Експертний висновок постійної комісії з питань комунальної власності, житлово – комунального господарства, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

Дата публікації: 09.01.2020


Експертний висновок

постійної комісії з питань комунальної власності, житлово – комунального господарства, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  щодо проекту рішення Шалигинської селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади»

 

Постійна  комісія з питань комунальної власності, житлово – комунального господарства, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  , на виконання вимог статті 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», розглянула проект рішення селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади» з аналізом його регуляторного впливу та встановила наступне.

Розробником проекту регуляторного акту є відділ житлово-комунального господарства благоустрою та інфраструктури  Шалигинської селищної ради. Проект рішення підготовлено відповідно до діючого законодавства України.

1.Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

В цілому при підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік, проведені роботи з регуляторної процедури:

  • розміщено повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту та безпосередньо проект з аналізом його регуляторного впливу, про що проінформовано членів територіальної громади  на офіційному сайті селищної ради в мережі Інтернет за адресою http://shaligino-gromada.in.ua//

Таким чином, проект регуляторного акту – «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади» з аналізом його регуляторного впливу  відповідає усім принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

  1. Відповідність проекту регуляторного акту вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

Стосовно вищевказаного проекту рішення розроблено аналіз регуляторного впливу, який був підготовлений до оприлюднення проекту регуляторного акту з метою одержання зауважень та пропозицій.

Даним аналізом регуляторного впливу визначено та проаналізовано проблему, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання  відносин, а також оцінено важливість цієї проблеми, обґрунтовано, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання, або  визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянуто можливість внесення змін до них. Визначено очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту, визначено очікувані витрати та вигоди суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акту.

Визначено цілі державного регулювання, зазначені  прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин. Визначені механізми і заходи, які забезпечують розв’язання визначених проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту та обґрунтованого можливого досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту, та доведено, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави, а вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акту, виправдовують відповідні витрати.

Оцінено можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування , фізичні  особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги, та ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту.

Обґрунтовано строк чинності регуляторного акту, визначено показники результативності регуляторного акту та заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.

Узагальнений висновок:

Постійна  комісія з питань комунальної власності, житлово – комунального господарства, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  селищної  ради  вважає, що проект регуляторного акту – проект рішення селищної ради «Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам ст. ст.4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

Голова постійної  комісії з питань комунальної власності, житлово – комунального господарства, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  селищної ради  

 

 

  

 

 

Наталія БАЛАБОНОВА

 

 

 

9 січня 2020 року