Про запровадження громадського бюджету Шалигинської об’єднаної територіальної громади

Дата публікації: 28.09.2017


 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

25.09.2017 року                                                        смт Шалигине       

 

Про запровадження громадського бюджету Шалигинської об’єднаної територіальної громади  

 

З метою підвищення рівня відкритості влади, впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу частини коштів селищного бюджету Шалигинської ОТГ, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Шалигинська селищна рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про громадський бюджет Шалигинської ОТГ, (додається).

2 .Управлінню фінансів та економічного розвитку  ( Полушкіна Н.М.) оприлюднити рішення на офіційному сайті Шалигинської ОТГ.

 1. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника селищного голови Матосову Г.М., а контроль на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку Шалигинської селищної ради.

 

 

Селищний голова                                                                                                        Ю.В.Матвієнко

 

 

 

 

                                                                                                                       Додаток

до рішення селищної ради

25.09. 2017р.

ПОЛОЖЕННЯ
про громадський бюджет Шалигинської ОТГ

Визначення понять, які використовуються у Положенні про громадський бюджет Шалигинської ОТГ

1.1. Громадський бюджет або бюджет участі – це частина  селищного бюджету Шалигинської ОТГ, з якого здійснюється фінансування визначених безпосередньо членами територіальної громади заходів, виконання робіт та надання послуг, відповідно до оформлених проектних пропозицій, які стали переможцями конкурсу

1.2. Автор проекту – це особа, яка досягла 16-річного віку, є громадянином України, громадянином іншої країни або ж є особою без громадянства, яка створила ідею щодо покращення Шалигинської ОТГ, оформила її у вигляді проекту у спосіб, передбачений у Положенні про громадський бюджет Шалигинської ОТГ (надалі – Положення) та відповідає одному з таких критеріїв:
1.2.1. Місце проживання особи зареєстроване у одному з населених пунктів Шалигинської ОТГ, що підтверджується паспортом.
1.2.2. Підприємство, установа чи організація, де працює відповідна особа, зареєстроване у одному з населених пунктів Шалигинської ОТГ, що підтверджується довідкою з місця роботи.
1.2.3. Особа володіє на праві власності об’єктом нерухомості у одному з населених пунктів Шалигинської ОТГ, що підтверджується витягом з відповідного реєстру прав власності.
1.2.4. Місце народження особи зареєстроване у одному з населених пунктів Шалигинської ОТГ, що підтверджується паспортом або свідоцтвом про народження.
1.3. Проект – описана ідея, реалізація якої може відбуватися за рахунок коштів громадського бюджету Шалигинської ОТГ. До проекту обов’язково додається розрахунок вартості проекту, а також додаткові матеріали – креслення, фотографії тощо.

1.4. Конкурс – це відбір проектних пропозицій, який дає можливість відібрати кращі з надісланих на розгляд пропозицій шляхом голосування членами об’єднаної територіальної громади .
1.5. Google Форми – це онлайн-сервіс, який дозволяє приймати участь у подачі проектів та голосуванні за них, у рамках громадського бюджету Шалигинської ОТГ.

 1. Загальні положення

2.1. Фінансування громадського бюджету Шалигинської ОТГ проводиться за рахунок коштів бюджету Шалигинської ОТГ.
2.2. Загальний обсяг громадського бюджету Шалигинської ОТГ на відповідний бюджетний рік становить до 2% від з розміру власних надходжень до бюджету за попередній рік, але не менше 250 тис.грн..
2.3. За рахунок коштів громадського бюджету Шалигинської ОТГ фінансуються проекти, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного періоду.
2.4. У разі, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до власності територіальної громади.
2.5. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету Шалигинської ОТГ, повинні бути спрямовані на покращення інфраструктури громади, стосуватись лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності (наприклад, вулиці, парку, дороги, спортивного чи дитячого майданчика тощо)

2.6. Щорічна процедура та порядок реалізації громадського бюджету передбачає наступні етапи:

 • подання проектів;
 • оцінка і прийняття проектів для голосування;
 • голосування за проекти;
 • визначення проектів-переможців;
 • реалізація проектів-переможців;
 • звітування та оцінка результатів реалізації проектів.
 1. Порядок подання проектів

3.1. Подаючи проект на реалізацію у рамках громадського бюджету Шалигинської ОТГ, його автор (автори) засвідчує свою згоду на вільне використання Шалигинською селищною радою цього проекту, ідеї, у тому числі поза межами реалізації громадського бюджету Шалигинської ОТГ.
3.2. Для подання проекту його автору необхідно заповнити бланк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення та додати список осіб, які відповідають критеріям, визначеним у підпунктах 1.2.1-1.2.5 цього Положення, які підтримують реалізацію цього проекту і готові взяти участь в його реалізації (участь у підготовчих роботах). Проект повинен мати підтримку не менше 10 осіб (окрім автора)
3.3. Кожен автор проекту може подати один проект на один календарний рік.
3.4. Проекти до громадського бюджету Шалигинської ОТГ можна подавати щорічно з 01 жовтня до  01 листопада.
3.5. Проекти подаються у паперовому вигляді   – секретарю голови селищної ради

3.6. Заповнені бланки проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету Шалигинської ОТГ(за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту), оприлюднюються у розділі “Громадський бюджет“ на веб-сайті Шалигинської громади.
3.7 Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

3.8. Об’єднання проектів можливе лише за взаємною згодою авторів до початку голосування.
3.9. Внесення змін щодо проекту можливе лише за згодою авторів проекту до початку голосування.

3.10. Не приймаються до розгляду або вважаються такими, що відхилені, проекти, які:

3.10.1. Передбачають винятково розробку проектної документації;

3.10.2. Носять незавершений, фрагментарний характер (виконання одного елементу вимагатиме в майбутньому виконання подальших елементів);

3.10.3. Суперечать стратегії розвитку, діючим програмам Шалигинської селищної ради або дублюють завдання, які передбачені цими програмами на поточний рік;

3.10.4. Реалізація яких передбачає збільшення штатної чисельності бюджетної установи та постійного утримання додаткових працівників за рахунок коштів селищного бюджету.

 1. Порядок розгляду проектів

4.1. Забезпечення організації розгляду проектів здійснює апарат Шалигинської селищної ради, зокрема:

4.1.1.Секретар селищного голови веде реєстр отриманих проектів.
4.1.2. Секретар селищного голови здійснює перевірку наявності усіх додатків  до проекту згідно із вимогами цього Положення, у тому числі щодо відповідності кількості зібраних підписів.
4.1.3.  Після реєстрації проект передається до управління фінансів та економічного розвитку для опрацювання. У разі, якщо проект є неповний або заповнений з помилками, відповідальна особа ( спеціаліст з проектів)електронною поштою  або телефоном повідомляє про це автора проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів з дня отримання інформації про доопрацювання проекту. У разі відмови внести корективи або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації пропозиція відхиляється.
4.2. Для організації  та координації реалізації проектів  розпорядженням селищного голови створюється Координаційна рада. Координаційна рада  утворюються у кількості 16 осіб, в своїй роботі керується Положенням про громадський бюджет. До складу Координаційної ради включаються депутати селищної ради,  в.о.старост, спеціалісти  виконавчих органів ради, жителі громади. Координаційна рада попередньо розглядає проектні пропозиції авторів, дає свої висновки та рекомендації щодо проектів, попередньо розглядає звіт за виконання проектів громадського бюджету.

Координаційна рада  готує свій висновок за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.
4.3. Будь-які втручання у проектні пропозиції, у тому числі зміни об’єкта чи об’єднання з іншими, можливі лише за згодою авторів.
4.4.  Після проведеного аналізу  всіх проектів спеціаліст з проектів управління фінансів та економічного розвитку  Шалигинської селищної ради оприлюднює на веб-сайті Шалигинської громади всі проекти з висновками Координаційної

ради(позитивним чи негативним)
4.5. Проекти, які  мають позитивний висновок Координаційної ради допускаються до участі в голосуванні..

 1. Організація голосування

5.1. Голосування за проекти для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету Шалигинської ОТГ здійснюється через е-сервіс “Google Форми“

та на паперових носіях у адміністративних будівлях, що знаходяться на території сіл та селища шляхом заповнення друкованої версії бланку для голосування (додаток 3 до даного Положення).  Консультації щодо заповнення форм надаються діловодами сіл. Голосування на паперових носіях здійснюється за пред’явлення оригіналу паспорту (довідки про місце роботи, навчання, служби чи інших документів. У пунктах для голосування можна також ознайомитись з переліком проектів, допущених до голосування.

Оголошення про голосування та перелік пунктів для голосування оприлюднюються на офіційному сайті  Шалигинської селищної ради не пізніше, ніж за 7 днів до початку голосування.

5.2. Голосування проводиться не раніше 7 днів після оприлюднення допущених для участі у голосуванні проектів на веб-сайті Шалигинської громади.
5.3. Голосування триває протягом 15 календарних днів з дня початку голосування, як правило з 10 по 25 листопада року, який передує реалізації проектів.
5.4. Кожен мешканець громади, який відповідає критеріям, описаним у підпунктах 1.2.1-1.2.5 цього Положення, може віддати один голос за проект  у кожному році.
5.5. Обов’язковою умовою для голосування є ідентифікація особи щодо критеріїв, зазначених у підпунктах 1.2.1-1.2.5 цього Положення.
5.6. Результати онлайн-голосування відображаються на е-сервісі “Google Форми“ у режимі реального часу.

 1. Встановлення результатів та визначення переможців
  6.1. Результати електронного та паперового голосування по кожному окремому проекту підсумовуються.
  6.2.Координаційна рада на своєму засіданні відповідно до результатів голосування формують рейтинг проектів та визначають перелік проектів, рекомендованих до фінансування за кошти громадського бюджету Шалигинської ОТГ.
  6.3. У разі, якщо проекти набирають однакову кількість голосів, то пріоритетними вважаються ті, які потребують менший обсяг фінансування.
  6.4. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проектні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів, до вичерпання обсягу коштів, виділених на реалізацію громадського бюджету Шалигинської ОТГ на відповідний рік.
  6.5. Рейтинг та перелік проектів оприлюднюються не пізніше 5 робочих днів від дня проведення підрахунку голосів.
  6.6. Проекти, що перемогли шляхом голосування, підлягають включенню до проекту Програми соціального та економічного розвитку Шалигинської об’єднаної територіальної громади   та       проекту селищного бюджету на наступний рік.   
 2. Порядок звітування за результатами реалізації проектів

7.1. За результатами реалізації проектів, відібраних для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету Шалигинської ОТГ, головні розпорядники бюджетних коштів, комунальні підприємства, установи та організації, які брали участь у реалізації проектів, подають до управління фінансів  та економічного розвитку,  не пізніше 30 днів після їх реалізації, звіт про виконані роботи за формою згідно додатку 4 до Положення .

7.2. Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради узагальнює подану інформацію та публікує на сайті Шалигинської громади.

 

Селищний голова                                                                                             Ю.В.Матвієнко

 

 

dodatok-1

dodatok 2

dodatok 3