Про внесення змін до Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Шалигинській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки

Дата публікації: 11.04.2018


 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

03.04.2018 року                                                                                                       смт Шалигине                            

 

 

Про внесення змін до Програми розвитку

малого та середнього підприємництва

в Шалигинській обєднаній територіальній 

громаді на 2017-2020 роки

 

З метою створення сприятливих умов для здійснення і зростання малого та середнього підприємництва, враховуючи рішення сімнадцятої сесії Сумської обласної ради від 20.12.2017 «Про внесення змін до Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській області на 2017–2020 роки», розглянувши поданий виконавчим комітетом селищної ради проект рішення «Про внесення змін до Програми розвитку малого та середнього підприємництва в  Шалигинській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки», керуючись статтями 5,10 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні», пунктом 22 статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

 

  1. Унести зміни до Програми, затвердженої рішенням Шалигинської селищної ради від 26.10.2017 «Про програму розвитку малого та середнього підприємництва в Шалигинській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки» (далі Програма):

До додатку 2 програми «Правила надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах» – згідно з додатком до цього рішення.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку голова (Лук’янова М. В).

 

Селищний голова                                                                                                                 Ю.В.Матвієнко

 

Додаток

до рішення селищної  ради

   03.04.2018

 

Зміни до Правил надання часткової компенсації сплачених відсотків

за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у
державних банківських установах

  1. Викласти у новій редакції:
  • Пункти 1.4, 2.1,2.2, 2.4, 2.5, 2.10, 2.12, 3.3, 3.16, 4.19:

«1.4. Компенсація надається за  рахунок селищного бюджету Суб’єктам підприємництва, які зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність на території об’єднаної територіальної громади, у разі попереднього затвердження  відповідної Місцевої програми».

«2.1. Право на отримання Компенсації Суб’єктам підприємництва надається на конкурсних засадах.

  • Загальний обсяг Компенсації за період дії Програми за рахунок селищного бюджету та обласного бюджету складає 80% (вісімдесят відсотків) номінального розміру Максимальної відсоткової ставки, та не більше 250 тис. гривень на одного Суб’єкта підприємництва за всіма його Кредитами».

«2.4. За рахунок коштів селищного бюджету  Суб’єкту підприємництва надається Компенсація у розмірі 40 % (сорок відсотків) Максимальної відсоткової ставки, що передбачається  програмою.

2.5. За рахунок коштів обласного бюджету Суб’єкту підприємництва надається Компенсація у розмірі 40 % (сорок відсотків) Максимальної відсоткової ставки з урахуванням умов, передбачених п. 1.5. цих Правил».

«2.10. Компенсація за кожним із Кредитів Суб’єкта підприємництва надається Суб’єкту підприємництва за будь-який період нарахування та сплати відсотків, заявлений Суб’єктом підприємництва, тривалість якого не перевищує 18 (вісімнадцять) календарних місяців, і який знаходиться в межах періоду з 01 липня 2017 року по 31 грудня 2020 року включно, за наявності фінансування, передбаченого у селищному бюджеті.

Компенсація надається лише за ті дні у межах зазначеного календарного періоду, за які Суб’єкту підприємництва фактично нараховувалися відсотки за Кредитом.

Компенсація надається за кредитами, отриманими Суб’єктом підприємництва як до 01 липня 2017 року, так і після 01 липня 2017 року, в тому числі й за Кредитами, погашеними Суб’єктом підприємництва станом на дату звернення такого Суб’єкта підприємництва щодо надання йому Компенсації».

 

 

«2.12. Місцевою програмою передбачається надання пріоритетів тим Проектам Суб’єктів підприємництва, які реалізуються у будь-якій з наступних сфер господарської діяльності: органічне сільськогосподарське виробництво, ягідництво, вівчарство, свинарство, переробка молока, виробництво продуктів харчування та перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області.

Відповідно до цих Правил передбачається надання пріоритетів під час проведення конкурсного відбору для надання Компенсації за рахунок коштів селищного бюджету наступним Проектам Суб’єктів підприємництва:

а) що реалізуються у будь-якій з наступних сфер господарської діяльності з числа зазначених у п. 2.12. цих Правил;

б) що реалізуються Суб’єктами підприємництва, які зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність на території об’єднаної територіально громади.

Зазначені пріоритети надаються під час проведення конкурсного відбору Проектів у порядку, передбаченому цими Правилами».

«3.3. Суб’єкти підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсному відборі з отримання Компенсації, подають до Фонду наступні документи:

а) оригінал заяви на участь у конкурсному відборі за формою згідно з додатком А до цих Правил, підписаний Суб’єктом підприємництва;

б) завірену копію бізнес-плану або техніко-економічного обґрунтування Проекту, який подавався Суб’єктом підприємництва до Банку з метою отримання Кредиту;

в) завірену копію кредитного договору (довідка-витяг з Умов та Правил надання кредиту публічної оферти) на отримання Кредиту, укладеного з Банком, який видав Кредит, з усіма додатковими угодами до нього та іншими документами, що є частиною кредитного договору;

г) оригінал довідки з Банку щодо відсутності прострочених грошових зобов’язань Суб’єкта підприємництва перед Банком за кредитним договором, за яким отриманий Кредит, та за іншими договорами про надання банківських послуг, укладеними з Банком, станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання документів Фонду;

д) оригінали довідок з усіх інших державних та недержавних банківських установ, окрім Банку, щодо відсутності прострочених грошових зобов’язань Суб’єкта підприємництва перед такими банківськими установами за всіма договорами про надання банківських послуг, укладеними з такими банківськими установами, станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання документів Фонду;

е)  оригінали довідок про відсутність заборгованості перед державним і місцевими бюджетами, Пенсійним фондом України по сплаті податків, обов’язкових платежів та зборів станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання документів Фонду;

є) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, підписаний Суб’єктом підприємництва станом на кінець попереднього місяця по відношенню до дати подання документів Фонду;

 

ж) завірену копію статуту Суб’єкта підприємництва (для юридичних осіб). У випадку провадження діяльності на основі модельного статуту – копію протоколу (рішення) засновника (-ів) про заснування підприємства на основі модельного статуту;

з)  завірені копії фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва за попередній річний звітний період, за останній звітний період у межах поточного року чи проміжну фінансову звітність (для Суб’єктів підприємництва – юридичних осіб);

и) завірену копію податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи-пІдприємця за попередній річний звітний період та за останній звітний період у межах поточного року (для Суб’єктів підприємництва – фізичних осіб, які є платниками єдиного податку); копію податкової декларації про майновий стан і доходи за попередній річний звітний період (для Суб’єктів підприємництва – фізичних осіб, які є платниками податку на загальній системі оподаткування); копію податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за попередній річний звітний період та за останній звітний період у межах поточного року (для Суб’єктів підприємництва – юридичних осіб, які є платниками єдиного податку); копію податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній річний звітний період (для Суб’єктів підприємництва – юридичних осіб, які є платниками податку на загальній системі оподаткування);

і) оригінал заяви Суб’єкта підприємництва у довільній письмовій формі, якою підтверджується, що Суб’єкт підприємництва: не перебуває у стані відновлення платоспроможності боржника, санації, ліквідації відповідно до чинного законодавства; не перебуває у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця; не здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, обміну валюти, надання фінансових послуг, послуг на ринку цінних паперів, надання в оренду майна, послуг ломбарду, операцій з нерухомістю; не отримує фінансову підтримку за Проектом (Кредитом) за рахунок інших програм державного та (або) місцевих бюджетів, інших джерел (за рахунок коштів проектів міжнародних фінансових організацій тощо);

ї) оригінал розрахунку розміру Компенсації Суб’єкта підприємництва відповідно до цих Правил у довільній письмовій формі, підписаний Суб’єктом підприємництва.

Завірені копії документів, що подаються Фонду, завіряються наступним чином:

а) для Суб’єктів підприємництва – фізичних осіб – власноруч Суб’єктом підприємництва, шляхом здійснення напису «Згідно з оригіналом» із зазначенням своїх ініціалів та прізвища, дати такого завіряння та своїм підписом на кожній сторінці кожного документа;

б) для Суб’єктів підприємництва – юридичних осіб – уповноваженим представником Суб’єкта підприємництва, шляхом здійснення напису «Згідно з оригіналом» із зазначенням своїх ініціалів та прізвища, дати такого завіряння та своїм підписом на кожній сторінці кожного документа.

Фонд зобов’язаний перевірити наявність оригіналів документів, завірені копії яких подає Суб’єкт підприємництва».

«3.16. Договором про надання Компенсації передбачається термін надання Компенсації, який не повинен перевищувати 18 (вісімнадцяти) календарних місяців у межах не більше 3 (трьох) бюджетних років. Під час укладення договору у ньому обумовлюється, що надання Компенсації у поточному та наступному бюджетному роках здійснюється у разі виділення з селищного бюджету цільового фінансування».

1.2. Підпункт «є» пункту 3.18:

«є) оригінал заяви  Суб’єкта  підприємництва у довільній письмовій формі, зазначеної у  пп.  ї п. 3.3 цих Правил».

  1. У додатках Б, В, Є до Правил:
    • Частини треті пунктів 16 викласти в новій редакції:

«Оцінювання проекту суб’єкта малого підприємництва здійснюється за 4 – бальною шкалою (від нуля до трьох), за якої «0» (нуль) є мінімальним балом, що відповідає найнижчій можливій оцінці проекту, а «З» (три) є максимальним балом, що відповідає найвищій можливій оцінці Проекту».

  • Підпункти «а» пунктів 19 доповнити словами наступного змісту «перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області».
  1. У додатку Е до Правил частину третю після слів «продуктів харчування» доповнити словами наступного змісту «перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області»

 

Селищний голова                                                                                                                    Ю.В.Матвієнко