Monthly Archives: Липень 2018


На виконання Програми розвитку малого та середнього
підприємництва в Шалигинській об’єднаній територіальній  громаді на 2017-2020 роки Continue reading

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТА  СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я

 

24.07.2018                                                                                                                    Шалигине

 

Про затвердження переліку проектів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2018році

Відповідно до пункту 5  Порядку та умов  надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затверджених  постановою Кабінету Міністрів України №200 від 16.03.2016 р. «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад», враховуючи  рішення  Комісії з розгляду поданих виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад об’єднаних  територіальних громад переліків проектів із проектними заявками на проекти, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури  об’єднаної територіальної громади від   25.06.2018 року, селищна рада

ВИРІШИЛА   :

 1. Затвердити проектів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2018році в Шалигинській об’єднаній територіальній громаді:
Назва проекту Разом ,грн Субвенції, грн. Кошти місцевого бюджету,грн
Реконструкція будівлі сільського клубу по вул.Центральна, 61а  в с.Старикове Глухівського району Сумської області 197526,00 177773,00 19753,00
Капітальний ремонт дорожнього покриття доріг комунальної власності по вулиці Шкільна в селищі Шалигине Глухівського району, Сумської області 1338137,00 1204323,00 133814,00
Розвиток   комунального підприємства «Турбота» Шалигинської селищної ради (придбання спеціалізованого обладнання та техніки) 675004,00 607504,00 67500,00
Всього 2210667,00 1989600,00 221067,00
 1. Управлінню фінансів та економічного розвитку оприлюднити рішення на офіційному сайті Шалигинської селищної ради.

 

Селищний голова                                                                                                              Ю.В. Матвієнко

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТА   СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

   24.07.2018                                                                                            Шалигине

 

Про затвердження  звіту про виконання селищного бюджету   за І півріччя 2018 року

Розглянувши схвалений   виконавчим комітетом  селищної  ради звіт про виконання селищного бюджету за І півріччя  2018 року, керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, п. 23 частини першої статті 26 та статтею 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада   ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт  про виконання селищного бюджету за І півріччя 2018 року:

по доходах у сумі 15499,8 тис.грн.,у т.ч. загальний фонд – 14911,9 тис.грн., спеціальний фонд – 587,9 тис.грн. (додаток 1);

по видатках у сумі 14980,5 тис.грн., у т.ч. загальний фонд- 14110,7 тис.грн., спеціальний фонд – 869,8 тис.грн. (додаток 2);

по кредитуванню в сумі- 50 тис.грн.(додаток3)

2. Взяти до відома пояснювальну записку до звіту про виконання селищного бюджету за І півріччя 2018року.

 

Селищний голова                                                                                                                      Ю.В.Матвієнко

 

Додатки:

Пояснювальна записка

Видатки

Доходи

 

Архівна справа

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА  рада

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

05.06.2018 року                         Шалигине                                  

 

Про передачу майна

З метою ефективного використання  комунального майна, відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, керуючись  пунктом 31 частини першої статті 26,статтями 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  ВИРІШИЛА:

Передати з балансу селищної ради  в оперативне управління та на баланс Комунального закладу охорони здоров’я Шалигинської селищної  ради «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» майно комунальної власності об’єднаної територіальної громади, а саме:

 – Спеціалізований автомобіль невідкладної медичної допомоги ACG-322141- ШДТ

 1. 2. Комунальному закладу охорони здоров’я Шалигинської селищної  ради «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» прийняти в оперативне управління та на баланс майно комунальної власності об’єднаної територіальної громади,  зазначене в пункті 1 цього рішення, у порядку, установленому чинним законодавством.
 2. Відділу фінансово-господарського забезпечення селищної ради укласти з комунальним закладом охорони здоров’я Шалигинської селищної  ради «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» договір користування  майном на праві оперативного управління.
 3. Організацію виконання цього рішення покласти на управління фінансів та економічного розвитку селищної ради.

 

Селищний голова                                                                                                                       Ю.В.Матвієнко

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА  рада

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П`ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

07.02.2018                                                                                                             Шалигине                                  

        

Про затвердження  Програми місцевих стимулів медичних працівників  закладу охорони здоров’я Шалигинської селищної ради на 2018-2020 роки  

 

 
   

                Розглянувши схвалений виконавчим комітетом селищної ради проект Програми місцевих стимулів медичних працівників  закладу охорони здоров’я Шалигинської селищної ради на 2018-2020 роки, з метою підвищення престижу і соціального статусу медичних працівників, створення соціально-побутових умов для залучення медичних працівників до роботи у сільській місцевості, відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму місцевих стимулів медичних працівників закладу охорони здоров’я Шалигинської селищної ради на 2018-2020 роки (додається).
 2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Шалигинської селищної ради Матосову Г.О. та головного лікаря комунального закладу Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Бойка В.Л.
 3. 3Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення.

 

Селищний голова                                                                                                                      Ю.В. Матвієнко

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення п’ятнадцятої сесії

Шалигинської селищної ради

сьомого скликання

07.02.2018

   

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

місцевих стимулів  для медичних працівників закладу охорони здоров’я  Шалигинської селищної ради на 2018-2020 роки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

П А С П О Р Т  ПРОГРАМИ

місцевих стимулів  для медичних працівників закладу охорони здоров’я  Шалигинської  селищної ради на 2018-2020 роки.

 

1 Ініціатори розроблення Програми Комунальний заклад «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини»
2 Підстава для прийняття Програми Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Основи законодавства України про охорону здоров’я»
3 Розробники Програми Комунальний заклад «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини»
4 Співрозробники Програми Управління фінансів та економічного розвитку селищної ради
5 Відповідальний виконавець Комунальний заклад «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини», відділи селищної ради
6 Термін реалізації 2018-2020 роки
7 Загальний обсяг фінансових ресурсів селищного бюджету , необхідних для реалізації програми, всього 1480,5 тис. грн.

 

 

 

 

1.Загальні положення Програми

         На території Шалигинської об’єднаної територіальної громади проживає 4195 жителів, з них в працездатному віці – 1542 особи. Дітей від 0 до 17 років – 395 осіб.

Демографічна ситуація у країні в цілому, і в ОТГ, зокрема, впродовж останніх років залишається незадовільною. Спостерігається зниження показника народжуваності та підвищення показника смертності, природний приріст залишається негативним.

         Підвищується рівень захворюваності на туберкульоз, злоякісні новоутворення, серцево-судинну патологію. Практично втрачена профілактична направленість діяльності системи охорони здоров’я, проведення диспансеризації населення. При цьому в зв’язку з старінням населення і погіршенням стану здоров’я потреба в медичній допомозі постійно зростає.

Пріоритетного напрямку набувають наближення до населення первинного рівня надання медичної допомоги та подальший розвиток сімейної медицини.

В структуру комунального закладу «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини Шалигинської селищної ради» входять Шалигинська амбулаторія, ФАП в с. Сваркове, ФАП в с. Ходине, ФП в селах Катеринівка, Соснівка, Старикове. Загальна чисельність штатних посад складає 35,75 штатних одиниць, з них 5,5 штатних посад лікарів. Станом на 01 лютого кількість вакантних посад складає – 5   , з них лікарів – 2,75   посад.

Головна проблема – це недостатність лікарських кадрів. Недостатнє забезпечення лікарями первинної ланки стало передумовою до порушення комплексності та послідовності у наданні медичної допомоги, формального підходу до проведення профілактики захворювань та диспансеризації населення. Це, у свою чергу, призвело до несвоєчасного виявлення  хвороб та їх ускладнень.

Враховуючи вищезазначене, з’явилась необхідність розробки Програми місцевих стимулів медичних працівників закладу охорони здоров’я  Шалигинської селищної ради на 2018-2020 роки (далі- Програма), яка дозволить відновити кадровий потенціал і забезпечити якість первинної медико-санітарної допомоги мешканцям села.

Прийняття Програми сприятиме забезпеченню медичного закладу лікарями, поліпшенню стану здоров’я населення шляхом забезпечення доступу до кваліфікованої медичної допомоги, орієнтованих на інтегрованому підході до вирішення медико – санітарних потреб окремих громадян, родин та громади в цілому.

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

На сьогодні існують незаперечні докази того, що здоров’я населення є одним з найважливіших чинників розвитку економіки та добробуту населення. Роль медичного працівника щодо профілактики захворюваності, забезпечення населення якісною медичною допомогою важко переоцінити. Неадекватна система оплати праці, недостатня соціальна захищеність не створюють у медичних працівників стимулів до підвищення якості медичної допомоги населенню та ефективності використання наявних матеріально-технічних ресурсів закладу. Такий стан справ негативно впливає на рівень надання кваліфікованої медичної допомоги населенню громади. Через незадовільні умови праці та побуту  залучити молодих фахівців до роботи в сільську місцевість вкрай важко. Відсутність житла для лікарів та міграційні процеси ставлять під загрозу якість та доступність медичної допомоги для населення.

Найбільш гострими на сьогодні є такі проблеми:

-зниження престижу професії медичного працівника;

-низька заробітна плата;

-забезпечення житлом молодих спеціалістів;

-зростання плинності та міграції медичних кадрів;

-значне старіння кадрового потенціалу.

Актуальною є проблема укомплектування лікувально-профілактичних закладів спеціалістами. Підняття престижу праці медичного працівника в суспільстві, а також створення умов для відтворення кадрового ресурсу зумовлює необхідність прийняття Програми «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров’я Шалигинської ОТГ на 2018-2020 роки.

3.Мета Програми

Метою Програми є підвищення престижу і соціального статусу медичних працівників первинної ланки, створення соціально-побутових умов для залучення медичних працівників для роботи у сільській місцевості.

 1. Основні завдання Програми:

Основними завданнями Програми є:

 1. Створення умов ефективного функціонування медицини в ОТГ.
 2. Створення належних умов праці медичних працівників.
 3. Забезпечення комунального закладу «АЗПСМ» кваліфікованими медичними кадрами.
 4. Підвищення соціального захисту медичних працівників.
 5. Додаткове стимулювання медичних  працівників, які  працюють у громаді.
 6. Підготовка і перепідготовка медичних працівників первинної ланки.
 7. Забезпечення інформаційної підтримки розвитку первинної медико – санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

5.Шляхи та способи розв’язання проблем

Основними напрямками реалізації Програми є:

-аналіз проблемних питань у забезпеченні первинної  ланки лікарями;

-координація діяльності й сприяння співробітництву органів місцевого самоврядування,  виконавчої влади і закладів охорони здоров’я для виконання заходів Програми;

-підвищення статусу  медичних працівників та  стимулювання їх до роботи у сфері первинної медико-санітарної допомоги;

-здійснення підготовки і перепідготовки медичних працівників, постійне підвищення їх професійного рівня, отримання управлінським персоналом навичок сучасного менеджменту;

-використання усіх форм санітарно-просвітницької роботи серед молоді з метою залучення до роботи у галузі охорони здоров’я.

Заходи щодо реалізації Програми «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров’я ОТГ на 2018-2020 роки додаються.

6.Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів селищного бюджету, у межах наявного фінансового ресурсу та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми складає 1480,5 тис.грн. Обсяги фінансування Програми на відповідний рік за рахунок селищного бюджету  затверджуються рішенням селищної ради «Про селищний бюджет».

 1. Очікувані результативні показники виконання Програми

Реалізація заходів, передбачених Програмою, дасть змогу:

-поліпшити якість та доступність медичної допомоги населенню  ОТГ;

-поліпшити показники здоров’я населення;

-поліпшити показники укомплектованості лікарськими кадрами;

-поліпшити соціально – побутові умови для лікарів медичних закладів;

-підвищити престиж медичного працівника;

-підвищити ефективність роботи лікарів медичних закладів.

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація виконання Програми здійснюється заступником селищного голови з питань виконавчих органів ради. Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту Шалигинської селищної ради.

 

Селищний голова                                                                                                                          Ю.В. Матвієнко

 

 

 

Заходи щодо реалізації Програми місцевих стимулів для  медичних працівників закладу охорони здоров’я  Шалигинської  селищної ради на 2018-2020 роки.

 


з/п
Найменування заходів Термін виконання Виконавці Орієнтовні обсяги фінансування з селищного бюджету ( в розрахунку на один рік), тис. грн Очікуваний результат
1 2 3 4 5 6
1. Проведення роботи щодо професійної орієнтації учнів 9-11 класів ЗОШ з метою їх подальшого навчання у медичних навчальних закладах Щорічно

Відділ освіти селищної ради,КЗ

«АЗПСМ»

Фінансування не потребує Агітація молоді щодо вибору медичної спеціальності
2.

Забезпечення сімейних лікарів, терапевтів

працівників житлом на території ОТГ, з відшкодуванням комунальних послуг

За потребою Селищна рада 220,0 Створення побутових умов для лікарів
3. Навчання за кошти селищного  бюджету студентів за спеціальністю «Сімейна медицина» у вищих навчальних медичних закладах з урахуванням проходження інтернатури шляхом укладення з ними відповідних угод та з урахуванням перспективної (прогнозної) потреби у зазначених фахівцях з подальшим працевлаштуванням терміном не менше  5 років Постійно

Селищна рада,

КЗ

«АЗПСМ»

15,0

Забезпечення медичного закладу  ОТГ кваліфікованими працівниками

 

 

4. Розміщення інформації в ЗМІ про потребу в медичних працівниках та надання їм  додаткових стимулів умов під час роботи в  ОТГ Щорічно

Селищна рада,

КЗ «АЗПСМ»

3,0

Інформування студентської громадськості, забезпечення  медичного закладу медичними кадрами

 

 

5.

Відшкодування вартості проїзду  до місця роботи медичних працівників, які не проживають на території ОТГ

 

 

 

Щорічно, за потребою

 

 

 

 

 

КЗ «АЗПСМ»

 

 

 

 

8,5

 

 

 

 

 

Зменшення витрат медичних працівників
 6. Надання вільних земельних ділянок для будівництва та обс-луговування житлового будинку, господарських будівель і споруд постійно

Відділ земельних відносин, архітектури та містобудування

селищної ради

Вирішення питання щодо отримання житла молодими спеціалістами
7. Встановлення та виплата додаткової заохочувальної надбавки за складність та напруженість в роботі в розмірі 50 % посадового окладу, надання щомісячної  премії в розмірі 100% посадового окладу  лікарям – молодим спеціалістам – випускникам вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації, які працевлаштовуються на  роботу в медичний заклад ОТГ постійно  КЗ «АЗПСМ» 142,0 Стимулювання   молодих спеціалістів, покращення матеріального стану працівників
8. Виплата премії у розмірі до одного посадового окладу один раз на рік по підсумкам – року в залежності від якості роботи (в межах кошторисних призначень) щорічно

 КЗ «АЗПСМ»

 

105,00 Стимулювання праці, підвищення матеріального стану працівників

 

Селищний голова                                                                                                      Ю.В. Матвієнко

 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

22.01.2018 року                            смт Шалигине

 

 

 

Про затвердження  Програми

організації  громадських та

 інших робіт тимчасового характеру

на території Шалигинської   селищної ради  на 2018-2020 роки

 

З метою організації  суспільно корисних оплачуваних робіт, що відповідають потребам об’єднаної  територіальної громади ,відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму організації громадських та інших робіт тимчасового характеру на території Шалигинської селищної ради  на 2018-2020 роки (додається)
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення (Власенко О.О.)
 3. Організацію виконання рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету селищної ради Сакунову Л.М.

 

Селищний голова                                                                                                                                 Ю.В.Матвієнко

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення селищної ради

                                                                                             22.01.2018р

 

 

 

Програма

організації  громадських та інших робіт тимчасового характеруна території Шалигинської    селищної ради  на 2018-2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

Паспорт

 

Програми організації  громадських та інших робіт тимчасового характеру

на території Шалигинської  селищної ради  на 2018-2020 роки

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

 

Шалигинська селищна рада
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми
3. Розробник Програми Шалигинська селищна рада
4. Співрозробники Програми Управління фінансів та економічного розвитку
5. Відповідальний виконавець Програми Шалигинська селищна рада
6. Учасники Програми
7. Термін реалізації Програми 2018-2020роки
8. Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми Селищний бюджет, кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України  на  випадок безробіття
9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

усього, у тому числі:

кошти селищного бюджету

 

кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України  на  випадок безробіття

 960 тис. гривень

 

 

480,0тис.грн.

 

 

480тис.грн.

 

1.Загальні положення Програми

Програма організації  громадських та інших робіт тимчасового характеру

на території Шалигинської  селищної ради  на 2018-2020 роки (далі-Програма) розроблена відповідно до положень Законів України “Про зайнятість населення”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” та Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р.  № 175. .

Громадські роботи – універсальний засіб активної політики держави щодо сприяння зайнятості населення, надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу. Участь у них мотивує людину до праці, змінює її уявлення про роботу і є джерелом додаткового прибутку та засобом переходу до постійного працевлаштування. Саме за рахунок тимчасової зайнятості можливо оперативно задовольнити потреби роботодавців у робочій силі та виконати певні види робіт. Громадські роботи приносять суспільну користь і сприяють соціально-економічному розвитку громади.

 

 1. 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена програма 

Одним із важливих заходів підтримки цих людей у період вимушеного безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в громадських роботах.

Відповідно  до статті 31 Закону України « Про зайнятість населення» місцевими державними  адміністраціями,  виконавчими комітетами   сільських  селищних, міських рад за участю територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості  населення та трудової міграції, в  інтересах територіальної громади організовуються громадські роботи. Ці  роботи є видом суспільно корисних оплачуваних робіт, що відповідають потребам певної територіальної громади та організовуються для додаткового стимулювання  мотивації  до  праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб.

Відповідно до  вищезазначеного  Закону фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців   та  інших не заборонених законодавством джерел. У разі  залучення  зареєстрованих безробітних до громадських робіт фінансування організації таких робіт здійснюється пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України  на  випадок безробіття. Отже організація цих робіт за рахунок коштів Фонду можлива лише за умови  участі  в їх фінансуванні коштів  місцевих бюджетів.

У  зв’язку  з  цим,  є  необхідність в прийнятті  Програми організації громадських  та інших робіт тимчасового характеру.

 1. 3. Мета програми

    Мета програми   –   рішення нагальних питань зайнятості незайнятого населення, підвищення ефективності використання праці мешканців Шалигинської об’єднаної територіальної громади,  подолання негативних економічних,   соціальних і психологічних    наслідків    безробіття,     шляхом  залучення  до громадської   праці та робіт тимчасового характеру працездатного населення

В той же час за рахунок   громадських  робіт   очікується покращення   благоустрою  території  Шалигинської селищної територіальної громади, формування соціальної інфраструктури.

Таким чином,  громадські  роботи  розглядаються   як  загально  активні  заходи щодо зменшення кількості незайнятого населення  і пропонують можливість створення додаткових робочих місць для певної частини громадян.

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Засобами вирішення проблеми соціального захисту населення Шалигинської об’єднаної громади , на які спрямована Програма, відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», є надання можливості участі в громадських роботах – найпростіших роботах, що потребують знань для використання простих завдань, у деяких випадках із використанням ручних інструментів або із значними фізичними зусиллями, та кваліфікованих роботах, що потребують кваліфікації або досвіду роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб. Перелік  видів оплачуваних громадських робіт наведено в додатку 1 Програми.

Термін  виконання Програми – 2018-2020роки.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми складає 960 тис.грн..Обсяги фінансування Програми на  відповідний рік за рахунок селищного бюджету  затверджуються рішення селищної ради «Про селищний бюджет».

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

-коштів підприємств, організацій та установ;

-коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

-коштів селищного бюджету;

-інших джерел відповідно до законодавства.

Фінансування організації громадських робіт здійснюється пропорційно, рівним частинами між розпорядниками коштів та Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, у разі залучення до таких робіт громадян, які перебувають на обліку в   центрі зайнятості.

Оплата за громадські роботи здійснюється на основі укладених договорів, які визначені Порядком організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою КМУ від 20.03.2013 року № 175 та наказом Міністерства соціальної політики України від 28.03.2013 року № 159.

 1. Очікувані результати

Організація громадських робіт на території Шалигинської об’єднаної територіальної громади- один із  заходів для пом’якшення напруженості на ринку праці. Такі роботи забезпечують додаткову матеріальну підтримку безробітних, зареєстрованих в Глухівському  міськрайонному центрі зайнятості та тимчасову зайнятість осіб, які шукають роботу.

 1. 6. Контроль за виконанням Програми

Відповідальним виконавцем Програми є Шалигинська селищна рада. Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту

 

Селищний голова                                                                                                                            Ю.В.Матвієнко

 

                                                       Додаток1

до Програми організації громадських та інших робіт тимчасового характеру на території Шалигинської  селищної ради  на 2018-2020 роки

 

 

Перелік

 видів оплачуваних суспільно-корисних в інтересах громади, громадських та інших робіт тимчасового характеру і які можуть фінансуватися рівними частинами з селищного бюджету та за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок  безробіття

 

з/п

Назва виду робіт

 

1 Упорядження меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни і утримання у належному стані цвинтарів.
2 Благоустрій, озеленення та впорядкування території населених пунктів, зон відпочинку і туризму, паркових зон, спортивних майданчиків та стадіонів, закладів культури та соціальної сфери, кладовищ, придорожніх смуг, вирубка чагарників, ліквідація сміттєзвалищ та снігових заметів.
3 Впорядкування територій громади з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
4 Підсобні роботи в приватних житлових будинків одиноких осіб, ветеранів війни та інвалідів, що проводяться за рішеннями органів місцевого самоврядування.
5 Підсобні роботи на об’єктах комунальної форми власності у сфері будівництва, ремонту та реконструкції спортивної, туристичної  інфраструктури та інші види робіт, які мають суспільно-корисну спрямованість та відповідають потребам громади і сприяють його соціальному розвитку.
6 Роботи, пов’язані з ремонтом об’єктів водопостачання, вулично-дорожньої мережі.
7 Інформування населення щодо отримання житлових субсидій.
8 Роботи, пов’язані з допомогою сім’ям загиблих військовослужбовців – учасників антитерористичної операції та інвалідам.
9 Заготівля палива (дрова) для опалювання приміщень в осінньо-зимовий період.
10 Інші роботи

 

 

 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

21.12.2017                                                                смт Шалигине

 

Про Програму здійснення компенсаційних  виплат за пільговий проїзд окремих категорій   громадян, які згідно законодавства мають на це право,  автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2018-2020 роки                                                             

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету селищної ради, з метою забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян, які згідно законодавства мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування, враховуючи  Обласну програму здійснення  компенсаційних виплат  за пільговий  проїзд окремих  категорій  громадян автомобільним  транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2016-2017 роки із послідуючими змінами,  керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,селищна рада  ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які згідно законодавства мають на це право, автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2018-2020роки  рік згідно з додатком (додається).
 2. Визначити головним розпорядником коштів і відповідальним виконавцем Програми виконавчий комітет селищної ради.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення ( Власенко О.О.)

 

Селищний голова                                                                                                                         Ю.В.Матвієнко

 

 

 

 

додаток1

до рішення селищної ради

21.12.2017 р

 

Програма

здійснення компенсаційних        виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які згідно законодавства мають на це право, автомобільним транспортом на автобусних маршрутах  загального користування на 2018-2020 роки

 

 

Паспорт

Програми здійснення компенсаційних    виплат за пільговий проїзд окремих категорій  громадян, які згідно законодавства мають на це право,                                       автомобільним транспортом на автобусних маршрутах  загального користування на 2018-2020 роки  (далі-Програми)

 

1. Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Шалигинської селищної ради
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми  Обласна програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2016-2017 роки із змінами
3. Розробник Програми Виконавчий комітет селищної ради
4. Співрозробники Програми
5. Відповідальний виконавець Програми Виконавчий комітет селищної ради
6. Учасники Програми

Управління  фінансів та економічного розвитку

 

7. Термін реалізації Програми 2018-2020 роки
8. Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми  Обласний бюджет Сумської області, селищний бюджет Шалигинської селищної ради
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього 98,41 тис.грн.

 

 1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Програма розроблена відповідно до статей 12, 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», статей 20, 21 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», статті 38-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,  Обласної програми здійснення  компенсаційних виплат  за пільговий  проїзд окремих  категорій  громадян автомобільним  транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2016-2017 роки із послідуючими змінами.

Враховуючи те, що  автотранспорт є найбільш орієнтовним видом транспорту серед населення, й  відтак  не вирішення питання  по пільговому перевезенню може призвести до виникнення конфліктних ситуацій та соціальної напруги, існує необхідність у вирішенні такої проблеми.. Прийняття даної Програми сприятиме посиленню соціального захисту осіб пільгової категорії та мінімізує виникнення конфліктних ситуацій у сфері пасажирських перевезень, звернень зазначеної категорії громадян та претензійних вимог автоперевізників.

Згідно Закону України «Про автомобільний транспорт» пільгові перевезення    пасажирів,    які    відповідно    до законодавства    користуються    такими    правами, забезпечують автомобільні перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Органи виконавчої влади та  органи  місцевого  самоврядування зобов’язані   надати   перевізникам,   які   здійснюють   пільгові перевезення пасажирів та перевезення  пасажирів  за  регульованими тарифами, компенсацію відповідно до Закону.

Стаття 91 Бюджетного кодексу України передбачає видатки з місцевого бюджету на місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Програмою пропонується:

– шляхом виділення субвенції з  селищного бюджету обласному бюджету Сумської області забезпечити компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міжміському внутрішньообласному та  міжобласному сполученні;

– забезпечити компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які згідно законодавства мають на це право у автобусному  сполученні та проживають на території Шалигинської об’єднаної територіальної громади..

 1. Мета Програми

Метою програми є:

– підвищення соціального захисту окремих категорій громадян;

– забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян, які проживають на території Шалигинської об’єднаної територіальної громади, на пільговий проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міжміському внутрішньообласному та  міжобласному сполученні шляхом виділення іншої субвенції з селищного бюджету обласному бюджету Сумської області;

– забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян які проживають на території Шалигинської об’єднаної територіальної громади, на пільговий проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні

– компенсація витрат перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення на міжміському внутрішньообласному сполученні шляхом виділення іншої субвенції з селищного бюджету обласному бюджету Сумської області;

– компенсація витрат інвалідам війни та учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції пільгового проїзду автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міжобласному сполученні шляхом виділення іншої субвенції з селищного бюджету обласному бюджету Сумської області

– виплата грошової компенсації витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які згідно законодавства мають на це право у автобусному  сполученні, визначені в додатку 3 до  Програми  та проживають на території Шалигинської об’єднаної територіальної громади..

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Оптимальним шляхом розв’язання проблеми, визначеної розділом 2 Програми, є забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міжміському внутрішньообласному, міжобласному сполученні шляхом виділення іншої субвенції з селищного бюджету обласному бюджету  та   виплата грошової компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні за рахунок селищного бюджету.

Дія програми поширюється на найбільш незахищені верстви населення, які потребують особливої уваги з боку держави та органів місцевого самоврядування.

Категорії громадян, на яких поширюється  дія обласної Програми  і виплати здійснюються за рахунок обласного бюджету, зазначені в додатку 3  до Програми селищної ради, а  категорії громадян  на яких поширюється дія місцевої Програми  і фінансування здійснюється за рахунок  селищного бюджету, зазначені в додатку 1 до Порядку виплати грошової компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування у приміському сполученні.

Програмою передбачається проведення компенсаційних виплат в частині, яка не здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, за тих громадян, що мають право на пільговий проїзд, місце проживання яких зареєстровано на території  Шалигинської об’єднаної територіальної громади.

Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми становить 98,41  тис.грн.. Ресурсне забезпечення Програми наведене у додатку 1.

Головними  розпорядниками  коштів  за цією Програмою є   селищна рада та управління фінансів та економічного розвитку  селищної ради.

 1. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

Основним завданням Програми є: забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян, які згідно законодавства мають  право на пільговий проїзд в автомобільному транспорті.

Заходи Програми наведені у додатку 2.

Механізм реалізації Програми, передбачений Порядком виплати грошової компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які згідно законодавства мають на це право автомобільним транспортом загального користування у приміському сполученні , наведений у додатку 4 до Програми.

Очікуваними результатами виконання Програми є:

– підвищення соціального захисту окремих категорій громадян;

– забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міжміському внутрішньообласному та міжобласному сполученні;

– забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні;

– компенсація витрат перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян на міжміському внутрішньообласному сполученні шляхом виділення іншої субвенції з бюджету;

– компенсація витрат інвалідам війни та учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції пільгового проїзду автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міжобласному сполученні шляхом виділення іншої субвенції з селищного бюджету обласному  бюджету;

-виплата грошової компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які згідно законодавства мають на це право у автобусному  сполученні та проживають на території Шалигинської об’єднаної територіальної громади..

 1. Координація та контроль за ходом реалізації Програми

Координацію виконання Програми здійснює Шалигинська селищна рада, а контроль за ходом виконання Програми – постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення

 Селищний голова                                                                                                                       Ю.В.Матвієнко

 

 

 

 

Додаток2

До Програми

 

Заходи  Програми

№ з/п Заходи

Термін

виконання

Відповідальний

виконавець

Джерела та обсяги фінансування,

тис. гривень

Очікувані результати

виконання заходу

Обласний
бюджет
Селищний бюджет Всього  
1 2 3 4 5 6 7 7 8
Завдання 1. Реалізація прав громадян на пільговий проїзд в автомобільному транспорті
1. Виплата грошової компенсації за проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні Протягом 2018-2020 років Селищна рада 48,88 48,88 забезпечення безоплатного перевезення окремих категорій громадян  автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні
2. Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд інвалідів війни, учасників бойових дій, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та добровольців  з числа учасників антитерористичної операції, осіб, які супроводжують інваліда війни І групи з числа учасників  антитерористичної операції,  за проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування  в Сумській області Протягом 2018-2020 років Управління фінансів та економічного розвитку селищної ради шляхом передачі субвенції обласному бюджету 34,03 Забезпечення пільгового проїзду  інвалідів війни, учасників бойових дій, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та добровольців  з числа учасників антитерористичної операції, осіб, які супроводжують інваліда війни І групи з числа учасників  антитерористичної операції, автомобільним транспортом  на міжміських автобусних маршрутах  загального користування у міжобласному та внутрішньо обласному  сполученнях,  приміських автобусних маршрутах  загального користування у міжобласному та внутрішньообласному міжрайонних сполученнях
3. Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області Протягом 2018-2020роківу Управління фінансів та економічного розвитку селищної ради шляхом передачі субвенції обласному бюджету 15,5 Забезпечення безоплатного перевезення пільговиків автомобільним транспортом загального користування у внутрішньообласному сполученні в Сумській області, на міжміських автобусних маршрутах  загального користування міжобласного сполучення, приміських автобусних маршрутах  загального користування у міжобласному  сполученні, приміських автобусних маршрутах  загального користування у міжрайонному сполученні в Сумській області
Всього по завданню 1 49,53 48,88 98,41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Програми

 

Перелік пільгових категорій для відшкодування вартості пільгового проїзду автомобільним транспортом загального користування у міжміському внутрішньообласному сполученні в Сумській області

 

№ п/п Перелік категорій
1. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
– інваліди війни
– учасники бойових дій
2. Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»
– ветерани служби цивільного захисту
– ветерани Державної кримінально-виконавчої служби
– ветерани податкової міліції
– ветерани військової служби
– ветерани органів внутрішніх справ
– ветерани державної пожежної охорони
– ветерани Державної служби спеціального зв’язку
3. Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»
– реабілітовані особи
4. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
– громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1
– учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2
– діти, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою
5. Закон України «Про охорону дитинства»
– діти з багатодітної сім’ї
6. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
– діти-інваліди
– інваліди І групи по зору і з ураженням ОРА
– інваліди ІІ групи по зору і з ураженням ОРА
– інваліди І групи (крім інвалідів по зору і з ураженням ОРА
– інвалід ІІ групи (крім інвалідів по зору та з ураженням ОРА

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

До Програми

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК

використання коштів селищного бюджету на виплату грошової компенсації окремим категоріям громадян за проїзд автомобільним транспортом у приміському сполученні

 

 1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених на на виплату грошової компенсації виплати окремим категоріям громадян, визначених в додатку до цього Порядку за  проїзд автомобільним транспортом у приміському сполученні. Обсяги коштів, передбачених на виплату грошової компенсації визначаються рішенням Шалигинської селищної  ради згідно з чинним законодавством.
 2. Виплата грошової компенсації за пільговий  проїзд окремих категорій пільговиків  в приміському автомобільному транспорті проводиться  селищною радою одноразово на рік в сумі 200 гривень на особистий рахунок пільговика в банківській установі або через поштове відділення зв’язку за місцем проживання пільговика, в міру надходження заяв..

 

 1. Для отримання на грошової компенсації особа подає заяву довільної форми із зазначенням письмової згоди на обробку персональних даних.

До заяви додаються:

а) копія паспорту заявника;

б)  копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру заявника;

в) копія посвідчення пільговика.

г) реквізити рахунку в уповноваженому банку, на який перераховуватимуться грошова компенсація

 

Додаток1 до Порядку

 

Перелік категорій, які проживають на території  Шалигинської селищої ради  та  мають право на пільговий проїзд на приміських маршрутах

 

№ з/п Назва категорії
1. Учасники бойових дій
2. Інваліди війни
3. Особи ЧАЕС 1 категорії
4. Особи ЧАЕС 2 категорії – ліквідатори
5. Діти – інваліди ЧАЕС
6. Ветерани військової служби
7. Ветерани органів внутрішніх справ
8. Ветерани служби цивільного захисту
9. Ветерани державної кримінально-виконавчої служби
10. Ветерани податкової міліції
11. Батьки загиблого військовослужбовця
12. Інваліди військової служби
13. Реабілітовані
14. Інваліди загального захворювання
15. Діти з багатодітних сімей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Додаток 1

       до Програми

 

 

Ресурсне забезпечення Програми

 

тис. гривень

Осяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми Етапи виконання Усього витрат на виконання Програми
2018рік 2019 рік 2020рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

30,68 32,88 34,85 98,41
Інша субвенція обласному бюджету 15,44 16,55 17,54 49,53
За рахунок селищного бюджету 15,24 16,33 17,31 48,88

 

 

 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ШІСТНАДЦЯТА  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

   03.04.2018                                    Шалигине

 

Про внесення змін  до Програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій                   громадян,які згідно законодавства мають на це право,  автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2018-2020 роки                                                          

 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету щодо необхідності  здійснення компенсації витрат перевізникам, які здійснюють перевезення учасників бойових дій на приміських маршрутах, керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до Програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які згідно законодавства мають на це право, автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2018-2020 роки,  затвердженої рішенням селищної ради 21.12.2017 року, а саме:

В Паспорті    Програми в  позиції Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації  Програми, всього цифри 98,41 тис.грн. замінити на 182,8 тис.грн.

Розділ 3 Програми Мета Програми доповнити пунктом:

-компенсація витрат перевізникам, які здійснюють  пільгові перевезення на приміському сполученні шляхом виділення іншої субвенції районному бюджету Глухівського району

В Розділі 4 Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

цифри  98,41 тис.грн.   замінити цифрами 182,8 тис.грн.

В додаток 1 до Програми   Ресурсне забезпечення Програми

викласти в новій редакції :

   Ресурсне забезпечення Програми                                                                                                                                                                       тис. гривень

Осяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми Етапи виконання Усього витрат на виконання Програми
     2018рік 2019 рік 2020рік
Обсяг ресурсів, усього,у тому числі: 52,8 61,0 69,0 182,8
Інша субвенція обласному бюджету 16,8 19,0 21,0 56,8
Інша субвенція районному бюджету 25,0 30,0 35,0 90,0
За рахунок селищного бюджету 11,0 12,0 13,0 36,0

Додаток 2 до програми викласти в новій редакції

№з/п Заходи Термін виконання

Відповідальний

виконавець

Джерела та обсяги фінансування,тис.грн. Очікувані результати
Обласний бюджет Селищний бюджет разом
1 2 3 4 5 6 7 8
Завдання 1.Реалізація прав громадян на пільговий проїзд в автомобільному транспорті
1. Виплата грошової компенсації за проїзд окремих категорій громадян автомо-більним транспортом на автобусних маршрутах загально-го користування у приміському сполученні

Впродовж

2018-2020років

Селищна рада   36,0 36,0 забезпечення безо-платного переве-зення окремих кате-горій грома-дян  автомо-більним транспортом на автобусних маршру-тах загального користування у приміському сполу-ченні
2. Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд інвалідів війни, учасників бойових дій, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та добровольців  з числа учасників анти-терористичної опера-ції, осіб, які супро-воджують інваліда війни І групи з числа учасників  антите-рористичної операції,  за проїзд автомобі-льним транспортом на автобусних мар-шрутах загального користування  в Сумській області

Впродовж

2018-2020років

Управління фінансів та економічного розвитку селищ-ної ради шляхом передачі субвенції обласному бюд-жету 33,0   33,0 Забезпечення пільгового проїзду  інвалідів війни, учасників бойових дій, членів сімей загиблих (помер-лих) учасників антитерористичної операції та добровольців  з числа учасників антитерористичної операції, осіб, які супроводжують інваліда війни І групи з числа учасників  анти-терористичної операції, автомо-більним транспор-том  на міжмісь-ких автобусних маршрутах  зага-льного користу-вання у міжоблас-ному та внутріш-ньо обласному  сполученнях, при-міських автобус-них маршрутах  загального корис-тування у міжобласному та внутрішньообласному міжрайонних сполученнях
3. Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних марш-рутах загального користування в Сумській області

Впродовж

2018-2020років

Управління фінансів та економічного розвитку селищ-ної ради шляхом передачі субвенції обласному бюд-жету 23,8     Забезпечення без-оплатного пере-везення пільго-виків автомо-більним тран-спортом загал-ного користування у нутрішньооблас-ному сполученні в Сумській області, на міжміських автобусних марш-рутах  загального користування міжобласного сполучення, при-міських автобус-них маршрутах  загального користування у міжобласному  сполученні, при-міських автобус-них маршрутах  загального кори-стування у міжрайонному сполученні в Сумській області
4. Компенсація витрат пере-візникам, які здійснюють  пільгові перевезення на приміському сполученні учасників бойових дій

Впродовж

2018-2020років

УФ та економрозвитку шляхом передачі іншої субвенції районному бюджету Глухівського району   90,0   забезпечення безоплатного пере-везення окремих категорій грома-дян  автомобіл-ним транспортом на автобусних маршрутах загаль-ного користування у приміському сполученні
  РАЗОМ     56,8 126,0 182,8  

 

Селищний голова                                                                                                                       Ю.В.Матвієнко

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

14.12.2017                                       смт Шалигине

 

 

 

Про затвердження  Програми

соціального   захисту  населення

на території Шалигинської  селищної ради  на 2018-2020 роки

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою соціальної підтримки найбільш незахищених верств населення Шалигинської об’єднаної територіальної гроиади, керуючись частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму соціального захисту населення на території Шалигинської       селищної ради  на 2018-2020 роки (додається)
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення (Власенко О.О.)
 3. Організацію виконання рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету селищної ради Сакунову Л.М.

 

Селищний голова                                                                                                                               Ю.В.Матвієнко

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення селищної ради

14.12.2017р

 

 

 

 

 

Програма соціального   захисту    населення на території Шалигинської 

селищної ради  на 2018-2020 роки

 

 

 

 

 

2017

 

 

Паспорт

Програми соціального   захисту    населення на території Шалигинської 

селищної ради  на 2018-2020 роки

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

 

Шалигинська селищна рада
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Рішення Сумської обласної ради від 22.12.2016 «Про Обласну комплексну програму соціального захисту населення на 2017 – 2021 роки»
3. Розробник Програми Шалигинська селищна рада
4. Співрозробники Програми Управління фінансів та економічного розвитку
5. Відповідальний виконавець Програми Шалигинська селищна рада
6. Учасники Програми  КУ «Глухівський районний  територіальний центр соціального обслуговування населення», Глухівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління соціального захисту  Глухівської районної державної адміністрації
7. Термін реалізації Програми 2018-2020роки
8. Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми Селищний бюджет
9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

усього, у тому числі:

 3347,5 тис. гривень

 

 

1.Загальні положення Програми

Конституція України гарантує соціальний захист та гідний рівень життя кожному громадянину України. Соціальний захист незахищених верств населення передбачає ряд заходів, направлених на зниження рівня бідності та покращення життя, матеріальних умов малозабезпечених сімей, одиноких громадян похилого віку, інвалідів, ветеранів війни та праці, переміщених осіб та ін.

Програма соціального   захисту    населення на території Шалигинської   селищної ради  на 2018-2020 роки  (надалі Програма) розроблена відповідно до  ст.ст.26, 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.91 Бюджетного кодексу України,  ст. 14 Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. постанови Кабінету Міністрів України  №558 Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги»

Програма визначає мету, завдання, шляхи та засоби розв’язання проблеми, фінансове  забезпечення, очікувані  результати виконання, заходи щодо виконання Програми.

 

 1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Кризові явища та інфляційні процеси, що призвели до збільшення цін на продукти харчування, медикаменти при одночасному зменшенні реального доходу сімей стали причиною скрутного матеріального становища багатьох мешканців громади, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно. У першу чергу негативні наслідки економічних проблем відчувають незахищені верстви населення. На території ОТГ є найуразливішіші соціальні групи, які потребують підвищеної уваги з боку суспільства та держави. Особливої уваги потребують малозабезпечені громадяни, які опинились в складних матеріальних умовах, пов’язаних з стихійним лихом чи непередбачених ситуацій, тривалою хворобою. Необхідна допомога хворим на ниркову недостатність, які проходять процедуру гемодіалізу.. Економічна ситуація спричинила виникнення категорій непрацюючих, незастрахованих в системі соціального страхування осіб, поховання яких, у разі смерті, здійснюється за рахунок  селищного бюджет. Обслуговування одиноких непрацездатних громадян  здійснює Комунальна установа Глухівської районної ради «Територіальний центр обслуговування одиноких непрацездатних громадян».  Особливої уваги потребують сім’ї з дітьми, багатодітні сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. Соціальний супровід таких сімей здійснює Глухівський районний центр соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді. Відповідно до законодавства, субсидії призначені, як виняток у випадках не передбачених Положенням  про  порядок  призначення  та  надання  населенню  субсидій  для  відшкодування   витрат  на   оплату  житлово-комунальних  послуг, придбання скрапленого   газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, фінансуються за рахунок місцевих бюджетів. Надання пільг зв’язку інвалідам війни та учасникам бойових дій, здійснюється за рахунок селищного бюджету. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  №558 Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» виплата   компенсації   фізичним   особам,   які  надають
соціальні послуги, і покриття витрат на її доставку провадяться за рахунок коштів місцевих бюджетів.

В умовах проведення в східних регіонах України антитерористичної операції є необхідність у наданні додаткових соціальних гарантій учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих  учасників антитерористичної операції.

 1. Мета Програми

Метою Програми є реалізація політики у сфері соціального захисту населення Шалигинської ОТГ, підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян, інвалідів, одиноких пенсіонерів, осіб, які потрапили в тривалу екстремальну ситуацію (стихійне лихо, пожежа, катастрофа, погіршення стану здоров’я та інше),  учасників антитерористичної операції та членів їхніх родин, сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Ухвалення Програми забезпечить ефективне розв’язання соціальних проблем мешканців Шалигинської ОТГ, оскільки застосовує до їх вирішення принципи системності та адресності, координує взаємодію виконавчих органів селищної ради,  управління соціального захисту Глухівської районної державної адміністрації, «Територіального центру обслуговування одиноких непрацездатних громадян», Районного центру соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету. Обсяг фінансування Програми може коригуватись,виходячи з можливостей бюджету.

Фінансування  видатків  на  обслуговування одиноких непрацездатних громадян, які  проводяться  Комунальною установою  Глухівської районної ради «Територіальний центр обслуговування одиноких непрацездатних громадян»,   утримання спеціаліста РЦССМ, надання компенсаційних послуг, надання пільг з оплати послуг зв’язку, надання субсидій  за рішенням комісії, як виняток, здійснюється    управлінням фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради, як субвенція районному бюджету Глухівського району. Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми становить  тис. гривень, Ресурсне забезпечення Програми наведене у додатку 1.  Термін  виконання Програми 2018- 2020рр.

 1. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

Основним завданням Програми є створення умов для надання всебічної соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення громади.

Засобами виконання завдання є:

– Надання одноразової грошової допомоги в зв’язку з тяжкою або тривалою хворобою, скрутним матеріальним становищем;

– Виплата матеріальної допомоги для проходження гемодіалізу;

– Надання допомоги у разі стихійного лиха та непередбачених ситуацій, внаслідок чого заподіяно шкоди майну та здоров’ю постраждалих;

-Виплата допомоги на поховання осіб, незастрахованих в системі соціального страхування;

-Надання допомоги на поліпшення матеріального стану дітей – сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків;

-Надання матеріальної допомоги особам, яким виповнилось 90 і більше років;

-Надання матеріальної допомоги  сім’ям учасникам антитерористичної операції;

-Організація соціального та інших видів обслуговування;;
-Покращення системи обслуговування самотніх непрацездатних громадян.
-Виплата компенсації фізичним особам, що надають соціальні послуги громадянам, які за станом здоров’я не здатні до самообслуговування ;

-Призначення  субсидії, як виняток.

Заходи Програми та документи необхідні для призначення допомог наведені в додатку 2.

Реалізація заходів Програми дасть можливість:

 • розширити спектр та кількість соціальних послуг, що надаються мешканцям громади;
 • надавати додаткові соціальні гарантії ветеранам, інвалідам, внутрішньо переміщеним особам, створити для них додаткові сприятливі умови для життєдіяльності;
 • підвищити рівень матеріального забезпечення шляхом надання матеріальної допомоги, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей;

– удосконалити систему надання допомоги сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, їх соціального супроводження;

– сформувати сприятливі умови для утворення сім’ї та збереження її кращих традицій;

– удосконалити механізм надання психологічної, юридичної, інших видів допомоги з питань шлюбу, сім’ї та виховання дітей, розширення сфери культурних послуг;

– забезпечити відновлення прав постраждалих осіб і відшкодування завданої їм шкоди;

Реалізація заходів Програми забезпечить отримання незахищеними категоріями, що проживають в  ОТГ, різних  видів соціальних послуг та створення доступного середовища, що сприятиме зростанню рівня та якості життя цих верств населення, поліпшенню соціальної ситуації.

 1. Очікувані результати виконання

Виконання програми дасть змогу забезпечити соціальний захист окремих категорій жителів громади, які опинились в тяжкому матеріальному становищі, покращення умов їх проживання, створить умови соціального захисту   окремих категорій населення .

7.Організація контролю за виконанням програми

Організацію контролю за виконанням програми здійснює постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення  та виконавчий комітет Шалигинської селищної ради.

 

Селищний голова                                                                                                                       Ю.В.Матвієнко

 

 

 

 

 

 

Додаток1

 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми

                                                                                                     тис.грн

Джерела фінансування Обсяг фінансування,всього В тому числі за роками
2018 2019 2020
Селищний бюджет 3347,5 1041,2 1118,1 1188,2

 

Додаток2

 

Заходи Програми

 

Заходи Необхідні документи Відповідальний виконавець, підстава для виплат Сума виплат
Надання допомоги у разі стихійного лиха та непередбачених ситуацій, внаслідок чого заподіяно шкоди майну та здоров’ю постраждалих Заява, ксерокопії 1,2,11сторінки паспорту, довідка про присвоєння коду, рахунок в установі банку, довідка чи акт що підтверджують факт стихійного лиха Виконавчий комітет селищної ради до 500 згідно рішення виконкому
Надання одноразової грошової допомоги в зв’язку з тяжкою або тривалою хворобою, скрутним матеріальним становищем Заява, ксерокопії 1,2,11сторінки паспорту, довідка про присвоєння коду, рахунок в установі банк, акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, довідка про склад сім’ї, довідка про доходи, довідка з медичної установи Виконавчий комітет селищної ради До 1000грн. не більш ніж один раз в два роки. Згідно рішення виконкому
Виплата допомоги на поховання осіб, незастрахованих в системі соціального страхування Заява, ксерокопії 1,2,11сторінки паспорту, довідка про присвоєння коду, рахунок в установі банку, оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання, копія свідоцтва про смерть, довідка з центру зайнятості, довідка яка підтверджує факт поховання, довідка про склад сім’ї Виконавчий комітет селищної ради відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р.99 Згідно рішення виконкому.
Надання допомоги на поліпшення матеріального стану дітей – сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків Заява, ксерокопії 1,2,11сторінки паспорту, довідка про присвоєння коду, рахунок в установі банку, копія рішення про встановлення опіки чи піклування, копія свідоцтва про народження дитини, довідка про склад сім’ї  Виконавчий комітет селищної ради Згідно рішення виконкому про надання допомоги на поліпшення матеріального стану дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Виплата матеріальної допомоги інвалідам   1 групи для проходження гемодіалізу Заява, ксерокопії 1,2,11сторінки паспорту, довідка про присвоєння коду, рахунок в установі банку, довідка медичної установи щодо проходження лікування, копія довідки про групу інвалідності Виконавчий комітет селищної ради Згідно рішення виконкому 1000грн.
Матеріальна допомога особам, яким виповнилось 90 і більше років Заява, ксерокопії 1,2,11сторінки паспорту, довідка про присвоєння коду, рахунок в установі банку УСЗН відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №42 від 15.01.2005р. 150грн.
Вирішення проблем сімей, члени яких мобілізовані до Збройнийх сил України у зв’язку із проведенням антитерроистичної операції  Заява, ксерокопії 1,2,11 сторінки паспорту, довідка про присвоення коду, рахунок в установі банку, оригінал довідки з військкомату про мобілізацію до Збройних Сил України Виконавчий комітет селищної ради Згідно рішення виконкому селищної ради