Про Програму здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які згідно законодавства мають на це право, автомобільним транспортом на автобусних маршрутахзагального користування на 2018-2020 роки

Дата публікації: 21.12.2017


ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

21.12.2017                                                                                                                      смт Шалигине

 

Про Програму здійснення компенсаційних   виплат

за пільговий проїзд окремих категорій громадян,

які згідно законодавства мають на це право, 

автомобільним транспортом на автобусних

маршрутах  загального користування на 2018-2020 роки                                                             

 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету селищної ради, з метою забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян, які згідно законодавства мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування, враховуючи  Обласну програму здійснення  компенсаційних виплат  за пільговий  проїзд окремих  категорій  громадян автомобільним  транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2016-2017 роки із послідуючими змінами.

керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,селищна рада  ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які згідно законодавства мають на це право, автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2018-2020роки  рік згідно з додатком (додається).
  2. Визначити головним розпорядником коштів і відповідальним виконавцем Програми виконавчий комітет селищної ради.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення ( Власенко О.О.)

 

Селищний голова                                                                                                      Ю.В.Матвієнко

 

 

 

 

Додаток1

до рішення селищної ради

21.12.2017 р

 

 

 

 

Програма

здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд

окремих категорій громадян, які згідно законодавства мають на це право, 

 автомобільним транспортом на автобусних маршрутах

загального користування на 2018-2020 роки.

 

 

 

 

 

 

Паспорт

Програми здійснення компенсаційних   виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які згідно законодавства мають на це право, автомобільним транспортом на автобусних маршрутах   загального користування на 2018-2020 роки  (далі-Програми)

 

1. Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Шалигинської селищної ради
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми  Обласна програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2016-2017 роки із змінами
3. Розробник Програми Виконавчий комітет селищної ради
4. Співрозробники Програми
5. Відповідальний виконавець Програми Виконавчий комітет селищної ради
6. Учасники Програми

Управління  фінансів та економічного розвитку

 

7. Термін реалізації Програми 2018-2020 роки
8. Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми  Обласний бюджет Сумської області, селищний бюджет Шалигинської селищної ради
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього 98,41 тис.грн.

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Програма розроблена відповідно до статей 12, 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», статей 20, 21 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», статті 38-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,  Обласної програми здійснення  компенсаційних виплат  за пільговий  проїзд окремих  категорій  громадян автомобільним  транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2016-2017 роки із послідуючими змінами.

Враховуючи те, що  автотранспорт є найбільш орієнтовним видом транспорту серед населення, й  відтак  не вирішення питання  по пільговому перевезенню може призвести до виникнення конфліктних ситуацій та соціальної напруги, існує необхідність у вирішенні такої проблеми.. Прийняття даної Програми сприятиме посиленню соціального захисту осіб пільгової категорії та мінімізує виникнення конфліктних ситуацій у сфері пасажирських перевезень, звернень зазначеної категорії громадян та претензійних вимог автоперевізників.

Згідно Закону України «Про автомобільний транспорт» пільгові перевезення    пасажирів,    які    відповідно    до законодавства    користуються    такими    правами, забезпечують автомобільні перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Органи виконавчої влади та  органи  місцевого  самоврядування зобов’язані   надати   перевізникам,   які   здійснюють   пільгові перевезення пасажирів та перевезення  пасажирів  за  регульованими тарифами, компенсацію відповідно до Закону.

Стаття 91 Бюджетного кодексу України передбачає видатки з місцевого бюджету на місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Програмою пропонується:

– шляхом виділення субвенції з  селищного бюджету обласному бюджету Сумської області забезпечити компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міжміському внутрішньообласному та  міжобласному сполученні;

– забезпечити компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які згідно законодавства мають на це право у автобусному  сполученні та проживають на території Шалигинської об’єднаної територіальної громади..

3. Мета Програми

Метою програми є:

– підвищення соціального захисту окремих категорій громадян;

– забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян, які проживають на території Шалигинської об’єднаної територіальної громади, на пільговий проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міжміському внутрішньообласному та  міжобласному сполученні шляхом виділення іншої субвенції з селищного бюджету обласному бюджету Сумської області;

– забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян які проживають на території Шалигинської об’єднаної територіальної громади, на пільговий проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні

– компенсація витрат перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення на міжміському внутрішньообласному сполученні шляхом виділення іншої субвенції з селищного бюджету обласному бюджету Сумської області;

– компенсація витрат інвалідам війни та учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції пільгового проїзду автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міжобласному сполученні шляхом виділення іншої субвенції з селищного бюджету обласному бюджету Сумської області

– виплата грошової компенсації витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які згідно законодавства мають на це право у автобусному  сполученні, визначені в додатку 3 до  Програми  та проживають на території Шалигинської об’єднаної територіальної громади.

 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

 Оптимальним шляхом розв’язання проблеми, визначеної розділом 2 Програми, є забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міжміському внутрішньообласному, міжобласному сполученні шляхом виділення іншої субвенції з селищного бюджету обласному бюджету  та   виплата грошової компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні за рахунок селищного бюджету.

Дія програми поширюється на найбільш незахищені верстви населення, які потребують особливої уваги з боку держави та органів місцевого самоврядування.

Категорії громадян, на яких поширюється  дія обласної Програми  і виплати здійснюються за рахунок обласного бюджету, зазначені в додатку 3  до Програми селищної ради, а  категорії громадян  на яких поширюється дія місцевої Програми  і фінансування здійснюється за рахунок  селищного бюджету, зазначені в додатку 1 до Порядку виплати грошової компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування у приміському сполученні.

Програмою передбачається проведення компенсаційних виплат в частині, яка не здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, за тих громадян, що мають право на пільговий проїзд, місце проживання яких зареєстровано на території  Шалигинської об’єднаної територіальної громади.

Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми становить 98,41  тис.грн.. Ресурсне забезпечення Програми наведене у додатку 1.

Головними  розпорядниками  коштів  за цією Програмою є   селищна рада та управління фінансів та економічного розвитку  селищної ради.

5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

Основним завданням Програми є: забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян, які згідно законодавства мають  право на пільговий проїзд в автомобільному транспорті.

Заходи Програми наведені у додатку 2.

Механізм реалізації Програми, передбачений Порядком виплати грошової компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які згідно законодавства мають на це право автомобільним транспортом загального користування у приміському сполученні , наведений у додатку 4 до Програми.

Очікуваними результатами виконання Програми є:

– підвищення соціального захисту окремих категорій громадян;

– забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міжміському внутрішньообласному та міжобласному сполученні;

– забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні;

– компенсація витрат перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян на міжміському внутрішньообласному сполученні шляхом виділення іншої субвенції з бюджету;

– компенсація витрат інвалідам війни та учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції пільгового проїзду автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міжобласному сполученні шляхом виділення іншої субвенції з селищного бюджету обласному  бюджету;

-виплата грошової компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які згідно законодавства мають на це право у автобусному  сполученні та проживають на території Шалигинської об’єднаної територіальної громади.

6. Координація та контроль за ходом реалізації Програми

Координацію виконання Програми здійснює Шалигинська селищна рада, а контроль за ходом виконання Програми – постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення

 Селищний голова                                                                                                                  Ю.В.Матвієнко

 

 

 

Додаток 1

до Програми

Ресурсне забезпечення Програми

 

 

тис. гривень

Осяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми Етапи виконання Усього витрат на виконання Програми
2018рік 2019 рік 2020рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

30,68 32,88 34,85 98,41
Інша субвенція обласному бюджету 15,44 16,55 17,54 49,53
За рахунок селищного бюджету 15,24 16,33 17,31 48,88

 

 

Додаток2

До Програми

 

Заходи  Програми

№ з/п Заходи

Термін

виконання

Відповідальний

виконавець

Джерела та обсяги фінансування,

тис. гривень

Очікувані результати

виконання заходу

Обласний
бюджет
Селищний бюджет Всього  
1 2 3 4 5 6 7 7 8
Завдання 1. Реалізація прав громадян на пільговий проїзд в автомобільному транспорті
1. Виплата грошової компенсації за проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні Протягом 2018-2020 років Селищна рада   48,88 48,88 забезпечення безоплатного перевезення окремих категорій громадян  автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні
2. Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд інвалідів війни, учасників бойових дій, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та добровольців  з числа учасників антитерористичної операції, осіб, які супроводжують інваліда війни І групи з числа учасників  антитерористичної операції,  за проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування  в Сумській області Протягом 2018-2020 років Управління фінансів та економічного розвитку селищної ради шляхом передачі субвенції обласному бюджету 34,03     Забезпечення пільгового проїзду  інвалідів війни, учасників бойових дій, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та добровольців  з числа учасників антитерористичної операції, осіб, які супроводжують інваліда війни І групи з числа учасників  антитерористичної операції, автомобільним транспортом  на міжміських автобусних маршрутах  загального користування у міжобласному та внутрішньо обласному  сполученнях,  приміських автобусних маршрутах  загального користування у міжобласному та внутрішньообласному міжрайонних сполученнях
3. Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області Протягом 2018-2020роківу Управління фінансів та економічного розвитку селищної ради шляхом передачі субвенції обласному бюджету 15,5   Забезпечення безоплатного перевезення пільговиків автомобільним транспортом загального користування у внутрішньообласному сполученні в Сумській області, на міжміських автобусних маршрутах  загального користування міжобласного сполучення, приміських автобусних маршрутах  загального користування у міжобласному  сполученні, приміських автобусних маршрутах  загального користування у міжрайонному сполученні в Сумській області
      Всього по завданню 1 49,53 48,88 98,41  

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Програми

 

Перелік пільгових категорій для відшкодування вартості пільгового проїзду автомобільним транспортом загального користування у міжміському внутрішньообласному сполученні в Сумській області

 

№ п/п Перелік категорій
1. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
  – інваліди війни
  – учасники бойових дій
2. Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»
  – ветерани служби цивільного захисту
  – ветерани Державної кримінально-виконавчої служби
  – ветерани податкової міліції
  – ветерани військової служби
  – ветерани органів внутрішніх справ
  – ветерани державної пожежної охорони
  – ветерани Державної служби спеціального зв’язку
3. Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»
  – реабілітовані особи
4. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
  – громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1
  – учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2
  – діти, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою
5. Закон України «Про охорону дитинства»
  – діти з багатодітної сім’ї
6. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
  – діти-інваліди
  – інваліди І групи по зору і з ураженням ОРА
  – інваліди ІІ групи по зору і з ураженням ОРА
  – інваліди І групи (крім інвалідів по зору і з ураженням ОРА
  – інвалід ІІ групи (крім інвалідів по зору та з ураженням ОРА

 

 

 

Додаток 4

До Програми

 

ПОРЯДОК

використання коштів селищного бюджету на виплату грошової компенсації окремим категоріям громадян за проїзд автомобільним транспортом у приміському сполученні

  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених на на виплату грошової компенсації виплати окремим категоріям громадян,визначених в додатку до цього Порядку за  проїзд автомобільним транспортом у приміському сполученні. Обсяги коштів, передбачених на виплату грошової компенсації визначаються рішенням Шалигинської селищної  ради згідно з чинним законодавством.
  2. Виплата грошової компенсації за пільговий  проїзд окремих категорій пільговиків  в приміському автомобільному транспорті проводиться  селищною радою одноразово на рік в сумі 200 гривень на особистий рахунок пільговика в банківській установі або через поштове відділення зв’язку за місцем проживання пільговика, в міру надходження заяв..
  3. Для отримання на грошової компенсації особа подає заяву довільної форми із зазначенням письмової згоди на обробку персональних даних.

До заяви додаються:

а) копія паспорту заявника;

б)  копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру заявника;

в) копія посвідчення пільговика.

г) реквізити рахунку в уповноваженому банку, на який перераховуватимуться грошова компенсація

 

Додаток1 до Порядку

 

       Перелік категорій, які проживають на території  Шалигинської селищої ради  та  мають право на пільговий проїзд на приміських маршрутах

 

№ з/п Назва категорії
1. Учасники бойових дій
2. Інваліди війни
3. Особи ЧАЕС 1 категорії
4. Особи ЧАЕС 2 категорії – ліквідатори
5. Діти – інваліди ЧАЕС
6. Ветерани військової служби
7. Ветерани органів внутрішніх справ
8. Ветерани служби цивільного захисту
9. Ветерани державної кримінально-виконавчої служби
10. Ветерани податкової міліції
11. Батьки загиблого військовослужбовця
12. Інваліди військової служби
13. Реабілітовані
14. Інваліди загального захворювання
15. Діти з багатодітних сімей