Про особливості передачі в оренду об’єктів комунальної власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади, що підлягають передачі в оренду на аукціоні та без проведення аукціону

Дата публікації: 21.10.2020


 

 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

20.10.2020                                         Шалигине

Про особливості передачі в оренду об’єктів комунальної власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади, що підлягають передачі в оренду на аукціоні та без проведення аукціону

 

У відповідності до статей 1, 6, 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», положень постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03.06.2020 р. № 483, враховуючи позитивний висновок постійної комісії селищної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, керуючись пунктом 30 частини першої статті 26, частиною першою статті 59, частиною 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Визначити орендодавцями майна комунальної власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади (далі-майно комунальної власності) :

1.1.Шалигинську селищну раду в особі селищного голови – щодо єдиних майнових комплексів, нерухомого майна і споруд, майна, що не увійшло до статутного капіталу, яке перебуває у комунальній власності Шалигинської селищної територіальної громади.

1.2. Балансоутримувачів ( підприємства, установи, заклади, організації, яким передано майно комунальної власності та закріплене за ними на праві оперативного управління або господарського відання) – щодо іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна).

  1. Визначити виконавчий комітет Шалигинської селищної ради:

2.1. Уповноваженим органом управління, який здійснює усі дії, передбачені Законом України «Про оренду державного та комунального майна», постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 « Деякі питання оренди державного та комунального майна» для уповноважених органів управління;

2.2. Органом, який приймає рішення:

– про оголошення аукціону, за результатами якого чинний договір оренди може бути продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим орендарем;

– про продовження договору оренди майна комунальної власності без проведення аукціону;

– про відмову у продовжені договорів оренди майна комунальної власності з підстав, передбачених статтею 19 Законом України «Про оренду державного та комунального майна»;

– про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень майна комунальної власності за наявності письмової згоди балансоутримувача;

– про скасування або зміну рішення орендодавця про відмову у включені об’єкта до одного з Переліків.

  1. Рішення про включення майна комунальної власності до переліку об’єктів , щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні (далі – Перелік першого типу ) та до переліку об’єктів , щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону (далі – Перелік другого типу) приймаються:

3.1.Шалигинською селищною радою:

– щодо включення єдиних майнових комплексів комунальних підприємств до Переліку першого типу та Переліку другого типу;

– щодо включення нерухомого майна комунальної власності (крім випадків надання в оренду приміщень для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо приміщень, які надаються суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії) до Переліку другого типу.

3.2. Орендодавцем щодо включення іншого майна комунальної власності, не визначеного у підпункті 3.1 пункту 3 цього рішення, до Переліку першого типу та Переліку другого типу відповідно до чинного законодавства.

  1. У разі проведення аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій загальна кількість кроків, на які знижується стартова орендна плата за лот – 1 (один) крок.
  2. Орендна плата зараховується на рахунок орендодавця та після сплати ПДВ спрямовується:

5.1. За оренду єдиних майнових комплексів підприємств комунальної власності та нерухомого майна – 100% до селищного бюджету;

5.2. За оренду майна закладів освіти – 100% балансоутримувачу майна виключно на потребу закладу освіти, нерухоме майно якого надається в оренду;

5.3. За оренду окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого)- 100% підприємству-балансоутримувачу цього майна;

5.4. За оренду нерухомого майна, яке перебуває на праві оперативного управління чи господарського відання на балансі підприємств, установ організацій:

– 100 відсотків – на рахунок балансоутримувача майна.

  1. Визнати таким, що втратили чинність рішення шістнадцятої сесії Шалигинської селищної ради сьомого скликання від 03.04.2020 року: «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади» та «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади».

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Матосову Г.О.

 

Селищний голова                                                                                                                    Юрій МАТВІЄНКО