Monthly Archives: Січень 2019


Консультує Міністр юстиції України Павло Петренко Continue reading

29 січня  2019 року о  10 – 00 в приміщенні КЗ «Шалигинський  міський будинок культури» відбудеться сесія селищної  ради 7 скликання.

Continue reading

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ П`ЯТА  СЕСІЯ

Друге пленарне засідання

Р І Ш Е Н Н Я

 

   24.01.2019                                    Шалигине

 

Про внесення змін до селищного

бюджету на 2019 рік

 

Розглянувши подання  управління фінансів та економічного розвитку,  враховуючи висновок про обсяг залишку бюджетних коштів селищного бюджету Шалигинської селищної ради, керуючись  статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини першої статті 26 та статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада   ВИРІШИЛА:

Внести до рішення селищної ради від 20.12.2018 р. «Про  селищний бюджет на 2019 рік» , наступні зміни:

 1. Викласти в новій редакції абзаци 2,5,6 пункту 1 та пункт 2 рішення:

Визначити на 2019 рік:

видатки селищного бюджету у сумі 30164153,49 гривень, в тому числі видатки загального фонду селищного бюджету 28981396,54 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету –  1182756,95  гривень згідно з додатком № 3 до цього рішення;

– профіцит за загальним фондом селищного бюджету 57476,54 гривень згідно з додатком №2 до цього рішення, що склався за рахунок:

спрямування вільного залишку коштів селищного бюджету на збільшення бюджетних призначень 736726,54  гривень;

передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 679250 гривень.

дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету в сумі 693756,95 гривень згідно з додатком №2 до цього рішення, джерелом покриття якого визначити:

спрямування вільного залишку коштів селищного бюджету на збільшення бюджетних призначень 14506,95  гривень;

надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  679250гривень.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3,4 до цього рішення.

 1. Управлінню фінансів та економічного розвитку селищної ради внести відповідні зміни до бюджетного розвитку.

 

Селищний голова                                                                                                                            Ю.В.Матвієнко

 

Додаток 2  Видатки   (переглянути / завантажити)

Додаток 3 Дефіцит   (переглянути / завантажити)

 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ П`ЯТА   СЕСІЯ

Друге пленарне засідання

Р І Ш Е Н Н Я

   24.01.2019                                    Шалигине

 

Про затвердження  звіту про виконання селищного бюджету   за  2018 рік

 

Розглянувши схвалений   виконавчим комітетом  селищної  ради звіт про виконання селищного бюджету за 2018 рік, керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, п. 23 частини першої статті 26 та статтею 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада   ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт  про виконання селищного бюджету за  2018 рік:

по доходах у сумі 31922,0 тис.грн.,у т.ч. загальний фонд – 30750,5  тис.грн., спеціальний фонд – 1171,5 тис.грн. (додаток 1);

по видатках у сумі 32221,9 тис.грн., у т.ч. загальний фонд- 27747,6 тис.грн., спеціальний фонд – 4474,3 тис.грн. (додаток 2);

по кредитуванню в сумі- 50 тис.грн.(додаток3).

2.Взяти до відома пояснювальну записку до звіту про виконання селищного бюджету 2018 рік.

3.Управлінню фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради забезпечити оприлюднення цього рішення згідно з чинним законодавством в газеті «Глухівщина» та на офіційному сайті селищної ради.

 

Селищний голова                                                                                                                           Ю.В.Матвієнко

 

Додаток 1  Доходи                     (переглянути / завантажити)

Додаток 2 Видатки                  (переглянути / завантажити)

Додаток 3 Кредитування     (переглянути / завантажити)

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності рішення дев’ятнадцятої сесії Шалигинської селищної ради від 26.06.2018 року «Про встановлення єдиного податку  осіб – підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради»

 1. Вид та назва регуляторного акту:

Рішення дев’ятнадцятої сесії Шалигинської селищної ради від 26.06.2018 року «Про встановлення єдиного податку осіб підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради».

 1. 2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради.

 1. Ціль прийняття регуляторного акта : 

– упорядкування відносин між органами місцевого самоврядування  з фізичними особами – підприємцями з питань сплати єдиного податку за видами господарської діяльності;

– удосконалення нормативно-правового документа з питання оподаткування суб’єктів господарювання з урахуванням змін у податковому законодавстві і підприємницькому середовищі;

–  забезпечення  законності здійснення підприємницької діяльності у відповідності з умовами застосування спрощеної системи оподаткування;

– можливість поповнення доходної частини селищного бюджету за рахунок стабільних надходжень від сплати єдиного податку.

 1. Строк виконання заходів з відстеження результативності :

з 21.12.2018 по 29.12.2018 року.

 1. Тип відстеження: базове.
 2. Методи одержання результатів відстеження результативності :

статистичний.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних: фінансові звіти та оперативні дані.

Відстеження результативності акта здійснювалось за показниками:

–  кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акту;

–  ріст дохідної частини селищного бюджету;

–  рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основними положеннями акту.

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності  акту:

Рішенням дев’ятнадцятої сесії Шалигинської селищної ради від 26.06.2018 року були встановлені ставки єдиного податку на 2019 рік у фіксованому розмірі у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року для фізичних осіб – підприємців другої групи,  у відсотках до розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року для фізичних осіб – підприємців першої групи.

Управлінням фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради проведено аналіз фактичних надходжень до селищного бюджету від сплати єдиного податку за 2017 та 2018 роки. Показники результативності регуляторного акта наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Показники Рік 2017  факт.  Рік 2018  факт.

Оцінка результатив-ності

(+, -)

Очікувані дані на 2019 рік
Кількість фізичних осіб – підприємців, платників  єдиного податку І-ІІ групи, осіб 37 40 +3 42
Кількість сільськогосподарських виробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, од. 5 6 +1 6
Сума  надходжень від сплати єдиного податку, грн 261009,20 274442,81 +13433,61 320000
Сума надходжень від сплати єдиного податку сільськогосподарськими  виробниками, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, грн 1728009,65 2626025,87 +898016,22 2678600

 

Підвищення кількісних показників  відбулося за рахунок змін у Податковому кодексі України, підвищення рівня мінімальної заробітної плати.

До основних якісних показників результативності дії регуляторного акту можна віднести:

– Рівень проінформованості суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних та фізичних осіб, які здійснювали оплату єдиного податку з основними положеннями регуляторного акта є високий, оскільки проект акту був оприлюднений на офіційному сайті Шалигинської селищної ради, рішення сесії надруковано в районній газеті «Глухівщина».

 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

На підставі отриманих значень показників результативності  та оцінки результатів реалізації регуляторного акта – рішення Шалигинської селищної ради від 26.06.2018 «Про встановлення єдиного податку осіб – підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради»  можна зробити висновок, що в цілому регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей. Результати реалізації його положень забезпечують законність здійснення підприємницької діяльності суб’єктами  господарювання на території сільської ради, також забезпечують надходження до селищного бюджету.

Однак,  на виконання Закону України  від 07.12.2017 №2245 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», Податкового Кодексу України та Закону України  від 11.09.2003 № 1160 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  рішення про встановлення єдиного податку на 2019 рік або про внесення змін до нього надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них,  в рамках виконання вимог статей 4 і 12 Податкового кодексу України з виконанням процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Начальник управління                                                                                                                 Н.ПОЛУШКІНА

 

28.12.2018

Звіт    

про базове відстеження результативності рішення  дев’ятнадцятої  сесії Шалигинської селищної ради від 26.06.2018 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Шалигинської селищної ради на 2019 рік»

 1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення  дев’ятнадцятої  сесії Шалигинської селищної ради від 26.06.2018 року «Про встановлення  ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Шалигинської селищної ради на 2019 рік».

 1. 2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради.

 1. Ціль прийняття регуляторного акта : 

Встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у відповідності до норм Податкового Кодексу України; своєчасне поповнення селищного бюджету; відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо механізму справляння та порядку сплати  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 1. Строк виконання заходів з відстеження результативності :

з 21.12.2019  по 29.12.2019 року.

 1. Тип відстеження: базове.
 2. Методи одержання результатів відстеження результативності :

статистичний.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних: фінансові звіти та оперативні дані.

Відстеження результативності акта здійснювалось за показниками:

–  кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акту;

– ріст дохідної частини сільського бюджету;

–  рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основними положеннями акту.

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності  акту:

Рішенням дев’ятнадцятої сесії Шалигинської селищної ради  від 26.06.2018 були встановлені ставки  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік у фіксованому розмірі у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, залежно від виду об’єкта житлової чи нежитлової нерухомості.

Управлінням фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради проведено аналіз фактичних надходжень до селищного бюджету від сплати  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 2017 та 2018 роки. Показники результативності регуляторного акта наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Показники 2017 рік факт.  2018 рік факт.

Оцінка результатив-ності

(+, -)

Очікувані дані на 2019 рік
Кількість юридичних осіб  платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, осіб  7  8 +1 8
 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з юридичних осіб (сума надходжень, грн) 25492,14 37664,65 +12172,51 42200,00
Кількість фізичних осіб  платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, осіб 4 6 +2 10
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з фізичних осіб (сума надходжень, грн) 3311,51 6914,50 +3602,99 3450,00

 

Підвищення кількісних показників відбулося за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати.

До основних якісних показників результативності дії регуляторного акту можна віднести :

– Рівень поінформованості суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних та фізичних осіб, які здійснювали оплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з основними положеннями регуляторного акта є високий, оскільки проект акту було оприлюднено на офіційному сайті Шалигинської селищної ради, рішення сесії  надруковано у районній газеті «Глухівщина».

 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

На підставі отриманих значень показників результативності та оцінки результатів реалізації регуляторного акта – рішення Шалигинської селищної ради від 26.06.2018 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Шалигинської селищної ради на 2019 рік» можна зробити висновок, що в цілому регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей. Результати реалізації його положень забезпечують  надходження до селищного бюджету.

Однак, на виконання Закону України  від 07.12.2017 № 2245 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», Податкового Кодексу України та Закону України  від 11.09.2003 № 1160 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  рішення про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік або про внесення змін до нього надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них, в рамках виконання вимог статей 4 і 12 Податкового кодексу України з виконанням процедур, переданих Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Начальник управління                                                                                                               Н.ПОЛУШКІНА

 

28.12.2018

ЗВІТ

про базове   відстеження результативності рішення дев’ятнадцятої сесії Шалигинської селищної ради від 26.06.2018 року «Про встановлення ставок і пільг із сплати земельного податку
на 2019 рік»

 1. Вид та назва регуляторного акту:

Рішення дев’ятнадцятої сесії Шалигинської селищної ради від 26.06.2018 року «Про встановлення ставок і пільг із сплати земельного податку на 2019 рік».

 1. 2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради.

 1. Ціль прийняття регуляторного акта : 

– встановлення та перегляд ставок орендної плати та земельного податку за земельні ділянки, розміщені на території Шалигинської селищної ради, які є у користуванні або власності фізичних та юридичних осіб;

– забезпечення відповідності нормативно-правового документа сучасним напрямкам податкової політики держави.

– можливість поповнення доходної частини селищного бюджету за рахунок стабільних надходжень від  плати за землю.

 1. Строк виконання заходів з відстеження результативності :

з 21.12.2018 по 29.12.2018 року.

 1. Тип відстеження: Базове.
 2. Методи одержання результатів відстеження результативності :

статистичний.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних: фінансові звіти та оперативні дані.

Відстеження результативності акта здійснювалось за показниками:

–  кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акту;

– ріст дохідної частини селищного бюджету;

–  рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основними положеннями акту.

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності  акту:

Рішенням дев’ятнадцятої сесії Шалигинської селищної ради  від 26.06.2018 року були встановлені ставки земельного податку на 2019 рік.

Управлінням фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради проведено аналіз фактичних надходжень до селищного бюджету від сплати земельного податку та орендної плати за 2017 та 2018 роки.  Дія регуляторного акту поширюється на 6 сільськогосподарські підприємства, що обробляють землю на території селищної ради, а також на більшість жителів селища та сіл, які мають у власності чи користуванні земельні ділянки. Показники результативності регуляторного акта наведені в таблиці 1.

 

Таблиця 1

Показники 2017 рік факт.  2018 рік факт.

Оцінка результатив-ності

(+, -)

Очікувані дані на 2019 рік
Земельний податок з юридичних осіб,грн 107847,04 59692,82 -48154,22 76000,00
Земельний податок з фізичних осіб, грн 126702,47 119161,61 -7540,86 119000,00
Орендна плата з юридичних осіб, грн 2276857,61 2927723,70 +650866,09 3269000,00
Орендна плата з фізичних осіб, грн 93937,98 99826,55 +5888,57 113000,00

 

Зменшення сплати земельного податку з юридичних осіб пояснюється застосування коефіцієнту 0,25 при розрахунку земельного податку по «Укрзалізниці». Підвищення кількісних показників  по орендній платі за землю з юридичних осіб пояснюється збільшенням площі орендованих земель та збільшенням ставок орендної плати з 5% до 8%.

До основних якісних показників результативності дії регуляторного акту можна віднести:

– Рівень поінформованості суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних та фізичних осіб, які здійснювали оплату земельного податку з основними положеннями регуляторного акта є високий, оскільки  проект акту був оприлюднений на сайті Шалигинської селищної ради, рішення надруковано  на сторінках  районної газети «Глухівщина».

 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

На підставі отриманих значень показників результативності  та оцінки результатів реалізації регуляторного акта – рішення Шалигинської селищної ради від 26.06.2018  «Про встановлення  ставок і пільг із сплати земельного податку на 2019 рік»  можна зробити висновок, що в цілому регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей. Результати реалізації його положень забезпечують законність використання земельних ділянок суб’єктами  господарювання на території селищної ради, також забезпечують надходження до місцевого бюджету.

Однак,  на виконання Закону України  від 07.12.2017 № 2245 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», Податкового Кодексу України та Закону України  від 11.09.2003 № 1160 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  копія прийнятого рішення  «Про встановлення ставок та  пільг із сплати земельного податку на 2019 рік» або про внесення змін до них надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них,  в рамках виконання вимог статей 4 і 12 Податкового кодексу України з виконанням процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Начальник управління                                                                                                     Н.ПОЛУШКІНА

 

28.12.2018

 

Відповидно до Розпорядження селищного голови , оголошується конкурс на посаду головного лікаря комунального некомерційного підприємства Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини». Continue reading

УКРАЇНА

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

17.01.2019                                             Шалигине

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини

З метою прозорого, ефективного і справедливого процесу відбору,  відповідно до рішення шістнадцятої сесії Шалигинської селищної ради сьомого скликання від 03 серпня 2018 року «Про припинення через реорганізацію шляхом перетворення комунального закладу охорони здоров’я Шалигинської селищної ради « Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини», основних положень Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», керуючись статтею 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» згідно додатку.

 

 1. Делегувати повноваження щодо організації проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Шалигинському селищному голові Матвієнку Ю.В.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Матосову Г.О.

 

    Селищний голова                                                                                                                 Ю.В. Матвієнко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням двадцять п’ятої сесії Шалигинської селищної ради

сьомого скликання

від 17 січня 2019 року

 

 

 

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства Шалигинської селищної ради

«Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини»

 

 1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає умови та процедуру проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» (далі – Конкурс).

1.2. Для проведення Конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального некомерційного підприємства Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» утворюється конкурсна комісія у складі голови, заступника, секретаря і членів комісії.

1.3.  Конкурс проводиться з дотриманням принципів:

1) забезпечення рівного доступу;

2) політичної неупередженості;

3) законності;

4) довіри суспільства;

5) недискримінації;

6) прозорості;

7) доброчесності;

8) ефективного і справедливого процесу відбору.

 

 1. Умови проведення конкурсу

2.1. Підставою для проведення Конкурсу є прийняття відповідного розпорядження Шалигинським селищним головою, яке видається після виникнення вакантної посади.

2.2. Конкурс проводиться за етапами:

– видача розпорядження селищного голови про проведення Конкурсу;

– формування складу конкурсної комісії;

– публікація оголошення про проведення Конкурсу на офіційних веб-сайтах Шалигинської селищної ради та комунального некомерційного підприємства Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини»;

– прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у Конкурсі та їх попередній розгляд на відповідність встановленим єдиним кваліфікаційним вимогам відповідного рівня;

– перевірка поданих документів на відповідність установленим вимогам;

– проведення Конкурсу (співбесіда кандидатів з конкурсною комісією та відбір переможця;

– оприлюднення результатів Конкурсу;

– призначення селищною радою керівника закладу та укладення контракту.

2.3. Селищний голова (з дня виникнення вакантної посади до призначення керівника закладу за результатами конкурсу) покладає виконання обов’язків керівника закладу на особу з числа штатних працівників закладу.

2.4. Особи, які подали необхідні документи для участі у Конкурсі, є кандидатами на посади закладу (далі – кандидати).

 

 1. Конкурсна комісія

3.1. Для проведення Конкурсу розпорядженням селищного голови утворюється конкурсна комісія.

3.1.1. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

3.2. До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості:

– працівники виконавчих органів Шалигинської селищної ради;

– депутати Шалигинської селищної ради;

– члени виконавчого комітету Шалигинської селищної ради;

– представники трудового колективу відповідного закладу;

– представники громадськості.

3.2.1. Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я становить шість — вісім осіб.

3.3. Формою роботи конкурсної комісії є засідання. Засідання конкурсної комісії є правомочним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

3.4. Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

– наявність рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

– наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

– або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупційним правопорушення;

– є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу.

3.5. Під час виникнення у члена конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 3.4 цього Порядку, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати органові управління письмову заяву про самовідвід.

У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством.

3.6. Повноваження члена конкурсної комісії припиняються у разі, коли ним пропущено без поважних причин два або більше засідань конкурсної комісії підряд. Поважними причинами відсутності члена конкурсної комісії на її засіданні є відрядження, тимчасова непрацездатність, відпустка.

3.7. Заміна, припинення повноважень члена або членів конкурсної комісії не має наслідком зупинення її роботи (крім випадку, коли конкурсна комісія є неправоможною відповідно до пункту 3.3 цього Порядку)

3.8. Засідання конкурсної комісії проводяться у приміщенні Шалигинської селищної ради. Орган управління забезпечує діяльність конкурсної комісії.

3.9. У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії обставин, передбачених пунктом 3.4 цього Порядку, після формування складу конкурсної комісії такий член конкурсної комісії підлягає заміні відповідним суб’єктом подання, який запропонував кандидатуру зазначеного члена конкурсної комісії, не пізніше наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених обставин.

3.10. Рішення конкурсної комісії приймаються шляхом відкритого поіменного голосування. Пропозиція про включення питання до порядку денного може бути поставлена на голосування на вимогу будь-якого члена конкурсної комісії.

3.11. Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні конкурсної комісії.

Рішення оформлюється протоколом не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання та підписується усіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії. Кожен член конкурсної комісії має право додати до протоколу окрему думку щодо змісту та обставин засідання конкурсної комісії не пізніше наступного дня після ознайомлення з протоколом. Надана окрема думка до протоколу засідання конкурсної комісії є невід’ємною частиною такого протоколу.

Конкурсна комісія оприлюднює на офіційних веб-сайтах Шалигинської селищної ради та комунального некомерційного підприємства Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» інформацію про рішення конкурсної комісії не пізніше наступного робочого дня після підписання протоколу.

3.12. Конкурсна комісія:

– оприлюднює оголошення про проведення конкурсу;

– встановлює вимоги до претендентів з урахуванням установлених законодавством вимог;

– встановлює вимоги до конкурсних пропозицій;

– оприлюднює результати засідань конкурсної комісії та результати конкурсу;

– перевіряє документи, подані претендентами щодо відповідності установленим вимогам;

– приймає рішення про допуск претендентів до конкурсу або відхилення їх кандидатур;

– забезпечує відкритість конкурсу відповідно до вимог цього Порядку;

– оцінює професійний досвід, знання, якості та конкурсні пропозиції учасників конкурсу;

– відбирає шляхом голосування з числа учасників одну кандидатуру на посаду керівника закладу, оформлює відповідне рішення конкурсної комісії та вносить подання депутатському складу Шалигинської селищної ради, який призначає переможця конкурсу на посаду керівника закладу;

– здійснює інші повноваження, передбачені цим Порядком.

3.13. Голова комісії:

1) здійснює керівництво діяльністю конкурсної комісії, визначає порядок її роботи;

2) головує на засіданнях конкурсної комісії;

3) організовує і контролює виконання покладених на конкурсну комісію завдань.

3.14. Секретар конкурсної комісії забезпечує:

1) ведення та оформлення протоколів засідань конкурсної комісії;

2) підготовку проекту порядку денного засідання та надсилання його членам конкурсної комісії;

3) за дорученням голови конкурсної комісії виконує іншу організаційну роботу.

У разі відсутності на засіданні голови або секретаря конкурсної комісії їх обов’язки виконує один із членів конкурсної комісії, обраний на її засіданні.

 

 1. Оголошення про конкурс

           4.1. Підставою для прийняття рішення про проведення конкурсного добору є:

4.1.1. наявність вакантної посади головного лікаря;

4.1.2. прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з головним лікарем;

4.1.3. не менше як за два місяці до закінчення строку дії контракту.

4.2. Комісія не пізніше ніж протягом трьох днів після формування її складу оприлюднює інформацію про проведення Конкурсу на офіційних веб-сайтах Шалигинської селищної ради та комунального некомерційного підприємства Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини».

4.3. В оголошенні про проведення Конкурсу зазначаються такі відомості:

– правові підстави проведення Конкурсу;

– найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом, статут, структура закладу, а також кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу;

– дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі;

– номер телефону та адреса електронної пошти для довідок;

– перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі;

– вимоги до претендента та конкурсної пропозиції;

– умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту;

– дата і місце проведення конкурсу.

В оголошенні може бути зазначена додаткова інформація, що не суперечить нормам чинного законодавства.

Головним лікарем комунального некомерційного підприємства Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» може бути особа, яка відповідає кваліфікаційним вимогам, передбачених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. «Охорона здоров’я», затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами). Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямком підготовки «Медицина», вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю та за фахом «Організація управління охороною здоров’я». Стаж роботи за фахом не менше 5 років, володіє державною мовою, здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Не може бути головним лікарем особа, яка:

– рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

 

 1. Прийом та розгляд документів на участь у Конкурсі

5.1. Особи, які бажають взяти участь у Конкурсі, подають до голови конкурсної комісії в запечатаному конверті такі документи:

– копію паспорта громадянина України;

– письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

– резюме у довільній формі;

– автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

– копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

– згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

– конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

– попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

– заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

– підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої нею інформації.

5.2. Кандидати можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством та цим Порядком.

5.3.Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

 • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

5.4 Документи для участі у конкурсі приймаються у строк не менше 14 календарних днів, але не більше 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення та реєструються як вхідна кореспонденція.

Зміст документів, поданих претендентами, не розголошується до початку засідання комісії, на якому проводиться їх розгляд. Конкурсні пропозиції претендентів не розглядаються на першому засіданні конкурсної комісії і не розголошуються до початку їх заслуховування. Членам конкурсної комісії забороняється виготовляти паперові, електронні (фото) копії конкурсних пропозицій, будь-яким чином розголошувати їх зміст.

5.5. Конкурсна комісія перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим кваліфікаційним вимогам до посади.

5.6. За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в Конкурсі у разі:

– неподання ним необхідних документів;

– його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

– наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

– наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Претенденти, допущені до участі в Конкурсі, є його учасниками. Про прийняте конкурсною комісією рішення претенденти та учасники повідомляються секретарем конкурсної комісії протягом трьох робочих днів з дня проведення засідання з розгляду документів.

5.7. Документи, подані претендентами для участі у Конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням конкурсної комісії до Конкурсу не допускаються, про що останні повідомляються письмово з відповідним обґрунтуванням.

5.8. Кандидат має право:

– відкликати свою заяву та документи до кінцевого строку їх прийняття, повідомивши про це письмово комісію;

– зняти з розгляду конкурсної комісії свою кандидатуру, повідомивши про це комісію письмово.

 1. Проведення відбору кандидатів

6.1. Початком проведення конкурсу вважається дата, на яку призначено засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів. Проведення конкурсу завершується в день ухвалення конкурсною комісією рішення про затвердження його результатів. Строк проведення Конкурсу становить не більш як 30 календарних днів.

6.1.1.Співбесіда проводиться конкурсною комісією з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду головного лікаря комунального некомерційного підприємства Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини»

6.2. Головою конкурсної комісії визначається дата, час та місце проведення співбесіди, про що секретар комісії повідомляє кандидатів.

6.3. Співбесіда проводиться в усній формі. Під час проведення співбесіди перевіряються здатність учасників конкурсу висловлювати свої думки, уміння викладати інформацію, комунікабельність, тактовність, ділові та вольові якості, готовність брати на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв’язки, виявляти творчий підхід до роботи, доброчесність (у тому числі академічну), емоційну врівноваженість, специфіки діяльності та організаційно-штатної структури відповідного закладу.

6.4. Конкурсна комісія заслуховує презентації програм розвитку комунального некомерційного підприємства Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» кожного з кандидатів та обговорює ці кандидатури. Під час обговорення комісією розглядається змагальність програм зрілих та досвідчених лікарів з відповідною вищою освітою.

Одним з найважливіших критеріїв при проведенні співбесіди будуть запропоновані кандидатом заходи забезпечення конституційних прав громадян на гарантоване медичне обслуговування та зобов’язання щодо відповідного та належного виконання умов обов’язкового контракту з керівником лікувального закладу, виконання ним чинних вимог всіх владних рішень та неухильного дотримання статуту комунального некомерційного підприємства Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини».

6.5. Кандидати, які не пройшли співбесіду, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

6.6. При наявності заяви від одного кандидата конкурсна комісія може прийняти рішення щодо рекомендації такого кандидата на посаду головного лікаря в разі подання ним повного пакета документів та за результатами співбесіди.

6.7. Якщо жоден з кандидатів не відібраний конкурсною комісією, оголошується повторний Конкурс.

6.8. У рішенні комісії, що подається сільському голові, обов’язково зазначаються пропозиції щодо рекомендації про призначення конкретного кандидата на посаду головного лікаря за результатами пройденої співбесіди та позитивної оцінки членів комісії щодо наданих кандидатом документів.

6.9. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується присутніми на засіданні членами комісії.

Протокол з визначенням переможця конкурсу подається селищному голові не пізніше, ніж через два дні після голосування.

Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

6.10. Конкурсна комісія письмово повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох робочих днів після його завершення.

Результати Конкурсу оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Шалигинської селищної ради та комунального некомерційного підприємства Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини».

6.11. У разі відмови переможця Конкурсу від зайняття посади головного лікаря проводиться повторна конкурсна процедура згідно з умовами цього Порядку.

6.12. Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі, коли:

6.12.1 кандидати не подали заяв на участь у конкурсному відборі;

6.12.2 жоден із кандидатів не пройшов конкурсного відбору;

6.12.3 конкурсною комісією не визначено переможця.

Підставою для визнання конкурсу таким, що не відбувся, є рішення конкурсної комісії. Якщо конкурс не відбувся, проводиться повторний Конкурс відповідно до цього Порядку.

6.16. Конкурсні документи претендентів зберігаються упродовж 5 (п’яти) років.

 

Селищний голова                                                                                                                           Ю.В. Матвієнко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Порядку

 

 

 

Голові конкурсної комісії

_______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________________

_______________________________________(прізвище, ім’я та по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

(номер контактного телефону)

e-mail _________________@ ___________

(заповнюється друкованими літерами)

 

 

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади ________

_____________________________________________________________________

(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

□ надсилання листа на зазначену адресу;

□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

□ телефонного дзвінка за номером __________________________

□ ______________________________________________________.

(в інший доступний спосіб)*

 

 

___ __________ 20___ р.                                 ___________________

(підпис)

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Порядку

 

 

ЗГОДА
на обробку персональних даних

 

Я, ___________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу
(серія ___ № ________), виданий _______________________________________________

_____________________________________________________________________,

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

______ ______________20___ р.                                                                                        __________________

(підпис)

 

 

 

 

 

Додаток 3 до Порядку

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”

           Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).

 

____ __________20___ р.                        ____________                                                   __________________
(підпис)                                                                          (прізвище, та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5 до Порядку

 

ЗАЯВА*
про відсутність конфлікту інтересів

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи

Номер контактного телефону

Електронна адреса

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

 
1. Чи наявні  поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти господарювання, що можуть мати інтерес стосовно посади (найменування посади), зокрема прямі чи опосередковані інвестиції (наприклад, до холдингової компанії), крім інвестицій до інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду та інших подібних інвестицій, які не контролюються Вами:  

1)акції, облігації та інші цінні папери?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

так**  ні 

2)комерційні підприємницькі інтереси (наприклад, спільне підприємство, партнерство)?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

так**  ні 
2. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які можуть бути розширені або звужені за результатами роботи (назва посади), на:  

 

1)патенти, знаки на товари та послуги, авторські права (включаючи заявки, що розглядаються)?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

так**  ні 

2)        запатентоване ноу-хау?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

так**  ні 

3. Чи проводили Ви протягом останніх чотирьох років експертну оцінку, пов’язану з державною реєстрацією, клінічними/доклінічними випробуваннями (дослідженнями) лікарських засобів, що може стосуватися посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

так**  ні 

4. Чи перебували Ви протягом останніх чотирьох років на посаді, на якій Ви представляли або захищали інтереси, які можуть бути пов’язані з посадою (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

так**  ні 

5. Чи отримували Ви будь-які платежі (крім компенсації оплати за проїзд) або гонорари за публічні виступи/ публікації, що можуть стосуватися  посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

так**  ні 

 Чи наявні інші обставини, в тому числі пов’язані з приватним інтересом Ваших близьких осіб, що можуть сприйматися як вплив на Вашу об’єктивність та незалежність?

_____________________________________________

_____________________________________________

 

так**  ні 

Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.

Погоджуюся на оприлюднення зазначеної у цій заяві інформації на офіційному веб-сайті органу управління.

 

____  _______ 20___ р.                                                                                                                         ________________

(підпис)

 

* У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в якій претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень.

До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також інтерес, який може вплинути на результати такої роботи.

Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із претендентом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов — чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням претендента) та у разі наявності інших осіб, з якими претендент на посаду має важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в його діяльність (наприклад, роботодавця, співробітників тощо).

Відповідь “так” на поставлені питання не має наслідком необрання на посаду.

** У разі проставлення позначки “+” навпроти відповіді “так” дайте пояснення у таблиці.

Рішення селищної ради про прийняття земельних ділянок з державної у комунальну власність Шалигинської селищної ради з додатком