РІШЕННЯ ПРО СЕЛИЩНИЙ БЮДЖЕТ НА 2019 РІК

Дата публікації: 26.12.2018


ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

20.12.2018                                       смт Шалигине

 

 

Про  селищний  бюджет

на  2019  рік

 

Розглянувши поданий виконавчим комітетом Шалигинської селищної ради проект селищного бюджету на 2019 рік, сформований на підставі Бюджетного кодексу України, відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

Визначити на 2019 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 29412920 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 28923920 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 489000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі  29412920 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 28244670 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 1168250 гривень;

повернення кредитів до місцевого бюджету у сумі 9996 гривень, у тому числі  до спеціального фонду місцевого бюджету – 9996 гривень;

надання кредитів з місцевого бюджету у сумі 9996 гривень, у тому числі надання кредитів із  спеціального фонду місцевого бюджету – 9996 гривень;

профіцит за загальним   фондом селищного бюджету у сумі 679250 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 679250 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 50000 гривень, що становить 0,17 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд селищного  бюджету у розмірі 98362 гривень, що становить 0,35 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
 3. 4. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 3619111 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
 4. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду селищного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та офіційні  трансферти, визначені статтями  97,1032 , 1034,1036 Бюджетного кодексу України.

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої  статті 691   та пунктом 8 частини першої статті 71  Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду селищного бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.
 2.    Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду селищного бюджету на 2019 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та  енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам

 1. 9. Надати право  начальнику управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської  селищної ради:

9.1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів селищного  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9.2. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснювати в межах поточного бюджетного періоду розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитних рахунках в установах банків з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду селищного  бюджету.

9.3. Вносити зміни до розпису селищного  бюджету та здійснювати перерозподіл планових показників та бюджетних призначень за доходами та видатками між місяцями, за доходами – між кодами класифікації доходів, за видатками – між кодами економічної класифікації видатків у межах обсягів відповідно доходів та видатків, затверджених цим рішенням, у разі невиконання плану за доходами – здійснювати перенесення призначень за видатками на наступні місяці бюджетного року.

 1.   Головним розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

 1. Надати право виконавчому комітету Шалигинської селищної ради в період між сесіями Шалигинської селищної ради у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків селищного бюджету і надання кредитів з бюджету за програмною класифікацією видатків та кредитування, включаючи субвенції, які передаються з селищного бюджету, а також збільшувати видатки розвитку за рахунок зменшення інших видатків за рішенням виконавчого комітету Шалигинської селищної  ради, погодженим з постійною комісією з питань з  планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку ради з наступним затвердженням Шалигинською селищною радою.
 2. Розпорядникам бюджетних коштів селищного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, відповідно до затверджених лімітів, які споживаються бюджетними установами та послуги зв’язку.
 3. Розпорядникам та одержувачам коштів селищного бюджету під час укладання угод (договорів, контрактів, тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти обов’язково передбачати однією з умов, застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.
 4. У разі необхідності, здійснювати перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками селищного бюджету за бюджетними програмами за рішенням виконавчого комітету селищної ради за погодженням із постійною комісією з питань з планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку ради з наступним затвердженням Шалигинською селищною радою згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2011№18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету»
 5. Надати право селищному голові укладати від імені об’єднаної територіальної громади, селищної ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подавати їх на затвердження Шалигинській селищній  раді.
 6. Передбачити у складі видатків головних розпорядників бюджетних обсяг коштів громадського бюджету 213448 гривень, відповідно до переліку проектів-переможців Громадського бюджету, які у 2019 році будуть реалізовуватися за рахунок коштів селищного бюджету.
 7. Установити, що це рішення набирає чинності 01 січня 2019 року.
 8. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 9. Управлінню фінансів та економічного розвитку забезпечити оприлюднення цього рішення не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття в газеті “Глухівщина”.
 10. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника селищного голови Матосову Г.О. та управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради (Полушкіна Н.М.), а контроль – за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Лук’янова М.О).

 

Селищний голова                                                                                                                        Ю.В.Матвієнко

 

 

 

Додаток 1       (переглянути/завантажити)

Додаток 2       (переглянути/завантажити)

Додаток 3      (переглянути/завантажити)

Додаток 4      (переглянути/завантажити)

Додаток 5      (переглянути/завантажити)

Додаток 6     (переглянути/завантажити)