Аналіз регуляторного впливу Проекту рішення Шалигинської селищної ради “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади

Дата публікації: 14.03.2018


І. Визначення проблеми

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

У  зв’язку із створенням Шалигинської об’єднаної територвальної громади, виникла необхідність прийняття нормативних актів у сфері управління комунальним майном,в тому числі передачі його в оренду, що належить до комунальної власності об’єднаної територіальної громади. Важливість цієї проблеми обумовлена тим, що оренда майна є одним із методів ефективного управління комунальним майном та джерелом додаткових доходів селищного бюджету. Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» у разі надходження двох і більше заяв при вивченні попиту на об’єкт оренди орендодавець оголошує конкурс на право оренди. Відповідно до статті 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” органи місцевого самоврядування затверджують порядок проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності .На даний час в Шалигинській ОТГ діють 5 договорів оренди майна , площа оренди складає 62,05 кв.м. Сума орендної плати, що зараховується до селищного бюджету склала в 2017 році 2000грн. Місячна вартість оренди 1 кв.м складає 3,25 грн.. Виходячи з ринкової ціни оренди майна та враховуючи збільшення вартості майна, оціночно вартість 1 кв.м може зрости приблизно в 5 разів і складатиме орієнтовно 15 грн.в місяць з 1кв.м. Крім того, із закриттям Ходинського НВК, значно зросла площа вільних площ, які можуть бути передані в оренду і складає 1961 кв.м. Враховуючи збільшення вільних площ та закінчення термінів діючих договорів, виникла необхідність прийняття регуляторного акту, що буде регулювати процедури проведення конкурсу. Враховуючи, що оціночно, можливо предати в оренду частину вільних приміщень Ходинського НВК -430 кв.м- окрема будівля, то загальна площа приміщень, які можуть бути передані в оренду на умовах конкурсу складе 492 кв.м. та мінімальної ціни оренди -15 грн. за 1 кв.м, то значно зростуть доходи селищного бюджету від оренди майна, а саме: 492*15*12=88,6 тис.грн. щорічно, що дозволить спрямувати додаткові кошти на виконання Програми економічного та соціального розвитку громади, а саме на благоустрій населених пунктів та на підтримання комунального майна в належному стані.

Причини виникнення проблеми:

 • Відсутність нормативного документа щодо умов проведення конкурсу в Шалигинській об’єднаній територіальній громаді

Підтвердження важливості проблеми:

Запровадження  механізму конкурсної процедури передачі в оренду майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади  забезпечить прозорість  передачі  комунального майна майна в оренду суб’єктам
господарювання та дасть можливість вибрати найоптимальніший варіант ефективного використання майна, включаючи збільшення надходжень до селищного бюджету.
Показники існування та масштабу проблеми

Назва показника Одиниця виміру Значення Джерело даних
Площа приміщень зданих в оренду кв.м 62.05 Дані бухгалтерського обліку
Площа вільних приміщень, які можливо здати в оренду кв.м 430 Дані бухгалтерського обліку

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Держава +
Громадяни +
Суб’єкти господарювання +
у тому числі суб’єкти малого підприємництва +

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

. Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки відповідно до частини шостої статті 9 Закону України “Про оренду державного  та комунального майна” порядок    проведення  конкурсу  визначається органами місцевого самоврядування – для об’єктів, що перебувають у комунальній власності.
Частиною п’ятою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об’єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об’єктів, що приватизуються та передаються  в оренду..
Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Проблема  не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів у у зв’язку з їх відсутністю.

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов’язані з розв’язанням проблеми:

 • Ціллю регулювання є:
  а) затвердження єдиного порядку проведення конкурсу на право оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади;
  б) здійснення виконавчим комітетом повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади, організація ефективного використання та контролю за надходженням платежів за оренду майна;
  в) сприяння подальшому розвитку інфраструктури шляхом передачі в довгострокову оренду об’єктів комунальної власності з подальшим поліпшенням комунального майна за рахунок коштів орендарів;
  г) підвищення ефективності використання об’єктів нерухомого майна що належить до комунальної власності територіальної громади шляхом передачі в оренду об’єктів на конкурентних засадах;
  д) підтримання та подальший розвиток населених пунктів за рахунок коштів, що надходять від оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Неприйняття запропонованого проекту рішення Шалигинської селищної ради. Ситуація залишається без змін.
Альтернатива 2  Прийняття запропонованого проекту рішення селищної ради , застосування  умов проведення  конкурсу на оренду майна відповідно до вимог чинного законодавства.
Альтернатива 3 Альтернатива відсутня.

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні відсутні
Альтернатива 2  Збільшення  надходжень до селищного  бюджету, оціночно, у разі передачі в оренду  не тільки площ, які вже орендуються, а й вільних приміщень,  надходження  орендної плати  можуть зрости до 88,6 тис.грн. щорічно. Незалежна оцінка майна орієнтовно 7100грн.
Альтернатива 3 Відсутні Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Відсутні
Альтернатива 2 Збільшення надходжень до селищного бюджету дасть змогу  збільшитит видатки на  утримання місцевого господарства, а саме – вирішення питання  ремонту огорожі  6 кладовищ  в усіх населених пунктах громади орієнтовно на 88600грн. відсутні
Альтернатива 3 відсутні відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Альтернатива 1

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 0 0 0 5 5
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0% 0% 0% 100% 100,00%

 

Альтернатива 2

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 0 0 0 5 5
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0% 0% 0% 100% 100,00%

 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Витрати СПД не зростають. Орендна плата залишається мінімальною і складає  2000грн. на рік від усіх орендарів.
Альтернатива 2 Запровадження  прозорого механізму  передачі майна в оренду, мінімізація корупційних ризиків. Витрати  часу  на опрацювання  умов проведення  конкурсу, підготовки документів на участь в конкурсі, внесення  внеску на проведення процедури, який буде повернуто учасникам, які не стануть переможцями.
Оціночно, сума витрат складе 7548,2тис.грн.
Альтернатива 3 відсутні відсутні

 

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1 2000
Альтернатива 2 14738

 

 1. IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)  У разі закінчення  договорів оренди майна і наявності  більш ніж одного претендента на оренду вільних площ, відсутній  механізм  проведення конкурсу на оренду майна.
Альтернатива 2 4 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде) Приведення  умов передачі майна за конкурсом до діючого законодавства. Збільшення надходжень до селищного бюджету та проведення  додаткових робіт по благоустрою населених пунктів, а саме  підтримання в належному стані  кладовищ.

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 2

Держава:

Збільшення  надходжень до селищного  бюджету, оціночно, у разі передачі в оренду  не тільки площ, які вже орендуються, а й вільних приміщень,  надходження  орендної плати  можуть зрости до 88600грн. щорічно.

Громадяни:

Збільшення надходжень до селищного бюджету дасть змогу  збільшитит видатки на  утримання місцевого господарства, а саме – вирішення питання  ремонту огорожі  6 кладовищ  в усіх населених пунктах громади

Суб’єкти господарювання:

Запровадження  прозорого механізму  передачі майна в оренду, мінімізація корупційних ризиків.

Держава:

7100

Громадяни:

відсутні

Суб’єкти господарювання:

Витрати: Витрати  часу  на опрацювання  умов проведення  конкурсу, підготовки документів на участь в конкурсі, внесення  внеску на проведення процедури, який буде повернуто учасникам, які не стануть переможцями.
Оціночно, сума витрат складе 7638тис.грн.

Сумарні витрати, грн:14738

Забезпечення прозорого механізму  передачі  майна в оренду
Альтернатива 1

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання:

Витрати СПД не зростають.

Держава:

відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання:

Витрати: Орендна плата залишається мінімальною і складає  2,0 тис.грн. на рік від усіх орендарів.

Сумарні витрати, грн: 2000

Не  вирішує проблему

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 2 Збільшення надходжень до селищного бюджету до 88600 грн.щорічно На дію цього  регуляторного акта негативно можуть  вплинути економічна криза, що призведе до загального
зменшення кількості суб’єктів господарювання і зміни в законодавстві.
Альтернатива 1 відсутні відсутні

 

 1. V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

 • прийняття проекту рішення

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

 • відстеження динаміки зростання надходжень за надане в оренду нерухоме майно, що належить до комунальної власності;
 • –  відстеження змін в чинному законодавстві;
 • – відстеження кількості площі переданої в оренду.
 1. VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва здійснено згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта:

безстроково

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

Термін дії запропонованого регуляторного акта є необмеженим з моменту набрання його чинності, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Досягнення цілі державного регулювання, задля якого пропонується акт, може бути охарактеризовано наступними кількісними та якісними показниками, значення яких має змінитися за вимірюваний період:

Назва показника Одиниця виміру Зараз 6 місяців 1 рік 3 роки
1 Розмір надходжень до державного бюджету, пов`язаних з дією акта грн. 0 0 0
2 Розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов`язаних з дією акта грн. 2000 44300 88600 265800
3 Розмір надходжень до цільового фонду, пов`язаних з дією акта грн. 0 0 0
4 Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта од. 6 6 6
5 Розмір коштів, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта грн. 7638 7638 7638
6 Час, що витрачатиметься суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта год. 3 3 1
7 Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта % 100 100 100

 

 1. IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Строки проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акта:

При підготовці проекту регуляторного акту

Строки проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта:

Через рік після набрання чинності

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статиcтичні

Цільові групи осіб, що обиратимуться для участі у відповідному опитуванні:

орендарі

Наукові установи, що залучатимуться для проведення відстеження:

 

 

 

Згідно з Додатком 4

до Методики проведення аналізу впливу

регуляторного акта

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 15 Вересня 2017 р. по 23 Січня 2018 р.

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1 Нарада  селищного голови з в.о. старост  з обговорення  можливості надання пільги потенційним орендарям у разі запровадження ними виробництва продукції на орендованих  площах. 5 В.о. старост підтримали пропозицію селищного голови  сприяння  СПД , які на орендованих площах будуть виробляти продукцію , а не здійснювати торгівлю
2 Круглий стіл з орендарями комунального майна 3 У зв’язку із закінченням термінів дії договорів, орендарі підтримали пропозицію щодо  запровадження всіх необхідних процедур, відповідно до законодавства щодо передачі майна в оренду.
3 Засідання постійної депутатської  комісії зпитань  комунальної власності, житлово–комунального господарства, земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища 15.05.2017 та 23.01.2018 5 Обговорено проект  рішення селищної ради та опрацьовані  зауваження  надані Державною регуляторною службою.

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 6 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 0 (одиниць) та мікропідприємництва 6 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100.00 (відсотків)

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік)

Витрати за

п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) 0 0 0
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування 0 0 0
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) 0 0 0
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) 0 0 0
5 Інші процедури (уточнити) X X X
Відшкодування незалежної оцінки майна переможцем конкурсу 7100 X 7100
6 Разом, гривень 7100 X 7100
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 6
8 Сумарно, гривень 7100 X 7100
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання 89.64 11.205 134.46
10 Процедури організації виконання вимог регулювання 0 0 0
11 Процедури офіційного звітування 0 0 0
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0 0 0
13 Інші процедури (уточнити) X X X
X 0
14 Разом, гривень 89.64 X 134,46
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 6
16 Сумарно, гривень 537,84 X 806,72

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

Розрахунок витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

не передбачено

Процедура регулювання суб’єктів малого і мікропідприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання 0 0 0 0 0
Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі камеральні 0 0 0 0 0
Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі виїзні 0 0 0 0 0
Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання 0 0 0 0 0
Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання 0 0 0 0 0
Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання 0 0 0 0 0
Підготовка звітності за результатами регулювання 0 0 0 0 0
Проведення незалежної оцінки майна Х Х Х Х 7100
Разом за рік Х Х Х Х 7100
Сумарно за п’ять років Х Х Х Х 7100

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Показник Перший рік регулювання (стартовий), гривень За п’ять років, гривень
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 7100 7100
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 537,84 806,72
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання 7637,84 7906,72
4 Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 7100 7100
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 14737,84 15006,72

 

 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання
Процедура, що потребує корегування Корегуючий механізм
не передбачено не передбачено

 

Показник Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень
Заплановане регулювання 7637,84 7906,72
За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва не передбачено не передбачено
Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва 0 0