Про виконання селищного бюджету на 2018 рік

Дата публікації: 10.02.2019


На виконання вимог статті  28 Бюджетного кодексу України щодо доступності інформації  про бюджет  управління фінансів   та економічного розвитку  Шалигинської селищної ради  представляє  інформацію  про виконання селищного бюджету за 2018 рік.

 

Доходи селищного бюджету за 2018 рік склали 31922,0 тис. грн. 102,7% до запланованих на рік, в т.ч. до загального фонду надійшло 30750,5 тис. грн., спеціального фонду – 1171,5 тис. грн.

З державного бюджету отримано  освітньої субвенції –  5303,9 тис.грн.,  медичної субвенції – 3517,6 тис. грн.,  субвенції на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 1957,3 тис. грн.

З обласного бюджету надійшло:

дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я  за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету надійшло в сумі 2517,0 тис. грн.

субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 160 тис. грн;

субвенції  на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 97,5 тис. грн;

субвенції  на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 55,0 тис. грн.;

інші субвенції на оздоровлення дітей пільгової категорії в сумі 14,2тис. грн.

З районного бюджету надійшло 23,0 тис. грн. До спеціального фонду одержано інших субвенцій з районного бюджету 7,0 тис. грн.

В структурі доходів загального фонду власні доходи бюджету становлять 17105,0 тис. грн. або 55,6%; дотації – 2517,0 тис. грн. або 8,2%; субвенції – 11128,4 тис. грн. або 36,2 %. Надходження спеціального фонду складають 1171,5 тис. грн., в тому числі власні доходи – 1164,5 тис. гривень, субвенції 7,0 тис. грн. (інші субвенції з районного  бюджету).

План надходжень загального фонду бюджету виконано по всіх видах податків. При плані загального фонду 16667,3 тис. грн. отримано 17105,0 тис.грн., додатково отримано 437,7 тис. грн. або 2,6 %. Порівняно з 2017 роком надходження збільшились на 3743,4 тис.грн. або на 28,0%.

В 2018 році планові показники по доходам, в результаті перевиконання більш ніж на 5%, два рази збільшувались: в вересні на 742,2 тис. грн., в грудні на 24,1 тис. грн. Загалом за рік планові показники збільшено на 766,3 тис. гривень.

В структурі доходів найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб – 60,2%. У 2018 році надходження цього податку склали10289,3 тис. грн. або 103,9% до плану на рік та на 2 148,2  тис. грн. або на 26,4 % більше, ніж у 2017 році. Плановий показник по податку на доходи фізичних осіб у 2018 році збільшено на 359 тис. гривень.

Плати за землю у 2018 році надійшло 3206,4 тис. грн., що становить 100,9% до затвердженого плану. В структурі доходів податок на землю займає 18,7%. Плановий показник по платі за землю збільшено в 2018 році на 340,7 тис.гривень. Порівняно з 2017 роком надходження цього податку збільшились на 601,1 тис.грн. або на 23,1%.

Єдиного податку в 2018 році надійшло 3220,7 тис. грн., 100,6% до плану на рік. Плановий показник по єдиному податку  збільшено в 2018 році на 179,0 тис.гривень

До спеціального фонду селищного бюджету без урахування трансфертів надійшло – 1164,5 тис.грн.  або 157,0 % до плану, в т.ч. екологічного податку – 18,8 тис.грн., або 111,4% до плану, більше надходжень за минулий рік на 4,4 тис. грн. за рахунок збільшення  викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «Шалигинське» (с/г підприємство має елеватор,  де проводиться сушіння зерна), коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 272,2тис. грн.

Власних надходжень бюджетних установ – 302,2 тис. грн., що на 148,8 тис. грн. більше планових показників (батьківська плата за харчування в садочку та школах – 201,0 тис. грн., плата за оренду майна бюджетних установ– 2,2 тис. грн), отримано коштів від Глухівського місьрайцентру зайнятості на оплату громадських робіт – 92,7 тис. грн),  цільових коштів – 514,0 тис. гривень.

Видатки селищного бюджету за 2018 рік склали 32221,9 тис.грн.,або 97,4 % до затверджених асигнувань на рік, з них загальний фонд – 27747,6 тис.грн.,або 97,5 %,спеціальний фонд – 4474,3 тис.грн.,або 97,0%.

Фінансування видатків здійснено відповідно до затверджених бюджетних призначень з врахуванням пропозицій головних розпорядників коштів  селищного  бюджету.

Найбільшу питому вагу в структурі видатків загального фонду займають видатки на соціально-культурну сферу, що свідчить про соціальну спрямованість бюджету. На фінансування захищених статей направлено 21303,3 тис. гривень. Найбільшу питому вагу займає заробітна плата з нарахуваннями – 66,1 %, що зумовлено зростанням рівня мінімальної зарплати та підвищення 1 тарифного розряду  та змінами в законодавчих актах.

                                            Освіта

         На утримання установ закладів освіти з бюджету  протягом року спрямовано 11071,3 тис. грн., в тому числі освітньої субвенції з державного бюджету –5718,7  тис. гривень. В структурі видатків по галузі «Освіта» заробітна плата з нарахуваннями  склала 9014,2тис. грн. або 81,4%, енергоносії та комунальні послуги – 703,6 тис. грн. або 6,4%, харчування –  222,8 тис. грн. або 2%. Всього захищенні статті в структурі видатків на освіту складають 9940,6 тис. грн. або 89,8%.

На виплату допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам направлено 257,2 тис. гривень. Видатки на виплату щорічної грошової винагороди педпрацівникам та премії іншим працівникам  склали 117,5 тис.грн.

За рахунок коштів селищного бюджету, Освітньої субвенції, субвенції на НУШ  придбано меблі  для  перших класів для Шалигинської ЗОШ та Сварківського НВК з загального фонду на суму 128,6тис.грн., дошки  на суму-8,5 тис.грн., дидактичні матеріали 76,6 тис.грн.

За рахунок іншої  субвенції з бюджету Глухівського району  на виконання  депутатських повноважень депутатами районної ради,  придбано принтер і фотоапарат для Сварківського НВК в сумі 8,0тис.грн.

За кошти селищного бюджету були придбані запасні частини та ремонт шкільного автобуса 104,1 тис.грн. На ремонт перших класів були виділені кошти: Шалигинська ЗОШ -162,1 тис.грн., Сварківський НВК – 105,3 тис.грн. Поточний ремонт  ДДЗ «Горобинка»   в сумі 9,2 тис.грн.

Залишок коштів освітньої субвенції на кінець 2018 року склав 678,8 тис.грн.

На виконання рішення селищної ради від 03.10.2018 « Про надання дозволу на співпрацю», на базі закладів освіти селищної ради у 2018-2019 навчальному році організована гурткова робота позашкільного комунального закладу «Березівський центр дитячої та юнацької творчості»: Барвисті метелики, Клаптикова пластика, Волейбол, Театральний, Виготовлення сувенирів та здійснюється методичне забезпечення навчального процесу методичним кабінетом відділу освіти Березівської сільської ради.

Охорона здоров’я

         На фінансування закладів охорони здоров`я по загальному фонду  направлено 2524,8 тис.грн.,в т.ч.за рахунок медичної субвенції 963,9 тис.грн.,додаткової дотації- 113,9тис.грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями  склали 1864,6тис.грн.,що складає 73,9%.,на комунальні послуги та енергоносії – 113,9 тис. грн.,що становить 4,5 %, на придбання медикаментів – 150,0тис.грн.,що становить 5,9% .

На території громади первинну медичну допомогу населенню надавав  комунальний заклад  «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Шалигинської селищної ради, який був перетворений шляхом  реорганізації в комунальне некомерційне підприємство Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики- сімейної медицини». З 01.10.2018р.підприємство заключило  договір з Національною службою здоров`я.

За рахунок відповідної субвенції здійснено видатки на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань  на суму 55,0тис.грн.

Видатки по соціальному захисту та соціальному забезпечення населення

         Видатки на соціальний захист населення протягом 2018 року проводились в межах затверджених призначень  та  склали 236,1 тис.грн.

На виконання Програми соціального захисту населення на 2018-2020 роки здйснено видатки загального фонду в сумі 102,5 тис. грн., що становить 99,5 % до затвердженого плану, в тому числі :

допомога  в зв`язку з тяжкою або тривалою хворобою, скрутним становищем – 41,0тис.грн.;

допомога на поховання осіб, не застрахованих в системі соціального страхування-3,5 тис.грн.;

допомога особам яким виповнилося 90 і більше років – 41,0 тис.грн.;

допомога на поліпшення матеріального стану дітей сиріт та дітей ,які залишилися без піклування батьків – 10,0тис.грн.;

допомога дітям-інвалідам для придбання технічних засобів (підгузків) – 7,0тис.грн.

Надано допомогу дитині-сироті в сумі  1,8 тис. грн..

На проведення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей направлено коштів у сумі 46,8 тис. гривень, в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету -14,2 тис.грн.

Культура

          Видатки по галузі «Культура» проводились в межах затверджених призначень та уточнень.

Загальний обсяг фінансування загального фонду установ культури становить 1104,0 тис. грн., з них на оплату праці з нарахуваннями  спрямовано 912,5 тис. грн., що складає 82,7 % від загальної суми витрат.

На оплату комунальних послуг та енергонсіїв спрямовано 58,9 тис. грн. або 5,3%. Всього захищені статті в структурі видатків на культуру складають 971,4 тис. грн. або 88,0%.

На утримання Шалигинської територіальної публічної бібліотеки направлено 304,3 тис.грн., клубних закладів 799,8 тис.грн .

Фізична культура

 На виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту в Шалигинській селищній раді на 2017-2020 роки» було використано 68,9 тис. грн.,в т.ч. на придбанння спортивного інвентаря для проведення спортивних заходів -46,8 тис.грн., на проведення фізкультурно-масових заходів серед населення – 22,2 тис.грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство      

  Видатки на житлово-комунальне господарство по загальному фонду  склали 1382,6 тис.грн.в межах призначень на 2018 рік.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня.

З метою покращення фінансового стану  комунального підприємства Шалигинської селищної ради «Турбота», відповідно до цільової  Програми, надано фінансову підтримку по  КПКВК «Забезпечення діяльності  водопровідно-каналізаційного господарства» в сум 257,0 тис.грн. На благоустрій населених пунктів  Шалигинської ОТГ  витрачено 1125,6 тис.грн., з них: на оплату вуличного освітлення – 161,5 тис. грн.; здійснення робіт з благоустрою території (послуги з санітарної обробки території,поточний ремонт пам’ятників,  кладовищ, грейдування доріг,поточний ремонт комунальних доріг) – 662,2 тис. грн.; придбання матеріалів, обладнання та інвентаря –301,9 тис. грн.

Органи місцевого самоврядування

 На здійснення делегованих повноважень на селищну раду та структурні підрозділи  селищної ради спрямовано по загальному фонду  7266,4 тис. гривень. В структурі видатків на заробітну плату з нарахуваннями направлено 6411,5 тис. грн. або 88,2%, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 113,8 тис. грн. або 1,6 %. Захищені статі в структурі видатків на «Державне управління» склали  6525,3 тис. грн. або 89,8%.

По галузі «Державне управління» обліковується дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 року по передплаті періодичних видань у сумі 11,4 тис. гривень.

Капітальні вкладення

По КПКВК 7362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад»  загальний обсяг видатків складає  2174,8 тис. грн., що становить 99,2% до затвердженого показника,в т.ч.за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад – 1957,3 тис.грн.

Кошти були витрачені на наступні проекти:

Реконструкція будівлі сільського клубу в с.Старикове – 357,3 тис.грн.,

Капітальний ремонт дорожнього покриття доріг комунальної власності в с.Шалигине  – 1276,9 тис. грн.

«Розвиток комунального підприємства «Турбота» (придбання подрібнювача гілок, плуга,прес-підбирача,пилорами,мотокоси) – 540,6 тис.грн.

По КПКВК 7324 «Будівництво установ та закладів культури» проведено видатки в сумі 307,7 тис.грн . З них проведено :  реконструкція будинка культури в с.Соснівка – 297,4 тис.грн.,                корегування проектно-кошторисної документації по реконструкції будинку культури в с.Старикове – 8,1 тис.грн.,  проведення державної експертизи по реконструкції будинку культури в с.Старикове – 2,2 тис.грн.

По КПКВК 7670 «Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання» заплановано і використано – 82,0тис.грн., кошти використані на поповнення статного капіталу КП «Турбота» – 81,0тис.грн. та комунальне некомерційне підприємство Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики- сімейної медицини» – 1,0 тис.грн. 

Інші програми програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю

На виконання «Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Шалигинській ОТГ на 2017-2020 роки»,по КПКВК 7610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» було заплановано та використано  31,7 тис.грн.

Цільові фонди

         По цільовому фонду,соціально-економічного та культурного розвитку видатки за 2018 рік склали 499,5 тис.грн.,що становить 97,2 % до затверджених показників .Кошти використані на  проведення  культурно-масових, спортивних заходів,  поточний ремонт шкіл .

По фонду охорони навколишнього природного середовища  заплановано 19,3 тис.грн.,кошти не використовувались.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Всього міжбюджетних трансфертів по Шалигинській селищній раді по загальному фонду передано 4061,7 тис.грн.

По КПКВК 3719130 передано бюджету м.Глухів  додаткову дотацію з державного бюджету на оплату комунальних послуг медичних закладів в сумі 200,0 тис.грн.Також у 2018 році на виконання делегованих повноважень по медичному обслуговуванню населення, що проживає на території Шалигинської селищної ради спрямовано кошти у сумі 2642,8 тис. грн. по КПКВК 3719410 бюджету м. Глухів.

У 2018 році на передачу міжбюджетних трансфертів по КПКВК 3719770 спрямовано 1208,8 тис. грн.,в т.ч

  • 1076,6 тис. грн. бюджету Глухівського району на первинну медико-санітарну допомогу (134,7 тис. грн.), ДЮСША (36,4 тис.грн.),РЦССМ (61,1 тис.грн.),на утримання територіального центру (771,9 тис.грн.),на соціальний захист населення Шалигинської селищної  ради  (58,5 тис. грн.),трудовому архіву – 14,0тис.грн.;
  • 58,2 тис.грн.бюджету м.Глухів на Глухівську центральну районну лікарню (на інсулін);
  • 52,9 тис.грн. бюджету Березівської сільської ради для методичного забезпечення навчального процесу та надання позашкільної освіти в закладах освіти Шалигинської селищної ради;
  • 21,1 тис.грн. до обласного бюджету на виконання «Програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які згідно законодавства мають на це право, автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2018- 2020 роки»

Передано у 2018році  по КПКВК 3719800 на виконання «Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Шалигинської об`єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки» для матеріально-технічного забезпечення 19-ої Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС  України у Сумській області 10,0тис.грн.

Протягом року забезпечено  своєчасну заробітну плату по всім  бюджетним установам. Кредиторська заборгованість відсутня.  Одночасно повідомляємо, що публічне представлення  інформації про виконання  селищного бюджету  за 2018 рік відбудеться о 12 годині 26 лютого 2019 року в приміщенні Будинку культури смт.Шалигине.