Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Шалигинської селищної ради „Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Шалигинської селищної ради”

Дата публікації: 09.01.2020


Аналіз  регуляторного впливу проекту рішення Шалигинської селищної ради „Про затвердження Правил благоустрою  населених пунктів Шалигинської селищної ради” підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту  Шалигинської селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Шалигинської селищної ради » (далі – Правила), санітарного утримання територій, забезпечення чистоти та порядку в селищі Шалигине, селах Соснівка, Старикове, Ходине, Сваркове, Катеринівка, Вовківка, Гудове, Ємадикіне як регуляторного акту.

 

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання господарських відносин

Благоустрій – це візитна картка кожного населеного пункту та показник рівня участі селищної громади у вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери благоустрою та комунального обслуговування ради.

Стан благоустрою території громади, не відповідає в повному обсязі вимогам Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” та інших законодавчих актів, що регулюють діяльність органів влади в сфері благоустрою території.

Стан вулично-дорожньої мережі, освітлення, озеленення, чистота території громади являється оцінкою, як місцевої влади, так і громадського впливу на вирішення цих проблем. На сьогоднішній день Правила благоустрою території населених пунктів, що розташовані на території громади, не розроблені.

Регулювання викликане необхідністю розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території громади у належному стані, його санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів; організація належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення; створення умов для реалізації прав суб’єктами у сфері благоустрою сільської ради.

Склалася ситуація, коли немає чіткого визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою, не визначені межі відповідальності між суб’єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування, немає єдиного систематизованого нормативно-правового акту, до якого можна б апелювати з тим, щоб захистити свої права і відстояти власні інтереси.

Неможливість розв’язання даної проблеми за допомогою ринкових механізмів або чинних законодавчих та нормативно-правових актів вищих органів державної влади, пов’язана із тим, що існує пряма вказівка Закону на необхідність розв’язання подібних проблем саме за допомогою прийняття регуляторних актів. Зокрема стаття 34 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” визначає, що Правила благоустрою території населеного пункту – це нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій та об’єктів благоустрою. Правила розробляються для всіх сіл, селищ,  і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення та всіх зацікавлених до затверджених Правил.

 1. Цілями регулювання є:

1) встановлення чітких вимог до організації роботи підприємств, організацій, установ, приватних підприємців, мешканців селищної ради при виконанні робіт та заходів з благоустрою ради;

2) надання суб’єктам підприємницької діяльності рівних гарантованих можливостей у здійсненні діяльності з благоустрою селищної ради;

3) створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності середовища, захист довкілля, покращення санітарного стану та мікроклімату ради, зниження рівня шуму, збереження об’єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональне використання, належне утримання та охорона;

4) створення умов для реалізації своїх прав суб’єктами у сфері благоустрою населених пунктів.

 

 1. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Альтернативними способами досягнення мети регуляторного акту є:

1) Здійснення контролю за санітарним станом селищної ради, зеленими насадженнями, іншими об’єктами та елементами  благоустрою на підставі санітарних норм та інших правил по утриманню міст і населених пунктів та Кодексу про адміністративні правопорушення України.

Цей спосіб не в повній мірі враховує вимоги щодо утримання у належному санітарно-технічному стані тротуарів, доріг, вулиць, споруд, будівель, територій загального користування, зелених насаджень. Чинні норми певним чином застаріли та не дають змоги суб’єктам господарювання, Шалигинській селищній об’єднаній  громаді та окремим мешканцям ради використовувати свої права в галузі благоустрою.

Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі – КУпАП) передбачає відповідальність за порушення правил благоустрою територій  міст та інших населених пунктів, а також недодержання правил  щодо  забезпечення чистоти і порядку в містах та інших населених пунктах. Однак, вказаною статтею КУпАП не конкретизовано види порушень благоустрою.

Відсутність затверджених у встановленому законом порядку Правил благоустрою території селищної ради унеможливлює притягнення осіб, винних у порушені благоустрою до передбаченої законом відповідальності.

2) Залучення юридичних, фізичних осіб, громадян до добровільного вчинення дій, направлених на утримання селищної ради у належному санітарному стані, збереження  елементів благоустрою.

Залучення до вказаних дій на добровільної основі не є методом, що забезпечує постійне докладання зусиль до збереження об’єктів та елементів благоустрою ради, оскільки такі дії можуть вчинятися  виключно на добровільній основі. Застосування такого способу є неефективним.

3) Постійне приведення території селищної ради у належний санітарний стан, вчинення дій по відновленню об’єктів та елементів благоустрою, освітлення території ради за рахунок селищного  бюджету.

Вказаний спосіб не може бути прийнятим оскільки він не забезпечує відповідальне ставлення мешканців та суб’єктів господарювання до збереження об’єктів та елементів благоустрою При цьому селищний бюджет не може забезпечити фінансування робіт з їх відновлення.

Таким чином, спосіб досягнення цілей – закріплення норм та правил поведінки у сфері благоустрою у Правилах благоустрою території Шалигинської селищної ради є переважним перед іншими альтернативними способами досягнення мети регуляторного акту.

Перевагою обраного способу досягнення встановлених цілей – затвердження Правил благоустрою території Шалигинської селищної ради – є формування прозорих вимог щодо проведення на території ради єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використання ресурсів селищної територіальної громади, захисту довкілля.

 

 1. Механізм розв’язання проблеми

Рішення встановлює:

 1. Правила благоустрою та утримання території населених пунктів Шалигинської об’єднаної територіальної громади, які визначають: учасників правовідносин у сфері благоустрою; об’єкти у сфері благоустрою, їх утримання та використання; обмеження при використанні об’єктів благоустрою; права і обов’язки підприємств, установ, організацій усіх форм власності у сфері благоустрою селищної ради; встановлюються заборони, щодо вчинення дій, що негативно впливають на благоустрій; основні вимоги до організації благоустрою у приватному секторі.

2.Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою.

 

 1. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту

Прийняття рішення «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Шалигинської селищної ради» надає можливість:

1) докладно визначити основні вимоги при виконанні заходів з благоустрою та озелененню ради;

2) встановити чіткі умови та порядок виконання робіт з комплектного благоустрою села суб’єктами підприємницької діяльності та мешканцями ради.

3) залучити суб’єктів підприємницької діяльності для здійснення    заходів з благоустрою сіл;

4) створити сприятливі умови щодо дотримання вимог Закону України “Про благоустрій населених пунктів”.

На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути такі позитивні зовнішні фактори, як:

а) відповідальне ставлення юридичних та фізичних осіб до збереження об’єктів та елементів благоустрою;

б) здійснення будь-якої господарської діяльності з додержанням санітарних та будівельних норм і правил;

 

 1. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту

До очікуваних позитивних факторів прийняття регуляторного акта відносяться:

 • упорядження відносин між суб’єктами у сфері благоустрою;
 • створення умов для реалізації прав громадян та суб’єктів господарювання у сфері благоустрою селищної ради;
 • ефективне використання та збереження об’єктів та елементів благоустрою ради, зелених насаджень;
 • покращення санітарного стану селищної ради;
 • покращення та підтримка належного санітарно-технічного стану земельних ділянок, збереження і утримання доріг, вулиць, споруд, будівель, парків, рекламоносіїв, малих архітектурних форм для підприємницької діяльності, інших об’єктів та елементів благоустрою;
 • користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану доріг, вулиць, парків, інших об’єктів та елементів благоустрою загального користування;
 • дотримання вимог чинного законодавства з охорони навколишнього природного середовища, запобігання забрудненню земель побутовими відходами, покращення мікроклімату;
 • покрашення рівня благоустрою територій та санітарного стану ради;
 • створення умов сталого розвитку селищної ради;
 • надходження у місцевий бюджет сум фінансових санкцій за порушення правил благоустрою території ради;
 • вигодами від прийняття акта буде користуватись вся селищна територіальна громада.

До очікуваних негативних факторів прийняття регуляторного акта можна віднести необхідність витрачання громадянами та суб’єктами господарювання коштів:

а) на оплату вивезення твердих побутових  відходів, сміття;

б) витрати на утримання в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок та прилеглих до них територій, зелених насаджень, будівель тощо;

в) витрати на встановлення урн та підтримання у належному санітарному стані територій, прилеглих до об’єктів виносної-вуличної торгівлі, іншим малим архітектурним формам для підприємницької діяльності, які належать суб’єктам господарювання.

У проекті регуляторного акта визначені вимоги, виконання яких є життєво необхідним. Вимоги будуть обов’язковими для громадян та суб’єктів господарювання. Суб’єкти господарювання, мешканці ради в межах чинного законодавства будуть самостійно обирати шляхи утриманням в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок, прилеглих до них територій, зелених насаджень, об’єктів благоустрою з найменшими фінансовими витратами.

 

 1. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акту

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби, до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні корегування. Ризик зовнішніх чинників даного регуляторного акта відсутній, так як його впровадження відповідає чинному законодавству.

 

 1. Показники результативності регуляторного акту

Показники результативності зазначеного акту передбачається визначити за наступними критеріями:

 • кількості порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст.152 КУпАП;
 • розміри витрачених коштів на відновлення об’єктів благоустрою особами, які погіршують його стан у процесі господарської діяльності (будівництво, прокладання підземних та наземних інженерних споруд) або у разі аварій, інших дій;
 • обсяг послуг з проведення благоустрою території селищної ради за рахунок селищного бюджету;
 • кількість укладених договорів про вивезення сміття, відходів;

У відповідності до частини 5 статті 12 Закону України “Про засади державної регулятивної політики у сфері господарської діяльності від 11.09.03 р. № 1160-1V рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень рішення визначається кількістю осіб, які:

прочитають зазначене рішення на сайті селищної ради за результатами оприлюднення;

отримують регуляторний акт за запитами до виконкому селищної ради;

отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами визначеними в Правил благоустрою та утримання території населених пунктів Шалигинської об’єднаної територіальної громади

 

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою проведення  періодичного відстеження результативності регуляторного акту. Результативність рішення буде відстежуватись за допомогою порівняння числових показників (кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення та інше).

Джерелами інформації для відстеження результативності регуляторного акту будуть слугувати періодичні перевірки, рейди інспектора з благоустрою, та громадських інспекторів та їх оперативна інформація щодо рівня благоустрою території сіл, а також кількість порушень Правил благоустрою та утримання території населених пунктів Шалигинської об’єднаної територіальної громади.

Проведення  відстеження результативності здійснюється через рік з дня прийняття Правил, періодичне відстеження – 1 раз на 3 роки.

 

 

Начальник  відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури  

 

 

  

 Сергій КОЖЕДУБ