ПРО БЮДЖЕТ ШАЛИГИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022 РІК з додатками

Дата публікації: 28.12.2021


ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН  СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

23.12.2021                                       смт Шалигине

 

 

Про бюджет Шалигинської селищної

територіальної громади на 2022 рік

 

 18508000000

(код бюджету)

Розглянувши схвалений виконавчим комітетом Шалигинської селищної ради проєкт бюджету Шалигинської селищної територіальної громади на 2022 рік, керуючись  Бюджетним кодексом України, відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Шалигинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2022 рік:

доходи бюджету Шалигинської селищної територіальної громади у сумі 43 727 492 гривень, у тому числі доходи загального фонду  бюджету Шалигинської селищної територіальної громади – 43 515 500 гривень та доходи спеціального фонду бюджету Шалигинської селищної  територіальної громади – 211 992 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Шалигинської селищної територіальної громади  у сумі 43 727 492  гривень, у тому числі видатки загального фонду  бюджету Шалигинської селищної територіальної громади – 41 992 930 гривень та видатки спеціального фонду бюджету Шалигинської селищної  територіальної громади –  1 734 562 гривень ;

повернення кредитів до бюджету Шалигинської селищної  територіальної громади у сумі 9 996 гривень, у тому числі  до спеціального фонду  бюджету Шалигинської селищної територіальної громади – 9 996 гривень;

надання кредитів з бюджету Шалигинської селищної територіальної громади  у сумі 9 996 гривень, у тому числі надання кредитів із  спеціального фонду  бюджету Шалигинської селищної територіальної громади – 9 996 гривень;

профіцит за загальним   фондом бюджету Шалигинської селищної територіальної громади у сумі 1 522 570 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Шалигинської селищної територіальної громади у сумі 1 522 570 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Шалигинської селищної територіальної громади у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,12 відсотків видатків загального фонду бюджету Шалигинської селищної  територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету Шалигинської селищної територіальної громади у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,2 відсотків видатків загального фонду бюджету Шалигинської селищної  територіальної громади, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Шалигинської селищної територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
 3. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення.
 4. Затвердити розподіл витрат бюджету Шалигинської селищної територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі  8 791 782 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
 5. Установити, що у загальному фонді бюджету Шалигинської селищної територіальної громади  на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету Шалигинської селищної  територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та офіційні  трансферти, визначені статтями  97,101,1032 , Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Шалигинської селищної  територіальної громади  на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої  статті 691   та пунктом 8 частини першої статті 71  Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Шалигинської селищної територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.
 2.    Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Шалигинської селищної  територіальної громади  видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та  енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. Надати право начальнику управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснювати в межах поточного бюджетного періоду розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів бюджету Шалигинської селищної територіальної громади на депозитних рахунках в установах банків з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду бюджету Шалигинської селищної  територіальної громади.

 

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право начальнику управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради  отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Шалигинської селищної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Головним розпорядникам коштів бюджету  Шалигинської селищної  територіальної громади забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних  зобов’язань відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України;

5) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, відповідно до затверджених лімітів, які споживаються бюджетними установами та послуги зв’язку.

 1. Установити, що у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням  частини шостої статті 108 Бюджетного Кодексу), а також за бюджетною програмою збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету селищної ради, погодженим з комісією з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

14.Надати право начальнику управління фінансів та економічного розвитку вносити зміни до розпису бюджету Шалигинської селищної  територіальної громади та здійснювати перерозподіл планових показників та бюджетних призначень за доходами та видатками між місяцями, за доходами – між кодами класифікації доходів, за видатками – між кодами економічної класифікації видатків у межах обсягів відповідно доходів та видатків, затверджених цим рішенням, у разі невиконання плану за доходами – здійснювати перенесення призначень за видатками на наступні місяці бюджетного року.

15.Здійснювати з 01 січня 2022 року з бюджету Шалигинської селищної територіальної громади видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку 8 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.

 1. Установити, що це рішення набирає чинності 01 січня 2022 року.
 2. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною

18. Секретарю селищної ради забезпечити публікацію цього рішення не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття у газеті “Глухівщина”  та опублікування на офіційному сайті Шалигинської селищної ради.

 1. Передбачити у складі видатків головних розпорядників бюджетних обсяг коштів громадського бюджету у сумі 40000,00 гривень, відповідно до переліку проєктів-переможців Громадського бюджету, які у 2022 році будуть реалізовуватися за рахунок коштів бюджету Шалигинської селищної  територіальної громади.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Лук’янова М.В.)

 

Селищний голова                                                                                                                 Юрій МАТВІЄНКО

 

Додатки :

Додаток 1 (переглянути)

Додаток 2 (переглянути)

Додаток 3 (переглянути)

Додаток 4 (переглянути)

Додаток 5 (переглянути)

Додаток 6 (переглянути)

Додаток 7 (переглянути)

Пояснювальна записка (переглянути)