Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Шалигинської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Шалигинської селищної ради на 2020 рік».

Дата публікації: 15.04.2019


Визначення проблеми

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у процесі встановлення та скасування податків і зборів в Україні, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів.
Згідно норм статті 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків та зборів, до яких відноситься податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Відповідно до п. 10.3 статті 10 Податкового кодексу України, місцеві ради обов’язково установлюють податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
На виконання пп. 12.3.4 п. 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, виникла необхідність винести на розгляд Шалигинської селищної ради проект рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Шалигинської селищної ради для приведення у відповідність до вимог чинного законодавства. Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та його сплати.

Причини виникнення проблеми:

На  виконання умов Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини селищного бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку а саме, проведення капітального ремонту доріг комунальної власності в сумі 306,0 тис. грн,  селищна рада приймає рішення  «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Шалигинської  селищної ради на 2020 рік». При вирішенні даної проблеми- капітальний ремонт доріг комунальної власності приведе до зменшення соціальної напруги.

Підтвердження важливості проблеми:

Таким чином, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між членами територіальної громади, органами місцевого самоврядування та фіскальними органами, урахування змін у податковому законодавстві селищна рада має ухвалити нове рішення про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для застосування їх починаючи з 2020 року

 

Показники інсування та масштабу проблеми

Назва показника Одиниця виміру Значення Джерело даних
Платники податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки осіб 25 Глухівське відділення Шосткинської ОДПІ ГУ ДФС в Сумській області

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Держава +
Громадяни +
Суб’єкти господарювання +
у тому числі суб’єкти малого підприємництва +

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів або чинних нормативних актів, тому потребує розв’язання шляхом ухвалення нового рішення селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Шалигинської  селищної ради на 2020 рік».

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків є компетенцією місцевого самоврядування. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи. Проблема встановлення податку на нерухоме майно не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов’язані з розв’язанням проблеми:

– забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України;
– забезпечення відповідних надходжень до селищного бюджету;
– відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
– врегулювання правовідносин між Шалигинською селищною радою та суб’єктами господарювання

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Альтернатива 1
Неприйняття регуляторного акта (відмова від регулювання)
Альтернатива 2 Прийняти запропонований регуляторний акт, що дозволить дотримуватися нормам Податкового кодексу України, дозволить створити справедливі умови сплати податку для власників житлової та нежитлової нерухомості, крім того надходження додаткових коштів до міського бюджету сприятиме збільшенню витрат на утримання інфраструктури об’єднаної територіальної громади.
Альтернатива 3 відсутня

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні . Відсутні надходження до бюджету податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Відсутні
Альтернатива 2 Дасть змогу встановити розміри ставок податку із врахуванням потреб суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність на території Шалигинської селищної ради, що в свою чергу збільшить надходження до місцевого бюджету. Відсутні
Альтернатива 3 Відсутні відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Відсутні
Альтернатива 2 – вирішення частини соціальних проблем обєднаної територіальної громади за рахунок збільшення доходної частини селищного бюджету відсутні
Альтернатива 3 відсутні відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Альтернатива 1

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 0 0 6 19 25
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0% 0% 24,00% 76,00% 100,00%

 

Альтернатива 2

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 0 0 6 19 25
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0% 0% 24,00% 76,00% 100,00%

 

Альтернатива 3

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 0 0 0 0 0
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0% 0% 0% 0% 100,00%

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутні Відсутні
Альтернатива 2 можливість сплачувати податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, за обґрунтованими ставками з дотриманням критеріїв, встановлених для
даного виду податку
– часові витрати на отримання інформації про оподаткування нерухомості, ознайомлення з порядком звітування, здійснення розрахунку податку та матеріальні витрати на сплату податку суб’єктами господарювання, які мають у власності об’єкти нерухомості, що підлягають оподаткуванню
Альтернатива 3 відсутні відсутні

 

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1 0
Альтернатива 2 50203
Альтернатива 3 0

 

 

Згідно з Додатком 4

до Методики проведення аналізу впливу

регуляторного акта

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 28 лютого 2019 р. по 28 березня 2019 р.

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1 нарада,
телефонні розмови

6

Носов В.Л.

Богомол Н.А.

Чемодуров А.В.

Гречаник С.Г.

Дем’яненко С.М.Дмитріїв Д.С.

обговорені ставки для СПД та громадян, внесені пропозиції

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 25 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 6 (одиниць) та мікропідприємництва 19 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 24 (відсотків)

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік)

Витрати за

п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) 0 0 0
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування 0 0 0
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) 0 0 0
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) 0 0 0
5 Інші процедури (уточнити) X X X
  не передбачено 0 X 0
6 Разом, гривень 0 X 0
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 25
8 Сумарно, гривень

47690

(додаток «Грошові витрати бізнесу»)

X 0
Оцінка вартості адміністративних процедур субєктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання 25,13 0 0
10 Процедури організації виконання вимог регулювання 25,13 0 0
11 Процедури офіційного звітування 50,26 0 0
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0 0 0
13 Інші процедури (уточнити) X X X
  не передбачено 0 X 0
14 Разом, гривень 100,52 X 0
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 25
16 Сумарно, гривень 2513 X 0

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

    Розрахунок витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

Виконавчі комітети сільських, селищних рад

Процедура регулювання суб’єктів малого і мікропідприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень
Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання 0 0 0 0 0
Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі камеральні 0 0 0 0 0
Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі виїзні 0 0 0 0 0
Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання 0 0 0 0 0
Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання 0 0 0 0 0
Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання 0 0 0 0 0
Підготовка звітності за результатами регулювання 0 0 0 0 0
Разом за рік Х Х Х Х 0
Сумарно за п’ять років Х Х Х Х 0

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Показник Перший рік регулювання (стартовий), гривень За п’ять років, гривень
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 47690 0
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 2513 0
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 50203 0
4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 0 0
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 50203 0

 

 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання
Процедура, що потребує корегування Корегуючий механізм
не передбачено не передбачено

 

Показник Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень
Заплановане регулювання 50203 0
За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва не передбачено не передбачено
Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва 0 0

 

 

 1. IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати) Альтернатива не є прийнятною,
У разі відмови введення в дію запропонованого регуляторного акта, на території селищної ради не будуть установлені ставки податку на наступний рік, унеможливлюється обрахування та сплата податку. Наслідком є втрата додаткових надходжень до бюджету. Тому, така альтернатива є неприйнятною , вона веде до відмови від використання економічних ресурсів об’єднаної територіальної громади, які спрямовуються на фінансування інфраструктури .
Альтернатива 2 3 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть) Застосування даної альтернативи є
найбільш прийнятною. З введенням в дію запропонованого регуляторного акта будуть упорядковані відносини між суб’єктами господарювання та органами державної влади і місцевого самоврядування з питань сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Встановлення ставок податку на нерухоме майно забезпечить додаткові надходження до селищного бюджету та нестиме більш прийнятне
податкове навантаження для власників об’єктів нерухомості, що підлягає оподаткуванню.
Альтернатива 3 1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати) Відсутня

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 2

Держава:

Дасть змогу встановити розміри ставок податку із врахуванням потреб суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність на території Шалигинської селищної ради, що в свою чергу збільшить надходження до місцевого бюджету.

Громадяни:

– вирішення частини соціальних проблемоб’єднаної територіальної громади за рахунок збільшення доходної частини селищного бюджету

Суб’єкти господарювання:

можливість сплачуватиподаток на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, за обґрунтованими ставками з дотриманням критеріїв, встановлених для
даного виду податку

Держава:

Відсутні

Громадяни:

матеріальні витрати на сплату податку

Суб’єкти господарювання:

Витрати: – часові витрати на отримання інформації про оподаткування нерухомості, ознайомлення з порядком звітування, здійснення розрахунку податку та матеріальні витрати на сплату податку суб’єктами господарювання, які мають у власності об’єкти нерухомості, що підлягають оподаткуванню

Сумарні витрати, грн:

50203,00

можливість сплачувати податок на нерухоме майно заобґрунтованими ставками; – вирішення частини соціальних проблем міста за рахунок збільшення надходжень до місцевого бюджету,- прозорість і гласність елементів податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки
Альтернатива 3

Держава:

Відсутні

Громадяни:

відсутні

Суб’єкти господарювання:

відсутні

Держава:

відсутні

Громадяни:

відсутні

Суб’єкти господарювання:

Витрати: відсутні

Сумарні витрати, грн: 0

відсутні
Альтернатива 1

Держава:

Відсутні . Відсутні надходження до бюджету податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання:

Відсутні

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання:

Витрати: Відсутні

Сумарні витрати, грн: 0

Відсутні надходження до бюджету

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 2 цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть) Переваги обраної альтернативи в сумарному значенні +47,7 тис. грн. На дію даного акта можливий вплив зовнішніх чинників – ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства у цій сфері .В такому випадку рішення міської ради потребує внесення відповідних змін та доповнень що вплине на суму надходжень податку на нерухоме майно до місцевого бюджету
Альтернатива 3 відсутні X
Альтернатива 1 цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати) X

 

 1. V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

– Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є прийняття рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Шалигинської селищної ради”.

 

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

–  З метою реалізації поставленого завдання пропонується:

– розробити проект рішення селищної ради щодо встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Шалигинської селищної ради;

– забезпечити інформування населення об’єднаної територіальної громади про вимоги регуляторного акта шляхом його розміщення на сайті Шалигинської селищної ради.

 

 1. VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва здійснено згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта:

один рік

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом  року,  на  який  прийняті.
У разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків та зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акта.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Досягнення цілі державного регулювання, задля якого пропонується акт, може бути охарактеризовано наступними кількісними та якісними показниками, значення яких має змінитися за вимірюваний період:

Назва показника Одиниця виміру Зараз 6 місяців 1 рік 3 роки
1 Розмір надходжень до державного бюджету, пов`язаних з дією акта грн. 0 0 0
2 Розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов`язаних з дією акта грн. 23845 47690 0
3 Розмір надходжень до цільового фонду, пов`язаних з дією акта грн. 0 0 0
4 Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта од. 25 25 0
5 Розмір коштів, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта грн. 1257 2513 0
6 Час, що витрачатиметься суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта год. 2 4 0
7 Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта % 100 100 100

 

 1. IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Строки проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акта:

шість місяців з дня набрання чинності

Строки проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта:

один рік з дня набрання чинності

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статичтичні

Цільові групи осіб, що обиратимуться для участі у відповідному опитуванні:

Юридичні особи, фізичні особи-підприємці, громадяни

 

Управління соціально-економічного розвитку Шалигинської селищної ради