ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Дата публікації: 14.04.2021


 Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту «Схема санітарного очищення населених пунктів на території Шалигинської селищної ради»

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

 

Проєкту «Схема санітарного очищення населених пунктів на території Шалигинської селищної ради»

 

 • Замовник:

  Шалигинська селищна рада

 

 • Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:

«Схема санітарного очищення населених пунктів на території Шалигинської селищної ради» (далі – Схема), яка стосується поводження з відходами, є документом державного планування місцевого рівня і для якої, відповідно до пункту 1 статті 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» обов’язково проводиться стратегічна екологічна оцінка (далі-СЕО).

Стратегічна екологічна оцінка дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків у процесі стратегічного планування.

Схема пропонується до затвердження рішенням Шалигинської селищної  ради.

Мета Схеми – розробка комплексу заходів, направлених на зменшення впливу відходів ТПВ на довкілля, повторне використання ресурсоцінних компонентів відходів, покращення санітарного стану населених пунктів Шалигинської територіальної громади та покращення умов проживання мешканців.

Завдання Схеми полягають у виборі найбільш ефективних у санітарному і технічному відношеннях заходів щодо збирання, тимчасового зберігання, транспортування до місць захоронення ТПВ та знешкодження рідких побутових відходів.

Схема визначає черговість здійснення заходів, обсяги робіт з усіх видів санітарного очищення і прибирання населених пунктів Шалигинської територіальної громади, системи і методів  збирання, тимчасового зберігання, перевезення твердих побутових відходів, необхідну кількість збиральних та прибиральних машин, механізмів, устаткування та інвентарю для прибирання території.

Схема розробляється відповідно до Закону України «Про відходи»  на розрахунковий період 20 років  і безпосередньо  розроблена з урахуванням завдань та положень інших документів державного планування, а саме:

– Стратегії державної екологічної політики України на період до 2030 року;

– Національної стратегії управління відходами в Україні на період до 2030 року;

Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021 – 2027 роки;

– Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської області на 2019-2021 роки;

– Програми поводження з відходами на території Шалигинської селищної ради на 2021-2025 роки;

– Стратегії розвитку Шалигинської об’єднаної територіальної громади  на період до 2027 р.

 

 • Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

У Схемі передбачається виконання наступних операцій поводження з твердими побутовими відходами, а саме: роздільний збір ТПВ з житлової забудови та підприємств невиробничої сфери, роздільне вивезення ресурсоцінних та змішаних ТПВ на Удосконалений полігон для складування твердих побутових відходів (ТПВ) м. Глухів. Дані операції дозволять ліквідувати з подальшим закриттям та рекультивацією земель стихійних звалищ, які знаходиться в межах населених пунктів Шалигинської територіальної громади.

У даній Схемі розглядаються заходи спрямовані на збір, тимчасове зберігання та перевезення відходів, включаючи контроль за цими операціями.

Для реалізації зазначених видів діяльності щодо поводження з ТПВ, здійснення процедури оцінки впливу на довкілля не матиме необхідності.

 

4) Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоровя населення;

Реалізація проєктних рішень Схеми може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як ґрунт, ландшафт, повітря, водне середовище, рослинний  і тваринний світ.

Виконання СЕО передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків рішень, прийнятих у Схемі на окремі компоненти довкілля (ґрунти, атмосферне повітря), а також на санітарно-епідеміологічну ситуацію на території населених пунктів і на здоров’я населення.

Фізичні, хімічні чи біологічні характеристики забруднюючих речовин створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини та вимагають спеціальних методів і засобів їх зниження.

Забезпечення зниження навантаження на довкілля, зумовленого викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, планується шляхом виконання конкретних технічних заходів зі збору, тимчасового зберігання, перевезення побутових відходів, а також використання сучасних методів прибирання території населених пунктів.

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від реалізації рішень Схеми, що пропонуються на здоров’я населення.

Умови життєдіяльності та стан здоров’я місцевого населення від впровадження заходів Схеми  не погіршиться. Статистика захворюваності місцевого населення не зміниться. Впливів на соціальне середовище не очікується.

б) для територій з природоохоронним статусом;

Наслідків від планованої діяльності не очікується.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Транскордонний вплив на довкілля від планованої діяльності, що розглядається, не очікується.

 

 • Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

Санітарне очищення територій населених місць даної Схеми включає комплекс планувальних, організаційних, санітарно-технічних та господарських заходів щодо збирання, тимчасового зберігання, перевезення побутових відходів, а також прибирання об’єктів благоустрою з метою запобігання шкідливому впливу факторів середовища життєдіяльності на життя і здоров’я людини.

Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Схеми.

В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть розглядатися альтернативні варіанти даної планованої діяльності.

 

 • Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки буде здійснено:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
 • проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту Схеми з точки зору екологічної ситуації;
 • проведення оцінки впливу Схеми на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення.

 

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»:

 • відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, інші заходи з утримання територій населених місць відповідно до встановлених санітарних норм;
 • заходи зі збору, тимчасового зберігання та перевезення побутових відходів;
 • визначення транспортної схеми перевезення побутових відходів та потреби у спеціально обладнаних транспортних засобах кожного типу;
 • заходи з прибирання об’єктів благоустрою;
 • заходи поводження з безпритульними тваринами.

 

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсязі і за структурою, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

9) Орган, до якого подаються зауваження i пропозиції, та строки їх подання:

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Схеми подаються до: відділу житлово-комунального господарства благоустрою та інфраструктури Шалигинської селищної ради  за адресою: 41470, Сумська обл., Шосткинський р-н, смт Шалигине, вул. 40 років Перемоги, буд. 11

Електронна поштова скринька: e-mail: shal_gkh@ukr.net

Відповідальна особа: начальник відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури Шалигинської селищної ради  Сергій КОЖЕДУБ, тел.095-617-01-08.

Ознайомитись з повним текстом Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки можна на офіційному сайті Шалигинської громади в розділі Новини за посиланням:

Новини

Строк подання зауважень і пропозицій:

Зауваження  та пропозиції до заяви  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються  протягом 15 днів з дня її оприлюднення.