Про внесення змін до Положення про громадський бюджет Шалигинської ОТГ

Дата публікації: 11.04.2018


ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ШІСТНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я

 

03.04.2018                                                                                                                      Шалигине

 

Про внесення змін до Положення про громадський бюджет Шалигинської ОТГ

 

Розглянувши пропозиції  управління фінансів та економічного розвитку селищної ради керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Шалигинська селищна рада                                        ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до Положення про громадський бюджет Шалигинської ОТГ, затвердженого рішенням селищної ради від 25.09.2017 року «Про запровадження громадського бюджету Шалигинської об’єднаної територіальної громади» виклавши п.п.3.3,4,2 в новій редакції, а саме:

п.3.4. Проекти до громадського бюджету Шалигинської ОТГ можна подавати щорічно з 01 квітня  до  01вересня.

п.4.2. Для організації  та координації реалізації проектів  розпорядженням селищного голови створюється Координаційна рада, яка в своїй роботі керується Положенням про Координаційну раду із запровадження громадського бюджету  Шалигинської об’єднаної територіальної громади (Додаток1 до Положення).

 1. Додатки 1,2 до Положення про громадський бюджет вважати відповідно додатками 2,3.
 2. Організацію виконання цього рішення покласти на управління фінансів та економічного розвитку селищної ради (Полушкіна Н.М.), а контроль на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку Шалигинської селищної ради ( голова Лук’янова М.В.)

 

Селищний голова                                                                                                                       Ю.В.Матвієнко

 

                                                                                                                                           Додаток1 до Положення

про громадський бюджет

                                                                                                                                     Шалигинської ОТГ

 

Положення про  Координаційну раду із запровадження громадського бюджету  Шалигинської об’єднаної територіальної громади.

 

Координаційна рада (далі – рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою організації робіт, пов’язаних з реалізацією громадського бюджету (бюджету участі)  Шалигинської ОТГ.

Рада в своїй діяльності керується чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Шалигинської селищної ради та Положенням про громадський бюджет (бюджет участі) Положенням про громадський бюджет Шалигинської ОТГ

Члени ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Основними завданнями ради є:

 • приймати рішення про відповідність проектів вимогам цього Положення;
 • проводити попередній розгляд проектів, при необхідності надавати авторам рекомендації щодо їх доопрацювання;
 • подавати висновки та рекомендації щодо проектів, поданих для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі);
 • приймати рішення щодо включення проектів в перелік для голосування;
 • розгляд проблемних питань, що виникають в процесі організації та проведення голосування;
 • участь у процесі підрахунку голосів;
 • приймати рішення у разі необхідності продовжити строки подання проектів;
 • попередньо розглядає звіт за виконання проектів громадського бюджету (бюджету участі);
 • проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протоколи засідань, завчасно повідомляти через офіційний веб-сайті Шалигинської ОТГ про час та місце проведення засідання.

Рада відповідно до покладених на неї завдань має право отримувати від виконавчих органів Шалигинської селищної ради, авторів проектних пропозицій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

До складу ради входять 17 осіб. Склад ради та зміни до нього затверджуються  розпорядженням  селищного голови. До складу Координаційної ради можуть входити депутати селищної ради,  в.о. старост, представники виконавчих органів селищної  ради з числа профільних спеціалістів, жителі громади та представники громадських організацій.

На першому засіданні ради члени ради обирають зі свого складу голову ради, заступника голови та секретаря ради.

Голова ради:

– представляє раду у відносинах з органами влади, місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації;

– організовує діяльність ради;

– скликає та організовує підготовку та проведення засідань ради, головує на цих засіданнях.

Заступник голови ради за дорученням голови ради у разі його відсутності виконує обов’язки голови ради.

Організаційною формою роботи ради є засідання, які проводяться за необхідністю та правомочні, якщо в них бере участь не менше половини членів від її загального складу.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів від кількості присутніх її членів, у разі, якщо кількість голосів розподілилась порівну, вирішальним є голос головуючого.

Рішення ради оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем.

Всі спірні питання, які виникають протягом роботи ради, вирішуються колегіально радою шляхом відкритого голосування.

Засідання ради є публічними та відкритими.

Протоколи засідань ради оприлюднюються на офіційному веб сайті Шалигинської громади.

 

Селищний голова                                                                                                                   Ю.В.Матвієнко