Monthly Archives: Грудень 2018


Консультує Міністр юстиції України Павло Петренко Continue reading

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

20.12.2018                                       смт Шалигине

 

 

Про  селищний  бюджет

на  2019  рік

 

Розглянувши поданий виконавчим комітетом Шалигинської селищної ради проект селищного бюджету на 2019 рік, сформований на підставі Бюджетного кодексу України, відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

Визначити на 2019 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 29412920 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 28923920 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 489000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі  29412920 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 28244670 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 1168250 гривень;

повернення кредитів до місцевого бюджету у сумі 9996 гривень, у тому числі  до спеціального фонду місцевого бюджету – 9996 гривень;

надання кредитів з місцевого бюджету у сумі 9996 гривень, у тому числі надання кредитів із  спеціального фонду місцевого бюджету – 9996 гривень;

профіцит за загальним   фондом селищного бюджету у сумі 679250 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 679250 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 50000 гривень, що становить 0,17 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд селищного  бюджету у розмірі 98362 гривень, що становить 0,35 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
 3. 4. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 3619111 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
 4. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду селищного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та офіційні  трансферти, визначені статтями  97,1032 , 1034,1036 Бюджетного кодексу України.

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої  статті 691   та пунктом 8 частини першої статті 71  Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду селищного бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.
 2.    Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду селищного бюджету на 2019 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та  енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам

 1. 9. Надати право  начальнику управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської  селищної ради:

9.1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів селищного  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9.2. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснювати в межах поточного бюджетного періоду розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитних рахунках в установах банків з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду селищного  бюджету.

9.3. Вносити зміни до розпису селищного  бюджету та здійснювати перерозподіл планових показників та бюджетних призначень за доходами та видатками між місяцями, за доходами – між кодами класифікації доходів, за видатками – між кодами економічної класифікації видатків у межах обсягів відповідно доходів та видатків, затверджених цим рішенням, у разі невиконання плану за доходами – здійснювати перенесення призначень за видатками на наступні місяці бюджетного року.

 1.   Головним розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

 1. Надати право виконавчому комітету Шалигинської селищної ради в період між сесіями Шалигинської селищної ради у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків селищного бюджету і надання кредитів з бюджету за програмною класифікацією видатків та кредитування, включаючи субвенції, які передаються з селищного бюджету, а також збільшувати видатки розвитку за рахунок зменшення інших видатків за рішенням виконавчого комітету Шалигинської селищної  ради, погодженим з постійною комісією з питань з  планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку ради з наступним затвердженням Шалигинською селищною радою.
 2. Розпорядникам бюджетних коштів селищного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, відповідно до затверджених лімітів, які споживаються бюджетними установами та послуги зв’язку.
 3. Розпорядникам та одержувачам коштів селищного бюджету під час укладання угод (договорів, контрактів, тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти обов’язково передбачати однією з умов, застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.
 4. У разі необхідності, здійснювати перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками селищного бюджету за бюджетними програмами за рішенням виконавчого комітету селищної ради за погодженням із постійною комісією з питань з планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку ради з наступним затвердженням Шалигинською селищною радою згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2011№18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету»
 5. Надати право селищному голові укладати від імені об’єднаної територіальної громади, селищної ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подавати їх на затвердження Шалигинській селищній  раді.
 6. Передбачити у складі видатків головних розпорядників бюджетних обсяг коштів громадського бюджету 213448 гривень, відповідно до переліку проектів-переможців Громадського бюджету, які у 2019 році будуть реалізовуватися за рахунок коштів селищного бюджету.
 7. Установити, що це рішення набирає чинності 01 січня 2019 року.
 8. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 9. Управлінню фінансів та економічного розвитку забезпечити оприлюднення цього рішення не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття в газеті “Глухівщина”.
 10. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника селищного голови Матосову Г.О. та управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради (Полушкіна Н.М.), а контроль – за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Лук’янова М.О).

 

Селищний голова                                                                                                                        Ю.В.Матвієнко

 

 

 

Додаток 1       (переглянути/завантажити)

Додаток 2       (переглянути/завантажити)

Додаток 3      (переглянути/завантажити)

Додаток 4      (переглянути/завантажити)

Додаток 5      (переглянути/завантажити)

Додаток 6     (переглянути/завантажити)

 

 

Прогноз селищного бюджету на 2020 та 2021 роки (далі ‒ Прогноз) розроблений  на основі норм  чинного Бюджетного  та  Податкового кодексів України, побудованих на принципах децентралізації фінансів, поліпшення умов ведення бізнесу та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 №546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 – 2021 роки», рекомендацій Міністерства фінансів України щодо складання проектів місцевих бюджетів на середньострокову перспективу, основних показників економічного і соціального розвитку об’єднаної територіальної громади, місцевих цільових програм, проекту селищного бюджету на 2019 рік.

Прогноз  визначає основні напрями дій в середньостроковій перспективі, які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є визначення фінансового ресурсу селищного бюджету на середньострокову перспективу, створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку об’єднаної територіальної громади та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики .

Основними завданнями Прогнозу є:

– планування реальних надходжень селищного бюджету на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку об’єднаної територіальної громади з урахуванням зміни податкової бази і фактичного рівня відповідних надходжень;

– забезпечення самостійності селищного бюджету, зміцнення його фінансової спроможності, підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами;

– використання фінансових ресурсів таким чином, щоб отримати максимальний економічний ефект і вирішити найбільш нагальні та важливі завдання;

– послідовна та передбачувана бюджетна політика, яка дозволить забезпечити фінансову стабільність;

– прогнозованість та ефективність бюджетних видатків, що спрямоване на підвищення якості місцевих послуг;

– посилення бюджетної дисципліни і встановлення чітких правил гри, яких будуть дотримуватись всі учасники бюджетного процесу;

– активізація підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки для підвищення податкоспроможності;

– посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

– забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року;

– запровадження дієвих заходів з енергозбереження;

-покращення добробуту та якості життя населення.

Прогноз  ґрунтується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності бюджетної системи.

При здійсненні прогнозу селищного бюджету на 2020 – 2021 роки застосовані основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на відповідні роки за сценарієм 1, який використовувався під час розроблення проекту Державного бюджету України на 2019 рік та прогнозу Державного бюджету України на 2020 і 2021 роки:

 1. Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року): 2020 рік – 105,6%; 2021 рік − 105,0%.
 2. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270), які розраховано з урахуванням прогнозного зростання тарифів на енергоносії та прогнозного індексу цін виробників, на 2020 рік збільшено в середньому порівняно із 2019 роком на коефіцієнт 1,08, на 2021 рік порівняно із 2020 роком ‒ на 1,06.

3.Статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів.

 1. Фактичне виконання дохідної частини селищного бюджету за 10 місяців 2018 року.

Індикативні прогнозні показники селищного бюджету на 2020 та 2021 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проектів селищного бюджету на 2020 рік та 2021 рік.

Можливі ризики невиконання прогнозних показників: при несприятливих зовнішніх факторах на економіку України і, як наслідок, на фінансово-економічну ситуацію регіону, можливе недосягнення запланованих темпів зростання фонду оплати праці, що призведе до невиконання прогнозних показників з податку на доходи фізичних осіб.

 1. Індикативні прогнозні показники селищного бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки

Відповідно до прогнозних розрахунків власні доходи загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) селищного бюджету на 2020 рік становлять у сумі 20393,0 тис. грн, що на  1081,0 тис. грн. або на 5,6 відсотка більше, ніж передбачено на 2019 рік, та на 2021 рік – 21413,0 тис. грн, що на 1020,0 тис. грн, або на 5,0 відсотка більше, ніж прогнозується на 2020 рік.

Таблиця 1.

Індикативні прогнозні показники доходів селищного бюджету

на 2020 та 2021 роки

тис. грн
Код Найменування доходів 2020 рік 2021 рік
Загальний фонд Загальний фонд
10000000 Податкові надходження 20335,4 21352,4
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 12661,7 13294,4
11010000 Податок та збір на доходи  фізичних осіб 12661,0 13294,3
11020000 Податок на прибуток підприємств 0,3 0,3
13000000 Рентна плата за використання інших природних ресурсів 306,2 321,5
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентноє плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленоє в порядку рубок головного користування) 304,1 319,3
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 2,1 2,2
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 52,6 55,2
14040000 Акцизний податок з реалізаціє суб’єктами господарювання роздрібноє торгівлі підакцизних товарів 52,6 55,2
18000000 Місцеві податки 7315,3 7681,1
18010000 Податок на майно 3825,6 4016,9
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитловоє нерухомості 3,6 3,8
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельноє ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитловоє нерухомості 44,6 46,8
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 80,3 84,3
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 3452,1 3624,7
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 125,7 132,0
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 119,3 125,3
18050000 Єдиний податок   3 489,7 3664,2
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 27,5 28,9
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 633,6 665,3
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 2 828,6 2 970,0
20000000 Неподаткові надходження 57,6 60,6
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 57,6 60,6
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 55,0 57,8
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 1,6 1,7
22090000 Державне мито 1,0 1,1
РАЗОМ 20393,0 21413,0

 

 

Код Найменування доходів 2020 рік 2021 рік
  Спеціальний фонд Спеціальний фонд
19010000 Екологічний податок 26,0 27,5
20000000 Неподаткові надходження 267,4 280,8
25000000 Власні надходження бюджетних установ 267,4 280,8
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчоє влади 222,5 233,7
РАЗОМ 516,0 542,0
РАЗОМ доходів        20909,0        21955,0

 

Код Найменування доходів 2020 рік 2021 рік
Загальний фонд Загальний фонд
40000000 Офіційні трансферти 10150,0 10615,0
41040000 Дотації з місцевого бюджету 1260,3 1322,7
41030000 Субвенції з державного бюджету 8849,8 9292,3
ВСЬОГО доходів 31059,0 32570,0

 

 

Таблиця 2

Індикативні прогнозні показники бюджету на 2020-2021 роки                                         за видатками та кредитуванням

 

Код Найменування коду бюджетної класифікації Обсяг, тис.грн.
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
  Загальний фонд разом, у т.ч.: 29825,8 31274,9
  1. Видатки: 29825,8 31274,9
0100 Державне управління 9014,2 9464,9
1000 Освіта 11708,3 12293,7
2000 Охорона здоров’я 921,3 967,4
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 294,8 309,5
4000 Культура і мистецтво 1467,1 1540,5
5000 Фізична культура і спорт 78,4 82,3
6000 Житлово-комунальне господарство 1077,8 1131,7
7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 364,3 382,5
7600 Інші програми та заходи, пов’язані з економічної діяльністю 29,6 31,1
8000 Інша діяльність 135,6 142,4
9130 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 190,6 200,1
9410 Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 3033,0 3184,7
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 1510,8 1544,1
2.Кредитування 0 0
8831 Надання кредитів 10,0 10,0
8832 Повернення кредитів -10,0 -10,0
  Спеціальний фонд разом, у т. ч.: 1233,2 1295,1
  1. Видатки: 1233,2 1295,1
0100 Державне управління 3,6 3,8
1000 Освіта 260,4 273,4
2000 Охорона здоров’я 72,9 76,5
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 3,4 3,6
6000 Житлово-комунальне господарство 464,8 488,1
7300 Будівництво та регіональний розвиток 179,5 188,5
7600 Інші програми та заходи, пов’язані з економічної діяльністю 222,6 233,7
8000 Інша діяльність 26,0 27,5
  Всього (видатки та кредитування) 31059,0 32570,0

Ключовим завданням бюджетної політики залишатиметься забезпечення макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи.

Фінансування бюджетних видатків на період до 2021 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності та результативності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

У середньостроковому періоді бюджетна система України функціонуватиме на засадах Податкового і Бюджетного кодексів України в умовах реформи міжбюджетних відносин, побудованих на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу.

За видами діяльності головними завданнями бюджетної політики будуть такі.

Органи місцевого самоврядування

 

Пріоритетними завданнями апарату селищної ради та її виконавчих органів  є забезпечення здійснення повноважень, наданих Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами.

У 2020 – 2021 роках планується здійснити такі заходи: організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, виконавчих органів, депутатів, взаємодію і зв’язок з місцевими органами виконавчої влади.

Освіта

Пріоритетом розвитку галузі освіти буде забезпечення доступності високоякісної освіти для всіх громадян об’єднаної громади незалежно від місця їх проживання.

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

– оптимізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічних і економічних реалій; – розвиток і підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю, різнобічний розвиток індивідуальності дитини, її задатків і здібностей;

– створення належних умов для здобуття високоякісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування,

– підвищення престижу та соціального статусу педагогічних працівників, стимулювання активної участі вчителів у становленні і розвитку освіти, популяризації кращих педагогічних здобутків і професійної майстерності;

– упровадження в навчальних закладах сприятливого середовища, спрямованого на збереження здоров’я учнів;

 • створення системи позашкільної освіти в громаді;

– модернізація матеріально-технічної та методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів, підвищення якості освіти.

 

Основними результатами, яких планується досягти, є:

– збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою;

– 100-відсоткове охоплення дітей повною загальною середньою освітою;

– підвищення рівня забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними комп’ютерними комплексами; підключення загальноосвітніх навчальних закладів до мережі Інтернет;

– створення сприятливих умов для якісного харчування учнів;

– приведення інформаційної компетентності учасників навчально-виховного процесу у відповідність із сучасними вимогами;

– підвищення якості надання освітніх послуг здібним та обдарованим учням;

– підвищення соціального статусу педагогічних працівників, які мають високі досягнення у роботі з учнівською молоддю;

– збільшення охоплення дітей  об’єднаної громади позашкільною освітою.

 

Охорона здоров’я

Пріоритетами розвитку галузі будуть забезпечення рівного і справедливого доступу населення до медичних послуг належної якості, запобігання та зниження рівня захворюваності, а також створення сприятливих для здоров’я умов життєдіяльності людини.

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

– поліпшення здоров’я населення, забезпечення рівного і справедливого доступу всіх членів громади до медичних послуг належної якості;

– підвищення ефективності діяльності закладів охорони здоров’я,

– посилення профілактичної роботи та запровадження її нових форм;

– стимулювання медичних працівників за досягнення у проведеній лікувально-профілактичній роботі;

– покращення  матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;

– забезпечення  закладів охорони здоров’я громади  кваліфікованими працівниками,

подальше впровадження  системи заохочення медичних працівників до роботи в закладах охорони здоров’я на території громади.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

– підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності та якості.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетними напрямками у галузі є забезпечення адресного характеру надання соціальної підтримки, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту.

У 2020-2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

– створення на території об’єднаної громади територіального центру обслуговування одиноких непрацездатних громадян;

– підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених верств населення;

– забезпечення захищеності інвалідів, сімей з дітьми, інших незахищених верств населення;

– підвищення ефективність соціальної роботи з сім’ями, молоддю;

– забезпечення права дитини на сімейне виховання, розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

– надання матеріальної допомоги постраждалим та сім’ям загиблих (померлих) при виконанні службового обов’язку під час проведення антитерористичної операції, а також соціальної підтримки учасникам антитерористичної операції;

Основними результатами, яких планується досягти, є:

-підвищення якості послуг закладів, що  надають соціальні послуги особам, що опинилися у складних життєвих обставинах;

-поліпшення матеріального стану незахищених верств населення.

Культура та мистецтво

 Пріоритетом розвитку у цій сфері є забезпечення рівності прав та можливостей громадян у створенні, використанні, поширенні культурних цінностей; збереження, примноження культурних надбань; створення умов для творчого розвитку особистості та підвищення культурного рівня громадян.

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

– забезпечення збереження мережі та покращення матеріально-технічного стану закладів культури;

– розвиток і збереження національних традицій та звичаїв, нематеріальної культурної спадщини;

– проведення ремонтних робіт закладів культури;

– забезпечення та збереження кадрового потенціалу закладів культури Основними результатами, яких планується досягти, є:

– збільшення чисельності населення, охопленого культурно-дозвіллєвою діяльністю, бібліотечним обслуговуванням;

– покращення матеріально-технічної бази закладів культури;

– забезпечення високого рівня проведення фестивалів, конкурсів, свят;

Фізична культура і спорт

Пріоритетами розвитку у цій сфері є залучення широких верств населення до масового спорту, популяризація здорового способу життя.

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

– підвищення рівня охоплення населення різних вікових і соціальних груп усіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

– збереження і розвиток мережі спортивних споруд,

– удосконалення механізмів морального та матеріального заохочення високих спортивних результатів;

– оновлення спортивної матеріально-технічної бази  загальноосвітніх навчальних закладів.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

– підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров’я нації та попередження захворювань.

 

Комунальне господарство та благоустрій.

Пріоритетними завданнями житлово-комунального господарства є підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, розвиток благоустрою в населених пунктах громади.

У 2020‒2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

– підтримання в належному стані  водогонів та водопроводів;

– сприяння розвитку благоустрою: освітлення доріг, прибудинкових територій, скверів та інших місць з використанням енергозберігаючих світильників; збереження зелених насаджень, їх утримання в задовільному та упорядкованому  стані, створення та формування високо декоративних і ефективних в екологічному відношенні насаджень; охорона та благоустрій парків, річок і озер; обслуговування пам’ятних знаків та дощок, благоустрій кладовищ.

– вирішення питання щодо  збору та вивезення твердих побутових відходів.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

 • підвищити рівень забезпеченості населення комунальними послугами в необхідних обсягах, високої якості та за доступними цінами;
 • покращити рівень благоустрою населених пунктів.

Конкретні показники обсягу доходів та видатків на 2020 ‒ 2021 роки будуть уточнюватись залежно від реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

 

Начальник управління фінансів

та економічного розвитку селищної ради                                                                    Н.ПОЛУШКІНА

 

 

Прогнозні показники на 2020-2021 роки      (переглянути/завантажити)

 

Селищний бюджет  на 2019 рік сформовано з урахуванням вимог чинних Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2019 рік, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки»,  Закону «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

 

Інформація про соціально-економічний стан в 2018 році і прогноз розвитку на 2019 рік покладені в основу  селищного бюджету.

            І. Соціально-економічний розвиток Шалигинської об’єднаної громади у 2018 році

Діяльність селищної ради у 2018 році була направлена на запровадження принципів прозорості та відкритості в управлінні, посилення позитивних тенденцій в усіх сферах, здійснення модернізації інфраструктури та запровадження заходів з енергозбереження, проведення комплексу заходів підтримки малозахищених верств населення.

За попередніми розрахунками очікувані надходження  власних доходів за підсумками року складуть 17385,3 тис. грн. власних надходжень, що на 742,1 тис. грн. більше затвердженого плану та на 4023,7 тис. грн. або на 30,1% більше ніж за 2017р.

Із загальної суми надходжень 10664,2 тис. грн. – питома вага у загальній сумі складає  61,2 % – ПДФО (зростання з 2017 роком – 30,8% або 2503,1 тис. грн.), 3191,2 тис. грн, або 18,4% – плата за землю, 3174,6 тис. грн. або 18,3% – єдиний податок .

Протягом року відбулось перевиконання власних доходів більше ніж на 5%. Всього на видатки поточного року додатково спрямовано 742,2 тис. грн.

Найбільшу частку у видатковій частині займає заробітна плата з нарахуваннями. На їх виплату спрямовано 18404,9 тис. грн. або 62,5 всіх видатків.

У ОТГ  створюються необхідні умови для розвитку системи освіти. Мережа  приведена у відповідність до освітніх потреб громадян, здійснено моніторинг наповнюваності закладів освіти, проведено курси підвищення кваліфікації та атестаційну кампанію для педагогічних працівників  організовано регулярне безкоштовне підвезення учнів, які проживають за межею пішохідної доступності, до місць навчання й додому, модернізовано існуючу матеріально-технічну базу закладів освіти. Утворили опорний заклад освіти Шалигинської селищної ради «Шалигинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» та утворили Сварківську філію «Опорного закладу освіти Шалигинської селищної ради. Проведено поточні ремонти всіх освітніх закладів громади. На підготовку закладів освіти до роботи в новому 2018-2019 навчальному році в НУШ – використано кошти в сумі 473,1 тис.грн.,на запасні частини та ремонт шкільних автобусів – 55,1 тис.грн.,на поточний ремонт всіх дошкільних і загальноосвітніх закладів – 84,8 тис.грн.Придбано для навчання дітей 3 ноутбука (26,9 тис.грн.),3 принтери (22,1 тис.грн.),3 інтерактивні дошки (85,9 тис.грн.),3 проектори (47,9 тис.грн.), меблі (126,0тис,грн.),дидактичні матеріали (78,9 тис.грн.), 2 класні дошки (8,5 тис.грн

В 2018 році поповнилась матеріально-технічна база закладів культури на  209,1тис.грн. Придбано мікшерський пульт та підсилювач в Шалигинський МБК, 15 сорочок-вишиванок, більярдні столи до Соснівського СБК та Шалигинського МБК, меблі та 2 ноутбуки у відділ культури, банер та фотозону для загального користування на концертах при проведенні заходів, 3 кольорових принтери .За рахунок субвенції на розвиток ОТГ  проводиться частково капітальний ремонт Стариківського клубу.

З метою проведення реформи галузі охорони здоров’я громади

змодельовано  оптимальну мережу закладів охорони здоров’я з урахуванням кількості населення, доступності надання медичної допомоги (Амбулаторія групової практики(смт. Шалигине, с. Старикове), пункт здоров’я (с. Сваркове, с. Соснівка, с. Катеринівка), ФАП с. Ходине. Забезпечено житлом лікаря. Селищною радою ухвалено рішення, необхідні для адміністративної та господарської автономізації амбулаторії, проведено перетворення  амбулаторії у комунальне некомерційне підприємство.  В липні 2018 року отримано ліцензію на медичну практику, що дало можливість розпочати виписку рецептів по урядовій програмі «Доступні ліки»,  видавати листи непрацездатності. Протягом 2018 року підприємство забезпечено комп’ютерною технікою (витрачено 86,6тис.грн), доступом до мережі Інтернет кожного лікаря. На 86% приведено матеріально-технічний стан у відповідність до табелю технічного оснащення на що було витрачено 289,0тис.грн., здійснено метрологічну  повірку медичного обладнання, проводяться ряд локальних поточних ремонтів (кабінету щеплення, фізкабінету, кабінету лікаря,  частковий підготовчий  ремонт 2-х палат, частини коридору , розпочато ремонт будівлі  гаража для санітарного транспорту, проведено ремонти ФАП  і ФП в с. Старикове(заміна вікон), с. Соснівка (устилання підлоги лінолеумом, комплектація функціональним ліжком),с. Ходине(ремонт вхідних дверей), с. Сваркове(облаштування  укриття для дров), організовано отримання гуманітарної допомоги(столи, стільці для амбулаторії і пункту здоров,я, ноші, м’який інвентар), пункт здоров’я  с. Сваркове укомплектовано новими стільцями, функціональним ліжком, закуплено згідно до  Табелю оснащення глюкометри, пульсоксиметри, небулайзери, пікфлуометри, 2 ЕКГ апарати із телеметричними приставками, 6 загороджувальних ширм, інструментальний столик,  2 таблиці для визначення гостроти зору, 5 ростомірів з вагами, комп’ютерний спірограф, набір для конікотомії, кисневий концентратор, 5 сумок фельдшера для надання невідкладної допомоги, 2 сумки для лікарів,  5 тонометрів для вимірювання кров’яного тиску  на руках, ногах і у дітей, ЕКГ-апаратами забезпечені .

Районний територіальний центр здійснює обслуговування одиноких громадян, районний Центр соціальних служб для дітей, сімей та молоді проводить супровід молодих сімей, дітей. Також через УСЗН Глухівської РДА здійснюється оплата компенсаційних послуг, пільг зв’язку, надання субсидій.   Районному бюджету для надання соціальних послуг жителям громади  направлено  971,7 тис. грн..

За 2018 рік на благоустрій  витрачено 1078,2 тис. грн.,в тому числі для забезпечення належного санітарного стану та благоустрою населених пунктів громади було спрямовано  400,0тис.грн.,було проведено поточний ремонт доріг комунальної власності в с.Шалигине та с.Сваркове на 300,0тис.грн.,

За рахунок коштів державної субвенції на формування інфраструктури ОТГ та коштів селищного бюджету виконані роботи з капітального ремонту комунальної дороги по вул.Шкільна в с.Шалигине в сумі 1276,5 тис.грн., придбано обладнання  в сумі 542,0тис.грн.(подрібнювач гілок,плуг,тюковий прес-підбирач,пилорама стрічкова).

Протягом 2018року для розвитку комунального підприємства «Турбота» було придбано обладнання в сумі 540,0тис.грн.,проведено поточний ремонт свердловини в с.Шалигине в сумі 259,0 тис.грн.

Кількість осіб, які звернуться за пошуком роботи у 2018 році становила 136 чол., в тому числі отримають статус безробітного 79 чол.

Спільні зусилля органів влади, служби зайнятості та роботодавців дозволили у 2018 році на постійні, тимчасові робочі місця працевлаштувати 108 чол.

Рівень працевлаштування (відношення чисельності працевлаштованих осіб до незайнятих громадян, які перебували на обліку) у 2018 році становив 79,4%.

Доходи

 

Інформація про хід виконання селищного бюджету в поточному році.

 

Надходження власних доходів за підсумками року очікуються  17385,3  тис. гривень (104,5 відсотка до затверджених обсягів), що на 4023,7 тис. гривень, або  на 30,1 відсотка, більше фактичних надходжень за 2017 рік.

Податку на доходи фізичних осіб, який займає 61,2 відсотків в загальній сумі доходів  очікується  10644,2 тис. гривень, або 107,0 відсотків до затвердженого показника, а у порівнянні з минулим роком зростання складає 2503,1 тис. гривень (130,8 відсотка).

Джерелами наповнення доходної частини бюджету є також плата за землю,  очікуванні надходження – 3191,2тис.грн. (18,4 % всіх надходжень),  єдиний податок- 3174,6 тис. гривень, (18,3 % всіх надходжень), (в тому числі сільськогосподарських товаровиробників 15,0 % всіх надходжень).

 

Динаміка надходжень власних доходів загального фонду

                                                                                                                          (тис. грн.)

Найменування доходів 2016 2017 2018 2019
Податок на доходи фізичних осіб 5606,9 8141,1 10644,2 11990,1
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 384,2 321,9 287,7 288,0
Акцизний податок з реалізації суб”єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 52,0 55,3 46,1 49,8
Податок на майно 2032,1 2633,2 3232,0 3622,7
Єдиний податок 2275,1 2143,4 3174,6 3304,6
Адміністративні штрафи та інші санкції 0 1,3 0 0
Плата за надання інших адміністративних послуг 7,4 36,7 2,4 3,6
Держмито 3,7 1,6 0,8 0,9
Інші надходження 3,6 27,1 -2,5 52,3
Р А З О М 10365,0 13361,6 17385,3 19312,0

 

 

В основу розрахунків доходів загального фонду селищного бюджету на 2019 рік покладено основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку ОТГ, основні напрями бюджетної політики, реформи місцевого самоврядування та децентралізація управління бюджетними коштами.

У процесі визначення доходів загального фонду селищного бюджету враховані динаміка та тенденція надходжень податків, зборів, обов’язкових платежів за попередні роки.

 

 

Прогнозні надходження доходів загального фонду (власний фінансовий ресурс) селищного бюджету на 2019 рік визначені в сумі 19312,0 тис. гривень що на 1926,7 тис. гривень або на 11,1 відсотків більше очікуваних  надходжень за 2018 рік.

 

Бюджетоутворюючим джерелом селищного бюджету, як і в попередні роки, залишається податок та збір на доходи фізичних осіб. У загальній сумі доходів селищного бюджету 62,1 відсотка складають надходження цього податку. За розрахунками у 2019 році очікуються надходження податку на доходи фізичних осіб до селищного бюджету у сумі 11990,1 тис. гривень, що на 1345,9 тис. гривень або на 12,6 відсотків більше очікуваних надходжень 2018 року.

Основним фактором, який вплинув на збільшення прогнозних обсягів податку на доходи фізичних осіб стало встановлення розміру І тарифного розряду на рівні прожиткового мінімуму (1 921 гривень) та підвищення мінімальної заробітної плати до 4 173 гривень (+12,1% до попереднього року), відповідно до  проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

Земельного податку та орендної плати за землю до бюджету Шалигинської селищної ради очікується отримати 3577,0 тис. грн., що на 12,1  % більше   очікуваних надходжень за 2018 рік.

Бюджетоутворюючими платниками податків Шалигинської селищної ради  є ТОВ «Шалигинське», ТОВ «Глухів – Агроінвест», ПП «Аграрні інвестиції», ТОВ «Катеринівське», ФГ «Володченко».

 

Очікувані надходження по підприємствам по податку з доходів фізичних осіб та по платі за землю

тис.грн.

Назва підприємства

Сплата податку на доходи фізичних осіб 2018р

 

Планові надходження  ПДФО в 2019 Плата за землю в 2018 Планові надходження  плати за землю в 2019
ТОВ «Шалигинське» 2489,0 1720,0 692,6 799,5
військова частина  9953 1044,2 1045,0    
ТОВ «Катеринівське» 346,3 350,0 12,0 12,0
ПП«Аграрні інвестиції» 1703,6 3140,0 288,5 335,3
Ф/Г Володченко 0 0 644,0 643,9
ТОВ«Глухів- Агроінвест» 769,0 928,0 1041,9 1200,0
КЗСОР Шалигиньська СЗ школа – інтернат 889,0 969,0 0 0
Відділ освіти 1399,0 1524,6 0 0

 

 

За розрахунками рентної плати за спеціальне використання лісових  (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування), обраховано у сумі 288,0 тис. гривень, що на рівні надходжень поточного року, враховуючи тенденцію зменшення сплати протягом трьох років. Прогноз цих надходжень на 2019 рік складає 1,5 відсотка у структурі надходжень загального фонду.

Найбільшу питому вагу  у місцевих податках  займає єдиний податок, якого заплановано отримати 3304,6 тис. грн., що на 4,1 % більше  очікуваних надходжень за 2018 рік. Зростання зумовлено ростом мінімальної заробітної плати на 12,1%, що впливає на суму сплати єдиного податку ІІ групи.

Акцизного податку за роздрібну торгівлю алкогольними та тютюновими виробами в 2019 році прогнозується отримати  49,8 тис. грн., що на 8,0% більше   очікуваних надходжень  2018 року.

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік заплановано 45,7 тис. грн., що на 12,0 % більше очікуваних надходжень за 2018 рік.

Плати за надання адміністративних послуг  планується отримати 52,1 тис. грн., що більше  надходжень за 2018 рік на 52,1 тис. грн., так як планується робота  державного реєстратора.

Всього без соціальних субвенцій доходи загального фонду складуть 19312,0 тис. грн. що на 1926,7 тис. грн. або на 11,1 % більше   очікуваних надходжень за 2018 рік.

Надходження спеціального фонду на 2018 рік заплановано 489,0 тис. грн. Основним джерелом надходжень спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ які складуть 253,2 тис. грн.

Екологічного податку планується отримати до селищного бюджету 25,0 тис. грн., що на 2,3 тис. грн більше  надходжень за 2018 рік.

Надходження цільового фонду селищної ради  210,7 тис. грн.

Пільги зі сплати податків в 2019 році не передбачаються.

Розрахунки прогнозних надходжень цих джерел проведено з урахуванням фактичних надходжень  2018 року та відповідно до прогнозу органів, що контролюють справляння надходжень до селищного бюджету.

 

Трансфертів з державного бюджету до селищного бюджету передбачається отримати 9611,9 тис. гривень, з них:

додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 1193,6 тис. гривень, що на 1323,4 тис. гривень або на 52,6 відсотків менше планових показників 2018 року

медична субвенція – 2836,8 тис. гривень, що на 127,6 тис. гривень або на 7,3 відсотки більше планових надходжень цього року ( на вторинну допомогу).

освітня субвенція – 5543,7  тис. гривень, що на 239,8 тис. гривень або на 4,5 відсотки більше від 2018 року;

Таким чином, доходну частину селищного бюджету сформовано у загальній сумі 29412,9 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 28923,9 тис. гривень, доходи спеціального фонду бюджету – 489,0 тис. гривень.

 

Видатки та кредитування

 

Видатки по галузях бюджетної сфери заплановані на підставі вимог  Бюджетного кодексу України з урахуванням особливостей складання розрахунків до  бюджетів на наступний бюджетний період, доведених Міністерством фінансів України.

Основними причинами зростання видатків бюджетної сфери є:

– підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

– покращення умов оплати праці педагогічних працівників шкіл;

– зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;

– інфляційні процеси.

 

З метою забезпечення належного соціального захисту кожного громадянина України у 2019 році також передбачено поетапне зростання розміру прожиткового мінімуму. Розміри прожиткового мінімуму у 2019 році порівняно з 2018 роком зростуть грудень до грудня попереднього року на 5 відсотків, а саме:

прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року – 1 853 гривень, з 1 липня – 1 936 гривень, з 1 грудня – 2027 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2019 року1 626 гривень, з 1 липня – 1699 гривень, з 1 грудня – 1779 гривень (середньорічний розмір становитиме 1 669 гривень);

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2019року2027 гривень,
з 1 липня –2118 гривню, з 1 грудня – 2 218 гривень
(середньорічний розмір становитиме 2081 гривень);

працездатних осіб: з 1 січня 2019 року – 1 921гривень, з 1 липня – 2007 гривень, з 1 грудня – 2102 гривень (середньорічний розмір становитиме 1 972 гривні);

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року – 1 497 гривні, з 1 липня – 1 564 гривень з 1 грудня – 1 638 гривень (середньорічний розмір становитиме 1 537 гривень).

 

Обраховані показники дозволять забезпечити видатки на оплату праці з нарахуваннями по обов’язкових виплатах, розрахунки за спожиті енергоносії, а також забезпечити видатки на харчування та медикаменти і провести інші вкрай необхідні видатки в умовах економії коштів.

 

Таким чином, видаткову частину селищного бюджету в цілому сформовано в сумі 29412,9 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 28244,7 тис. гривень, видатки спеціального фонду бюджету – 1168,2 тис. гривень.

Обсяг видатків загального фонду спрямовано на:

державне управління – 8536,2 тис. гривень (питома вага у видатках загального фонду – 30,2 відсотка);

освіта – 11088,1 тис. гривень (39,3відсотків);

охорона здоров’я – 872,4 тис. гривень (3,1 відсоток);

соціальний захист та соціальне забезпечення – 279,2 тис. гривень (1,0 відсотків);

культура – 1389,3 тис. гривень ( 4,9відсотків),

фізична культура і спорт – 74,2 тис. гривень (0,3 відсотки),

трансферти іншим бюджетам – 4483,3 тис. гривень (15,8 відсотки),

інші видатки  1522,0 тис. гривень (5,4 відсотки).

Обсяг видатків загального фонду має соціальне спрямування, на їх фінансування спрямовано 63,1 % всіх видатків :

освіта – 11308,1 тис. гривень (40,0 відсотків);

охорона здоров’я – 3818,6 тис.грн. (13,5 відсотки), в тому числі на КНП АЗПСМ- 870,0 тис. гривень ,на доступні ліки – 2,4 тис.грн.,вторинну допомогу (передача Глухівський ЦРЛ)-2946,2  тис. грн. );

соціальний захист та соціальне забезпечення –1246,1 тис. гривень (4,4 відсотки);

культура – 1389,3 тис. гривень ( 4,9 відсотки),

фізична культура і спорт – 74,2 тис. гривень (0,3 відсотки),

 

На виплату заробітної плати працівників бюджетної сфери передбачено 15389,7 тис. грн., (більше ніж очікуваний обсяг видатків на заробітну плату 2018 року (14722,8 тис. грн)  на 666,9 тис. грн. або 4,5 %).

При розрахунку фонду заробітної плати працівників бюджетної сфери враховані розміри мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 року – 4173 гривень,  та встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівнику першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2019 року в розмірі 1921 гривня. Кошти на виплату заробітної плати передбачені в повному обсязі.

На проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами  енергоносії передбачено 1184,3 тис. грн., більше ніж очікується виконання у 2018 році на 165,0 тис. грн., або 16,2 відсотків. Прогнозні показники  селищного бюджету на 2020-2021 роки (додаток 1до пояснювальної записки) розраховані з урахуванням індексу споживчих цін (інфляції).

 

Шалигинська селищна рада

У бюджеті на 2019 рік на утримання апарату селищної  ради по загальному фонду заплановані видатки в сумі 5907,0 тис. грн.

У бюджеті на 2019 рік видатки на утримання закладів культури  по загальному фонду передбачено видатки  в сумі 1389,3 тис. грн. ,на виплату заробітної плати з нарахуваннями передбачено  1171,2 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 71,5  тис. грн.,інші видатки – 146,6 тис.грн.

На надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво та придбання житла  заплановано по спеціальному фонду видатки в сумі 10,0 тис. грн.

На здійснення заходів із землеустрою передбачено видатки в сумі 345,0тис.грн., в т.ч. на проведення нормативної грошової оцінки землі – 330,0тис,грн., на розробку документації із землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг вздовж річок, навколо озер та інших водойм – 15,0тис.грн.

На виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва передбачено 28,0 тис. грн.

В Україні триває процес реформування охорони здоров`я. На першому етапі медичної реформи, починаючи з 2018 року, запроваджена нова модель фінансування послуг первинної медичної допомоги, а саме у формі прямих фінансових відносин між надавачами первинної медичної допомоги та Національною службою здоров`я України. Починаючи з жовтня 2018 року фінансування КНП «Шалигинська амбулаторія загальної практики- сімейної медицини» здійснюється Національною службою здоров`я України та надається підтримка за рахунок селищного бюджету.

На підтримку установи  передбачено видатки  в сумі 939,0  тис.грн.,в т.ч.  по загальному фонду – 870,0 тис.грн.,по спеціальному фонду – 69,0 тис.грн. Кошти виділені  на  заробітну плату працівникам – 606,9 тис.грн,  оплату комунальних послуг  129,0 тис.грн. на медикаменти –  19,0 тис.грн. , інші видатки- 115,1 тис.грн., капітальні видатки-69,0 тис.грн., на придбання лічильника лейкоцитарної формули,твердопаливний котел, переобладнання автомобіля .

Передбачено видатки  на організацію благоустрою населених пунктів   по загальному фонду  на вуличне освітлення в сумі  97,7 тис. грн.,

Відділ освіти,молоді та спорту Шалигинської селищної ради

У бюджеті на 2019 рік видатки на галузь освіти  передбачено в сумі 11334,7 тис. грн.: у тому числі по загальному фонду – 11088,1 тис. грн., по спеціальному фонду власні надходження бюджетних установ –246,6 тис. грн.  Із загальної суми видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам складуть 5543,7 тис. грн., які  спрямовуються виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл. Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам починаючи з 2018 року визначається на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя.

В структурі видатків на освіту найбільшу частку займають видатки на загальноосвітні школи –82,8% або 9379,9 тис. грн., дитячі дошкільні заклади – 14,3 % або 1624,1 тис. грн., інші заклади – 2,9 % або  330,7 тис. грн.

Мережа установ підпорядкованих відділу освіти, молоді та спорту  Шалигинської селищної ради включає 4 установ, з яких 1 дошкільний навчальний заклад та 1 загальноосвітня школа, 1 навчально-виховний комплек, централізована бухгалтерія. З метою надання якісних освітніх послуг та забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти, припинено діяльність Сварківського НВК через реорганізацію шляхом приєднання до «Опорного закладу освіти Шалигинської селищної ради «Шалигинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів».

В структурі видатків закладів, підпорядкованих відділу освіти найбільшу питому вагу займають видатки на оплату праці з нарахуваннями (84,5 % або 9372,2 тис. грн.).  При цьому враховані кошти на реалізацію положень ст.57 Закону України „Про освіту” (виплату надбавки за вислугу років та допомоги на оздоровлення), надбавка за престижність 10%, доплата за перевірку зошитів та класне керівництво.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані в сумі 833,5 тис. грн., що становить 7,5 % в структурі витрат. Видатки на оплату комунальних платежів заплановано в повному обсязі.

Видатки на харчування за рахунок селищного бюджету заплановані в сумі 252,3тис. грн. (2,3% в структурі витрат), плануються  в розмірі: для дітей у дошкільних навчальних закладах при триразовому харчуванні з розрахунку 18,33грн. ,батьки вносять плату у розмірі, що становить 60% у селищі міського типу Шалигине, та 40% у сільській місцевості, в школах харчування дітей 1-4 класів  з розрахунку 12,0 грн., в т.ч.10,0грн.-з селищного бюджету, 2,0 грн.-батьківська плата.  У видатках на харчування враховано звільнення від плати за харчування дітей пільгових категорій.

На заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачається спрямувати – 64,5 тис. грн.,в т.ч. по загальному фонду 61,4тис.грн.,по спеціальному фонду власні надходження – 3,1тис.грн. На харчування дітей в оздоровчий період передбачено 36,4 грн.

На виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років передбачено 1,8 тис. грн.

В необхідних обсягах, враховуючи можливості бюджету, передбачені видатки на незахищені статті.

На виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в Шалигинській селищній раді  передбачено видатки в сумі 74,3тис.грн.

У бюджеті на 2019 рік на утримання керівництва Відділу освіти,молоді та спорту  заплановані видатки в сумі 750,5 тис. грн.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

Відповідно до вимог бюджетного законодавства планування видатків  субвенцій з державного бюджету на реалізацію державних програм соціального захисту населення здійснювалося, виходячи з показників, затверджених згідно проекту Закону України про Державний бюджет України на 2019 рік. Повноваження щодо нарахування та виплати державних допомог та субсидій здійснює управління соціального захисту населення Глухівської РДА.

За рахунок коштів селищного бюджету здійснюється фінансування  видатків  на  обслуговування одиноких непрацездатних громадян, які  проводяться  Комунальною установою  Глухівської районної ради «Територіальний центр обслуговування одиноких непрацездатних громадян»,сума коштів запланована на 2019 рік складає 884,2 тис.грн.   утримання спеціаліста РЦССМ- 88,2 тис.грн.,, надання компенсаційних послуг-60,3 тис.грн., надання пільг з оплати послуг зв’язку-2,5 тис.грн. надання субсидій  за рішенням комісії, як виняток, -20 тис.грн. Заначені видатки передбачені як субвенція районному бюджету Глухівського району.

З селищного бюджету  на виконання Програми соціального   захисту    населення на території Шалигинської                                                                              селищної ради  на 2018-2020 роки плануються видатки на соціальний захист окремих категорій населення в сумі  114,0 тис.грн.

 

Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури Шалигинської селищної ради

У бюджеті на 2019 рік передбачено видатки  на організацію благоустрою населених пунктів  в сумі  983,1 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду 922,9 тис.грн.: на утримання населених пунктів в належному санітарному стані- 279,7 тис.грн.,видалення аварійних дерев – 40,0 тис.грн., ремонт огорожі кладовища в с.Старикове та с.Сосновка-50,0 тис.грн, на поточний ремонт дороги на території громади – 400,0тис.грн.,витрати на впровадження проектів- переможців по громадському бюджету-153,2 тис.грн., по спеціальному фонду – 60,2тис.грн.

На організацію та проведення громадських робіт передбачено 101,8 тис.грн.

Передбачено кошти на фінансову підтримку комунального підприємства «Турбота» в сумі 100,0 тис.грн.

Заплановано кошти по спеціальному фонду на співфінансування по програмі DESPRO заплановано  капітальний ремонт водогону по вулиці Заводська, Фабричній,Цукровій в селищі Шалигине Глухівського району Сумської області -280,0тис.грн. На капітальний ремонт дорожнього покриття доріг комунальної власності на території Шалигинської ОТГ передбачено в сумі 170,0тис.грн.

На фінансування видатків по охороні та раціональному використанню природних ресурсів, ліквідації забруднення навколишнього природного середовища та по іншій діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища по спеціальному фонду передбачені кошти в сумі 25,1 тис. грн.

  Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради

 Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради визначено головним розпорядником коштів в частині міжбюджетних  трансфертів  в загальному обсязі- 4483,3 тис.грн, а саме:

Медична субвенція міському бюджету м.Глухова для надання вторинної медичної допомоги населенню  об’єднаної територіальної громади в Глухівській ЦРЛ-2872,2 тис.грн.

Інша субвенція місцевим бюджетам-1432,1тис.грн.:

в тому числі    районному бюджету Глухівського району-1113,7 тис.грн.,

з них  Комунальному закладу «Територіальний центр обслуговування одиноких непрацездатних громадян»-884,2 тис.грн.,

ДЮСШ- 43,5 тис.грн.,

районному центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді-88,2 тис.грн.,

видатки на соцзахист, що фінансуються Управлінням соціального захисту населення -82,8 тис.грн.,

утримання районного архіву -15,0 тис.грн.

обласному бюджету Сумської області на пільгові перевезення  окремих категорій населення-24,4 тис.грн.,

Березівській сільській раді на проведення видатків оплати послуг з позашкільної освіти та методичне забезпечення навчального процесу в закладах освіти Шалигинської селищної ради в сумі 220,0тис.грн.

 

 

 

Кошти  резервного фонду плануються в сумі 98,4 тис.грн.

На 2019 рік заплановані  видатки  на реалізацію проектів-переможців Громадського бюджету, які  були подані  жителями громади.

         Цільові програми

На фінансування 13 цільових програм передбачено 3619,1 тис. грн.

 

Начальник управління фінансів та

економічного розвитку                                                                                                  Н.ПОЛУШКІНА

22 грудня 2018 року відбулась значна подія в історії Шалигинської територіальної громади. Continue reading

20 січня   2018 року у приміщення Будинку культури смт Шалинине відбулась  двадцять четверта сесія  Шалигинської  селищної ради сьомого  скликання. Continue reading

18 грудня відбулись громадські слухання

Continue reading

20 грудня   2018 року о  10 – 00 в приміщенні КЗ «Шалигинський  міський будинок культури» відбудеться сесія селищної  ради 7 скликання.

 

Continue reading

Консультує Міністр юстиції України Павло Петренко

Continue reading

6 грудня   2018 року о  09 – 00 в приміщенні КЗ «Шалигинський  міський будинок культури» відбудеться сесія селищної  ради 7 скликання. Continue reading