Детальне планування території по вул. Миру,48-А с.Соснівка Глухівського району

Дата публікації: 23.08.2017


Вступ

Проект детального планування території по вулиці  Миру,48-А в селі Соснівка

Глухівського району Сумської області, виконаний з метою  аналізу існуючої

забудови території, обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок

та визначення їх цільового призначення, можливістю використання  земельної

ділянки загальною площею  0,1185 га під громадську та малоповерхову житлову забудову.

 

Ділянка, що розглядається знаходиться в межах населеного пункту села Соснівка

Глухівського району Сумської області, в центральній  частині села. Категорія земель згідно

статті 19 Земельного кодексу України – землі  житлової та громадської забудови.

 Детальний план території розроблений на підставі:

  • Рішення 7 сесії  7 скликання Шалигинської селищної ради від  13.07.2017р.

«Про надання дозволу на розробку детального плану території».

  • Завдання на розроблення детального плану території по вулиці    Миру,48-А

в селі Соснівка Глухівського району Сумської області.

  •  Ситуаційної схеми М 1:25000.
  •  Договору оренди землі №592158714001265 від 02.07.2012року.
  •  Кадастрового плану земельної ділянки, кадастровий номер

земельної ділянки 59215871000:01:013:0003.

  •  Топографічної зйомки  М 1:500 в системі координат СК 63,

виконаній ПП «Укрторгпром» в 2017 році.

  •  Натурних обстежень.

Проект розроблений  згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,

державних будівельних норм:

  1. ДБН Б 1.1-14:2012  « Склад та зміст детального плану території»
  2. ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад і зміст генерального плану населеного пункту»
  3. ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

та інших нормативних актів.

 

План иснуючого використання території

Ситуаційний план

Ситуаційний план