Monthly Archives: Березень 2020


Закон України «Про зайнятість населення» передбачає ряд інструментів, що підвищують конкурентоспроможність осіб на ринку праці. Continue reading

Інформація щодо основних питань про COVID-19 – захворювання, що вивикликано новим коронавірусом Continue reading

Повідомлення

про оприлюднення проекту регуляторного акту

            Відповідно до ст.9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на виконання вимог Податкового кодексу України, Шалигинська  селищна рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення «Про  встановлення єдиного податку для фізичних осіб-підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради на 2021 рік»  та аналізу регуляторного впливу до нього.

Проект регуляторного акту  передбачає встановлення на території Шалигинської селищної ради ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців І-ІІ групи, які будуть діяти з 01.01.2021 року.

Поштова та електронна адреса розробника проекту:

Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради  вул.К.Московська,31, м. Глухів тел.(05444)-70515, 41065185@MAIL.GOV.UA

 

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу:

Проект регуляторного акту з відповідним аналізом регуляторного впливу буде оприлюднено на офіційному сайті Шалигинської  селищної ради  http://shaligino-gromada.in.ua/ / в розділі «Регуляторна діяльність».

Строк приймання зауважень та пропозицій: один місяць з дня оприлюднення на сайті Шалигинської селищної ради регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу.

Спосіб надання зауважень та пропозицій: письмово.

Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради

Проєкт

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА  рада

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

                                        00.06.2020 року                          смт Шалигине                                                                       

 

Про  встановлення єдиного податку

для фізичних осіб-підприємців при

спрощеній системі оподаткування на

території Шалигинської селищної ради

на 2021 рік

 

         Розглянувши пропозиції постійної комісії селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку щодо встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців при спрощеній системі оподаткування, на підставі пункту 10.1 статті 10, пункту 12.4 статті 12 розділу І, статті статті 293 розділу XIV Податкового кодексу України (зі змінами), керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 та статтею 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада  ВИРІШИЛА:

 

 1. Встановити єдиний податок для фізичних осіб – підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради з 01 січня 2021 року.
 2. Елементи єдиного податку: платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставка податку, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та подання звітності про обчислення і сплату податку визначаються відповідно до норм статей 291-300 Податкового кодексу України.
 3. Встановити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних
  осіб-підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності:

3.1. Для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на                   1 січня податкового (звітного) року,  на всі види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010, які дозволені для даної групи платників Податковим кодексом України.

3.2. Для другої  групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, на всі види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010, які дозволені для даної групи платників Податковим кодексом України.

 1. Визнати таким, що втрачає чинність з 01.01.2021 року рішення Шалигинської селищної ради від 25 червня 2019 року «Про встановлення єдиного податку для фізичних осіб-підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради на 2020 рік».
 2. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2021 року.
 3. 6. Управлінню фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради забезпечити оприлюднення даного рішення в газеті «Глухівщина» та на офіційному сайті Шалигинської селищної ради у визначений законодавством термін.
 4. 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку .

 

Селищний голова                                                                                                                       Юрій МАТВІЄНКО

 

Додаток: Анализ регуляторного впливу (ознайомитись)

 

 

Постійна  комісія з питань планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку, на виконання вимог статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проект рішення селищної ради «Про встановлення єдиного податку для фізичних осіб – підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради на 2021 рік» з аналізом його регуляторного впливу та встановила наступне.

Розробником проекту регуляторного акту є управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради. Проект рішення підготовлено відповідно до Податкового кодексу України.

1.Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

В цілому при підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік, проведені роботи з регуляторної процедури:

 • розміщено повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту та безпосередньо проект з аналізом його регуляторного впливу, про що проінформовано членів територіальної громади  на офіційному сайті селищної ради в мережі Інтернет за адресою http://shaligino-gromada.in.ua//

Таким чином, проект регуляторного акту – «Про встановлення єдиного податку для фізичних осіб – підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради на 2021 рік» з аналізом його регуляторного впливу  відповідає усім принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

 1. Відповідність проекту регуляторного акту вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

Стосовно вищевказаного проекту рішення розроблено аналіз регуляторного впливу, який був підготовлений до оприлюднення проекту регуляторного акту з метою одержання зауважень та пропозицій.

Даним аналізом регуляторного впливу визначено та проаналізовано проблему, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінено важливість цієї проблеми, обґрунтовано, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання, або  визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянуто можливість внесення змін до них. Визначено очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту, у тому числі здійснено розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акту.

Визначено цілі державного регулювання, та оцінено усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин, аргументовано переваги обраного способу досягнення встановлених цілей. Описано механізми і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту та обґрунтовано можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту, та доведено, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави, а вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акту, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені.

Оцінено можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні  особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги, та ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту.

Обґрунтовано строк чинності регуляторного акту, визначено показники результативності регуляторного акту та заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.

Узагальнений висновок:

Постійна  комісія з питань планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку селищної  ради  вважає, що проект регуляторного акту – проект рішення міської ради «Про встановлення єдиного податку для фізичних осіб – підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради на 2021 рік» та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам ст. ст.4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 

Голова постійної  комісії

з питань планування, бюджету, фінансів

та соціально – економічного розвитку

селищної  ради                                                                                                                                       Марина ЛУК’ЯНОВА

 

 

17 лютого 2020 року

 Повідомлення

про оприлюднення проекту регуляторного акту

            Відповідно до ст.9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на виконання вимог Податкового кодексу України, Шалигинська  селищна рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Шалигинської  селищної ради на 2021 рік» та аналізу регуляторного впливу до нього.

Проект регуляторного акту  передбачає встановлення на території Шалигинської селищної ради ставок податку на нерухоме майно, які будуть діяти з 01.01.2021 року.

Поштова та електронна адреса розробника проекту:

Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради  вул.К.Московська,31, м. Глухів тел.05444 – 70515, 41065185@mail.gov

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу:

Проект регуляторного акту з відповідним аналізом регуляторного впливу буде оприлюднено на офіційному сайті Шалигинської  селищної ради  http://shaligino-gromada.in.ua// в розділі «Регуляторна діяльність».

Строк приймання зауважень та пропозицій: один місяць з дня оприлюднення на сайті Шалигинської селищної ради регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу.

Спосіб надання зауважень та пропозицій: письмово.

Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради

 

ПРОЕКТ

 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА  рада

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

00.06.2020 року                                Шалигине                                                                      

 

 

Про встановлення ставок та пільг із сплати

податку на нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки на території Шалигинської

селищної ради на 2021 рік

 

Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  селищна рада ВИРІШИЛА:

 1. Визначити платників податку, об’єкт оподаткування, базу оподаткування, ставка податку, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку згідно з пунктами 266.1- 266.3,  266.5-266.10 статті 266  Податкового кодексу України.
 2. Установити на території Шалигинської селищної ради:

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

 1. Оприлюднити рішення в газеті «Глухівщина» та на офіційному сайті Шалигинської селищної ради.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку.
 3. Рішення від 25.06.2019 р. «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Шалигинської селищної ради на 2020 рік» визнати таким, що втрачає чинність з 01.01.2021 року.
 4. Рішення набирає чинності  з  01.01.2021 р.

 

Селищний голова                                                                                                                Юрій МАТВІЄНКО

 

 

 

Додаток 1
до  рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Шалигинської селищної ради

від 00 червня 2020 р.

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01січня 2021 року.

Дія рішення  поширюється на території Шалигинської об’єднаної територіальної громади:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-

територіальної одиниці або
населеного пункту, або території

об’єднаної територіальної громади

 

18                          04                        5921555800               смт Шалигине

18                        04                       5921587101               с. Соснівка

18                        04                       5921585701               с. Сваркове

18                       04                      5921589301               с. Ходине

18                       04                      5921587301               с. Старикове

Класифікація будівель та споруд Ставки податку за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код найменування для юридичних осіб для фізичних осіб
1 зона 2 зона 3 зона 1 зона 2 зона 3 зона
11 Будівлі житлові                                                                                             
111 Будинки одноквартирні
1110 Будинки одноквартирні5
1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 1,000 0,200
1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 1,000 0,200
1110.3 Будинки садибного типу 1,000 0,200
1110.4 Будинки дачні та садові 0,500 0,200
112 Будинки з двома та більше квартирами
1121 Будинки з двома квартирами5
1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0,100 0,100
1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 1,000 1,000
1122 Будинки з трьома та більше квартирами5
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 1,000 1,000
Інші об’єкти житлової нерухомості, віднесені до житлового фонду 1,000 1,000
12 Будівлі нежитлові
121 Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211 Будівлі готельні
1211.1 Готелі 0,500 0,500
1211.2 Мотелі 0,500 0,500
1211.5 Ресторани та бари 0,500 0,500
1212 Інші будівлі для тимчасового проживання
122 Будівлі офісні
1220 Будівлі офісні
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 1,000 0,500
1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 1,000 1,000
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 1,000 1,000
123 Будівлі торговельні
1230 Будівлі торговельні
1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,500 0,500
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 0,500 0,500
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,500 0,500
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування 0,200 0,200
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 0,200 0,200
1230.9 Будівлі торговельні,  інші (непрацюючі) 0,000 0,000
124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 1,000 1,000
1242 Гаражі
1242.1 Гаражі наземні 0,100 0,100
1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,100 0,100
125 Будівлі промислові та склади
1251 Будівлі промислові
1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості (пилорами) 0,500 0,500
1252 Резервуари, силоси та склади
1252.9 Склади та сховища інші5 1,000 1,000
1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше
1274.4 Будівлі лазень та пралень 0,100 0,100
1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів 0,200 0,200
Заправочні станції ПММ 1,000 1,000
Трансформаторні підстанції 1,000 1,000

 

Селищний голова                                                                                                                                          Юрій МАТВІЄНКО

 

 

 

                                                     Додаток 2

        до  рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати податку на нерухоме  майно, відмінне від земельної ділянки

                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО   рішенням Шалигинської селищної ради

                            від 00 червня 2020 р.

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно
до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового
кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію
з 01 січня 2021 року.

Населені пункти на які поширюється дія рішення селищної ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

18                          04                        5921555800               смт Шалигине

18                        04                       5921587101               с. Соснівка

18                        04                       5921585701               с. Сваркове

18                       04                      5921589301               с. Ходине

18                       04                      5921587301               с. Старикове

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Нежитлова нерухомість

127     Будівлі нежитлові інші

1271  Будівлі сільськогосподарського призначення,

лісівництва та рибного господарства

1271.1 Будівлі для тваринництва    (сараї, хліви)                                                    100,0

1271.2 Будівлі для птахівництва                                                             100,0

1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші                             100,0

(гаражі, літні кухні, майстерні,вбиральні, погреби, навіси,

котельні, бойлерні

1272   Будинки для культової та релігійної діяльності

1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо                             100,0

 

Селищний голова                                                                                                                    Юрій МАТВІЄНКО

Додатки:

Аналіз регуляторного впливу (ознайомитись)

Дані для розрахунку (ознайомитись)

 

 

Постійна  комісія селищної  ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку селищної ради, на виконання вимог статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проект рішення селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Шалигинської  селищної ради на 2021 рік» з аналізом його регуляторного впливу та встановила наступне.

Розробником проекту регуляторного акту є управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради. Проект рішення підготовлено відповідно до Податкового кодексу України.

1.Відповідність проекту регуляторного акту принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

В цілому при підготовці проекту регуляторного акту витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік, проведені роботи з регуляторної процедури:

– розміщено повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту та безпосередньо проект з аналізом його регуляторного впливу, про що проінформовано членів територіальної громади  на офіційному сайті  селищної ради в мережі Інтернет за адресою http://shaligino-gromada.in.ua//

Таким чином, проект регуляторного акту – «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Шалигинської  селищної ради на 2021 рік»  з аналізом його регуляторного впливу  відповідає усім принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

 1. Відповідність проекту регуляторного акту вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

Стосовно вищевказаного проекту рішення розроблено аналіз регуляторного впливу, який був підготовлений до оприлюднення проекту регуляторного акту з метою одержання зауважень та пропозицій.

Даним аналізом регуляторного впливу визначено та проаналізовано проблему, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінено важливість цієї проблеми, обґрунтовано, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання, або  визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянуто можливість внесення змін до них. Визначено очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту, у тому числі здійснено розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акту.

Визначено цілі державного регулювання, та оцінено усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин, аргументовано переваги обраного способу досягнення встановлених цілей. Описано механізми і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта та обґрунтовано можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту, та доведено, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави, а вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акту, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені.

Оцінено можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги, та ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту.

Обґрунтовано строк чинності регуляторного акту, визначено показники результативності регуляторного акту та заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.

Узагальнений висновок:

 Постійна комісія селищної  ради з питань питань планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку селищної ради, за підсумками розгляду вважає, що проект регуляторного акту – проект рішення селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Шалигинської  селищної ради на 2021 рік» та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам ст. ст.4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 

Голова постійної  комісії

з питань планування, бюджету, фінансів

та соціально – економічного розвитку

селищної  ради                                                                                                                                          Марина ЛУК’ЯНОВА

 

 

17 лютого 2020 року

Відповідно до ст.9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на виконання вимог Податкового кодексу України, Шалигинська  селищна рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Шалигинської селищної ради на 2021 рік»  та аналізу регуляторного впливу до нього.

Проект регуляторного акту  передбачає встановлення на території Шалигинської селищної ради встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку, які будуть діяти з 01.01.2021 року.

Поштова та електронна адреса розробника проекту:

Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради  вул.К.Московська,31, м.Глухів тел.05444-70515, 41065185@mail_gov.ua.

Спосіб оприлюднення регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу:

Проект регуляторного акту з відповідним аналізом регуляторного впливу буде оприлюднено на офіційному сайті Шалигинської  селищної ради http://shaligino-gromada.in.ua/ / в розділі «Регуляторна діяльність».

Строк приймання зауважень та пропозицій: один місяць з дня оприлюднення на сайті Шалигинської селищної ради регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу.

Спосіб надання зауважень та пропозицій: письмово.

Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради

    ПРОЄКТ

 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА  рада

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

00.06.2020 року                           Шалигине

                                                                      

«Про встановлення ставок та пільг

 із сплати земельного податку на території
Шалигинської селищної ради на 2021 рік»

 

Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Шалигинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити платників податку, об’єкт оподаткування, базу оподаткування, ставку податку, порядок обчислення податку, податковий період, порядок обчислення, строк та порядок сплати, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату за землю згідно з пунктами 269-271, 273-274, 277, 284-287, 289 Податкового кодексу України.
 2.  Установити на території  Шалигинської селищної ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані  відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.                                                                                                                                                                                                                                                                       3. Від сплати земельного податку звільняються фізичні та юридичні особи відповідно до пунктів 281, 282 Податкового кодексу України.                                   4. Не сплачується земельний податок за земельні ділянки, визначені пунктом 283 Податкового кодексу України.

 1. Оприлюднити рішення в газеті «Глухівщина» та на офіційному сайті Шалигинської селищної ради.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку (Марину Лук’янову).
 3. Рішення від 25 червня 2019 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік» визнати таким, що втрачає чинність з 01.01.2021 року.
 4. Рішення набирає чинності з 01.01.2021 року.

 

Селищний голова                                                                                                                           Ю. МАТВІЄНКО

 

 

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Шалигинської селищної ради від 00червня 2020 р.

 

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня 2021 року.

Дія рішення поширюється на території Шалигинської об’єднаної територіальної громади:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
18 04 5921555800 Смт Шалигине
18 04 5921587101 с. Соснівка
18 04 5921585701 с. Сваркове
18 04 5921589301 с.Ходине
18 04 5921587301 с. Старикове

 

 

Вид цільового призначення земель2 Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб для юридичних осіб для фізичних осіб
01 Землі сільськогосподарського призначення
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 1,000 0,300 5,000 5,000
01.02 Для ведення фермерського господарства4 0,500 0,300 5,000 5,000
01.03 Для ведення особистого селянського господарства4   0,300 0,300 5,000 5,000
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства4 0,300 0,300 5,000 5,000
01.05 Для індивідуального садівництва4 0,300 0,300 5,000 5,000
01.07 Для городництва4 0,300 0,300 5,000 5,000
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби4 0,300 0,300 5,000 5,000
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 0,300 0,300 5,000 5,000
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 0,300 0,300 5,000 5,000
01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
02 Землі житлової забудови
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 0,300 0,300
02.02 Для колективного житлового будівництва4 0,300 0,300
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0,300 0,300
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 0,300 0,300
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 0,300 0,300
02.06 Для колективного гаражного будівництва 0,500 0,500
02.07 Для іншої житлової забудови     0,300    0,300
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,300 0,300 0,300
03 Землі громадської забудови 0,500
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 0,300 0,300
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 0,300 0,300
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 0,300 0,300
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 0,300 0,300
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 0,300 0,300
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 1,000 1,000 5,000 5,000
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 0,300 0,300 5,000 5,000
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 0,300 0,300 5,000 5,000
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 0,300 0,300 5,000 5,000
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 0,300 0,300 0,300 0,300
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 0,300 0,300 0,300 0,300
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 0,300 0,300 0,300 0,300
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 0,300 0,300 5,000 5,000
03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,300 0,300 5,000 5,000
04 Землі природно-заповідного фонду
04.08 Для збереження та використання заказників 0,300 0,300 0,300 0,300
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи 0,300 0,300 0,300 0,300
07 Землі рекреаційного призначення
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 0,300 0,300 0,300 0,300
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 0,300 0,300 0,300 0,300
07.03 Для індивідуального дачного будівництва
07.04 Для колективного дачного будівництва
07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,300 0,300 0,300 0,300
08 Землі історико-культурного призначення
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 0,300 0,300 0,300 0,300
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів 0,300 0,300 0,300 0,300
08.03 Для іншого історико-культурного призначення 0,300 0,300 0,300 0,300
08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,300 0,300 0,300 0,300
09 Землі лісогосподарського призначення
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 0,100 0,100 0,100 0,100
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,100 0,100 0,100 0,100
09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,100 0,100 0,100 0,100
10 Землі водного ресурсу
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 0,300

 

0,300
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 0,300 0,300
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 0,300 0,300
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 0,300 0,300
10.06 Для сінокосіння 0,300 0,300
10.07 Для рибогосподарських потреб 0,300 0,300
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 0,300 0,300
10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,300 0,300
11 Землі промисловості
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 1,000 1,000 5,000 5,000
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 1,000 1,000 5,000 5,000
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 1,000 5,000
11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 1,000 1,000 5,000 5,000
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4      1,000 1,000 5,000 5,000
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 3,000 3,000 5,000 5,000
13 Землі зв’язку
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 1,000 1,000 5,000 5,000
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 1,000 1,000 5,000 5,000
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 1,000 1,000 5,000 5,000
13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
14 Землі енергетики
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 0,300 0,300 0,300 0,300
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 3,000 5,000
14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,000 3,000 5,000 5,000
16 Землі запасу 1,000 1,000 5,000 5,000
17 Землі резервного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
18 Землі загального користування4 0,300 0,300 0,300 0,300
19 Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,300 0,300 0,300 0,300

 

 

Селищний голова                                                                                                                             Юрій МАТВІЄНКО

_________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

 

 

 

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Шалигинської селищної ради

від 00 червня 2020року

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

Дія рішення поширюється на території Шалигинської об’єднаної територіальної громади:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
18 04 5921555800 смт Шалигине
18 04 5921587101 с. Соснівка
18 04 5921585701 с. Сваркове
18 04 5921589301 с.Ходине
18 04 5921587301 с. Старикове

 

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
1 Учасники АТО та члени їх сімей 100%
2 Військовослужбовці та члени їх сімей 100%
3 Мобілізовані та члени їх сімей 100%
4 Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). 100%
5 Підприємства, засновниками яких є Шалигинська селищна рада, за умови, що частка комунальної власності в них становить 100 відсотків 100%
6 Громадські організації 100%
7 Благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутку 100%
8 Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів 100%
9 Заповідники, парки державної та комунальної власності, пам’ятки природи, заповідні урочища 100%
10 Землі загального користування 100%

Пільга не застосовується у разі невикористання земельних ділянок за цільовим призначенням.

 

Селищний голова                                                                                                             Юрій МАТВІЄНКО

_________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

Додатки:

Аналіз регуляторного впливу (ознайомитись)

Розрахунок витрат (ознаоймитись)