Monthly Archives: Грудень 2017


                                                                                                                                                        Оприлюднено 30.12.2017 р.

 

 

 ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ТРИНАДЦЯТА  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

21.12.2017                                                                                                                             мт Шалигине

 

 

 

Про  селищний  бюджет

на  2018  рік

Розглянувши поданий виконавчим комітетом Шалигинської селищної ради проект селищного бюджету на 2018 рік, сформований на підставі Бюджетного кодексу України, відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2018 рік:

–  доходи селищного бюджету у сумі 27214,8тис. грн., в тому числі доходи загального фонду селищного бюджету 26947,9 тис. грн., доходи спеціального фонду селищного бюджету 266,9  тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

–  видатки селищного бюджету у сумі 27164,8тис. грн., в тому числі видатки загального фонду селищного бюджету  25810,0  тис. грн., видатки спеціального фонду селищного бюджету 1354,8  тис. гривень;

надання кредитів з селищного бюджету у сумі 50,0 тис.грн. за рахунок загального фонду селищного бюджету згідно з додатком №4 до цього рішення

профіцит загального фонду бюджету міста у сумі 1087,9тис. грн. напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком № 2 до цього рішення.

дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 1087,9 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 1.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі  по загальному фонду  25810,0 тис. грн. та спеціальному фонду 1354,8 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

Передбачити у складі видатків головного розпорядника бюджетних коштів – Шалигинської селищної ради кошти громадського бюджету у сумі 118,9 тис. гривень відповідно до переліку проектів, які у 2018 році будуть реалізовуватися за рахунок коштів селищного бюджету.

 1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного бюджету у сумі  50 тис. гривень.
 2. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.
 3. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів , фінансування яких буде здійснюватися  за рахунок  бюджету розвитку  згідно з додатком №6 до цього рішення.
 4. Затвердити на 2018 рік  резервний  фонд селищного бюджету у сумі 365,7 тис. гривень.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду селищного бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та  енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам

8.Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 3215,73 тис. грн. згідно з додатком  №7  до цього рішення.

9.Розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10.  Надати право управлінню фінансів та економічного розвитку селищної ради:

10.1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів селищного  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10.2. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснювати в межах поточного бюджетного періоду розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитних рахунках в установах банків з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду селищного  бюджету.

10.3. Вносити зміни до розпису селищного  бюджету та здійснювати перерозподіл планових показників та бюджетних призначень за доходами та видатками між місяцями, за доходами – між кодами класифікації доходів, за видатками – між кодами економічної класифікації видатків у межах обсягів відповідно доходів та видатків, затверджених цим рішенням, у разі невиконання плану за доходами – здійснювати перенесення призначень за видатками на наступні місяці бюджетного року. Перенесення асигнувань на наступні місяці за захищеними статтями видатків здійснюється за обґрунтованим зверненням головного розпорядника коштів селищного бюджету

 1.  Установити, що до доходів загального фонду селищного бюджету на 2018 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
 2.  Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені 69/1 Бюджетного кодексу України.
 3. Розпорядникам та одержувачам коштів селищного бюджету під час укладання угод (договорів, контрактів, тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти обов’язково передбачати однією з умов, застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.
 4. Надати право селищному  голові укладати від імені  об’єднаної територіальної громади, селищної ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подавати їх на затвердження Шалигинській селищній  раді.

15.Делегувати повноваження  селищному голові в 2018 році, за погодженням із постійною комісією з  питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку,  в частині внесення змін до доходної та видаткової частин селищного бюджету з наступним затвердженням  на сесії селищної ради.

 1.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 1.  Рішення вступає в дію з 01 січня 2018 року.
 2.  Управлінню фінансів та економічного розвитку забезпечити оприлюднення цього рішення згідно з чинним законодавством в газеті “Глухівщина”.

 

 

Селищний голова                                                                                                                Ю.В.Матвієнко

 

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

 

Тепло й сердечно вітаю вас зі світлими, радісними святами, які об’єднують у собі й наше дитинство, і наше сьогодення, і мрії про майбутнє, – з Новим  роком і Різдвом Христовим! Continue reading

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

21.12.2017                                                                                                                      смт Шалигине

 

Про Програму здійснення компенсаційних   виплат

за пільговий проїзд окремих категорій громадян,

які згідно законодавства мають на це право, 

автомобільним транспортом на автобусних

маршрутах  загального користування на 2018-2020 роки                                                             

 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету селищної ради, з метою забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян, які згідно законодавства мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування, враховуючи  Обласну програму здійснення  компенсаційних виплат  за пільговий  проїзд окремих  категорій  громадян автомобільним  транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2016-2017 роки із послідуючими змінами.

керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,селищна рада  ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які згідно законодавства мають на це право, автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2018-2020роки  рік згідно з додатком (додається).
 2. Визначити головним розпорядником коштів і відповідальним виконавцем Програми виконавчий комітет селищної ради.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення ( Власенко О.О.)

 

Селищний голова                                                                                                      Ю.В.Матвієнко

 

 

 

 

Додаток1

до рішення селищної ради

21.12.2017 р

 

 

 

 

Програма

здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд

окремих категорій громадян, які згідно законодавства мають на це право, 

 автомобільним транспортом на автобусних маршрутах

загального користування на 2018-2020 роки.

 

 

 

 

 

 

Паспорт

Програми здійснення компенсаційних   виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які згідно законодавства мають на це право, автомобільним транспортом на автобусних маршрутах   загального користування на 2018-2020 роки  (далі-Програми)

 

1. Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Шалигинської селищної ради
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми  Обласна програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2016-2017 роки із змінами
3. Розробник Програми Виконавчий комітет селищної ради
4. Співрозробники Програми
5. Відповідальний виконавець Програми Виконавчий комітет селищної ради
6. Учасники Програми

Управління  фінансів та економічного розвитку

 

7. Термін реалізації Програми 2018-2020 роки
8. Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми  Обласний бюджет Сумської області, селищний бюджет Шалигинської селищної ради
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього 98,41 тис.грн.

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Програма розроблена відповідно до статей 12, 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», статей 20, 21 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», статті 38-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,  Обласної програми здійснення  компенсаційних виплат  за пільговий  проїзд окремих  категорій  громадян автомобільним  транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2016-2017 роки із послідуючими змінами.

Враховуючи те, що  автотранспорт є найбільш орієнтовним видом транспорту серед населення, й  відтак  не вирішення питання  по пільговому перевезенню може призвести до виникнення конфліктних ситуацій та соціальної напруги, існує необхідність у вирішенні такої проблеми.. Прийняття даної Програми сприятиме посиленню соціального захисту осіб пільгової категорії та мінімізує виникнення конфліктних ситуацій у сфері пасажирських перевезень, звернень зазначеної категорії громадян та претензійних вимог автоперевізників.

Згідно Закону України «Про автомобільний транспорт» пільгові перевезення    пасажирів,    які    відповідно    до законодавства    користуються    такими    правами, забезпечують автомобільні перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Органи виконавчої влади та  органи  місцевого  самоврядування зобов’язані   надати   перевізникам,   які   здійснюють   пільгові перевезення пасажирів та перевезення  пасажирів  за  регульованими тарифами, компенсацію відповідно до Закону.

Стаття 91 Бюджетного кодексу України передбачає видатки з місцевого бюджету на місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Програмою пропонується:

– шляхом виділення субвенції з  селищного бюджету обласному бюджету Сумської області забезпечити компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міжміському внутрішньообласному та  міжобласному сполученні;

– забезпечити компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які згідно законодавства мають на це право у автобусному  сполученні та проживають на території Шалигинської об’єднаної територіальної громади..

3. Мета Програми

Метою програми є:

– підвищення соціального захисту окремих категорій громадян;

– забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян, які проживають на території Шалигинської об’єднаної територіальної громади, на пільговий проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міжміському внутрішньообласному та  міжобласному сполученні шляхом виділення іншої субвенції з селищного бюджету обласному бюджету Сумської області;

– забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян які проживають на території Шалигинської об’єднаної територіальної громади, на пільговий проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні

– компенсація витрат перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення на міжміському внутрішньообласному сполученні шляхом виділення іншої субвенції з селищного бюджету обласному бюджету Сумської області;

– компенсація витрат інвалідам війни та учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції пільгового проїзду автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міжобласному сполученні шляхом виділення іншої субвенції з селищного бюджету обласному бюджету Сумської області

– виплата грошової компенсації витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які згідно законодавства мають на це право у автобусному  сполученні, визначені в додатку 3 до  Програми  та проживають на території Шалигинської об’єднаної територіальної громади.

 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

 Оптимальним шляхом розв’язання проблеми, визначеної розділом 2 Програми, є забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міжміському внутрішньообласному, міжобласному сполученні шляхом виділення іншої субвенції з селищного бюджету обласному бюджету  та   виплата грошової компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні за рахунок селищного бюджету.

Дія програми поширюється на найбільш незахищені верстви населення, які потребують особливої уваги з боку держави та органів місцевого самоврядування.

Категорії громадян, на яких поширюється  дія обласної Програми  і виплати здійснюються за рахунок обласного бюджету, зазначені в додатку 3  до Програми селищної ради, а  категорії громадян  на яких поширюється дія місцевої Програми  і фінансування здійснюється за рахунок  селищного бюджету, зазначені в додатку 1 до Порядку виплати грошової компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування у приміському сполученні.

Програмою передбачається проведення компенсаційних виплат в частині, яка не здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, за тих громадян, що мають право на пільговий проїзд, місце проживання яких зареєстровано на території  Шалигинської об’єднаної територіальної громади.

Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми становить 98,41  тис.грн.. Ресурсне забезпечення Програми наведене у додатку 1.

Головними  розпорядниками  коштів  за цією Програмою є   селищна рада та управління фінансів та економічного розвитку  селищної ради.

5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

Основним завданням Програми є: забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян, які згідно законодавства мають  право на пільговий проїзд в автомобільному транспорті.

Заходи Програми наведені у додатку 2.

Механізм реалізації Програми, передбачений Порядком виплати грошової компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які згідно законодавства мають на це право автомобільним транспортом загального користування у приміському сполученні , наведений у додатку 4 до Програми.

Очікуваними результатами виконання Програми є:

– підвищення соціального захисту окремих категорій громадян;

– забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міжміському внутрішньообласному та міжобласному сполученні;

– забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні;

– компенсація витрат перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян на міжміському внутрішньообласному сполученні шляхом виділення іншої субвенції з бюджету;

– компенсація витрат інвалідам війни та учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції пільгового проїзду автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міжобласному сполученні шляхом виділення іншої субвенції з селищного бюджету обласному  бюджету;

-виплата грошової компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які згідно законодавства мають на це право у автобусному  сполученні та проживають на території Шалигинської об’єднаної територіальної громади.

6. Координація та контроль за ходом реалізації Програми

Координацію виконання Програми здійснює Шалигинська селищна рада, а контроль за ходом виконання Програми – постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення

 Селищний голова                                                                                                                  Ю.В.Матвієнко

 

 

 

Додаток 1

до Програми

Ресурсне забезпечення Програми

 

 

тис. гривень

Осяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми Етапи виконання Усього витрат на виконання Програми
2018рік 2019 рік 2020рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

30,68 32,88 34,85 98,41
Інша субвенція обласному бюджету 15,44 16,55 17,54 49,53
За рахунок селищного бюджету 15,24 16,33 17,31 48,88

 

 

Додаток2

До Програми

 

Заходи  Програми

№ з/п Заходи

Термін

виконання

Відповідальний

виконавець

Джерела та обсяги фінансування,

тис. гривень

Очікувані результати

виконання заходу

Обласний
бюджет
Селищний бюджет Всього  
1 2 3 4 5 6 7 7 8
Завдання 1. Реалізація прав громадян на пільговий проїзд в автомобільному транспорті
1. Виплата грошової компенсації за проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні Протягом 2018-2020 років Селищна рада   48,88 48,88 забезпечення безоплатного перевезення окремих категорій громадян  автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні
2. Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд інвалідів війни, учасників бойових дій, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та добровольців  з числа учасників антитерористичної операції, осіб, які супроводжують інваліда війни І групи з числа учасників  антитерористичної операції,  за проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування  в Сумській області Протягом 2018-2020 років Управління фінансів та економічного розвитку селищної ради шляхом передачі субвенції обласному бюджету 34,03     Забезпечення пільгового проїзду  інвалідів війни, учасників бойових дій, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та добровольців  з числа учасників антитерористичної операції, осіб, які супроводжують інваліда війни І групи з числа учасників  антитерористичної операції, автомобільним транспортом  на міжміських автобусних маршрутах  загального користування у міжобласному та внутрішньо обласному  сполученнях,  приміських автобусних маршрутах  загального користування у міжобласному та внутрішньообласному міжрайонних сполученнях
3. Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області Протягом 2018-2020роківу Управління фінансів та економічного розвитку селищної ради шляхом передачі субвенції обласному бюджету 15,5   Забезпечення безоплатного перевезення пільговиків автомобільним транспортом загального користування у внутрішньообласному сполученні в Сумській області, на міжміських автобусних маршрутах  загального користування міжобласного сполучення, приміських автобусних маршрутах  загального користування у міжобласному  сполученні, приміських автобусних маршрутах  загального користування у міжрайонному сполученні в Сумській області
      Всього по завданню 1 49,53 48,88 98,41  

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Програми

 

Перелік пільгових категорій для відшкодування вартості пільгового проїзду автомобільним транспортом загального користування у міжміському внутрішньообласному сполученні в Сумській області

 

№ п/п Перелік категорій
1. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
  – інваліди війни
  – учасники бойових дій
2. Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»
  – ветерани служби цивільного захисту
  – ветерани Державної кримінально-виконавчої служби
  – ветерани податкової міліції
  – ветерани військової служби
  – ветерани органів внутрішніх справ
  – ветерани державної пожежної охорони
  – ветерани Державної служби спеціального зв’язку
3. Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»
  – реабілітовані особи
4. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
  – громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1
  – учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2
  – діти, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою
5. Закон України «Про охорону дитинства»
  – діти з багатодітної сім’ї
6. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
  – діти-інваліди
  – інваліди І групи по зору і з ураженням ОРА
  – інваліди ІІ групи по зору і з ураженням ОРА
  – інваліди І групи (крім інвалідів по зору і з ураженням ОРА
  – інвалід ІІ групи (крім інвалідів по зору та з ураженням ОРА

 

 

 

Додаток 4

До Програми

 

ПОРЯДОК

використання коштів селищного бюджету на виплату грошової компенсації окремим категоріям громадян за проїзд автомобільним транспортом у приміському сполученні

 1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених на на виплату грошової компенсації виплати окремим категоріям громадян,визначених в додатку до цього Порядку за  проїзд автомобільним транспортом у приміському сполученні. Обсяги коштів, передбачених на виплату грошової компенсації визначаються рішенням Шалигинської селищної  ради згідно з чинним законодавством.
 2. Виплата грошової компенсації за пільговий  проїзд окремих категорій пільговиків  в приміському автомобільному транспорті проводиться  селищною радою одноразово на рік в сумі 200 гривень на особистий рахунок пільговика в банківській установі або через поштове відділення зв’язку за місцем проживання пільговика, в міру надходження заяв..
 3. Для отримання на грошової компенсації особа подає заяву довільної форми із зазначенням письмової згоди на обробку персональних даних.

До заяви додаються:

а) копія паспорту заявника;

б)  копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру заявника;

в) копія посвідчення пільговика.

г) реквізити рахунку в уповноваженому банку, на який перераховуватимуться грошова компенсація

 

Додаток1 до Порядку

 

       Перелік категорій, які проживають на території  Шалигинської селищої ради  та  мають право на пільговий проїзд на приміських маршрутах

 

№ з/п Назва категорії
1. Учасники бойових дій
2. Інваліди війни
3. Особи ЧАЕС 1 категорії
4. Особи ЧАЕС 2 категорії – ліквідатори
5. Діти – інваліди ЧАЕС
6. Ветерани військової служби
7. Ветерани органів внутрішніх справ
8. Ветерани служби цивільного захисту
9. Ветерани державної кримінально-виконавчої служби
10. Ветерани податкової міліції
11. Батьки загиблого військовослужбовця
12. Інваліди військової служби
13. Реабілітовані
14. Інваліди загального захворювання
15. Діти з багатодітних сімей
   
   

 

 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА  рада

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

14.12.2017 року                                                                                                                               смт Шалигине

Про  цільову програму   розвитку  земельних відносин Шалигинської селищної ради  на 2017 – 2020 роки  

 

 

           Відповідно до статей 13, 14, 15 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про Генеральну схему планування території України», з метою реалізації державної містобудівної політики, враховуючи державні інтереси під час планування території Шалигинської об’єднаної територіальної громади, керуючись пунктом 22 частини І статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги необхідність коригування планування території Шалигинської об’єднаної територіальної громади з урахуванням існуючого використання території та розроблення планів щодо її подальшого розвитку і благоустрою,  селищна рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити цільову Програму розвитку земельних відносин на 2017-2020 роки (додається).
 2. Виконкому селищної ради та відділ земельних відносин, архітектури та містобудування Шалигинської селищної ради забезпечити виконання цільової Програми розвитку земельних відносин на 2017-2020 роки.
 3. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на селищного голову Матвієнка Ю.В.

 Селищний голова                                                                                          Ю.В.Матвієнко

 

 

                                      Додаток

до рішення  дванадцятої сесії

                      Шалигинської селищної

                          ради сьомого скликання

                               від 14 грудня 2017 р.

 

ПРОГРАМА

розвитку  земельних відносин

 Шалигинської селищної ради  на 2017 – 2020 роки   

                                          

ВСТУП

У соціально-економічному розвитку суспільства земельним ресурсам завжди належала провідна роль. Тому характер і масштаби земельних перетворень визначають темпи та ефективність розвитку національної економіки, формування ринкових відносин.

Реформування земельних відносин у державі здійснюються протягом понад 20 років. Основним принципом, який визначає напрямки земельного реформування є подолання державної монополії щодо власності  на землі і встановлення багатосуб’єктності прав власності на землю.

З прийнятим з 25 жовтня 2001 року Земельним кодексом України, який набрав чинності з 1 січня 2002 року, визначилася земельна політика держави, яка і в подальшому повинна концентруватися  на остаточному розв’язанні проблеми розвитку відносин власності на землю, формуванні цивілізованого ринку земель, розвитку іпотечного кредитування, удосконаленні системи земельних платежів, підвищення ефективності державного управління земельними ресурсами, поліпшеній організації державного контролю за використанням і охороною земель.

Після набрання чинності Земельного кодексу України, Верховною Радою прийнято понад 20 законів, які регулюють земельні відносини та використання земель і які є базовими для формування ринку земель. Ключовими серед них закони: „Про землеустрій”, „Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власника земельних часток (паїв)”, „Про охорону земель”, „Про державний контроль за використанням та охороною земель”, „Про особисте селянське господарство”, „Про фермерське господарство”, „Про оцінку земель”, „Про оренду землі”. Разом с тим, потребують вирішення ще багато невідкладних і доволі складних завдань.

По-перше, проведення земельної реформи пов’язане зі значним збільшенням кількості землекористувань та землеволодінь, виконання великої кількості обґрунтувань,  технічних розрахунків, виготовлення картографічних матеріалів, юридичного посвідчення прав на земельні ділянки та їх державної реєстрації тощо.

По-друге, проведення землевпорядних робіт в умовах реформування земельних відносин потребує відповідного фінансування як з боку держави, так і з боку місцевих бюджетів, а також за рахунок власних коштів землекористувачів та землевласників.

З метою визнання основних засад реформування земельних відносин на основі раціонального та ефективного використання землі, гарантування громадянам, юридичним особам, територіальним громадам сіл, селищ права власності на землю, формування ефективного механізму регулювання земельних відносин і державного управління земельними ресурсами.

1.Загальна характеристика території Шалигинської селищної ради

 Селище міського типу Шалигине є адміністративним центром територіальної громади та розташоване на лівому березі річки Обеста (басейн Десни), у південно-західній частині Глухівського району, на відстані 25 км від м. Глухів і 150 км від м. Суми.

Рельєф території Шалигинської ОТГ, в основному, характеризується слабо- хвилястою поверхнею зі схилами до 3°. Підгрунтові води залягають на глибині понад 3 метри.

Клімат по території громади помірно-континентальний, характеризується помірно холодною зимою та теплим літом з виразними  посухами. Середня  температура найтеплішого  місяця (липня) – +19,5°С, найхолоднішого (січня) – -6,7°С. Середньорічна кількість опадів становить 646,8 мм.

 Площа території Шалигинської територіальної громади складає 25752,28 га, що становить 15 % площі Глухіського району. Структура земельного фонду території громади свідчить, що 55 відсотків займає рілля. Розораність  сільськогосподарських угідь – 78 відсотка. Ліси та інші лісовкриті площі по громаді становлять 5688,98 га.  Лісистість території  – 22 відсотка.

На долю сільськогосподарських підприємств припадає 45 відсотків земель, у тому числі   недержавних 38 відсотків.

У  власності й користуванні  громадян для ведення особистого селянського (підсобного) господарства знаходиться  1058,66 га (4,11 відсотка загальної площі); для індивідуального житлового будівництва та обслуговування жилого будинку – 121 га (0,47 відсотка).

Землі  закладів, установ, організацій складають 28,93 га. (0,11 відсотка), землі державної власності, які не надані у власність і користування (землі запасу, резервного  фонду та загального  користування), займають 734,74 га (2,85 відсотка).

Кількість власників землі та  землекористувачів територіальної громади – 5531.

ПАСПОРТ

програми розвитку земельних відносин на 2017-2020 роки

 

1. Ініціатор розроблення програми Відділ земельних відносин, архітектури та містобудування селищної ради
2. Дата, номер назва розпорядчого до-кумента про розроблення програми Земельний кодекс України, Закон України «Про землеустрій», Водний кодекс України
3. Розробник програми Відділ земельних відносин, архітектури та містобудування селищної ради
4. Співрозробник програми
5. Відповідальний виконавець програми  Шалигинська селищна рада
6. Учасники програми Відділ земельних відносин, архітектури та містобудування селищної ради
7. Терміни реалізації програми 2017-2020 роки

Обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування Обсяг фінансування, грн.  
2017 2018 2019 2020
Бюджет громади 250000 40000 70000 70000 70000  

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Відділ земельних відносин, архітектури та містобудування забезпечує проведення на території громади реформування та розвиток земельних відносин. Розроблення програми розвитку земельних відносин на 2017-2020 роки (далі – програма) обумовлено виконанням статті 35 Закону України “Про землеустрій”, Закону України “Про оцінку земель”, Водний кодекс України, постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель”.

Для забезпечення подальшого розвитку земельних відносин потрібно зосередити увагу на таких проблемах:

– проведення нормативної грошової оцінки земель;

– розробка проекту землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів в межах адміністративно-територіальної одиниці, картографічні матеріали розроблені в масштабі 1:10000);

– розробка документації із землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг вздовж річок навколо озер та інших водойм;

– підготовка лотів для продажу на аукціоні;

– виготовлення документації із землеустрою;

– проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок які пропонуються для продажу;

– розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комунальну власність    для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Проблемні питання можна вирішити шляхом розроблення і виконання програми.

3. Визначення мети програми

Програма розроблена з метою створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки громади.

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

4.1. Шляхи та засоби розв’язання проблеми

Передбачені в програмі заходи направлені на розвиток земельних відносин та раціональне використання і охорону земель, а саме:

проведення нормативної грошової оцінки земель смт Шалигине, сіл Ємадикине, Сваркове, Соснівка, Катеринівка, Старикове, Ходине, Гудове, Волківка дасть можливість забезпечити реалізацію правових відносин, які виникають з приводу відчуження земельних ділянок, у тому числі їх передачі у спадщину, міни, дарування, купівлі-продажу земельних ділянок та прав на них, є встановленим законодавством засобом для визначення ставок земельного податку та орендної плати, ціноутворення, визначення втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель;

– розробка проекту землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів в межах адміністративно-територіальної одиниці, картографічні матеріали розроблені в масштабі 1:2000 та 1:5000 дозволить оновити картографічні матеріали населених пунктів громади;

– розробка документації із землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг вздовж річок навколо озер та інших водойм дозволить створити та упорядкувати прибережні захисні смуги водних об’єктів, забезпечить екологічну безпеку водних об’єктів, впорядкування режиму використання земельних ділянок, віднесених до прибережно-захисних смуг та водоохоронних зон;

підготовка лотів до продажу земельних ділянок дасть змогу істотно збільшити надходження коштів до бюджету громади, покращить питання пов’язані з регулюванням земельних відносин шляхом надання їм більшої прозорості, відкритості та адекватності, чим сприятиме розвитку економіки, підвищенню рівня довіри громадян та інвесторів;

виготовлення документації із землеустрою дасть можливість в освоєнні нових територій, реалізації генерального плану селища та сіл, зокрема, надасть альтернативні напрямки розширення сільської забудови на користь громади сіл та селища;

– проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які пропонуються для продажу.

Джерелом фінансування програми є кошти бюджету громади, також на впровадження заходів програми будуть залучатися надходження за відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. Програма розрахована та буде виконуватися  на період 2017-2020 років.

Загальний обсяг фінансування програми складає 250,0 тис. гривень.

5.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основним напрямком реалізації програми є проведення землеустрою на місцевому рівні.

Основними заходами програми є:

– проведення нормативної грошової оцінки земель (виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель);

– розробка проекту землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів в межах адміністративно-територіальної одиниці, картографічні матеріали розроблені в масштабі 1:10000);

– розробка документації із землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг вздовж річок навколо озер та інших водойм;

– підготовка лотів до продажу земельних ділянок;

– виготовлення документації із землеустрою;

– розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комунальну власність    для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;

– проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які пропонуються для продажу.

Реалізація завдань і заходів, передбачених програмою, дозволить здійснити використання та охорону земель на якісно новому рівні, надасть можливість зберегти та використовувати землю як складову частину природного ресурсу і територіального базису, основне національне багатство перетворити в самостійний фактор зростання економіки, а також сприяти залученню інвестицій у розвиток економіки громади та надасть можливість створити сприятливі умови для збільшення надходжень коштів до бюджету громади.

6.Напрями діяльності і заходи програми

Напрями діяльності та заходи програми викладені у додатку до програми.

7.Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація виконання програми покладається на відділ земельних відносин, архітектури та містобудування селищної ради. Моніторинг та контроль за виконанням Програми щорічно здійснюється Шалигинською селищною радою.

Відповідальність за виконання програми покладається на відділ земельних відносин, архітектури та містобудування селищної ради.

Додаток до програми

Перелік напрямків, завдань і заходів програми

№ п/п Назва напрямку (пріоритетні завдання) Заходи програми Строки вико-нання Виконавці Джерела фінансу-вання Очікуваний результат  
2017 2018 2019 2020  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

 

Проведення землеустрою на місцевому рівні 1.1. Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комунальну власність 2017-2020 Землевпорядна організація;  Шалигинська селищна рада бюджет селищної ради 40,0 5,0 5,0 5,0 Реалізація заходу дозволить розробити  документації із землеустрою та здійснювати використання та охорону земель на якісному новому рівні
1.2. Розробка проекту землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів в межах адміністративно-територіальної одиниці, картографічні матеріали розроблені в масштабі 1:2000 та 1:5000 2017-2020 Землевпорядна організація;  Шалигинська селищна рада бюджет селищної ради   10,0 10,0 10,0 Реалізація заходу дозволить розробити  проект землеустрою та здійснювати якість роботи по оновлених картографічних матеріалах
1.3.Підготовка лотів для продажу на аукціоні 2017-2020  Шалигинська селищна рада бюджет селищної ради   10,0 10,0 10,0

Дасть можливість продати на аукціоні декілька лотів, що збільшить надходження до селищного бюджету за рахунок сплати за землю та сприятиме розвитку економіки, підвищенню інвестиційної привабливості

 

    1.4. Виготовлення документації із землеустрою 2017-2020  Землевпорядна організація;  Шалигинська селищна рада бюджет селищної ради   10,0 10,0 10,0 У результаті роботи буде розроблено документацій із землеустрою для освоєння нових територій, реалізації генерального плану сіл та селища, альтернативні напрямки розширення сільської та селищної забудови на користь громади
    1.5. Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок які пропонуються для продажу 2017-2020  Землевпорядна організація; Шалигинська селищна рада бюджет селищної ради   5,0 5,0 5,0 Збільшення надходжень до бюджету громади за рахунок надходжень від продажу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна
   

1.6. Розробка документації із землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг вздовж річок навколо озер та інших водойм

 

2017-2020  Землевпорядна організація; Шалигинська селищна рада бюджет селищної ради   5,0 5,0 5,0 Реалізація заходу дозволить розробити  документації із землеустрою та здійснювати використання та охорону земель на якісному новому рівні
    1.7. Проведення нормативної грошової оцінки земель (виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель) 2017-2020  Землевпорядна організація; Шалигинська селищна рада бюджет селищної ради   25,0 25,0 25,0 Дасть можливість забезпечити реалізацію правових відносин, які виникають з приводу відчуження земельних ділянок, у тому числі їх передачі у спадщину, міни, дарування, купівлі-продажу земельних ділянок та прав на них
УСЬОГО, тис. грн. 40,00 70,0 70,0 70,0  

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

14.12.2017                                                                                                                                         смт Шалигине

 

 

Про затвердження  Програми

соціального   захисту    населення

на території Шалигинської     селищної ради  на 2018-2020 роки

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою соціальної підтримки найбільш незахищених верств населення Шалигинської об’єднаної територіальної громади, керуючись частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму соціального захисту населення на території Шалигинської       селищної ради  на 2018-2020 роки (додається)
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення (Власенко О.О.)
 3. Організацію виконання рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету селищної ради Сакунову Л.М.

 

Селищний голова                                                                                                         Ю.В.Матвієнко

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення селищної ради

14.12.2017р

 

 

Програма соціального   захисту    населення на території Шалигинської  селищної ради  на 2018-2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

Паспорт

Програми соціального   захисту    населення на території  Шалигинської   селищної ради  на 2018-2020 роки

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

 

Шалигинська селищна рада
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Рішення Сумської обласної ради від 22.12.2016 «Про Обласну комплексну програму соціального захисту населення на 2017 – 2021 роки»
3. Розробник Програми Шалигинська селищна рада
4. Співрозробники Програми Управління фінансів та економічного розвитку
5. Відповідальний виконавець Програми Шалигинська селищна рада
6. Учасники Програми  КУ «Глухівський районний  територіальний центр соціального обслуговування населення», Глухівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління соціального захисту  Глухівської районної державної адміністрації
7. Термін реалізації Програми 2018-2020роки
8. Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми Селищний бюджет
9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

усього, у тому числі:

 3347,5 тис. гривень

 

1.Загальні положення Програми

Конституція України гарантує соціальний захист та гідний рівень життя кожному громадянину України. Соціальний захист незахищених верств населення передбачає ряд заходів, направлених на зниження рівня бідності та покращення життя, матеріальних умов малозабезпечених сімей, одиноких громадян похилого віку, інвалідів, ветеранів війни та праці, переміщених осіб та ін.

Програма соціального   захисту    населення на території Шалигинської   селищної ради  на 2018-2020 роки  (надалі Програма) розроблена відповідно до  ст.ст.26, 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.91 Бюджетного кодексу України,  ст. 14 Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. постанови Кабінету Міністрів України  №558 Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги»

Програма визначає мету, завдання, шляхи та засоби розв’язання проблеми, фінансове  забезпечення, очікувані  результати виконання, заходи щодо виконання Програми.

2.Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

            Кризові явища та інфляційні процеси, що призвели до збільшення цін на продукти харчування, медикаменти при одночасному зменшенні реального доходу сімей стали причиною скрутного матеріального становища багатьох мешканців громади, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно. У першу чергу негативні наслідки економічних проблем відчувають незахищені верстви населення. На території ОТГ є найуразливішіші соціальні групи, які потребують підвищеної уваги з боку суспільства та держави. Особливої уваги потребують малозабезпечені громадяни, які опинились в складних матеріальних умовах, пов’язаних з стихійним лихом чи непередбачених ситуацій, тривалою хворобою. Необхідна допомога хворим на ниркову недостатність, які проходять процедуру гемодіалізу.. Економічна ситуація спричинила виникнення категорій непрацюючих, незастрахованих в системі соціального страхування осіб, поховання яких, у разі смерті, здійснюється за рахунок  селищного бюджет. Обслуговування одиноких непрацездатних громадян  здійснює Комунальна установа Глухівської районної ради «Територіальний центр обслуговування одиноких непрацездатних громадян».  Особливої уваги потребують сім’ї з дітьми, багатодітні сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. Соціальний супровід таких сімей здійснює Глухівський районний центр соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді. Відповідно до законодавства, субсидії призначені, як виняток у випадках не передбачених Положенням  про  порядок  призначення  та  надання  населенню  субсидій  для  відшкодування   витрат  на   оплату  житлово-комунальних  послуг, придбання скрапленого   газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, фінансуються за рахунок місцевих бюджетів. Надання пільг зв’язку інвалідам війни та учасникам бойових дій, здійснюється за рахунок селищного бюджету. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  №558 Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» виплата   компенсації   фізичним   особам,   які  надають
соціальні послуги, і покриття витрат на її доставку провадяться за рахунок коштів місцевих бюджетів.

В умовах проведення в східних регіонах України антитерористичної операції є необхідність у наданні додаткових соціальних гарантій учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих  учасників антитерористичної операції.

3.Мета Програми

Метою Програми є реалізація політики у сфері соціального захисту населення Шалигинської ОТГ, підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян, інвалідів, одиноких пенсіонерів, осіб, які потрапили в тривалу екстремальну ситуацію (стихійне лихо, пожежа, катастрофа, погіршення стану здоров’я та інше),  учасників антитерористичної операції та членів їхніх родин, сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах.

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Ухвалення Програми забезпечить ефективне розв’язання соціальних проблем мешканців Шалигинської ОТГ, оскільки застосовує до їх вирішення принципи системності та адресності, координує взаємодію виконавчих органів селищної ради,  управління соціального захисту Глухівської районної державної адміністрації, «Територіального центру обслуговування одиноких непрацездатних громадян», Районного центру соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету. Обсяг фінансування Програми може коригуватись,виходячи з можливостей бюджету.

Фінансування  видатків  на  обслуговування одиноких непрацездатних громадян, які  проводяться  Комунальною установою  Глухівської районної ради «Територіальний центр обслуговування одиноких непрацездатних громадян»,   утримання спеціаліста РЦССМ, надання компенсаційних послуг, надання пільг з оплати послуг зв’язку, надання субсидій  за рішенням комісії, як виняток, здійснюється    управлінням фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради, як субвенція районному бюджету Глухівського району. Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми становить  тис. гривень, Ресурсне забезпечення Програми наведене у додатку 1.  Термін  виконання Програми 2018- 2020рр.

5.Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

Основним завданням Програми є створення умов для надання всебічної соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення громади.

Засобами виконання завдання є:

– Надання одноразової грошової допомоги в зв’язку з тяжкою або тривалою хворобою, скрутним матеріальним становищем;

– Виплата матеріальної допомоги для проходження гемодіалізу;

– Надання допомоги у разі стихійного лиха та непередбачених ситуацій, внаслідок чого заподіяно шкоди майну та здоров’ю постраждалих;

-Виплата допомоги на поховання осіб, незастрахованих в системі соціального страхування;

-Надання допомоги на поліпшення матеріального стану дітей – сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків;

-Надання матеріальної допомоги особам, яким виповнилось 90 і більше років;

-Надання матеріальної допомоги  сім’ям учасникам антитерористичної операції;

-Організація соціального та інших видів обслуговування;;
-Покращення системи обслуговування самотніх непрацездатних громадян.
-Виплата компенсації фізичним особам, що надають соціальні послуги громадянам, які за станом здоров’я не здатні до самообслуговування ;

-Призначення  субсидії, як виняток.

Заходи Програми та документи необхідні для призначення допомог наведені в додатку 2

Реалізація заходів Програми дасть можливість:

 • розширити спектр та кількість соціальних послуг, що надаються мешканцям громади;
 • надавати додаткові соціальні гарантії ветеранам, інвалідам, внутрішньо переміщеним особам, створити для них додаткові сприятливі умови для життєдіяльності;
 • підвищити рівень матеріального забезпечення шляхом надання матеріальної допомоги, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей;

– удосконалити систему надання допомоги сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, їх соціального супроводження;

– сформувати сприятливі умови для утворення сім’ї та збереження її кращих традицій;

– удосконалити механізм надання психологічної, юридичної, інших видів допомоги з питань шлюбу, сім’ї та виховання дітей, розширення сфери культурних послуг;

– забезпечити відновлення прав постраждалих осіб і відшкодування завданої їм шкоди;

Реалізація заходів Програми забезпечить отримання незахищеними категоріями, що проживають в  ОТГ, різних  видів соціальних послуг та створення доступного середовища, що сприятиме зростанню рівня та якості життя цих верств населення, поліпшенню соціальної ситуації.

6.Очікувані результати виконання

Виконання програми дасть змогу забезпечити соціальний захист окремих категорій жителів громади, які опинились в тяжкому матеріальному становищі, покращення умов їх проживання, створить умови соціального захисту   окремих категорій населення .

 

7.Організація контролю за виконанням програми

Організацію контролю за виконанням програми здійснює постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення  та виконавчий комітет Шалигинської селищної ради.

 

Селищний голова                                                                                                                Ю.В.Матвієнко

 

 

 

Додаток 1 

Ресурсне забезпечення Програми

                                                                                                     тис.грн

Джерела фінансування Обсяг фінансування,всього В тому числі за роками
2018 2019 2020
Селищний бюджет 3347,5 1041,2 1118,1 1188,2

 

Додаток2

Заходи Програми

Заходи Необхідні документи Відповідальний виконавець, підстава для виплат Сума виплат
Надання допомоги у разі стихійного лиха та непередбачених ситуацій, внаслідок чого заподіяно шкоди майну та здоров’ю постраждалих Заява, ксерокопії 1,2,11сторінки паспорту, довідка про присвоєння коду, рахунок в установі банку, довідка чи акт що підтверджують факт стихійного лиха Виконавчий комітет селищної ради до 500 згідно рішення виконкому
Надання одноразової грошової допомоги в зв’язку з тяжкою або тривалою хворобою, скрутним матеріальним становищем Заява, ксерокопії 1,2,11сторінки паспорту, довідка про присвоєння коду, рахунок в установі банк, акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, довідка про склад сім’ї, довідка про доходи, довідка з медичної установи Виконавчий комітет селищної ради До 1000грн. не більш ніж один раз в два роки. Згідно рішення виконкому
Виплата допомоги на поховання осіб, незастрахованих в системі соціального страхування Заява, ксерокопії 1,2,11сторінки паспорту, довідка про присвоєння коду, рахунок в установі банку, оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання, копія свідоцтва про смерть, довідка з центру зайнятості, довідка яка підтверджує факт поховання, довідка про склад сім’ї Виконавчий комітет селищної ради відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р.99 Згідно рішення виконкому.
Надання допомоги на поліпшення матеріального стану дітей – сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків Заява, ксерокопії 1,2,11сторінки паспорту, довідка про присвоєння коду, рахунок в установі банку, копія рішення про встановлення опіки чи піклування, копія свідоцтва про народження дитини, довідка про склад сім’ї  Виконавчий комітет селищної ради Згідно рішення виконкому про надання допомоги на поліпшення матеріального стану дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Виплата матеріальної допомоги інвалідам   1 групи для проходження гемодіалізу Заява, ксерокопії 1,2,11сторінки паспорту, довідка про присвоєння коду, рахунок в установі банку, довідка медичної установи щодо проходження лікування, копія довідки про групу інвалідності Виконавчий комітет селищної ради Згідно рішення виконкому 1000грн.
Матеріальна допомога особам, яким виповнилось 90 і більше років Заява, ксерокопії 1,2,11сторінки паспорту, довідка про присвоєння коду, рахунок в установі банку УСЗН відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №42 від 15.01.2005р. 150грн.
Вирішення проблем сімей, члени яких мобілізовані до Збройнийх сил України у зв’язку із проведенням антитерроистичної операції  Заява, ксерокопії 1,2,11 сторінки паспорту, довідка про присвоення коду, рахунок в установі банку, оригінал довідки з військкомату про мобілізацію до Збройних Сил України Виконавчий комітет селищної ради Згідно рішення виконкому селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

21.12.2017 року                                                                                          смт.Шалигине                                  

  

Про затвердження Програми

економічного і соціального

розвитку   Шалигинської

об’єднаної територіальної громади

 на 2018 рік                           

 

 

Розглянувши поданий виконавчим комітетом  селищної ради проект Програми         економічного і соціального розвитку   Шалигинської об’єднаної територіальної громади  на 2017 рік, з метою  забезпечення комплексного розвитку  Шалигинської об’єднаної територіальної громади, відповідно до Закону  України «Про державне  прогнозування  та розроблення  програм економічного та соціального розвитку України», керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні» селищна рада  ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку   Шалигинської об’єднаної територіальної громади  на 2018 рік ( додається).
 2. Доручити виконавчому комітету селищної ради забезпечити виконання основних пріоритетних напрямків та завдань для досягнення цілей і показників Програми.
 3. Організацію виконання цього рішення  покласти на заступника  селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради, секретаря ради, керуючу справами     виконавчого комітету, а контроль – на постійні комісії селищної ради відповідно до їх повноважень.

 

 

 

Селищний голова                                                                                                 Ю.В. Матвієнко

 

 

Шалигинська селищна рада

Глухівського району Сумської області

 

 

 

ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ШАЛИГИНСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

НА 2018 РІК

 

 

 

смт Шалигине – 2017

 

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП… 3

І. Соціально-економічний розвиток Шалигинської об’єднаної територіальної громади у 2017 році …   3

ІІ. Цілі та завдання Програми на 2018 рік……….5

ІІІ. Пріоритети економічного і соціального розвитку у 2018 році.

 1. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури.

1.1. Інвестиційна діяльність………………………………………………….6

 

1.2. Житлово-комунальне господарство, житлова політика та благоустрій ОТГ…. 7

1.3. Енергозабезпечення та енергозбереження……………………………. 8

1.4. Підвищення рівня підприємницької активності, розвиток малого та середнього бізнесу……8

 1. Соціальний розвиток.

2.1. Зайнятість населення та розвиток ринку праці…………………… . 9

2.2. Підвищення рівня доходів населення………………………………….   9

2.3. Соціальне забезпечення………………………………………………….  10

2.4. Охорона здоров’я…………………………………………………………  11

2.5. Освіта……………………………………………………………………..  12

2.6.  Підтримка сім’ї, дітей та молоді……………………………………   14

2.7. Здоровий спосіб життя, розвиток фізичної культури і спорту.….   15

2.8. Культура…………………………………………………………………  15

2.9. Формування громадянського суспільства та інформаційний простір.16

3. Природокористування та безпека життєдіяльності

3.1. Охорона навколишнього середовища та техногенна безпека та цивільний захист….17

3.2. Охорона праці……………………………………………………………….18

 1. IV. Контроль за виконанням Програми………………………………………18

 

 

Вступ

Програма економічного і соціального розвитку Шалигинської об’єднаної громади на 2018 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до  Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30.10.2017 № 622-ОД « Про організацію розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку Сумської області на 2018 рік

Програма враховує положення Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року.

При розробці Програми було зібрано та опрацьовано інформацію виконавчих органів, селищної ради, суб’єктів господарювання. Також при формуванні проекту Програми економічного і соціального розвитку Шалигинської об’єднаної громади на  2018 рік враховувались основні завдання десяти середньострокових цільових (комплексних) програм,  Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки, схвалений Постановою КМУ від 31 травня 2017 року №411, основні пріоритети розвитку громади, конкретні завдання щодо підвищення ефективності використання наявного природного, виробничого і трудового потенціалів.

Термін реалізації програми – 2018 рік.

Напрями та завдання програми конкретизуються в додатках до неї: «Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку на 2018 рік», «Перелік  цільових програм, фінансування яких у 2018 році здійснюватиметься за рахунок коштів селищного бюджету», «Показники зайнятості населення».

Виконання Програми повинно забезпечити активізацію економічної діяльності, сприяти підвищенню рівня життя населення шляхом використання внутрішніх та зовнішніх можливостей регіону, належної взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

І. Соціально-економічний розвиток Шалигинської об’єднаної громади у 2017 році

Діяльність селищної ради у 2017 році була направлена на запровадження принципів прозорості та відкритості в управлінні, посилення позитивних тенденцій в усіх сферах, здійснення модернізації інфраструктури та запровадження заходів з енергозбереження, проведення комплексу заходів підтримки малозахищених верств населення.

За 11 місяців до селищного бюджету зараховано 12284,8 тис. грн. власних надходжень, що на 757,4 тис. грн. більше затвердженого плану та на 3061,3 тис. грн. або на 33,2% більше ніж за 2016р. у співставних умовах. В порівнянні з обсягом доходів, які отримали сільські та селищна рада в 2016 році зростання склало 7883,8 тис. грн. або в 2,8 рази більше.

Із загальної суми надходжень 7362,4 тис. грн. питома вага у загальній сумі складає  60%- ПДФО (зростання з 2016 роком – 44,3%) , 2386,7 тис. грн, або 19,4 – плата за землю, 2099 тис. грн. або 17% – єдиний податок .

Протягом року, починаючи з серпня , відбулось перевиконання власних доходів більше ніж на 5%. Всього на видатки поточного року додатково спрямовано 1768,9 тис. грн.

Найбільшу частку у видатковій частині займає заробітна плата з нарахуваннями. На їх виплату спрямовано 12471,9 тис. грн. або 49,1 всіх видатків.

У ОТГ  створюються необхідні умови для розвитку системи освіти. Мережа  приведена у відповідність до освітніх потреб громадян, здійснено моніторинг наповнюваності закладів освіти, проведено курси підвищення кваліфікації та атестаційну кампанію для педагогічних працівників  організовано регулярне безкоштовне підвезення учнів, які проживають за межею пішохідної доступності, до місць навчання й додому, модернізовано існуючу матеріально-технічну базу закладів освіти. Закрито Ходинський НВК, де навчалося 18 учнів та 4 дитини дошкільного віку. Діти підвозяться до Шалигинської школи та дитячого садка. Відкрито групу подовженого дня. Проведено поточні ремонти всіх освітніх закладів громади, кошти  батьків на ремонти цього року не залучались.  В Соснівському НВК  замінили котел на більш сучасний та енергоефективний, придбали крейдово-магнітні дошки для класних кімнат.

Для проведення спортивно-масових заходів придбано спортивну форму та спортивний інвентар.

По культурі на базі сільських бібліотек створено Публічну бібліотеку, бібліотечний фонд переданий, приведений в порядок . По закладам культури завершується реконструкція Соснівського сільського будинку культури за рахунок субвенції на розвиток ОТГ, за рахунок субвенції на розвиток окремих територій проводиться капітальний ремонт Стариківського будинку культури.

З 1 жовтня утворено КЗ «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини» з метою укріплення матеріально – технічної бази. В комунальний заклад увійшли два ФАПи  три ФП та амбулаторія.

Районний територіальний центр здійснює обслуговування одиноких громадян, районний Центр соціальних служб для дітей, сімей та молоді проводить супровід молодих сімей, дітей. Також через УСЗН Глухівської РДА здійснюється оплата компенсаційних послуг, пільг зв’язку, надання субсидій.

Районному бюджету для надання соціальних послуг жителям громади за 11 місяців направлено 904,3 тис. грн. громади.

За 11 місяців на благоустрій  витрачено 858,8 тис. грн. Видалені аварійні дерева  на кладовищах та  на вулицях.  Замінена  огорожа  кладовища в селі Катеринівка та селищі Шалигине, прибрано сміття  з центру селища, відремонтовано каналізацію в селі Соснівка, полагоджено пішохідні переходи через річки – два в смт Шалигине та один в с. Ходине.  Придбано 11 зупинок, 8 з них вже встановлено. Всі бюджетні установи забезпечені бензопилами, придбані бензопили та мотокоси для проведення робіт з благоустрою.

Особливу увагу приділено  розвитку комунального підприємства. Придбано екскаватор – навантажувач, трактор МТЗ-82, причіп, агрегат для перевезення води, відвал, ротарну косарку, автомобіль Газель Дует. Придбана техніка дозволить  надавати послуги населення з косіння сіна, обробки городів, транспортні послуги. Автобусом, який придбаний цього року, забезпечується перевезення людей в межах громади та до міста.

З початку 2017 року отримали статус безробітного 85 осіб, за направленнями служби зайнятості працевлаштовано 2 осіб. На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат по сплаті єдиного внеску за січень – листопад 2017 року працевлаштовано 2 осіб.

Професійними навчанням, перенавчання протягом 11 місяців поточного року охоплено 30 осіб.

До участі у роботах тимчасового характеру станом на 01.12.2017 року було залучено 73 осіб.

У виконавчих органах селищної ради вживаються заходи щодо зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності служби в органах місцевого самоврядування, підвищення її авторитету шляхом запровадження європейських стандартів надання адміністративних послуг, розповсюдження досвіду роботи кращих посадовців.

Разом з цим на заваді позитивних зрушень є система проблем в економіці та життєдіяльності ОТГ, над вирішенням яких треба працювати:

– недостатній рівень розбудови інфраструктури;

– кваліфікаційний дисбаланс між попитом на робочу силу та її пропозицію;

– обмеження можливості створення нових робочих місць на підприємствах внаслідок нестабільної  державної податкової політики та дефіциту фінансових ресурсів;

– забезпеченість лікарні відповідно до табелю оснащення медичним обладнанням та виробами медичного призначення складає лише 56,5%.

– відсутність державної підтримки фінансування мостово-дорожнього господарства. як наслідок, не дотримуються міжремонтні терміни експлуатації доріг, що прискорює їх руйнування, , знижує рівень безпеки руху та швидкісного режиму на дорогах;

– потребує продовження  оновлення та зміцнення матеріально-технічна база закладів дошкільної, повної загальної середньої освіти.

Зазначені проблеми негативно впливають на розвиток основних галузей

економіки ОТГ, створення робочих місць, забезпечення належного рівня

життя населення та потребують вирішення у 2018 році.

ІІ. Цілі та завдання Програми на 2018 рік.

Цілями та завданнями  економічного і соціального розвитку Шалигинської об’єднаної громади  у  2018 році є:

– створення комфортних умов для проживання громадян в населених пунктах на території громади;

– створення нових виробничих потужностей, що стимулюватиме зростання виробництва в усіх галузях економіки ОТГ;

– поліпшення бізнес – клімату, створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва, в т.ч. місцевих товаровиробників;

– підвищення інвестиційної привабливості ОТГ;

– підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами;

– покращення стану об’єктів житлово-комунального господарства;

– створення умов для поліпшення функціонування установ охорони здоров`я, освіти, культури та інших установ соціально-культурної сфери;

– покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення екологічно збалансованого використання природних ресурсів;

– забезпечення населення, підприємств, організацій якісними комунальними послугами;

– зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни, забезпечення наповнюваності бюджетів усіх рівнів, залучення додаткових надходжень до селищного бюджету та раціонального використання бюджетних коштів;

– підвищення рівня відкритості органів місцевого самоврядування.

З метою досягнення поставлених цілей і завдань робота всіх галузей буде формуватися та реалізовуватися таким чином, щоб забезпечити необхідні умови для підвищення самодостатності економічного і соціального розвитку ОТГ у 2018 році.

ІІІ Пріоритети економічного і соціального розвитку у 2018 році.1. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури

1.1. Інвестиційна діяльність.

Виконавчими органами селищної ради постійно проводиться робота щодо створення сприятливих умов для інвестиційної привабливості ОТГ.  Регіональною комісією по відбору проектів для фінансування за рахунок  коштів Державного фонду регіонального розвитку відібрано та затверджено  Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України інвестиційні проекти на загальну суму      2590,521 тис.грн., які успішно  освоєні.

В 2017 році  для участі в конкурсі на 2018 рік  виготовлена проектно-кошторисна документація та проведена експертиза наступних проектів :

 • Реконструкція Сварківського навчально – виховного комплексу, загальноосвітньої школи I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад «Пізнайко» за адресою: Сумська область Глухівський район

с. Сваркове вул. Миколаївська, 7.

 • Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу в с. Соснівка Глухівського району Сумської області. Утеплення фасадів, заміна вікон(1 черга заміна вікон)
 • Реконструкція Соснівського навчально- виховного комплексу, загальноосвітньої школи I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад «Теремок» за адресою: Сумська область Глухівський район     с. Соснівка вул..Миру, 70.
 • Реконструкція комунального дошкільного навчального закладу «Горобинка»(центр розвитку дитини) Шалигинської селищної ради Глухівського району Сумської області за адресою: Сумська область Глухівський район смт Шалигине вул. Ковйонська, 154.
 • Реконструкція спортивного майданчику Комунального закладу Шалигинської селищної ради «Шалигинська загальноосвітньої школи I-III ступенів » за адресою : Сумська область Глухівський район смт Шалигине вул. Шкільна, .2

Проведена експертна оцінка трьох об’єктів (Сварківський НВК, ДНЗ «Горобинка», Соснівський НВК)

За рахунок субвенції з державного бюджету на розвиток інфраструктури ОТГ виготовлені генеральні плани всіх населених пунктів громади, що   регулює містобудівну діяльність в населених пунктах, визначає умови безпеки мешкання населення, забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних і екологічних вимог, раціональне визначення меж землекористувань, зон житлової, суспільної, промислової забудови, територій, що особливо охороняються, зон різної містобудівної цінності, розміщення місць прикладення праці, розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, впорядкування територій, збереження історико-культурної спадщини .

З метою забезпечення у 2018 році створення сприятливих умов для залучення інвестицій, створення нових робочих місць  та покращення добробуту мешканців ОТГ визначено наступні завдання:

формування  інвестиційних пропозицій (інвестиційних проектів, вільних земельних ділянок, вільних виробничих площ);

розбудова інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ОТГ;

поширення інформації про інвестиційний потенціал ОТГ та адміністративний супровід інвестиційних проектів;

Реалізація цих завдань дозволить залучити у 2018 році в економіку ОТГ додаткові  інвестиції.

1.2. Житлово-комунальне господарство, житлова політика та благоустрій ОТГ.

З метою забезпечення всіх категорій споживачів якісними житлово-комунальними послугами в ОТГ здійснювались заходи щодо реформування та розвитку галузі.

Комунальним підприємством «Турбота» виконуються відповідні заходи, спрямовані на поліпшення якості питної води, ведеться посилений нагляд за санітарно – технічним станом водопровідних, постійно проводиться технічне обслуговування водорозбірних колонок та запірної арматури;

За рахунок державного фонду регіонального розвитку проведено реконструкцію 3,5 км водопровідних мереж на загальну суму 1184,138 тис. грн.

Протягом 2017 року з мешканцями багатоповерхових будинків  проводилась роз’яснювальна робота щодо створення ОСББ у рамках дії  Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»..

З метою покращення умов проживання жителів ОТГ  та розвитку дорожньо-вуличної мережі до обласної комісії по відбору проектів  для фінансування за кошти державного фонду доріг.

Головними завданнями на 2018 рік є:

– виконати ремонтні роботи на дорогах  комунальної власності ОТГ;

– відремонтувати каналізацію в селищі Шалигине;

–  опрацювати питання  поводження з відходами на території селищної ради;

– створювати належні умови для відпочинку мешканців ОТГ шляхом ремонту та якісного поточного утримання скверів, парків.

Виконання запланованих заходів дозволить забезпечити підвищення надійності функціонування житлово-комунального господарства ОТГ, поліпшення якості житлово-комунальних послуг, покращення технічного стану комунальних об’єктів та покращення умов проживання мешканців ОТГ.

1.3. Енергозабезпечення та енергозбереження.

Сучасні умови вимагають упровадження політики раціонального енергоспоживання у всіх сферах життя.

Одним із головних напрямків енергетичної політики ОТГ є підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення  втрат тепла шляхом запровадження  утеплення, заміни вікон в бюджетних установах  громади.

Впровадження заходів енергозбереження та енергоефективності в умовах ОТГ в 2018 році дозволить спрямувати зусилля на вирішення таких основних проблем:

-забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетній сфері ОТГ та житлово-комунальному господарстві,

– скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів.

 1.4 Підвищення рівня підприємницької активності, розвиток малого та середнього бізнесу.Станом на 01.12.2017 в громаді зареєстровано 7 малих підприємств та 57 фізичних осіб-підприємців (станом на 01.12.2016 -53)..У 2017 році спостерігається позитивна динаміка реєстрації нових підприємців, за 11 місяців 2017 року зареєструвалось 6 фізичних осіб-підприємців, припинило діяльність 2 фізичних особи-підприємця. Як і раніше, більшість підприємців (89%) надають перевагу торговельному бізнесу, послуги надають понад 9 % від загальної кількості, і тільки 2 % вирішили займатись виробництвом. За 11 місяців 2017 року підприємці ОТГ сплатили 351,7тис.грн. єдиного податку, частка надходжень до селищного бюджету складає 2,9%

Проблемними питаннями, які сповільнюють розвиток підприємництва, залишаються:

– нестабільність державної податкової політики;

– дефіцит власних фінансових ресурсів у суб’єктів підприємництва та висока вартість кредитів, що надаються фінансово-кредитними установами;

– недостатній рівень професійної підготовки суб’єктів підприємницької діяльності.

Вирішення проблем, що стримують розвиток малого і середнього підприємництва, у 2017 році здійснюватиметься шляхом реалізації комплексу завдань передбачених Програмою розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2018 роки .

2. Соціальний розвиток.

2.1.Зайнятість населення та розвиток ринку праці.

Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в Глухівському міськрайцентрі зайнятості протягом 11 місяців 2017 року склала 85 осіб.

З початку року за направленнями служби зайнятості працевлаштовано 2 особи.

На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат по сплаті єдиного внеску за січень – листопад 2017 року працевлаштовано 2 осіб.

Професійними навчанням, перенавчання протягом 11 місяців поточного року охоплено 30 осіб.

До участі у роботах тимчасового характеру станом на 01.12.2017 року було залучено 73 особи.

Залишається ряд проблемних питань:

– кваліфікаційний дисбаланс між попитом на робочу силу та її пропозицію;

– обмеження можливості створення нових робочих місць на підприємствах внаслідок нестабільної  державної податкової політики та дефіциту фінансових ресурсів.

Для забезпечення у 2018 році створення в усіх сферах економічної діяльності нових робочих місць, залучення незайнятого населення працездатного віку, у тому числі громадян з обмеженими фізичними можливостями, до економічно активної діяльності визначені наступні завдання:

– забезпечення збереження ефективно функціонуючих і створення нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці;

– стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, у першу чергу для працевлаштування неконкурентоспроможних громадян;

– підтримка підприємницької ініціативи безробітних шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю для започаткування власної справи.

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити

– працевлаштування за сприянням служби зайнятості не менше 4 незайнятих громадян;

– охоплення професійним навчанням, перенавчанням та підвищенням кваліфікації 30 осіб.

– залучити до участі у громадських та тимчасових роботах  – 52 .

2.2. Підвищення рівня доходів населення.

На постійному контролі знаходиться питання своєчасної виплати заробітної плати на підприємствах, організаціях та установах ОТГ. По бюджетним установам, що фінансуються з селищного бюджету заробітна плата  виплачувалась своєчасно у встановлені колективними договорами терміни.  Відповідно до законодавства, працівники, посадовий оклад яких менше мінімальної заробітної плати отримували доплату до її рівня.

Головні цілі на 2018 рік:

– підвищення реальних доходів населення, зростання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, – здійснення моніторингу за додержанням на підприємствах, в установах і організаціях ОТГ, а також суб’єктами підприємницької діяльності законодавства про оплату праці та зобов’язань за колективними договорами;

– проведення щотижневого моніторингу погашення заборгованості із виплати заробітної плати, та недопущення заборгованості  на економічно активних підприємствах.

Очікуваний результат: поліпшення якості життя працюючого населення, забезпечення реалізації прав і гарантій з оплати праці працівників, збільшення розміру середньомісячної заробітної плати працівників, відсутність заборгованості з виплати заробітної плати на діючих підприємствах ОТГ . 

2.3.Соціальне забезпечення.

Діяльність селищної ради у сфері соціального захисту населення направлена на підтримку малозабезпечених сімей, які опинились в складному матеріальному становищі. За рахунок селищного бюджету в 2017 році фінансувалась програма  соціального захисту окремих категорій населення.

№ з/п Види грошової допомоги з селищного бюджету 11 місяців 2017 року
1. Відшкодування витрат інвалідам, які проходять гемодіаліз 1,0
2. Матеріальну допомогу  на поховання осіб, не застрахованих в системі соціального страхування 3,5
3. Матеріальну допомогу особам, що опинились у складних життєвих обставинах 19,0
4. Матеріальна допомога в разі стихійного лиха, непередбачених ситуацій 46,0
Разом 31,5

Управлінням соціального захисту населення Глухівської РДА здійснюються повноваження в частині реалізації державних  програми з надання усіх видів соціальної допомоги.  Мешканцям  об’єднаної громади надано підтримку :

№ з/п Види допомоги 11місяців 2017 року
тис.грн.1. Допомога сім’ям з дітьми 2043,5
2. Допомога на дітей, що перебувають під опікою 341,5
2. Допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам 550,9
3. Допомога малозабезпеченим сім’ям 1041,0
4. Допомога по догляду за психічнохворими 241,6

Комунальним закладом Глухівської районної ради «Територіальний центр обслуговування одиноких громадян здійснюється обслуговування  89 осіб,їх обслуговують  11  соціальних працівників.. За 11 місяців 2017 року  Глухівському районному бюджету  сплачено за надання цих послуг 623,8 тис.грн.

Забезпечено технічними засобами реабілітації 6 інвалідів.

На обліку в управлінні соціального захисту населення перебуває 25 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вони отримують різні види соціальної допомоги, що передбачені законодавством. Всього по чорнобильським виплатам профінансовано у 2017 році – 48,0 тис.грн.

Головна мета на 2018 рік:

– підвищення ефективності використання бюджетних коштів на потреби соціального захисту населення, поліпшення якості соціальних послуг:

– посилення соціального захисту незахищених верств населення;

-надання необхідних соціальних послуг потребуючим верствам населення.         Очікуваний результат:

– реалізація державних соціальних гарантій, посилення соціального захисту вразливих верств населення.

2.4.Охорона здоров’я.

З метою на наближення медичної допомоги до населення, а також на підвищення її якості та ефективності в 2017 році створено комунальний заклад Амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Крім того, медичне обслуговування населення громади надає Глухівський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги, а   медичну допомогу  вторинного рівня надає Глухівська центральна районна лікарня.

За рахунок коштів ДФРР проведено реконструкцію ФАПу в с. Сваркове на загальну суму 836,383 тис. грн., придбано  спеціалізований автомобіль невідкладної медичної допомоги АС-G-322141-ШТД за рахунок державних коштів вартістю 570 тис. грн.

Всього протягом  2017 року на фінансування галузі охорони здоров’я  спрямовано  4331,40 тис. грн., в тому числі   1564,00 тис. грн. Глухівському районному ЦПСМД. В ЦРЛ  за 11 місяців 2017 року проліковано  436   мешканців в стаціонарному відділенні , 8502-відвідувань лікарів –вузьких спеціалістів,  один мешканець проходить процедуру гемодіалізу. Всього  для надання медичних послуг Глухівській ЦРЛ перераховано   2292,00 тис. грн.

Але в той же час, станом на 01.10.2017 року забезпеченість закладу відповідно до табелю оснащення медичним обладнанням та виробами медичного призначення складає лише 56,5%

З метою забезпечення населення об’єднаної територіальної громади якісною та доступною медичною допомогою визначено основні завдання на 2018 рік:

–   підвищення ефективності роботи галузі шляхом її модернізації;

–  зміцнення матеріально-технічної бази амбулаторії  та  інших медичних закладів, доукомплектування їх сучасним медичним обладнанням  та санітарним транспортом згідно табелю оснащення;

– удосконалення кадрової політики: опрацювання питання направлення молодих фахівців на роботу в медичні заклади громади; забезпечення молодих спеціалістів медичної галузі житлом; плата навчання студентів медичних інститутів з подальшим працевлаштуванням в АЗПСМ громади.

2.5.Освіта.

У 2017 році мережу дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів ОТГ приведено у відповідність до освітніх потреб громадян ОТГ, здійснено моніторинг наповнюваності закладів освіти, проведено курси підвищення кваліфікації та атестаційну кампанію для педагогічних працівників ОТГ, організовано регулярне безкоштовне підвезення учнів, які проживають за межею пішохідної доступності, до місць навчання й додому, модернізовано існуючу матеріально-технічну базу закладів освіти.

Освітні послуги на території Шалигинської селищної ради надають:

одна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, два навчально-виховних комплекси, один дошкільний заклад. У новому навчальному році  в школах, які є в мережі громади,  навчається 221 учень, при проектній потужності 1000 місць. Рівень завантаженості начальних закладів 22 %.

У перших класах, які працюють в 3 навчальних закладах, на даний момент здобувають освіту 28 дітей.

В 10 класі навчається 6 учнів, які охоплені індивідуально – груповою формою навчання. Із них одна дитина відповідно до рішення обласної ПМПК.

У двох навчальних закладах працюють групи подовженого дня загальною кількістю – 51 учень.

Освітній процес в загальноосвітніх навчальних закладах забезпечують 60 педагогічних працівників, з них 10 – початкових класів, (7 – спеціалісти вищої категорії, 22 – І категорії8  – ІІ категорії6 – спеціалісти). Вакансії заповнені.

В цьому навчальному році в навчальні заклади громади прийшли працювати   два молодих фахівця.

В громаді послідовно проводиться робота над створенням оптимальної мережі дошкільних освітніх закладів: Один комунальний дошкільний заклад (центр розвитку) «Горобинка» на 3 групи та дві дошкільні групи, які входять в склад навчально-виховних комплексів.  Дітей дошкільного віку виховують 12 вихователів.

Всього в громаді різними формами дошкільної освіти охоплено 90 вихованців, що складає 53 % від загальної кількості.

В навчальних закладах селищної ради у 2017- 2018 навчальному році організована гурткова робота:

Соснівський НВК:

–   спортивний гурток – 15 дітей;

–   військово-патріотичний «Джура» – 15 дітей;

–   художньо-декоративний – 30 дітей(2 групи).

Сварківський НВК:

–   спортивний – 16 дітей.

Шалигинська ЗОШ:

–   спортивний -24 дітей;

–   оздоровчо-гімнастичний- 15 дітей;

–   вокальний – 15 дітей;

–   інформатики – 15 дітей.

Крім того працює відділення районної ДЮСШ з футболу – 15 дітей.

Загальна кількість дітей охоплених гуртковою роботою – 160, що складає 72,34% від загальної кількості учнів.

За цей рік учні та вихованці громади прийняли участь у 10 конкурсах І та ІІ етапів та показали результати в обласних етапах конкурсів – отримали чотири призових місця.

Станом на 2 грудня проведено дев`ять олімпіад ІІ етапу з різних навчальних предметів, в яких взяло участь сімдесят учнів.

Сто один учень, який проживає за межею пішохідної доступності, охоплений підвезенням до навчальних  закладів  і в зворотному напрямку з с. Привілля, с. Білокопитове, с. Заруцьке, с. Старикове, с.Катеринівка, с. Вовківка, с. Ходине, смт Шалигине, що становить 100% від потреби.

Гарячим харчуванням охоплено 95% дітей.  Вартість харчування для дітей шкільного віку-10 грн., з них 8 грн.- за рахунок селищного бюджету грн., для дітей дошкільного віку 18,33 грн.

Загальноосвітні навчальні заклади забезпечено сучасною комп’ютерною технікою на 40%.

На підготовку закладів освіти ОТГ до роботи в новому 2017-2018 навчальному році, проведення капітальних, поточних ремонтів, зміцнення  матеріально-технічної бази закладів освіти (придбання меблів, посуду, навчального обладнання, комп’ютерної техніки тощо) використано кошти в сумі 210,8 тис. грн. Придбано та замінено твердопаливний котел Kalvis -140 у Соснівському НВК– 94,560 тис. грн.

–   Витрачено на запасні частини та ремонт шкільних автобусів – 86,675 тис. грн.

–   Придбано класні дошки – 10,870 тис. грн.,

–   Придбано сучасні антисколіозні парти та стільці для 1 класу на суму- 31,404 тис. грн. стенди – 3,5 тис. грн., сантехніку в д/с «Горобинка» – 6,096 тис. грн.

–   На придбання путівок для оздоровлення дітей було витрачено – 18,9 тис. грн.

–   Придбано для шкіл меблів на суму 31,404 тис. грн. + д/с «Горобинка» – 3,4 тис. грн.

Витрачено коштів на поточний ремонт всіх дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів за 2017 рік – 64321 грн.

Разом з цим залишається ряд проблемних питань розвитку галузі, зокрема:

-недостатній відсоток охоплення дошкільною освітою;

– потребує продовження  оновлення та зміцнення матеріально-технічна база закладів дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти.

Головною метою розвитку галузі «Освіта» на 2018 рік є:

– створення нового освітнього середовища для учнів 1-х класів у частині реформування середньої освіти та упровадження проекту «Нова українська школа»;

– забезпечення рівного доступу до якісної освіти громадян ОТГ в частині здобуття ними дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти;

–   підвищення якості надання освітніх послуг закладами освіти ОТГ;

–   підвищення соціального статусу педагогічних працівників;

– модернізація та зміцнення існуючої матеріально-технічної, навчально-методичної бази закладів освіти.

2.6. Підтримка сім’ї , дітей та молоді.

Відповідно до сучасної концепції розвитку України молодіжна, сімейна політика та політика стосовно дітей визначена в ряді основних соціальних гарантій розвитку держави.

В 2017 році збільшився показник охоплення дітей послугами оздоровлення та відпочинку. З обласного бюджету для оздоровлення дітей пільгових категорій  виділено 11 тис. грн. За звітний період оздоровлено 61 дитина пільгових категорій, з них діти-сироти та діти,  позбавлені батьківського піклування – 6, діти з інвалідністю – 1, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей – 23, талановиті та обдаровані діти – 11, діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села – 16, діти внутрішньо переміщених осіб – 2, діти учасників антитерористичної операції – 2. До того ж 8 дітей пільгових категорій отримали путівки для оздоровлення у позаміських закладах оздоровлення і відпочинку.

Разом з цим залишається ряд проблемних питань, зокрема:

низький рівень фінансування  молодіжних  програм;

недостатній рівень  поінформованості молоді шляхів та можливостей розвитку творчого, освітнього, наукового, робочого потенціалу; створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді.

Для забезпечення у 2018 році підтримки громадянської активності молоді, підвищення її національно-патріотичного виховання, пропаганди здорового способу життя визначено наступні завдання:

 • організація та проведення на належному рівні оздоровчо-відпочинкової кампанії;
 • створення умов для працевлаштування молоді;
 • розвиток неформальної освіти.

Вирішення цих завдань дозволить забезпечити зростання кількості дітей та молоді, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку, сприятиме збільшенню кількості заходів, спрямованих на підвищення активності молоді, формування здорового способу життя.

 2.7. Здоровий спосіб життя, розвиток фізичної культури і спорту.

В ОТГ  окреслилась позитивна тенденція підвищення масовості фізкультурного руху, розвитку дитячо – юнацького спорту.   В чемпіонаті та Кубку району виступає футбольна команда, проведено спортивні заходи.      Проведено спортивні та спортивно-масові заходи:

–   заходи до Дня фізичної культури і спорту;

–   Всеукраїнський Олімпійський урок та Олімпійський тиждень;

–   волейбольний турнір серед команд  Шалигинської селищної ради та Березівської сільської ради;

–   змагання з легкоатлетичного чотириборства;

–   змагання з легкої атлетики;

–   змагання з волейболу серед дівчат, і серед юнаків;

–   заходи до Дня українського козацтва;

–   участь у обласних змаганнях з волейболу.

Було прийнято участь у районних, а потім і у обласних змаганнях з допризовної підготовки;

Витрачено коштів на придбання спортивного інвентарю і обладнання за 2017 рік – 48,6тис.грн., проведено ремонт спортивних залів .

Разом з цим на сьогодні основними проблемами розвитку сфери фізичної культури і спорту є недостатнє фінансування та матеріально-технічне забезпечення.

З метою залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, забезпечення максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді в спорті  визначені наступні завдання:

–  реконструкція стадіону «Чайка»;

–  будівництво спортивних та дитячих майданчиків  в населених пунктах ОТГ;

–  придбання спортивного обладнання та інвентарю;

Виконання цих завдань дозволить забезпечити підвищення рівня залучення до змістовного дозвілля та відпочинку населення, насамперед молоді, із збільшенням рівня охоплення населення руховою активністю, збереження передових позицій та успішної участі спортсменів ОТГ в обласних,  Всеукраїнських та міжнародних змагань.

2.8. Культура.

Розвиток культури в ОТГ забезпечують шість  клубних  закладів:

 • КЗ «Шалигинський МБК»,
 • КЗ «Соснівський СБК»,
 • КЗ «Сварківський СБК»,
 • КЗ «Катеринівський СК»,
 • КЗ «Стариківський СК»
 • КЗ «Ходинський ОДР».

Створено КЗ «Територіальну публічну бібліотеку» Шалигинської  селищної  ради, до  якої  входять бібліотеки – філїі сіл  Шалигине, Сваркове, Соснівка, Катеринівка  та  Старикове.

При  будинках культури  громади  працює 30 клубних формувань, з них 21 – аматорського мистецтва, в яких цією роботою охоплено понад 350 чол. Аматори ОТГ упродовж 2017 року взяли участь у   1 районному  фестивалі «Щедрий  вечір, добрий  вечір». У поточному році проведено понад 200 культурно-мистецьких заходів. Вже стали традиційними  Дні села  по  всїх  селах  громади. Цього року успішно стартували два громадські  фестивалі «А пам’ять  піснею  стала» , «Театральна  веселка»  та  конкурс-виставка «Писанкове  дерево», проведено  багато  загальногромадських  заходів такі  як  туристичний  зліт  молоді, що  проходив  в  с. Сваркове, «Квест- гра» до Дня  захисту  дітей, до  Дня  прапора  та  Незалежності  України, Дня  захисника  України, Дня  Святого  Миколая, практикувались  виїзні  концерти. Концерти  до  дня  фізкультури  і  спорту, Дня  учителя, інше. Робота  буде  продовжуватись  та  набирати  оберти  і  у 2018 році.

Метою забезпечення у 2018 році рівності прав і можливостей громадян у створенні, використанні, поширенні культурних цінностей; збереження, примноження культурних надбань; створення умов для творчого розвитку особистості та підвищення культурного рівня громадян визначені наступні завдання:

 • створення молодіжних   та  дитячих  гуртів  та  колективів;
 • участь у  проектах, обласних  фестивалях;
 • робота над  тим, щоб клубні  заклади  повністю  задовольняли  духовні  потреби  мешканців  нашої  громади.

Робота  клубних  закладів  буде  націлена  на створення умов для збереження самобутньої народної культури, звичаїв, традицій та обрядів, підвищення якості надання культурних послуг,

Заплановано фінансування заходів, спрямованих на покращення, зміцнення, розвиток та модернізацію  матеріально-технічної бази закладів культури.

Виконання зазначених завдань дійсно прагне  сприяти  створенню умов для задоволення культурних потреб населення ОТГ, творчого розвитку особистості та естетичного виховання громадян, дітей  та  молоді в  плані  збільшення відсотка населення, охопленого культурно-дозвільною діяльністю,  покращенню матеріально-технічної бази закладів культури, забезпеченню високого професійного рівня проведення фестивалів, конкурсів, концертів, свят, посиленню контролю за збереженням історико-культурної спадщини, інше.

2.9. Формування громадянського суспільства та інформаційний простір.

Впродовж 2017 року тривала робота щодо забезпечення реалізації державної політики в інформаційній сферах, здійснення заходів, створення відкритого інформаційного середовища, розширення зв’язків органів місцевого самоврядування із засобами масової інформації.

Створено сайт громади.

Для забезпечення в 2018 році залучення інститутів громадянського суспільства до участі в процесах формування та реалізації державної, регіональної та селищної політики;

–   налагодження зворотного зв’язку, інтенсифікації діалогу та співпраці між ними та виконавчими органами місцевого самоврядування, консолідації суспільства в питаннях соціально-економічного розвитку ОТГ   визначені наступні завдання:

–     створення громадської ради при виконавчому комітеті селищної ради;

–  проведення консультацій з громадськістю щодо найважливіших питань розвитку ОТГ, вирішення актуальних питань життєзабезпечення населення ;

–   підвищення рівня обізнаності громадськості з актуальних питань державної політики, завдань та ходу виконання економічних, соціальних реформ;

–  залучення широкого кола населення  у відзначенні  державних свят, історичних, пам’ятних дат, визначних подій..

Реалізація завдань дозволить забезпечити: підвищення рівня довіри населення до селищної влади, розуміння та підтримку її діяльності; налагодження конструктивної взаємодії між органами місцевого самоврядування та представниками різних громадсько-політичних і релігійних об’єднань; встановлення ефективного зворотного зв’язку між владою та громадськістю ОТГ; консолідацію суспільства навколо ідеї розбудови держави, регіону та ОТГ утвердження злагоди, взаєморозуміння, примирення, виховання патріотизму.

3. Природокористування та безпека життєдіяльності.

3.1.Охорона навколишнього  середовища, техногенна безпека та цивільний захист.

Створення належних умов проживання та забезпечення екологічного благополуччя – головне завдання селищної влади.

В цьому році на території Шалигинської селищної ради виконано ряд завдань, які стояли перед владою ОТГ в питаннях охорони навколишнього природного середовища та техногенної безпеки, а саме:

– з метою підтримання відповідного санітарного стану території була проведена ліквідація двох стихійних звалища на суму – 36 тис. гривень;

Здійснено ліквідацію аварійних дерев на території селища Шалигине, сіл Старикове, Сваркове.

Для покращення матеріально-технічної забезпечення  Професійного пожежного поста смт Шалигине 19-ої Державної пожежно-рятувальної частини придбано запасні частини, ПММ, спеціальний одяг на суму 50 тис. грн. З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ефективної ліквідації їх наслідків в наступному році визначені наступні завдання:

–    відновлення каналізації в смт Шалигине  по вул.. Заводській ;

–   допомога  Професійномуо пожежного поста смт Шалигине 19-ої Державної пожежно-рятувальної частини придбано запасні частини в придбанні запасних частин для автомобіля, ПММ;

–    ліквідація стихійних звалищ.

Реалізація зазначених завдань сприятиме підвищенню рівня захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характерів, уникненню забруднення водоносного горизонту, створення належних умов проживання мешканців ОТГ та підвищення якості комунальних послуг.

3.2. Охорона праці.

Стан умов, охорони праці та промислової безпеки на виробництві є складовою соціальної захищеності працюючих і нерозривно пов’язаний з рівнем соціально-трудових відносин, учасниками яких є роботодавець, працівник і влада, а це, у свою чергу, обумовлює функції та повноваження кожного соціального партнера у сфері охорони праці.

Протягом звітного періоду на підприємствах ОТГ забезпечувалась реалізація державної політики з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності населення, контролювалися питання дотримання власниками умов нормативних актів з охорони праці в межах повноважень. Проводилась організаційна робота щодо навчання посадових осіб підприємств, установ та організацій з питань охорони праці.

Одним із головних завдань по реалізації державної політики в галузі охорони праці та промислової безпеки, спрямованих на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням відповідно до вимог статті 35 Закону України „Про охорону праці ”, є формування та виконання Заходів щодо поліпшення стану безпеки , гігієни праці та виробничого середовища.

Головна  ціль  на 2018 рік :

реалізація комплексу заходів щодо попередження рівня виробничого травматизму і професійної захворюваності працівників, створення належних, безпечних і здорових умов праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю шляхом виконання конкретних завдань організаційного, матеріально – технічного, наукового та нормативно-правового характеру у сфері охорони праці та промислової безпеки, покращання функціонування та вдосконалення системи управління охороною праці.

Завдання та заходи:

– забезпечення дотримання суб’єктами господарювання нормативно-правових актів з питань охорони праці;

– забезпечення функціонування систем управління охороною праці на кожному підприємстві, в установі та організації;

–   приведення до нормативів  шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях шляхом впровадження новітніх безпечних технологій, нових видів засобів індивідуального та колективного захисту;

–  зниження виробничих ризиків, безпеки виробничих об’єктів, устаткування та запобігання аваріям на об’єктах підвищеної небезпеки;

–   удосконалення  системи навчання з охорони праці

Виконання заходів дасть змогу поліпшити стан охорони праці, знизити (попередити) рівень виробничого травматизму та професійної захворюваності, зменшити соціальні і економічні втрати від них.

ІV. Контроль за виконанням Програми.

Головною метою контролю за виконанням Програми є подальше вдосконалення діяльності виконавчих органів селищної ради, спрямованої на виконання завдань Президента України, Кабінету Міністрів України, поліпшення якості прийняття управлінських рішень, застосування ефективних діючих та розроблення нових інструментів державного управління для подальшого соціально-економічному розвитку ОТГ.

Результати реалізації Програми економічного і соціального розвитку Шалигинської об’єднаної громади на 2018 рік (далі – Програми) визначаються шляхом проведення моніторингу показників  соціально-економічного розвитку  ОТГ.

Для проведення моніторингу застосовуються статистичні та аналітичні показники соціально-економічного розвитку ОТГ.

Основними завданнями моніторингу реалізації Програми є збір, узагальнення, періодичний аналіз відповідних показників та визначення ефективності реалізації Програми.

Моніторинг проводиться на підставі даних галузевих управлінь/відділів селищної ради та суб’єктів господарювання ОТГ.

Виконавчі органи Шалигинської  селищної ради, суб’єкти господарювання щопівроку до 10 числа місяця наступного за звітним надають управлінню фінансів та  соціально-економічного розвитку селищної ради звіт про хід її виконання в письмовому та електронному вигляді

Управління фінансів та  соціально-економічного розвитку селищної ради узагальнює подану інформацію та інформує виконавчий комітет та Шалигинську селищну рада за підсумками роботи за І півріччя та рік. селищну раду про хід виконання Програми.

Організація виконання заходів Програми на виконачі органи Шалигинської селищної ради, а контроль – на постійні комісії селищної ради згідно повноважень.

Додаток 3 до Програми

Перелік цільових програм по галузях, фінансування яких у 2018 році здійснюватиметься за рахунок селищного , обласного та державного бюджетів

1

Програма розвитку малого  та серед-нього підприємництва в Шалигинській ОТГ на 2017-2020 роки

26.10.2017

2017

2020

Забезпечення сприятливих умов для ефективного розвитку малого підприємництва у місті.
Житлово-комунальне господарство та житлова політика
2

Програма захисту населення і території від  надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,забезпечення пожежної безпеки   на 207-2020 р.

16.10.2017

2017

2020

 

Забезпечення виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій  техногенного і природного характеру та їх наслідків, досягнення гарантованого рівня захисту населення і території міста
3

Програма розвитку

житлово-комунального господарства  та благоустрою населених пунктів Шалигинської селищної ради на

2018-2020 роки

 

2018

2020

Підвищення ефективності та надійності функціонування комунального господарства, подальшого розвитку комунального підприємства, поліпшення загального благоустрою  території громади.
4

Програма розвитку земельних відносин Шалигинської селищної ради на

2017-2020 роки

 

Створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки громади.

 

5 Програма розвитку архівної справи Створення належних умов для централізованого тимчасового зберігання документів
6

Програма розробки містобудівної документації Шалигинської ОТГ на 2017-2020 роки

13.07.2017

 

2017-2020

 

Організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення  розроблення комплексу містобудівної документації
7

«Програма підтримки                                                                  індивідуального житлового                                                                        будівництва «Власний дім»                                                                                                      на 2017-2018 роки

 

2017-2018 Забезпечення мобілізації фінансових ресурсів селищного бюджету, шляхом запровадження механізму ефективного використання бюджетних коштів за рахунок їх прозорого, неупередженого та раціонального розподілу між індивідуальними сільськими
Соціальний захист
8

Програма здійснення компенсаційних                                                                            виплат за пільговий проїзд окремих категорій                                                              громадян, які згідно законодавства мають на це право,                                       автомобільним транспортом на автобусних маршрутах                                                    загального користування на 2018-2020 роки

 

2018-2020 роки

 

Забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян, які проживають на території Шалигинської об’єднаної територіальної громади, на пільговий проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міжміському внутрішньообласному та  міжобласному
9 Програма соціального захисту населення на території Шалигинської селищної ради на 2018-2020 роки

2017

2018

Метою Програми є реалізація політики у сфері соціального захисту населення Шалигинської ОТГ, підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян, інвалідів, одиноких пенсіонерів, осіб, які потрапили в тривалу екстремальну ситуацію
Фізична культура і спорт
10 Програма  розвитку фізичної культури і спорту .  Шалигинської селищної ради на 2017-2020 роки

2017

2020

Забезпечення заходів із розвитку фізичної культури  і спорту

 

Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку Шалигинської об’єднаної громади на 2018 рік

В Шалигинській громаді пройшов загальногромадський захід, присвячений Дню Святого Миколая!

Continue reading

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ
Р І Ш ЕННЯ

 

14.12.2017                                                                             Шалигине

Про затвердження переліку проектів

Відповідно до пункту 6 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №200 від 16.03.2016 р. із змінами, враховуючи рішення Комісії з розгляду поданих виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад об’єднаних                                 територіальних громад

переліків проектів із проектними заявками на проекти, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаної територіальної громади від 06.12.2017 року, селищна рада ВИРІШИЛА :

 1. Внести зміни до рішення селищної ради від 13.07.2017року «Про затвердження переліку проектів» із змінами внесеними рішенням селищної ради від 22.08.2017р, а саме: затвердити перелік проектів в новій редакції:
Назва проекту Разом ,грн

Загальний

фонд,грн.

Спеціальний

фонд,грн

Реконструкція приміщень сільського Будинку культури по вул.Центральна в с.Соснівка Глухівського району Сумської області 1016897 386271 630626
«Розробка генеральних планів населених пунктів Шалигинської об’єднаної територіальної громади Глухівського району 748093 595629 152464
Розвиток комунального підприємства з обслуговування мереж водогонів, благоустрою у сільській місцевості» на території Шалигинської селищної ради 1180710 1180710
Всього 2945700 981900 1963800

    2. Управлінню фінансів та економічного розвитку оприлюднити рішення на офіційному сайті Шалигинської селищної ради.

Селищний голова                                                                                                                                   Ю.В.Матвієнко