Monthly Archives: Червень 2020


ЗВІТ

про базове відстеження результативності рішення тридцять дев’ятої  сесії Шалигинської селищної ради від 25.06.2020 року «Про встановлення єдиного податку для фізичних осіб – підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради»

 1. Вид та назва регуляторного акту:

Рішення тридцять дев’ятої сесії Шалигинської селищної ради від 25.06.2020 року «Про встановлення єдиного податку для фізичних осіб – підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради».

 1. 2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради.

 1. Ціль прийняття регуляторного акта : 

– упорядкування відносин між органами місцевого самоврядування  з фізичними особами – підприємцями з питань сплати єдиного податку за видами господарської діяльності;

– удосконалення нормативно-правового документа з питання оподаткування суб’єктів господарювання з урахуванням змін у податковому законодавстві і підприємницькому середовищі;

–  забезпечення  законності здійснення підприємницької діяльності у відповідності з умовами застосування спрощеної системи оподаткування;

– можливість поповнення доходної частини селищного бюджету за рахунок стабільних надходжень від сплати єдиного податку.

 1. Строк виконання заходів з відстеження результативності :

з 08.06.2020 по 30.06.2020 року.

 1. Тип відстеження: базове.
 2. Методи одержання результатів відстеження результативності :

статистичний.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних: фінансові звіти та оперативні дані.

Відстеження результативності акта здійснювалось за показниками:

–  кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акту;

–  ріст дохідної частини селищного бюджету;

–  рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основними положеннями акту.

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності  акту:

Рішенням тридцять дев’ятої  сесії Шалигинської селищної ради від 25.06.2020 були встановлені ставки єдиного податку  у фіксованому розмірі у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року для фізичних осіб – підприємців другої групи,  у відсотках до розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року для фізичних осіб – підприємців першої групи.

Управлінням фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради проведено аналіз фактичних надходжень до селищного бюджету від сплати єдиного податку за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки. Показники результативності регуляторного акта наведені в таблиці 1.

 

Таблиця 1

Показники Рік 2017  факт.  Рік 2018  факт. Рік 2019

факт

Рік 2020

очікувані

Оцінка результатив-ності

(+, -)

Очікувані дані на 2021

рік

Кількість фізичних осіб – підприємців, платників  єдиного податку І-ІІ групи, осіб 37 40 41 41 +1 42
Кількість сільськогосподарських виробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, од. 5 6 6 6 6
Сума  надходжень від сплати єдиного податку, грн 261009,20 274442,81 377688,00 405000,00 +16200,00 421200,00
Сума надходжень від сплати єдиного податку сільськогосподарськими  виробниками, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, грн 1728009,65 2626025,87 3336514,61 3340000,00 +5000,00 3345000,00

 

Підвищення кількісних показників  відбулося за рахунок змін у Податковому кодексі України, підвищення рівня мінімальної заробітної плати.

До основних якісних показників результативності дії регуляторного акту можна віднести:

– Рівень поінформованості суб’єктів підприємницької діяльності  фізичних осіб, які здійснювали оплату єдиного податку з основними положеннями регуляторного акта є високий, оскільки проект акту та рішення сесії було оприлюднено на офіційному сайті Шалигинської селищної ради, рішення сесії надруковано в районній газеті «Глухівщина».

 

 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

На підставі отриманих значень показників результативності  та оцінки результатів реалізації регуляторного акта – рішення Шалигинської селищної ради від 25.06.2020 року «Про встановлення єдиного податку для фізичних осіб – підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради»  можна зробити висновок, що в цілому регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей. Результати реалізації його положень забезпечують законність здійснення підприємницької діяльності суб’єктами  господарювання на території селищної ради, також забезпечують надходження до  бюджету об’єднаної територіальної громади.

На виконання  Податкового Кодексу України та Закону України  від 11.09.2003 № 1160 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  рішення про встановлення єдиного податку  або про внесення змін до нього надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них,  в рамках виконання вимог статей 4 і 12 Податкового кодексу України з виконанням процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Начальник управління                                                                                                    Надія ПОЛУШКІНА

 

30.06.2020

 

Звіт    

про базове відстеження результативності рішення тридцять дев’ятої сесії Шалигинської селищної ради від 25.06.2020 року «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Шалигинської селищної»

 1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення тридцять дев’ятої  сесії Шалигинської селищної ради від 25.06.2020 року «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Шалигинської селищної ради».

 1. 2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради.

 1. Ціль прийняття регуляторного акта : 

Встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у відповідності до норм Податкового Кодексу України; своєчасне поповнення селищного бюджету; відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо механізму справляння та порядку сплати  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 1. Строк виконання заходів з відстеження результативності :

з 08.06.2020 по 30.06.2020 року.

 1. Тип відстеження: базове.
 2. Методи одержання результатів відстеження результативності :

статистичний.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних: фінансові звіти та оперативні дані.

Відстеження результативності акта здійснювалось за показниками:

–  кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акту;

– ріст дохідної частини сільського бюджету;

–  рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основними положеннями акту.

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності  акту:

Рішенням тридцять дев’ятої  сесії Шалигинської селищної ради  від 25.06.2020 були встановлені ставки  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на період з 1 січня 2021 року у фіксованому розмірі у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, залежно від виду об’єкта житлової чи нежитлової нерухомості.

Управлінням фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради проведено аналіз фактичних надходжень до селищного бюджету від сплати  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки. Показники результативності регуляторного акта наведені в таблиці 1.

 

 

Таблиця 1

Показники 2017 рік факт.  2018 рік факт. 2019 рік

факт

Оцінка результатив-ності

(+, -)

Очікувані дані на 2020 рік
Кількість юридичних осіб  платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, осіб  7  8 8 8
 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з юридичних осіб (сума надходжень, грн) 25492,14 37664,65 50221,50 +778,50 51000,00
Кількість фізичних осіб  платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, осіб 4 6 27 +2 29
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з фізичних осіб (сума надходжень, грн) 3311,51 6914,50 76129,90 +3870,10 80000,00

 

Підвищення кількісних показників відбулося за рахунок збільшення кількості платників мобілізованих до оподаткування, збільшення мінімальної заробітної плати.

До основних якісних показників результативності дії регуляторного акту можна віднести :

– Рівень поінформованості суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних та фізичних осіб, які здійснювали оплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з основними положеннями регуляторного акта є високий, оскільки проект акту було оприлюднено на офіційному сайті Шалигинської селищної ради, рішення сесії  надруковано в газеті «Глухівщина».

 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

На підставі отриманих значень показників результативності та оцінки результатів реалізації регуляторного акта – рішення Шалигинської селищної ради від 25.06.2020 року «Про встановлення  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Шалигинської селищної ради» можна зробити висновок, що в цілому регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей. Результати реалізації його положень забезпечують  надходження до селищного бюджету.

На виконання Податкового Кодексу України та Закону України  від 11.09.2003 № 1160 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  рішення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки або про внесення змін до нього надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них, в рамках виконання вимог статей 4 і 12 Податкового кодексу України з виконанням процедур, переданих Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Начальник управління                                                                                                          Надія ПОЛУШКІНА

 

30.06.2020

ЗВІТ

про базове  відстеження результативності рішення тридцять дев’ятої сесії Шалигинської селищної ради від 25.06.2020 року «Про встановлення  земельного податку на території Шалигинської селищної ради»

 

 1. Вид та назва регуляторного акту:

Рішення тридцять дев’ятої сесії Шалигинської селищної ради від 25.06.2020 року «Про встановлення  земельного податку на  території Шалигинської селищної ради».

 

 1. 2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради.

 

 1. Ціль прийняття регуляторного акта : 

– встановлення та перегляд ставок орендної плати та земельного податку за земельні ділянки, розміщені на території Шалигинської селищної ради, які є у користуванні або власності фізичних та юридичних осіб;

– забезпечення відповідності нормативно-правового документа сучасним напрямкам податкової політики держави.

– можливість поповнення доходної частини селищного бюджету за рахунок стабільних надходжень від  плати за землю.

 

 1. Строк виконання заходів з відстеження результативності :

з 08.06.2020 по 30.06.2020 року.

 

 1. Тип відстеження: базове.

 

 1. Методи одержання результатів відстеження результативності :

статистичний.

 

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних: фінансові звіти та оперативні дані.

Відстеження результативності акта здійснювалось за показниками:

–  кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акту;

– ріст дохідної частини селищного бюджету;

–  рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основними положеннями акту.

 

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності  акту:

Рішенням тридцять дев’ятої сесії Шалигинської селищної ради  від 25.06.2020 року були встановлені ставки земельного податку на період з 01 січня 2021 року.

Управлінням фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради проведено аналіз фактичних надходжень до селищного бюджету від сплати земельного податку та орендної плати за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки.  Дія регуляторного акту поширюється на 6 сільськогосподарські підприємства, що обробляють землю на території селищної ради, а також на більшість жителів селища та сіл, які мають у власності чи користуванні земельні ділянки. Показники результативності регуляторного акта наведені в таблиці 1.

 

Таблиця 1

Показники 2017 рік факт.  2018 рік факт. 2019 рік

факт

Оцінка результатив-ності

(+, -)

Очікувані дані на 2020 рік
Земельний податок з юридичних осіб,грн 107847,04 59692,82 240796,20 +11203,80 252000,00
Земельний податок з фізичних осіб, грн 126702,47 119161,61 118791,06 +6208,94 125000,00
Орендна плата з юридичних осіб, грн 2276857,61 2927723,70 6002207,74 +2792,26 6005000,00
Орендна плата з фізичних осіб, грн 93937,98 99826,55 307235,99 +2764,01 310000,00

 

Збільшення сплати земельного податку з юридичних осіб пояснюється проведенням нормативно грошової оцінки по «Укрзалізниці». Підвищення кількісних показників  по орендній платі за землю з юридичних осіб пояснюється  збільшенням ставок орендної плати з 10% до 12%.

До основних якісних показників результативності дії регуляторного акту можна віднести:

– Рівень поінформованості суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних та фізичних осіб, які здійснювали оплату земельного податку з основними положеннями регуляторного акта є високий, оскільки  проект акту був оприлюднений на сайті Шалигинської селищної ради, рішення надруковано  на сторінках   газети «Глухівщина».

 

 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

На підставі отриманих значень показників результативності  та оцінки результатів реалізації регуляторного акта – рішення Шалигинської селищної ради від 25.06.2020 року «Про встановлення  земельного податку на території Шалигинської селищної ради» можна зробити висновок, що в цілому регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей. Результати реалізації його положень забезпечують законність використання земельних ділянок суб’єктами  господарювання на території селищної ради, також забезпечують надходження до місцевого бюджету.

На виконання  Податкового Кодексу України та Закону України  від 11.09.2003 № 1160 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  копія прийнятого рішення  «Про встановлення  земельного податку на території Шалигинської селищної ради» або про внесення змін до них надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них,  в рамках виконання вимог статей 4 і 12 Податкового кодексу України з виконанням процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Начальник управління                                                                                                   Надія ПОЛУШКІНА

 

30.06.2020

 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА  рада

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

               РІШЕННЯ

 

                                            25.06.2020 року                           Шалигине                                                                       

 

Про  встановлення єдиного податку

для фізичних осіб-підприємців при

спрощеній системі оподаткування на

території Шалигинської селищної ради

 

 

         Розглянувши пропозиції постійної комісії селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку щодо встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців при спрощеній системі оподаткування, на підставі пункту 10.1 статті 10, пункту 12.4 статті 12 розділу І, статті статті 293 розділу XIV Податкового кодексу України (зі змінами), керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 та статтею 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада  ВИРІШИЛА:

 

 1. Встановити єдиний податок для фізичних осіб – підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради.
 2. Елементи єдиного податку: платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставка податку, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та подання звітності про обчислення і сплату податку визначаються відповідно до норм статей 291-300 Податкового кодексу України.
 3. 3. Встановити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних
  осіб-підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності:

3.1. Для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на                   1 січня податкового (звітного) року,  на всі види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010, які дозволені для даної групи платників Податковим кодексом України.

3.2. Для другої  групи платників єдиного податку – 15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, на всі види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010, які дозволені для даної групи платників Податковим кодексом України.

 1. Визнати таким, що втратило чинність з 01.01.2021 року рішення Шалигинської селищної ради від 25 червня 2019 року «Про встановлення єдиного податку для фізичних осіб-підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради на 2020 рік»
 2. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2021 року

 

         6.Управлінню фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної  ради забезпечити оприлюднення даного рішення в газеті «Глухівщина» та на офіційному сайті Шалигинської селищної ради у визначений законодавством термін.

7.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Марину Лук’янову).

 

Селищний голова                                                                                                                       Юрій МАТВІЄНКО

 

 

 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА  рада

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

              РІШЕННЯ

 

                                           25.06.2020 року                                Шалигине                                                                      

 

 

Про встановлення податку на нерухоме

майно, відмінне від земельної ділянки

на території Шалигинської

селищної ради

 

Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  селищна рада ВИРІШИЛА:

 1. Визначити платників податку, об’єкт оподаткування, базу оподаткування, ставка податку, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку згідно з пунктами 266.1- 266.3,  266.5-266.10 статті 266  Податкового кодексу України.
 2. Установити на території Шалигинської селищної ради:

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

 1. Оприлюднити рішення в газеті «Глухівщина» та на офіційному сайті Шалигинської селищної ради.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку (Марину Лук’янову).
 3. Рішення від 25.06.2019 р. «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Шалигинської селищної ради на 2020 рік» визнати таким, що втрачає чинність з 01.01.2021 року.
 4.  Рішення набирає чинності  з  01.01.2021 р.

Селищний голова                                                                                                                Юрій МАТВІЄНКО

 

 

                                                                                                                                   Додаток 1
до  рішення про встановлення  податку                                                                                                                                                      на нерухоме майно, відмінне від                                                                                                                          земельної ділянки

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                   рішенням Шалигинської селищної                                                                                         ради   від 25 червня 2020 р.

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки вводяться в дію з 01 січня 2021 року.

Дія рішення  поширюється на території Шалигинської об’єднаної територіальної громади:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-

територіальної одиниці або
населеного пункту, або території

об’єднаної територіальної громади

 

18                          04                        5921555800               смт Шалигине

18                        04                       5921587101               с. Соснівка

18                        04                       5921585701               с. Сваркове

18                       04                      5921589301               с. Ходине

18                       04                      5921587301               с. Старикове

Класифікація будівель та споруд Ставки податку за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код найменування для юридичних осіб для фізичних осіб
1 зона 2 зона 3 зона 1 зона 2 зона 3 зона
11 Будівлі житлові                                                                                             
111 Будинки одноквартирні
1110 Будинки одноквартирні5
1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 1,000 0,200
1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 1,000 0,200
1110.3 Будинки садибного типу 1,000 0,200
1110.4 Будинки дачні та садові 0,500 0,200
112 Будинки з двома та більше квартирами
1121 Будинки з двома квартирами5
1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0,100 0,100
1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 1,000 1,000
1122 Будинки з трьома та більше квартирами5
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 1,000 1,000
Інші об’єкти житлової нерухомості, віднесені до житлового фонду 1,000 1,000
12 Будівлі нежитлові
121 Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211 Будівлі готельні
1211.1 Готелі 0,500 0,500
1211.2 Мотелі 0,500 0,500
1211.5 Ресторани та бари 0,500 0,500
1212 Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 0,500 0,500
122 Будівлі офісні
1220 Будівлі офісні
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 1,000 0,500
1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 1,000 1,000
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 1,000 1,000
123 Будівлі торговельні
1230 Будівлі торговельні
1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,500 0,500
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 0,500 0,500
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,500 0,500
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування 0,200 0,200
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 0,200 0,200
1230.9 Будівлі торговельні,  інші (непрацюючі) 0,000 0,000
124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничого транспорту 1,000
1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів, тощо 1,000 1,000
1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 1,000 1,000
1242 Гаражі
1242.1 Гаражі наземні 0,100 0,100
1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,100 0,100
125 Будівлі промислові та склади
1251 Будівлі промислові
1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості (пилорами) 0,500 0,500
1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної  та фарфоро-фаянсової промисловості 0,500 0,500
1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючиполіграфічне 0,500 0,500
1252 Резервуари, силоси та склади
1252.9 Склади та сховища інші5
1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше
1274.4 Будівлі лазень та пралень 0,100 0,100
1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів 0,200 0,200
Заправочні станції ПММ 1,000 1,000
Трансформаторні підстанції 1,000 1,000

 

Селищний голова                                                                                            Юрій МАТВІЄНКО

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Додаток 2
до  рішення про встановлення  податку                                                                                               на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                   рішенням Шалигинської селищної                                                                                         ради   від 25 червня 2020 р.

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно
до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового
кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

Пільги вводяться в дію з 01 січня 2021 року.

Населені пункти на які поширюється дія рішення селищної ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

18                          04                        5921555800               смт Шалигине

18                        04                       5921587101               с. Соснівка

18                        04                       5921585701               с. Сваркове

18                       04                      5921589301               с. Ходине

18                       04                      5921587301               с. Старикове

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Нежитлова нерухомість

127     Будівлі нежитлові інші

1271  Будівлі сільськогосподарського призначення,

лісівництва та рибного господарства

1271.1 Будівлі для тваринництва    (сараї, хліви)                                                                100,0

1271.2 Будівлі для птахівництва                                                                                  100,0

1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші                                       100,0

(гаражі, літні кухні, майстерні,вбиральні, погреби, навіси,

котельні, бойлерні

1272   Будинки для культової та релігійної діяльності

1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо                                    100,0

Будівлі юридичних та фізичних осіб, що не здійснюють діяльність          100,0

               

Селищний голова                                                                                                            Юрій МАТВІЄНКО

 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА  рада

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА   СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

25.06.2020 року                                   Шалигине                                                                              

 

Про встановлення транспортного

податку на території

Шалигинської селищної ради

 

Розглянувши пропозиції  управління фінансів та економічного розвитку селищної ради, на підставі пункту 10.1 статті 10 розділу І, статті 265 та статті 267 розділу ХІІ Податкового кодексу, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 та статтею 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада  ВИРІШИЛА:

 

 1. Встановити на території Шалигинської селищної ради місцевий податок – транспортний податок (у складі податку на майно).
 • Визначити об’єкт оподаткування, платників податку, базу оподаткування, порядок обчислення, податковий період, порядок та строки сплати податку, згідно з пунктами 1-267.3, 267.5-267.8 Податкового кодексу України.

 

1.2. Встановити ставку транспортного податку згідно з пунктом 267.4 Податкового кодексу України з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 (двадцять п’ять тисяч) гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

 1. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року
 2. 3. Контроль за правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати до селищного бюджету транспортного податку здійснюється Шосткинське управління Головного управління ДПС у Сумській області.

4.Визнати таким, що з 01.01.2021 року втрачає чинність рішення  сесії селищної  ради  від 25.06.2019 «Про встановлення транспортного податку на території Шалигинської селищної ради на 2020 рік».

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (голова Лук’янова М.В.)

 

Селищний голова                                                                                                                      Юрій МАТВІЄНКО

 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА  рада

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

25.06.2020 року                           Шалигине

                                                                     

 Про встановлення  земельного

 податку на території
Шалигинської селищної ради

 

Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Шалигинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити платників податку, об’єкт оподаткування, базу оподаткування, ставку податку, порядок обчислення податку, податковий період, порядок обчислення, строк та порядок сплати, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату за землю згідно з пунктами 269-271, 273-274, 277, 284-287, 289 Податкового кодексу України.
 2.  Установити на території  Шалигинської селищної ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані  відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.                                                                                                                                                                                                                                                                       3. Від сплати земельного податку звільняються фізичні та юридичні особи відповідно до пунктів 281, 282 Податкового кодексу України.                                   4. Не сплачується земельний податок за земельні ділянки, визначені пунктом 283 Податкового кодексу України.

 1. Оприлюднити рішення в газеті «Глухівщина» та на офіційному сайті Шалигинської селищної ради.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку (Марину Лук’янову).
 3. Рішення від 25 червня 2019 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік» визнати таким, що втрачає чинність з 01.01.2021 року.
 4. Рішення набирає чинності з 01.01.2021 року.

 

Селищний голова                                                                                                                Юрій МАТВІЄНКО

Додаток 1
до рішення про встановлення земельного податку ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Шалигинської селищної ради від 25червня 2020 р.

 

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки вводяться в дію з 01 січня 2021 року.

Дія рішення поширюється на території Шалигинської об’єднаної територіальної громади:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
18 04 5921555800 Смт Шалигине
18 04 5921587101 с. Соснівка
18 04 5921585701 с. Сваркове
18 04 5921589301 с.Ходине
18 04 5921587301 с. Старикове

 

 

Вид цільового призначення земель2 Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
 
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено  
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб для юридичних осіб для фізичних осіб  
01 Землі сільськогосподарського призначення  
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 1,000 0,300 5,000 5,000  
01.02 Для ведення фермерського господарства4 0,500 0,300 5,000 5,000  
01.03 Для ведення особистого селянського господарства4   0,300 0,300 5,000 5,000  
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства4 0,300 0,300 5,000 5,000  
01.05 Для індивідуального садівництва4 0,300 0,300 5,000 5,000  
01.07 Для городництва4 0,300 0,300 5,000 5,000  
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби4 0,300 0,300 5,000 5,000  
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 0,300 0,300 5,000 5,000  
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 0,300 0,300 5,000 5,000  
01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000  
02 Землі житлової забудови  
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 0,300 0,300  
02.02 Для колективного житлового будівництва4 0,300 0,300  
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0,300 0,300  
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 0,300 0,300  
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 0,300 0,300  
02.06 Для колективного гаражного будівництва 0,500 0,500  
02.07 Для іншої житлової забудови     0,300    0,300    
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,300 0,300 0,300  
03 Землі громадської забудови     0,500
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 0,300 0,300    
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 0,300 0,300    
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 0,300 0,300    
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 0,300 0,300    
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 1,000 1,000 5,000 5,000  
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 0,300 0,300 5,000 5,000  
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 0,300 0,300 5,000 5,000  
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 0,300 0,300 5,000 5,000  
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 0,300 0,300 0,300 0,300  
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 0,300 0,300 0,300 0,300  
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 0,300 0,300 0,300 0,300  
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 0,300 0,300 5,000 5,000  
03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,300 0,300 5,000 5,000  
04 Землі природно-заповідного фонду  
04.08 Для збереження та використання заказників 0,300 0,300 0,300 0,300  
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи 0,300 0,300 0,300 0,300  
07 Землі рекреаційного призначення  
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 0,300 0,300 0,300 0,300  
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 0,300 0,300 0,300 0,300  
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 0,300 0,300 0,300 0,300  
07.04 Для колективного дачного будівництва 0,300 0,300 0,300 0,300  
07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,300 0,300 0,300 0,300  
08 Землі історико-культурного призначення  
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 0,300 0,300 0,300 0,300  
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів 0,300 0,300 0,300 0,300  
08.03 Для іншого історико-культурного призначення 0,300 0,300 0,300 0,300  
08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,300 0,300 0,300 0,300  
09 Землі лісогосподарського призначення  
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 0,100 0,100 0,100 0,100  
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,100 0,100 0,100 0,100  
09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,100 0,100 0,100 0,100  
10 Землі водного ресурсу  
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 0,300   0,300    
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 0,300

 

0,300  
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 0,300 0,300  
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 0,300 0,300  
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 0,300 0,300  
10.06 Для сінокосіння 0,300 0,300  
10.07 Для рибогосподарських потреб 0,300 0,300  
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 0,300 0,300  
10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,300 0,300  
11 Землі промисловості  
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 1,000 1,000 5,000 5,000  
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 1,000 1,000 5,000 5,000  
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 1,000 1,000 5,000 5,000  
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 1,000 5,000  
11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000  
12 Землі транспорту  
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 1,000 1,000 5,000 5,000  
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 1,000 1,000 5,000 5,000  
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 3,000 3,000 5,000 5,000  
13 Землі зв’язку  
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 1,000 1,000 5,000 5,000  
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 1,000 1,000 5,000 5,000  
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 1,000 1,000 5,000 5,000  
13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000  
14 Землі енергетики  
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 0,300 0,300 0,300 0,300  
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 3,000 5,000  
14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3,000 3,000 5,000 5,000  
16 Землі запасу 1,000 1,000 5,000 5,000  
17 Землі резервного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000  
18 Землі загального користування4 0,300 0,300 0,300 0,300  
19 Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,300 0,300 0,300 0,300  

 

Селищний голова                                                                                                                    Юрій МАТВІЄНКО

_________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  2
до рішення про встановлення земельного податку ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Шалигинської селищної ради від 25червня 2020 р.

 

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку

       Пільги вводяться в дію з 01 січня 2021 року.

Дія рішення поширюється на території Шалигинської об’єднаної територіальної громади:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
18 04 5921555800 смт Шалигине
18 04 5921587101 с. Соснівка
18 04 5921585701 с. Сваркове
18 04 5921589301 с.Ходине
18 04 5921587301 с. Старикове

 

 

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
1 Фізичні та юридичні особи відповідно до статей 281 та 282 Податкового кодексу України 100%
2 Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, визначені статтею 283 Податкового кодексу України. 100%
3 Учасники АТО та члени їх сімей 100%
4 Військовослужбовці та члени їх сімей 100%
5 Мобілізовані та члени їх сімей 100%
6 Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). 100%
7 Підприємства, засновниками яких є Шалигинська селищна рада, за умови, що частка комунальної власності в них становить 100 відсотків 100%
8 Громадські організації 100%
9 Благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутку 100%
10 Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів 100%
11 Заповідники, парки державної та комунальної власності, пам’ятки природи, заповідні урочища 100%
12 Землі загального користування 100%

Пільга не застосовується у разі невикористання земельних ділянок за цільовим призначенням.

 

Селищний голова                                                                                                                       Юрій МАТВІЄНКО

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

Сумщина продовжує утримувати лідерство в Україні за рівнем фінансової підтримки підприємців у карантинний період, випередивши навіть міста-мільйонники.

Понад 30 мільйонів компенсаційних гривень за вимушений простій  у карантинний період отримали представники бізнесу Сумської області, які на сьогодні подали 11 400 пакетів відповідних документів. Continue reading

19 червня в смт. Шалигине  в рамках святкування Дня медичного працівника     відбувся урочистий захід відкриття меморіальної дошки вшанування пам’яті Причти Володимира Миколайовича – головного лікаря Шалигинської дільничної лікарні , який  віддав 40 років свого життя невтомній  праці  лікаря, очолюючи цей заклад з 1977 по 2017 роки. Continue reading

Дорогі медичні працівники нашої громади!  Continue reading