Рішення щодо бюджету 2018 року

Дата публікації: 30.12.2017


                                                                                                                                                        Оприлюднено 30.12.2017 р.

 

 

 ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ТРИНАДЦЯТА  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

21.12.2017                                                                                                                             мт Шалигине

 

 

 

Про  селищний  бюджет

на  2018  рік

Розглянувши поданий виконавчим комітетом Шалигинської селищної ради проект селищного бюджету на 2018 рік, сформований на підставі Бюджетного кодексу України, відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2018 рік:

–  доходи селищного бюджету у сумі 27214,8тис. грн., в тому числі доходи загального фонду селищного бюджету 26947,9 тис. грн., доходи спеціального фонду селищного бюджету 266,9  тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

–  видатки селищного бюджету у сумі 27164,8тис. грн., в тому числі видатки загального фонду селищного бюджету  25810,0  тис. грн., видатки спеціального фонду селищного бюджету 1354,8  тис. гривень;

надання кредитів з селищного бюджету у сумі 50,0 тис.грн. за рахунок загального фонду селищного бюджету згідно з додатком №4 до цього рішення

профіцит загального фонду бюджету міста у сумі 1087,9тис. грн. напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком № 2 до цього рішення.

дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 1087,9 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 1.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі  по загальному фонду  25810,0 тис. грн. та спеціальному фонду 1354,8 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

Передбачити у складі видатків головного розпорядника бюджетних коштів – Шалигинської селищної ради кошти громадського бюджету у сумі 118,9 тис. гривень відповідно до переліку проектів, які у 2018 році будуть реалізовуватися за рахунок коштів селищного бюджету.

 1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного бюджету у сумі  50 тис. гривень.
 2. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.
 3. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів , фінансування яких буде здійснюватися  за рахунок  бюджету розвитку  згідно з додатком №6 до цього рішення.
 4. Затвердити на 2018 рік  резервний  фонд селищного бюджету у сумі 365,7 тис. гривень.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду селищного бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та  енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам

8.Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 3215,73 тис. грн. згідно з додатком  №7  до цього рішення.

9.Розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10.  Надати право управлінню фінансів та економічного розвитку селищної ради:

10.1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів селищного  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10.2. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснювати в межах поточного бюджетного періоду розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитних рахунках в установах банків з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду селищного  бюджету.

10.3. Вносити зміни до розпису селищного  бюджету та здійснювати перерозподіл планових показників та бюджетних призначень за доходами та видатками між місяцями, за доходами – між кодами класифікації доходів, за видатками – між кодами економічної класифікації видатків у межах обсягів відповідно доходів та видатків, затверджених цим рішенням, у разі невиконання плану за доходами – здійснювати перенесення призначень за видатками на наступні місяці бюджетного року. Перенесення асигнувань на наступні місяці за захищеними статтями видатків здійснюється за обґрунтованим зверненням головного розпорядника коштів селищного бюджету

 1.  Установити, що до доходів загального фонду селищного бюджету на 2018 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
 2.  Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені 69/1 Бюджетного кодексу України.
 3. Розпорядникам та одержувачам коштів селищного бюджету під час укладання угод (договорів, контрактів, тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти обов’язково передбачати однією з умов, застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.
 4. Надати право селищному  голові укладати від імені  об’єднаної територіальної громади, селищної ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подавати їх на затвердження Шалигинській селищній  раді.

15.Делегувати повноваження  селищному голові в 2018 році, за погодженням із постійною комісією з  питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку,  в частині внесення змін до доходної та видаткової частин селищного бюджету з наступним затвердженням  на сесії селищної ради.

 1.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 1.  Рішення вступає в дію з 01 січня 2018 року.
 2.  Управлінню фінансів та економічного розвитку забезпечити оприлюднення цього рішення згідно з чинним законодавством в газеті “Глухівщина”.

 

 

Селищний голова                                                                                                                Ю.В.Матвієнко

 

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7