Monthly Archives: Квітень 2018


Консультує Міністр юстиції Павло Петренко Continue reading

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ШІСТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я

 

03.04.2018                                                                                                                                Шалигине

 

                                       

 Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності Шалигинської селищної  об’єднаної територіальної громади

 

Розглянувши подання управління фінансів та економічного розвитку щодо затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності Шалигинської селищної  об’єднаної територіальної громади, відповідно до частини шостої статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», керуючись пунктом 31 частини першої статті 26, частиною п’ятою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна  рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності в новій редакції (додається).
 2. При проведенні конкурсу на право оренди майна комунальної власності керуватись даним Порядком.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови Матосову Г.О. та на постійну депутатську комісію селищної ради з питань комунальної власності, житлово–комунального господарства, земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища (голова Балабонова Н.В.).

 

Селищний голова                                                                                                                Ю.В.Матвієнко

 

 

 

Додаток до рішення

 Шалигинської селищної ради

2017

Порядок проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності Шалигинської селищної  об’єднаної територіальної громади

 

 1. Загальні положення

1.1. Порядок проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності (далі – Порядок) розроблено відповідно до частини шостої статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативно-правових актів та визначає порядок проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності Шалигинської селищної  об’єднаної територіальної громади.

1.2. Мета конкурсу полягає у визначенні суб’єкта, який запропонує найбільший розмір орендної плати та (або) найбільш вигідні умови сприяння соціально-економічному та культурному розвитку Шалигинської селищної  об’єднаної територіальної громади

1.3. Цей порядок поширюється на такі об’єкти оренди (далі – Майно): цілісні майнові комплекси, їх структурні підрозділи, об’єкти нерухомості (окремі будівлі та споруди, нежитлові приміщення), інше окреме індивідуально визначене майно, які належать до комунальної власності Шалигинської селищної  об’єднаної територіальної громади .

1.4. Орендодавцем є:

– орган, якому селищною радою надані повноваження щодо здачі в оренду комунального майна;

– підприємства, установи та організації комунальної власності – щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв. м. на одне підприємство, установу, організацію та іншого окремого індивідуально визначеного майна, за наявності.

1.5. Учасниками конкурсу можуть бути юридичні та фізичні особи, які наділені правом виступати орендарями комунального майна відповідно до чинного законодавства України.

1.6. Організаційну роботу щодо підготовки та проведення конкурсів на право оренди Майна здійснює орендодавець.

 1. Погодження наміру передати майно в оренду

2.1. Майно може передаватися в оренду за ініціативою орендодавця чи власника майна або за наявності заяви про оренду від фізичної чи юридичної особи за умови відсутності заяви від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного майна комунальної власності в оренду поза конкурсом, якщо інше не передбачено законом.

2.2. У разі надходження однієї заяви про оренду певного об’єкта (цілісного майнового комплексу, будівлі, споруди, групи приміщень), а іншої – про оренду частини цього об’єкта, орендодавець повідомляє другого заявника, що розглядається питання про оренду всього об’єкта.

2.3. При наявності заяви від фізичної чи юридичної особи, яка має намір взяти в оренду майно, орендодавець протягом п’ятнадцяти днів розміщує в засобах масової інформації а також оприлюднює на веб – сайті об’єднаної громади оголошення про намір передати майно в оренду.

Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.

Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець готує подання щодо прийняття відповідного рішення за результатами відповідного попиту на об’єкт оренди чи оголошує конкурс. У разі якщо подано одну заяву, конкурс на право оренди не оголошується і договір оренди укладається з заявником.

 1. Оголошення конкурсу

3.1. Конкурс оголошується при наявності двох або більше заяв про оренду від фізичних чи юридичних осіб, які мають намір взяти участь у конкурсі, та за умови відсутності заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного майна в оренду поза конкурсом, якщо інше не передбачено законом.

3.2. Оголошення про проведення конкурсу публікується в друкованих засобах масової інформації, а також оприлюднюється на веб-сайті Шалигинської селищної  об’єднаної територіальної громади

Оголошення публікується не пізніше 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

– інформація про об’єкт (назва, місцезнаходження);

– умови конкурсу;

– дату, час та місце проведення конкурсу;

– кінцевий термін прийняття пропозицій учасників;

– перелік документів, які подаються учасниками конкурсу;

Крім того, в оголошенні зазначається, що витрати орендодавця або іншого учасника конкурсу на проведення незалежної оцінки вартості об’єкта оренди та інших витрат пов’язаних з організацією та проведенням конкурсу компенсує переможець конкурсу за виставленими рахунками.

3.3. Одночасно всі учасники конкурсу, що надали заяви про оренду до оголошення конкурсу, письмово повідомляються про оголошення конкурсу і необхідність подання заяви встановленого зразка, що відповідає умовам конкурсу.

 1. Умови конкурсу

4.1. Умовами конкурсу є:

– стартовий розмір орендної плати;

– ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу – відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства);

–   дотримання вимог експлуатації об’єкта;

– компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди, її рецензування, витрат орендодавця на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками, витрат на нотаріальне посвідчення договору оренди;

–    Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу

після опублікування оголошення про конкурс.

4.2. Іншими умовами конкурсу залежно від специфіки об’єкта оренди можуть бути:

– здійснення певних видів ремонтних робіт орендованого майна за власні кошти без відшкодування;

– виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб

регіону;

– збереження (створення нових) робочих місць;

– вжиття заходів для захисту навколишнього природного середовища з

метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;

– створення безпечних умов праці;

– умови утримання та експлуатації об’єкта оренди та прилеглої території

– надання приміщень для проведення  заходів, якщо в оренду

передається цілісний майновий комплекс (заклад культурного призначення).

Конкурс може також передбачати інші умови, запропоновані Комісією.

4.3. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.

4.4. Стартова орендна плата визначається за орендними ставками, передбаченими Методикою розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної ради.

Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після опублікування оголошення про конкурс

 1. Подання документів для участі у конкурсі

5.1. Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

– заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс. (якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду майна, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нову заяву встановленого зразка з пропозиціями відповідно до умов оголошеного конкурсу);

– пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;

– інформацію про засоби зв’язку з ним;

– відомості про учасника конкурсу:

а) для юридичної особи:

документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

– копії установчих документів, засвідчених у встановленому порядку;

– завірену належним чином копію звіту про фінансові результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;

б) для фізичної особи:

– копія документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;

– завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

5.2. Конверти з пропозиціями передаються голові Комісії та зберігаються у нього до дати проведення конкурсу.

5.3. Відомості про учасників конкурсу, їх кількість не підлягають розголошенню до початку конкурсу.

 1. Конкурсна комісія

6.1. До складу конкурсної комісії (далі – Комісія) входять представники органу місцевого самоврядування, органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном. Комісія утворюється в кількості від п’яти до семи осіб. Склад комісії затверджується розпорядженням селищного голови. А до комісії орендодавців комунальних підприємств, установ та організацій входять члени комісії визначені та затверджені відповідним наказом керівника.

6.2. Основними завданнями та функціями комісії є:

– визначення умов та терміну проведення конкурсу;

– розгляд матеріалів і пропозицій учасників конкурсу та підготовка для затвердження орендодавцем списку учасників допущених до подання конкурсних пропозицій розміру орендної плати;

– проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру

орендної плати за принципом аукціону;

– складання протоколів та подання їх на затвердження орендодавцю.

6.3. Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до фахівців селищної ї ради, органів місцевого самоврядування.

6.4. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання розпорядження про її створення.

6.5. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії,  який  призначається  з  числа представників орендодавця. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.

Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.

Заступник голови комісії, який виконує обов’язки голови комісії у разі його відсутності, призначається з числа представників орендодавця.

6.6. Протягом    семи    робочих   днів   після   затвердження орендодавцем списку учасників,  допущених до  участі  у  конкурсі, комісія  проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх  уповноважених  осіб).  На  засіданні  можуть  бути   присутні представники  засобів  масової  інформації  та інші заінтересовані особи.  Секретар комісії реєструє в  протоколі  засідання  комісії кожного  учасника  конкурсу із зазначенням дати,  часу та прізвища

учасника чи уповноваженої особи і видає картку з номером учасника.

Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку

проведення конкурсу. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

6.7. Засідання конкурсної комісії є правомочним, у разі участі в ньому не менш як трьох осіб – за чисельності комісії п’ять осіб, не менш як чотирьох осіб – за чисельності комісії шість осіб, не менш як п’ять осіб – за чисельності комісії сім осіб.

 1. Процедура проведення конкурсу

7.1. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.

7.2. Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) та інші матеріали учасників конкурсу подаються до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом «На конкурс», запечатаних печаткою (за наявністю) учасника конкурсу. Ці конверти передаються голові комісії перед черговим засіданням комісії, на якому вони розпечатуються.

7.3. Надані учасниками конкурсу матеріали і пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) розглядаються на засіданнях комісії до проведення конкурсу з метою формування списку учасників, допущених до подання конкурсних пропозицій орендної плати. Орендодавець протягом робочого дня після затвердження списку повідомляє учасників конкурсу тими засобами зв’язку, які вони обрали, про їх допущення або недопущення (із зазначенням підстав) до подання конкурсних пропозицій орендної плати.

У разі коли пропозиція тільки одного претендента відповідає умовам конкурсу, аукціон з визначення розміру орендної плати не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди.

У разі відсутності пропозицій, які б відповідали умовам конкурсу, конкурс уважається таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідний наказ.

7.4. У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного комунального майна в оренду поза конкурсом, комісія приймає протокольне рішення про укладення договору оренди із зазначеним заявником відповідно до законодавства. За наявності кількох пропозицій від таких осіб договір оренди укладається з особою, заява якої надійшла раніше.

7.5. На дату проведення конкурсу комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб) та інших зацікавлених осіб. На цьому засіданні уповноважені особи учасників конкурсу подають свої конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаних непрозорих конвертах. Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу, який подав конкурсну пропозицію орендної плати, із зазначенням дати, часу та імені уповноваженої особи, і видає їй картку з номером учасника. На конвертах зареєстрованих учасників конкурсу робиться відмітка про реєстрацію із зазначенням номера учасника. Реєстрація конкурсних пропозицій завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

7.6. Голова комісії (у разі його відсутності – заступник голови комісії) в присутності членів комісії та зацікавлених осіб розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів. Конкурсні пропозиції, у яких зазначена вартість орендної плати нижча, ніж визначена в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі не допускаються. Такі конкурсні пропозиції заносяться до протоколу з відміткою «не відповідає умовам конкурсу».

7.7. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій орендної плати конкурс проводиться у вигляді торгів «з голосу» головою комісії (у разі його відсутності – заступником голови комісії). Початком цього етапу конкурсу вважається момент оголошення головою комісії найвищої орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях, яка вважається початковою платою торгів. Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції. Якщо після триразового оголошення розміру орендної плати не буде запропоновано більший розмір орендної плати, голова комісії оголошує про набуття права на оренду учасником, який запропонував найвищу орендну плату.

7.8. У процесі проведення торгів учасники конкурсу піднімають картку зі своїм номером, повернутим до голови комісії, називають свою пропозицію та заповнюють і підписують бланк пропозиції, в якому зазначаються реєстраційний номер учасника і запропонована сума. Забезпечення учасників зазначеними бланками покладається на секретаря комісії.

7.9. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим на 1% початкової ціни. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню ціну, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високої ціни, голова комісії оголошує «Вирішено», називає номер учасника, який запропонував найвищу ціну (розмір орендної плати за перший/базовий місяць оренди), оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники підписують бланк про відсутність пропозицій.

7.10. Учасник який під час конкурсу порушив вимоги цього Порядку, за рішенням комісії видаляється з конкурсу, про що робиться запис до протоколу.

7.11. Після закінчення засідання комісії, на якому визначався учасник, який запропонує найвищий розмір орендної плати, складається протокол, у якому зазначаються: відомості про учасників; стартова орендна плата; пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються); результат конкурсу. Протокол не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання підписується всіма членами комісії і переможцем конкурсу.

7.12. Протокол про результати конкурсу протягом 3 робочих днів після підписання його всіма членами комісії і переможцем конкурсу затверджується наказом орендодавця. Орендодавець протягом трьох робочих днів, після затвердження результатів конкурсу, письмово повідомляє про результати конкурсу всіх учасників і публікує їх у виданнях, в яких було надруковано оголошення про конкурс та оприлюднює на веб-сайті Орендодавця.

7.13. Діяльність комісії припиняється у разі:      відсутності заяв  про  участь  у  конкурсі  –  з  оголошеного кінцевого строку прийняття пропозицій учасників конкурсу;

відсутності заяв,  які  б  відповідали  умовам конкурсу,  – з моменту підписання наказу або іншого розпорядчого акта про те,  що конкурс не відбувся;

укладення договору   оренди   з   особою,   яка   згідно   із законодавством має  право  на  отримання  відповідного  державного майна в оренду без проведення конкурсу,  або з особою,  пропозиції якої виявилися єдиними,  що  відповідають  умовам  конкурсу,  –  з моменту укладення договору;

проведення конкурсу  –  з  дати укладення договору оренди,  а якщо договір не укладено, – з моменту підписання наказу або іншого розпорядчого акта про припинення діяльності комісії.

7.14.Орендодавець протягом п’ятнадцяти днів після дати затвердження ним результатів конкурсу направляє переможцю конкурсу проект договору оренди. Переможець конкурсу після отримання проекту договору протягом п’яти робочих днів повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. До умов договору оренди включаються орендна плата, запропонована переможцем конкурсу, та інші пропозиції переможця конкурсувідповідно до  Типового договору ( додаток до Порядку)

7.15. У разі якщо переможцем конкурсу стане суб’єкт малого підприємництва, який провадитиме виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах, запропонована ним орендна плата визначається з урахуванням коефіцієнта, передбаченого в Методиці розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної  об’єднаної територіальної громади.

7.16. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним строку, зазначеного в пункті 7.13 цього Порядку, комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у визначений в оголошенні про конкурс строк пропозицій, що відповідають умовам конкурсу, скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу, яка порушила вимоги цього Порядку, з числа учасників конкурсу та визначає час і місце проведення додаткового засідання комісії.

7.17. На підставі  рішень,  прийнятих  комісією  відповідно  до пункту  32  цього  Порядку,  орендодавець  скасовує свій наказ про визначення переможця.

7.18. Додаткове  засідання  комісії  проводиться  на   підставі матеріалів  відкритого  засідання,  передбаченого пунктом 20 цього Порядку.  На засіданні можуть бути присутніми  учасники  конкурсу, представники  засобів  масової  інформації  та інші заінтересовані особи.  Новим  переможцем  конкурсу   визначається   той   учасник конкурсу,  розмір  останньої  пропозиції  якого  був  найбільшим з пропозицій  інших  учасників  конкурсу,   допущених   до   подання конкурсної  пропозиції  щодо  орендної  плати,  про що складається протокол,  який підписується  всіма  членами  комісії,  які  брали участь  у  засіданні,  і  новим переможцем конкурсу.  Протокол про визначення переможця конкурсу затверджується наказом орендодавця.

7.19. Проведення конкурсу до затвердження його результатів може бути  скасовано  орендодавцем  за пропозицією конкурсної комісії у разі, коли:

уповноважений орган управління  об’єктом  оренди  відмовив  у передачі  майна в оренду і повідомив про це рішення орендодавцю до прийняття  комісією  рішення  щодо  умов  та  строків   проведення конкурсу;

об’єкт оренди  було знищено або істотно змінено його фізичний стан;

укладено договір відповідно до абзацу другого пункту 19 цього Порядку.

7.20. Спори, що виникають в процесі реалізації цього Порядку, вирішуються у судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

7.21. Питання, що не врегульовані цим Порядком, регулюються відповідно до чинного законодавства.

 

Селищний голова                                                                                                        Ю.В.Матвієнко

 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ШІСТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я

 

   03.04.2018                                                                                                                               Шалигине

 

Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади                                        

 

 

 

З метою ефективного використання майна комунальної власності  Шалигинської селищної  об’єднаної територіальної громади, переданого в оренду, розрахунку орендної плати за зазначене майно, пропорційного її з метою подальшого удосконалення орендних відносин, оптимізації надходжень до селищного бюджету, відповідно до пункту 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» зі змінами,  керуючись статтею 25 та частиною шостою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади та пропорції її розподілу згідно з додатком.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Матосову Г.М.

 

Селищний голова                                                                                                                 Ю.В.Матвієнко

 

 

 

 

Додаток

до рішення селищної ради

                                                                                       03.04.2018року

 

 

Методика

розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться

в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади та пропорції її розподілу

 

 

 1. Методику розроблено на підставі частини 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного і комунального майна», Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786 з метою вдосконалення та впорядкування єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду майна, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади за договорами оренди, які укладаються уповноваженим органом Шалигинської селищної ради  та з його дозволу – комунальними підприємствами, закладами, установами, організаціями, яким майно передано в господарське відання та оперативне управління.
 2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем (Форма Типового договору в додатку 2 до Методики).

У разі, коли орендодавцем нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) та іншого окремого індивідуально визначеного майна є комунальне підприємство, заклад, установа, організація, розрахунки щодо розміру орендної плати погоджуються з уповноваженим органом Шалигинської селищної ради.

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

 1. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю комунальне підприємство, заклад, установа, організація, господарське товариство, на балансі яких перебуває це майно. Такі суми сплачуються орендарем окремо.

Витрати інвалідів, пов’язані з утриманням об’єкта оренди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок Фонду України соціального захисту інвалідів у порядку, що визначається Мінпраці та Мінфіном.

 1. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:

– визначається розмір річної орендної плати;

– на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати – останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди;

– з урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.

У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.

 1. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна встановлюється за згодою сторін, але не менше як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, – не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.
 2. Незалежна оцінка вартості    об’єкта    оренди    повинна враховувати його  місцезнаходження  і  забезпеченість  інженерними мережами.  Результати  незалежної  оцінки  є  чинними  протягом  6 місяців  від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 7 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл = (Вп х Сор) / 100; де

Опл – розмір річної орендної плати, грн.;

Вп– вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Сор – орендна ставка, визначена згідно з додатком до Методики.

 1. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними закладами, установами, організаціями, які утримуються за рахунок державного та місцевого бюджетів; державними та комунальними закладами охорони здоров′я, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів; державними та комунальними телерадіоорганізаціями; редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують; Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями; асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

– рекламного та еротичного характеру;

– заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

– в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

– заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

 1. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.
 2. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

Опл.міс = (Опл./12)х Ідо х Ім,де Опл.міс – розмір орендної плати за місяць, грн.;

Опл– розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.;

Ідо – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

 1. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

11.Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі оренди.

 1. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.
 2. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.
 3. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до селищного бюджету.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до селищного бюджету здійснюється орендодавцем.

У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

 1. У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як за три роки до цього, для продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка об’єкта оренди.
 2. У разі коли орендодавцем майна є орган, якому селищною радою надані повноваження щодо здачі в оренду комунального майна, орендна плата спрямовується у розмірі 100 відсотків до селищного бюджету.

У разі, коли орендодавцем майна є комунальні підприємства, заклади, установи, організації Шалигинської селищної ради:

а) орендна плата за окреме індивідуально визначене майно (крім нерухомого) підприємства, установи, організації спрямовується комунальному підприємству, закладу, установі, організації;

б) за нерухоме майно – 70 відсотків орендної плати спрямовується комунальному підприємству, установі, організації, 30 відсотків до селищного бюджету. При цьому орендар сплачує 100 відсотків орендної плати орендодавцю, з яких 30 відсотків орендодавець перераховує до селищного бюджету.

Кошти, отримані підприємством, установою, організацією від здачі в оренду комунального майна, мають спрямовуватися на його відновлення та утримання в належному технічному стані.

 

 

Селищний голова                                                                                                                  Ю.В.Матвієнко

 

 

 

 

 

  Додаток № 1 до методики

розрахунку орендної плати

 

Орендні ставки за використання нерухомого майна, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади

 

 

№ п/п Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням Орендна ставка, відсотків
1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів 100
2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти 45
3. Розміщення: 40
фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів  
ресторанів з нічним режимом роботи  
торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї  
офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету  
4. Розміщення: 30
виробників реклами  
салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів  
торговельних об’єктів з продажу автомобілів  
зовнішньої реклами на будівлях і спорудах  
5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності 25
6. Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів 22
7.  Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості 21
8. Розміщення: 20
клірингових установ  
майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів  
майстерень з ремонту ювелірних виробів  
ресторанів  
приватних закладів охорони здоров’я  
суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики  
розміщення торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець  
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування  
редакцій засобів масової інформації:  
–         рекламного та еротичного характеру  
–         их, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства  
– тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації  
– тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення  
9. Розміщення: 18
крамниць-складів, магазинів-складів  
турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків  
торговельних об’єктів з продажу:  
– непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів  
– промислових товарів, що були у використанні  
– автотоварів  
– відео- та аудіопродукції  
офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету  
антен  
технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету  
10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту 17
11. Розміщення: 15
суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей  
бірж, що мають статус неприбуткових організацій  
кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи  
ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини  
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль  
складів  
суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів  
12. Розміщення: 13
закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях  
суб’єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин  
13. Розміщення: 12
суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба)  
стоянок для автомобілів  
14. Розміщення: 10
комп’ютерних клубів та інтернет-кафе  
ветеринарних аптек  
рибних господарств  
приватних навчальних закладів  
шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів  
торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами  
суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи  
видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами  
редакцій засобів масової інформації,  
суб’єктів кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів  
інформаційних агентств  
15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі 10
16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари 9
17  Розміщення: 8
кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи  
аптек, що реалізують готові ліки  
торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи  
18. Розміщення: 7
торговельних об’єктів з продажу ортопедичних виробів;  
ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів  
19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні 7
20. Розміщення: 6
їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи  
фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи  
об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв’язку  
суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень  
торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів  
21. Розміщення: 5
державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів  
оздоровчих закладів для дітей та молоді  
санаторно-курортних закладів для дітей  
державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету  
торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою  
відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги  
суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення  
22. Розміщення: 4
їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах  
громадських вбиралень  
камер схову  
видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою  
23. Розміщення: 3
аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами  
суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги  
органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом)  
науково-дослідних установ, крім бюджетних  
24.  Розміщення: 2
аптек, які обслуговують пільгові категорії населення  
організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами  
бібліотек, архівів, музеїв, крім музеїв, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів  
дитячих молочних кухонь  
торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян  
25. Розміщення: 1
закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів  
державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів  
закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді  
26. Розміщення транспортних підприємств з:  
перевезення пасажирів 15
перевезення вантажів 18
27.  Розміщення творчих спілок, громадських об’єднань, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:  
не більш як 50 кв. метрів 3
для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів 7
28.  Розміщення громадських об’єднань інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:  
не більш як 100 кв. метрів 1
для частини площі, що перевищує 100 кв. метрів 7
28-1.  Розміщення суб’єктів господарювання, що виготовляють рухомий склад міського електротранспорту 5
28-2.  Розміщення наукового парку, його засновників, партнерів наукового парку, що реалізують проекти наукового парку 10
28-3. Розміщення дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжурядовими угодами) 6
29.  Інше використання нерухомого майна 15
30. Розміщення професійних творчих працівників на площі (творчі майстерні), що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:  
не більш як 50 кв. метрів 1
для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів 3

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

до Методики розрахунку

орендної плати

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР №

оренди нерухомого (або іншого індивідуально визначеного) майна, що належить до спільної власності Шалигинської об’єднаної територіальної громади

 

смт Шалигине                                                            «___» _________ 20__ року

 

Ми, що нижче підписалися, ___________________________________________________________

(повна назва Орендодавця)

(далі – Орендодавець) в особі __________________________________________, індифікаційний код ЄДРПОУ _________________,  місцезнаходження якого: ________________ в особі _______________________________________________________

який діє на підставі ____________________________________, з одного боку, та

(положення, статут, довіреність тощо)

____________________________________________________________________

(повна назва Орендаря)

(далі – Орендар) в особі _______________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

який діє на підставі ___________________________________________________,

(статут, довіреність тощо)

з іншого боку, разом надалі «Сторони», уклали цей Договір, про наведене нижче:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1.Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове платне користування нерухоме (окреме індивідуально визначене або інше)  майно________________________________________________________________________,

(повна назва)

(далі – Майно) загальною площею _______ кв.м , у тому числі фактично орендована площа ______ кв.м, площа місць загального користування______ кв.м розташоване за адресою: _________________________________, на поверсі (ах) ______________ , що                (будинку, приміщення, будівлі)

перебуває на балансі_________________________________________________________

(далі – Балансоутримувач), вартість якого визначена згідно зі звітом про оцінку і становить за незалежною оцінкою _________________________________ грн.

1.2. Майно передається в оренду з метою  _____________________________________.

1.3. Стан майна на момент укладання договору ( потребує/не потребує поточного або капітального чи поточного і капітального ремонту ремонту) визначається в акті приймання – передачі за узгодженим висновком Балансоутримувача і Орендаря.

 1. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у Договорі, але не раніше дати підписання Сторонами цього Договору ( у разі оренди нерухомого майна на строк не менше ніж три роки – не раніше дати державної реєстрації Договору) та акта приймання – передачі Майна.

2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником Майна селищна рада, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3. Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у звіті про незалежну оцінку.

2.4. Обов’язок щодо складання акта приймання-передачі покладається на Орендодавця.

2.5. Уразі припинення цього Договору майно повертається Орендодавцю аналогічного порядку, встановленому для передачі майна Орендарю цим Договором. Майно вважається повернутим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі.

Обов’язок по складанню акта приймання-передачі покладається на Орендаря.

 1. ОРЕНДНА ПЛАТА

3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за оренду майна Шалигинської селищної ради, затвердженої рішенням селищної ради ___________ скликання від __________(далі – Методика) і становить без ПДВ за перший місяць оренди – _____________20__р. _______ грн.

У разі, якщо неможливо зробити розрахунок орендної плати за перший місяць оренди 9 при відсутності інформації про індекс інфляції), цей пункт викладається в такій редакції:

«3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за оренду майна Шалигинської селищної ради, затвердженої рішенням селищної ради _______ скликання  від _______________ (надалі – Методика), і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку (останній місяць, за який є інформація про індекс інфляції)- ________ 20__р __________ грн.»

Орендна плата за перший місяць оренди – ___________ 20 __ р. визначається шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за _______________ . (місяці, роки).

3.2. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

3.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

3.4. У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця ( першого та / або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування.

3.5. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.6. У разі неповернення Об’єкту оренди після припинення цього Договору у встановлений Орендодавцем термін Орендар має сплатити за кожний прострочений день штраф у подвійному розмірі від передбаченого цим Договором розміру орендної плати.

3.7. У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж три місяці, Орендар також сплачує штраф у розмірі 50% від суми заборгованості.

3.8. Зайва сума орендної плати, що надійшла Орендодавцю, підлягає поверненню Орендарю за його зверненням або заліковується в рахунок подальших платежів.

3.9. Зобов’язання Орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку в розмірі не меншому, ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць (останні місяці) оренди.

Якщо договір оренди укладено на строк, менший ніж один місяць, вноситься задаток у розмірі орендної плати за цей строк.

3.10. У разі припинення ( розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендні плату до дня повернення Майна за актом приймання- передачі включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити Орендодавцю заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, враховуючи санкції.

3.11. Орендна плата вноситься Орендарем в термін ______________________.

 1. ВИКОРИСТАНН АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ І ВІДНОВЛЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА.                

4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються його Балансоутримувачем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.

У разі оренди будівель і споруд цей пункт викладається у такій редакції:

«4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховується Орендарем і в першочерговому порядку використовуються ним на повне відновлення орендованих основних фондів.»

4.2. Поліпшення орендованого Майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю селищної ради.

4.3. Відновлення орендованого Майна здійснюється орендарем відповідно до пунктів 5.5, 5.8, 6.4 цього Договору.

4.4. Для отримання згоди Орендодавця на здійснення поліпшення Орендар подає заяву і матеріали відповідно до «Положення про порядок передачі в оренду майна Шалигинської селищної ради» та згідно з Порядком надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємного поліпшення орендованого державного майна, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 03.10.2006 №1523 та реєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.10.2006р. за №1123/12997.

 1. ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

Орендар зобов’язується :

5.1.Використовувати  орендоване Майно  відповідно  до його призначення та умов цього Договору.

Якщо орендодавець у  строки  і  на  умовах,  визначених  у договорі  оренди,  не передасть орендареві об’єкт оренди,  орендар має  право  вимагати   від   орендодавця   передачі   об’єкта   та відшкодування   збитків,   завданих   затриманням   передачі,  або відмовитися  від  договору  і  вимагати   відшкодування   збитків, завданих йому невиконанням договору оренди.

5.2. Своєчасно і в  повному обсязі сплачувати орендну плату та решту обов’язкових платежів передбачених цим Договором (у   платіжних дорученнях, які оформлює Орендар, вказується “Призначення платежу” за зразком,  який надає Орендодавець листом при укладенні договору оренди).

5.3. Забезпечити  збереження  орендованого Майна,  запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно  в порядку, передбаченому санітарними нормами, та забезпечувати  додержання  протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а  також  виконувати вимоги  приписів і постанов  органів державного пожежного нагляду. Утримувати  у справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням. Підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж   на момент передачі його  в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки  за рахунок власних коштів.

5.4. Забезпечити доступ працівників Орендодавця (надавача послуг)  на об’єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором.

5.5. За власні кошти  проводити поточний, капітальний ремонт приміщень, фасаду приміщень  будинку, обладнання, інвентаря, інженерних мереж та благоустрій  прилеглої території, яка визначена для обслуговування орендованого приміщення, підтримувати її в належному стані. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень. У разі,  якщо  Орендар подає заяву на погодження Орендодавцем здійснення   невід’ємних   поліпшень   орендованого   Майна,   він зобов’язаний  надати  експертний  висновок  на проектно-кошторисну документацію на здійснення невід’ємних поліпшень.

У разі,  якщо об’єкт оренди підлягав екологічному аудиту і  у звіті  про  екологічний  аудит вказується на певні невідповідності вимогам законодавства і висуваються  певні  вимоги  або  надаються рекомендації, протягом _______________(період) здійснити заходи щодо усунення невідповідностей вимогам    чинного    законодавства,    виявлених екологічним аудитом, відповідно до рекомендацій (вимог), наданих у звіті про екологічний аудит.

Якщо  орендодавець  або  інший   балансоутримувач   майна, переданого  в оренду,  не здійснив капітального ремонту майна і це перешкоджає його використанню відповідно до  призначення  та  умов договору, орендар має право:
відремонтувати майно,  зарахувавши вартість ремонту в рахунок орендної плати, або вимагати відшкодування вартості ремонту;
вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

5.6. Протягом  місяця  після  укладення   цього Договору обов’язково застрахувати   орендоване Майно не менше ніж на його  вартість за звітом  про оцінку, на користь  Орендодавця, в обов’язковому  порядку  від пожежі, стихійного лиха, падіння літальних апаратів, протиправних дій третіх осіб та часткової або загальної аварії (аварії обігрівальної, водопровідної, каналізаційної системи),  відповідно до чинного   законодавства,  надати Орендодавцю копію страхового полісу. Постійно поновлювати Договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим.

5.7. Два рази на рік, станом на  25 червня і 25  грудня або за вимогою Орендодавця проводити  з Орендодавцем звірку  взаєморозрахунків по орендних платежах (та решти платежів) з оформленням  актів  звірки.

5.8. Після закінчення строку дії Договору або в випадку дострокового розірвання орендоване Майно має бути звільнено Орендарем і передано Орендодавцю за актом на протязі 15 днів в тому технічному стані і тій комплектації, в якому воно було передано згідно з актом  приймання -передачі,  з урахуванням фізичного зносу. Якщо Орендар допустив  погіршення стану об’єкта  оренди або його загибель, він повинен відшкодувати Орендодавцеві збитки, розраховані шляхом незалежної оцінки. Проведення  незалежної оцінки збитків здійснюється  Орендодавцем за рахунок Орендаря.

5.9. Здійснювати витрати, пов’язані  з утриманням орендованого Майна. Протягом 5 робочих днів після підписання цього Договору укласти   з Орендодавцем   Майна  договір про відшкодування    витрат  Орендодавцю на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю.

У разі  коли Договір оренди не передбачає оплату експлуатаційних витрат, вартості відшкодування ТПВ, вартості спожитої електроенергії та інших послуг, окремим пунктом, цей пункт викладається в такій редакції:

«5.10. У тижневий термін з моменту вступу у користування Майном встановити індивідуальні прилади обліку та в 5-ти денний термін укласти прямі договори з відповідними підприємствами на користування комунальними послугами (тепло, водопостачання та водовідведення, технічне обслуговування інженерних мереж, енергопостачання, вивіз твердо-побутових відходів), впорядкувати земельні відносини  та надати  копії документів Орендодавцю».

5.11. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством. Забезпечити доступ в орендоване приміщення робітників для необхідного огляду та ремонту мереж водопроводу, каналізації, системи центрального опалення в будь-який час  при аварійних ситуаціях.

5.12. У разі  зміни  рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної  адреси повідомляти про це Орендодавця письмово у тижневий строк.

5.13. Здійснити   нотаріальне   посвідчення    та    державну реєстрацію  цього Договору (якщо строк оренди перевищує три роки) за рахунок своїх коштів.

 1. ПРАВА ОРЕНДАРЯ

 

Орендар  має право:

6.1. Використовувати  орендоване Майно відповідно до його призначення  та в межах     визначених чинним законодавством України і умов  цього Договору.

6.2. Орендар, який  має намір  скористатися переважним правом на укладення  Договору оренди на новий строк, повинен письмово повідомити про це Орендодавця не пізніше ніж за місяць до  закінчення терміну дії цього Договору.

 

 1. ОБОВ’ЯЗКИ  ОРЕНДОДАВЦЯ

 

Орендодавець зобов’язується:

7.1. Передати  Орендарю  в оренду Майно згідно з цим Договором по акту   приймання-передачі   Майна,  який підписується одночасно з цим Договором, а в разі оренди нерухомого Майна на строк не менше ніж три роки – після державної реєстрації Договору.

7.2. Не вчиняти дій, які б  перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном  на умовах  цього Договору.

7.3  У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього договору переукласти цей договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

7.4. У  разі  здійснення  Орендарем   невід’ємних   поліпшень орендованого  Майна Орендодавець зобов’язаний здійснювати контроль за здійсненням таких поліпшень. Відшкодувати Орендарю у разі  приватизації  орендованого Майна  вартість  зроблених  останнім  невідокремлюваних  поліпшень орендованого  Майна,  за  наявності  згоди  Орендодавця  на   такі поліпшення  в  межах  збільшення  вартості  орендованого  Майна  в результаті таких поліпшень.

                                

 1.    ПРАВА  ОРЕНДОДАВЦЯ

 

Орендодавець має право:

8.1. Контролювати наявність, стан, напрямки та ефективність використання Майна, переданого в  оренду за  цим  Договором.

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього  Договору або його розірвання у  разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, якщо Орендар:

 • користується Майном всупереч Договору або призначенню. Об’єкт оренди повинен використовуватися  Орендарем  тільки за  цільовим призначенням, обумовленим  п.1.1 цього Договору;
 • без дозволу Орендодавця передав Майно у користування іншій особі;
 • своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження Майна;
 • не приступив до проведення поточного та капітального ремонту Майна;

–        в інших випадках, передбачених законодавством.

8.3. В обов’язковому порядку здійснювати контроль за  станом Майна шляхом візуального обстеження зі складанням  акта обстеження.

8.4. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря.

8.5. Відмовитися від Договору оренди і вимагати повернення Майна, якщо Орендар не вносить плату за користування Майном протягом трьох місяців підряд.

У  разі відмови Орендодавця від Договору  оренди Договір є розірваним з моменту одержання Орендарем повідомлення Орендодавця про відмову від Договору.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЗА ДОГОВОРОМ

 

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим  Договором  Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. За порушення умов Договору винна Сторона відшкодовує збитки в порядку і   розмірі, передбаченому чинним законодавством та цим Договором.

9.3. Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішують в судовому порядку.

9.4. Орендар несе відповідальність за погіршення стану земельної ділянки, яку він використовує.

 

 1. СТРОК      ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

 

10.1. Цей Договір укладено строком на_______, та  діє з “___”____________201_ до  “___”____________201__ включно.

10.2. Умови Договору зберігають силу протягом усього строку дії Договору, у тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством установлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов’язань  Орендаря щодо  орендної  плати (решти обов’язкових платежів за цим Договором) – до повного виконання зобов’язань.

10.3. Зміни до   умов цього Договору або його  розірвання допускаються за  взаємної згоди  Сторін.  Зміни, що пропонуються внести, розглядаються Сторонами протягом 20 днів з дати їх подання до розгляду іншою Стороною. У  разі  відсутності  заяви  однієї   із   Сторін   про припинення  цього  Договору  або  зміну його умов після закінчення строку його чинності протягом  одного  місяця  Договір  уважається продовженим  на  той  самий строк і на тих самих умовах,  які були передбачені цим Договором.  Зазначені дії оформляються  додатковою угодою,  яка  є невід’ємною частиною Договору при обов’язковій наявності  дозволу  конкурсної комісії по наданню в оренду майна, що належить до комунальної власності Шалигинської селищної ради.

10.4. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно третім  особам  не є підставою для зміни  або припинення чинності цього Договору, і він зберігає  свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за  винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

10.5. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

 • закінчення строку, на який його було укладено;
 • викупу (приватизації) об’єкта оренди (за участю Орендаря);
 • загибелі (знищення) орендованого Майна;
 • достроково за згодою сторін або за рішенням Господарського суду;
 • достроково на вимогу Орендодавця у випадах передбачених цим Договором та

чинним законодавством;

 • ліквідації Орендаря – юридичної особи або орендодавця;
 • банкрутства Орендаря або Орендодавця;
 • в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.6. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів,  які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід’ємне поліпшення  комунальною власністю територіальної громади міста. Вартість  невід’ємних  поліпшень  орендованого   Майна, здійснених   Орендарем   за   згодою   Орендодавця,  компенсується Орендодавцем після припинення (розірвання) Договору  оренди або не підлягає компенсації.

10.7. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом 15 робочих   днів повертається  Орендарем _________________________________

Орендодавцю

У разі,  якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе  ризик його  випадкового  знищення або  випадкового  пошкодження.

10.8. Майно вважається поверненим Орендодавцю  з моменту підписання Сторонами акта приймання-передачі. Обов’язок  щодо складання акта приймання – передачі про повернення Майна покладається на Орендаря. Якщо Орендар  не  виконує  обов’язку  щодо  повернення Майна,   Орендодавець  має  право  вимагати  від  Орендаря  сплати неустойки у розмірі ___________  за  користування  Майном  за  час прострочення.

10.9. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

10.10. Цей Договір укладено в 2 (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для Орендодавця  й Орендаря.

 

 1. ДОДАТКИ

 

Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього    Договору додаються:

–   розрахунок орендної плати;

–   звіт про оцінку/акт оцінки Майна, що передається в оренду;

–   акт приймання – передачі орендованого Майна;

–   витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору ( у разі оренди нерухомого майна на строк, не менший ніж три роки)

 

 1. 12. ПЛАТІЖНІ ТА ПОШТОВІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

“ОРЕНДОДАВЕЦЬ”: “ОРЕНДАР”:

Повна назва

адрес

р/р

ЄДРПОУ

підпис

тел./факс

«___»____________201_

МП

 

 

 

 

“___”____________201_

 

МП

 

                                                                  Додаток до Договору оренди

 

                                             АКТ №

              Приймання – передачі майна Шалигинської селищної ради

 

смт Шалигине                                                                            «__» _________ 20___ року

____________________________________________________________________________

(найменування підприємства, організації, установи)

в особі ______________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

на основі договору оренди, укладеного «__» __________ 20__року терміном дії до

«__» ________ 20__ року передав, а _____________________________________________

(найменування підприємства, організації, установи)

в особі ______________________________________________прийняв у строкове платне

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

користування комунальне майно : ______________________________________________

склад і вартість якого визначені відповідно до акту оцінки та передаточного балансу цього підприємства, складеного станом на _______________  і становить __________________.

В тому числі :

Основні фонди за балансовою вартістю___________________________________________

Основні фонди за залишковою вартістю___________________________________________

Нематеріальні активи за залишковою вартістю______________________________________

Незавершені капітальні вкладення з вирахуванням вартості незавершеного будівництва___________________________________________________________________

Незавершене будівництво (відновна вартість) ______________________________________

Відновна вартість устаткування, що підлягає монтажу _______________________________

Інше майно за балансовою вартістю ______________________________________________

Нежитлове приміщення, (окреме індивідуально визначене майно) інвентарний номер _______ загальною площею ( в кількості) _____________ кв. м, розташоване за адресою______________________________________________________________________

в будинку __________________________________________________________________________

(вказати, в якій частині будинку: підвал, поверх та інше)

Вартість майна, що передається в оренду, становить _______________________________________

Приміщення має інженерне забезпечення (непотрібне закреслити):

 1. Холодне водопостачання
 2. Газопостачання
 3. Електропостачання
 4. Теплопостачання
 5. Засоби зв’язку

Технічний стан приміщення :

В цьому приміщенні обладнання та інвентар відсутні.

На обладнання та інвентар, які знаходяться в цьому приміщені, складений опис 9 додається).

(Непотрібне закреслити).

 

ЗДАВ:                                                                          ПРИЙНЯВ:

____________________________                       _____________________________

Посада                                                                Посада

 

______________ __________________                       ________________ _________________

(Підпис)                   (П.І.Б.)                                                                 (Підпис)                   (П.І.Б.)

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ШІСТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я

 

03.04.2018                                                                                                                             Шалигине

 

Про звіт селищного голови щодо здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами Шалигинської селищної ради в 2017 році

Заслухавши звіт селищного голови Матвієнка Ю.В. про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами Шалигинської селищної  ради в 2017 році, керуючись статтями 31, 38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», частиною другою статті 26 і статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна  рада ВИРІШИЛА:

 1. Звіт селищного голови Матвієнка Ю.В. про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами Шалигинської селищної ради в 2017 році, виконавчими органами Шалигинської селищної ради в 2017 році прийняти до відома (додається).
 2. Структурним підрозділам, які здійснюють регуляторну діяльність, при підготовці проектів рішень, розпоряджень, які спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання керуватись вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».
 3. Звіт селищного голови Матвієнка Ю.В. про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами Шалигинської селищної ради в 2017 році, керуючись статтями 31, 38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  оприлюднити на сайті Шалигинської селищної ради в установлені законодавством терміни.
 4. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради Матосову Г.О.., а контроль на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Голова Лук’янова М.В.)

 

Селищний голова                                                                                                            Ю.В.Матвієнко

 

 

                                                                                                 Додаток

                                                                                                                                  до рішення селищної ради

03.04.2018р

 

Звіт селищного голови    

про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами Шалигинської селищної ради у 2017 році.

 

Реалізація державної регуляторної політики у 2017 році Шалигинською селищною радою здійснювалась відповідно до завдань , визначених  до Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі – Закон), мета яких – прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.

З метою забезпечення системного підходу до впровадження регуляторної діяльності робота проводилася у наступних напрямках:

– планування діяльності з підготовки регуляторних актів;

– ведення реєстру регуляторних актів в ОТГ;

– оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності;

– залучення представників суб’єктів господарювання, їх об’єднань та громадських організацій до реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва.

Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

Відповідно до ст. 7 Закону затверджено план діяльності Шалигинської селищної  ради  з підготовки проектів регуляторних актів:

– на 2017 рік:

– рішення  від 29.12.2016 року № 20 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік»

-рішення від 19.05.2017р «Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів»

Плани оприлюднені на офіційному веб-сайті Шалигинської громади   у розділі “Регуляторна політика”.

Крім того, на виконання вимог  Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішенням селищної ради від 19.05.2017 р затверджено Положення про порядок  здійснення регуляторної діяльності виконавчими органами Шалигинської селищної ради

 

Ведення реєстру діючих регуляторних актів.

На офіційному веб-сайті    селищної ради у розділі “Регуляторна політика” розміщено Реєстр регуляторних актів та забезпечено його підтримку в актуальному стані. Всі регуляторні акти стосуються місцевих податків і зборів.

Станом на 01.01.2018 року в реєстрі 3 регуляторних акти:

-«Про встановлення податку на майно в частині  плати за землю на території

Шалигинської селищної ради»,

-Про встановлення єдиного податку для фізичних осіб-підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської  селищної ради.

-Про встановлення податку на нерухоме  майно, відмінне від земельної ділянки на території Шалигинської селищної ради.

Оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної політики

Відповідно до ст. 13 Закону всі регуляторні акти, які були розроблені та прийняті  Шалигинської радою  протягом 2017 року, з відповідними аналізами регуляторного впливу, були  та на офіційному веб-сайті  ради в тому числі :

-«Про встановлення податку на майно в частині  плати за землю на території

Шалигинської селищної ради»,

-Про встановлення єдиного податку для фізичних осіб-підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської  селищної ради.

-Про встановлення податку на нерухоме  майно, відмінне від земельної ділянки на території Шалигинської селищної ради.

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності Шалигинської селищної  об’єднаної територіальної громади,

Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади

Залучення представників суб’єктів господарювання, їх об’єднань та громадських організацій до реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва

Одним із основних принципів державної регуляторної політики визначено прозорість та врахування громадської думки, в основу якого покладено відкритість дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень і пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

На офіційному веб-сайті Шалигинської селищної ради постійно та своєчасно оприлюднювалися проекти регуляторних актів, аналізи регуляторного впливу, плани діяльності, графіки проведення процедур з відстеження, інша інформація.

Проекти рішень публічно обговорювались на громадських слуханнях та круглих столах за участю жителів громади, представників підприємств, установ, суб’єктів підприємницької діяльності.

Зокрема, обговорення відбулись з питань щодо процедур  оренди комунального майна, встановлення місцевих податків і зборів.

Обґрунтовані зауваження і пропозиції, що надійшли у ході проведення громадських обговорень, були враховані у проектах регуляторних актів.

Завдання з питань здійснення регуляторної діяльності на 2018 рік:

 • підтримка діалогу між владою та суб’єктами господарювання,
 • врахування конструктивних пропозицій та зауважень від суб’єктів господарювання при прийнятті регуляторних актів;
 • забезпечення системності та узгодженості прийняття регуляторних актів.

 

Селищний голова                                                                                                            Ю.В.Матвієнко

 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ШІСТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я

 

   03.04.2018                                                                                                                                  Шалигине

 

Про зміну цільового

призначення коштів

 

Розглянувши подання  управління фінансів та економічного розвитку селищної ради, враховуючи Доручення першого заступника Сумської обласної державної адміністрації №3 від 31 січня 2018 року «Про залучення  коштів місцевих бюджетів  на придбання  лінійного прискорювача  та реконструкцію променевого  відділення №2 з встановленням лінійного прискорювача ОКЗ «Сумський  обласний клінічний онкологічний диспансер»

керуючись пунктом 27 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Шалигинська селищна рада   ВИРІШИЛА:

 1. Змінити цільове призначення коштів в сумі 116900. (Сто шістнадцять тисяч дев’ятсот) грн, переданих у вигляді іншої субвенції з селищного бюджету обласному бюджету в 2017 році, з «придбання лінійного прискорювача для ОКЗ «Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер» на «придбання лінійного прискорювача  та реконструкцію променевого  відділення №2 з встановленням лінійного прискорювача ОКЗ «Сумський  обласний клінічний онкологічний диспансер»
 2. Організацію виконання даного рішення покласти на управління фінансів та економічного розвитку селищної ради ( Полушкіна Н.М.), а контроль на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку Шалигинської селищної ради (Лук’янова М.В.)

 

Селищний голова                                                                                                                      Ю.В.Матвієнко

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ШІСТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я

 

03.04.2018                                                                                                                      Шалигине

 

Про внесення змін до Положення про громадський бюджет Шалигинської ОТГ

 

Розглянувши пропозиції  управління фінансів та економічного розвитку селищної ради керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Шалигинська селищна рада                                        ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до Положення про громадський бюджет Шалигинської ОТГ, затвердженого рішенням селищної ради від 25.09.2017 року «Про запровадження громадського бюджету Шалигинської об’єднаної територіальної громади» виклавши п.п.3.3,4,2 в новій редакції, а саме:

п.3.4. Проекти до громадського бюджету Шалигинської ОТГ можна подавати щорічно з 01 квітня  до  01вересня.

п.4.2. Для організації  та координації реалізації проектів  розпорядженням селищного голови створюється Координаційна рада, яка в своїй роботі керується Положенням про Координаційну раду із запровадження громадського бюджету  Шалигинської об’єднаної територіальної громади (Додаток1 до Положення).

 1. Додатки 1,2 до Положення про громадський бюджет вважати відповідно додатками 2,3.
 2. Організацію виконання цього рішення покласти на управління фінансів та економічного розвитку селищної ради (Полушкіна Н.М.), а контроль на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку Шалигинської селищної ради ( голова Лук’янова М.В.)

 

Селищний голова                                                                                                                       Ю.В.Матвієнко

 

                                                                                                                                           Додаток1 до Положення

про громадський бюджет

                                                                                                                                     Шалигинської ОТГ

 

Положення про  Координаційну раду із запровадження громадського бюджету  Шалигинської об’єднаної територіальної громади.

 

Координаційна рада (далі – рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою організації робіт, пов’язаних з реалізацією громадського бюджету (бюджету участі)  Шалигинської ОТГ.

Рада в своїй діяльності керується чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Шалигинської селищної ради та Положенням про громадський бюджет (бюджет участі) Положенням про громадський бюджет Шалигинської ОТГ

Члени ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Основними завданнями ради є:

 • приймати рішення про відповідність проектів вимогам цього Положення;
 • проводити попередній розгляд проектів, при необхідності надавати авторам рекомендації щодо їх доопрацювання;
 • подавати висновки та рекомендації щодо проектів, поданих для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі);
 • приймати рішення щодо включення проектів в перелік для голосування;
 • розгляд проблемних питань, що виникають в процесі організації та проведення голосування;
 • участь у процесі підрахунку голосів;
 • приймати рішення у разі необхідності продовжити строки подання проектів;
 • попередньо розглядає звіт за виконання проектів громадського бюджету (бюджету участі);
 • проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протоколи засідань, завчасно повідомляти через офіційний веб-сайті Шалигинської ОТГ про час та місце проведення засідання.

Рада відповідно до покладених на неї завдань має право отримувати від виконавчих органів Шалигинської селищної ради, авторів проектних пропозицій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

До складу ради входять 17 осіб. Склад ради та зміни до нього затверджуються  розпорядженням  селищного голови. До складу Координаційної ради можуть входити депутати селищної ради,  в.о. старост, представники виконавчих органів селищної  ради з числа профільних спеціалістів, жителі громади та представники громадських організацій.

На першому засіданні ради члени ради обирають зі свого складу голову ради, заступника голови та секретаря ради.

Голова ради:

– представляє раду у відносинах з органами влади, місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації;

– організовує діяльність ради;

– скликає та організовує підготовку та проведення засідань ради, головує на цих засіданнях.

Заступник голови ради за дорученням голови ради у разі його відсутності виконує обов’язки голови ради.

Організаційною формою роботи ради є засідання, які проводяться за необхідністю та правомочні, якщо в них бере участь не менше половини членів від її загального складу.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів від кількості присутніх її членів, у разі, якщо кількість голосів розподілилась порівну, вирішальним є голос головуючого.

Рішення ради оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем.

Всі спірні питання, які виникають протягом роботи ради, вирішуються колегіально радою шляхом відкритого голосування.

Засідання ради є публічними та відкритими.

Протоколи засідань ради оприлюднюються на офіційному веб сайті Шалигинської громади.

 

Селищний голова                                                                                                                   Ю.В.Матвієнко

 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

03.04.2018 року                                                                                                       смт Шалигине                            

 

 

Про внесення змін до Програми розвитку

малого та середнього підприємництва

в Шалигинській обєднаній територіальній 

громаді на 2017-2020 роки

 

З метою створення сприятливих умов для здійснення і зростання малого та середнього підприємництва, враховуючи рішення сімнадцятої сесії Сумської обласної ради від 20.12.2017 «Про внесення змін до Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській області на 2017–2020 роки», розглянувши поданий виконавчим комітетом селищної ради проект рішення «Про внесення змін до Програми розвитку малого та середнього підприємництва в  Шалигинській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки», керуючись статтями 5,10 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні», пунктом 22 статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Унести зміни до Програми, затвердженої рішенням Шалигинської селищної ради від 26.10.2017 «Про програму розвитку малого та середнього підприємництва в Шалигинській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки» (далі Програма):

До додатку 2 програми «Правила надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах» – згідно з додатком до цього рішення.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку голова (Лук’янова М. В).

 

Селищний голова                                                                                                                 Ю.В.Матвієнко

 

Додаток

до рішення селищної  ради

   03.04.2018

 

Зміни до Правил надання часткової компенсації сплачених відсотків

за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у
державних банківських установах

 1. Викласти у новій редакції:
 • Пункти 1.4, 2.1,2.2, 2.4, 2.5, 2.10, 2.12, 3.3, 3.16, 4.19:

«1.4. Компенсація надається за  рахунок селищного бюджету Суб’єктам підприємництва, які зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність на території об’єднаної територіальної громади, у разі попереднього затвердження  відповідної Місцевої програми».

«2.1. Право на отримання Компенсації Суб’єктам підприємництва надається на конкурсних засадах.

 • Загальний обсяг Компенсації за період дії Програми за рахунок селищного бюджету та обласного бюджету складає 80% (вісімдесят відсотків) номінального розміру Максимальної відсоткової ставки, та не більше 250 тис. гривень на одного Суб’єкта підприємництва за всіма його Кредитами».

«2.4. За рахунок коштів селищного бюджету  Суб’єкту підприємництва надається Компенсація у розмірі 40 % (сорок відсотків) Максимальної відсоткової ставки, що передбачається  програмою.

2.5. За рахунок коштів обласного бюджету Суб’єкту підприємництва надається Компенсація у розмірі 40 % (сорок відсотків) Максимальної відсоткової ставки з урахуванням умов, передбачених п. 1.5. цих Правил».

«2.10. Компенсація за кожним із Кредитів Суб’єкта підприємництва надається Суб’єкту підприємництва за будь-який період нарахування та сплати відсотків, заявлений Суб’єктом підприємництва, тривалість якого не перевищує 18 (вісімнадцять) календарних місяців, і який знаходиться в межах періоду з 01 липня 2017 року по 31 грудня 2020 року включно, за наявності фінансування, передбаченого у селищному бюджеті.

Компенсація надається лише за ті дні у межах зазначеного календарного періоду, за які Суб’єкту підприємництва фактично нараховувалися відсотки за Кредитом.

Компенсація надається за кредитами, отриманими Суб’єктом підприємництва як до 01 липня 2017 року, так і після 01 липня 2017 року, в тому числі й за Кредитами, погашеними Суб’єктом підприємництва станом на дату звернення такого Суб’єкта підприємництва щодо надання йому Компенсації».

 

 

«2.12. Місцевою програмою передбачається надання пріоритетів тим Проектам Суб’єктів підприємництва, які реалізуються у будь-якій з наступних сфер господарської діяльності: органічне сільськогосподарське виробництво, ягідництво, вівчарство, свинарство, переробка молока, виробництво продуктів харчування та перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області.

Відповідно до цих Правил передбачається надання пріоритетів під час проведення конкурсного відбору для надання Компенсації за рахунок коштів селищного бюджету наступним Проектам Суб’єктів підприємництва:

а) що реалізуються у будь-якій з наступних сфер господарської діяльності з числа зазначених у п. 2.12. цих Правил;

б) що реалізуються Суб’єктами підприємництва, які зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність на території об’єднаної територіально громади.

Зазначені пріоритети надаються під час проведення конкурсного відбору Проектів у порядку, передбаченому цими Правилами».

«3.3. Суб’єкти підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсному відборі з отримання Компенсації, подають до Фонду наступні документи:

а) оригінал заяви на участь у конкурсному відборі за формою згідно з додатком А до цих Правил, підписаний Суб’єктом підприємництва;

б) завірену копію бізнес-плану або техніко-економічного обґрунтування Проекту, який подавався Суб’єктом підприємництва до Банку з метою отримання Кредиту;

в) завірену копію кредитного договору (довідка-витяг з Умов та Правил надання кредиту публічної оферти) на отримання Кредиту, укладеного з Банком, який видав Кредит, з усіма додатковими угодами до нього та іншими документами, що є частиною кредитного договору;

г) оригінал довідки з Банку щодо відсутності прострочених грошових зобов’язань Суб’єкта підприємництва перед Банком за кредитним договором, за яким отриманий Кредит, та за іншими договорами про надання банківських послуг, укладеними з Банком, станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання документів Фонду;

д) оригінали довідок з усіх інших державних та недержавних банківських установ, окрім Банку, щодо відсутності прострочених грошових зобов’язань Суб’єкта підприємництва перед такими банківськими установами за всіма договорами про надання банківських послуг, укладеними з такими банківськими установами, станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання документів Фонду;

е)  оригінали довідок про відсутність заборгованості перед державним і місцевими бюджетами, Пенсійним фондом України по сплаті податків, обов’язкових платежів та зборів станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання документів Фонду;

є) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, підписаний Суб’єктом підприємництва станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання документів Фонду;

 

ж) завірену копію статуту Суб’єкта підприємництва (для юридичних осіб). У випадку провадження діяльності на основі модельного статуту – копію протоколу (рішення) засновника (-ів) про заснування підприємства на основі модельного статуту;

з)  завірені копії фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва за попередній річний звітний період, за останній звітний період у межах поточного року чи проміжну фінансову звітність (для Суб’єктів підприємництва – юридичних осіб);

и) завірену копію податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи-пІдприємця за попередній річний звітний період та за останній звітний період у межах поточного року (для Суб’єктів підприємництва – фізичних осіб, які є платниками єдиного податку); копію податкової декларації про майновий стан і доходи за попередній річний звітний період (для Суб’єктів підприємництва – фізичних осіб, які є платниками податку на загальній системі оподаткування); копію податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за попередній річний звітний період та за останній звітний період у межах поточного року (для Суб’єктів підприємництва – юридичних осіб, які є платниками єдиного податку); копію податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній річний звітний період (для Суб’єктів підприємництва – юридичних осіб, які є платниками податку на загальній системі оподаткування);

і) оригінал заяви Суб’єкта підприємництва у довільній письмовій формі, якою підтверджується, що Суб’єкт підприємництва: не перебуває у стані відновлення платоспроможності боржника, санації, ліквідації відповідно до чинного законодавства; не перебуває у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця; не здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, обміну валюти, надання фінансових послуг, послуг на ринку цінних паперів, надання в оренду майна, послуг ломбарду, операцій з нерухомістю; не отримує фінансову підтримку за Проектом (Кредитом) за рахунок інших програм державного та (або) місцевих бюджетів, інших джерел (за рахунок коштів проектів міжнародних фінансових організацій тощо);

ї) оригінал розрахунку розміру Компенсації Суб’єкта підприємництва відповідно до цих Правил у довільній письмовій формі, підписаний Суб’єктом підприємництва.

Завірені копії документів, що подаються Фонду, завіряються наступним чином:

а) для Суб’єктів підприємництва – фізичних осіб – власноруч Суб’єктом підприємництва, шляхом здійснення напису «Згідно з оригіналом» із зазначенням своїх ініціалів та прізвища, дати такого завіряння та своїм підписом на кожній сторінці кожного документа;

б) для Суб’єктів підприємництва – юридичних осіб – уповноваженим представником Суб’єкта підприємництва, шляхом здійснення напису «Згідно з оригіналом» із зазначенням своїх ініціалів та прізвища, дати такого завіряння та своїм підписом на кожній сторінці кожного документа.

Фонд зобов’язаний перевірити наявність оригіналів документів, завірені копії яких подає Суб’єкт підприємництва».

«3.16. Договором про надання Компенсації передбачається термін надання Компенсації, який не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) календарних місяців у межах не більше 3 (трьох) бюджетних років. Під час укладення договору у ньому обумовлюється, що надання Компенсації у поточному та наступному бюджетному роках здійснюється у разі виділення з селищного бюджету цільового фінансування».

1.2. Підпункт «є» пункту 3.18:

«є) оригінал заяви  Суб’єкта  підприємництва у довільній письмовій формі, зазначеної у  пп.  ї п. 3.3 цих Правил».

 1. У додатках Б, В, Є до Правил:
  • Частини треті пунктів 16 викласти в новій редакції:

«Оцінювання проекту суб’єкта малого підприємництва здійснюється за 4 – бальною шкалою (від нуля до трьох), за якої «0» (нуль) є мінімальним балом, що відповідає найнижчій можливій оцінці проекту, а «З» (три) є максимальним балом, що відповідає найвищій можливій оцінці Проекту».

 • Підпункти «а» пунктів 19 доповнити словами наступного змісту «перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області».
 1. У додатку Е до Правил частину третю після слів «продуктів харчування» доповнити словами наступного змісту «перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області»

 

Селищний голова                                                                                                                    Ю.В.Матвієнко

Консультує Міністр юстиції Павло Петренко Continue reading

Припинення діяльності через реорганізацію шляхом перетворення юридичної особи – комунального закладу охорони здоров’я Шалигинської селищної ради       Continue reading

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА  рада

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

       П`ЯТА СЕСІЯ

  РІШЕННЯ

 

19.05.2017 року                                                       смт Шалигине                                 

 

 

 

Про затвердження Положення про порядок

здійснення регуляторної діяльності виконавчими

органами Шалигинської селищної ради

 

З метою забезпечення вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  керуючись        частиною другої статті 26, підпунктом 1 пункту б частини першої статті 27 і статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про порядок здійснення регуляторної діяльності виконавчими органами Шалигинської селищної ради (додається).
 2. Керівникам структурних підрозділів, які здійснюють регуляторну діяльність, привести роботу підвідомчих органів щодо здійснення державної регуляторної політики у відповідності до вимог Положення.
 3. Організацію виконання цього рішення покласти на управління фінансів та економічного розвитку селищної ради (начальник Полушкіна Н.М.), а контроль на постійну комісію селищної ради  з питань прав людини, законності, боротьби з корупцією, депутатської діяльності  та етики(Слукіна Т.П.).

 

Селищний голова                                                                                                                         Ю.В.Матвієнко

 

 

Додаток до рішення селищної ради

                                                                                                         19.05.2017

 

Положення про порядок здійснення регуляторної діяльності виконавчими органами  Шалигинської селищної ради

 

1. Загальні положення

Положення про порядок здійснення регуляторної діяльності виконавчими органами Шалигинської селищної ради (далі – Положення) – нормативно правовий акт, яким визначаються основні вимоги до здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Шалигинської селищної ради.

1.1 Визначення термінів.

У даному положенні терміни вживаються в такому значенні:

1.1.1 Регуляторний акт – це прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт (рішення сесії селищної ради, рішення виконавчого комітету селищної ради, розпорядження селищної голови), який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними  органами та суб’єктами господарювання.

1.1.2 Регуляторний орган – орган місцевого самоврядування, посадова особа органу місцевого самоврядування, яка має повноваження одноособово приймати регуляторні акти.

1.1.3 Регуляторна діяльність – діяльність, спрямована на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів, яка здійснюється регуляторними органами в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та іншими нормативно-регуляторними актами.

1.1.4 Відстеження результативності регуляторного акту – заходи, спрямовані на оцінку стану впровадження регуляторного акту та досягнення цим актом цілей, задекларованих при його прийнятті.

1.1.5 Перегляд регуляторного акту – заходи, спрямовані на приведення регуляторним органом прийнятого ним регуляторного акту у відповідність з принципами державної регуляторної політики.

1.1.6 Показники результативності регуляторного акту – показники, на підставі яких при проведенні відстеження результативності регуляторного акту здійснюється оцінка стану впровадження цього регуляторного акту та досягнення ним цілей, задекларованих при його прийнятті.

1.1.7 Аналіз регуляторного впливу – документ, який містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акту, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акту принципам державної регуляторної політики.

1.1.8 Звіт про відстеження результативності регуляторного акту – документ, який містить дані про результати відстеження результативності регуляторного акту та про методи, за допомогою яких було здійснено таке відстеження.

1.1.9 Розробник проекту регуляторного акту – регуляторний орган або інший орган, установа, організація, особа чи група осіб, що уповноважені розроблювати або організовувати, спрямовувати та координувати діяльність з розроблення проекту регуляторного акту.

2. Порядок провадження регуляторної діяльності

2.1 Відділи та управління селищної ради щорічно до 1 листопада надають до управління фінансів та економічного розвитку селищної ради пропозиції до плану з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік.

2.2 Управління фінансів та економічного розвитку селищної ради на основі отриманих пропозицій готує проект плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік згідно чинного законодавства та подає його на розгляд селищної ради у листопаді поточного року.

2.3 Якщо регуляторний орган готує або розглядає проект регуляторного акту, який не внесений до затвердженого плану діяльності з підготовки регуляторних актів, цей орган повинен надати відповідні зміни до управління соціально-економічного розвитку міської ради.

2.4 Управління фінансів та економічного розвитку селищної ради  подає на розгляд сесії селищної ради проект рішення  про внесення змін до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів не пізніше дня оприлюднення проекту регуляторного акту.

2.5 План діяльності регуляторного органу з підготовки регуляторних актів та зміни до нього оприлюднюються, не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

2.6 Розробником кожного проекту регуляторного акту готується аналіз регуляторного впливу згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту».

2.7 Аналіз регуляторного впливу регуляторного акту підписується розробником проекту регуляторного акту чи керівником регуляторного органу та разом з проектом регуляторного акту надається до управління фінансів та економічного розвитку селищної ради на паперових та електронних носіях.

2.8 Управління фінансів та економічного розвитку селищної ради оприлюднює проект регуляторного акту разом із відповідним аналізом регуляторного  акту не пізніше п’яти робочих днів з дня опублікування повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акту.

2.9 Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу підлягають обов’язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акту повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє. В разі необхідності проводяться громадські слухання та будь які інші форми відкритих обговорень проекту регуляторного акту.

2.10 Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються  зауваження  та пропозиції, не повинен бути меншим, ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

2.11 Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики селищним головою здійснює управління фінансів та економічного розвитку селищної ради.

2.12 Розробники  проектів регуляторних актів, які вносяться на розгляд селищної ради,  подають до постійної депутатської комісії з питань прав людини, законності, боротьби з корупцією, депутатської діяльності  та етики проект регуляторного акту з аналізом регуляторного впливу для отримання експертного висновку про відповідність проекту регуляторного акту вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2.13 Постійна депутатська комісія з прав людини, законності, боротьби з корупцією, депутатської діяльності  та етики  протягом трьох робочих днів готує експертний висновок про відповідність проекту регуляторного акту вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та надає його розробнику проекту регуляторного акту.

2.14 Розробник проекту регуляторного акту протягом трьох робочих днів після отримання експертного висновку надсилає проект регуляторного акту, аналіз його регуляторного впливу та експертний висновок відповідальної комісії до Державної регуляторної служби для отримання пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики.

2.15 Висновки відповідальної постійної комісії та пропозиції уповноваженого органу передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акту у міській раді (далі – головна постійна комісія), за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є головною постійною комісією.

2.16 При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акту голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акту вимогам статей 4 та 8 цього Закону, а також пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування.

2.17 Регуляторні акти, прийняті селищною радою оприлюднюються не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.

2.18 Розробником кожного регуляторного акту здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності згідно  вимог статті 10 Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2.19 Звіт про відстеження результативності регуляторного акту підписується керівником регуляторного органу та надається до управління фінансів та економічного розвитку селищної ради на паперових та електронних носіях.

2.20 Управління фінансів та економічного розвитку селищної ради  оприлюднює звіт про відстеження результативності регуляторного акту  у десятиденний строк з дня його підписання.

2.21 Управління фінансів та економічного розвитку селищної ради  щорічно до 30 грудня готує проект розпорядження селищного  голови щодо затвердження плану заходів з відстеження результативності регуляторних актів в наступному році.

2.22 Перегляд регуляторного акту здійснюється на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акту, за ініціативою регуляторного органу, який прийняв відповідний регуляторний акт, в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.

2.23 Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений якщо був відсутній аналіз регуляторного впливу і проект регуляторного акту не був оприлюднений.

 

Селищний голова                                                                                                                            Ю.В.Матвієнко