Відповідальність роботодавців за порушення, пов’язані з використанням найманих працівників без офіційного оформлення

Дата публікації: 08.10.2018


Вид порушення Розмір штрафу
Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту)

30 МЗП

(за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення)

111 690 грн
Оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час
Виплата зарплати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків
Порушення встановлених строків виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі 3 МЗП 11 169 грн
Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

10 МЗП

(за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення)

37 230 грн
Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»
Недопуск до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні або ненадання необхідних для проведення перевірки документів 3 МЗП 11 169 грн

Недопуск до проведення перевірки, пов’язаної із виявленням таких фактів:

допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);

оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві;

виплати зарплати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків

100 МЗП

(за кожен факт недопущення до проведення перевірки)

372 300 грн
Інші порушення вимог законодавства про працю 1 МЗП 3 723 грн