Monthly Archives: Жовтень 2019


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 липня 2013 р. № 509
Київ

Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 55 від 03.02.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 55 від 03.02.2016
№ 295 від 26.04.2017
№ 823 від 21.08.2019}

Відповідно до частини четвертої статті 265 Кодексу законів про працю України та частини дев’ятої статті 53 Закону України “Про зайнятість населення” Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 55 від 03.02.2016}

Затвердити Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 55 від 03.02.2016}

Прем’єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2013 р. № 509

ПОРЯДОК
накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 55 від 03.02.2016}

1. Цей Порядок визначає механізм накладення на суб’єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, передбачених частиною другою статті 265 Кодексу законів про працю України та частинами другою – сьомою статті 53 Закону України “Про зайнятість населення” (далі – штрафи).

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 55 від 03.02.2016}

2. Штрафи накладаються Головою Держпраці, його заступниками, керівниками територіальних органів Держпраці та їх заступниками (з підстав, визначених абзацами третім – сьомим цього пункту), керівниками виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та їх заступниками (з підстав, визначених абзацами четвертим – шостим цього пункту) (далі – уповноважені посадові особи).

Штрафи накладаються на підставі:

рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації;

акта, складеного за результатами заходу державного контролю за додержанням законодавства про працю або зайнятість населення, здійсненого у зв’язку з невиконанням вимог припису;

акта, складеного за результатами заходу державного контролю за додержанням законодавства про працю, у ході якого виявлено факти використання праці неоформлених працівників;

акта про неможливість проведення інспекційного відвідування/невиїзного інспектування;

акта перевірки ДПС, її територіального органу, у ході якої виявлені порушення законодавства про працю.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 823 від 21.08.2019}

3. Справа про накладення штрафу (далі – справа) розглядається у 45-денний строк з дня, що настає за днем одержання уповноваженою посадовою особою документів, зазначених в абзацах третьому – сьомому пункту 2 цього Порядку.

Про дату одержання документів, зазначених в абзацах третьому – сьомому пункту 2 цього Порядку, уповноважена посадова особа письмово повідомляє суб’єкту господарювання та роботодавцю не пізніше ніж через п’ять днів після їх отримання рекомендованим листом чи телеграмою, телефаксом, телефонограмою або шляхом вручення повідомлення їх представникам, про що на копії повідомлення, яка залишається в уповноваженої посадової особи, що надіслала таке повідомлення, робиться відповідна позначка, засвідчена підписом такого представника.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 823 від 21.08.2019}

4. Під час розгляду справи досліджуються матеріали і вирішується питання щодо наявності підстав для накладення штрафу.

За результатами розгляду справи уповноважена посадова особа на підставі документів, зазначених в абзацах третьому – сьомому пункту 2 цього Порядку, складає постанову про накладення штрафу.

Постанова про накладення штрафу складається у двох примірниках за формою, встановленою Мінсоцполітики, один з яких залишається в уповноваженої посадової особи, що розглядала справу, другий – надсилається протягом трьох днів з дня складення суб’єктові господарювання або роботодавцю, стосовно якого прийнято постанову, або вручається його представникові, про що на примірнику робиться відповідна позначка, засвідчена підписом такого суб’єкта господарювання або роботодавця чи їх представника. У разі надсилання примірника постанови засобами поштового зв’язку в матеріалах справи робиться відповідна позначка.

У разі відсутності підстав для складення постанови про накладення штрафу уповноважена посадова особа письмово повідомляє про це суб’єкту господарювання чи роботодавцю у строки, визначені абзацом першим пункту 3 цього Порядку.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 823 від 21.08.2019}

{Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ № 823 від 21.08.2019}

{Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 823 від 21.08.2019}

{Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ № 823 від 21.08.2019}

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 823 від 21.08.2019}

9. Штраф сплачується протягом одного місяця з дня прийняття постанови про його накладення, про що суб’єкт господарювання або роботодавець повідомляють уповноваженій посадовій особі, яка склала постанову про накладення штрафу.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 823 від 21.08.2019}

10. Постанова про накладення штрафу може бути оскаржена у судовому порядку.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 823 від 21.08.2019}

11. Не сплачені у добровільному порядку штрафи стягуються:

у судовому порядку регіональними центрами зайнятості на підставі матеріалів справи, що передаються їм територіальними органами Держпраці, виконавчими органами міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (щодо штрафів, передбачених частинами другоюп’ятою і шостою статті 53 Закону України “Про зайнятість населення”);

у судовому порядку територіальними органами Держпраці, виконавчими органами міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (щодо штрафів, передбачених частинами третьоючетвертою і сьомою статті 53 зазначеного Закону);

органами державної виконавчої служби (щодо штрафів, передбачених частиною другою статті 265 Кодексу законів про працю України).

Порядок взаємодії Держпраці, виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад з регіональними центрами зайнятості визначається Мінсоцполітики.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 823 від 21.08.2019}

12. Держпраці та її територіальні органи, виконавчі органи міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад ведуть облік справ, прийнятих за результатами їх розгляду рішень та відомостей про сплачені у добровільному порядку штрафи.

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 823 від 21.08.2019}

Капітальний ремонт водогону у смт.Шалигине Continue reading

17 жовтня  2019 року о  10 – 00 в приміщенні КЗ «Шалигинський  міський будинок культури» відбудеться позачергова сесія селищної  ради 7 скликання. Continue reading

14 жовтня Україна відзначає три славетних свята –

День захисника Вітчизни, День українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці. Continue reading

Проведено ремонт будинка культури у смт. Шалигине Continue reading

Шановні освітяни!
Вітаємо Вас з Вашим професійним святом- Днем працівників освіти.
Continue reading

Проведення капітального ремонту артезіанської свердловини з обладнанням та встановленням санітарної зони по вулиці Миколаївська у селі Свкаркове Глухівського району Сумської області. Continue reading

Основним завданням інспектора праці є здійснення контролю за додержанням законодавства про працю підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами, які використовують найману працю фізичних осіб на території Шалигинської ОТГ.

З 30 серпня 2019 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 823 «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю», якою затверджено новий Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю інспекторами Держпраці, її територіальних органів та виконавчих органів міських рад, міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад.

Порядок визначає процедуру здійснення контролю за додержанням законодавства про працю Державною службою України з питань праці та її територіальними органами, виконавчими органами міських рад міст обласного значення та сільських, селищних міських рад ОТГ.

Ця постанова відновила право органів місцевого самоврядування здійснювати контроль за працею з питань:

  • своєчасного та у повному обсязі оплати праці;
  • дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці;
  • оформлення трудових відносин.

Перевірки (інспекційні відвідування) можуть здійснюватись, зокрема:
– за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю;
– за зверненням фізичної особи, відносно якої порушено правила оформлення трудових відносин;

– за рішенням керівника органу контролю з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятого за результатами аналізу інформації отриманої з загальнодоступних джерел та деяких інших джерел органів державної влади, профспілок.

В Порядку здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про працю є норма (п. 28) про незастосування штрафів до роботодавця в разі виконання припису у встановлений у ньому строк. Тому штрафувати Держпраці буде тільки в разі невиконання приписів. У той же час, це правило не працює в разі використання праці неоформлених працівників – заходи до залучення роботодавця та його посадових осіб до відповідальності в такому випадку будуть прийматися одночасно з внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень в ході інспекційного відвідування або невиїзної інспекції (п . 29 цього Порядку).

Так, протягом 2019 року інспектором праці Шалигинської ОТГ проведено 8 відвідувань фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність на території Шалигинської ОТГ з метою інформування про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю. Це такі як: дотримання рівня мінімальної заробітної праці,  норми оплати праці за роботу в надурочний час, у святкові, неробочі та вихідні дні, у нічний час, працівників молодше вісімнадцяти років, при скороченій тривалості їх щоденної роботи, оплата щорічних відпусток, індексація заробітної плати та інше. Крім того, було проведено семінар з сільгосппідприємствами, яким роз’яснено норми трудового законодавства станом на 01.01.2019року.

Крім того, інспектором праці з метою недопущення порушень трудового законодавства та з метою захисту прав застрахованих осіб що-місячно опрацьовується аналіз звітності платників, який надається Глухівським відділом обслуговування громадян Головного  управління Пенсійного фонду України в Сумській області на виконання п.п 4 та 5 Заходів щодо координації спільних дій з виявлення фактів використання праці неоформлених працівників, затвердженого Пенсійним фондом України спільно з Державною фіскальною службою та Державною службою України з питань праці. Також що-місяця опрацьовується інформація Головного управління статистики у Сумській області з метою виявлення работодавців, які мають заборгованість із виплати заробітної плати, згідно якої заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.12.2019року відсутня.

На сайті Шалигинської громади періодично публікуються нові нормативні документи з питання додержання законодавства про працю

Тож, шановні роботодавці, просимо врахувати дану інформацію та, не чекаючи перевірок, оформити в законодавчому просторі найманих працівників. Цим ви захистите себе від майбутніх незручностей при перевірці.

В разі виникнення проблемних питань за довідками та роз’ясненнями стосовно додержання законодавства про працю звертайтесь до інспектора праці Шалигинської ОТГ за телефоном 05444 7 05 15 або  пишіть на електронну пошту 41065185@mail.gov.ua

 

                                                        Управління фінансів та економічного

                                                        розвитку Шалигинської селищної ради