ПОВІДОМЛЕННЯ!

Дата публікації: 17.10.2018


Щодо  діяльності товариства с обмеженою відповідальністю “БЛЕК ПІТ”

 

 

 

 

 ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЛЕК ПІТ»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові
Код ЄДРПОУ – 41912307
фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні
дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи – підприємця)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Україна, 41470, Сумська область, Глухівський район, смт. Шалигине, вул. 40 років Перемоги, буд. 14
Тел: 050 – 30 – 71 – 309.
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий
індекс, адреса, контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.
Планована діяльність з видобування торфу на родовищі «Клевень», ділянка «Клевень-Обеста»
передбачається за межами населених пунктів на території Шалигинської селищної ради
Глухівського району Сумської області в 2,5 км на південний схід від с. Сваркове Глухівського району.
Тривалість сезону видобутку торфу – 198 календарних днів на рік.
Технічна альтернатива 1.
Видобування торфу планується здійснювати екскаваторним (кусковим) способом з
використанням на родовищі техніки типу: екскаватор «Атек», бульдозер «Т-130», автосамоскиди
«КрАЗ-256Б», КамАЗ-5511. Безпосередньо з місця видобутку торф транспортується на переробку.
Даний спосіб видобування не потребує осушення території родовища.
Згідно техніко-економічних розрахунків, планований обсяг видобутку торфу – 32,0 тис. тон/рік.

Технічна альтернатива 2.

Видобування торфу можливо здійснювати фрезерним способом, це пошарово-поверхневий спосіб
розробки торфового покладу, при якому видобуток торфу здійснюється з поверхні тонкими шарами
за короткі цикли. При розробці торфового покладу даним способом використовується наступна
техніка: фрезерні барабани, торфозбиральні машини, валкувачі, ворушили. Переробка торфу
здійснюється безпосередньо в місці видобування. Дана технологія потребує попереднього осушення
родовища.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Планована діяльність буде здійснюватися на території Шалигинської селищної ради в 2,5 км на
південний схід від с. Сваркове Глухівського району Сумської області.
Діяльність з видобування торфу буде здійснюватися на земельній ділянці в межах родовища
«Клевень». Площа земельної ділянки для видобування торфу, яка належать ТОВ «БЛЕК ПІТ»
(приватна власність), складає 4 га.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Розташування родовища «Клевень» обумовлюється оптимальними геологічними умовами
розкриття перспективних продуктивних горизонтів і поверхневими умовами. Родовище має визначені
територіальні межі та розвідані обсяги запасів торфу, що робить обґрунтованим його розробку.
Розміщення планованої діяльності в межах родовища «Клевень» є територіально оптимальним,
інші територіальні альтернативи є малоперспективними.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Під час робіт з видобування торфу відбудеться створення додаткових робочих місць.
Господарська діяльність створить нову базу для оподаткування і відповідно збільшення
надходжень до бюджетів всіх рівнів, в тому числі до бюджету Шалигинської селищної ради.
Планована діяльність дозволить забезпечити торфом та торф’яними брикетами споживачів.
Торф є альтернативним видом палива власного видобутку і дозволить зменшити залежність
споживачів від природного газу.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність,
довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Площа ділянки родовища на якій планується проводи плановану діяльність складає 4 га;
Промислові запаси корисних копалин на ділянці 4 га, які належать ТОВ «БЛЕК ПІТ» складають 74
тис. т.;
Експлуатаційні запаси корисних копалин – 1090,2 тис.т.;
Границя мінімальної промислової потужності (глибини) торфового покладу – 0,2 м.;
Проектна виробнича потужність видобутку – 32,0 тис. т. на рік;
Кількість створених робочих місць на об’єкті – 5 чоловік.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
В межах впливу планованої діяльності з видобування торфу на території родовища «Клевень»,
ділянка «Клевень-Обеста» природно-заповідні об’єкти відсутні. До екологічних та інших обмежень
належать: дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних і територіальних
обмежень згідно діючих нормативних документів; дотримання нормативів ГДВ, ГДК та вимог
Водного кодексу України; дотримання нормативів шумового навантаження; захист земель від ерозії,
підтоплення, заболочування, переосушення, ущільнення, забруднення відходами виробництва;
відновлення порушених гірничими роботами земель, їх рекультивація; виконання вимог щодо
раціонального використання природних ресурсів та охорони надр.
щодо технічної альтернативи 2:
В межах впливу планованої діяльності з видобування торфу на території родовища «Клевень»,
ділянка «Клевень-Обеста» природно-заповідні об’єкти відсутні. До екологічних та інших обмежень
належать: дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних і територіальних
обмежень згідно діючих нормативних документів; дотримання нормативів ГДВ, ГДК та вимог Водного
кодексу України; дотримання нормативів шумового навантаження; захист земель від ерозії,
підтоплення, заболочування, переосушення, ущільнення, забруднення відходами виробництва;
відновлення порушених гірничими роботами земель, їх рекультивація; виконання вимог щодо
раціонального використання природних ресурсів та охорони надр.
Видобування потребує попереднього осушення території, що створює додатковий вплив на об’єкти
оточуючого середовища, змінює гідрологічні умови місцевості, впливає на місця перебування тваринного
світу, можливі зміни видового складу рослинності.
щодо територіальної альтернативи 1:
Територія родовища не знаходиться на землях природно-заповідного фонду та іншого
природоохоронного призначення. Діяльність з видобування торфу буде здійснюватися на земельній
ділянці в межах розвіданого родовища «Клевень». Відстань до найближчої житлової забудови від місця провадження запланованої діяльності складає 1,60 км. Необхідні нормативні відстані витримані.

щодо територіальної альтернативи 2:
Розміщення планованої діяльності в межах родовища «Клевень» є територіально оптимальним.
Родовище «Клевень» є розвіданим родовищем торфу, промислова розробка ведеться з 1981 року. Інші
територіальні альтернативи в районі розміщення планованої діяльності є малоперспективними.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
Розробка родовища торфу «Клевень», ділянка «Клевень-Обеста» проводилось з 1981 р. по 2004 р. На
теперішній час розробка не здійснюється. Запаси родовища 74 тис. т. підтверджені УкрТКЗ
Протокол від 15.12.82 р. №4238.
З метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів проведене:
– геолого-економічне обґрунтування виділення родовища;
– топогеодезичні роботи (топографічна зйомка території родовища, прокладання магістралей
торфового родовища і водоприймачів, поперечників мережі зондування);
– геологорозвідувальні роботи (визначено глибину, пенькуватість торфового покладу, границі
виклинювання, лабораторні дослідження проб торфу, виконано гідротехнічні та гідрогеологічні
вишукування);
-техніко-економічні розрахунки.
щодо технічної альтернативи 2:
Еколого-інженерна підготовка полягає у технологічному осушенні ділянки видобутку за допомогою
існуючої та діючої мережі картових каналів, відведенні до природного водотоку.
З метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів проведене:
– геолого-економічне обґрунтування виділення родовища;
– топогеодезичні роботи (топографічна зйомка території родовища, прокладання магістралей
торфового родовища і водоприймачів, поперечників мережі зондування);
– геологорозвідувальні роботи (визначено глибину, пенькуватість торфового покладу, границі
виклинювання, лабораторні дослідження проб торфу, виконано гідротехнічні та гідрогеологічні
вишукування);
-техніко-економічні розрахунки.
щодо територіальної альтернативи 1:
– інженерно-геологічні та геодезичні вишукування на майданчику запланованої діяльності;
– організація відведення дощових та талих вод;
– зняття при земляних роботах родючого шару грунту, окреме його складування в межах
території та повернення при плануванні території, що забезпечує максимальне збереження родючого
шару грунту.
Ділянка для розміщення родовища погоджена з усіма відповідними організаціями.
щодо територіальної альтернативи 2:
Розміщення планованої діяльності в межах родовища «Клевень» є територіально оптимальним,
інші територіальні альтернативи є малоперспективними.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1:
Основний вплив при розробці родовища буде здійснюватись на атмосферне, водне та геологічне
середовище. Виконання видобувних робіт на родовищі супроводжується порушенням стану земельних
ресурсів та надр, викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин (від неорганізованих та
пересувних джерел) та водовідведенням.
Джерелами можливого впливу на довкілля в результаті реалізації планованої діяльності є:
– атмосферне повітря – вплив в межах встановлених нормативів за рахунок викидів забруднюючих
речовин при роботі спецтехніки та автотранспорту;
– водне середовище – для санітарно-побутових і службових потреб використовують тимчасові
пересувні приміщення. Водопостачання – привозна вода, каналізування – встановлення біотуалетів у
відповідності до розробленого Проекту організації робіт.
– грунти – технологічна схема розкривних робіт включає розробку верхнього грунтово-рослинного
шару (очисний шар торфу) на глибині до 0,2 м. бульдозером з подальшим складуванням у бурти в
межах площі земельної ділянки, на якій планується проводити плановану діяльність. Після закінчення
видобування на ділянці грунтовий шар використовується для рекультивації території.
– рослинний і тваринний світ – передбачувана діяльність не матиме негативного впливу на
рослинний і тваринний світ, їх популяції та міграції. Локальна земельна ділянка на якій плануються
роботи з видобування торфу знаходиться на родовищі, розробка якого проводиться з 1981 року. За цей
проміжок часу відбулася адаптація рослинного і тваринного світу до змінених умов довкілля в межах
родовища. Запланована діяльність не здійснює додаткового впливу на складені умови існування
рослинності та тварин.
В проекті передбачено розроблення плану рекультивації території з поверненням її до максимально
природного стану.
Території ПЗФ (вищого та нижчих рангів) у межах території запланованої діяльності відсутні.
– навколишнє соціальне середовище (населення) – планова діяльність з видобування торфу буде мати
позитивний вплив на регіональну економіку, зайнятість місцевого населення, податкових надходжень,
залучення інвестицій в економіку Шалигинської селищної ради.
– навколишнє техногенне середовище – негативний вплив на промислові, житлово-цивільні і
сільськогосподарські об’єкти, наземні та підземні споруди, соціальну організацію території, пам’ятки
культури, архітектури, історії та інші елементи техногенного середовища під час здійснення
планованої діяльності відсутній.
– відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або
безпечного захоронення – при виконанні робіт з видобування торфу передбачено утворення наступних
видів відходів:
– тверді побутові відходи;
– відпрацьовані акумуляторні батареї;
– відходи мастил технічних;
– матеріали обтиральні забруднені нафтопродуктами;
– відпрацьовані автомобільні шини;
– залишки торфосировини;
– відходи (земля), що утворюються під час проведення розкривних робіт у процесі видобування
торфу.
Фактично утворені відходи передаватимуться спеціалізованим підприємствам відповідно до
укладених договорів.
щодо технічної альтернативи 2:
Основний вплив при розробці родовища буде здійснюватись на атмосферне, водне та геологічне
середовище. Виконання видобувних робіт на родовищі супроводжується порушенням стану земельних
ресурсів та надр, викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин (від неорганізованих та
пересувних джерел) та водовідведенням.
Джерелами можливого впливу на довкілля в результаті реалізації планованої діяльності є:
– атмосферне повітря – незначний вплив за рахунок викидів забруднюючих речовин при роботі
кар’єрної техніка та автотранспорту;
– водне середовище – технологія видобування передбачає осушення ділянки видобутку, що впливає на
локальний гідрологічний режим території. Для санітарно-побутових і службових потреб
використовують тимчасові пересувні приміщення. Водопостачання – привозна вода, каналізування –
встановлення біотуалетів у відповідності до розробленого Проекту організації будівництва.
– грунти – технологічна схема розкривних робіт включає розробку верхнього грунтово-рослинного
шару (очісний шар торфу) на глибині до 0,2 м. бульдозером з подальшим складуванням у бурти в межах
площі родовища на якому планується проводити плановану діяльність. Після закінчення видобування
на ділянці грунтовий шар використовується для рекультивації території.
– рослинний і тваринний світ – передбачувана діяльність внаслідок осушення здійснює вплив,
пов’язаний із зміною умов перебування та ареалів розповсюдження рослинного і тваринного світу.
Наслідком цього може стати зміна видового складу, зменшення чисельності тварин, зміна площ
рослинності. Це потребує додаткових заходів по захисту і відновленню рослинності та тваринного
світу після завершення видобування.
Території ПЗФ (вищого та нижчих рангів) у межах території запланованої діяльності відсутні – навколишнє соціальне середовище (населення) – планова діяльність з видобування торфу буде
мати позитивний вплив на регіональну економіку, зайнятість місцевого населення, податкових
надходжень, залучення інвестицій в економіку Шалигинської селищної ради та Глухівського району.
– навколишнє техногенне середовище – негативний вплив на промислові, житлово-цивільні і
сільськогосподарські об’єкти, наземні та підземні споруди, соціальну організацію території, пам’ятки
культури, архітектури, історії та інші елементи техногенного середовища під час експлуатації
проектованого об’єкта відсутній.
– відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або
безпечного захоронення – при виконанні робіт з видобування торфу передбачено утворення наступних
видів відходів:
– тверді побутові відходи;
– відпрацьовані акумуляторні батареї;
– відходи мастил технічних;
– матеріали обтиральні забруднені нафтопродуктами;
– відпрацьовані автомобільні шини;
– залишки торфосировини;
– відходи (земля), що утворюються під час проведення розкривних робіт у процесі видобування
торфу.
Фактично утворені відходи передаватимуться спеціалізованим підприємствам відповідно до
укладених договорів.
щодо територіальної альтернативи 1:
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на території ведення
господарської діяльності .
щодо територіальної альтернативи 2:
Розміщення планованої діяльності в межах родовища «Клевень» є територіально оптимальним,
інші територіальні альтернативи є малоперспективними.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)
Планована діяльність з видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого
значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм
земельних ділянок з відповідним цільовим використанням належить до другої категорії видів
планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля згідно із ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VІІІ
від 23 травня 2017 року, пункт 3 ч.3.
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля
Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД
у відповідності ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VІІІ від 23 травня 2017
року.
Планується проводити дослідження впливу на повітряне, водне, геологічне середовища та грунт, а
також соціальне та техногенне середовища, рослинний і тваринний світ, клімат.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже,
підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.
Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:
– підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
– проведення громадського обговорення планованої діяльності;
– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості
під час громадського обговорення, іншої інформації;
– надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що
враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;
– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість
провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля
та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у
цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим
органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25
робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до
звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських
слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20_робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті
уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у
пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та
розгляду Ваших зауважень та пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих
днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують
свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
Висновок з оцінки впливу на довкілля у відповідності з п. 3 ст. 11 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля» №2059- VII від 23 травня 2017 року.
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається Департамент екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної
адміністрації.
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Департамент екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації,
Поштова адреса: пл. Незалежності, 2, м. Суми, 40030, Електронна адреса: ovd.sumy@gmail.com,
Номер телефону: (0542) 77 08 61, Контактна особа – Шкробот Інна Вікторівна.
(найменування уповноваженого органу, – поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Повідомлення_10_10_2018