послугами (тепло, водопостачання та водовідведення, технічне обслуговування інженерних мереж, енергопостачання, вивіз твердо-побутових відходів), впорядкувати земельні відносини  та надати  копії документів Орендодавцю».

5.11. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством. Забезпечити доступ в орендоване приміщення робітників для необхідного огляду та ремонту мереж водопроводу, каналізації, системи центрального опалення в будь-який час  при аварійних ситуаціях.

5.12. У разі  зміни  рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної  адреси повідомляти про це Орендодавця письмово у тижневий строк.

5.13. Щомісячно  до 12  числа отримувати у Орендодавця рахунки  по оплаті орендної плати  та  експлуатаційних послуг.

5.14. Здійснити   нотаріальне   посвідчення    та    державну реєстрацію  цього Договору (якщо строк оренди перевищує три роки) за рахунок своїх коштів.

5.15. За користування земельною ділянкою, на якій розміщено об’єкт оренди (включаючи земельну ділянку під вхід до об’єкту оренди):

– Орендар здійснює відшкодування Орендодавцю плати за земельну ділянку, якщо земельна ділянка знаходиться у власності або користуванні у Орендодавця;

– Орендар зобов’язаний укласти договір  оренди земельної ділянки на термін дії договору оренди майна, якщо земельна ділянка не знаходиться  у власності або користуванні у Орендодавця.

 

 1. ПРАВА ОРЕНДАРЯ

 

Орендар  має право:

6.1. Використовувати  орендоване Майно відповідно до його призначення  та в межах     визначених чинним законодавством України і умов  цього Договору.

6.2. Орендар, який  має намір  скористатися переважним правом на укладення  Договору оренди на новий строк, повинен письмово повідомити про це Орендодавця не пізніше ніж за місяць до  закінчення терміну дії цього Договору.

 

 1. ОБОВ’ЯЗКИ  ОРЕНДОДАВЦЯ

 

Орендодавець зобов’язується:

7.1. Передати  Орендарю  в оренду Майно згідно з цим Договором по акту   приймання-передачі   Майна,  який підписується одночасно з цим Договором.

7.2. Не вчиняти дій, які б  перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном  на умовах  цього Договору.

7.3. У  разі  здійснення  Орендарем   невід’ємних   поліпшень орендованого  Майна Орендодавець зобов’язаний здійснювати контроль за здійсненням таких поліпшень. Відшкодувати Орендарю у разі  приватизації  орендованого Майна  вартість  зроблених  останнім  невідокремлюваних  поліпшень орендованого  Майна,  за  наявності  згоди  Орендодавця  на   такі поліпшення  в  межах  збільшення  вартості  орендованого  Майна  в результаті таких поліпшень.

                                

 1.    ПРАВА  ОРЕНДОДАВЦЯ

 

Орендодавець має право:

8.1. Контролювати наявність, стан, напрямки та ефективність використання Майна, переданого в  оренду за  цим  Договором.

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього  Договору або його розірвання у  разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, якщо Орендар:

 • користується Майном всупереч Договору або призначенню. Об’єкт оренди повинен використовуватися  Орендарем  тільки за  цільовим призначенням, обумовленим  п.1.1 цього Договору;
 • без дозволу Орендодавця передав Майно у користування іншій особі;
 • своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження Майна;
 • не приступив до проведення поточного та капітального ремонту Майна;

–        в інших випадках, передбачених законодавством.

8.3. В обов’язковому порядку здійснювати контроль за  станом Майна шляхом візуального обстеження зі складанням  акта обстеження.

8.4. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря.

8.5. Відмовитися від Договору оренди і вимагати повернення Майна, якщо Орендар не вносить плату за користування Майном протягом трьох місяців підряд.

У  разі відмови Орендодавця від Договору  оренди Договір є розірваним з моменту одержання Орендарем повідомлення Орендодавця про відмову від Договору.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЗА ДОГОВОРОМ

 

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим  Договором  Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. За порушення умов Договору винна Сторона відшкодовує збитки в порядку і   розмірі, передбаченому чинним законодавством та цим Договором.

9.3. Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішують в судовому порядку.

9.4. Орендар несе відповідальність за погіршення стану земельної ділянки, яку він використовує.

 

 1. СТРОК      ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

 

10.1. Цей Договір укладено строком на_______, та  діє з “___”____________201_ до  “___”____________201__ включно.

10.2. Умови Договору зберігають силу протягом усього строку дії Договору, у тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством установлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов’язань  Орендаря щодо  орендної  плати (решти обов’язкових платежів за цим Договором) – до повного виконання зобов’язань.

10.3. Зміни до   умов цього Договору або його  розірвання допускаються за  взаємної згоди  Сторін.  Зміни, що пропонуються внести, розглядаються Сторонами протягом 20 днів з дати їх подання до розгляду іншою Стороною. У  разі  відсутності  заяви  однієї   із   Сторін   про припинення  цього  Договору  або  зміну його умов після закінчення строку його чинності протягом  одного  місяця  Договір  уважається продовженим  на  той  самий строк і на тих самих умовах,  які були передбачені цим Договором.  Зазначені дії оформляються  додатковою угодою,  яка  є невід’ємною частиною Договору при обов’язковій наявності  дозволу  конкурсної комісії по наданню в оренду майна, що належить до комунальної власності Шалигинської селищної ради.

10.4. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно третім  особам  не є підставою для зміни  або припинення чинності цього Договору, і він зберігає  свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за  винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

10.5. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

 • закінчення строку, на який його було укладено;
 • викупу (приватизації) об’єкта оренди (за участю Орендаря);
 • загибелі (знищення) орендованого Майна;
 • достроково за згодою сторін або за рішенням Господарського суду;
 • достроково на вимогу Орендодавця у випадах передбачених цим Договором та

чинним законодавством;

 • ліквідації Орендаря – юридичної особи або орендодавця;
 • банкрутства Орендаря або Орендодавця;
 • в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.6. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів,  які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід’ємне поліпшення  комунальною власністю територіальної громади міста. Вартість  невід’ємних  поліпшень  орендованого   Майна, здійснених   Орендарем   за   згодою   Орендодавця,  компенсується Орендодавцем після припинення (розірвання) Договору  оренди або не підлягає компенсації.

10.7. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом 15 робочих   днів повертається  Орендарем _________________________________

Орендодавцю

У разі,  якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе  ризик його  випадкового  знищення або  випадкового  пошкодження.

10.8. Майно вважається поверненим Орендодавцю  з моменту підписання Сторонами акта приймання-передачі. Обов’язок  щодо складання акта приймання – передачі про повернення Майна покладається на Орендаря. Якщо Орендар  не  виконує  обов’язку  щодо  повернення Майна,   Орендодавець  має  право  вимагати  від  Орендаря  сплати неустойки у розмірі ___________  за  користування  Майном  за  час прострочення.

10.9. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

10.10. Цей Договір укладено в 2 (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для Орендодавця  й Орендаря.

 

 1. ДОДАТКИ

 

Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього    Договору додаються:

–   розрахунок орендної плати;

–   звіт про оцінку/акт оцінки Майна, що передається в оренду;

–   акт приймання – передачі орендованого Майна;

–   витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору ( у разі оренди нерухомого майна на строк, не менший ніж три роки)

 

 1. 12. ПЛАТІЖНІ ТА ПОШТОВІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

“ОРЕНДОДАВЕЦЬ”: “ОРЕНДАР”:

Повна назва

адрес

р/р

ЄДРПОУ

підпис

тел./факс

«___»____________201_

МП

 

 

 

 

“___”____________201_

 

МП

 

 

 

 

 

                                                                  Додаток до Договору оренди

 

                                             АКТ №

              Приймання – передачі майна Шалигинської селищної ради

смт Шалигине                                                                            «__» _________ 20___ року

____________________________________________________________________________

(найменування підприємства, організації, установи)

в особі ______________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

на основі договору оренди, укладеного «__» __________ 20__року терміном дії до

«__» ________ 20__ року передав, а _____________________________________________

(найменування підприємства, організації, установи)

в особі ______________________________________________прийняв у строкове платне

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

користування комунальне майно : ______________________________________________

склад і вартість якого визначені відповідно до акту оцінки та передаточного балансу цього підприємства, складеного станом на _______________  і становить __________________.

В тому числі :

Основні фонди за балансовою вартістю___________________________________________

Основні фонди за залишковою вартістю___________________________________________

Нематеріальні активи за залишковою вартістю______________________________________

Незавершені капітальні вкладення з вирахуванням вартості незавершеного будівництва___________________________________________________________________

Незавершене будівництво (відновна вартість) ______________________________________

Відновна вартість устаткування, що підлягає монтажу _______________________________

Інше майно за балансовою вартістю ______________________________________________

Нежитлове приміщення, (окреме індивідуально визначене майно) інвентарний номер _______ загальною площею ( в кількості) _____________ кв. м, розташоване за адресою______________________________________________________________________

в будинку __________________________________________________________________________

(вказати, в якій частині будинку: підвал, поверх та інше)

Вартість майна, що передається в оренду, становить _______________________________________

Приміщення має інженерне забезпечення (непотрібне закреслити):

 1. Холодне водопостачання
 2. Газопостачання
 3. Електропостачання
 4. Теплопостачання
 5. Засоби зв’язку

Технічний стан приміщення :

В цьому приміщенні обладнання та інвентар відсутні.

На обладнання та інвентар, які знаходяться в цьому приміщені, складений опис 9 додається).

(Непотрібне закреслити).

 

ЗДАВ:                                                                          ПРИЙНЯВ:

____________________________                       _____________________________

Посада                                                                Посада

 

______________ __________________                       ________________ _________________

(Підпис)                   (П.І.Б.)                                                                 (Підпис)                   (П.І.Б.)

ПРОЕКТ

 ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

                                                 .2018                                                            смт Шалигине

 

Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади

 

З метою ефективного використання майна комунальної власності  Шалигинської селищної  об’єднаної територіальної громади, переданого в оренду, розрахунку орендної плати за зазначене майно, пропорційного її з метою подальшого удосконалення орендних відносин, оптимізації надходжень до селищного бюджету, відповідно до пункту 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» зі змінами,  керуючись статтею 25 та частиною шостою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади та пропорції її розподілу згідно з додатком.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Матосову Г.М.

Селищний голова                                                                                                               Ю.В.Матвієнко

 

З текстом проекту рішення ознайомлений                                                                                     Ю.В.Матвієнко

 

 

 

Методика

розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться

в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади та пропорції її розподілу

 

 1. Методику розроблено на підставі частини 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного і комунального майна», Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786 з метою вдосконалення та впорядкування єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду майна, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади за договорами оренди, які укладаються уповноваженим органом Шалигинської селищної ради  та з його дозволу – комунальними підприємствами, закладами, установами, організаціями, яким майно передано в господарське відання та оперативне управління.
 2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем (Форма Типового договору в додатку 2 до Методики).

У разі, коли орендодавцем нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) та іншого окремого індивідуально визначеного майна є комунальне підприємство, заклад, установа, організація, розрахунки щодо розміру орендної плати погоджуються з уповноваженим органом Шалигинської селищної ради.

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

 1. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю комунальне підприємство, заклад, установа, організація, господарське товариство, на балансі яких перебуває це майно. Такі суми сплачуються орендарем окремо.

Витрати інвалідів, пов’язані з утриманням об’єкта оренди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок Фонду України соціального захисту інвалідів у порядку, що визначається Мінпраці та Мінфіном.

 1. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:

– визначається розмір річної орендної плати;

– на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати –

останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди;

– з урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.

У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.

 1. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна встановлюється за згодою сторін, але не менше як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, – не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.
 2. Незалежна оцінка вартості    об’єкта    оренди    повинна враховувати його  місцезнаходження  і  забезпеченість  інженерними мережами.  Результати  незалежної  оцінки  є  чинними  протягом  6 місяців  від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 7 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл = (Вп х Сор) / 100; де

Опл – розмір річної орендної плати, грн.;

Вп– вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Сор – орендна ставка, визначена згідно з додатком до Методики.

 1. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними закладами, установами, організаціями, які утримуються за рахунок державного та місцевого бюджетів; державними та комунальними закладами охорони здоров′я, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів; державними та комунальними телерадіоорганізаціями; редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують; Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями; асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

– рекламного та еротичного характеру;

– заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

– в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

– заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

 1. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.
 2. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

Опл.міс = (Опл./12)х Ідо х Ім,де Опл.міс – розмір орендної плати за місяць, грн.;

Опл– розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.;

Ідо – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

 1. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

11.Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі оренди.

 1. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.
 2. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.
 3. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до селищного бюджету.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до селищного бюджету здійснюється орендодавцем.

У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

 1. У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як за три роки до цього, для продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка об’єкта оренди.
 2. У разі коли орендодавцем майна є орган, якому селищною радою надані повноваження щодо здачі в оренду комунального майна, орендна плата спрямовується у розмірі 100 відсотків до селищного бюджету.

У разі, коли орендодавцем майна є комунальні підприємства, заклади, установи, організації Шалигинської селищної ради:

а) орендна плата за окреме індивідуально визначене майно (крім нерухомого) підприємства, установи, організації спрямовується комунальному підприємству, закладу, установі, організації;

б) за нерухоме майно – 70 відсотків орендної плати спрямовується комунальному підприємству, установі, організації, 30 відсотків до селищного бюджету. При цьому орендар сплачує 100 відсотків орендної плати орендодавцю, з яких 30 відсотків орендодавець перераховує до селищного бюджету.

Кошти, отримані підприємством, установою, організацією від здачі в оренду комунального майна, мають спрямовуватися на його відновлення та утримання в належному технічному стані.

 

Селищний голова                                                                                                                              Ю.В.Матвієнко

 

  Додаток № 1 до методики

розрахунку орендної плати

 

Орендні ставки за використання нерухомого майна, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади

 

№ п/п Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням Орендна ставка, відсотків
1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів 100
2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти 45
3. Розміщення: 40
фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів  
ресторанів з нічним режимом роботи  
торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї  
офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету  
4. Розміщення: 30
виробників реклами  
салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів  
торговельних об’єктів з продажу автомобілів  
зовнішньої реклами на будівлях і спорудах  
5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності 25
6. Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів 22
7.  Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості 21
8. Розміщення: 20
клірингових установ  
майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів  
майстерень з ремонту ювелірних виробів  
ресторанів  
приватних закладів охорони здоров’я  
суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики  
розміщення торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець  
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування  
редакцій засобів масової інформації:  
–          рекламного та еротичного характеру  
–          их, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства  
– тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації  
– тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення  
9. Розміщення: 18
крамниць-складів, магазинів-складів  
турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків  
торговельних об’єктів з продажу:  
– непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів  
– промислових товарів, що були у використанні  
– автотоварів  
– відео- та аудіопродукції  
офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету  
антен  
технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету  
10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту 17
11. Розміщення: 15
суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей  
бірж, що мають статус неприбуткових організацій  
кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи  
ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини  
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль  
складів  
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів  
12. Розміщення: 13
закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях  
суб’єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин  
13. Розміщення: 12
суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба)  
стоянок для автомобілів  
14. Розміщення: 10
комп’ютерних клубів та інтернет-кафе  
ветеринарних аптек  
рибних господарств  
приватних навчальних закладів  
шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів  
торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами  
суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи  
видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами  
редакцій засобів масової інформації,  
суб’єктів кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів  
інформаційних агентств  
15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі 10
16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари 9
17  Розміщення: 8
кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи  
аптек, що реалізують готові ліки  
торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи  
18. Розміщення: 7
торговельних об’єктів з продажу ортопедичних виробів;  
ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів  
19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні 7
20. Розміщення: 6
їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи  
фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи  
об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв’язку  
суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень  
торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів  
21. Розміщення: 5
державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів  
оздоровчих закладів для дітей та молоді  
санаторно-курортних закладів для дітей  
державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету  
торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою  
відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги  
суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення  
22. Розміщення: 4
їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах  
громадських вбиралень  
камер схову  
видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою  
23. Розміщення: 3
аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами  
суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги  
органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом)  
науково-дослідних установ, крім бюджетних  
24.  Розміщення: 2
аптек, які обслуговують пільгові категорії населення  
організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами  
бібліотек, архівів, музеїв, крім музеїв, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів  
дитячих молочних кухонь  
торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян  
25. Розміщення: 1
закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів  
державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів  
закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді  
26. Розміщення транспортних підприємств з:  
перевезення пасажирів 15
перевезення вантажів 18
27.  Розміщення творчих спілок, громадських об’єднань, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:  
не більш як 50 кв. метрів 3
для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів 7
28.  Розміщення громадських об’єднань інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:  
не більш як 100 кв. метрів 1
для частини площі, що перевищує 100 кв. метрів 7
28-1.  Розміщення суб’єктів господарювання, що виготовляють рухомий склад міського електротранспорту 5
28-2.  Розміщення наукового парку, його засновників, партнерів наукового парку, що реалізують проекти наукового парку 10
28-3. Розміщення дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжурядовими угодами) 6
29.  Інше використання нерухомого майна 15
30. Розміщення професійних творчих працівників на площі (творчі майстерні), що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:  
не більш як 50 кв. метрів 1
для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів 3

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

до Методики розрахунку

орендної плати

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР №

оренди нерухомого (або іншого індивідуально визначеного) майна, що належить до спільної власності Шалигинської об’єднаної територіальної громади

 

смт Шалигине                                                                              «___» _________ 20__ року

 

Ми, що нижче підписалися, ___________________________________________________________

(повна назва Орендодавця)

(далі – Орендодавець) в особі __________________________________________, індифікаційний код ЄДРПОУ _________________,  місцезнаходження якого: ________________ в особі _______________________________________________________

який діє на підставі ____________________________________, з одного боку, та

(положення, статут, довіреність тощо)

____________________________________________________________________

(повна назва Орендаря)

(далі – Орендар) в особі _______________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

який діє на підставі ___________________________________________________,

(статут, довіреність тощо)

з іншого боку, разом надалі «Сторони», уклали цей Договір, про наведене нижче:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1.Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове платне користування нерухоме (окреме індивідуально визначене або інше)  майно________________________________________________________________________,

(повна назва)

(далі – Майно) загальною площею _______ кв.м , у тому числі фактично орендована площа ______ кв.м, площа місць загального користування______ кв.м розташоване за адресою: _________________________________, на поверсі (ах) ______________ , що                (будинку, приміщення, будівлі)

перебуває на балансі_________________________________________________________

(далі – Балансоутримувач), вартість якого визначена згідно зі звітом про оцінку і становить за незалежною оцінкою _________________________________ грн.

1.2. Майно передається в оренду з метою  _____________________________________.

1.3. Стан майна на момент укладання договору ( потребує/не потребує поточного або капітального чи поточного і капітального ремонту ремонту) визначається в акті приймання – передачі за узгодженим висновком Балансоутримувача і Орендаря.

 1. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у Договорі, але не раніше дати підписання Сторонами цього Договору ( у разі оренди нерухомого майна на строк не менше ніж три роки – не раніше дати державної реєстрації Договору) та акта приймання – передачі Майна.

2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником Майна селищна рада, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3. Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у звіті про незалежну оцінку.

2.4. Обов’язок щодо складання акта приймання-передачі покладається на Орендодавця.

2.5. Уразі припинення цього Договору майно повертається Орендодавцю аналогічного порядку, встановленому для передачі майна Орендарю цим Договором. Майно вважається повернутим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі.

Обов’язок по складанню акта приймання-передачі покладається на Орендаря.

 1. ОРЕНДНА ПЛАТА

3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за оренду майна Шалигинської селищної ради, затвердженої рішенням селищної ради ___________ скликання від __________(далі – Методика) і становить без ПДВ за перший місяць оренди – _____________20__р. _______ грн.

У разі, якщо неможливо зробити розрахунок орендної плати за перший місяць оренди 9 при відсутності інформації про індекс інфляції), цей пункт викладається в такій редакції:

«3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за оренду майна Шалигинської селищної ради, затвердженої рішенням селищної ради _______ скликання  від _______________ (надалі – Методика), і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку (останній місяць, за який є інформація про індекс інфляції)- ________ 20__р __________ грн.»

Орендна плата за перший місяць оренди – ___________ 20 __ р. визначається шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за _______________ . (місяці, роки).

3.2. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

3.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

3.4. У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця ( першого та / або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування.

3.5. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.6. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується Орендодавцем відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

3.7. У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж три місяці, Орендар також сплачує штраф у розмірі 50% від суми заборгованості.

3.8. Зайва сума орендної плати, що надійшла Орендодавцю, підлягає поверненню Орендарю за його зверненням або заліковується в рахунок подальших платежів.

3.9. Зобов’язання Орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку в розмірі не меншому, ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць (останні місяці) оренди.

3.10. У разі припинення ( розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендні плату до дня повернення Майна за актом приймання- передачі включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити Орендодавцю заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, враховуючи санкції.

3.11. Орендна плата вноситься Орендарем в термін ______________________.

 1. ВИКОРИСТАНН АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ І ВІДНОВЛЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА.               

4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються його Балансоутримувачем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.

У разі оренди будівель і споруд цей пункт викладається у такій редакції:

«4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховується Орендарем і в першочерговому порядку використовуються ним на повне відновлення орендованих основних фондів.»

4.2. Поліпшення орендованого Майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю селищної ради.

4.3. Відновлення орендованого Майна здійснюється орендарем відповідно до пунктів 5.5, 5.8, 6.4 цього Договору.

4.4. Для отримання згоди Орендодавця на здійснення поліпшення Орендар подає заяву і матеріали відповідно до «Положення про порядок передачі в оренду майна Шалигинської селищної ради» та згідно з Порядком надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємного поліпшення орендованого державного майна, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 03.10.2006 №1523 та реєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.10.2006р. за №1123/12997.

 1. ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

Орендар зобов’язується :

5.1.Використовувати  орендоване Майно  відповідно  до його призначення та умов цього Договору.

5.2. Своєчасно і в  повному обсязі сплачувати орендну плату та решту обов’язкових платежів передбачених цим Договором (у   платіжних дорученнях, які оформлює Орендар, вказується “Призначення платежу” за зразком,  який надає Орендодавець листом при укладенні договору оренди).

5.3. Забезпечити  збереження  орендованого Майна,  запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно  в порядку, передбаченому санітарними нормами, та забезпечувати  додержання  протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а  також  виконувати вимоги  приписів і постанов  органів державного пожежного нагляду. Утримувати  у справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням. Підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж   на момент передачі його  в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки  за рахунок власних коштів.

5.4. Забезпечити доступ працівників Орендодавця (надавача послуг)  на об’єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором.

5.5. За власні кошти  проводити поточний, капітальний ремонт приміщень, фасаду приміщень  будинку, обладнання, інвентаря, інженерних мереж та благоустрій  прилеглої території, яка визначена для обслуговування орендованого приміщення, підтримувати її в належному стані. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень. У разі,  якщо  Орендар подає заяву на погодження Орендодавцем здійснення   невід’ємних   поліпшень   орендованого   Майна,   він зобов’язаний  надати  експертний  висновок  на проектно-кошторисну документацію на здійснення невід’ємних поліпшень.

У разі,  якщо об’єкт оренди підлягав екологічному аудиту і  у звіті  про  екологічний  аудит вказується на певні невідповідності вимогам законодавства і висуваються  певні  вимоги  або  надаються рекомендації, протягом _______________(період) здійснити заходи щодо усунення невідповідностей вимогам    чинного    законодавства,    виявлених екологічним аудитом, відповідно до рекомендацій (вимог), наданих у звіті про екологічний аудит.

Якщо  орендодавець  або  інший   балансоутримувач   майна, переданого  в оренду,  не здійснив капітального ремонту майна і це перешкоджає його використанню відповідно до  призначення  та  умов договору, орендар має право:
відремонтувати майно,  зарахувавши вартість ремонту в рахунок орендної плати, або вимагати відшкодування вартості ремонту;
вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

5.6. Протягом  місяця  після  укладення   цього Договору обов’язково застрахувати   орендоване Майно не менше ніж на його  вартість за звітом  про оцінку, на користь  Орендодавця, в обов’язковому  порядку  від пожежі, стихійного лиха, падіння літальних апаратів, протиправних дій третіх осіб та часткової або загальної аварії (аварії обігрівальної, водопровідної, каналізаційної системи),  відповідно до чинного   законодавства,  надати Орендодавцю копію страхового полісу. Постійно поновлювати Договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим.

5.7. Два рази на рік, станом на  25 червня і 25  грудня або за вимогою Орендодавця проводити  з Орендодавцем звірку  взаєморозрахунків по орендних платежах (та решти платежів) з оформленням  актів  звірки.

5.8. Після закінчення строку дії Договору або в випадку дострокового розірвання орендоване Майно має бути звільнено Орендарем і передано Орендодавцю за актом на протязі 15 днів в тому технічному стані і тій комплектації, в якому воно було передано згідно з актом  приймання -передачі,  з урахуванням фізичного зносу. Якщо Орендар допустив  погіршення стану об’єкта  оренди або його загибель, він повинен відшкодувати Орендодавцеві збитки, розраховані шляхом незалежної оцінки. Проведення  незалежної оцінки збитків здійснюється  Орендодавцем за рахунок Орендаря.

5.9. Здійснювати витрати, пов’язані  з утриманням орендованого Майна. Протягом 5 робочих днів після підписання цього Договору укласти   з Орендодавцем   Майна  договір про відшкодування    витрат  Орендодавцю на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю.

У разі  коли Договір оренди не передбачає оплату експлуатаційних витрат, вартості відшкодування ТПВ, вартості спожитої електроенергії та інших послуг, окремим пунктом, цей пункт викладається в такій редакції:

«5.10. У тижневий термін з моменту вступу у користування Майном встановити індивідуальні прилади обліку та в 5-ти денний термін укласти прямі договори з відповідними підприємствами на користування комунальними послугами (тепло, водопостачання та водовідведення, технічне обслуговування інженерних мереж, енергопостачання, вивіз твердо-побутових відходів), впорядкувати земельні відносини  та надати  копії документів Орендодавцю».

5.11. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством. Забезпечити доступ в орендоване приміщення робітників для необхідного огляду та ремонту мереж водопроводу, каналізації, системи центрального опалення в будь-який час  при аварійних ситуаціях.

5.12. У разі  зміни  рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної  адреси повідомляти про це Орендодавця письмово у тижневий строк.

5.13. Щомісячно  до 12  числа отримувати у Орендодавця рахунки  по оплаті орендної плати  та  експлуатаційних послуг.

5.14. Здійснити   нотаріальне   посвідчення    та    державну реєстрацію  цього Договору (якщо строк оренди перевищує три роки) за рахунок своїх коштів.

5.15. За користування земельною ділянкою, на якій розміщено об’єкт оренди (включаючи земельну ділянку під вхід до об’єкту оренди):

– Орендар здійснює відшкодування Орендодавцю плати за земельну ділянку, якщо земельна ділянка знаходиться у власності або користуванні у Орендодавця;

– Орендар зобов’язаний укласти договір  оренди земельної ділянки на термін дії договору оренди майна, якщо земельна ділянка не знаходиться  у власності або користуванні у Орендодавця.

 

 1. ПРАВА ОРЕНДАРЯ

 

Орендар  має право:

6.1. Використовувати  орендоване Майно відповідно до його призначення  та в межах     визначених чинним законодавством України і умов  цього Договору.

6.2. Орендар, який  має намір  скористатися переважним правом на укладення  Договору оренди на новий строк, повинен письмово повідомити про це Орендодавця не пізніше ніж за місяць до  закінчення терміну дії цього Договору.

 

 1. ОБОВ’ЯЗКИ  ОРЕНДОДАВЦЯ

 

Орендодавець зобов’язується:

7.1. Передати  Орендарю  в оренду Майно згідно з цим Договором по акту   приймання-передачі   Майна,  який підписується одночасно з цим Договором.

7.2. Не вчиняти дій, які б  перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном  на умовах  цього Договору.

7.3. У  разі  здійснення  Орендарем   невід’ємних   поліпшень орендованого  Майна Орендодавець зобов’язаний здійснювати контроль за здійсненням таких поліпшень. Відшкодувати Орендарю у разі  приватизації  орендованого Майна  вартість  зроблених  останнім  невідокремлюваних  поліпшень орендованого  Майна,  за  наявності  згоди  Орендодавця  на   такі поліпшення  в  межах  збільшення  вартості  орендованого  Майна  в результаті таких поліпшень.

                                

 1.    ПРАВА  ОРЕНДОДАВЦЯ

 

Орендодавець має право:

8.1. Контролювати наявність, стан, напрямки та ефективність використання Майна, переданого в  оренду за  цим  Договором.

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього  Договору або його розірвання у  разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, якщо Орендар:

 • користується Майном всупереч Договору або призначенню. Об’єкт оренди повинен використовуватися  Орендарем  тільки за  цільовим призначенням, обумовленим  п.1.1 цього Договору;
 • без дозволу Орендодавця передав Майно у користування іншій особі;
 • своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження Майна;
 • не приступив до проведення поточного та капітального ремонту Майна;

–        в інших випадках, передбачених законодавством.

8.3. В обов’язковому порядку здійснювати контроль за  станом Майна шляхом візуального обстеження зі складанням  акта обстеження.

8.4. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря.

8.5. Відмовитися від Договору оренди і вимагати повернення Майна, якщо Орендар не вносить плату за користування Майном протягом трьох місяців підряд.

У  разі відмови Орендодавця від Договору  оренди Договір є розірваним з моменту одержання Орендарем повідомлення Орендодавця про відмову від Договору.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЗА ДОГОВОРОМ

 

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим  Договором  Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. За порушення умов Договору винна Сторона відшкодовує збитки в порядку і   розмірі, передбаченому чинним законодавством та цим Договором.

9.3. Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішують в судовому порядку.

9.4. Орендар несе відповідальність за погіршення стану земельної ділянки, яку він використовує.

 

 1. СТРОК ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

 

10.1. Цей Договір укладено строком на_______, та  діє з “___”____________201_ до  “___”____________201__ включно.

10.2. Умови Договору зберігають силу протягом усього строку дії Договору, у тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством установлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов’язань  Орендаря щодо  орендної  плати (решти обов’язкових платежів за цим Договором) – до повного виконання зобов’язань.

10.3. Зміни до   умов цього Договору або його  розірвання допускаються за  взаємної згоди  Сторін.  Зміни, що пропонуються внести, розглядаються Сторонами протягом 20 днів з дати їх подання до розгляду іншою Стороною. У  разі  відсутності  заяви  однієї   із   Сторін   про припинення  цього  Договору  або  зміну його умов після закінчення строку його чинності протягом  одного  місяця  Договір  уважається продовженим  на  той  самий строк і на тих самих умовах,  які були передбачені цим Договором.  Зазначені дії оформляються  додатковою угодою,  яка  є невід’ємною частиною Договору при обов’язковій наявності  дозволу  конкурсної комісії по наданню в оренду майна, що належить до комунальної власності Шалигинської селищної ради.

10.4. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно третім  особам  не є підставою для зміни  або припинення чинності цього Договору, і він зберігає  свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за  винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

10.5. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

 • закінчення строку, на який його було укладено;
 • викупу (приватизації) об’єкта оренди (за участю Орендаря);
 • загибелі (знищення) орендованого Майна;
 • достроково за згодою сторін або за рішенням Господарського суду;
 • достроково на вимогу Орендодавця у випадах передбачених цим Договором та

чинним законодавством;

 • ліквідації Орендаря – юридичної особи або орендодавця;
 • банкрутства Орендаря або Орендодавця;
 • в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.6. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів,  які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід’ємне поліпшення  комунальною власністю територіальної громади міста. Вартість  невід’ємних  поліпшень  орендованого   Майна, здійснених   Орендарем   за   згодою   Орендодавця,  компенсується Орендодавцем після припинення (розірвання) Договору  оренди або не підлягає компенсації.

10.7. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом 15 робочих   днів повертається  Орендарем _________________________________

Орендодавцю

У разі,  якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе  ризик його  випадкового  знищення або  випадкового  пошкодження.

10.8. Майно вважається поверненим Орендодавцю  з моменту підписання Сторонами акта приймання-передачі. Обов’язок  щодо складання акта приймання – передачі про повернення Майна покладається на Орендаря. Якщо Орендар  не  виконує  обов’язку  щодо  повернення Майна,   Орендодавець  має  право  вимагати  від  Орендаря  сплати неустойки у розмірі ___________  за  користування  Майном  за  час прострочення.

10.9. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

10.10. Цей Договір укладено в 2 (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для Орендодавця  й Орендаря.

 

 1. ДОДАТКИ

 

Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього    Договору додаються:

–   розрахунок орендної плати;

–   звіт про оцінку/акт оцінки Майна, що передається в оренду;

–   акт приймання – передачі орендованого Майна;

–   витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору ( у разі оренди нерухомого майна на строк, не менший ніж три роки)

 

 1. 12. ПЛАТІЖНІ ТА ПОШТОВІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

“ОРЕНДОДАВЕЦЬ”: “ОРЕНДАР”:

Повна назва

адрес

р/р

ЄДРПОУ

підпис

тел./факс

«___»____________201_

МП

 

 

 

 

“___”____________201_

 

МП

 

 

                                                                                   Додаток до Договору оренди

 

                                                        АКТ №

              Приймання – передачі майна Шалигинської селищної ради

смт Шалигине                                                                            «__» _________ 20___ року

____________________________________________________________________________

(найменування підприємства, організації, установи)

в особі ______________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

на основі договору оренди, укладеного «__» __________ 20__року терміном дії до

«__» ________ 20__ року передав, а _____________________________________________

(найменування підприємства, організації, установи)

в особі ______________________________________________прийняв у строкове платне

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

користування комунальне майно : ______________________________________________

склад і вартість якого визначені відповідно до акту оцінки та передаточного балансу цього підприємства, складеного станом на _______________  і становить __________________.

В тому числі :

Основні фонди за балансовою вартістю___________________________________________

Основні фонди за залишковою вартістю___________________________________________

Нематеріальні активи за залишковою вартістю______________________________________

Незавершені капітальні вкладення з вирахуванням вартості незавершеного будівництва___________________________________________________________________

Незавершене будівництво (відновна вартість) ______________________________________

Відновна вартість устаткування, що підлягає монтажу _______________________________

Інше майно за балансовою вартістю ______________________________________________

Нежитлове приміщення, (окреме індивідуально визначене майно) інвентарний номер _______ загальною площею ( в кількості) _____________ кв. м, розташоване за адресою______________________________________________________________________

в будинку __________________________________________________________________________

(вказати, в якій частині будинку: підвал, поверх та інше)

Вартість майна, що передається в оренду, становить _______________________________________

Приміщення має інженерне забезпечення (непотрібне закреслити):

 1. Холодне водопостачання
 2. Газопостачання
 3. Електропостачання
 4. Теплопостачання
 5. Засоби зв’язку

Технічний стан приміщення :

В цьому приміщенні обладнання та інвентар відсутні.

На обладнання та інвентар, які знаходяться в цьому приміщені, складений опис 9 додається).

(Непотрібне закреслити).

 

ЗДАВ:                                                                                   ПРИЙНЯВ:

____________________________                                           _____________________________

Посада                                                                                   Посада

 

______________ __________________                             ________________ _________________

(Підпис)                   (П.І.Б.)                                                         (Підпис)                   (П.І.Б.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 проекту рішення Шалигинської селищної ради ” Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно,що знаходиться у  комунальній  власності Шалигинської селищної  об’єднаної територіальної громади

І. Визначення проблеми

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

Одним з методів ефективного управління майном є оренда. Здача в оренду об’єктів комунальної власності – це одне із джерел додаткових доходів як комунальних підприємств, так і бюджету ОТГ, до того ж суб’єктам господарювання – орендодавцям не потрібно нести надмірні витрати на утримання вільних приміщень..Відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, Методика розрахунку   орендної   плати   та   пропорції  її  розподілу  між відповідним    бюджетом,    орендодавцем    і   для об’єктів, що перебувають  у  комунальній власності визначаються    органами  місцевого  самоврядування  .В теперішній час  орендні відносини в ОТГ регулюються рішеннями сільських рад, які увійшли до складу об’єднаної територіальної громади. У зв’язку із  закінченням терміну дії раніше укладених договорів, виникла необхідність прийняття нового  нормативного акту, що регулює відносинив сфері управління комунальним майном між  Шалигинською селищною радою та орендарями та затвердити типовий договір оренди.
Даний регуляторний акт буде поширювати свою дію на 5 суб’єктів господарювання. В 2017 році від оренди комунального майна  до селищного бюджету надійшло 2,0 тис.грн., що недостаньо для проведення будь яких заходів щодо поліпшення стану  комунального майна та не є будь яким значним джерелом надходжень до селищного бюджету.    Орендована площа  складає 62,05 кв.м. Місячна вартість  оренди 1 кв.м складає 3,25 грн.. Виходячи з ринкової ціни  оренди майна та враховуючи  збільшення вартості майна, оціночно вартість 1 кв.м може зрости  приблизно в 5  разів і складатиме орієнтовно 15 грн.в місяць з 1кв.м. Даний регуляторний акт підготовлений з метою спрощення суб’єктам господарювання
порядку подачі документів, а також  підвищення ефективності використання комунального майна та збільшенням надходжень до селищного бюджету.
Причини виникнення проблеми:

 • Причиною виникнення проблеми є необхідність вдосконалення процедури надання в оренду комунального майна ОТГ,. затвердження типового договору

Підтвердження важливості проблеми:

Прийняття цього проекту регуляторного акту дозволить унормувати  механізм передачі  комунального майна в оренду, забезпечить прозорість використання комунального майна, підвищить ефективність  його , збільшить надходження до селищного бюджету, комунальних підприємств і бюджетних закладів (
Зазначений регуляторний акт покликаний на створення єдиного організаційно-економічного механізму розрахунку, внесення та використання плати за майно яке знаходиться в комунальній власності і використовується суб‘єктами підприємницької діяльності згідно з договорами оренди Набрання чинності рішення Шалигинської селищної  ради «Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади”
приведе до чіткого врегулювання відносин в сфері оренди комунального майна, забезпечення рівних умов для орендарів та поповнення місцевого бюджету.

Показники існування та масштабу проблеми

Назва показника Одиниця виміру Значення Джерело даних
Кількість договоів оренди штук 5 Рішення сільських рад
Площа  орендованих приміщень кв.м. 62.05 Діючі договори оренди майна.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Держава +
Громадяни +
Суб’єкти господарювання +
у тому числі суб’єкти малого підприємництва +

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» методика розрахунку орендної плати визначаються органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної Республіки Крим (для об’єктів, що належать Автономній Республіці Крим), та органами місцевого самоврядування (для об’єктів, що перебувають у комунальній власності). Частиною п’ятою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об’єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об’єктів, що передаються в оренду..

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів у у зв’язку з тим, що  при створення об’єднаної громади, рішення сільських рад , які регулювали процес використання комунального майна, втратили чинність.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов’язані з розв’язанням проблеми:

 • Ціллю  здійснення  державного регулювання відносин, які виникають у разі передачі в оренду об’єктів нерухомого майна, що належить до спільної власності  об’єднаної територіальної громади, підвищення прозорості і відкритості процедури розрахунку і порядку використання плати за оренду, запровадження єдиного алгоритму встановлення розрахункового рівня орендної плати, врахування інтересів орендарів, збереження майна та ефективне використання вільних площ, поповнення селищного бюджету та спрямування додаткових коштів в сумі11,2 тис.грн. на видалення аварійних дерев.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Залишити ситуацію без змін .
Альтернатива 2 Прийняття рішення селищної ради “Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної. ради “У  зв’язку зі змінами чинного законодавства щодо оренди комунального майна та закінченням терміну дії раніше укладених договорів, виникає необхідність прийняття нового  нормативного акту, що регулює відносинив сфері управління комунальним майном. територіальної громади Крім того, рішення  органів місцнвого самоврядування, що об’єднались, втратили чинність.
Альтернатива 3 Відсутня

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Відсутні
Альтернатива 2 Збільшення надходжень коштів до селищного бюджету за оренду комунального майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади  оціночно на 11,2 тис.грн. щорічно
Приведення у відповідність до вимог діючого законодавства методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна,  , спрощення процедури передачі в оренду майна, прозорість при передачі в оренду майна,   яке належить до комунальної власності територіальної громади
Відсутні
Альтернатива 3 Відсутні Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Відсутні
Альтернатива 2 Збільшення надходжень до бюджету на 11,2 тис.грн., які будуть спрямованя на  благоустрій населених пунктів, саме на видалення аварійних дерев, що  покращить умови проживання  та  ліквідує загрозу виникнення надзвичайних ситуацій. Відсутні
Альтернатива 3 Відсутні Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Альтернатива 1

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 0 0 0 5 5
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0% 0% 0% 100% 100,00%

 

Альтернатива 2

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 0 0 0 5 5
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0% 0% 0% 100% 100,00%

 

Альтернатива 3

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 0 0 0 5 5
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0% 0% 0% 100% 100,00%

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1  Розмір орендної плати залишається незмінним. Витрати на оплату орендної плати -2,0 тис.грн.
Альтернатива 2 Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питання оренди комунального майна. Витрати часу , необхідні для вивчення положень про порядок передачі в оренду майна. Збільшення  витрат на сплату орендної плати орієнтовно на 11,2 тис.грн. щорічно.
Альтернатива 3 Відсутні Відсутні

 

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1 2000
Альтернатива 2 11592
Альтернатива 3 0

 

 1. IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати) Цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті, не вирішує порушену проблему.Неефективне використання комунального майна, незначні надходження до селищного бюджету,  не виконання  заходів по благоустрою населених пунктів.
Альтернатива 2 4 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде) Вирішує проблему повністю. Забезпечує ефективне використання комунального майна, його збереження. Збільшення надходжень орендної плати до селищного бюджету на 11,2 тис.грн. в рік.
Альтернатива 3 1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати) Альтернатива відсутня

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 2

Держава:

Збільшення надходжень коштів до селищного бюджету за оренду комунального майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади  оціночно на 11200.грн. щорічно
Приведення у відповідність до вимог діючого законодавства методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна,  , спрощення процедури передачі в оренду майна, прозорість при передачі в оренду майна,   яке належить до комунальної власності територіальної громади
Громадяни:

Збільшення надходжень до бюджету на 11200 грн., які будуть спрямованя на  благоустрій населених пунктів, саме на видалення аварійних дерев, що  покращить умови проживання  та  ліквідує загрозу виникнення надзвичайних ситуацій.

Суб’єкти господарювання:

Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питання оренди комунального майна.

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання:

Витрати: Витрати часу , необхідні для вивчення положень про порядок передачі в оренду майна. Збільшення  витрат на сплату орендної плати орієнтовно на 11,2 тис.грн. щорічно.

Сумарні витрати, грн: 11592

Приведення у відповідність до вимог діючого законодавства методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна,  , спрощення процедури передачі в оренду майна, прозорість при передачі в оренду майна,   яке належить до комунальної власності територіальної громади
Альтернатива 1

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання:

Розмір орендної плати залишається незмінним.

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання:

Витрати: Витрати на оплату орендної плати -2,0 тис.грн.

Сумарні витрати, грн: 2000

Альтернатива не вирішує проблеми
Альтернатива 3

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання:

Відсутні

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання:

Витрати: Відсутні

Сумарні витрати, грн:

0

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 2 Дана альтернатива збільшує доходи селищного  бюджету на 11200 грн щорічно , забезпечує збереження комунального майна. На дію цього  регуляторного акта негативно можуть  вплинути економічна криза, що призведе до загального
зменшення кількості суб’єктів господарювання і зміни в законодавстві.
Альтернатива 1  Альтернатива не прийнятна.Відсутній механізм продовження  вже діючих договорів та укладення нових. X
Альтернатива 3 X X

 

 1. V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

 • Прийняття рішення селищної ради

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

 • Розрахувати орендну плату відповідно до Методики, укласти договори на основі затвердженого типового договору. Забезпечити  облік надходжень від оренди в розрізі орендарів та здійснювати постійний контроль за надходженнями до селищного бюджету.
 1. VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва здійснено згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта:

безстроково

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

Термін дії запропонованого регуляторного акта є необмеженим з моменту набрання його чинності, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Досягнення цілі державного регулювання, задля якого пропонується акт, може бути охарактеризовано наступними кількісними та якісними показниками, значення яких має змінитися за вимірюваний період:

Назва показника Одиниця виміру Зараз 6 місяців 1 рік 3 роки
1 Розмір надходжень до державного бюджету, пов`язаних з дією акта грн. 0 0 0
2 Розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов`язаних з дією акта грн. 2000 5600 11200 33600
3 Розмір надходжень до цільового фонду, пов`язаних з дією акта грн. 0 0 0
4 Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта од. 5 5 5 5
5 Розмір коштів, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта грн. 5796 11592 35175
6 Час, що витрачатиметься суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта год. 1.8 3.5 10.5
7 Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта % 100 100 100
8 Кількість договорів штук 5 5 5
9 Орендована площа Кв.м. 62.05 62.05 62.05

 

 1. IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Строки проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акта:

При підготовці проекту регуляторного акту

Строки проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта:

Повторне відстеження результативності буде проведено через рік після набуття чинності регуляторним актом. Періодичні відстеження – кожні три роки після прийняття регуляторного акта.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статиcтичні

Цільові групи осіб, що обиратимуться для участі у відповідному опитуванні:

Орендарі, орендодавці

Наукові установи, що залучатимуться для проведення відстеження:

 

 

 

 

 

 

 

Згідно з Додатком 4

до Методики проведення аналізу впливу

регуляторного акта

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 13 Вересня 2017 р. по 15 Вересня 2017 р.

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1  Селищним головою проведено круглий стіл з орендарями за участю працівників управління фінансів – розробника проекту регуляторного акту. 8 Суб’єкти господарювання не заперечують проти приведення  ставок оренди відповідно до  законодавства,  затвердження проекту регуляторного акта рішення селищної ради.
2 Нарада з представниками  депутатської комісії з питань комунальної власності, ЖКГ, земельних відносин та охорони навколишнього середовища 10  Опрацьовані всі запропоновані ставки орендної плати.  Запропоновано не надавати пільги по сплаті орендної плати, враховуючи ,що всі СПД займаються роздрібною торгівлею.

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 5 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 0 (одиниць) та мікропідприємництва 5 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100(відсотків)

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік)

Витрати за

п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) 0 0 0
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування 0 0 0
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) 0 0 0
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) 0 0 0
5 Інші процедури (уточнити) X X X
Сплата орендної плати 2240 X 11200
6 Разом, гривень 2240 X 11200
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 5
8 Сумарно, гривень 11200 X 56000
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання 44.82 22.41 134.46
10 Процедури організації виконання вимог регулювання 33.615 33.615 168.075
11 Процедури офіційного звітування 0 0 0
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0 0 0
13 Інші процедури (уточнити) X X X
не передбачено 0 X 0
14 Разом, гривень 78.435 X 78.435
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 5
16 Сумарно, гривень

11592

 

X 57512

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

Розрахунок витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

не передбачено

Процедура регулювання суб’єктів малого і мікропідприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання 0 0 0 0 0
Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі камеральні 0 0 0 0 0
Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі виїзні 0 0 0 0 0
Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання 0 0 0 0 0
Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання 0 0 0 0 0
Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання 0 0 0 0 0
Підготовка звітності за результатами регулювання 0 0 0 0 0
Разом за рік Х Х Х Х 0
Сумарно за п’ять років Х Х Х Х 0

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Показник Перший рік регулювання (стартовий), гривень За п’ять років, гривень
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 11200 56000
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 392.175 1512.675
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання 11592. 57512.
4 Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 0 0
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 11592. 57512.

 

 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання
Процедура, що потребує корегування Корегуючий механізм
не передбачено не передбачено

 

Показник Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень
Заплановане регулювання 11592. 57512.
За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва не передбачено не передбачено
Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва 0 0