Monthly Archives: Вересень 2017


25 вересня 2017 року відбулась дев’ята сесія сьомого скликання 

Шалигинської селищної ради

Continue reading

 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

25.09.2017 року                                                        смт Шалигине       

 

Про запровадження громадського бюджету Шалигинської об’єднаної територіальної громади  

 

З метою підвищення рівня відкритості влади, впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу частини коштів селищного бюджету Шалигинської ОТГ, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Шалигинська селищна рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про громадський бюджет Шалигинської ОТГ, (додається).

2 .Управлінню фінансів та економічного розвитку  ( Полушкіна Н.М.) оприлюднити рішення на офіційному сайті Шалигинської ОТГ.

 1. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника селищного голови Матосову Г.М., а контроль на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку Шалигинської селищної ради.

 

 

Селищний голова                                                                                                        Ю.В.Матвієнко

 

 

 

 

                                                                                                                       Додаток

до рішення селищної ради

25.09. 2017р.

ПОЛОЖЕННЯ
про громадський бюджет Шалигинської ОТГ

Визначення понять, які використовуються у Положенні про громадський бюджет Шалигинської ОТГ

1.1. Громадський бюджет або бюджет участі – це частина  селищного бюджету Шалигинської ОТГ, з якого здійснюється фінансування визначених безпосередньо членами територіальної громади заходів, виконання робіт та надання послуг, відповідно до оформлених проектних пропозицій, які стали переможцями конкурсу

1.2. Автор проекту – це особа, яка досягла 16-річного віку, є громадянином України, громадянином іншої країни або ж є особою без громадянства, яка створила ідею щодо покращення Шалигинської ОТГ, оформила її у вигляді проекту у спосіб, передбачений у Положенні про громадський бюджет Шалигинської ОТГ (надалі – Положення) та відповідає одному з таких критеріїв:
1.2.1. Місце проживання особи зареєстроване у одному з населених пунктів Шалигинської ОТГ, що підтверджується паспортом.
1.2.2. Підприємство, установа чи організація, де працює відповідна особа, зареєстроване у одному з населених пунктів Шалигинської ОТГ, що підтверджується довідкою з місця роботи.
1.2.3. Особа володіє на праві власності об’єктом нерухомості у одному з населених пунктів Шалигинської ОТГ, що підтверджується витягом з відповідного реєстру прав власності.
1.2.4. Місце народження особи зареєстроване у одному з населених пунктів Шалигинської ОТГ, що підтверджується паспортом або свідоцтвом про народження.
1.3. Проект – описана ідея, реалізація якої може відбуватися за рахунок коштів громадського бюджету Шалигинської ОТГ. До проекту обов’язково додається розрахунок вартості проекту, а також додаткові матеріали – креслення, фотографії тощо.

1.4. Конкурс – це відбір проектних пропозицій, який дає можливість відібрати кращі з надісланих на розгляд пропозицій шляхом голосування членами об’єднаної територіальної громади .
1.5. Google Форми – це онлайн-сервіс, який дозволяє приймати участь у подачі проектів та голосуванні за них, у рамках громадського бюджету Шалигинської ОТГ.

 1. Загальні положення

2.1. Фінансування громадського бюджету Шалигинської ОТГ проводиться за рахунок коштів бюджету Шалигинської ОТГ.
2.2. Загальний обсяг громадського бюджету Шалигинської ОТГ на відповідний бюджетний рік становить до 2% від з розміру власних надходжень до бюджету за попередній рік, але не менше 250 тис.грн..
2.3. За рахунок коштів громадського бюджету Шалигинської ОТГ фінансуються проекти, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного періоду.
2.4. У разі, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до власності територіальної громади.
2.5. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету Шалигинської ОТГ, повинні бути спрямовані на покращення інфраструктури громади, стосуватись лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності (наприклад, вулиці, парку, дороги, спортивного чи дитячого майданчика тощо)

2.6. Щорічна процедура та порядок реалізації громадського бюджету передбачає наступні етапи:

 • подання проектів;
 • оцінка і прийняття проектів для голосування;
 • голосування за проекти;
 • визначення проектів-переможців;
 • реалізація проектів-переможців;
 • звітування та оцінка результатів реалізації проектів.
 1. Порядок подання проектів

3.1. Подаючи проект на реалізацію у рамках громадського бюджету Шалигинської ОТГ, його автор (автори) засвідчує свою згоду на вільне використання Шалигинською селищною радою цього проекту, ідеї, у тому числі поза межами реалізації громадського бюджету Шалигинської ОТГ.
3.2. Для подання проекту його автору необхідно заповнити бланк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення та додати список осіб, які відповідають критеріям, визначеним у підпунктах 1.2.1-1.2.5 цього Положення, які підтримують реалізацію цього проекту і готові взяти участь в його реалізації (участь у підготовчих роботах). Проект повинен мати підтримку не менше 10 осіб (окрім автора)
3.3. Кожен автор проекту може подати один проект на один календарний рік.
3.4. Проекти до громадського бюджету Шалигинської ОТГ можна подавати щорічно з 01 жовтня до  01 листопада.
3.5. Проекти подаються у паперовому вигляді   – секретарю голови селищної ради

3.6. Заповнені бланки проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету Шалигинської ОТГ(за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту), оприлюднюються у розділі “Громадський бюджет“ на веб-сайті Шалигинської громади.
3.7 Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

3.8. Об’єднання проектів можливе лише за взаємною згодою авторів до початку голосування.
3.9. Внесення змін щодо проекту можливе лише за згодою авторів проекту до початку голосування.

3.10. Не приймаються до розгляду або вважаються такими, що відхилені, проекти, які:

3.10.1. Передбачають винятково розробку проектної документації;

3.10.2. Носять незавершений, фрагментарний характер (виконання одного елементу вимагатиме в майбутньому виконання подальших елементів);

3.10.3. Суперечать стратегії розвитку, діючим програмам Шалигинської селищної ради або дублюють завдання, які передбачені цими програмами на поточний рік;

3.10.4. Реалізація яких передбачає збільшення штатної чисельності бюджетної установи та постійного утримання додаткових працівників за рахунок коштів селищного бюджету.

 1. Порядок розгляду проектів

4.1. Забезпечення організації розгляду проектів здійснює апарат Шалигинської селищної ради, зокрема:

4.1.1.Секретар селищного голови веде реєстр отриманих проектів.
4.1.2. Секретар селищного голови здійснює перевірку наявності усіх додатків  до проекту згідно із вимогами цього Положення, у тому числі щодо відповідності кількості зібраних підписів.
4.1.3.  Після реєстрації проект передається до управління фінансів та економічного розвитку для опрацювання. У разі, якщо проект є неповний або заповнений з помилками, відповідальна особа ( спеціаліст з проектів)електронною поштою  або телефоном повідомляє про це автора проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів з дня отримання інформації про доопрацювання проекту. У разі відмови внести корективи або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації пропозиція відхиляється.
4.2. Для організації  та координації реалізації проектів  розпорядженням селищного голови створюється Координаційна рада. Координаційна рада  утворюються у кількості 16 осіб, в своїй роботі керується Положенням про громадський бюджет. До складу Координаційної ради включаються депутати селищної ради,  в.о.старост, спеціалісти  виконавчих органів ради, жителі громади. Координаційна рада попередньо розглядає проектні пропозиції авторів, дає свої висновки та рекомендації щодо проектів, попередньо розглядає звіт за виконання проектів громадського бюджету.

Координаційна рада  готує свій висновок за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.
4.3. Будь-які втручання у проектні пропозиції, у тому числі зміни об’єкта чи об’єднання з іншими, можливі лише за згодою авторів.
4.4.  Після проведеного аналізу  всіх проектів спеціаліст з проектів управління фінансів та економічного розвитку  Шалигинської селищної ради оприлюднює на веб-сайті Шалигинської громади всі проекти з висновками Координаційної

ради(позитивним чи негативним)
4.5. Проекти, які  мають позитивний висновок Координаційної ради допускаються до участі в голосуванні..

 1. Організація голосування

5.1. Голосування за проекти для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету Шалигинської ОТГ здійснюється через е-сервіс “Google Форми“

та на паперових носіях у адміністративних будівлях, що знаходяться на території сіл та селища шляхом заповнення друкованої версії бланку для голосування (додаток 3 до даного Положення).  Консультації щодо заповнення форм надаються діловодами сіл. Голосування на паперових носіях здійснюється за пред’явлення оригіналу паспорту (довідки про місце роботи, навчання, служби чи інших документів. У пунктах для голосування можна також ознайомитись з переліком проектів, допущених до голосування.

Оголошення про голосування та перелік пунктів для голосування оприлюднюються на офіційному сайті  Шалигинської селищної ради не пізніше, ніж за 7 днів до початку голосування.

5.2. Голосування проводиться не раніше 7 днів після оприлюднення допущених для участі у голосуванні проектів на веб-сайті Шалигинської громади.
5.3. Голосування триває протягом 15 календарних днів з дня початку голосування, як правило з 10 по 25 листопада року, який передує реалізації проектів.
5.4. Кожен мешканець громади, який відповідає критеріям, описаним у підпунктах 1.2.1-1.2.5 цього Положення, може віддати один голос за проект  у кожному році.
5.5. Обов’язковою умовою для голосування є ідентифікація особи щодо критеріїв, зазначених у підпунктах 1.2.1-1.2.5 цього Положення.
5.6. Результати онлайн-голосування відображаються на е-сервісі “Google Форми“ у режимі реального часу.

 1. Встановлення результатів та визначення переможців
  6.1. Результати електронного та паперового голосування по кожному окремому проекту підсумовуються.
  6.2.Координаційна рада на своєму засіданні відповідно до результатів голосування формують рейтинг проектів та визначають перелік проектів, рекомендованих до фінансування за кошти громадського бюджету Шалигинської ОТГ.
  6.3. У разі, якщо проекти набирають однакову кількість голосів, то пріоритетними вважаються ті, які потребують менший обсяг фінансування.
  6.4. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проектні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів, до вичерпання обсягу коштів, виділених на реалізацію громадського бюджету Шалигинської ОТГ на відповідний рік.
  6.5. Рейтинг та перелік проектів оприлюднюються не пізніше 5 робочих днів від дня проведення підрахунку голосів.
  6.6. Проекти, що перемогли шляхом голосування, підлягають включенню до проекту Програми соціального та економічного розвитку Шалигинської об’єднаної територіальної громади   та       проекту селищного бюджету на наступний рік.   
 2. Порядок звітування за результатами реалізації проектів

7.1. За результатами реалізації проектів, відібраних для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету Шалигинської ОТГ, головні розпорядники бюджетних коштів, комунальні підприємства, установи та організації, які брали участь у реалізації проектів, подають до управління фінансів  та економічного розвитку,  не пізніше 30 днів після їх реалізації, звіт про виконані роботи за формою згідно додатку 4 до Положення .

7.2. Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради узагальнює подану інформацію та публікує на сайті Шалигинської громади.

 

Селищний голова                                                                                             Ю.В.Матвієнко

 

 

dodatok-1

dodatok 2

dodatok 3

 

 

Шалигинська  об’єднана територіальна громада здійснює надання адміністративних послуг, у сфері державної реєстрації, щодо: Continue reading

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

 09.2017 року                                                           смт Шалигине        

 

Про  прийняття  у комунальну власність Шалигинської селищної ради із  спільної власності територіальних громад сіл, селищ Глухівського району майна закладів охорони здоров’я

 

З метою створення  комунального закладу охорони здоров’я Шалигинської селищної ради, враховуючи рішення Глухівської районної ради від 08.09.2017 року , керуючись статтею 137 Господарського кодексу України , пунктом 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Шалигинська селищна рада ВИРІШИЛА:

 1. Прийняти у комунальну власність Шалигинської селищної ради із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Глухівського району індивідуально визначене майно закладів охорони здоров’я, які знаходяться на території Шалигинської  об’єднаної територіальної громади згідно з додатком 1 ( додається).
 2. Утворити комісію з приймання-передачі зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Глухівського району у комунальну власність Шалигинської селищної ради індивідуально визначеного майна згідно з додатком 2 (додається).

 

 

Селищний голова                                                                                                                      Ю.В. Матвієнко

 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

 09.2017 року                                                          смт Шалигине       

 

 Про передачу на баланс

 та в оперативне управління

 комунального майна

 

З метою належного  функціонування  комунального закладу охорони здоров’я Шалигинської селищної  ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини», створеного рішенням Шалигинської селищної ради , керуючись статтею 137 Господарського кодексу України , пунктом 31 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Шалигинська селищна рада ВИРІШИЛА:

1.Передати на баланс  та закріпити майно на праві оперативного управління, за КЗ ОЗ Шалигинської селищної  ради «Амбулаторія загальної практики- сімейної медицини» з балансу Шалигинської селищної ради згідно з додатком ( додається)

2.Селищному голові Матвієнку Ю.В. створити комісію   з приймання-передачі майна  з балансу Шалигинської селищної ради  на баланс та в оперативне управління КЗ ОЗ «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини».

 

Селищний голова                                                                                                                          Ю.В. Матвієнко

 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

25.09.2017                                                        смт Шалигине

 

Про створення комунального закладу

охорони здоров’я Шалигинської селищної ради   

«Амбулаторія загальної практики- сімейної медицини»

 

З метою  підвищення рівня медичного обслуговування населення, наближення первинної медичної допомоги до жителів Шалигинської об’єднаної територіальної громади, розширення можливостей щодо її  доступності та якості, впровадження  нових підходів щодо організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, керуючись  пунктом 30 статті 26 та пунктом 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», статей 16, 18 Закону України «Основи законодавства України  про охорону  здоров’я», Шалигинська селищна рада ВИРІШИЛА:

1.Створити комунальний заклад  охорони  здоров’я Шалигинської селищної  ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» (далі – КЗ ОЗ ШСР «АЗПСМ»),як юридичну особу права комунальної власності Шалигинської селищної ради Шалигинської об’єднаної територіальної громади .

2.Затвердити Статут КЗ ОЗ Шалигинської селищної  ради «Амбулаторія загальної практики- сімейної медицини» (додаток 1 додається ).

3.Затвердити структуру КЗ Шалигинської селищної  ради «Амбулаторія загальної практики -сімейної медицини        (додаток 2 додається)

4.Визначити КЗ ОЗ Шалигинської селищної  ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» правонаступником КЗ  Глухівськоїрайонної ради «Глухівський районний  ЦПМСД» щодо зобов’язань по лікувально-профілактичним закладам підпорядкованої території, (фельдшерсько-акушерським та фельдшерським пунктам) перед третіми особами.

5.Призначити  виконуючим обов’язки головного лікаря КЗ ОЗ Шалигинської селищної  ради «Амбулаторія загальної практики- сімейної медицини» _________з 25.09.2017 року

 1. Виконуючому обов’язки головного лікаря КЗ ОЗ Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики- сімейної медицини» здійснити організаційні заходи щодо діяльності закладу відповідно до чинного законодавства.

7.Уповноважити  виконуючого обов’язки головного лікаря КЗ  ОЗ Шалигинської селищної  ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» здійснити державну  реєстрацію комунального закладу охорони здоров’я  Шалигинської селищної  ради «Амбулаторія загальної практики- сімейної медицини» та підготувати документи для отримання ліцензії відповідно до чинного законодавства.

8 . Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення .

 

Селищний голова                                                                                                 Ю.В. Матвієнко

 

 

 

 

 

Додаток1

до рішення селищної ради

                             09.2017р

 

 

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ШАЛИГИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
АМБУЛАТОРІЯ

 ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 р.

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальний заклад охорони здоров’я Шалигинської селищної  ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини»” (далі – «АЗПСМ»), створений відповідно до рішення  Шалигинської селищної ради від 25. 09.2017 року. Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини є комунальним закладом охорони здоров‘я (далі – КЗОЗ), що створюється з метою забезпечення потреб населення у первинній медичній (медико-санітарній ) допомозі (далі – ПСМД).

1.2. АЗПСМ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами  Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, рішеннями засновника та власним Статутом.

1.3. Засновником АЗПСМ є Шалигинська селищна рада (далі – Засновник).

Код  ЄДРПОУ 04390216.

Місцезнаходження: Україна, вул. 40 років Перемоги, 11, смт Шалигине, 41470,  Глухівського району Сумської області.

 

1.4. АЗПСМ підпорядкований, підзвітний та підконтрольний Шалигинській селищній раді та за галузевою спрямованістю підвідомчий структурному підрозділу з питань охорони здоров‘я обласної державної адміністрації (надалі – Орган управління охорони здоров‘я).

1.5. Повне найменування українською мовою: Комунальний заклад охорони здоров’я Шалигинської селищної  ради «Амбулаторія загальної практики- сімейної медицини»” Скорочене найменування українською мовою:  КЗОЗ« Шалигинська АЗПСМ»

1.6. Місцезнаходження АЗПСМ: Україна, Сумська область, Глухівський район ,смт Шалигине вул.40 років Перемоги,10.

1.7. АЗПСМ є юридичною особою, має  рахунки в органах казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку.

1.8. АЗПСМ є неприбутковим бюджетним закладом, який створений та зареєстрований в порядку, що регулює діяльність неприбуткових організацій.

1.9.  Взаємовідносини АЗПСМ з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основними завданнями АЗПСМ є:

1) організація надання прикріпленому населенню ПСМД;

2) забезпечення належної доступності та якості ПСМД для прикріпленого населення;

3) організація взаємодії із ЗОЗ, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (далі – ВМД), третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі – ТМД), екстрену медичну допомогу (далі – ЕМД), паліативну медичну допомогу, медичну реабілітацію;

4) організація та надання невідкладної медичної допомоги населенню;

5) планування розвитку ПСМД;

6) проведення організаційно-методичної роботи за напрямом ПСМД;

7) здійснення фінансового та матеріально-технічного забезпечення ПСМД;

8) забезпечення кадрового укомплектування;

9) забезпечення взаємодії між підрозділами АЗПСМ в інтересах удосконалення надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров’я населення;

10) сприяння доступності для населення сільської місцевості стоматологічної та екстреної допомоги, забезпечення лікарськими засобами.

2.2. Відповідно до покладених завдань АЗПСМ забезпечує:

1) надання населенню ПСМД;

2) проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань;

3) раннє виявлення та профілактику неінфекційних захворювань, визначення груп підвищеного ризику;

4) раннє виявлення та профілактику інфекційних захворювань, у тому числі соціально небезпечних;

5) проведення санітарно-просвітницької роботи, навчання населення здоровому способу життя, основам надання самодопомоги та взаємодопомоги;

6) проведення скринінгу захворювань, раннє виявлення яких веде до зменшення інвалідизації і смертності населення;

7) надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

8) здійснення відбору хворих для отримання санаторно-курортного лікування відповідно до показань;

9) проведення експертизи тимчасової втрати працездатності;

10) підготовку медичної документації для направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу та на медико-соціальну реабілітацію;

11) виписку рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства;

12) управління та контроль якості надання медичної допомоги у своїх підрозділах;

13) наступність та послідовність медичного обстеження, лікування та реабілітації пацієнтів у взаємодії з іншими ЗОЗ відповідно до медичного маршруту пацієнта, направлення пацієнтів для отримання інших видів медичної допомоги. Створення на базі амбулаторії умов для проведення виїзних прийомів лікарями-спеціалістами ЗОЗ вторинного рівня;

14) взаємодію своїх структурних та відокремлених структурних підрозділів з дошкільними навчальними закладами, навчальними закладами, соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення;

15) реалізацію права громадян вільно вибирати лікаря, що надає ПСМД, у тому числі лікаря загальної практики – сімейного лікаря, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа-підприємець, що перебуває з АЗПСМ у цивільно-правових відносинах, лікаря-терапевта дільничного, лікаря-педіатра дільничного АЗПСМ;

16) надання роботодавцю повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві або про наявність підозри про гостре професійне захворювання;

17) організаційно-методичну роботу з надання ПСМД у своїх підрозділах за такими напрямами:

збір, узагальнення та контроль достовірності статистичної інформації;

надання звітів та оперативної інформації до територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики;

аналіз стану здоров’я населення;

вивчення і прогнозування потреби населення у ПСМД;

планування лікувально-профілактичних заходів відповідно до потреб населення;

аналіз доступності ПСМД для населення, планування розвитку мережі та її кадрового забезпечення;

організація підвищення професійної кваліфікації кадрів, у тому числі навчання за напрямом визначеної спеціалізації;

впровадження сучасних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, сучасних інформаційних технологій;

впровадження та вдосконалення системи управління якістю надання ПСМД;

18) аналіз стану фінансового забезпечення АЗПСМ, його підрозділів та розробку фінансових планів;

19) здійснення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та інвентарю, інших засобів, необхідних для функціонування АЗПСМ та його підрозділів;

20) утримання будівель, споруд і технічних засобів АЗПСМ та його підрозділів у належному стані;

21) технічне обслуговування медичного обладнання у підрозділах АЗПСМ;

22) контроль за використанням матеріально-технічних ресурсів у підрозділах АЗПСМ;

23) облік матеріальних цінностей, у тому числі медичного обладнання та інвентарю;

24) планування та організацію проведення планово-попереджувальних ремонтів, ремонтно-будівельних робіт на об’єктах АЗПСМ та організацію налагоджувальних робіт при підготовці до експлуатації медичної апаратури та обладнання;

25) спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб АЗПСМ та працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

3.1. АЗПСМ для виконання покладених на нього завдань має право самостійно:

1) здійснювати планування роботи відповідно до державних замовлень та програм і відповідних рішень органів місцевого самоврядування;

2) організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання договору про медичне обслуговування населення;

3) здійснювати розподіл фінансових та майнових ресурсів між своїми підрозділами;

4) укладати в межах повноважень договори, угоди з юридичними і фізичними особами, виступати позивачем та відповідачем у суді.

3.2. АЗПСМ для виконання покладених на нього завдань має право за погодженням із Засновником:

1) укладати договори про медичне обслуговування населення певної території відповідно до чинного законодавства з лікарями загальної практики – сімейними лікарями, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи – підприємці;

2) укладати угоди щодо надання ПСМД населенню ОТГ;

3) здійснювати іншу, ніж надання медичної допомоги, господарську діяльність, не заборонену законодавством.

3.3. АЗПСМ забезпечує:

1) надання медичної допомоги відповідно до договору про медичне обслуговування населення за бюджетні кошти та інших укладених договорів;

2) дотримання встановленого порядку звітування;

3) надання звітів та оперативної інформації до територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики;

4) належне ведення облікової документації та підготовки звітів;

5) координацію взаємодії амбулаторії, фельдшерсько-акушерських/фельдшерських пунктів (далі – ФАП/ФП) з надання невідкладної медичної допомоги, проведення заходів диспансеризації та масової профілактики інфекційних захворювань в зоні територіального обслуговування АЗПСМ;

6) цільове використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів;

7) утримання у належному стані рухомого і нерухомого майна;

8) створення нешкідливих та безпечних умов праці, виконання вимог законодавства про охорону праці, соціальне страхування, правил безпечної експлуатації устаткування, технічних регламентів, стандартів та санітарних норм, правил протипожежної безпеки;

9) здійснення заходів з удосконалення оплати праці працівників та інших заходів заохочення, спрямованих на підвищення мотивації до результативного, відповідального виконання їх посадових обов’язків;

10) зворотний зв’язок із ЗОЗ ВМД та ТМД щодо обслуговування ними прикріпленого до АЗПСМ населення.

3.4. Організацію виконання покладених на АЗПСМ завдань та функцій, дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, пожежної безпеки забезпечує головний лікар. Обов’язки та права інших працівників АЗПСМ визначаються посадовими інструкціями, затвердженими головним лікарем.

 

IV.УПРАВЛІННЯ

4.1. Очолює АЗПСМ головний лікар, який призначається на посаду за рішенням Засновника .

4.2. Повноваження головного лікаря:

1) здійснює загальне керівництво АЗПСМ;

2) спрямовує і координує заходи, що належать до компетенції АЗПСМ;

3) призначає керівників підрозділів АЗПСМ;

4) здійснює прийом працівників на роботу та звільнення з роботи у АЗПСМ;

5) затверджує плани роботи АЗПСМ та його підрозділів;

6) затверджує режим роботи АЗПСМ та його підрозділів за поданням їх керівників;

7) організовує контроль за виконанням планів та дотриманням графіків роботи підрозділів АЗПСМ;

8) видає накази по АЗПСМ;

9) затверджує посадові інструкції працівників АЗПСМ;

10) забезпечує впровадження і вдосконалення системи управління якістю у АЗПСМ;

11) забезпечує впровадження і вдосконалення системи мотивації праці у АЗПСМ;

12) заохочує працівників та накладає стягнення у встановленому законодавством порядку;

13) укладає договори від імені АЗПСМ;

14) представляє інтереси АЗПСМ в органах місцевого самоврядування, центральних органах виконавчої влади, органах судової влади;

15) від імені власника підписує колективний договір з одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом АЗПСМ органами, а у разі відсутності таких органів – представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом АЗПСМ;

16) забезпечує дотримання антикорупційного законодавства працівниками АЗПСМ.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

5.1. Структурними підрозділами АЗПСМ є:

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Сваркове;

Фельдшерсько-акушерський пункт с.Ходине;

Фельдшерський пункт с.Катеринівка;

Фельдшерський пункт с.Соснівка;

Фельдшерський пункт с.Старикове

 

VІ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

6.1. Майно Амбулаторії становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Амбулаторії.
6.2. Майно є комунальною власністю, передається на баланс  і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Амбулаторія користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства.

6.3.Джерелами формування майна АЗПСМ є:
6.3.1.Кошти місцевих бюджетів.
6.3.2. Власні надходження  Амбулаторії ЗПСМ:
– від господарської та/або виробничої діяльності;
– за оренду майна;
– від реалізації майна;
6.3.3. Інші власні надходження.                                                                                     6.3.4. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.
6.3.5. Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.
6.3.6. Інші джерела не заборонені законодавством.

6.4. Амбулаторія ЗПСМ має право:
передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, а також здавати в оренду юридичним та фізичним особам закріплене за ним майно згідно із законодавством та за погодженням з уповноваженим органом управління;
за погодженням з уповноваженим органом управління реалізувати застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази Амбулаторії у визначеному законодавством порядку.
6.5.Фінансування діяльності Центру здійснюється у встановленому порядку за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством України;

6.6. Структура  Амбулаторії ЗПСМ  затверджується Шалигинською селищною радою.

6.7. Штатний розпис та кошторис Амбулаторії ЗПСМ затверджуються Шалигинським селищним головою за поданням керівника закладу.
6.8. Амбулаторія ЗПСМ  самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності у визначеному законодавством порядку.
Керівництво Амбулаторії ЗПСМ  несе відповідальність перед Шалигинською селищною радою та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

6.9. Фінансування  АЗПСМ:
фінансування діяльності АЗПСМ  здійснюється у встановленому порядку за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством України

6.10. Головним розпорядником коштів  Амбулаторії ЗПСМ  – є Шалигинська селищна рада.

6.11. При надходження фінансування з інших джерел, що не заборонені законодавством, кошти використовуються виключно на забезпечення утримання і діяльності АЗПСМ.

6.12. АЗПСМ самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Амбулаторії у визначеному законодавством порядку.
Керівництво АЗПСМ  несе відповідальність перед уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

 

VІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

7.1. Працівники Амбулаторії ЗПСМ провадять свою діяльність відповідно до законодавства та колективного договору.

VIII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ  АЗПСМ

8.1. Ліквідація та реорганізація  АЗПСМ здійснюється за рішенням засновника або суду відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Припинення діяльності  АЗПСМ здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Засновником. До складу комісії з припинення входять представники Засновника та АЗПСМ. Порядок і строки припинення, а також строки для заяви претензій кредиторів визначаються Засновником.

8.3. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління АЗПСМ. Комісія з припинення складає відповідний баланс  АЗПСМ і подає його Засновнику на затвердження.

Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах із  АЗПСМ, що припиняється, повідомляються про його припинення в строки, визначені чинним законодавством України.

8.4. При реорганізації і ліквідації АЗПСМ, працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів згідно із  законодавством України про працю.

8.5. АЗПСМ вважається ліквідованим або реорганізованим з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

8.6. У разі припинення АЗПСМ активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям, або зараховуються до доходу місцевого бюджету.

ІХ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

        9.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, слід керуватись чинним законодавством України.
9.2. Цей Статут і всі зміни та доповнення до нього затверджуються Власником та реєструються згідно з чинним законодавством.
9.3. Цей Статут запроваджується в дію з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства Україн

 

 

 

 

Додаток2

до рішення селищної ради

                             09.2017р

 

 

 

Структура

комунального закладу охорони здоров’я

 Шалигинської селищної ради

«Амбулаторія загальної практики-

сімейної медицини»

 

 

 • Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини смт.Шалигине
 • Структурні підрозділи АЗПСМ :
 • Фельдшерсько-акушерський пункт с.Сваркове;
 • Фельдшерсько-акушерський пункт с.Ходине;
 • Фельдшерський пункт с.Катеринівка;
 • Фельдшерський пункт с.Соснівка;
 • Фельдшерський пункт с.Старикове

22.09.2017  о 09.00  у приміщенні міського будинку культури сел.Шалигине відбудуться громадські  слухання  проектів детальних планів території Continue reading

25 вересня 2017 року о  10 – 00 в приміщенні КЗ Шалигинського міського будинку культури відбудеться  9 сесія селищної  ради 7 скликання

Continue reading

Схема розташування

Існуючий план

Проектний план

Консультує Міністр юстиції України

Continue reading