Про внесення змін до рішення селищної ради від 23.12.2020р. «Про бюджет Шалигинської селищної територіальної громади на 2021 рік»

Дата публікації: 02.04.2021


ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ШОСТИНСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

  ПЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

30.03.2021р.                                  Шалигине

 

 

Про внесення змін до рішення селищної ради від 23.12.2020р.

 «Про бюджет Шалигинської селищної  територіальної громади на  2021  рік»

 

18508000000

Розглянувши подання  управління фінансів та економічного розвитку, враховуючи висновок про обсяг залишку бюджетних коштів бюджету Шалигинської селищної територіальної громади, враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. №199-р «Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2021 році», керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини першої статті 26 та статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення селищної ради від 23.02.2020р.«Про бюджет Шалигинської селищної територіальної громади  на 2021рік» із змінами внесеними рішенням селищної ради від 25.02.2021р. наступні зміни:

 

  1. 1. Здійснити частково розподіл вільного залишку бюджетних коштів по загальному фонду, який склався станом на 01.01.2021року, в сумі 924611 гривень та збільшити видатки :
  • по загальному фонду по КПКВК 0110150 в сумі 33000гривень, по КПКВК 0114060 в сумі 147100гривень, по КПКВК 0116030 в сумі 27800гривень,по КПКВК 0117130 в сумі 50000гривень, по КПКВК 0112113 в сумі 13750гривень, по КПКВК 0611021 в сумі 62285гривень, по КПКВК 0611010 в сумі 5676 гривень, по КПКВК 0615061 в сумі 119000гривень, по КПКВК 1216030 в сумі 49000гривень;
  • по спеціальному фонду по КПКВК 0114060 в сумі 25000 гривень, по КПКВК 1216030 в сумі 392000 гривень.
  1. 2. Здійснити розподіл залишку бюджетних коштів по спеціальному фонду , який склався станом на 01.01.2021року в сумі 13000 гривень та збільшити видатки по КПКВК 0117691.
  2. 3. Викласти в новій редакції абзаци 1, 2,5,6 пункту 1 та пункти 2,3,4,5 рішення:

«1. Визначити на 2021 рік:

доходи бюджету Шалигинської селищної територіальної громади у сумі 40 734 428,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Шалигинської селищної територіальної громади – 39 834 641,00 гривня та доходи спеціального фонду бюджету Шалигинської селищної  територіальної громади – 899 787,00 гривень згідно з додатком №1 до цього рішення;

видатки бюджету Шалигинської селищної територіальної громади  у сумі 42 760 427,91 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Шалигинської селищної територіальної громади – 41 004 441,13гривень та видатки спеціального фонду бюджету Шалигинської селищної  територіальної громади – 1 755 986,78 гривень  згідно з додатком №3 до цього рішення;

дефіцит за загальним фондом бюджету Шалигинської селищної  територіальної громади у сумі  1 169 800,13 гривень  згідно з додатком №2 до цього рішення, що склався за рахунок:

спрямування вільного залишку коштів бюджету Шалигинської селищної  територіальної громади  на збільшення бюджетних призначень 1 909 319,13  гривень;

передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 739 519,00 гривень;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Шалигинської селищної  територіальної громади  у сумі 856 199,78 гривень згідно з додатком  2 до цього рішення, джерелом покриття якого визначити:

спрямування залишку коштів бюджету Шалигинської селищної  територіальної громади   на збільшення бюджетних призначень 116 680,78  гривень;

надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) 739 519,00 гривень.

 

  1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Шалигинської селищної територіальної громади  на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3  до цього рішення.

 

  1. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

  1. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

  1. Затвердити розподіл витрат бюджету Шалигинської селищної територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі 8 386 461,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.»

 

  1. Управлінню фінансів та економічного розвитку селищної ради внести відповідні зміни до бюджетного розпису.

 

Селищний голова                                                                                                                      Юрій МАТВІЄНКО

 

Додатки:

Додаток 1 (ознайомитись)

Додаток 2 (ознайомитись)

Додаток 3 (ознайомитись)

Додаток 5 (ознайомитись)

Додаток 6 (ознайомитись)

Додаток 7 (ознайомитись)