Про Програму підтримки комунального підприємства «Турбота» на 2018-2020 роки

Дата публікації: 19.07.2018


ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П’ЯТНАДЦЯТА   СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я

 

   07.02.2018                                   Шалигине

 

Про Програму підтримки                           комунального підприємства «Турбота» на 2018-2020роки

 

 

Розглянувши поданий виконавчим комітетом селищної ради  проект  Програми підтримки комунального підприємства «Турбота» на 2018-2020 роки рік, на виконання Закону України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства», Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», та  з метою забезпечення населення об’єднаної  територіальної громади  якісною питною водою, відповідно до статті 25, пункту 22 частини першої статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Шалигинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму підтримки комунального підприємства «Турбота» на 2018-2020 роки (додаток1).
 2. Затвердити Порядок виділення та використання коштів з селищного бюджету у формі фінансової підтримки комунального підприємства Турбота» (додаток2)
 3. Управлінню фінансів та економічного розвитку селищної ради передбачити відповідні асигнування на фінансування Програми.    4. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію селищної ради з питань  комунальної власності, житлово-комунального господарства, земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

 

Селищний голова                                                                                                                                  Ю.В.Матвієнко

                              

 

 

       Додаток до рішення

                                                                                                                         селищної ради                                                                                                                     від 07.02. 2018

ПРОГРАМА    підтримки комунального підприємства «Турбота» на 2018-2020роки

                                        1.Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

 

Виконавчий комітет селищної ради
2.

Підстава для розроблення

 

п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та “Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання”  затверджені Наказом Мінекономіки України від 04.12.2006 року №367
3. Розробник Програми Виконавчий комітет селищної ради
4. Співрозробники Програми Управління фінансів та економічного розвитку, КП «Турбота»
5. Головний розпорядник бюджетних коштів Шалигинська селищна рада
1). Відповідальний виконавець Програми Шалигинська селищна рада, КП «Турбота»
6. Учасники програми Шалигинська селищна рада, управління фінансів та економічного розвитку селищної ради, КП «Турбота»
7. Термін реалізації Програми 2018-2020роки
1). Етапи виконання Програми

2018-2020роки

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Селищний бюджет Шалигинської об’єднаної територіальної  громади
9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для

реалізації Програми,

890 тис.грн.

 

1.Загальні положення

Програма підтримки комунального  підприємства «Турбота» Шалигинської селищної ради Глухівського району Сумської області на 2018-2020 роки (далі – Програма) розроблена на виконання статті 91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про житлово-комунальні послуги».

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Основним напрямом роботи КП «Турбота» являється надання послуг з централізованого водопостачання жителів  сіл Сваркове, Соснівка, Катеринівка, Ходине, Вовківка, Старикове, селища Шалигине, вжиття заходів для виробництва та реалізації якісних послуг з водопостачання.  Підприємство має на своєму балансі  21  башту Рожновського. Вода видобувається з 21 працюючої артезіанської свердловини, загальна кількість  21 з глибини від 40 до 200 метрів та подається споживачам насосними станціями першого, другого  та третього підйому. Загальна протяжність водопровідної мережі складає 70,12 км.   Підприємство забезпечує питною водою понад 4260 абонентів,  11 бюджетних установ громади, в тому числі навчально-виховні комплекси, дитячий  садок, школу-інтернат,  комунальний заклад «АЗПСМ».

На сьогоднішній день діючі тарифи на водопостачання не відповідають собівартості послуг та не забезпечують відшкодування витрат на їх надання. Все це призводить до того, що комунальному підприємству не вистачає обігових коштів для нормальної роботи підприємства, а саме для оплати спожитої електроенергії, придбання матеріалів, оновлення мереж тощо. За останні роки значно зросла вартість електроенергії, паливо – мастильних матеріалів, вартість комплектуючих до механізмів, матеріалів, зріс розмір мінімальної заробітної плати, що призвело до дестабілізації фінансового стану підприємства. Крім того, збитковість підприємства не дозволяє своєчасно модернізувати виробництво і спричиняє погіршення технічного стану виробничих потужностей, підвищує  рівень аварійності об’єктів.

Зважаючи на те, що суттєве підвищення тарифів на комунальні послуги негативно вплине на фінансовий стан  жителів громади, враховуючи фінансову ситуацію, в якій знаходиться комунальне підприємство та необхідність виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам, оплати електроенергії, виконання підприємством своїх функціональних призначень, виникає гостра потреба у наданні фінансової підтримки з селищного бюджету комунальному підприємству для забезпечення виконання вищезазначених заходів.

 1. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення стабільної та беззбиткової роботи комунального підприємства  «Турбота»,  виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам та сплаті податків, забезпечення надійності та безпеки експлуатації мереж водопостачання та іншого обладнання.

 1. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання.

 

Вирішити існуючі проблеми  можливо за рахунок надання фінансової безповоротної підтримки із селищного бюджету. Надання фінансової підтримки буде здійснюватись двома напрямками:    1)надання фінансової допомоги на поточні видатки підприємства за рахунок коштів загального фонду селищного бюджету,  як поточні трансферти підприємствам;

2)здійснення внесків до статутного капіталу комунального підприємства за рахунок бюджету розвитку селищного бюджету, як капітальні трансфери підприємствам.

Розпорядником бюджетних коштів є селищна рада. Кошти використовуються відповідно до плану використання. Щорічна сума фінансової підтримки визначається бюджетом селищної  ради на відповідний рік і може корегуватись в залежності від можливостей бюджету. Фінансова підтримка є безповоротною. Орієнтовані суми фінансової підтримки за роками наведені в додатку 1 до Програми.

5.Основні завдання Програми.

Програмою визначають такі основні завдання, на виконання яких буде надаватися фінансова допомога:

– своєчасне здійснення розрахунків із заробітної плати, оплати поточних рахунків та погашення заборгованості за спожиту електроенергію, матеріально-технічні ресурси, сплати податків і зборів;

– забезпечення своєчасної підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період, проведення в повному обсязі ремонтних та відновлюваних робіт;

– упровадження заходів з енергозбереження та прогресивних технологій, скорочення витрат підприємств на виробництво послуг;

– придбання основних засобів, новітнього технологічного обладнання;

– своєчасне проведення капітальних ремонтів об’єктів і споруд, мереж і комунікацій;

– залучення додаткових коштів на оновлення виробничих потужностей та зниження рівня аварійності об’єктів;

– подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій.

6.Очікувальні результати виконання Програми

 

Виконання Програми дозволить :

-провести термінові поточні ремонти обладнання;

-своєчасно ліквідувати аварії та наслідки надзвичайних ситуацій;

– збільшити обсяги надання послуг за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази підприємства, придбання техніки;

-зменшити енерговитрати за рахунок встановлення енергоргозберігаючого обладнання;

–   покращити якість  послуг.

7.Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням

Реалізація програми покладається на виконавчий комітет  Шалигинської селищної ради, управління фінансів та економічного розвитку, комунальне підприємство «Турбота», а контроль  – на на постійну комісію селищної ради з питань  комунальної власності, житлово-комунального господарства, земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

 

Селищний голова                                                                                                                    Ю.В.Матвієнко                              

 

Додаток 1

до Програми підтримки комунального підприємства

«Турбота» на 2018-2020роки

 

 

 

 

 

Обсяг фінансування

Програми підтримки комунального підприємства «Турбота» на 2018-2020 роки

 

№ п/п

 

 

Обсяги фінансування

тис. грн.

Всього: 2018 2019 2020

 

1.

 

Обсяг фінансової підтримки

890

 

290 300 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення  селищної

ради від 07.02.2018 р.

 

Порядок

виділення та використання коштів з селищного бюджету у формі фінансової підтримки комунального підприємства «Турбота»

Шалигинської селищної ради

 

 1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів з селищного бюджету у вигляді фінансової підтримки комунальному підприємству Шалигинської селищної ради у рамках Програми підтримки комунального підприємства «Турбота» Шалигинської селищної ради Глухівського району Сумської області на 2018-2020 роки.
 2. Фінансова підтримка комунальному підприємству надається на підставі статей 71, 91 Бюджетного кодексу України, статей 60, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 143 Конституції України.
 3. Фінансова підтримка надається комунальному підприємству «Турбота» на безповоротній основі для забезпечення належної реалізації його статутних завдань, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності громади й сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств відповідно до затверджених селищною радою програм.
 4. Фінансова підтримка комунального підприємства «Турбота» здійснюється засновником за рахунок коштів селищного бюджету в обсягах, передбачених рішенням про селищний бюджет на відповідний рік.

Зазначена фінансова підтримка надається як поточні та капітальні  трансферти комунальному підприємству, який включено до мережі головного розпорядника коштів селищного бюджету як одержувач бюджетних коштів, та використовується відповідно до погодженого в установленному порядку плану використання бюджетних коштів.  Реєстрація бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань здійснюється органом Казначейської служби у порядку, встановленому законодавством.

За кодом функціональної класифікації «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» – зі спеціального фонду селищного бюджету (бюджету розвитку) на внески до фонду власних оборотних засобів і засобів обігу комунальному підприємству «Турбота».

Фінансова підтримка із спеціального фонду селищного бюджету (бюджету розвитку), що надається як внесок до статутного капіталу комунального підприємства  на поповнення фонду власних оборотних засобів і засобів обігу, використовується шляхом зарахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства, відкритий в установі банку.

 1.  Головний розпорядник коштів селищного бюджету (селищнга рада) для перерахування фінансової підтримки комунальному підприємству  надаєь управлінню фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради пропозиції для перерахування коштів  згідно з помісячним розписом селищного бюджету та зареєстрованими у територіальних органах Державної казначейської служби України  фінансовими зобов’язаннями одержувачів (у частині видатків загального фонду). Підставою для перерахування фінансової підтримки комунальному підприємству зі спеціального фонду селищного бюджету (бюджету розвитку), що надається як внесок до статутного капіталу комунального підприємства  на поповнення фонду власних оборотних засобів і засобів обігу, є  затверджені  Шалигинською селищною радою рішення про поповнення статутного капіталу комунального підприємства.
 2. Закупівля товарів, робіт, послуг та проведення інших платежів комунальним підприємством здійснюється у визначеному законодавством порядку.

6.1. Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів надається  комунальному підприємству, засновником яких є  Шалигинська селищна рада на безповоротній основі. Фінансова підтримка надається  в межах бюджетних призначень, встановлених рішенням селищної  ради про селищний бюджет на відповідний рік та за Програмою,  в межах надходжень до селищного бюджету.

6.2. Фінансова підтримка  виділяється  на покриття (відшкодування) поточних витрат комунального підприємства, які виникають в процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням підприємства.

 1. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує головний розпорядник коштів селищного бюджету.
 2. Комунальні підприємства, які отримують фінансову підтримку з селищного бюджету за результатами своєї діяльності, подають головному розпоряднику коштів селищного бюджету фінансові звіти з пояснювальною запискою.
 3. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленному законодавством порядку.