ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

30.12.2016                                                                  смт.Шалигине                                                                      № 22

 

 

 

Про  селищний  бюджет

на  2017  рік

 

Розглянувши поданий виконавчим комітетом Шалигинської селищної ради проект селищного бюджету на 2017 рік, сформований на підставі Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»,  відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Визначити на 2017 рік:

–  доходи селищного бюджету у сумі 22603,1 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду селищного бюджету 22307,1тис. грн., доходи спеціального фонду селищного бюджету 296 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

–  видатки селищного бюджету у сумі 22603,1 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду селищного бюджету  21279,4тис. грн., видатки спеціального фонду селищного бюджету 1323,7тис. гривень;

профіцит загального фонду селищного бюджету 1027,7 тис. грн. напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду)згідно з додатком № 2 до цього рішення.

– дефіцит спеціального фонду селищного  бюджету в сумі 1027,7 тис. грн. джерелом покриття якого визначити  надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду)  згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 1.  Затвердити бюджетні призначення селищного бюджету на 2017 рік по загальному фонду 21279,4 тис. грн. та спеціальному фонду 1323,71тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.
 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного бюджету у сумі  50 тис. гривень.
 3. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення.
 4. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.
 5. Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд селищного бюджету у сумі 210,0 тис. гривень.
 6.  Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду селищного бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:
 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплата комунальних послуг та  енергоносіїв;
 • поточні трансферти населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам
 1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 2. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 85,1 тис. грн. згідно з додатком 5 до цього рішення.
 3.  Установити, що до доходів загального фонду селищного бюджету на 2017 рік належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.
 4.  Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2017рік у частині доходів є надходження, визначені 69/1 Бюджетного кодексу України.

12.  Надати право голові селищної ради в 2017році, за погодженням із постійною комісією з питань бюджету,вносити зміни до доходної та видаткової частин селищного бюджету з наступним затвердженням  на сесії селищної ради.

 1. Додатки № 1-6до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Голова селищної ради                                                                                Ю.В.Матвієнко

 

 

 

 

 

 

 ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДРУГАСЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

30.12.2016                                                                  смт.Шалигине                                                                                №

 

                                                          Додаток до

                                                    рішенням  селищної   ради

                                                    сьомого скликання

                                                    30 грудня 2016 року

 

 

 

ПРОГНОЗ
селищного  бюджету на 2018 та 2019 роки

 

Прогноз селищного  бюджету на 2018 та 2019 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України.

Основними завданнями Прогнозу є:

 • підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
 • посилення бюджетної дисципліни та контролю за витрачанням бюджетних коштів.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники селищного бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків, взаємовідносин державного та місцевого  бюджетів.

Індикативні прогнозні показники селищного  бюджету на 2018 та 2019 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проектів селищного бюджету на 2018 рік та 2019 рік.

Прогноз селищного  бюджету на 2018 – 2019 роки розроблений з урахуванням прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2018 та 2019 роки, відповідно до норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України, інших законодавчих актів, постанови Кабінету Міністрів України від 01 липня 2016 №399 «Про схвалення Прогнозу соціального і економічного розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018-2019 роки».

При формуванні дохідної частини бюджету були враховані фактичні надходження за 2014 – 2015 роки, очікувані надходження 2016 року та прогнозні показники на 2017 рік.

Прогноз доходів бюджету міста на 2018-2019 роки

Надходження власних доходів  загального та спеціального фонду на 2018 рік заплановано в сумі 23846,1 тис.грн., що на 1243  тис.грн.  або 5,5% більше планових показників  2017 року,  на 2019 рік в сумі  25083,2  тис.грн., що на 1237,1 тис.грн або на 5,2 %  більше індикативних показників на 2018 рік.  (таблиця1)

 

Таблиця 1

Доходи селищного бюджету  на 2018-2019 роки

тис.грн.

Найменування доходів 2018 рік 2019 рік
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Податкові надходження 11659,4 6,3 11665,7 12262,6 6,7 12269,3
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 7266,4   7266,4 7641,1   7641,1
Податок на доходи фізичних осіб 7262,6 7262,6 7640,2 7640,2
Податок на прибуток підприємств комунальної власності 3,8 3,8 3,9 3,9
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 46,3   46,3 48,7   48,7
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 46,3 46,3 48,7 48,7
Внутрішні податки на товари та послуги 51,9   51,9 54,6   54,6
Акцизний податок з реалізації суб”єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 51,9 51,9 54,6 54,6
Місцеві податки 4294,8   4294,8 4518,2   4518,2
Податок на майно 2181,8 2181,8 2295,3 2295,3
Єдиний податок 2113,0 2113,0 2222,9 2222,9
Інші податки і збори   6,3 6,3   6,7 6,7
Екологічний податок 6,3 6,3 6,7 6,7
Неподаткові надходження 7,2 279,5 286,7 7,7 294,1 301,8
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 7,2   7,2 7,7   7,7
Плата за надання інших адміністративних послуг 4,4 4,4 4,7 4,7
Надходження від орендної плати за 0,6 0,6 0,7 0,7
Держмито 2,2 2,2 2,3 2,3
Власні надходження бюджетних установ   279,5 279,5   294,1 294,1
Цільові фонди   26,4 26,4   27,7 27,7
Р А З О М 11666,6 312,2 11978,8 12270,3 328,5 12598,8
Офіційні трансферти 11867,3   11867,3 12484,4   12484,4
Базова дотація 314,9 314,9 331,3 331,3
Додаткова  дотація 1956,7 314,9 2058,5 2058,5
Освітня субвенція з державного бюджету 6057,6 6057,6 6372,6 6372,6
Медична субвенція з державного бюджету 3538,1 3538,1 3722,0 3722,0
В С Ь О Г О   Д О Х О Д І В 23533,9 312,2 23846,1 24754,7 328,5 25083,2

 

Видатки селищного бюджету на 2018 та 2019 роки

Прогноз видатків бюджету на 2018 та 2019 роки розроблено на основі макропоказників економічного і соціального розвитку України на відповідні роки, показників дохідної частини бюджету, обсягів фінансування (таблиця2)

 

Таблиця2

Індикативні прогнозні показники видатків за функціональним призначенням на 2018 та 2019 роки

 Видатки бюджету 2018 рік 2019 рік
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Державне управління 4427,4 2,1 4429,5 4657,6 2,2 4659,8
Освiта 10059,4 221,6 10281 10582,5 233,1 10815,6
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 15,8 15,8 16,6 16,6
Культура i мистецтво 778,0 158,3 936,2 818,4 166,5 984,9
Фізична культура і спорт
Житлово-комунальне госп. 649,7 356,5 1006,2 683,5 375,0 1058,5
Будівництво 351,7 351,7 370,0 370,0
Сільське господарство 55,9 55,9 58,8 58,8
Інші природоохоронні заходи 6,3 6,3 6,7 6,7
Цільові фонди 26,6 28,0
 Кошти,що передаються до бюджетів інших рівнів 5873,9 5873,9 6179,3 6179,3
 Резервний фонд 221 223,0
           

 

Начальник управління фінансів  та економічного розвитку                                       Н.М. Полушкіна

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6