РІШЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ ШАЛИГИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2020 РІК

Дата публікації: 23.12.2019


ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

                 20.12.2019                                       смт Шалигине

 

 

Про  бюджет Шалигинської

селищної об’єднаної територіальної

громади на  2020  рік

(18508000000)

(код бюджету)

Розглянувши поданий виконавчим комітетом Шалигинської селищної ради проєкт бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади  на 2020 рік, керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Шалигинська селищна рада ВИРІШИЛА:

Визначити на 2020 рік:

доходи бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади у сумі 30972620 гривень, у тому числі доходи загального фонду  бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади – 30579620 гривень та доходи спеціального фонду бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади – 393000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади  у сумі  30972620 гривень, у тому числі видатки загального фонду  бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади – 30231770 гривень та видатки спеціального фонду бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади – 740850 гривень;

повернення кредитів до бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади у сумі 9996 гривень, у тому числі  до спеціального фонду  бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади – 9996 гривень;

надання кредитів з бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади  у сумі 9996 гривень, у тому числі надання кредитів із  спеціального фонду  бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади – 9996 гривень;

профіцит за загальним   фондом бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади у сумі 347850 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади у сумі 347850 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади у розмірі 50000 гривень, що становить 0,17 відсотків видатків загального фонду бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади у розмірі 52800 гривень, що становить 0,18 відсотків видатків загального фонду бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
 3. Затвердити розподіл витрат бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі 5841133 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
 4. Установити, що у загальному фонді бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та офіційні  трансферти, визначені статтями  97,1032 , 1034,1036 Бюджетного кодексу України.

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади  на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої  статті 691   та пунктом 8 частини першої статті 71  Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.
 2.    Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади  видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та  енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

 1. 9. Надати право  начальнику управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської  селищної ради:

9.1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9.2. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснювати в межах поточного бюджетного періоду розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади  на депозитних рахунках в установах банків з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади.

9.3. Вносити зміни до розпису бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади та здійснювати перерозподіл планових показників та бюджетних призначень за доходами та видатками між місяцями, за доходами – між кодами класифікації доходів, за видатками – між кодами економічної класифікації видатків у межах обсягів відповідно доходів та видатків, затверджених цим рішенням, у разі невиконання плану за доходами – здійснювати перенесення призначень за видатками на наступні місяці бюджетного року.

 1. Головним розпорядникам коштів бюджету  Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання ,природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв  у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обгрунтованих лімітів споживання тощо.

 1. Надати право виконавчому комітету Шалигинської селищної ради в період між сесіями Шалигинської селищної ради у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади  і надання кредитів з бюджету за програмною класифікацією видатків та кредитування, включаючи субвенції, які передаються з бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади, а також збільшувати видатки розвитку за рахунок зменшення інших видатків за рішенням виконавчого комітету Шалигинської селищної  ради, погодженим з постійною комісією з питань з  планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку ради з наступним затвердженням Шалигинською селищною радою.
 2. Розпорядникам бюджетних коштів бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, відповідно до затверджених лімітів, які споживаються бюджетними установами та послуги зв’язку.
 3. Розпорядникам та одержувачам коштів бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади під час укладання угод (договорів, контрактів, тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти обов’язково передбачати однією з умов, застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.
 4. У разі необхідності, здійснювати перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади за бюджетними програмами за рішенням виконавчого комітету селищної ради за погодженням із постійною комісією з питань з планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку ради з наступним затвердженням Шалигинською селищною радою згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2011№18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету»
 5. Надати право селищному голові укладати від імені об’єднаної територіальної громади, селищної ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подавати їх на затвердження Шалигинській селищній  раді.
 6. Передбачити у складі видатків головних розпорядників бюджетних обсяг коштів громадського бюджету у сумі 311980 гривень, відповідно до переліку проектів-переможців Громадського бюджету, які у 2020 році будуть реалізовуватися за рахунок коштів бюджету Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади.
 7. Установити, що це рішення набирає чинності 01 січня 2020 року.
 8. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 9. Управлінню фінансів та економічного розвитку забезпечити оприлюднення цього рішення не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття у газеті “Глухівщина”.
 10. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника селищного голови Матосову Г.О. та управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради (Полушкіна Н.М.), а контроль – за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Лук’янова М.О).

 

Селищний голова                                                                                                                             Юрій МАТВІЄНКО

 

 

Додатки :

Пояснювальна записка щодо бюджету на 2020 рік (переглянути / завантажити)

Пояснювальна записка щодо прогнозу на 2021-2022 роки (переглянути/завантажити)

Прогнозні показники на 2021-2020 рік (доход) (переглянути/завантажити)

Прогнозні показники на 2021-2020 рік (видатки) (переглянути/завантажити)

Прогнозні показники на 2021-2020 рік (програми) (переглянути/завантажити)

Додаток 1 (переглянути/завантажити)

Додаток 2 (переглянути/завантажити)

Додаток 3 (переглянути/завантажити)

Додаток 4 (переглянути/завантажити)

Додаток 5 (переглянути/завантажити)

Додаток 5 (переглянути/завантажити)

Презентація (переглянути/ завантижити)