Monthly Archives: Лютий 2018


В прощенну неділю 18 лютого у Шалигиному пройшло свято Масляної. Continue reading

Додаток до річного плану Відділ освіти, молоді та спорту

14 лютого у світі відзначають День закоханих. Continue reading

Консультує Міністр юстиції України Павло Петренко Continue reading

Комунальний заклад охорони здоров’я Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» запрошує на постійну роботу сімейного лікаря (лікаря терапевта, педіатра). Continue reading

На виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Шалигинській об’єднаній територіальній  громаді на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням  десятої сесії Шалигинської селищної ради сьомого скликання від 26.10.2017 року (зі змінами), конкурсна комісія з оцінки та проведення конкурсного відбору проектів суб’єктів малого підприємництва для отримання за рахунок коштів селищного бюджету часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими у державних банківських установах оголошує конкурсний відбір проектів з розвитку власної підприємницької діяльності (бізнесу) суб’єктів підприємництва для отримання компенсації за рахунок коштів селищного бюджету. Термін подачі заяв для участі у конкурсному відборі проектів суб’єктів підприємництва  для отримання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами отриманими у державних банківських установах закінчується 16 березня 2018 року.
Заява та пакет документів подається до Комунальної установи«Сумський обласний фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради за адресою: м. Суми, вул. Кооперативна 3, за тел. (0542) 65 91 17. Засідання  конкурсної комісії з оцінки та проведення конкурсного відбору проектів суб’єктів малого підприємництва для отримання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими у державних банківських установах відбудеться 30 березня 2018 року о 10-00 годині в приміщенні будинку культури смт. Шалигине.
За більш детальною інформацією та переліком документів на участь у
конкурсному відборі з отримання Компенсації звертатися до комунальної установи «Сумський обласний Фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради – (0542) 659-117, Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради – (05444) 7-05-15.

 

 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА  рада

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П`ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

07.02.2018                                                                                                             Шалигине                                  

        

Про затвердження  Програми місцевих стимулів медичних працівників  закладу охорони здоров’я Шалигинської селищної ради на 2018-2020 роки  

 

 
   

                Розглянувши схвалений виконавчим комітетом селищної ради проект Програми місцевих стимулів медичних працівників  закладу охорони здоров’я Шалигинської селищної ради на 2018-2020 роки, з метою підвищення престижу і соціального статусу медичних працівників, створення соціально-побутових умов для залучення медичних працівників до роботи у сільській місцевості, відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Програму місцевих стимулів медичних працівників закладу охорони здоров’я Шалигинської селищної ради на 2018-2020 роки (додається).
  2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Шалигинської селищної ради Матосову Г.О. та головного лікаря комунального закладу Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Бойка В.Л.
  3. 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення.

Селищний голова                                                                                                             Ю.В. Матвієнко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення п’ятнадцятої сесії

Шалигинської селищної ради

сьомого скликання

07.02.2018

   

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

місцевих стимулів  для медичних працівників закладу охорони здоров’я  Шалигинської селищної ради на 2018-2020 роки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік

 

П А С П О Р Т  ПРОГРАМИ

місцевих стимулів  для медичних працівників закладу охорони здоров’я  Шалигинської  селищної ради на 2018-2020 роки.

 

1 Ініціатори розроблення Програми Комунальний заклад «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини»
2 Підстава для прийняття Програми Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Основи законодавства України про охорону здоров’я»
3 Розробники Програми Комунальний заклад «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини»
4 Співрозробники Програми Управління фінансів та економічного розвитку селищної ради
5 Відповідальний виконавець Комунальний заклад «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини», відділи селищної ради
6 Термін реалізації 2018-2020 роки
7 Загальний обсяг фінансових ресурсів селищного бюджету , необхідних для реалізації програми, всього 1480,5 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

місцевих стимулів  для медичних працівників закладу охорони здоров’я  Шалигинської селищної ради на 2018-2020 роки.

 

1.Загальні положення Програми

         На території Шалигинської об’єднаної територіальної громади проживає 4195 жителів, з них в працездатному віці – 1542 особи. Дітей від 0 до 17 років – 395 осіб.

Демографічна ситуація у країні в цілому, і в ОТГ, зокрема, впродовж останніх років залишається незадовільною. Спостерігається зниження показника народжуваності та підвищення показника смертності, природний приріст залишається негативним.

         Підвищується рівень захворюваності на туберкульоз, злоякісні новоутворення, серцево-судинну патологію. Практично втрачена профілактична направленість діяльності системи охорони здоров’я, проведення диспансеризації населення. При цьому в зв’язку з старінням населення і погіршенням стану здоров’я потреба в медичній допомозі постійно зростає.

Пріоритетного напрямку набувають наближення до населення первинного рівня надання медичної допомоги та подальший розвиток сімейної медицини.

В структуру комунального закладу «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини Шалигинської селищної ради» входять Шалигинська амбулаторія, ФАП в с. Сваркове, ФАП в с. Ходине, ФП в селах Катеринівка, Соснівка, Старикове. Загальна чисельність штатних посад складає 35,75 штатних одиниць, з них 5,5 штатних посад лікарів. Станом на 01 лютого кількість вакантних посад складає – 5   , з них лікарів – 2,75   посад.

Головна проблема – це недостатність лікарських кадрів. Недостатнє забезпечення лікарями первинної ланки стало передумовою до порушення комплексності та послідовності у наданні медичної допомоги, формального підходу до проведення профілактики захворювань та диспансеризації населення. Це, у свою чергу, призвело до несвоєчасного виявлення  хвороб та їх ускладнень.

Враховуючи вищезазначене, з’явилась необхідність розробки Програми місцевих стимулів медичних працівників закладу охорони здоров’я  Шалигинської селищної ради на 2018-2020 роки (далі- Програма), яка дозволить відновити кадровий потенціал і забезпечити якість первинної медико-санітарної допомоги мешканцям села.

Прийняття Програми сприятиме забезпеченню медичного закладу лікарями, поліпшенню стану здоров’я населення шляхом забезпечення доступу до кваліфікованої медичної допомоги, орієнтованих на інтегрованому підході до вирішення медико – санітарних потреб окремих громадян, родин та громади в цілому.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

         На сьогодні існують незаперечні докази того, що здоров’я населення є одним з найважливіших чинників розвитку економіки та добробуту населення. Роль медичного працівника щодо профілактики захворюваності, забезпечення населення якісною медичною допомогою важко переоцінити. Неадекватна система оплати праці, недостатня соціальна захищеність не створюють у медичних працівників стимулів до підвищення якості медичної допомоги населенню та ефективності використання наявних матеріально-технічних ресурсів закладу. Такий стан справ негативно впливає на рівень надання кваліфікованої медичної допомоги населенню громади. Через незадовільні умови праці та побуту  залучити молодих фахівців до роботи в сільську місцевість вкрай важко. Відсутність житла для лікарів та міграційні процеси ставлять під загрозу якість та доступність медичної допомоги для населення.

Найбільш гострими на сьогодні є такі проблеми:

-зниження престижу професії медичного працівника;

-низька заробітна плата;

-забезпечення житлом молодих спеціалістів;

-зростання плинності та міграції медичних кадрів;

-значне старіння кадрового потенціалу.

Актуальною є проблема укомплектування лікувально-профілактичних закладів спеціалістами. Підняття престижу праці медичного працівника в суспільстві, а також створення умов для відтворення кадрового ресурсу зумовлює необхідність прийняття Програми «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров’я Шалигинської ОТГ на 2018-2020 роки.

3.Мета Програми

         Метою Програми є підвищення престижу і соціального статусу медичних працівників первинної ланки, створення соціально-побутових умов для залучення медичних працівників для роботи у сільській місцевості.

4. Основні завдання Програми:

Основними завданнями Програми є:

  1. Створення умов ефективного функціонування медицини в ОТГ.
  2. Створення належних умов праці медичних працівників.
  3. Забезпечення комунального закладу «АЗПСМ» кваліфікованими медичними кадрами.
  4. Підвищення соціального захисту медичних працівників.
  5. Додаткове стимулювання медичних  працівників, які  працюють у громаді.
  6. Підготовка і перепідготовка медичних працівників первинної ланки.
  7. Забезпечення інформаційної підтримки розвитку первинної медико – санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

5.Шляхи та способи розв’язання проблем

Основними напрямками реалізації Програми є:

-аналіз проблемних питань у забезпеченні первинної  ланки лікарями;

-координація діяльності й сприяння співробітництву органів місцевого самоврядування,  виконавчої влади і закладів охорони здоров’я для виконання заходів Програми;

-підвищення статусу  медичних працівників та  стимулювання їх до роботи у сфері первинної медико-санітарної допомоги;

-здійснення підготовки і перепідготовки медичних працівників, постійне підвищення їх професійного рівня, отримання управлінським персоналом навичок сучасного менеджменту;

-використання усіх форм санітарно-просвітницької роботи серед молоді з метою залучення до роботи у галузі охорони здоров’я.

Заходи щодо реалізації Програми «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров’я ОТГ на 2018-2020 роки додаються.

6.Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів селищного бюджету, у межах наявного фінансового ресурсу та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми складає 1480,5 тис.грн. Обсяги фінансування Програми на відповідний рік за рахунок селищного бюджету  затверджуються рішенням селищної ради «Про селищний бюджет».

7. Очікувані результативні показники виконання Програми

Реалізація заходів, передбачених Програмою, дасть змогу:

-поліпшити якість та доступність медичної допомоги населенню  ОТГ;

-поліпшити показники здоров’я населення;

-поліпшити показники укомплектованості лікарськими кадрами;

-поліпшити соціально – побутові умови для лікарів медичних закладів;

-підвищити престиж медичного працівника;

-підвищити ефективність роботи лікарів медичних закладів.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

         Координація виконання Програми здійснюється заступником селищного голови з питань виконавчих органів ради. Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту Шалигинської селищної ради.

 

Селищний голова                                                                                                                           Ю.В. Матвієнко

 

 

 

 

Заходи щодо реалізації Програми місцевих стимулів для  медичних працівників закладу охорони здоров’я  Шалигинської  селищної ради на 2018-2020 роки.

 


з/п
Найменування заходів Термін виконання Виконавці Орієнтовні обсяги фінансування з селищного бюджету ( в розрахунку на один рік), тис. грн Очікуваний результат
1 2 3 4 5 6
1. Проведення роботи щодо професійної орієнтації учнів 9-11 класів ЗОШ з метою їх подальшого навчання у медичних навчальних закладах Щорічно

Відділ освіти селищної ради,КЗ

«АЗПСМ»

Фінансування не потребує Агітація молоді щодо вибору медичної спеціальності
2.

Забезпечення сімейних лікарів, терапевтів

працівників житлом на території ОТГ, з відшкодуванням комунальних послуг

За потребою Селищна рада 220,0 Створення побутових умов для лікарів
3. Навчання за кошти селищного  бюджету студентів за спеціальністю «Сімейна медицина» у вищих навчальних медичних закладах з урахуванням проходження інтернатури шляхом укладення з ними відповідних угод та з урахуванням перспективної (прогнозної) потреби у зазначених фахівцях з подальшим працевлаштуванням терміном не менше  5 років Постійно

Селищна рада,

КЗ

«АЗПСМ»

15,0

Забезпечення медичного закладу  ОТГ кваліфікованими працівниками

 

 

4. Розміщення інформації в ЗМІ про потребу в медичних працівниках та надання їм  додаткових стимулів умов під час роботи в  ОТГ Щорічно

Селищна рада,

КЗ «АЗПСМ»

3,0

Інформування студентської громадськості, забезпечення  медичного закладу медичними кадрами

 

 

5.

Відшкодування вартості проїзду  до місця роботи медичних працівників, які не проживають на території ОТГ

 

 

 

Щорічно, за потребою

 

 

 

 

 

КЗ «АЗПСМ»

 

 

 

 

8,5

 

 

 

 

 

Зменшення витрат медичних працівників
 6. Надання вільних земельних ділянок для будівництва та обс-луговування житлового будинку, господарських будівель і споруд постійно

Відділ земельних відносин, архітектури та містобудування

селищної ради

Вирішення питання щодо отримання житла молодими спеціалістами
7. Встановлення та виплата додаткової заохочувальної надбавки за складність та напруженість в роботі в розмірі 50 % посадового окладу, надання щомісячної  премії в розмірі 100% посадового окладу  лікарям – молодим спеціалістам – випускникам вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації, які працевлаштовуються на  роботу в медичний заклад ОТГ постійно  КЗ «АЗПСМ» 142,0 Стимулювання   молодих спеціалістів, покращення матеріального стану працівників
8. Виплата премії у розмірі до одного посадового окладу один раз на рік по підсумкам – року в залежності від якості роботи (в межах кошторисних призначень) щорічно

 КЗ «АЗПСМ»

 

105,00 Стимулювання праці, підвищення матеріального стану працівників

 

Селищний голова                                                                                                      Ю.В. Матвієнко

08.02.2018 року відбулося позачергове засідання сесії Шалигинської селищної ради, з питань розвитку первинної медицини на території  ШалигинськоїОТГ  та затвердження  Програми місцевих стимулів для  медичних працівників закладу охорони здоров’я  Шалигинської  селищної ради на 2018-2020 роки. Continue reading

Річний план закупівель на 2018 рік

Консультує Міністр юстиції України Павло Петренко Continue reading