Monthly Archives: Липень 2018


ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

 

14.12.2017 року                                  смт Шалигине

Про  цільову програму   розвитку  земельних відносин Шалигинської селищної ради  на 2017 – 2020 роки  

 

 

 

Відповідно до статей 13, 14, 15 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про Генеральну схему планування території України», з метою реалізації державної містобудівної політики, враховуючи державні інтереси під час планування території Шалигинської об’єднаної територіальної громади, керуючись пунктом 22 частини І статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги необхідність коригування планування території Шалигинської об’єднаної територіальної громади з урахуванням існуючого використання території та розроблення планів щодо її подальшого розвитку і благоустрою,  селищна рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити цільову Програму розвитку земельних відносин на 2017-2020 роки (додається).
 2. Виконкому селищної ради та відділ земельних відносин, архітектури та містобудування Шалигинської селищної ради забезпечити виконання цільової Програми розвитку земельних відносин на 2017-2020 роки.
 3. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на селищного голову Матвієнка Ю.В.

 

 Селищний голова                                                                                                                         Ю.В.Матвієнко

 

 

 

 

 

 

 

                                      Додаток

до рішення  дванадцятої сесії

                      Шалигинської селищної

                          ради сьомого скликання

                               від 14 грудня 2017 р.

 

ПРОГРАМА

розвитку  земельних відносин

 Шалигинської селищної ради  на 2017 – 2020 роки   

                                          

ВСТУП

У соціально-економічному розвитку суспільства земельним ресурсам завжди належала провідна роль. Тому характер і масштаби земельних перетворень визначають темпи та ефективність розвитку національної економіки, формування ринкових відносин.

Реформування земельних відносин у державі здійснюються протягом понад 20 років. Основним принципом, який визначає напрямки земельного реформування є подолання державної монополії щодо власності  на землі і встановлення багатосуб’єктності прав власності на землю.

З прийнятим з 25 жовтня 2001 року Земельним кодексом України, який набрав чинності з 1 січня 2002 року, визначилася земельна політика держави, яка і в подальшому повинна концентруватися  на остаточному розв’язанні проблеми розвитку відносин власності на землю, формуванні цивілізованого ринку земель, розвитку іпотечного кредитування, удосконаленні системи земельних платежів, підвищення ефективності державного управління земельними ресурсами, поліпшеній організації державного контролю за використанням і охороною земель.

Після набрання чинності Земельного кодексу України, Верховною Радою прийнято понад 20 законів, які регулюють земельні відносини та використання земель і які є базовими для формування ринку земель. Ключовими серед них закони: „Про землеустрій”, „Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власника земельних часток (паїв)”, „Про охорону земель”, „Про державний контроль за використанням та охороною земель”, „Про особисте селянське господарство”, „Про фермерське господарство”, „Про оцінку земель”, „Про оренду землі”. Разом с тим, потребують вирішення ще багато невідкладних і доволі складних завдань.

По-перше, проведення земельної реформи пов’язане зі значним збільшенням кількості землекористувань та землеволодінь, виконання великої кількості обґрунтувань,  технічних розрахунків, виготовлення картографічних матеріалів, юридичного посвідчення прав на земельні ділянки та їх державної реєстрації тощо.

По-друге, проведення землевпорядних робіт в умовах реформування земельних відносин потребує відповідного фінансування як з боку держави, так і з боку місцевих бюджетів, а також за рахунок власних коштів землекористувачів та землевласників.

З метою визнання основних засад реформування земельних відносин на основі раціонального та ефективного використання землі, гарантування громадянам, юридичним особам, територіальним громадам сіл, селищ права власності на землю, формування ефективного механізму регулювання земельних відносин і державного управління земельними ресурсами.

1.Загальна характеристика території Шалигинської селищної ради

Селище міського типу Шалигине є адміністративним центром територіальної громади та розташоване на лівому березі річки Обеста (басейн Десни), у південно-західній частині Глухівського району, на відстані 25 км від м. Глухів і 150 км від м. Суми.

Рельєф території Шалигинської ОТГ, в основному, характеризується слабо- хвилястою поверхнею зі схилами до 3°. Підгрунтові води залягають на глибині понад 3 метри.

Клімат по території громади помірно-континентальний, характеризується помірно холодною зимою та теплим літом з виразними  посухами. Середня  температура найтеплішого  місяця (липня) – +19,5°С, найхолоднішого (січня) – -6,7°С. Середньорічна кількість опадів становить 646,8 мм.

Площа території Шалигинської територіальної громади складає 25752,28 га, що становить 15 % площі Глухіського району. Структура земельного фонду території громади свідчить, що 55 відсотків займає рілля. Розораність  сільськогосподарських угідь – 78 відсотка. Ліси та інші лісовкриті площі по громаді становлять 5688,98 га.  Лісистість території  – 22 відсотка.

На долю сільськогосподарських підприємств припадає 45 відсотків земель, у тому числі   недержавних 38 відсотків.

У  власності й користуванні  громадян для ведення особистого селянського (підсобного) господарства знаходиться  1058,66 га (4,11 відсотка загальної площі); для індивідуального житлового будівництва та обслуговування жилого будинку – 121 га (0,47 відсотка).

Землі  закладів, установ, організацій складають 28,93 га. (0,11 відсотка), землі державної власності, які не надані у власність і користування (землі запасу, резервного  фонду та загального  користування), займають 734,74 га (2,85 відсотка).

Кількість власників землі та  землекористувачів територіальної громади – 5531.

ПАСПОРТ

програми розвитку земельних відносин на 2017-2020 роки

 

1. Ініціатор розроблення програми Відділ земельних відносин, архітектури та містобудування селищної ради
2. Дата, номер назва розпорядчого до-кумента про розроблення програми Земельний кодекс України, Закон України «Про землеустрій», Водний кодекс України
3. Розробник програми Відділ земельних відносин, архітектури та містобудування селищної ради
4. Співрозробник програми
5. Відповідальний виконавець програми  Шалигинська селищна рада
6. Учасники програми Відділ земельних відносин, архітектури та містобудування селищної ради
7. Терміни реалізації програми 2017-2020 роки

 

Обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування Обсяг фінансування, грн.
2017 2018 2019 2020
Бюджет громади 250000 40000 70000 70000 70000

 

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Відділ земельних відносин, архітектури та містобудування забезпечує проведення на території громади реформування та розвиток земельних відносин. Розроблення програми розвитку земельних відносин на 2017-2020 роки (далі – програма) обумовлено виконанням статті 35 Закону України “Про землеустрій”, Закону України “Про оцінку земель”, Водний кодекс України, постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель”.

Для забезпечення подальшого розвитку земельних відносин потрібно зосередити увагу на таких проблемах:

– проведення нормативної грошової оцінки земель;

– розробка проекту землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів в межах адміністративно-територіальної одиниці, картографічні матеріали розроблені в масштабі 1:10000);

– розробка документації із землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг вздовж річок навколо озер та інших водойм;

– підготовка лотів для продажу на аукціоні;

– виготовлення документації із землеустрою;

– проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок які пропонуються для продажу;

– розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комунальну власність    для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Проблемні питання можна вирішити шляхом розроблення і виконання програми.

 1. Визначення мети програми

Програма розроблена з метою створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки громади.

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

4.1. Шляхи та засоби розв’язання проблеми

Передбачені в програмі заходи направлені на розвиток земельних відносин та раціональне використання і охорону земель, а саме:

проведення нормативної грошової оцінки земель смт Шалигине, сіл Ємадикине, Сваркове, Соснівка, Катеринівка, Старикове, Ходине, Гудове, Волківка дасть можливість забезпечити реалізацію правових відносин, які виникають з приводу відчуження земельних ділянок, у тому числі їх передачі у спадщину, міни, дарування, купівлі-продажу земельних ділянок та прав на них, є встановленим законодавством засобом для визначення ставок земельного податку та орендної плати, ціноутворення, визначення втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель;

– розробка проекту землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів в межах адміністративно-територіальної одиниці, картографічні матеріали розроблені в масштабі 1:2000 та 1:5000 дозволить оновити картографічні матеріали населених пунктів громади;

– розробка документації із землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг вздовж річок навколо озер та інших водойм дозволить створити та упорядкувати прибережні захисні смуги водних об’єктів, забезпечить екологічну безпеку водних об’єктів, впорядкування режиму використання земельних ділянок, віднесених до прибережно-захисних смуг та водоохоронних зон;

підготовка лотів до продажу земельних ділянок дасть змогу істотно збільшити надходження коштів до бюджету громади, покращить питання пов’язані з регулюванням земельних відносин шляхом надання їм більшої прозорості, відкритості та адекватності, чим сприятиме розвитку економіки, підвищенню рівня довіри громадян та інвесторів;

виготовлення документації із землеустрою дасть можливість в освоєнні нових територій, реалізації генерального плану селища та сіл, зокрема, надасть альтернативні напрямки розширення сільської забудови на користь громади сіл та селища;

– проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які пропонуються для продажу.

Джерелом фінансування програми є кошти бюджету громади, також на впровадження заходів програми будуть залучатися надходження за відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. Програма розрахована та буде виконуватися  на період 2017-2020 років.

Загальний обсяг фінансування програми складає 250,0 тис. гривень.

5.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основним напрямком реалізації програми є проведення землеустрою на місцевому рівні.

Основними заходами програми є:

– проведення нормативної грошової оцінки земель (виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель);

– розробка проекту землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів в межах адміністративно-територіальної одиниці, картографічні матеріали розроблені в масштабі 1:10000);

– розробка документації із землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг вздовж річок навколо озер та інших водойм;

– підготовка лотів до продажу земельних ділянок;

– виготовлення документації із землеустрою;

– розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комунальну власність    для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;

– проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які пропонуються для продажу.

Реалізація завдань і заходів, передбачених програмою, дозволить здійснити використання та охорону земель на якісно новому рівні, надасть можливість зберегти та використовувати землю як складову частину природного ресурсу і територіального базису, основне національне багатство перетворити в самостійний фактор зростання економіки, а також сприяти залученню інвестицій у розвиток економіки громади та надасть можливість створити сприятливі умови для збільшення надходжень коштів до бюджету громади.

6.Напрями діяльності і заходи програми

Напрями діяльності та заходи програми викладені у додатку до програми.

7.Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація виконання програми покладається на відділ земельних відносин, архітектури та містобудування селищної ради. Моніторинг та контроль за виконанням Програми щорічно здійснюється Шалигинською селищною радою.

Відповідальність за виконання програми покладається на відділ земельних відносин, архітектури та містобудування селищної ради.

додаток 2

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДЕСЯТА  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

26.10.2017                                                    смт  Шалигине

 

Про затвердження Програми   захисту населення і

територій від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру,  забезпечення пожежної безпеки 

 Шалигинської об’єднаної  територіальної громади                                                                                              на 2017-2020 роки

 

З метою покращення стану цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території  об’єднаної територіальної громади, керуючись пунктом  22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму захисту населення і територій     від надзвичайних ситуацій техногенного    та природного характеру,    забезпечення пожежної безпеки  Шалигинської об’єднаної територіальної громади   на 2017-2020 роки

 1. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань виконавчих органів ради, а контроль – на постійну комісію з питань комунальної власності житлово-комунального господарства, земельних відносин та охорони навколишнього  природного  середовища.

 

Селищний голова                                                                                                           Ю.В. Матвієнко

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Додаток                                                                                                                              до рішення селищної ради

26.10 .2017р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОГРАМА

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Шалигинської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки

 

 

 

1.Паспорт Програми

2.Загальні положення

 1. Основна мета та завдання Програми

4.Основні заходи  програми

5.Термін реалізації Програми

 1. Фінансове забезпечення Програми.
 2. Очікуванні результати Програми
 3. Контроль за виконанням Програми

 

 

І. Паспорт

1. Ініціатор розроблення програми  Шалигинська селищна рада
  2. Розробник програми Виконавчий комітет, управління фінансів та економічного розвитку  Шалигинської  селищної ради
3. Відповідальний виконавець програми Шалигинська селищна рада
4. Учасники програми Шалигинська селищна рада
Глухівський районний сектор Управління ДСНС у Сумській області
Підприємства, установи та організації громади
5. Термін реалізації програми 2017 -2020роки
6. Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні програм Селищний бюджет
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,всього: 490,0 тис.грн.

 

1.Загальні положення

Реалізація Програми дасть можливість вирішити комплекс питань, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій на території Шалигинської  об’єднаної територіальної громади та пожежною безпекою, сприятиме матеріально-технічному  забезпеченню Професійного пожежного поста смт Шалигине, вирішенню інших завдань розвитку цивільного захисту.

На території Шалигинської ОТГ протягом року  зареєстровано 10 пожеж. Пожежна техніка , пожежно-рятувальне озброєння та екіпіровка  застаріле, що вкрай негативно впливає на організацію  гасіння пожеж, проведення інших  аварійно-рятувальних робіт , що тягне за собою створення небезпеки людям, нанесенню  великих матеріальних збитків.

Потребує приведення  до належного стану система протипожежного водопостачання. Засоби протипожежної безпеки закладів соціально-культурної сфери потребують оновлення та заміни.

 1. Мета Програми.

Метою цільової програми цивільного захисту населення і територій Шалигинської ОТГ від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017-2020 роки є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі – надзвичайні ситуації), підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період.

3.Завдання Програми.

Мета Програми може бути досягнута шляхом вирішення наступних завдань :

 • розвиток на території ОТГ єдиної системи запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та пожеж і ліквідації їх наслідків ;
 • удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням техногенної та пожежної безпеки;
 • пропаганда безпеки життєдіяльності населення, навчання громадян основам безпечної поведінки через засоби масової інформації, соціальну рекламу та проведення масових громадських заходів;
 • створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків
 • досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення у сфері пожежної безпеки.
 1. Заходи по виконанню Програми

Заходи Програми сформовані відповідно до її мети та забезпечують створення територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків. Заходи Програми наведені в таблиці.

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити  до виконання Програми,тис.грн/ заходи 2017рік 2018 рік 2019рік 2020рік Усього витрат на виконання Програми.
Обсяг ресурсів,усього: 106,0 119,5 125,5 139 490,0
В т.ч. I. Матеріально-технічне забезпечення  Професійного пожежного поста смт Шалигине,з них 50,0 35,0 40,0 45,0 170,0
Закупівля форменого одягу та інвентарю для особового складу 15,0 15,0
Закупівля паливно-мастильних матеріалів. 15,0 15,0 20,0 25,0 75,0
Придбання запчастин ,матеріалів для пожежної техніки 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0
2.Підвищення стану пожежної безпеки на території селищної ради 12,5 11,5 12,5 11,0 47,5
Закупівля первинних засобів пожежогасіння 5,0 4,0 4,0 2,5 15,5
Проведення технічного обслуговування вогнегасників на об’єктах соціально-культурної сфери 2,5 2,5 3,5 3,5 12,0

підтримання в робочому стані існуючих джерел протипожежно-го водопостачання.

 

5,0 5,0 5,0 5,0 20,0
3.Запобіжні заходи у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій 43,5 73,0 73,0 83,0 272,5
Наочна агітація для проведення навчань по запобіганню надзвичайних ситуацій 3,5 3,0 3,0 3,0 12,0
проведення для працівників органів місцевого самоврядування,  підприємств та установ щорічних нарад, семінарів з питань забезпечення пожежної безпеки.

Забезпечити вивчення правил пожежної безпеки (з проведенням практичних занять) в навчальних закладах

 

Резервний фонд на ліквідацію наслідків НС 40,0 70,0 70,0 80,0 260,0
 1. Термін реалізації Програми

Програму передбачається реалізувати протягом 2017-2020 років.

6.Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється за рахунок селищного бюджету та інших джерел не заборонених законодавством. Головним розпорядником коштів визначається Шалигинська селищна рада. Забезпечення фінансування  Професійного пожежного посту 19-ої Державної пожежно-рятувальної частини здійснюється шляхом передачі Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм  соціально-економічного та культурного розвитку  регіонів.

Видатки  на фінансування Програми щорічно затверджуються  бюджетом селищної громади і можуть коригуватись в залежності від фінансових можливостей  місцевого бюджету

7.Очікувані результати виконання Програми.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити належний рівень безпеки населення, захищеності територій, об’єктів виробництва і соціально-культурної сфери від надзвичайних ситуацій; знизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізувати їх наслідки; удосконалити механізм здійснення моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій; підвищити ефективність використання коштів, які спрямовуються на здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;  підвищити стан пожежної безпеки на території об’єднаної громади; підвищити заходи по запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій.

 1. Контроль за виконанням Програми

Відповідальним виконавцем Програми є Шалигинська селищна рада. Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань комунальної власності житлово-комунального господарства, земельних  відносин та охорони навколишнього  природного  середовища.  Виконавчий  комітет  щорічно  до 01 лютого  готує  інформацію  про  хід виконання  заходів Програми за звітний рік.

 

Селищний голова                                                                                                                       Ю.В.Матвієнко

 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО Району СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

25.09.2017 року                                       смт Шалигине       

 

Про  цільову програму підтримки   індивідуального житлового   

 будівництва    «Власний дім» на 2017-2018 роки                                                                             

Розглянувши поданий  виконавчим комітетом  Шалигинської селищної ради проект цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2017-2018 роки, на виконання Указу Президента України від 27 березня 1998 року № 222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»; постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 року № 376 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»; постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року № 1211 «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фонді підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»; постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі»; Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 6 серпня 2014 року № 385; Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період 2020 року, затвердженої рішенням Сумської обласної ради від 9 квітня 2015 року (зі змінами від 16.07.2015), та Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2015-2017 роки, затвердженого рішенням Сумської обласної ради від 9 квітня 2015 року (зі змінами від 16.07.2015, 28.08.2015, 24.02.2017), враховуючи рішення Сумської обласної ради від 28.04.2017р. «Про обласну цільову програму підтримки індивідуального житлового  будівництва власний дім»  на 2017-2018 роки,  з метою поліпшення житлових умов жителів Шалигинської об’єднаної територіальної громади , керуючись пунктом 22 статті 26, статтею 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Шалигинська селищна рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити цільову програму підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2017-2018 роки (додаток 1).
 2. 2. Організацію виконання даної програми покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Матосову Г. О..

3.Контроль  за виконанням  цього рішення покласти  на постійну комісію селищної ради з питань прав людини, законності, боротьби з корупцією, депутатської діяльності та етики (голова Слукіна Т.П.).

 

Селищний голова                                                                                                                  Ю.В.Матвієнко

 

 

                                                  Додаток1

до рішення селищної ради

  25.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

Цільова програма підтримки індивідуального житлового
будівництва «Власний дім» на 2017-2018 роки

 

 

 

 

 

                 

1.Паспорт

цільової програми підтримки індивідуального житлового
будівництва «Власний дім» на 2017-2018 роки
(далі – Програма)

 

1 Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Шалигинської селищної ради
2 Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Рішення Сумської обласної ради від 28.04.2017р «Про обласну цільову програму підтримки    індивідуального житлового  будівництва «Власний дім»     на 2017-2018 роки
3 Розробники Програми Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради
4 Співрозробники Програми
5 Відповідальний виконавець Програми Сумське обласне комунальне підприємство «Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості»
6 Учасники Програми

·         громадяни України – індивідуальні сільські забудовники

·          Шалигинська селищна рада

7 Термін реалізації 2017-2018 роки
8 Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми Селищний бюджет
9 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, тис. гривень  Всього – 200тис.грн

 

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Програма розроблена на виконання Указу Президента України від 27 березня 1998 р. № 222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», постанов Кабінету Міністрів України від       22 квітня 1997 р. № 376 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», від 3 серпня 1998 р. № 1211 «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», від 5 жовтня 1998 р.  № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі», розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.2015р. № 995-р «Про схвалення Концепції розвитку сільських територій», Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року та План її реалізації на 2015-2017 роки, затвердженої рішенням Сумської обласної ради від  09 квітня 2015 року (зі змінами від 16.07.2015

Виняткова суспільна актуальність і доцільність розроблення цієї Програми обумовлені такими факторами:

– низька забезпеченість жителів громади  упорядкованим житлом;

-відсутність традиційних централізованих джерел фінансування будівництва індивідуального житла;

– необхідність вирішення проблеми дефіциту педагогічних кадрів сільських (селищних) загальноосвітніх навчальних закладів та медичних працівників сільських (селищних) закладів охорони здоров’я первинної медицини;

– складність отримання та висока вартість банківських кредитів для фінансування індивідуального житлового будівництва та іпотечних кредитів у сучасних умовах фінансово-економічної кризи та кризи банківської системи в державі;

Програма спрямована на:

– реалізацію державної політики України в галузі індивідуального житлового будівництва на селі, збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва на селі;

– підвищення рівня привабливості проживання, стандартів життя в сільській місцевості, поліпшення інженерного забезпечення та благоустрою житла в в об’єднаній громаді;

– вирішення проблем кадрового забезпечення об’єднаної громади педагогічними та медичними  працівниками;

 1. Визначення мети Програми

Метою Програми є забезпечення мобілізації фінансових ресурсів селищного бюджету, шляхом запровадження механізму ефективного використання бюджетних коштів за рахунок їх прозорого, неупередженого та раціонального розподілу між індивідуальними забудовниками дозволять підвищити рівень розвитку інфраструктури, привабливості проживання, стандартів життя в св об’єднаній громаді, поліпшать інженерне забезпечення та благоустрій житла в, стимулюватимуть збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва, сприятимуть зростанню спроможності та розвитку Шалигинської об’єднаної територіальної громади.

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

4.1. Шляхи і засоби розв’язання проблеми

Реалізація Програми розрахована на 2017-2018 роки.

Оптимальним шляхом розв’язання проблем, визначених розділом 2 Програми, та досягнення мети, визначеної розділом 3 Програми, з урахуванням соціально-економічних, природно-географічних та суспільно-політичних умов є:

1) надання фінансової (кредитування) та організаційної (інформаційний супровід та координація) підтримки індивідуальним забудовникам громади шляхом надання довгострокових кредитів за рахунок коштів селищного бюджетів;

2) запровадження механізму ефективного використання бюджетних коштів за рахунок їх прозорого, неупередженого та раціонального розподілу між індивідуальними  забудовниками.

3)сприяння розвитку об’єднаної територіальної громадиі, підвищення рівня її спроможності, у межах цієї Програми – забезпеченості об’єднаної територіальної громади кадровими ресурсами, передусім педагогічними та медичними працівниками.

 

Кредити за Програмою надаються індивідуальним забудовникам,що проживають на території громади, для фінансування спорудження (будівництва), добудови (завершення будівництва), реконструкції, підключення до інженерних мереж житлових будинків з надвірними підсобними приміщенням, інженерними мережами або без таких; спорудження (будівництво), добудова (завершення будівництва), реконструкція інженерних мереж з метою підключення до них житлового будинку; придбання житлових будинків (в тому числі незавершених будівництвом з надвірними підсобними приміщеннями, інженерними мережами або без таких.

Надання кредитів та супровід позичальників здійснюється Сумським обласним комунальним підприємством «Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості».

4.2. Обсяги та джерела фінансування Програми

Для фінансування Програми необхідні кошти в сумі 200 тис. гривень (додаток 1).

Джерелом фінансування кредитів індивідуальним забудовникам є бюджетні ресурси селищного бюджету .

Використання бюджетних коштів здійснюється за процедурою, передбаченою Правилами надання та повернення довгострокових кредитів за Програмою відповідно до законодавства (додаток 2)

 1. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Реалізація Програми у 2017-2018 роках дозволить мобілізувати ресурси селищного бюджету, який шляхом запровадження механізму ефективного використання бюджетних коштів за рахунок їх прозорого, неупередженого та раціонального розподілу між індивідуальними забудовниками дозволять підвищити рівень розвитку сільської інфраструктури, привабливості проживання, стандартів життя в сільській місцевості, поліпшать інженерне забезпечення та благоустрій житла в сільській місцевості, стимулюватимуть збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва на території об’єднаної територіальної громади.

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями зазначеними у цій програмі.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює СОКП «Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості», а за цільовим ефективним використанням коштів – головний розпорядник коштів- Шалигинська селищна рада.

Згідно з наказом Міністра економіки України від 04.12.2006  № 367  «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» для узагальнення звіту про виконання програми, СОКП «Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості» щорічно надає інформацію Шалигинській селищній раді.

 

Селищний голова                                                                                                                          Ю.В.Матвієнко

 

 

 

 

Додаток 1

до цільової програми підтримки індивідуального

житлового будівництва «Власний дім» на 2017- 2018 роки

 

 

Ресурсне забезпечення

цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2017-2018 роки

тис. гривень’

Джерела фінансування Програми Етапи виконання Програми Всього
2017 рік 2018 рік
Обсяг ресурсів, усього 100 100 200

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до  цільової програми підтримки індивідуального

житлового будівництва «Власний дім» на 2017— 2018 роки

 

ПРАВИЛА

надання та повернення довгострокових кредитів по цільовій програмі підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2017-2018 роки

Ці Правила розроблені відповідно до Указу Президента України від 27 березня 1998 року № 222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», постанови Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 1998 року №            1597 «Про затвердження Правил наданнядовгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» та обласної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2017-2018 роки, затвердженої рішенням Сумської обласної ради (далі по тексту – Програма), та з урахуванням місцевих умов, зазначених у Програмі.

І.   Загальні положення

 1. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

Фонд – Сумське обласне комунальне підприємство «Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості»;

сільська місцевість – територія, на яку поширюється юрисдикція районної ради або представницького органу місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади (відповідної сільської, селищної, міської ради) та на якій діє відповідна місцева програма підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім», затверджена рішенням відповідного органу місцевого самоврядування, за винятком території міст районного та обласного значення;

об’єкт будівництва – розташований у сільській місцевості житловий будинок з надвірними підсобними приміщеннями або без таких, з інженерними мережами або без таких, який споруджується (будується), добудовується, реконструюється, підключається до інженерних мереж, та (або) інженерні мережі, які споруджуються (будуються), добудовуються, реконструюються з метою підключення до них житлового будинку у сільській місцевості;

об’єкт купівлі-продажу – розташований у сільській місцевості житловий будинок (у тому числі незавершений будівництвом) з надвірними підсобними приміщеннями або без таких, з інженерними мережами або без таких, разом з земельною ділянкою, на якій він розташований;

індивідуальний забудовник – громадянин України, який споруджує (будує), добудовує, реконструює, підключає до інженерних мереж об’єкт будівництва, або який придбаває об’єкт купівлі-продажу;

об’єкт кредитування – спорудження (будівництво), добудова (завершення будівництва), реконструкція, підключення до інженерних мереж об’єкта будівництва або придбання об’єкта купівлі-продажу за результатами оцінки, проведеної відповідно до законодавства;

висновок про кредитоспроможність індивідуального забудовника – висновок Фонду про відповідність індивідуального забудовника встановленим цими Правилами вимогам та наявність у індивідуального забудовника права на отримання кредиту;

кредит – сума коштів, що надається Фондом індивідуальному забудовнику для фінансування об’єкта кредитування;

кредитний договір – укладений відповідно до цих Правил між Фондом та індивідуальним забудовником (позичальником) договір, який визначає суму кредиту, умови надання кредиту позичальникові, умови погашення позичальником заборгованості за кредитом та сплати за користування ним, умови забезпечення виконання зобов’язань позичальника, а також інші умови відповідно до законодавства та цих Правил;

договір про забезпечення виконання зобов’язань – договір, укладений Фондом відповідно до цих Правил та законодавства з позичальником та (або) третіми особами щодо забезпечення належного виконання зобов’язань позичальника перед Фондом за кредитним договором (договір поруки, іпотечний договір);

позичальник – індивідуальний забудовник, з яким Фондом укладено кредитний договір відповідно до цих Правил;

обласна комісія              з  відбору       індивідуальних         забудовників,яким

надається право на одержання кредиту (далі – Обласна комісія) – постійно діючий орган, створений на підставі спільного розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації та голови Сумської обласної ради для затвердження висновку Фонду про кредитоспроможність індивідуального забудовника;

місцева комісія з відбору індивідуальних забудовників,яким надається право на одержання кредиту (далі – Місцева комісія) – постійно діючий орган, рішенням виконавчого органу місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади для оцінки та проведення відбору індивідуальних забудовників, що матимуть право на отримання кредиту;

гарантійний лист – офіційний лист Фонду, що направлений індивідуальному забудовнику та підтверджує зобов’язання Фонду щодо укладання кредитного договору та видачі кредиту у разі надання індивідуальним забудовником належним чином завірених копій укладених договорів на виконання робіт щодо спорудження (будівництва), добудови (завершення будівництва), реконструкції, підключення до інженерних мереж об’єкта будівництва та (або) придбання об’єкта купівлі-продажу за результатами оцінки, проведеної відповідно до законодавства.

 

 1. Надання Фондом кредитів є прямим, адресним (цільовим), зворотним і здійснюється у межах наявних кредитних ресурсів Фонду.
 2. Позичальниками можуть бути індивідуальні забудовники, які одночасно відповідають наступним вимогам:
 • постійно проживають та мають реєстрацію такого місця проживання (або переселяються для постійного проживання з подальшою реєстрацією такого нового місця проживання) у сільській місцевості;
 • працюють у сільській місцевості, а саме:
 • в органах місцевого самоврядування;
 • на підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства, переробних і обслуговуючих галузей агропромислового комплексу;
 • в особистих селянських або фермерських господарствах;
 • на підприємствах, в установах та організаціях соціальної сфери;
 • у навчальних закладах (педагогічні працівники);
 • у закладах охорони здоров’я (медичні працівники);
 • у закладах культури.
 1. Дія цих Правил поширюється на громадян України, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, а також на осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з дотриманням пункту 3 цих Правил.
 2. Право одержання кредиту відповідно до цих Правил надається індивідуальному забудовникові тільки один раз.

Визначені у цих Правилах умови надання кредиту не поширюються на громадян України, які отримали на будівництво індивідуального житла позики, у тому числі банківські кредити, з пільгами за рахунок коштів бюджетів відповідно до інших нормативно-правових актів.

 1. Кредити надаються позичальникам грошовими коштами у безготівковій формі за рахунок коштів  селищного бюджету  Шалигинської об’єднананої територіальної громади залежно, які фактично проживають та зареєстровані на території об’єднаної громади (або переселяється для постійного проживання з подальшою реєстрацією такого місця проживання), а також працює індивідуальний забудовник, та на яку поширюється юрисдикція органу місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади,У разі наявності фактичного ресурсного забезпечення Програми із державного бюджету, позичальники з числа педагогічних працівників сільських (селищних) загальноосвітніх навчальних закладів, медичних працівників сільських (селищних) закладів охорони здоров’я первинної медицини, працівників виконавчих органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад можуть отримати кредити грошовими коштами у безготівковій формі за рахунок коштів державного бюджету відповідно до цих Правил залежно від черговості надходження до Фонду документів, передбачених пунктом 15 цих Правил.
 2. Позичальники з числа педагогічних працівників сільських (селищних) загальноосвітніх навчальних закладів або медичних працівників сільських (селищних) закладів охорони здоров’я первинної медицини, працівників виконавчих органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад мають право на відшкодування плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору з обласного бюджету у порядку, затверджених Сумською обласною радою.
 3. Фонд здійснює фінансування за кредитним договором лише за умови оформлення забезпечення виконання зобов’язання позичальника відповідно до цих Правил та законодавства.
 4. Індивідуальні забудовники Шалигинської об’єднаної територіальної громади мають право брати участь в обласній  Програмі у зв’язку з тим,що Шалигинською селищною радою  прийнята місцева програма підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» з дотриманням цих Правил.
 5. Умови надання кредиту індивідуальним забудовникам
 6. Кредит індивідуальному забудовнику надається за умови:
 • відповідності індивідуального забудовника вимогам, установленим пунктом 3 цих Правил;
 • підтвердження індивідуальним забудовником своєї платоспроможності.
 1. Індивідуальний забудовник, якому видано кредит на спорудження (будівництво), добудову (завершення будівництва), реконструкцію житлового будинку, придбання житлового будинку (в тому числі незавершеного будівництвом), зобов’язаний зареєструвати місце проживання у даному житловому будинку відповідно до законодавства та протягом місяця з дня реєстрації місця проживання подати Фонду засвідчену в установленому порядку копію документа, що підтверджує таку реєстрацію.
 2. Кредит індивідуальному забудовнику надається на термін не більше 10 (десяти) років зі сплатою ним плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) у розмірі 3 (трьох) відсотків річних, а також плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору у щомісячному розмірі 0,25 (нуль цілих двадцять п’ять сотих) відсотків від розміру кредиту, передбаченого кредитним договором.

Плата за надання послуг по супроводженню кредитного договору розраховується у відсотках від суми зобов’язань Фонду щодо надання кредиту за кредитним договором, незалежно від фактичної заборгованості позичальника за кредитом у поточному місяці.

 

Позичальник, який має трьох і більше дітей (у тому числі усиновлених та/або таких, що перебувають під його опікою/піклуванням), звільняється від сплати відсотків за кредитом протягом всього терміну дії кредитного договору, починаючи з дати подання Фонду копії підтвердних документів (свідоцтва про народження дітей, документів про усиновлення, встановлення опіки чи піклування).

Плата за користування кредитом не нараховується таким позичальникам (за умови їх звернення з відповідною заявою):

-військовослужбовцям; подружжю, в якому чоловік або дружина є військовослужбовцем (що підтверджується копією військового квитка), – з початку і до закінчення особливого періоду;

– резервістам та військовозобов’язаним; подружжю, в якому чоловік або дружина є резервістом чи військовозобов’язаним (що підтверджується довідкою військового комісаріату або військової частини про перебування на військовій службі), – з моменту призову під час мобілізації І до закінчення проходження військової служби в особливий період.

 1. Переважне право на отримання кредиту мають наступні індивідуальні забудовники:
 • педагогічні працівники сільських (селищних) навчальних закладів та медичні працівники сільських (селищних) закладів охорони здоров’я первинної медицини;
 • молоді спеціалісти, які працюють у сільській місцевості відповідно до підпункту 2 пункту 3 цих Правил;
 • особи, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • громадяни України, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб;
 • індивідуальні забудовники, які мають намір отримати кредит для завершення раніше розпочатого будівництва;

6)працівники виконавчих органів місцевого самоврядування

 1. Сума кредиту не може перевищувати кошторисної та договірної вартості об’єкта кредитування та граничного розміру кредиту у сумі 150 тис. гривень (з урахуванням вартості спорудження інженерних мереж та підключення їх до існуючих комунікацій), а для спорудження інженерних мереж та підключення їх до існуючих комунікацій – 50 тис. гривень.

ІП. Порядок оформлення і видачі кредиту

 1. Для підтвердження права на одержання кредиту індивідуальний забудовник подає, а Фонд приймає наступні документи:

1) заяву на ім’я керівника Фонду про надання кредиту, в якій індивідуальний забудовник зазначає свої прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України, дату видачі паспорта та орган, що видав

 

паспорт громадянина України, адресу фактичного проживання, адресу реєстрації постійного місця проживання (за наявності), місце роботи та посаду, об’єкт кредитування, адресу місця розташування об’єкта будівництва (об’єкта купівлі-продажу), необхідну суму кредиту, необхідний термін користування кредитом у межах терміну, зазначеного у пункті 12 цих Правил, пропоноване забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором відповідно до цих Правил (перелік майна, що пропонується для передачі в іпотеку, перелік фізичних осіб – поручителів, майнових поручителів);

 • копії паспортів громадянина України індивідуального забудовника та іншого з його подружжя (чоловіка, дружини);
 • копії довідок про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків індивідуальному забудовнику та іншому з його подружжя (чоловіку, дружині);
 • копію свідоцтва про одруження індивідуального забудовника, а у разі, якщо він не перебуває у шлюбі, – оригінал заяви на ім’я керівника Фонду про те, що він не перебуває в зареєстрованому шлюбі та не проживає з іншою особою однією сім’єю без реєстрації шлюбу;
 • оригінал довідки про склад сім’ї індивідуального забудовника з визначенням дати реєстрації постійного місця проживання та року народження кожного члена його сім’ї, що видана уповноваженим органом з питань реєстрації місця проживання;
 • оригінал письмової згоди іншого з подружжя (чоловіка, дружини) та всіх інших повнолітніх членів сім’ї індивідуального забудовника (згідно з довідкою про склад сім’ї) на отримання ним кредиту із зазначенням суми кредиту, терміну кредитування та об’єкта кредитування;
 • документи, необхідні для визначення рівня платоспроможності індивідуального забудовника (оригінал довідки про доходи індивідуального забудовника і членів його сім’ї, одержаної за попередні шість місяців, та(або) оригінал довідки, виданої органом місцевого самоврядування, про ведення індивідуальним забудовником особистого селянського господарства);
 • оригінал довідки, виданої органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, про відсутність у індивідуального забудовника нерухомого майна (житла), що належить йому на праві власності;
 • копію документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (крім випадків придбання об’єкта купівлі-продажу);
 • копію пакета проектно-кошторисної документації на об’єкт будівництва або копію будівельного паспорту (крім випадків придбання об’єкта купівлі-продажу);
 • оригінал довідки про працевлаштування відповідно до пункту 3 цих Правил;
 • оригінал заяви власника об’єкта купівлі-продажу про згоду продати об’єкт купівлі-продажу із зазначенням погоджених з позичальником ціни та інших істотних умов договору купівлі-продажу;
 • копії документів, що підтверджують статус осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого

 

пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (у разі наявності);

 • копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності);
 • копію звіту про оцінку об’єкта купівлі-продажу, виконаного суб’єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства та не раніше ніж за З (три) місяці до дати надання Фонду;
 • оригінал нотаріально посвідченої згоди всіх співвласників майна, що пропонується до надання в іпотеку Фонду (якщо таке майно перебуває у спільній власності) для забезпечення виконання індивідуальним забудовником своїх зобов’язань за кредитним договором, із зазначенням суми кредиту, розміру плати за користування кредитом (відсотків за кредитом), терміну користування кредитом, інших істотних умов договору, у тому числі зобов’язань позичальника перед Фондом щодо дострокового погашення кредиту та дострокової сплати інших платежів за кредитним договором у випадках, передбачених кредитним договором;
 • пакет документів по кожній фізичній особі, яка відповідно до цих Правил виступатиме поручителем перед Фондом за виконання індивідуальним забудовником своїх зобов’язань за кредитним договором, у тому числі:
 • оригінал заяви фізичної особи – поручителя у простій письмовій формі на Ім’я керівника Фонду, якою підтверджується надання такою фізичною особою згоди поручитися перед Фондом за виконання індивідуальним забудовником своїх зобов’язань за кредитним договором, із зазначенням суми кредиту, розміру плати за користування кредитом (відсотків за кредитом), терміну користування кредитом, інших істотних умов договору, у тому числі зобов’язань позичальника перед Фондом щодо дострокового погашення кредиту та дострокової сплати інших платежів за кредитним договором у випадках, передбачених кредитним договором;

-копії паспортів громадянина України фізичної особи – поручителя та іншого з його подружжя (чоловіка, дружини);

 • копії довідок про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків фізичній особі – поручителю та іншому з його подружжя (чоловіку, дружині);
 • копію свідоцтва про одруження фізичної особи – поручителя, а у разі, якщо він не перебуває у шлюбі, – оригінал заяви на ім’я керівника Фонду про те, що він не перебуває в зареєстрованому шлюбі та не проживає з іншою особою однією сім’єю без реєстрації шлюбу;
 • оригінал письмової згоди іншого з подружжя фізичної особи – поручителя (чоловіка, дружини) на надання ним поручительства із зазначенням відомостей, які зазначає поручитель у своїй заяві на ім’я керівника Фонду відповідно до цих Правил;
 • оригінал довідки про доходи фізичної особи – поручителя, одержаної за попередні шість місяців;
 • у разі укладання іпотечного договору (іпотечних договорів), за яким (якими) предметом іпотеки є житловий будинок (крім об’єктів незавершеногобудівництва) або земельна ділянка, для забезпечення виконання позичальником своїх зобов’язань за кредитним договором:
 • оригінал заяви іпотекодавця у простій письмовій формі на ім’я керівника Фонду, якою підтверджується надання такою фізичною особою згоди передати в іпотеку Фонду відповідне нерухоме майно для забезпечення виконання позичальником своїх зобов’язань перед Фондом за кредитним договором, із зазначенням суми кредиту, розміру плати за користування кредитом (відсотків за кредитом), терміну користування кредитом, інших істотних умов договору, у тому числі зобов’язань позичальника перед Фондом щодо дострокового погашення кредиту та дострокової сплати інших платежів за кредитним договором у випадках, передбачених кредитним договором;

-копії паспортів громадянина України та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків іпотекодавця та іншого з його подружжя (чоловіка, дружини), свідоцтва про народження малолітнього (неповнолітнього) члена сім’ї іпотекодавця (за наявності), свідоцтва про одруження іпотекодавця, свідоцтва про розлучення іпотекодавця (за наявності), свідоцтва про смерть подружжя іпотекодавця (за наявності);

-копію свідоцтва про одруження іпотекодавця, а у разі, якщо він не перебуває у шлюбі, – оригінал заяви на ім’я керівника Фонду про те, що він не перебуває в зареєстрованому шлюбі та не проживає з іншою особою однією сім’єю без реєстрації шлюбу;

-оригінал довідки про склад сім’ї іпотекодавця з визначенням дати реєстрації постійного місця проживання та року народження кожного члена його сім’ї, що видана уповноваженим органом з питань реєстрації місця проживання;

-оригінал письмової згоди іншого з подружжя (чоловіка, дружини) та всіх інших повнолітніх членів сім’ї іпотекодавця (згідно з довідкою про склад сім’ї) на передачу ним Фонду в іпотеку відповідного нерухомого майна для забезпечення виконання позичальником своїх зобов’язань перед Фондом за кредитним договором, із зазначенням відомостей, які іпотекодавець зазначає у своїй заяві на ім’я керівника Фонду відповідно до цих Правил;

 • оригінал рішення уповноваженого органу про дозвіл на іпотеку майна від імені малолітнього (неповнолітнього), якщо за ним зареєстрована у власності частка нерухомого майна, або він зареєстрований у житловому будинку, що передається в іпотеку;
 • у разі укладання іпотечного договору (іпотечних договорів), за яким (якими) предметом іпотеки є житловий будинок (крім об’єктів незавершеного будівництва), для забезпечення виконання позичальником своїх зобов’язань за кредитним договором – додатково до документів, вказаних у підпункті 18 пункту 15 цих Правил:
 • копію правовстановлюючого документа на житловий будинок (свідоцтво про право власності на житловий будинок, свідоцтво про право на спадщину, рішення суду, договір купівлі-продажу чи дарування тощо);

-копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про державну реєстрацію права власності на житловий будинок;

 

 • копію технічного паспорта на житловий будинок;

-оригінал витягу (довідки) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про державну реєстрацію права власності на житловий будинок;

-копію звіту про оцінку житлового будинку, виконаного суб’єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства та не раніше ніж за 3 (три) місяці до дати надання Фонду;

-копію документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розташований житловий будинок;

 • у разі укладання іпотечного договору (іпотечних договорів), за якими предметом іпотеки є земельна ділянка для забезпечення виконання позичальником своїх зобов’язань за кредитним договором – додатково до документів, вказаних у підпункті 18 пункту 15 цих Правил:
 • копію правовстановлюючого документа на земельну ділянку (свідоцтво про право на спадщину, рішення суду, договір купівлі-продажу чи дарування, державний акт про право власності на землю тощо);

-оригінал витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, сформований не раніше 3 (трьох) місяців до дати подання пакету документів Фонду;

 • копії звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки та рецензії на звіт, що виконані суб’єктами оціночної діяльності відповідно до законодавства та не раніше ніж за 3 (три) місяці до дати надання Фонду;

-оригінал витягу (довідки) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку;

-оригінал довідки, виданої органами Держгеокадастру або місцевого самоврядування, про те, що на земельній ділянці, яка буде предметом іпотеки, відсутні будь-які споруди;

-документи, що підтверджують набуття права власності на нерухоме майно у майбутньому (у разі оформлення в іпотеку майнових прав на об’єкт незавершеного будівництва).

Копії документів, які подаються Фонду, завіряються наступним чином:

-копії документів, вказаних у підпунктах 2-4, 9, 10, 13, 14, 15 пункту 15 цих Правил, засвідчує індивідуальний забудовник власноруч шляхом здійснення напису «Згідно з оригіналом» із зазначенням своїх ініціалів та прізвища, дати такого засвідчення та своїм підписом на кожній сторінці кожного документу;

-копії документів, вказаних у підпункті 17 пункту 15 цих Правил, засвідчує відповідна фізична особа – поручитель власноруч шляхом здійснення напису «Згідно з оригіналом» із зазначенням своїх ініціалів та прізвища, дати такого засвідчення та своїм підписом на кожній сторінці кожного документу;

-копії документів, вказаних у підпунктах 18-20 пункту 15 цих Правил, засвідчує відповідна фізична особа – майновий поручитель (іпотекодавець) власноруч шляхом здійснення напису «Згідно з оригіналом» із зазначенням своїх ініціалів та прізвища, дати такого засвідчення та своїм підписом на кожній сторінці кожного документу.

 

Фонд зобов’язаний перевіряти оригінали документів, завірені копії яких подає індивідуальний забудовник.

 1. Фонд не пізніше 5 (п’яти) робочих днів із дня прийняття поданих Індивідуальним забудовником документів, визначених пунктом 15 цих Правил, зобов’язаний отримати від Шалигинської селищної ради письмове підтвердження прийняття рішення про затвердження місцевої програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім», відповідність її умов умовам Програми та виділення коштів селищного бюджету на її фінансування.

У разі відповідності умов затвердженої місцевої програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» умовам обласної  Програми, в тому числі відповідності правил надання та повернення довгострокових кредитів, передбачених зазначеною місцевою програмою,  обласним Правилам, Фонд перевіряє подані індивідуальним забудовником документи на предмет їх відповідності пункту 15 цих Правил (щодо повноти поданого пакету документів) та аналізує платоспроможність індивідуального забудовника, за результатами чого складає висновок про кредитоспроможність індивідуального забудовника, який разом з отриманими від індивідуального забудовника документами передає Обласній комісії на затвердження.

Висновок про кредитоспроможність індивідуального забудовника не може бути позитивним, якщо останнім не надано до Фонду документів, які підтверджують можливість укладання договорів про забезпечення виконання зобов’язань, передбачених цими Правилами, в тому числі документів, передбачених пунктом 15 цих Правил.

 1. Якщо документи, передбачені пунктом 15 цих Правил, подані Фонду індивідуальним забудовником з числа педагогічних працівників сільських (селищних) загальноосвітніх навчальних закладів, медичних працівників сільських (селищних) закладів охорони здоров’я первинної медицини, працівників виконавчих органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, та за умови фактичної наявності коштів державного бюджету на фінансування Програми на рахунку Фонду, відкритому у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Сумській області, Фонд Ініціює розгляд Обласною комісією питання щодо прийняття рішення про надання такому індивідуальному забудовнику кредиту за рахунок коштів державного бюджету, одночасно з прийняттям рішення щодо затвердження висновку про кредитоспроможність такого індивідуального забудовника.

Якщо коштів державного бюджету недостатньо для надання кредиту у повному обсязі індивідуальному забудовнику з числа педагогічних працівників сільських (селищних) загальноосвітніх навчальних закладів, медичних працівників сільських (селищних) закладів охорони здоров’я первинної медицини, працівників виконавчих органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, кредит такому індивідуальному забудовнику надається за рахунок коштів  селищного бюджету Шалигинської селищної ради відповідно до цих Правил.

18.Правовий статус, процедура створення та організація роботи Обласної комісії визначається положенням, що є додатком 2 до Правил, які є додатком до обласної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2017-2018 роки.Засідання Обласної комісії проводяться не рідше 1 (одного) разу на місяць, за наявності поданих індивідуальними забудовниками документів, визначених пунктом 15 цих Правил.

Обласна комісія за результатами розгляду висновку про кредитоспроможність індивідуального забудовника та поданих індивідуальним забудовником документів приймає протокольне рішення про затвердження зазначеного висновку або відмовляє у його затвердженні з обґрунтуванням причин такої відмови, після чого повертає Фонду отримані від нього документи з оригіналом протокольного рішення Обласної комісії.

У разі, якщо на засіданні Обласної комісії будуть виявлені недоліки по суті змісту підготовленого Фондом висновку про кредитоспроможність індивідуального забудовника, його необґрунтованість або невідповідність дійсності з причин неправильного застосування Фондом Правил або тлумачення змісту документів, наданих індивідуальним забудовником, або з будь-яких інших причин, Обласна комісія має право повернути висновок про кредитоспроможність Індивідуального забудовника разом з пакетом наданих індивідуальним забудовником документів на доопрацювання Фонду.

У разі усунення недоліків, що стали підставою для повернення Обласною комісією на доопрацювання Фонду висновку про кредитоспроможність індивідуального забудовника, Фонд повторно подає Обласній комісії на затвердження висновок про кредитоспроможність такого Індивідуального забудовника разом з отриманими від останнього документами у порядку, встановленому цими Правилами.

19.Фонд повідомляє про прийняте Обласною комісією рішення про затвердження висновку про кредитоспроможність індивідуального забудовника виконавчий орган місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади шляхом направлення листа за підписом керівника Фонду з інформаційним висновком за формою,

 

визначеною у додатку 4 цих Правил, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня прийняття Обласною комісією рішення.

20..Якщо рішення про надання кредиту індивідуальному забудовнику за рахунок коштів державного бюджету не прийняте Обласною комісією у порядку, визначеному цими Правилами, виконавчий орган місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади приймає документи, визначені пунктом 19 цих Правил, та передає їх секретарю Місцевої комісії.

Правовий статус, процедура створення та організація роботи Місцевої комісії визначається положенням (додаток  1 до цих Правил).

 1. Місцева комісія приймає рішення про надання або про відмову у наданні індивідуальному забудовникові кредиту на підставі інформаційного висновку Фонду у термін не пізніше 1 (одного) місяця з дати його отримання.

Відсутність фактичного фінансування є підставою для Місцевої комісії відмовити індивідуальному забудовнику в отриманні кредиту.

Виконавчий орган місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади повідомляє індивідуального забудовника про прийняте Місцевою комісією рішення протягом 3 (трьох) робочих днів з дня його прийняття.

Про прийняте Місцевою комісією рішення виконавчий орган місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади інформує Фонд шляхом направлення на його адресу листа за підписом селищного голови з оригіналом протокольного рішення Місцевої комісії протягом 3 (трьох) робочих днів з дня прийняття місцевою Комісією рішення.

 1. У разі прийняття Місцевою комісією рішення про надання індивідуальному забудовникові кредиту, Шалигинська селищна рада перераховує на рахунок Фонду, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Сумській області, кошти у сумі, що дорівнює сумі кредиту відповідного індивідуального забудовника.

23.У разі прийняття Обласною комісією рішення про затвердження висновку про кредитоспроможність індивідуального забудовника з числа педагогічних працівників сільських (селищних) загальноосвітніх навчальних закладів, медичних працівників сільських (селищних) закладів охорони здоров’я первинної медицини, працівників виконавчих органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, Обласна комісія може одразу прийняти рішення про надання кредиту за рахунок коштів державного бюджету або про відмову у його наданні такому індивідуальному забудовникові. Таке рішення може бути прийняте за умови фактичної наявності коштів державного бюджету на фінансування Програми на рахунку Фонду, відкритий у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Сумській області.

 

У разі прийняття Обласною комісією рішення про відому у наданні кредиту індивідуальному забудовникові за рахунок коштів державного бюджету у протоколі засідання Обласної комісії зазначаються причини такої відмови.

Обласна комісія за результатами прийняття рішення про надання кредиту індивідуальному забудовникові за рахунок коштів державного бюджету повертає Фонду отримані від нього документи з оригіналом протокольного рішення Обласної комісії.

Фонд повідомляє індивідуального забудовника про прийняте Обласною комісією рішення про надання кредиту за рахунок коштів державного бюджету протягом 3 (трьох) робочих днів з дня його прийняття.

24.Фонд протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання документів,

визначених пунктом 21 цих Правил  формує кредитну справу та направляє рекомендованим поштовим відправленням з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення на адресу індивідуального забудовника або на підставі завчасно поданої індивідуальним забудовником заяви     вручає індивідуальному забудовнику чи йогопредставнику, що має належним чином посвідчені повноваження, особисто гарантійний лист.

25.Індивідуальний забудовник зобов’язаний укласти договори на виконання робіт щодо спорудження (будівництва), добудови (завершення будівництва), реконструкції, підключення до інженерних мереж об’єкта будівництва та (або) придбання об’єкта купівлі-продажу не пізніше одного місяця з дати фактичного отримання індивідуальним забудовником чи його представником,    що має належним        чином посвідчені повноваження, гарантійного листа.

У разі укладання договорів, указаних в абзаці першому цього пункту, до моменту фактичного отримання індивідуальним забудовником чи його представником,                що має належним     чином                                   посвідчені      повноваження,гарантійного листа, ризик настання несприятливих наслідків, пов’язаних з можливою відмовою щодо укладання кредитного договору та (або) надання кредиту, несе індивідуальний забудовник, та Фонд не відшкодовує такому індивідуальному забудовнику заподіяну йому у зв’язку із цим шкоду (збитки).

26.Рішення Місцевої комісії про надання кредиту та надання індивідуальним забудовником Фонду оригіналів документів, указаних у пункті 25 цих Правил, або їх належним чином завірених копій, є підставою для укладання Фондом з індивідуальним забудовником кредитного договору.

Якщо договір, копію якого індивідуальний забудовник має надати Фонду, укладений у письмовій формі та нотаріально посвідчений, індивідуальний забудовник надає Фонду нотаріально посвідчену копію такого договору.

Якщо договір, копію якого індивідуальний забудовник має надати Фонду, укладений у простій письмовій формі, індивідуальний забудовник надає Фонду копію такого договору, кожна сторінка якого засвідчена індивідуальним забудовником власноруч шляхом здійснення напису «Згідно з оригіналом» із

 

зазначенням його ініціалів та прізвища, дати такого засвідчення та його підписом.

Фонд зобов’язаний перевіряти оригінали документів, завірені копії яких подає індивідуальний забудовник.

27.Фонд зобов’язаний укласти з індивідуальним забудовником кредитний договір на вимогу останнього протягом 1 (одного) місяця з дати фактичного отримання індивідуальним забудовником чи його представником, що має належним чином посвідчені повноваження, гарантійного листа, в іншому разі Фонд несе ризик настання несприятливих наслідків, пов’язаних з можливою відмовою щодо укладання кредитного договору та(або) надання кредиту, та зобов’язаний відшкодувати такому індивідуальному забудовнику заподіяну йому у зв’язку із цим шкоду (збитки).

Фонд укладає кредитний договір відповідно до законодавства з урахуванням цих Правил за формою, визначеною додатком 3 до цих Правил.

Фонд зобов’язаний дотримуватися форми кредитного договору, що визначена цими Правилами, та має право деталізувати умови кредитних договорів, виходячи із особливостей кожної кредитної справи (характеристик індивідуального забудовника, об’єкта кредитування тощо).

Зміни та доповнення до кредитного договору оформляються додатковим договором і є невід’ємною частиною кредитного договору.

28.Кредитний договір укладається на всю суму кредиту, при цьому надання кредиту позичальнику може здійснюватися за заявою позичальника окремими частинами (кількома кредитними траншами), або кредит може надаватися одразу у повному обсязі (одним кредитним траншем).

Надання кредиту частинами (кредитними траншами) здійснюється на підставі укладених Фондом з позичальником додаткових договорів до кредитного договору, у яких зазначаються: об’єкт кредитування; реквізити договору, на оплату за яким надається кредитний транш; отримувач платежу та платіжні реквізити, за якими буде здійснене перерахування кредитного траншу; необхідна сума кредитного траншу; графік погашення кредитного траншу.

У разі надання кредиту одним кредитним траншем додатковий договір до кредитного договору може не укладатися, а умови договору щодо цільового призначення кредитного траншу та інші вищевказані умови можуть зазначатися безпосередньо у тексті кредитного договору.

Кредитні транші надаються шляхом їх безготівкового перерахування з рахунку Фонду, відкритого в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Сумській області, на поточні рахунки відповідних отримувачів платежу, вказаних у кредитному договорі та (або) додаткових договорах до нього. У призначенні платежу Фондом зазначається, зокрема, джерело фінансування платежу (а саме текст «кредитний транш»), та найменування позичальника.

Кредитний транш може бути спрямований на сплату авансового платежу (здійснення передоплати) за договорами щодо об’єкту кредитування, укладеними позичальником та вказаними у пункті 25 цих Правил, у розмірі не більше ЗО (тридцяти) відсотків від договірної вартості, а у разі придбання об’єкта купівлі-продажу аванс може складати до 100 (ста) відсотків договірної вартості включно.

Окрім сплати авансового платежу (здійснення передоплати) за договорами щодо об’єкту кредитування, укладеними позичальником та вказаними у пункті 25 цих Правил, кредитні транші можуть спрямовуватися на оплату фактично отриманих позичальником товарно-матеріальних цінностей та (або) фактично виконаних робіт за вказаними договорами, у розмірі не більше вартості таких товарно-матеріальних цінностей та (або) робіт, вказаних у відповідних підтвердних документах (товарні накладні, акти приймання- передачі виконаних робіт тощо), з урахуванням можливого раніше сплаченого авансового платежу.

29.Позичальник для отримання кредитного траншу надає заяву на ім’я керівника Фонду, в якій вказує своє прізвище, ім’я, по батькові, номер та дату укладення кредитного договору, об’єкт кредитування, необхідну суму кредитного траншу. До заяви додаються копії документів, що підтверджують обґрунтованість суми кредитного траншу відповідно до пункту 28 цих Правил, які позичальник засвідчує власноруч шляхом здійснення напису «Згідно з оригіналом» із зазначенням своїх ініціалів та прізвища, дати такого засвідчення та своїм підписом на кожній сторінці кожного документу.

Фонд зобов’язаний перевіряти оригінали документів, завірені копії яких подає позичальник.

30.Зобов’язання позичальника за кредитним договором забезпечуються шляхом укладання всіх наступних договорів про забезпечення виконання зобов’язань:

 • договору поруки, що укладається в установленому законодавством порядку Фондом з іншим із подружжя позичальника (чоловік чи дружина);
 • іпотечного договору, що укладаються Фондом (іпотекодержателем) з іпотекодавцем (іпотекодавцями) в установленому законодавством порядку з урахуванням цих Правил, за яким предметом іпотеки є:

-житловий будинок, що є об’єктом будівництва, разом із земельною ділянкою, на якій він розташований (крім випадків спорудження (будівництва) нового житлового будинку);

 • житловий будинок, в тому числі об’єкт незавершеного будівництва, що є об’єктом купівлі-продажу, разом із земельною ділянкою, на якій він розташований;
 • земельна ділянка, на якій буде здійснюватися спорудження (будівництво) нового житлового будинку, у тому числі з нерухомим майном (будівлі, споруди, об’єкти незавершеного будівництва тощо), яке на ній розташоване, а також майнові права на об’єкт незавершеного будівництва (житловий будинок), що буде споруджуватися (будуватися) на даній земельній ділянці, з подальшим (після завершення будівництва) оформленням права власності на житловий будинок, яке виникне у позичальника (іпотекодавця) у майбутньому;
 • житловий будинок, в якому споруджуються (будуються), добудовуються, реконструюються інженерні мережі, або до яког

 

підключатимуться інженерні мережі, що є об’єктом будівництва, разом із земельною ділянкою, на якій він розташований;

 • один з наступних двох варіантів за вибором позичальника:

-договору (договорів) поруки, що укладаються з іншою фізичною особою (особами), крім іншого з подружжя позичальника, рівень платоспроможності яких у сукупності не менший рівня платоспроможності самого позичальника; при визначенні платоспроможності таких поручителів платоспроможність іншого з подружжя позичальника не враховується;

-іпотечного договору (Іпотечних договорів), що укладаються з іншою фізичною особою (особами) — майновим поручителем (майновими поручителями), за якими предметом іпотеки є земельна ділянка (земельні ділянки) та (або) житловий будинок (житлові будинки) (крім об’єктів незавершеного будівництва) разом із земельною ділянкою (земельними ділянками), на якій він розташований (вони розташовані), ринкова вартість якого (яких) не нижча за суму кредиту, передбачену кредитним договором.

Після завершення спорудження (будівництва) житлового будинку (об’єкта будівництва), а також після оформлення та реєстрації в установленому законодавством порядку права власності іпотекодавця на об’єкт будівництва, такий житловий будинок стає предметом іпотеки, про що вносяться відповідні зміни до іпотечного договору. Внесення відповідних змін до іпотечного договору протягом 1 (одного) місяця з моменту завершення спорудження житлового будинку (об’єкта будівництва) є обов’язком іпотекодавця, який вказується у кредитному та іпотечному договорах.

Після завершення добудови, реконструкції, підключення до інженерних мереж житлового будинку (об’єкта будівництва), а також оформлення та реєстрації в установленому законодавством порядку права власності іпотекодавця на об’єкт будівництва з новими технічними показниками (площа, експлікація та призначення приміщень тощо),вносяться відповідні зміни до іпотечного договору про зміну індивідуально визначених ознак предмета іпотеки. Внесення відповідних змін до іпотечного договору протягом 1 (одного) місяця з моменту завершення спорудження житлового будинку (об’єкта будівництва) є обов’язком іпотекодавця, який вказується у кредитному та іпотечному договорах.

Усі витрати, пов’язані із оформленням та укладанням договорів про забезпечення виконання зобов’язань, у тому числі договорів страхування тощо, а також інші можливі витрати, пов’язані з оформленням та укладанням кредитних договорів, покладаються на позичальника без подальшого відшкодування Фондом таких витрат позичальнику.

31.Зобов’язання позичальника забезпечити укладання договорів про забезпечення виконання зобов’язань обумовлюються у кредитному договорі. За невиконання зазначеного зобов’язання позичальника кредитним договором передбачається право Фонду вимагати від позичальника дострокового погашення кредиту у повному обсязі та сплати штрафу у розмірі 50 (п’ятдесяти) відсотків суми основної заборгованості за кредитним договором.За порушення зобов’язання позичальника та (або) іпотекодавця щодо внесення змін до іпотечного договору у випадках, обумовлених у кредитному та (або) іпотечному договорах, кредитним та (або) іпотечним договорами передбачається право Фонду вимагати від позичальника дострокового погашення кредиту у повному обсязі та сплати штрафу у розмірі 50 (п’ятдесяти) відсотків суми основної заборгованості за кредитним договором.

32.Договори про забезпечення виконання зобов’язань, вказані у пункті ЗО цих Правил, укладаються одночасно з укладанням кредитного договору або після укладання кредитного договору, але в будь-якому разі не пізніше отримання позичальником першого кредитного траншу за кредитним договором.

Кредит, у тому числі окремий кредитний транш, не надається Фондом                   позичальнику у разі невиконання зобов’язань позичальника щодо забезпечення укладання договорів про забезпечення виконання зобов’язань.

33.Іпотекодавець (позичальник та (або) майнові поручителі відповідно до цих   Правил) зобов’язаний застрахувати предмет іпотеки на його повну вартість від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування на користь Фонду (іпотекодержателя) відповідно до законодавства.

34.Фонд забезпечує оформлення, ведення обліку і контроль за здійсненням операцій з надання кредитів згідно із законодавством та цими Правилами.

 1. Умови погашення кредиту та сплати інших платежів за кредитним договором
 2. Погашення кредиту здійснюється позичальником за графіком, визначеним у кредитному договорі.(додаток 2 до цих Правил)

Графік погашення кредиту передбачає:

 • у разі, коли об’єктом кредитування є придбання об’єкта купівлі- продажу, погашення кредиту починається через 2 (два) місяці з моменту надання першого кредитного траншу;
 • у разі, коли об’єктом кредитування є спорудження (будівництво), добудова (завершення будівництва), реконструкція, підключення до інженерних мереж об’єкта будівництва, погашення кредиту починається через 2 (два) місяці з моменту планового завершення виконання відповідних робіт.

Кредит погашається позичальником рівними частинами щомісяця, не пізніше останнього дня місяця, наступного за звітним місяцем, протягом всього строку дії кредитного договору.

Позичальник має право дострокового погашення кредиту.

36.Якщо кредит надається позичальнику частинами (кредитними траншами), графік погашення заборгованості визначається у кредитному договорі (або у відповідних додаткових договорах про надання кредитних траншів) для кожної частини кредиту (кредитного траншу) окремо, з врахуванням положень пункту 35 цих Правил.

 

37.Нарахування плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) та плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору здійснюється Фондом щомісяця, протягом 5 (п’яти) робочих днів місяця, наступного за звітним місяцем.

Відомості про нарахування відсотків за користування кредитом та плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору(далі по тексту — відомості про нарахування) направляються Фондом на електронну поштову скриньку позичальника, вказану у кредитному договорі.

Позичальник зобов’язаний отримувати від Фонду відомості про нарахування. Неотримання позичальником відомостей про нарахування з будь- яких причин не звільняє його від зобов’язання щодо сплати плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) та плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору, а також від сплати Фонду штрафних санкцій за несплату зазначених платежів та від інших форм відповідальності, передбачених у кредитному договорі, а також відповідно до законодавства та цих Правил.

На завчасну вимогу позичальника Фонд зобов’язаний надавати оригінали відомостей про нарахування у паперовій формі позичальнику чи його представнику, що має належним чином посвідчені повноваження, особисто.

38.Позичальник повинен сплатити плату за користування кредитом (відсотки за кредитом) та плату за надання послуг по супроводженню кредитного договору у розмірі, вказаному у відомостях про нарахування, не пізніше 15 (п’ятнадцятого) числа місяця, наступного за звітним місяцем.

39.Позичальник під час здійснення платежу за кредитним договором на банківський рахунок Фонду зазначає призначення платежу (заборгованість за кредитом, плата за користування кредитом (відсотків за кредитом), плата за надання послуг по супроводженню кредитного договору, пеня, інші штрафні санкції).

Позичальнику рекомендовано здійснювати платежі за кожним видом призначення платежу окремо.

У разі, якщо позичальник здійснює один платіж за кількома видами призначень платежу, він зобов’язаний вказати у тексті платіжного доручення суму, яка спрямовується на кожен з видів призначення платежу, за якими здійснюється платіж.

Якщо позичальником не зазначено призначення платежу у платіжному дорученні або не вказана структура платежу у розрізі видів призначення платежу, Фонд зараховує кошти, отримані від позичальника, у наступній послідовності:

 • погашення нарахованих Фондом позичальнику штрафних санкцій за кредитним договором;
 • сплата плати за користування кредитом (відсотків за кредитом);
 • сплата плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору;
 • погашення основної заборгованості за кредитом.
 • сплата можливих інших фінансових зобов’язань позичальника перед Фондом, що випливають з кредитного договору та законодавства.

За наявності судового рішення по примусовому стягненню відповідної суми коштів з позичальника у рахунок виконання зобов’язань за кредитним договором та при неприпиненні строку дії кредитного договору отримані від позичальника кошти зараховуються Фондом у такій черговості:

 • відшкодування судових витрат Фонду;
 • погашення нарахованих Фондом позичальнику штрафних санкцій за кредитним договором, що не враховані у рішенні суду;
 • сплата плати за користування кредитом (відсотків за кредитом), що не враховані у рішенні суду;
 • сплата плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору;
 • сплата штрафних санкцій за кредитним договором та плати за користування кредитом (відсотків за кредитом), врахованих у рішенні суду;
 • погашення основної заборгованості за кредитом, не врахованої у рішенні суду;
 • погашення основної заборгованості за кредитом, врахованої у рішенні

суду;

 • сплата можливих інших фінансових зобов’язань позичальника перед Фондом, що випливають з рішення суду, кредитного договору та законодавства.

40.Погашення кредиту, сплати плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) та плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору, а також інших платежів, передбачених кредитним договором, цими Правилами та законодавством, здійснюється позичальником на рахунок Фонду, відкритий у банківській установі.

Фонд перераховує кошти, отримані від повернення кредитів, наданих за рахунок коштів місцевого бюджету, відповідному місцевому бюджету на відповідний рахунок, відкритий в територіальних органах Державної казначейської служби України у Сумській області, протягом трьох наступних робочих днів від дати їх надходження від позичальника на банківський рахунок Фонду.

Фонд використовує кошти, отримані від повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, для надання кредитів індивідуальним забудовникам відповідно до законодавства з урахуванням цих Правил.

Використання коштів державного бюджету, що передбачені на надання кредитів індивідуальним забудовникам, здійснюється у порядку, що є додатком 6 до цих Правил.

Кошти, отримані від сплати плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) та плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору, а також інших платежів, передбачених кредитним договором, законодавством та цими Правилами, використовуються Фондом на своє утримання відповідно до законодавства.

 

 1. У разі порушення умов кредитного договору, у тому числі у разі використання кредиту не за цільовим призначенням, або порушення зобов’язань позичальника щодо забезпечення укладання договорів про забезпечення виконання зобов’язань, інших істотних умов кредитного договору, Фонд має право вимагати дострокового погашення кредиту та дострокової сплати позичальником інших платежів, передбачених кредитним договором, у тому числі штрафних санкцій.

За нецільове використання кредиту кредитним договором встановлюється зобов’язання позичальника сплатити штраф у розмірі 50 (п’ятдесят) відсотків від загальної суми кредиту.

За прострочення платежів за кредитним договором Фондом нараховується позичальнику пеня з розрахунку подвійної річної облікової ставки Національного банку України, що діє на день виникнення боргу за фактичний період прострочення платежу, включаючи день оплати.

 1. Кредитним договором встановлюється, що позичальник, який отримав кредит від Фонду за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади, зобов’язаний достроково погасити заборгованість за кредитом, сплатити плату за користування кредитом (відсотки за кредитом) та плату за надання послуг по супроводженню кредитного договору, штрафні санкції за їх наявності, у разі, якщо такий позичальник:

-змінює місце проживання та (або) його реєстрацію в межах території Шалигинської  об’єднаної територіальної громади на місце проживання та (або) його реєстрацію у межах території іншого району чи іншої об’єднаної територіальної громади;

-змінює місце роботи (працевлаштування) у межах території Шалигинської  об’єднаної територіальної громади  на місце роботи (працевлаштування) у межах території іншого району чи іншої об’єднаної територіальної громади.

 1. Позичальник з числа педагогічних працівників сільських (селищних) загальноосвітніх навчальних закладів або медичних працівників сільських (селищних) закладів охорони здоров’я первинної медицини, працівників виконавчих органів місцевого самоврядування, який отримав кредит від Фонду та змінює зазначену професію (роботу, працевлаштування) на іншу, втрачає право на відшкодування плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору з обласного бюджету.
 2. Фонд забезпечує оформлення, ведення обліку і контроль за здійсненням операцій з погашення кредитів та сплати позичальником платежів за кредитним договором згідно із законодавством та цими Правилами.
 3. На підтвердження повного виконання позичальником фінансових зобов’язань за кредитним договором Фондом складається та надається позичальнику довідка про відсутність заборгованості за кредитним договором.
 4. У разі невиконання позичальником умов кредитного договору Фонд відповідно до законодавства здійснює заходи щодо стягнення заборгованості та інші дії, передбачені умовами кредитного договору.

У. Інші умови кредитного договору

 1. У разі надання позичальником недостовірної інформації для отримання кредиту до нього застосовуються санкції, передбачені законодавством.
 2. Фонд зобов’язаний здійснювати контроль за цільовим використанням кредитних коштів.
 3. У разі, коли об’єктом кредитування є об’єкт купівлі-продажу, Фонд до надання кредиту здійснює перевірку його фактичної наявності та відповідності його технічного стану звіту про оцінку майна, наданого індивідуальним забудовником відповідно до цих Правил.

У разі, коли об’єктом кредитування є об’єкт будівництва, Фонд здійснює перевірку етапів робіт на об’єкті будівництва.

У випадку необгрунтованого порушення позичальником строків виконання робіт на об’єкті будівництва, який є об’єктом кредитування, Фонд має право припинити подальше фінансування позичальника та вимагати від нього та (або) його поручителів дострокового погашення кредиту, плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) та сплати інших платежів, передбачених умовами кредитного договору, цими Правилами та законодавством.

 1. Позичальник зобов’язаний надавати Фонду можливість безперешкодного доступу до об’єктів кредитування для здійснення контролю та перевірок відповідно до умов кредитного договору.
 2. Перевірки та контроль, передбачені пунктами 48, 49 цих Правил, оформлюються відповідними актами, які підписуються Фондом та позичальником.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Правил надання та повернення

довгострокових кредитів

по  цільовій програмі

підтримки індивідуального

житлового будівництва «Власний дім»

на 2017-2018 роки

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію Шалигинської селищної ради з відбору індивідуальних забудовників,яким надається право на одержання кредиту

1.Це Положення встановлює правовий статус, процедуру створення та організації роботи  комісії Шалигинської селищної ради  з відбору індивідуальних забудовників, яким надається право на одержання кредиту (далі по тексту – Комісія).

2.Комісія є постійно діючим органом, створеним для оцінки та проведення відбору індивідуальних забудовників з метою надання їм кредиту відповідно до Правил надання та повернення довгострокових кредитів по обласній цільовій програмі підтримки Індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2017-2018 роки (далі по тексту – Правила), на території Шалигинської об’єднаної територіальної громади  створюються рішенням  виконавчого комітету Шалигинської селищної ради Шалигинської об’єднаної територіальної громади( далі по тексту – комісія об’єднаної територіальної громади).

Комісія у своїй діяльності керується Правилами та цим Положенням.

3.Основним завданням Комісії є відбір індивідуальних забудовників, яким надається право на одержання кредиту, шляхом прийняття рішення про надання кредиту або відмову у наданні кредиту, у порядку, передбаченому Правилами та цим Положенням.

4.Комісія складається з 7 (семи) осіб.

5.Очолює Комісію голова, який обирається членами Комісії з їх числа та відкликається ними шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від загального кількісного складу Комісії (не менше 5 голосів )

Голова Комісії:

1)скликає засідання Комісії та визначає порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Комісії;

2)організовує проведення засідань Комісії;

3)головує на засіданнях Комісії.

У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує головуючий, який обирається для проведення одного засідання Комісії у порядку, аналогічному порядку обрання голови Комісії.

6.Секретар Комісії призначається  розпорядженням селищного  голови

Секретар Комісії бере участь у засіданнях Комісії без права голосу.

Секретар Комісії:

1)веде журнал реєстрації інформаційних висновків та інших документів, що надходять від Сумського обласного комунального підприємства «Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості» (далі по тексту – Фонд);

2)здійснює організаційну підготовку, матеріально-технічне забезпечення засідань Комісії, готує матеріали для розгляду та прийняття рішення Комісією;

3)забезпечує виконання доручень голови Комісії, у тому числі щодо скликання Комісії та формування порядку денного засідань Комісії;

4)забезпечує ведення та зберігання протоколів засідань Комісії;

5)забезпечує обмін інформацією та документами між Комісією та Шалигинською селищною радою, інформує раду про прийняті Комісією рішення.

7.Інформація про дату, час та місце проведення засідання Комісії доводиться до відома членів Комісії не пізніше як за 3 (три) робочі дні до дати проведення засідання шляхом направлення листів та (або) у телефонному режимі. Зазначена інформація також розміщується на офіційному сайті Шалигинської громади.

Засідання Комісії проводяться за необхідності, у термін не пізніше І (одного) місяця з дати отримання інформаційного листа Фонду.

8.Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії вважаються правомочними у разі присутності не менше 2/3 її затвердженого загального кількісного складу (не менше 5 членів).

9.Рішення Комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів Комісії. При рівному розподілі голосів голос голови Комісії (головуючого на засіданні Комісії) є вирішальним.

10.Комісія приймає рішення про надання або про відмову у наданні індивідуальному забудовникові кредиту на підставі інформаційного висновку Фонду у термін не пізніше 1 (одного) місяця з дати його отримання.

11.Члени Комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час виконання своїх повноважень членів Комісії.

У разі наявності конфлікту інтересів члена Комісії під час прийняття Комісією рішення, яке стосується конкретного Індивідуального забудовника, такий член Комісії повинен повідомити Комісію про наявність зазначеного конфлікту інтересів перед початком розгляду документів, що стосуються даного індивідуального забудовника, про що зазначається у протоколі засідання Комісії.

Член Комісії, який повідомив Комісію про конфлікт Інтересів, не бере участі у голосуванні під час прийняття Комісією рішення, яке стосується відповідного індивідуального забудовника.

12.Засідання Комісії є відкритими. Індивідуальні забудовники, представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми під час проведення засідань Комісії.

13.На засіданнях Комісії має право бути присутнім та надавати пояснення до матеріалів, наданих Фондом на розгляд Комісії, уповноважений представник Фонду. Представник Фонду не має права голосу під час роботи Комісії.

14.Рішення Комісії оформлюється протоколом, який складається секретарем Комісії не пізніше наступного робочого дня за днем проведення засідання та підписується на кожній сторінці головою (головуючим на засіданні Комісії) та всіма членами Комісії, присутніми на засіданні, а також секретарем Комісії.

Протокол складається у двох примірниках, один з яких зберігається у секретаря Комісії, а другий направляється Фонду протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту прийняття рішення Комісії.

 

Додаток 2

до Правил надання та повернення довгострокових кредитів по цільовій програмі підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2017-2018 роки

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР

________________________  «______________________________ »___________________ р.

(місце укладання договору)                                                         (дата укладання договору)

Сумське обласне комунальне підприємство «Фонд інвестування об’єктів

соціальної сфери та промисловості», в особі_______________________________________ ,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі Статуту (далі – Кредитор), з однієї сторони, та громадянин

(громадянка)____________________________________ (далі по тексту – Позичальник),

з іншої

(прізвище, ім’я, по батькові)

сторони, далі разом іменовані «Сторони», а кожен окремо «Сторона», уклали цей Договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • Кредитор зобов’язується надати Позичальнику грошові

кошти на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання (далі по тексту –                                                                                 кредит) на

(спорудження (будівництво), добудова (завершення будівництва), реконструкція, підключення до
інженерних мереж об’єкта будівництва або придбання об’єкта купівлі-продажу)

житлового будинку, розташованого за адресою:______________________________________ ,

(повна адреса)

на підставі__________________________________________________________________ ,

(договір про виконання робіт щодо спорудження (будівництва), добудови (завершення будівництва),
реконструкції, підключення до інженерних мереж об’єкта будівництва та (або) придбання об’єкта
купівлі-продажу із зазначенням реквізитів такого договору)

строком на____________ років на загальну суму_______________ гривень_______ копійок

(____________________________________________ гривень________________ копійок)

(сума кредиту прописом)

за рахунок коштів_______________________________________________________________ ,

районний бюджет, бюджет об’єднаної територіальної громади)

зі сплатою плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) у розмірі З (трьох) відсотків річних, а Позичальник зобов’язується використати і повернути кредит на умовах, у порядку та у строки, визначені цим Договором.

 • В якості забезпечення виконання Позичальником своїх зобов’язань перед Кредитором за цим Договором щодо повернення кредиту, сплати нарахованих відсотків, пені, штрафів, а також інших витрат щодо задоволення вимог Кредитора за цим Договором, Кредитор укладає:

 

 

1.2.1._______________________________________________________________ .

1.2.2._______________________________________________________________ .

 •     .

(договори про забезпечення виконання зобов’язання: договір поруки, іпотечний договір)

 • Позичальник гарантує, що на момент укладання цього Договору не існує подій, що створюють загрозу належному виконанню цього Договору (судові спори, майнові вимоги третіх осіб тощо), про які він не повідомив Кредитора.
 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ, НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ВІДСОТКІВ
  • Кредит надається Позичальнику у межах суми та на цілі, визначені пунктом 1.1 цього Договору, за його заявою окремими частинами (далі по тексту – кожна частина окремо – кредитний транш, а у сукупності – кредитні транші). (Така умова вказується у кредитному договорі у разі надання Позичальнику кредиту окремими кредитними траншами).

Кредит надається Позичальнику у межах суми та на цілі, визначені пунктом 1.1 цього Договору, за його заявою одразу у повному обсязі (далі по тексту – кредитний транш). (Така умова вказується у кредитному договорі у разі надання Позичальнику кредиту одним кредитним траншем).

 • Надання кредиту кредитними траншами здійснюється на підставі укладених Кредитором з Позичальником додаткових договорів до цього договору, у яких зазначається: об’єкт кредитування; реквізити договору, на оплату за яким надається кредитний транш; отримувач платежу та платіжні реквізити, за якими буде здійснене перерахування кредитного траншу; необхідна сума кредитного траншу; графік погашення кредитного траншу.

(У разі надання кредиту одним кредитним траншем, умови договору щодо цільового призначення кредитного траншу та інші вищевказані умови можуть зазначатися безпосередньо у тексті цього договору).

 • Кредитні транші надаються шляхом їх безготівкового перерахування з рахунку Кредитора, відкритого в Г оловному управлінні Державної казначейської служби України у Сумській області, на поточні рахунки відповідних отримувачів платежу, вказаних у цьому Договорі та (або) додаткових договорах до нього. У призначенні платежу Кредитором зазначається, зокрема, джерело фінансування платежу (а саме текст «кредитний транш») та найменування позичальника.
 • Кредитний транш може бути спрямований на сплату авансового платежу (здійснення передоплати) за укладеними Позичальником договорами щодо об’єкту кредитування, визначеного цим Договором, у розмірі не більше ЗО (тридцяти) відсотків від договірної вартості (у разі придбання об’єкта купівлі-продажу аванс може складати до 100 (ста) відсотків договірної вартості включно).
 • Кредитні транші можуть спрямовуватися на оплату фактично отриманих Позичальником товарно-матеріальних цінностей та (або) фактично виконаних робіт за договорами, у розмірі не більше вартості таких товарно-

 

матеріальних цінностей та (або) робіт, вказаних у відповідних підтвердних документах (товарні накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт тощо), з урахуванням можливого раніше сплаченого авансового платежу.

 • Кредитний транш вважається наданим у момент (день) списання суми кредитного траншу з рахунку Кредитора, відкритого в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Сумській області.
 • Погашення кредиту здійснюється Позичальником за графіком, що є невід’ємною частиною цього Договору.
 • Нарахування плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) здійснюється Кредитором щомісяця, протягом 5 (п’яти) робочих днів місяця, наступного за звітним місяцем.
 • Позичальник повинен сплатити плату за користування кредитом (відсотки за кредитом) у розмірі, вказаному у відомостях про нарахування, не пізніше 15 (п’ятнадцятого) числа місяця, наступного за звітним місяцем.
 1. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРШ
  • Кредитор зобов’язується:
 • надати Позичальнику кредит на умовах, у порядку та строки, визначені цим Договором;
 • здійснювати супроводження цього Договору та надавати Позичальнику консультації з питань виконання умов цього Договору;
 • складати та надавати Позичальнику довідку про відсутність заборгованості за цим Договором на підтвердження повного виконання Позичальником фінансових зобов’язань за цим Договором;
 • здійснювати контроль за цільовим використанням кредиту;
 • здійснювати перевірку етапів робіт на об’єкті будівництва (така умова вказується у кредитному договорі у разі, коли об’єктом кредитування є об’єкт будівництва);
 • здійснювати перевірку фактичної наявності об’єкту купівлі-продажу та відповідності його технічного стану звіту про оцінку майна (така умова вказується у кредитному договорі у разі, коли об ’єктом кредитування є об’єкт купівлі-продажу);
 • направляти на електронну поштову скриньку Позичальника, вказану у цьому Договорі, відомості про нарахування відсотків за користування кредитом;
 • надавати Позичальнику чи його представнику, що має належним чином посвідчені повноваження, особисто оригінали відомостей про нарахування плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) у паперовій формі на завчасну відповідну вимогу Позичальника;
 • перевіряти оригінали документів, завірені копії яких подає Позичальник для отримання кредитного траншу.
  • Кредитор має право:
 • здійснювати перевірку та контроль відповідно до Правил надання та повернення довгострокових кредитів по обласній цільовій програмі індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2017-2018 роки (далі

 

по тексту – Правила) та законодавства України;

 • вимагати дострокового погашення кредиту та дострокової сплати Позичальником інших платежів, передбачених цим Договором, у тому числі штрафних санкцій, у разі порушення Позичальником умов цього Договору, у тому числі у разі використання кредиту не за цільовим призначенням, порушення Позичальником зобов’язання щодо забезпечення укладання договорів про забезпечення виконання зобов’язання, інших істотних умов цього Договору;
 • припинити подальше фінансування Позичальника та вимагати від нього та (або) його поручителів дострокового погашення кредиту, плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) та сплати інших платежів, передбачених умовами цього Договору, у випадку необгрунтованого порушення Позичальником строків виконання робіт на об’єкті будівництва, який є об’єктом кредитування;
 • вимагати від Позичальника дострокового погашення кредиту у повному обсязі та сплати штрафних санкцій у розмірі не менше 50 (п’ятдесяти) відсотків суми заборгованості за цим Договором, у разі невиконання Позичальником свого обов’язку щодо забезпечення укладання договорів про забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором;

-у будь-який час протягом строку дії цього Договору, за попереднім повідомленням Позичальника здійснювати контроль та проводити перевірку наявності, умов зберігання та стану майна, що є предметом іпотеки за іпотечним договором, вказаним у пункті  цього Договору;

 • у разі неповернення Позичальником кредиту у строки, визначені цим

Договором, несплати відсотків, пені, штрафів, інших платежів у строки, визначені цим Договором, звернути стягнення на засоби забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором, оформлені відповідно до іпотечного договору згідно з пунктом     цього Договору.

 • Позичальник зобов’язується:
 • надати на момент укладання цього Договору Кредитору всі документи, які є необхідними для надання кредиту (кредитного траншу) згідно з вимогами Кредитора відповідно до Правил та законодавства України;

-укласти із Кредитором іпотечний договір, що вказаний у пункті__________________

цього Договору, на узгоджених з Кредитором умовах відповідно до Правил та законодавства України одночасно з укладанням цього Договору (така умова вказується у кредитному договорі у разі, якщо позичальник передає в іпотеку Кредитору належне йому на праві власності нерухоме майно);

 • протягом п’яти робочих днів від дати укладання іпотечного договору,

визначеного у пункті __________  цього Договору, укласти договір страхування

предмета іпотеки на його повну вартість від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування на користь Кредитора (іпотекодержателя) на весь строк дії іпотечного договору відповідно до законодавства України та протягом п’яти робочих днів від дати укладання договору страхування надати Кредитору відповідний договір страхування,

 

постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк іпотеки майно, яке є предметом іпотеки, було застрахованим;

 • погасити Кредитору у повному обсязі кредит на умовах та у строк, встановлені у цьому Договорі відповідно до Правил та законодавства України;
 • сплачувати Кредитору плату за користування кредитом (відсотки за кредитом) та плату за надання послуг по супроводженню цього договору у порядку та строки, визначені цим Договором;
 • сплатити Кредитору пеню, штраф та інші платежі у порядку та строки, визначені цим Договором;
 • не перешкоджати Кредитору у реалізації його права здійснювати перевірки та контроль відповідно до Правил та законодавства України, надавати йому на його вимогу всі документи, необхідні для реалізації цього права;
 • сплачувати Кредитору за надання послуг по супроводженню цього договору щомісячно плату у розмірі 0,25 (нуль цілих двадцять п’ять сотих) відсотків від розміру кредиту, передбаченого у пункті 1.1 цього Договору, незалежно від фактичної заборгованості позичальника за кредитом у поточному місяці;
 • надавати Кредитору можливість безперешкодного доступу до об’єкту кредитування для здійснення контролю та перевірок відповідно до умов цього Договору;
 • забезпечити укладання договорів про забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором;
 • отримувати від Кредитора відомості про нарахування плати за користування кредитом (відсотків за кредитом);
 • використовувати кредит тільки за цільовим призначенням відповідно до цього договору;
 • без згоди Кредитора не давати та не брати кредитів, не виступати гарантом або поручителем, не дарувати, не продавати та не давати під заставу належне Позичальнику майно, у тому числі майно, що є предметом іпотеки згідно з цим Договором, а також не брати на себе інших боргових зобов’язань до повного повернення кредиту, відсотків за користування ним, плати за надання послуг по супроводженню цього Договору, інших платежів, передбачених цим Договором;
 • без згоди Кредитора не продавати та не передавати майнові права на житло та інше нерухоме майно, що належить Позичальнику чи буде ним придбане, до повного повернення кредиту та відсотків за користування ним, плати за надання послуг по супроводженню цього Договору, інших платежів, передбачених цим Договором;
 • повідомляти Кредитора у термін не пізніше 15 календарних днів з моменту події про зміну свого чи поручителів місця роботи, проживання та складу сім’ї, а також про суттєві зміни фінансового стану;
 • надавати Кредитору на його вимогу документальний звіт про використання кредиту;

 

 • за наявності запиту Кредитора надавати інформацію про фінансовий стан свого господарства і поручителів та надавати для огляду все належне майно;
 • за вимогою Кредитора проводити заміну поручителів чи доповнювати їх кількість при зміні фінансового стану останніх чи з інших підстав;
 • відшкодувати у повному обсязі всі витрати Кредитора, пов’язані з одержанням виконання;
 • компенсувати Кредитору на підставі окремих договорів витрати, пов’язані з оформленням та супроводженням цього Договору;

-у разі пролонгації цього Договору сплачувати Кредитору плату за користування кредитом (відсотків за кредитом) та плату за надання послуг по супроводженню цього Договору у порядку та строки, визначені цим Договором.

 • Позичальник має право:
 • отримати кредит у порядку та строки, визначені цим Договором;
 • достроково повністю або частково погасити кредит та нараховану плату за користування кредитом (відсотків за кредитом), інші платежі, передбачені цим Договором, письмово попередивши про це Кредитора не пізніше, ніж за З (три) робочі дні до запланованої дати дострокового погашення;
 • відмовитись від отримання кредиту з будь-яких причин до моменту перерахування йому Кредитором кредиту (першого кредитного траншу), повідомивши про це останнього у письмовій формі.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  • У разі нецільового використання кредиту (кредитного траншу) Позичальник зобов’язується сплатити Кредитору штраф у розмірі 50 (п’ятдесяти) відсотків від загальної суми кредиту, вказаного у п.1.1 цього Договору.
  • За прострочення платежів за цим Договором Позичальник зобов’язаний сплатити Кредитору пеню з розрахунку подвійної річної облікової ставки Національного банку України, що діє на день виникнення боргу за фактичний період прострочення платежу, включаючи день оплати.
  • У разі невиконання Позичальником свого обов’язку щодо забезпечення укладання договорів про забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором, Позичальник зобов’язаний сплати Кредитору штраф у розмірі не менше 50 (п’ятдесяти) відсотків суми заборгованості за цим Договором.
  • У разі невиконання Позичальником зобов’язання щодо внесення змін

до іпотечного договору, визначеного у пункті___________ цього Договору, у випадках,

обумовлених у цьому Договорі та (або)у такому іпотечному договорі, Позичальник повинен дострокового погасити кредит у повному обсязі та сплати штраф у розмірі 50 (п’ятдесяти) відсотків суми основної заборгованості за цим Договором.

 • Неотримання Позичальником відомостей про нарахування з будь- яких причин не звільняє його від зобов’язання щодо сплати плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) та плати за надання послуг по

 

супроводженню цього Договору, а також від сплати Кредитору штрафних санкцій за несплату чи несвоєчасну сплату зазначених платежів та від інших форм відповідальності, передбачених у цьому Договорі.

 • Позичальник зобов’язаний достроково погасити заборгованість за кредитом, сплатити плату за користування кредитом (відсотки за кредитом) та плату за надання послуг по супроводженню цього Договору, та сплатити штрафні санкції за їх наявності, у разі, якщо Позичальник:

-змінює місце проживання та (або) його реєстрацію в межах території такого району чи об’єднаної територіальної громади на місце проживання та (або) його реєстрацію у межах території іншого району чи іншої об’єднаної територіальної громади;

– або змінює місце роботи (працевлаштування) у межах території такого району чи об’єднаної територіальної громади на місце роботи (працевлаштування) у межах території іншого району чи іншої об’єднаної територіальної громади.

 • Позичальник з числа педагогічних працівників сільських (селищних) загальноосвітніх навчальних закладів або медичних працівників сільських (селищних) закладів охорони здоров’я первинної медицини, працівників виконавчих органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, який отримав кредит від Кредитора та змінює зазначену професію (роботу, працевлаштування) на іншу, втрачає право на відшкодування плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору з обласного бюджету відповідно до Правил.
 • Позичальник несе повну відповідальність за достовірність наданих Кредитору документів для отримання кредиту, звітів про ведення робіт та документів про напрямки використання коштів кредиту відповідно до законодавства України.
 • У разі виявлення у процесі виконання цього Договору факту подання Позичальником недостовірної інформації, на основі якої укладений цей Договір та (або) надано кредит (кредитний транш), цей Договір розривається Кредитором в односторонньому порядку. Незаконно отримана сума кредиту повертається Позичальником Кредитору у місячний термін з моменту виявлення порушення.
 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
  • Цей Договір набирає чинності з дати його підписання сторонами та

скріплення підписів печатками сторін та діє по __________________________________ року

включно, а у частині розрахунків – до повного повернення Позичальником отриманого кредиту та відсотків за користування ним, а також інших платежів, передбачених цим Договором.

 • Цей Договір може бути достроково розірваний за взаємною згодою Сторін або на інших підставах, передбачених законодавством України та цим Договором. Сторона, яка ініціює дострокове розірвання цього Договору, повідомляє другу Сторону шляхом направлення на її адресу письмового повідомлення не пізніше, ніж за один місяць до дати дострокового розірвання

 

цього Договору.

 • Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
 1. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ
  • Позичальник під час здійснення платежу за цим Договором на банківський рахунок Кредитора зазначає призначення платежу (заборгованість за кредитом, плата за користування кредитом (відсотки за кредитом), плата за надання послуг по супроводженню кредитного договору, штрафні санкції).
  • У разі, якщо позичальник здійснює один платіж за кількома видами призначень платежу, він зобов’язаний вказати у тексті платіжного доручення суму, яка спрямовується на кожен з видів призначення платежу, за якими здійснюється платіж.
  • Якщо позичальником не зазначено призначення платежу у платіжному дорученні або не вказана структура платежу у розрізі видів призначення платежу, Кредитор зараховує кошти, отримані від Позичальника, у наступній послідовності:
 • погашення нарахованих Фондом позичальнику штрафних санкцій за кредитним договором;
 • сплата плати за користування кредитом (відсотків за кредитом);
 • сплата плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору;
 • погашення основної заборгованості за кредитом;
 • сплата можливих інших фінансових зобов’язань Позичальника перед Кредитором, що випливають з цього Договору та законодавства України.
  • За наявності судового рішення по примусовому стягненню відповідної суми коштів з Позичальника у рахунок виконання зобов’язань за цим Договором та при неприпиненні строку дії цього Договору отримані від Позичальника кошти зараховуються Кредитором у такій черговості:
 • відшкодування судових витрат Кредитора;
 • погашення нарахованих Кредитором Позичальнику штрафних санкцій за цим договором, що не враховані у рішенні суду;
 • сплата плати за користування кредитом (відсотків за кредитом), що не враховані у рішенні суду;
 • сплата плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору;
 • сплата штрафних санкцій за цим Договором та плати за користування кредитом (відсотків за кредитом), врахованих у рішенні суду;
 • погашення основної заборгованості за кредитом, не врахованої у рішенні суду;
 • погашення основної заборгованості за кредитом, врахованої у рішенні

суду;

 • сплата можливих інших фінансових зобов’язань Позичальника перед Кредитором, що випливають з рішення суду, цього Договору та законодавства України.

 

 • Позичальник, який має трьох і більше дітей (у тому числі усиновлених та/або таких, що перебувають під його опікою/піклуванням), звільняється від сплати відсотків за користування кредитом протягом всього терміну дії цього Договору, починаючи з дати подання Кредитору копії підтвердних документів (свідоцтва про народження дітей, документів про усиновлення, встановлення опіки чи піклування).
 • Дострокове повернення Позичальником відсотків за користування кредитом, без повернення разом з ними відповідної суми кредиту, не допускається.
 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
  • Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання є результатом дії непередбачених і невідворотних обставин непереборної сили (форс-мажор), а саме: повінь, землетрус, шквал, пожежа, інше стихійне лихо, ліквідація наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями, війна, протиправна дія третіх осіб, аварія, зміни у законодавстві, які відбулися поза межами волі та бажань Сторін тощо.
  • Сторона, для якої склалися форс-мажорні обставини, зобов’язана негайно, але не пізніше трьох календарних днів з дати настання таких обставин, повідомити у письмовій формі іншу Сторону.
  • Підтвердженням факту виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), зазначених у пункті 7.1. цього Договору, є документ, виданий компетентним органом відповідно до законодавства України.
  • У разі, коли строк дії обставин непереборної сили (форс-мажор) продовжується більше ніж ЗО календарних днів, цей Договір може бути достроково розірваний відповідно до законодавства України.
 2. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
  • Усі додатки, зміни та/або доповнення до цього Договору вносяться за домовленістю Сторін, мають бути вчинені у письмові формі з обов’язковим посилання на цей Договір шляхом укладання відповідних додаткових договорів, які є невід’ємною частиною цього Договору.
  • Усі спори, що виникають при виконанні цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються за домовленістю Сторін, а у разі неможливості – у судовому порядку відповідно до законодавства України.
  • Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються законодавством України та Правилами.
  • Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.
  • Цей Договір складено українською мовою у двох автентичних

 

примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

 1. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

КРЕДИТОР                                                     ПОЗИЧАЛЬНИК

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П’ЯТНАДЦЯТА   СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я

 

   07.02.2018                                   Шалигине

 

Про Програму підтримки                           комунального підприємства «Турбота» на 2018-2020роки

 

 

Розглянувши поданий виконавчим комітетом селищної ради  проект  Програми підтримки комунального підприємства «Турбота» на 2018-2020 роки рік, на виконання Закону України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства», Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», та  з метою забезпечення населення об’єднаної  територіальної громади  якісною питною водою, відповідно до статті 25, пункту 22 частини першої статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Шалигинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму підтримки комунального підприємства «Турбота» на 2018-2020 роки (додаток1).
 2. Затвердити Порядок виділення та використання коштів з селищного бюджету у формі фінансової підтримки комунального підприємства Турбота» (додаток2)
 3. Управлінню фінансів та економічного розвитку селищної ради передбачити відповідні асигнування на фінансування Програми.    4. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію селищної ради з питань  комунальної власності, житлово-комунального господарства, земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

 

Селищний голова                                                                                                                                  Ю.В.Матвієнко

                              

 

 

       Додаток до рішення

                                                                                                                         селищної ради                                                                                                                     від 07.02. 2018

ПРОГРАМА    підтримки комунального підприємства «Турбота» на 2018-2020роки

                                        1.Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

 

Виконавчий комітет селищної ради
2.

Підстава для розроблення

 

п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та “Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання”  затверджені Наказом Мінекономіки України від 04.12.2006 року №367
3. Розробник Програми Виконавчий комітет селищної ради
4. Співрозробники Програми Управління фінансів та економічного розвитку, КП «Турбота»
5. Головний розпорядник бюджетних коштів Шалигинська селищна рада
1). Відповідальний виконавець Програми Шалигинська селищна рада, КП «Турбота»
6. Учасники програми Шалигинська селищна рада, управління фінансів та економічного розвитку селищної ради, КП «Турбота»
7. Термін реалізації Програми 2018-2020роки
1). Етапи виконання Програми

2018-2020роки

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Селищний бюджет Шалигинської об’єднаної територіальної  громади
9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для

реалізації Програми,

890 тис.грн.

 

1.Загальні положення

Програма підтримки комунального  підприємства «Турбота» Шалигинської селищної ради Глухівського району Сумської області на 2018-2020 роки (далі – Програма) розроблена на виконання статті 91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про житлово-комунальні послуги».

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Основним напрямом роботи КП «Турбота» являється надання послуг з централізованого водопостачання жителів  сіл Сваркове, Соснівка, Катеринівка, Ходине, Вовківка, Старикове, селища Шалигине, вжиття заходів для виробництва та реалізації якісних послуг з водопостачання.  Підприємство має на своєму балансі  21  башту Рожновського. Вода видобувається з 21 працюючої артезіанської свердловини, загальна кількість  21 з глибини від 40 до 200 метрів та подається споживачам насосними станціями першого, другого  та третього підйому. Загальна протяжність водопровідної мережі складає 70,12 км.   Підприємство забезпечує питною водою понад 4260 абонентів,  11 бюджетних установ громади, в тому числі навчально-виховні комплекси, дитячий  садок, школу-інтернат,  комунальний заклад «АЗПСМ».

На сьогоднішній день діючі тарифи на водопостачання не відповідають собівартості послуг та не забезпечують відшкодування витрат на їх надання. Все це призводить до того, що комунальному підприємству не вистачає обігових коштів для нормальної роботи підприємства, а саме для оплати спожитої електроенергії, придбання матеріалів, оновлення мереж тощо. За останні роки значно зросла вартість електроенергії, паливо – мастильних матеріалів, вартість комплектуючих до механізмів, матеріалів, зріс розмір мінімальної заробітної плати, що призвело до дестабілізації фінансового стану підприємства. Крім того, збитковість підприємства не дозволяє своєчасно модернізувати виробництво і спричиняє погіршення технічного стану виробничих потужностей, підвищує  рівень аварійності об’єктів.

Зважаючи на те, що суттєве підвищення тарифів на комунальні послуги негативно вплине на фінансовий стан  жителів громади, враховуючи фінансову ситуацію, в якій знаходиться комунальне підприємство та необхідність виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам, оплати електроенергії, виконання підприємством своїх функціональних призначень, виникає гостра потреба у наданні фінансової підтримки з селищного бюджету комунальному підприємству для забезпечення виконання вищезазначених заходів.

 1. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення стабільної та беззбиткової роботи комунального підприємства  «Турбота»,  виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам та сплаті податків, забезпечення надійності та безпеки експлуатації мереж водопостачання та іншого обладнання.

 1. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання.

 

Вирішити існуючі проблеми  можливо за рахунок надання фінансової безповоротної підтримки із селищного бюджету. Надання фінансової підтримки буде здійснюватись двома напрямками:    1)надання фінансової допомоги на поточні видатки підприємства за рахунок коштів загального фонду селищного бюджету,  як поточні трансферти підприємствам;

2)здійснення внесків до статутного капіталу комунального підприємства за рахунок бюджету розвитку селищного бюджету, як капітальні трансфери підприємствам.

Розпорядником бюджетних коштів є селищна рада. Кошти використовуються відповідно до плану використання. Щорічна сума фінансової підтримки визначається бюджетом селищної  ради на відповідний рік і може корегуватись в залежності від можливостей бюджету. Фінансова підтримка є безповоротною. Орієнтовані суми фінансової підтримки за роками наведені в додатку 1 до Програми.

5.Основні завдання Програми.

Програмою визначають такі основні завдання, на виконання яких буде надаватися фінансова допомога:

– своєчасне здійснення розрахунків із заробітної плати, оплати поточних рахунків та погашення заборгованості за спожиту електроенергію, матеріально-технічні ресурси, сплати податків і зборів;

– забезпечення своєчасної підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період, проведення в повному обсязі ремонтних та відновлюваних робіт;

– упровадження заходів з енергозбереження та прогресивних технологій, скорочення витрат підприємств на виробництво послуг;

– придбання основних засобів, новітнього технологічного обладнання;

– своєчасне проведення капітальних ремонтів об’єктів і споруд, мереж і комунікацій;

– залучення додаткових коштів на оновлення виробничих потужностей та зниження рівня аварійності об’єктів;

– подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій.

6.Очікувальні результати виконання Програми

 

Виконання Програми дозволить :

-провести термінові поточні ремонти обладнання;

-своєчасно ліквідувати аварії та наслідки надзвичайних ситуацій;

– збільшити обсяги надання послуг за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази підприємства, придбання техніки;

-зменшити енерговитрати за рахунок встановлення енергоргозберігаючого обладнання;

–   покращити якість  послуг.

7.Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням

Реалізація програми покладається на виконавчий комітет  Шалигинської селищної ради, управління фінансів та економічного розвитку, комунальне підприємство «Турбота», а контроль  – на на постійну комісію селищної ради з питань  комунальної власності, житлово-комунального господарства, земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

 

Селищний голова                                                                                                                    Ю.В.Матвієнко                              

 

Додаток 1

до Програми підтримки комунального підприємства

«Турбота» на 2018-2020роки

 

 

 

 

 

Обсяг фінансування

Програми підтримки комунального підприємства «Турбота» на 2018-2020 роки

 

№ п/п

 

 

Обсяги фінансування

тис. грн.

Всього: 2018 2019 2020

 

1.

 

Обсяг фінансової підтримки

890

 

290 300 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення  селищної

ради від 07.02.2018 р.

 

Порядок

виділення та використання коштів з селищного бюджету у формі фінансової підтримки комунального підприємства «Турбота»

Шалигинської селищної ради

 

 1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів з селищного бюджету у вигляді фінансової підтримки комунальному підприємству Шалигинської селищної ради у рамках Програми підтримки комунального підприємства «Турбота» Шалигинської селищної ради Глухівського району Сумської області на 2018-2020 роки.
 2. Фінансова підтримка комунальному підприємству надається на підставі статей 71, 91 Бюджетного кодексу України, статей 60, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 143 Конституції України.
 3. Фінансова підтримка надається комунальному підприємству «Турбота» на безповоротній основі для забезпечення належної реалізації його статутних завдань, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності громади й сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств відповідно до затверджених селищною радою програм.
 4. Фінансова підтримка комунального підприємства «Турбота» здійснюється засновником за рахунок коштів селищного бюджету в обсягах, передбачених рішенням про селищний бюджет на відповідний рік.

Зазначена фінансова підтримка надається як поточні та капітальні  трансферти комунальному підприємству, який включено до мережі головного розпорядника коштів селищного бюджету як одержувач бюджетних коштів, та використовується відповідно до погодженого в установленному порядку плану використання бюджетних коштів.  Реєстрація бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань здійснюється органом Казначейської служби у порядку, встановленому законодавством.

За кодом функціональної класифікації «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» – зі спеціального фонду селищного бюджету (бюджету розвитку) на внески до фонду власних оборотних засобів і засобів обігу комунальному підприємству «Турбота».

Фінансова підтримка із спеціального фонду селищного бюджету (бюджету розвитку), що надається як внесок до статутного капіталу комунального підприємства  на поповнення фонду власних оборотних засобів і засобів обігу, використовується шляхом зарахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства, відкритий в установі банку.

 1.  Головний розпорядник коштів селищного бюджету (селищнга рада) для перерахування фінансової підтримки комунальному підприємству  надаєь управлінню фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради пропозиції для перерахування коштів  згідно з помісячним розписом селищного бюджету та зареєстрованими у територіальних органах Державної казначейської служби України  фінансовими зобов’язаннями одержувачів (у частині видатків загального фонду). Підставою для перерахування фінансової підтримки комунальному підприємству зі спеціального фонду селищного бюджету (бюджету розвитку), що надається як внесок до статутного капіталу комунального підприємства  на поповнення фонду власних оборотних засобів і засобів обігу, є  затверджені  Шалигинською селищною радою рішення про поповнення статутного капіталу комунального підприємства.
 2. Закупівля товарів, робіт, послуг та проведення інших платежів комунальним підприємством здійснюється у визначеному законодавством порядку.

6.1. Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів надається  комунальному підприємству, засновником яких є  Шалигинська селищна рада на безповоротній основі. Фінансова підтримка надається  в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням селищної  ради про селищний бюджет на відповідний рік та за Програмою,  в межах надходжень до селищного бюджету.

6.2. Фінансова підтримка  виділяється  на покриття (відшкодування) поточних витрат комунального підприємства, які виникають в процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням підприємства.

 1. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує головний розпорядник коштів селищного бюджету.
 2. Комунальні підприємства, які отримують фінансову підтримку з селищного бюджету за результатами своєї діяльності, подають головному розпоряднику коштів селищного бюджету фінансові звіти з пояснювальною запискою.
 3. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленному законодавством порядку.

 

 

 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

СЬОМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

13.07.2017                                                смт.Шалигине

 

Про затвердження Програми

розробки містобудівної документації

Шалигинської об’єднаної

територіальної громади

на 2017-2020 роки

 

 

Керуючись Законом України « Про регулювання  містобудівної діяльності»   пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Програму  розробки   містобудівної документації Шалигинської об’єднаної територіальної   громади   на 2017 -2020 роки (додається )

 1. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань виконавчих органів ради, а контроль – на постійну комісію з питань комунальної власності житлово-комунального господарства, земельних відносин та охорони навколишнього  природного  середовища.

 

Селищний голова                                                                                                                     Ю.В. Матвієнко

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток

рішення селищної ради

 від 13.07.2017р.

 

Програма

розробки містобудівної документації Шалигинської об’єднаної територіальної громади

на 2017-2020 роки

 

 

1.Паспорт Програми

2.Загальні положення

 1. Основна мета та завдання Програми

4.Основні заходи  програми

 5.Термін реалізації Програми

 1. Фінансове забезпечення Програми.
 2. Очікуванні результати Програми
 3. Контроль за виконанням Програми

 

 

 

 

 

 Паспорт

Програми розробки містобудівної документації Шалигинської об’єднаної територіальної громади

на 2017-2020 роки

(далі – Програма)

 

 

 

Назва програми Програма розробки  містобудівної документації Шалигинської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки
Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет Шалигинської селищної  ради
Дата , номер і назва розпорядчого документа органу влади про розроблення програми

ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»

ЗУ «Про основи містобудування»

ЗУ « Про місцеве самоврядування в Україні»

Розробник програми

Виконавчий комітет Шалигинської  селищної ради

 

Учасники програми Виконавчий комітет, управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної  ради
Відповідальний виконавець програми Шалигинська селищна рада
Термін реалізації програми 2017-2020роки
Головний розпорядник бюджетних коштів Шалигинська селищна рада
Загальний обсяг фінансування                    в тому числі: селищний бюджет          державний бюджет

891,8 тис.грн.

 

296,2тис.грн.                                                                                                     595,6 тис.грн.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Селищний бюджет Шалигинської об’єднаної територіальної  громади, державний бюджет

 

2.Загальні положення

Шлях до сталого та гармонійного розвитку громади – це розроблення і впровадження в практичну діяльність виконавчих органів селищної ради містобудівної документації, яка є інструментом регулювання, планування, забудови території громади.

Програма економічного та культурного розвитку населених пунктів  територіальної громади повинна узгоджуватись з містобудівною документацією.

Без Схеми планування території  Шалигинської  об’єднаної територіальної громади не можуть бути підготовлені програми з питань створення резерву територій, призначених для містобудівних потреб, визначення режиму використання земель, охорони земель, охорони довкілля, розвитку інженерно-транспортної  інфраструктури, збереження історико-культурної спадщини, розвитку туризму, вибору трас і проектування найважливіших транспортних, енергетичних та інших інженерних комунікацій, підготовки пропозицій з питань адміністративно-територіального устрою громади.

З причини  відсутності актуальної схеми планування території Шалигинської  об’єднаної територіальної громади та генеральних планів населених пунктів неможливе планування містобудівної діяльністі підприємств, установ та організацій, які працюють чи мають намір працювати на території громади.

Планування  територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них. Містобудівна документація на місцевому рівні розробляється з  урахуванням даних державного земельного кадастру на актуалізованій картографічній основі в цифровій формі як просторово орієнтована інформація в державній системі координат на паперових і електронних носіях.

У разі відсутності плану зонування або детального плану території, передача (надання)  земельних  ділянок  із земель державної  або комунальної  власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється.

Формування ринкових відносин у сфері землі та нерухомості, введення відповідних змін в системі законодавства щодо планування та використання територій населених пунктів потребує коригування існуючої та розробку нової планувальної документації з метою регулювання планування, забудови та іншого використання територій для забезпечення сталого розвитку  Шалигинської об’єднаної територіальної громади з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів.

 

3.Основна мета та завдання Програми

 

Метою Програми є організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення розроблення комплексу містобудівної документації населених пунктів Шалигинської об’єднаної територіальної громади (схеми планування території об’єднаної громади, генеральних планів населених пунктів, детальних планів території) . Планування території охопить ряд тісно пов’язаних між собою заходів, які мають соціальне, економічне, будівельно-технічне, естетичне та екологічне значення.

Основним завданням Програми є виконання заходів  щодо вирішення питання забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів, які входять до складу громади, яка визначить основні напрямки програми соціально-економічного розвитку території громади, організація постійного контролю стану реалізації містобудівної документації і використання територій для містобудівних потреб з урахуванням стратегічних напрямків розвитку об’єднаної громади.

Програмою передбачається виконання таких завдань:

– обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання територій;

– визначення територій для містобудівних потреб з урахуванням  громадських і приватних інтересів, територій пріоритетного розвитку, а також обґрунтування рішень щодо розподілу території за видами та режимами переважного використання, тощо;

– обґрунтування розподілу земель за цiльовим призначенням та використання територій для мiстобудiвних потреб;

– визначення i раціональне розташування територій житлової та громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших територій i об’єктів, в тому числі й об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури;

– обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територiй, на яких передбачена перспективна мiстобудiвна дiяльнiсть;

– визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, історико-культурну цiннiсть, встановлення передбачених законодавством  обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

– охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;

– регулювання забудови населеного пункту та інших територій.

– розширення територій Шалигинської об’єднаної територіальної громади.

4.Основні заходи  програми .

Для реалізації мети програми передбачається:

 • збір вихідних даних;
 • створення інженерно-топографічних планів в цифровому і графічному виді на територію сел, на які розробляються генеральні плани
 • розроблення генерального плану сел. Шалигине;

–   розроблення генерального плану с.Сваркове;

–   розроблення генерального плану с.Соснівка;

–   розроблення генерального плану с.Старикове;

–   розроблення генерального плану с.Ходине.

–  розроблення детальних планів території при необхідності

 

5.Термін реалізації Програми.

Програму передбачається реалізувати протягом 2017-2020 років.

 1. Фінансове забезпечення Програми.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок державного, селищного бюджету та інших джерел не заборонених законодавством.

Видатки  на фінансування Програми щорічно затверджуються  бюджетом селищної громади і можуть коригуватись в залежності від фінансових можливостей  місцевого бюджету.

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити  до виконання Програми,тис.грн 2017рік 2018 рік 2019рік 2020рік Усього витрат на виконання Програми.
Обсяг ресурсів,усього: 691,8 100,0 50,0 50,0 891,8
місцевий бюджет 96,2 100,0 50,0 50,0 296,2
державний бюджет 595,6 595,6

 

 1. Очікувані результати.

Очікуваними результатами виконання заходів Програми є:

 1. Налагодження дієвого контролю за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, за регулюванням забудови та використанням територій Шалигинської об’єднаної громади, за врахуванням державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій на місцевому рівні.
 2. Забезпечення виконання положень законодавства у сфері містобудування при вирішенні питань забудови територій.
 3. Залучення інвестицій у розвиток території громади.
 4. Прийняття рішень селищної ради щодо надання та вилучення земельних ділянок, розміщення будівництва відбуватиметься на підставі чітко встановлених і зрозумілих дозвільних процедур.
 1. Контроль за виконанням Програми

Відповідальним виконавцем Програми є Шалигинська селищна рада. Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань комунальної власності житлово-комунального господарства, земельних  відносин та охорони навколишнього  природного  середовища.  Виконавчий  комітет  щорічно  до 01 лютого  готує  інформацію  про  хід виконання  заходів Програми за звітний рік.

 

Селищний голова                                                                                                                            Ю.В.Матвієнко

 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П`ЯТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

19 травня 2017 року     смт Шалигине                                          

Про затвердження Програми

 оздоровлення  та літнього відпочинку дітей

в 2017 році

 

З метою організації літнього відпочинку, оздоровлення та зайнятості дітей влітку 2017 року, створення належних умов для проведення оздоровчих заходів, керуючись розпорядженням Президента України « Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей», постанови КМУ « Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт, які залишились без піклування батьків», постанови КМУ «Про затвердження державної програми відпочинку та оздоровлення дітей», постанови КМУ «Про додаткові заходи щодо посилення захисту багатодітних і неповних сімей», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,

Шалигинська селищна рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму оздоровлення та літнього відпочинку дітей в 2017 році.
 2. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію селищної ради з питань освіти, культури, охорони здоров`я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення. (Власенко О.О)

 

Селищний голова                                                                                                                          Ю.В. Матвієнко

 

 

 

Додаток

до рішення Шалигинської селищної ради від 19 травня 2017р.

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ЛІТНЬОГО ВІДПОЧИНКУ

ДІТЕЙ в 2017 РОЦІ

 

 

2017 рік

 

                              

                        Паспорт програми оздоровлення та літнього відпочинку дітей

                              в 2017 році у Шалигинській селищній раді

 

 

 

1.

Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради

 

2.

Відповідальний виконавець Програми Виконавчий комітет Шалигинської селищної ради, відділ освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради

 

 

 

3.

 

Учасники Програми

 

Виконавчий комітет Шалигинської селищної ради

відділ освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради , дирекція шкіл, медичний персонал, дільничий інспектор, працівники будинку культури,

клубу, бібліотеки.

 

4.

Термін реалізації Програми

 

2017 рік

 

5.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Бюджет селищної ради
Загальний обсяг фінансових ресурсів бюджету необхідних для реалізації Програми, в т. ч. 71100,00 грн.

Кошти обласного бюджету

Кошти бюджету селищної ради

11300,00 грн.

59800,00 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Загальні положення.

В умовах зміни соціально-політичних пріоритетів, формування ринкових відносин, економічної та екологічної кризи в Україні різко підвищуються психоемоційні навантаження на людину. Особливо вразливою категорією населення в цих умовах є підростаюче покоління. Турбота про здоров’я дітей є найважливішою соціальною проблемою, яку повинна вирішувати наша держава в найближчий час.

 1. Мета і основні завдання прогрми.

Головна мета програми – забезпечення загальних, життєво- важливих потреб дітей та юнацтва в оздоровленні; збільшення кількості дітей , охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення ; змістовному відпочинку, санаторно-курортному лікуванні, туристично-екскурсійному обслуговуванні, забезпеченні повноцінного відпочинку, оздоровлення і виховання учнівської молоді, раціонального та змістовного використання нею вільного часу і проведення дозвілля, ознайомлення з національною історико-культурною спадщиною та природним середовищем рідного краю та всієї країни.

 1. Фінансове забезпечення Програми.

Видатки, пов’язані з відпочинком та оздоровленням дітей, здійснюються за рахунок виділених в установленому порядку коштів з державного та бюджету селищної ради, коштів підприємств, передбачених на оздоровлення дітей.

4.Очікувані результати виконання Програми.

Виконання Програми дасть можливість:

–  організувати змістовний і якісний процес оздоровлення і відпочинку дітей;

–  ефективно використати кошти селищного та обласного бюджету;

–  удосконалити механізми співпраці, координації та контролю за організацією та проведенням оздоровчо-відпочинкової кампанії.

 1. Завдання Програми та її основні заходи.

5.1.  Вжити невідкладних заходів щодо належної підготовки до відпочинку та оздоровлення дітей, приділивши особливу увагу оздоровленню дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей – інвалідів; дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; активних учасників шкільного самоврядування, художньої самодіяльності, спортивного життя, талановитих та обдарованих дітей. Провести семінари-наради з педпрацівниками, які працюватимуть в пришкільних оздоровчих таборах з питання організації оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків у літній період.

Відповідальні:

Відділ освіти, молоді та спорту

Дирекція шкіл

Травень-червень

5.2.  Провести семінари-наради спільно з медпрацівниками та працівниками СЕС та педпрацівниками, які працюватимуть в пришкільному оздоровчому таборі з питання організації оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків у літній період.

Відповідальні:

Дирекція ЗОШ

червень

5.3.  Вжити заходів з благоустрою спортивних майданчиків та забезпечити належні умови їх функціонування в літній оздоровчий період

Відповідальні:

Відділ освіти, молоді та спорту

Дирекція ЗОШ

Червень-серпень

5.4. Розробити план заходів щодо роботи на спортивних майданчиках , на стадіоні за місцем проживання в літній період із залученням вчителів з фізичного виховання з метою масової зайнятості дітей волейболом, баскетболом, футболом, організувати проведення змагань серед учнів школи.

Відповідальні:

Дирекція шкіл

Червень-серпень

5.5.  Забезпечити функціонування пришкільних таборів.

Відповідальні:

дирекція шкіл.

червень

 

5.6.   Забезпечити дотримання вимог протипожежної безпеки, санітарно-епідеміологічного нагляду за підготовкою, відкриттям і функціонуванням пришкільного табору.

Вжити заходів щодо профілактики дитячого травматизму та запобігання нещасним випадкам під час відпочинку та оздоровлення дітей.

Відповідальні:

Відділ освіти, молоді та спорту

дирекція шкіл.

червень

5.7.  Поліпшити харчування дітей дошкільного віку за рахунок збільшення  в раціоні свіжих овочів , фруктів та соків.

Відповідальні:

Відділ освіти, молоді та спорту

завідуюча ДНЗ «Горобинка»,

ДНЗ «Теремок»

ДНЗ «Пізнайко»

постійно

5.8. Сприяти залученню підприємств, установ та організацій усіх форм власності, щодо надання фінансової і матеріальної допомоги в організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей соціально незахищених категорій.

Відповідальні:

Відділ освіти, молоді та спорту

дирекція шкіл.

постійно

5.10. Організувати пільгове культурно-екскурсійне і транспортне обслуговування груп дітей під час канікул.

Відповідальні:

виконком селищної ради

дирекція шкіл .

червень-серпень

5.11.  Сприяти проведенню культурно-масових заходів для дітей і молоді у сільському будинку культури , школі, бібліотеці.

Відповідальні:

Працівники будинку культури,

клубу, бібліотеки.

червень-серпень

 1. Медичне забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей.

6.1. Вжити заходів щодо посилення державного санітарно – гігієнічного а протиепідеміологічного нагляду за станом пришкільних дитячих таборів щодо належного медичного обслуговування дітей, профілактики захворюваності, матеріально – технічного забезпечення медичних пунктів .

Відповідальні:

виконком селищної ради,

Відділ освіти, молоді та спорту

червень.

6.2.  Не допускати отримання в пришкільний дитячий табір

харчової сировини і продукції без необхідної супровідної документації,

сертифікатів відповідності, висновків ветеринарно – санітарної експертизи.

Відповідальні:

Дирекція шкіл,

медичні сестри закладів.

Червень.

 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П`ЯТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

19 травня 2017 року                     смт.Шалигине                                  

        

Про програму розвитку архівної

справи на території Шалигинської

селищної ради на 2017  рік

 

Для забезпечення якісної роботи з обслуговування населення по виконанню соціально – правових запитів та належного  централізованого тимчасового зберігання та використання  архівних документів колишніх сільськогосподарських підприємств, а також ліквідованих підприємств, установ різних форм власності, що діяли (були зареєстровані) на території  Шалигинської селищної ради, поліпшення умов розвитку архівної справи, відповідно до  Бюджетного кодексу України,  Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», керуючись пунктом 22 статті 26, статтею 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Шалигинська селищна рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити програму розвитку архівної справи на території Шалигинської селищної ради   на 2017  рік (далі – Програма), додається.
 2. Управлінню фінансів та економічного розвитку передбачити кошти для забезпечення виконання заходів Програми.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, боротьби з корупцією, депутатської діяльності та етики (Слукіна Т.П.)

 

Селищний голова                                                                                                                         Ю.В. Матвієнко

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення Шалигинської селищної ради від 19 травня 2017р.

 

 

 

 

 

 

Програма

розвитку архівної справи на території Шалигинської селищної ради  на 2017 рік

 

 

 

       2017

 

 

 

Паспорт Програми розвитку архівної справи на території Шалигинської селищної ради

на 2017 рік 

 

 

1.

Розробник Програми Виконавчий комітет Шалигинської селищної ради

 

2.

Відповідальний виконавець Програми Виконавчий комітет Шалигинської селищної ради

 

 

 

3.

 

Учасники Програми

 

Виконавчий комітет Шалигинської селищної ради

Комунальна установа  Глухівської районної ради «Об’єднаний трудовий архів Глухівського району»

4.

Термін реалізації Програми

 

2017 рік

 

5.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Бюджет селищної ради
6.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

Всього:

 

 

8000,00 гривень

 

 

 1. Загальна частина

 

Програма розвитку архівної справи на території Шалигинської селищної ради на 2017 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та  архівні установи», з метою здійснення заходів, спрямованих на розв`язання найактуальніших проблем розвитку архівної справи.

Програма  спрямована на забезпечення збереження архівних документів   колишніх сільськогосподарських підприємств, та також ліквідованих підприємств, установ різних форм власності, що діяли (були зареєстровані) на території Шалигинської селищної ради, які мають   важливе соціально-правове значення у забезпеченні прав та законних інтересів громадян, створення належних умов для зберігання і використання документів у загальному архіві Глухівського району.

Реалізація  Програми розвитку архівної справи на 2017 рік дозволить здійснити заходи, спрямовані на покращення  матеріальної бази трудового архіву,  збереженості та використання  архівних документів.

 1. Мета Програми

 

Мета Програми полягає у:

– створенні належних умов для централізованого тимчасового зберігання, використання документів ліквідованих підприємств та установ різних форм власності, що діяли (були зареєстровані) на території Шалигинської селищної ради;

– підвищення рівня організації збереження документів, які передані на зберігання до Комунальної установи  Глухівської районної ради «Об’єднаний трудовий архів Глухівського району».

– зміцнення матеріально-технічного оснащення комунальної установи  Глухівської районної ради «Об’єднаний трудовий архів Глухівського району».                      

 1. Основними завданнями Програми є:

 

–   поліпшення умов зберігання документів  у загальному архіві;

– створення  належних умов праці  для зберігання та використання архівних документів колишніх  сільськогосподарських підприємств, а також ліквідованих підприємств, організацій та установ різних форм власності, що діяли (були зареєстровані) на території  Шалигинської селищної ради, які використовуються для  задоволення потреб соціально-правового характеру громадян, в тому числі покращення матеріально-технічного оснащення комунальної установи  Глухівської районної ради «Об’єднаний трудовий архів Глухівського району».

 1.       Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів Шалигинської селищної ради. Сума коштів на фінансування Програми складає 8 тис. грн.; може корегуватись в залежності від фінансових можливостей селищного бюджету.

 

 1. Очікувані результати

 

Виконання  Програми дасть змогу:

– підвищити рівень  організації збереження документів колишніх  сільськогосподарських підприємств, а також ліквідованих підприємств, організацій та установ різних форм власності, що діяли (були зареєстровані) на території  Шалигинської селищної ради;

– забезпечити належну організацію роботи загального архіву   та

створити умови для надання якісних послуг  соціально-правового характеру різним категоріям населення.

24 липня  2018 року о  10 – 00 в приміщенні КЗ «Шалигинський  міський будинок культури» відбудеться 20  сесія селищної  ради 7 скликання. Continue reading

 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

14.12.2017 року                                                                                           смт Шалигине                                  

 

 

Про План діяльності з підготовки

проектів регуляторних актів

на 2018 рік

 

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою дотримання державної регуляторної діяльності селищної ради у 2017 році, селищна рада

ВИРІШИЛА :

 1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, що додається.
 2. Оприлюднити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік  в газеті «Глухівщина».
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку, секретаря селищної ради Кліменченко С.В.

 

Селищний  голова                                                                                                                 Ю.В.Матвієнко

 

 

 

Додаток 1

Затверджено рішенням

Шалигинської селищної ради

від  14.12.2017 р.

 

 

План діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів на 2018 рік

  № п/п Вид проекту регуляторного акту

Назва проекту регуляторного

акту

Цілі прийняття

Термін

підготов-ки регуляторного акту

Найменування

відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів

1 2 3 4 5 6
1 Рішення сесії селищної ради Про місцеві податки і збори на 2019 рік З метою наповнення доходної частини місцевого бюджету ІІ квартал 2018 року Постійна комісія  селищної ради з планування, бюджету,  фінансів та соціально – економічного розвитку;виконком селищної ради.
2 Рішення сесії селищної  ради Про порядок пайової участі замовників у розвиток інфраструктури населених пунктів Шалигинської селищної ради З метою наповнення доходної частини місцевого бюджету ІІ квартал 2018 року Постійні комісії селищної ради, виконком селищної ради
3 Рішення сесії селищної  ради Про правила благоустрою територій населених пунктів Шалигинської селищної ради  З метою створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. I квартал 2018 року Постійні комісії селищної ради, виконком селищної ради
4 Рішення сесії селищної  ради

Про затвердження Методики

розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської   об’єднаної територіальної громади  та пропорції її розподілу

Встановлення єдиного порядку регулювання відносин щодо комунального майна на теріторії

ОТГ

І квартал

2018 року

Управління фінансів та економічного розвитку
5 Рішення сесії селищної  ради

Про затвердження Порядку проведення конкурсу

на право оренди майна комунальної власності Шалигинської   об’єднаної територіальної громади

Встановлення єдиного порядку регулювання відносин щодо комунального майна на теріторії ОТГ

 

І квартал

2018 року

Управління фінансів та економічного розвитку

 

Селищний голова                                                                                                                     Ю.В.Матвієнко

ЗВІТ

про базове відстеження результативності рішення сьомої сесії Шалигинської селищної ради від 13.07.2017 року «Про встановлення єдиного податку  осіб підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради»

1.Вид та назва регуляторного акту:

Рішення сьомої сесії Шалигинської селищної ради від 13.07.2017 року «Про встановлення єдиного податку осіб підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради».

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради.

3.Ціль прийняття регуляторного акта : 

– упорядкування відносин між органами місцевого самоврядування  з фізичними особами – підприємцями з питань сплати єдиного податку за видами господарської діяльності;

– удосконалення нормативно-правового документа з питання оподаткування суб’єктів господарювання з урахуванням змін у податковому законодавстві і підприємницькому середовищі;

–  забезпечення  законності здійснення підприємницької діяльності у відповідності з умовами застосування спрощеної системи оподаткування;

– можливість поповнення доходної частини селищного бюджету за рахунок стабільних надходжень від сплати єдиного податку.

4.Строк виконання заходів з відстеження результативності :

з 03.07.2018 по 13.07.2018 року.

5.Тип відстеження: базове.

6.Методи одержання результатів відстеження результативності :

статистичний.

7.Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних: фінансові звіти та оперативні дані.

Відстеження результативності акта здійснювалось за показниками:

–  кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акту;

–  ріст дохідної частини селищного бюджету;

–  рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основними положеннями акту.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності  акту:

Чинним рішенням сьомої сесії Шалигинської селищної ради від 13.07.2017 були встановлені ставки єдиного податку на 2018 рік у фіксованому розмірі у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року для фізичних осіб – підприємців другої групи,  у відсотках до розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року для фізичних осіб – підприємців першої групи.

Управлінням фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради проведено аналіз фактичних надходжень до селищного бюджету від сплати єдиного податку за перше півріччя  2017 та 2018 років. Показники результативності регуляторного акта наведені в таблиці 1.

 

Таблиця 1

Показники Півріччя 2017 року факт.  Півріччя 2018 року факт.

Оцінка результатив-ності

(+, -)

Очікувані дані на 2018 рік
Кількість фізичних осіб – підприємців, платників  єдиного податку, осіб 37 38 +1 38
Кількість сільськогосподарських виробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, од. 5 6 +1 6
Сума  надходжень від сплати єдиного податку, грн 118481 163215 +44734 320000
Сума надходжень від сплати єдиного податку сільськогосподарськими  виробниками, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, грн 528421 1090833 +562412 2620000

 

Підвищення кількісних показників  відбулося за рахунок змін у Податковому кодексі України, підвищення рівня мінімальної заробітної плати.

До основних якісних показників результативності дії регуляторного акту можна віднести:

– Рівень проінформованості суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних та фізичних осіб, які здійснювали оплату єдиного податку з основними положеннями регуляторного акта є високий, оскільки проект акту був оприлюднений на офіційному сайті Шалигинської селищної ради, рішення сесії надруковано в районній газеті «Глухівщина».

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

На підставі отриманих значень показників результативності  та оцінки результатів реалізації регуляторного акта – рішення Шалигинської селищної ради від 13.07.2017 «Про встановлення єдиного податку осіб – підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради»  можна зробити висновок, що в цілому регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей. Результати реалізації його положень забезпечують законність здійснення підприємницької діяльності суб’єктами  господарювання на території сільської ради, також забезпечують надходження до селищного бюджету.

Однак,  на виконання Закону України  від 07.12.2017 №2245 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», Податкового Кодексу України та Закону України  від 11.09.2003 № 1160 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  рішення про встановлення єдиного податку на 2019 рік або про внесення змін до нього надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них,  в рамках виконання вимог статей 4 і 12 Податкового кодексу України з виконанням процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

В.о. начальника управління                                                                                                        А.В.Головач

 

13.07.2018