Про звіт селищного голови щодо здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами Шалигинської селищної ради в 2019 році

Дата публікації: 20.03.2020


ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ СЬОМА  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

   20.03.2020                                    Шалигине

 

Про звіт селищного голови щодо здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами Шалигинської селищної ради в 2019 році

 

Заслухавши звіт селищного голови Юрія Матвієнка про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами Шалигинської селищної  ради в 2019 році, керуючись статтями 31, 38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», частиною другою статті 26 і статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна  рада ВИРІШИЛА:

  1. Звіт селищного голови Юрія Матвієнка про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами Шалигинської селищної ради в 2019 році, прийняти до відома (додається).
  2. Структурним підрозділам, які здійснюють регуляторну діяльність, при підготовці проектів рішень, розпоряджень, які спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання керуватись вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».
  3. Звіт селищного голови Юрія Матвієнка про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності оприлюднити на сайті Шалигинської селищної ради в установлені законодавством терміни.
  4. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради Галину Матосову, а контроль на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Голова Марина Лук’янова)

 

Селищний голова                                                                                                               Юрій МАТВІЄНКО

 

 

 

 

Додаток до рішення

сесії селищної ради сьомого скликання

від 20 березня 2020 року

 

 

 

                            Звіт селищного голови

про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами Шалигинської селищної ради у 2019 році.

Реалізація державної регуляторної політики у 2019 році Шалигинською селищною радою здійснювалась відповідно до завдань, визначених  до Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі – Закон), мета яких – прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.

З метою забезпечення системного підходу до впровадження регуляторної діяльності робота проводилася у наступних напрямках:

– планування діяльності з підготовки регуляторних актів;

– ведення реєстру регуляторних актів в ОТГ;

– оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності;

– залучення представників суб’єктів господарювання, їх об’єднань та громадських організацій до реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва.

Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

Відповідно до ст. 7 Закону затверджено план діяльності Шалигинської селищної  ради  з підготовки проектів регуляторних актів:

– на 2020 рік:

– рішення  від 10.12.2019 року  «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік»

План оприлюднено на офіційному веб-сайті Шалигинської громади   у розділі “Регуляторна політика”, на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

Ведення реєстру діючих регуляторних актів.

На офіційному веб-сайті    селищної ради у розділі “Регуляторна політика” розміщено Реєстр регуляторних актів та забезпечено його підтримку в актуальному стані.

Станом на 01.01.2020 року в реєстрі 6 регуляторних актів:

-«Про встановлення  ставок та пільг із сплати земельного податку  на 2020 рік»,

-«Про встановлення єдиного податку для фізичних осіб-підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської  селищної ради на 2020рік»,

-«Про встановлення ставок і пільг із сплати податку на нерухоме  майно, відмінне від земельної ділянки на території Шалигинської селищної ради на 2020 рік»,

– «Про затвердження  Методики розрахунку орендної плати на майно, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади»,

– «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів, розташованих в межах Шалигинської селищної ради»

– «Про затвердження Порядку проведення конкурсу  на право оренди майна комунальної власності Шалигинської селищної територіальної громади»

Оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної політики

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про засади державної регуляторних політики у сфері господарської діяльності» кожен проєкт регуляторного акту (аналіз його регуляторного впливу та копія повідомлення про оприлюднення проекту), що був внесений на розгляд постійної депутатської комісії, подавався до уповноваженого органу – Державної регуляторної служби України для надання експертного висновку та підготовки пропозицій щодо удосконалення проєкту відповідно до принципів державної регуляторної політики.

Розробники проєктів регуляторних актів постійно дотримуються вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту» зі змінами та вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відповідно до ст. 13 Закону всі регуляторні акти, які були розроблені та прийняті  Шалигинської радою  протягом 2019 року, з відповідними аналізами регуляторного впливу, були  оприлюднені на офіційному веб-сайті  ради в тому числі :

-«Про встановлення  ставок та пільг із сплати земельного податку  на 2020 рік»,

-«Про встановлення єдиного податку для фізичних осіб-підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської  селищної ради на 2020рік»,

-«Про встановлення ставок і пільг із сплати податку на нерухоме  майно, відмінне від земельної ділянки на території Шалигинської селищної ради на 2020 рік»,

Залучення представників суб’єктів господарювання, їх об’єднань та громадських організацій до реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва

Одним із основних принципів державної регуляторної політики визначено прозорість та врахування громадської думки, в основу якого покладено відкритість дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень і пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

На офіційному веб-сайті Шалигинської селищної ради постійно та своєчасно оприлюднювалися проекти регуляторних актів, аналізи регуляторного впливу, плани діяльності, графіки проведення процедур з відстеження, відстеження результативності регуляторних актив, інша інформація.

Проекти рішень публічно обговорювались на громадських слуханнях та круглих столах за участю жителів громади, представників підприємств, установ, суб’єктів підприємницької діяльності.

Зокрема, обговорення відбулись з питань встановлення місцевих податків і зборів.

Обґрунтовані зауваження і пропозиції, що надійшли у ході проведення громадських обговорень, були враховані у проектах регуляторних актів.

Завдання з питань здійснення регуляторної діяльності на 2020 рік:

  • підтримка діалогу між владою та суб’єктами господарювання,
  • врахування конструктивних пропозицій та зауважень від суб’єктів господарювання при прийнятті регуляторних актів;
  • забезпечення системності та узгодженості прийняття регуляторних актів.

 

Селищний голова                                                                                                              Юрій МАТВІЄНКО