Шалигинська громада

Сумська область, Глухівський район

Monthly Archives: Червень 2018


ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ВІСІМНАДЦЯТА    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

05.06.2018                                    Шалигине

Про затвердження Програми фінансової  підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» на 2018-2020 роки

 

 

З метою забезпечення ефективного функціонування комунального некомерційного підприємства Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» відповідно до  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму фінансової  підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» на 2018-2020 роки, що додається.

 

 1. Управлінню фінансів та економічного розвитку селищної ради забезпечити фінансування Програми фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» на 2018-2020 роки.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку(Лук’янова М.В.)

 

Селищний голова                                                                                                                      Ю.В.Матвієнко

 

 

Додаток

                                                                                                                                      до рішення селищної ради                                                                             від   05.06.2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

Фінансової підтримки комунального  та розвитку некомерційного підприємства

ШАЛИГИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

«АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ      МЕДИЦИНИ на 2018-2020 роки»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шалигине

2018 рік

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1. Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет селищної ради
  Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади           про розроблення програми  
2. Розробник Програми Виконавчий комітет  селищної ради
3. Співрозробники Програми Управління фінансів  та економічного розвитку Шалигинської селищної ради
4. Відповідальний виконавець Програми Комунальне некомерційне підприємство Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини
5. Учасники Програми Виконавчий комітет, управління фінансів та економічного розвитку
6. Термін реалізації Програми 2018-2020 роки
7. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Державний, селищний бюджети та інші кошти, не заборонені чинним законодавством
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 3990 тис.грн.

 

 

.

1.Загальна частина

 

Комунальне некомерційне підприємство Шалигинської селищної ради « «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини (далі — Амбулаторія) створено за рішенням Шалигинської селищної ради (далі — Засновник шляхом реорганізації (перетворення)  бюджетної установи -комунального закладу Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини і є правонаступником зазначеного комунального закладу .

Програма розроблена на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

У Програмі визначено цілі розвитку комунального некомерційного підприємства, визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню кваліфікованої первинної  медичної допомоги мешканцям населених пунктів Шалигинської об’єднаної територіальної громади.

2.Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована програма.

Основним підходом до концепції реформування є створення належних відповідних умов надання якісної, своєчасної первинної медичної допомоги. Одним з основних заходів впровадження реформи фінансування системи охорони здоров’я є забезпечення реорганізації державних та комунальних медичних закладів у повноцінні суб’єкти господарської діяльності — державні та комунальні некомерційні підприємства

Таким чином, в подальшому буде запроваджено принцип «гроші ходять за пацієнтом», а не за інфраструктурою закладів охорони здоров’я та іншими надавачами послуг.

Покращення якості медичної допомоги можливо лише при впровадженні нових інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети можливо лише за умови раціонального використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися комунальним некомерційним підприємством.

В умовах переходу на нові умови фінансування,  для забезпечення  повноцінного  функціонування  некомерційного комунального підприємства , необхідні додаткові кошти для  закупівлі  діагностичного обладнання, реалізації  Програми  місцевих стимулів   медичних працівників   закладу охорони здоров’я  Шалигинської селищної ради    на 2018-2020 роки. Прийняття Програми фінансовї підтримки  створює правові засади для  запровадження фінансування  за рахунок селищного бюджету.

3.Мета Програми

Метою програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування та налагодження ефективного функціонування системи надання доступної й якісної медичної допомоги, зокрема:

– забезпечення права членів Шалигинської територіально громади на своєчасну першу невідкладну допомогу при нещасних випадках, гострих захворюваннях тощо;

— забезпечення права членів Шалигинської територіальної громади на лікувально – профілактичну допомогу;

— санітарно – епідемічне благополуччя території громади;

— попередження, лікування, локалізацію та ліквідацію масових інфекційних захворювань;

— запобігання демографічній кризі, забезпечення здоров’я майбутніх поколінь і профілактики спадкових захворювань;

-забезпечення своєчасного виявлення у громадян захворювання на туберкульоз на ранніх стадіях, що здійснюється шляхом проведення туберкулінодіагностики;

— заохочення материнства;

— контроль за охороною здоров’я дітей;

4.Основні завдання  та напрями Програми ,обсяг та джерела фінансування.

Для досягнення мети програми селищна рада:

– надає інформаційну, консультативну, правову допомогу у здійсненні діяльності комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Шалигинської селищної  ради;

– приймає участь у розвитку матеріально- технічної бази комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Шалигинської селищної  ради, в тому числі надає фінансову підтримку в межах бюджетних асигнувань, відповідно до чинного законодавства;

– надає у користування на пільгових умовах приміщення комунальної власності комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Шалигинської селищної  ради ;

– звертається з клопотаннями про надання приміщень, фінансової, матеріальної та іншої допомоги комунальному некомерційному підприємства «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Шалигинської селищної  ради до установ, підприємств, організацій, фізичних осіб- підприємців, які працюють на території ради;

– сприяє діяльності на території ради аптечних закладів, які зможуть своєчасно забезпечувати комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Шалигинської селищної  ради необхідними товарами медичного призначення, а громадян – ліками;

– постійно проводить пропаганду здорового способу життя серед членів Шалигинської територіальної громади;

– проводить заходи, направлені на захист і очищення навколишнього природнього середовища.

Програмою визначено такі основні завдання:

— здійснення медичної практики для безпосереднього забезпечення медичного  обслуговування  населення, шляхом надання йому кваліфікованої первинної медичної допомоги,

— удосконалення лікувального процесу;

— створення та оновлення інформаційної бази даних пролікованих хворих у медичному підприємстві;

— організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування, в т.ч. організація надання населенню медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших медичних закладів шляхом спрямування пацієнтів до цих закладів в порядку, встановленому законодавством;

— надання медичних та інших послуг фізичним та юридичним особам на  безвідплатній та відплатній основі у випадках та на умовах, визначених законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів  виконавчої влади, а також на підставі та умовах, визначених договорами про  медичне обслуговування;

— проведення перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації медичних кадрів;

— здача майна в оренду, в тому числі нерухомого.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок:

— коштів місцевого бюджету ;

— коштів державного бюджету  у вигляді субвенції;

—коштів отриманих від  Національної Служби здоров’я України відповідно до укладеного договору;

— надання підприємством платних послуг;

— залучення додаткових коштів для розвитку якісної медицини міста базуючись на Законі України «Про державно-приватне партнерство»;

— інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством на виконання запланованих заходів Програми.

Фінансова підтримка є безповоротною. Орієнтовані суми фінансової підтримки з селищного бюджету  за роками наведені в додатку 1 до Програми.

Підприємство має бути включено до мережі головного розпорядника бюджетних коштів- селищної ради – та використовувати виділені кошти згідно з планом використання.

Необхідний обсяг фінансування Програми може уточнюватись у процесі складання проекту місцевого бюджету на відповідний рік.

5.Очікувані результати виконання Програми

 Виконання Програми дасть змогу:

-підвищити ефективність роботи КНП «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини», сприяти подолання  несприятливих демографічних тенденцій на території громади;

–  забезпечити членів Шалигинської територіальної громади медичною допомогою за місцем проживання;

– гарантувати надання першої необхідної допомоги;

–  охопити туберкулінодіагностикою громадян ОТГ з метою своєчасного виявлення у них захворювання на туберкульоз на ранніх стадіях, що  забезпечить значне підвищення ефективності та якості надання їм медичної допомоги на початковій стадії, попередить виникнення туберкульозу з деструкцією та дасть змогу покращити якість життя пацієнтів;

– забезпечити необхідними ліками членів Шалигинської громади, які хворіють на гіпертонію, цукровий діабет, серцеву хворобу за програмою «Доступні ліки».

6.Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням

         Реалізація програми покладається на виконавчий комітет  Шалигинської селищної ради, управління фінансів та економічного розвитку, комунальне некомерційне підприємство «Амбулаторія загальної практики –сімейної медицини»», а контроль  – на постійну комісію селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

Селищний голова                                                                                                                       Ю.В.Матвієнко    

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми підтримки комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики –сімейної медицини» на 2018-2020 роки

 

Обсяг фінансування

Програми підтримки комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики –сімейної медицини» на 2018-2020 роки

 

№ п/п

 

 

Обсяги фінансування

тис. грн.

Всього: 2018 2019 2020

 

1.

 Обсяг фінансової підтримки 3390,0 890,0 1500,0 1600,0

 

 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ    вул. 40 років Перемоги, 11, смт Шалигине, Глухівський район, Сумська область,  41470, тел/факс (05444) 69-4-19

 

05.06.2018   № 339                                                                                                    на №________  від__________

 

Селищному голові

                                                                                                                                                           Матвієнку Ю.В.

 

Подання

   З метою створення правових засад для  запровадження фінансування  за рахунок селищного бюджету, враховуючи вимоги ст. 90 Бюджетного кодексу,прошу внести на розгляд селищної ради питання «Про затвердження Програми фінансової  підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» на 2018-2020 роки»

Проект рішення та лист узгодження додається.

 

Начальник управління                                                                                                    Н.М.Полушкіна

 

Додаток: Лист погодження

 

День селища святкували та гостей радо зустрічали! Continue reading

Консультує Міністр юстиції Павло Петренко Continue reading

26 червня  2018 року о  10 – 00 в приміщенні КЗ «Шалигинський  міський будинок культури» відбудеться 19  сесія селищної  ради 7 скликання. Continue reading

Щорічно третьої неділі червня своє професійне свято відзначають люди, що обрали для себе найповажнішу і найвідповідальнішу професію — медичні працівники. Continue reading

Сварківський НВК (Сумська область Глухівський район) запрошує всіх випускників та працівників школи на святкування 170-річчя навчального закладу 30 червня 2018 року. Початок о 14.00. Continue reading

Щорічна відпустка – 2018: види, тривалість, умови надання

У відпускний період не зайвим буде нагадати, які види щорічної відпустки передбачені законодавством, їх тривалість і умови надання.

Види щорічної відпустки

Щорічна відпустка ділиться на:

 • основну відпустку;
 • додаткову відпустку за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці;
 • додаткову відпустку за особливий характер праці;
 • додаткову відпустку працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – інваліда з дитинства;
 • додаткову відпустку окремим категоріям ветеранів війни;
 • інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.

Щорічна основна відпустка

Тривалість щорічної основної відпустки, як правило, становить 24 календарних дні за відпрацьований рік. Але для деяких категорій працівників тривалість щорічної основної відпустки буде більшою. Наприклад, керівникам навчальних закладів, педагогам і науковцям належить щорічна основна відпустка тривалістю 56 календарних днів. Інвалідам 1 і 2 групи надається щорічна основна відпустка 30 календарних днів, а інвалідам 3 групи – 26 календарних днів. Неповнолітнім працівникам належить щорічна основна відпустка 31 календарний день.

Щорічна додаткова відпустка за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці

Цей вид відпустки надається, крім щорічної основної, працівникам, відповідно до Списку виробництв, цехів, професій і посад, затвердженого Кабінетом Міністрів. Тривалість такої відпустки – до 35 календарних днів. Конкретна тривалість такої відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці

Така відпустка надається:

 • окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, – тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, що затверджується Кабінетом Міністрів України;

До цієї категорії належить додаткова відпустка працівникам з ненормованим робочим днем – тривалістю до 7 календарних днів згідно зі списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни

Учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначено Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, надається додаткова відпустка зі збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік.

Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – інваліда

Така відпустка надається:

 • жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;
 • жінці, яка усиновила дитину;
 • матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
 • одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
 • батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);
 • особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
 • одному з прийомних батьків.

Додаткова оплачувана відпустка становить 10 календарних днів щорічно, без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).

При наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Порядок надання основної та додаткової відпустки

Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватись одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від неї. Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, – 69 календарних днів.

Щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року.

Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи надається після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві. У разі надання працівникові зазначених щорічних відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи, їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу, за винятком випадків, передбачених законом. До таких винятків, наприклад, відносяться особи з інвалідністю, неповнолітні працівники, сумісники, чоловіки, чиї дружини перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і т.д. Таким співробітникам щорічну відпустку може бути надано до закінчення 6-місячного терміну роботи на підприємстві.

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку. Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше, ніж за два тижні до встановленого графіком терміну. З цього правила також є винятки. Певним категоріям працівників, встановленим законом, відпустка надається у зручний для них час. До таких працівників, наприклад, відносяться матері двох дітей віком до 15 років або дитини інваліда, одинокі матері або батьки.

Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років поспіль, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими й важкими умовами або з особливим характером праці.

Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. При цьому не важливо, яка з частин буде надана першою протягом року: більш тривала або коротша. Наприклад, можна взяти спочатку 10 днів відпустки, а потім – 14. Але не можна поділити відпустку, наприклад, на частини в 7,7 і 10 днів, тому що основна безперервна частина буде меншою 14 днів.

Грошова компенсація за невикористану відпустку

 У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менше 10 місяців, грошова компенсація виплачується за невикористані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості.

За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути меншою 24 календарних днів. Однак особам віком до вісімнадцяти років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.

Шановні медичні працівники Шалигинської ОТГ, вітаємо вас зі святом! Continue reading

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА  рада

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА        СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

ХХ.06.2018 року                                                                                                     Шалигине                                                                       

 

Про  встановлення єдиного податку

для фізичних осіб-підприємців при

спрощеній системі оподаткування на

території Шалигинської селищної ради

 

         Розглянувши пропозиції постійної комісії селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку щодо встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців при спрощеній системі оподаткування, на підставі пункту 10.1 статті 10, пункту 12.4 статті 12 розділу І, статті  293 розділу XIV Податкового кодексу України (зі змінами), керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 та статтею 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада  ВИРІШИЛА:

 1. Встановити єдиний податок для фізичних осіб – підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради з 01 січня 2019 року.
 2. Елементи єдиного податку: платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та подання звітності про обчислення і сплату податку визначаються відповідно до норм ст.ст. 291-300 Податкового кодексу України.
 3. Встановити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних
  осіб-підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності:

3.1. Для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на                   1 січня податкового (звітного) року, на всі види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010, які дозволені для даної групи платників Податковим кодексом України.

3.2. Для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, на всі види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010, які дозволені для даної групи платників Податковим кодексом України.

3.3. У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної,  міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування території громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений статтею 293 Податкового кодексу України для відповідної групи таких платників єдиного податку

 1. Визнати таким, що втратило чинність з 01.01.2019 року рішення Шалигинської селищної ради від 13 липня 2017 року «Про встановлення єдиного податку для фізичних осіб-підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради
 2. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.
 3. 6. Управлінню фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради забезпечити оприлюднення даного рішення в газеті «Глухівщина» та на офіційному сайті Шалигинської селищної ради у визначений законодавством термін.
 4. 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку(голова Лук’янова М.В.)

 

Селищний голова                                                                                                                           Ю.В.Матвієнко

 

 

 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

ХХ.06.2018 року                                                                                                                                     Шалигине                                                                                                                                                    

Про встановлення ставок та пільг із сплати

 податку на нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки на території Шалигинської

селищної ради на 2019 рік

 

Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  селищна рада ВИРІШИЛА:

 1. Визначити об’єкт оподаткування, платників податку, базу оподаткування, податковий період, порядок обчислення, особливості оподаткування та інші обов’язкові елементи податку на нерухоме майно згідно з пунктами 266.1- 266.3,  266.6, 266.7,  266.9,  266.10 статті 266  Податкового кодексу України.
 2. Установити на території Шалигинської селищної ради:

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

 1. Оприлюднити рішення в газеті «Глухівщина» та на офіційному сайті Шалигинської селищної ради.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку(голова Лук’янова М.В.)
 3. Рішення від 13.07.2017р. «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Шалигинської селищної ради» визнати таким, що втратило чинність.
 4. Рішення набирає чинності з 01.01.2019р.

 

Селищний голова                                                                                                              Ю.В. Матвієнко

 

 

Додаток 1
до  рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Шалигинської селищної ради

від 27 червня 2018 р.

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01січня 2019 року.

Дія рішення  поширюється на території Шалигинської об’єднаної територіальної громади:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

 

18                          04                        5921555800                  смт Шалигине

18                        04                        5921587101                      с. Соснівка

18                        04                       5921585701                     с. Сваркове

18                       04                      5921589301                      с. Ходине

18                       04                      5921587301                      с. Старикове

Класифікація будівель та споруд Ставки податку за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код найменування для юридичних осіб для фізичних осіб
1 зона 2 зона 3 зона 1 зона 2зона 3 зона
11 Будівлі житлові                                                                                             
111 Будинки одноквартирні
1110 Будинки одноквартирні5
1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 1,0 0,2
1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 1,0 0,2
1110.3 Будинки садибного типу 1,0 0,2
1110.4 Будинки дачні та садові 0,5 0,2
112 Будинки з двома та більше квартирами
1121 Будинки з двома квартирами5
1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 1,0 1,0
1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 1,0 1,0
1122 Будинки з трьома та більше квартирами5
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 1,5 1,5
1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців 1,0 1,0
Інші об’єкти житлової нерухомості, віднесені до житлового фонду 0,5 0,5
12 Будівлі нежитлові
121 Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211 Будівлі готельні
1211.1 Готелі 0,5 0,5
1211.2 Мотелі 0,5 0,5
1211.3 Кемпінги 0,5 0,5
1211.4 Пансіонати 0,5 0,5
1211.5 Ресторани та бари 0,5 0,5
1212 Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 0,1 0,1
1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 0,1 0,1
1212.3 Центри та будинки відпочинку 0,1 0,1
122 Будівлі офісні
1220 Будівлі офісні
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 1,0 0,5
1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 1,0 1,0
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 1,0 1,0
123 Будівлі торговельні
1230 Будівлі торговельні
1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,5 0,5
1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 0,5 0,5
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 0,5 0,5
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,5 0,5
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування 0,2 0,2
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 0,2 0,2
1230.9 Будівлі торговельні,  інші (непрацюючі) 00 00
124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 1,0 1,0
1242 Гаражі
1242.1 Гаражі наземні 0,1 0,1
1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,1 0,1
125 Будівлі промислові та склади
1251 Будівлі промислові
1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості (пилорами) 0,5 0,5
127 Будівлі нежитлові інші
1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства
1271.1 Будівлі для тваринництва    (сараї, хліви)    00 00
1271.2 Будівлі для птахівництва 00 00
1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші  (гаражі, літні кухні, майстерні,вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні) 00 00
1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше
1274.4 Будівлі лазень та пралень 0,1 0,1
Заправочні станції ПММ 1,0 1,0
Трансформаторні підстанції 1,0 1,0

 

 

 

 

 

Додаток 2

        до  рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

            ЗАТВЕРДЖЕНО

          рішенням Шалигинської селищної ради

          від 27 червня 2018 р.

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно
до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового
кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію
з 01 січня 2019 року.

Населені пункти на які поширюється дія рішення селищної ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

18                          04                        5921555800               смт Шалигине

18                        04                       5921587101               с. Соснівка

18                        04                       5921585701               с. Сваркове

18                       04                      5921589301               с. Ходине

18                     04                     5921587301              с. Старикове

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

1272   Будинки для культової та релігійної діяльності

1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо                             100,0