Про цільову програму підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2017-2018 роки

Дата публікації: 19.07.2018


ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО Району СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

25.09.2017 року                                       смт Шалигине       

 

Про  цільову програму підтримки   індивідуального житлового   

 будівництва    «Власний дім» на 2017-2018 роки                                                                             

Розглянувши поданий  виконавчим комітетом  Шалигинської селищної ради проект цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2017-2018 роки, на виконання Указу Президента України від 27 березня 1998 року № 222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»; постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 року № 376 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»; постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року № 1211 «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фонді підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»; постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі»; Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 6 серпня 2014 року № 385; Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період 2020 року, затвердженої рішенням Сумської обласної ради від 9 квітня 2015 року (зі змінами від 16.07.2015), та Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2015-2017 роки, затвердженого рішенням Сумської обласної ради від 9 квітня 2015 року (зі змінами від 16.07.2015, 28.08.2015, 24.02.2017), враховуючи рішення Сумської обласної ради від 28.04.2017р. «Про обласну цільову програму підтримки індивідуального житлового  будівництва власний дім»  на 2017-2018 роки,  з метою поліпшення житлових умов жителів Шалигинської об’єднаної територіальної громади , керуючись пунктом 22 статті 26, статтею 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Шалигинська селищна рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити цільову програму підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2017-2018 роки (додаток 1).
 2. 2. Організацію виконання даної програми покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Матосову Г. О..

3.Контроль  за виконанням  цього рішення покласти  на постійну комісію селищної ради з питань прав людини, законності, боротьби з корупцією, депутатської діяльності та етики (голова Слукіна Т.П.).

 

Селищний голова                                                                                                                  Ю.В.Матвієнко

 

 

                                                  Додаток1

до рішення селищної ради

  25.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

Цільова програма підтримки індивідуального житлового
будівництва «Власний дім» на 2017-2018 роки

 

 

 

 

 

                 

1.Паспорт

цільової програми підтримки індивідуального житлового
будівництва «Власний дім» на 2017-2018 роки
(далі – Програма)

 

1 Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Шалигинської селищної ради
2 Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Рішення Сумської обласної ради від 28.04.2017р «Про обласну цільову програму підтримки    індивідуального житлового  будівництва «Власний дім»     на 2017-2018 роки
3 Розробники Програми Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради
4 Співрозробники Програми
5 Відповідальний виконавець Програми Сумське обласне комунальне підприємство «Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості»
6 Учасники Програми

·         громадяни України – індивідуальні сільські забудовники

·          Шалигинська селищна рада

7 Термін реалізації 2017-2018 роки
8 Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми Селищний бюджет
9 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, тис. гривень  Всього – 200тис.грн

 

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Програма розроблена на виконання Указу Президента України від 27 березня 1998 р. № 222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», постанов Кабінету Міністрів України від       22 квітня 1997 р. № 376 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», від 3 серпня 1998 р. № 1211 «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», від 5 жовтня 1998 р.  № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі», розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.2015р. № 995-р «Про схвалення Концепції розвитку сільських територій», Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року та План її реалізації на 2015-2017 роки, затвердженої рішенням Сумської обласної ради від  09 квітня 2015 року (зі змінами від 16.07.2015

Виняткова суспільна актуальність і доцільність розроблення цієї Програми обумовлені такими факторами:

– низька забезпеченість жителів громади  упорядкованим житлом;

-відсутність традиційних централізованих джерел фінансування будівництва індивідуального житла;

– необхідність вирішення проблеми дефіциту педагогічних кадрів сільських (селищних) загальноосвітніх навчальних закладів та медичних працівників сільських (селищних) закладів охорони здоров’я первинної медицини;

– складність отримання та висока вартість банківських кредитів для фінансування індивідуального житлового будівництва та іпотечних кредитів у сучасних умовах фінансово-економічної кризи та кризи банківської системи в державі;

Програма спрямована на:

– реалізацію державної політики України в галузі індивідуального житлового будівництва на селі, збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва на селі;

– підвищення рівня привабливості проживання, стандартів життя в сільській місцевості, поліпшення інженерного забезпечення та благоустрою житла в в об’єднаній громаді;

– вирішення проблем кадрового забезпечення об’єднаної громади педагогічними та медичними  працівниками;

 1. Визначення мети Програми

Метою Програми є забезпечення мобілізації фінансових ресурсів селищного бюджету, шляхом запровадження механізму ефективного використання бюджетних коштів за рахунок їх прозорого, неупередженого та раціонального розподілу між індивідуальними забудовниками дозволять підвищити рівень розвитку інфраструктури, привабливості проживання, стандартів життя в св об’єднаній громаді, поліпшать інженерне забезпечення та благоустрій житла в, стимулюватимуть збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва, сприятимуть зростанню спроможності та розвитку Шалигинської об’єднаної територіальної громади.

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

4.1. Шляхи і засоби розв’язання проблеми

Реалізація Програми розрахована на 2017-2018 роки.

Оптимальним шляхом розв’язання проблем, визначених розділом 2 Програми, та досягнення мети, визначеної розділом 3 Програми, з урахуванням соціально-економічних, природно-географічних та суспільно-політичних умов є:

1) надання фінансової (кредитування) та організаційної (інформаційний супровід та координація) підтримки індивідуальним забудовникам громади шляхом надання довгострокових кредитів за рахунок коштів селищного бюджетів;

2) запровадження механізму ефективного використання бюджетних коштів за рахунок їх прозорого, неупередженого та раціонального розподілу між індивідуальними  забудовниками.

3)сприяння розвитку об’єднаної територіальної громадиі, підвищення рівня її спроможності, у межах цієї Програми – забезпеченості об’єднаної територіальної громади кадровими ресурсами, передусім педагогічними та медичними працівниками.

 

Кредити за Програмою надаються індивідуальним забудовникам,що проживають на території громади, для фінансування спорудження (будівництва), добудови (завершення будівництва), реконструкції, підключення до інженерних мереж житлових будинків з надвірними підсобними приміщенням, інженерними мережами або без таких; спорудження (будівництво), добудова (завершення будівництва), реконструкція інженерних мереж з метою підключення до них житлового будинку; придбання житлових будинків (в тому числі незавершених будівництвом з надвірними підсобними приміщеннями, інженерними мережами або без таких.

Надання кредитів та супровід позичальників здійснюється Сумським обласним комунальним підприємством «Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості».

4.2. Обсяги та джерела фінансування Програми

Для фінансування Програми необхідні кошти в сумі 200 тис. гривень (додаток 1).

Джерелом фінансування кредитів індивідуальним забудовникам є бюджетні ресурси селищного бюджету .

Використання бюджетних коштів здійснюється за процедурою, передбаченою Правилами надання та повернення довгострокових кредитів за Програмою відповідно до законодавства (додаток 2)

 1. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Реалізація Програми у 2017-2018 роках дозволить мобілізувати ресурси селищного бюджету, який шляхом запровадження механізму ефективного використання бюджетних коштів за рахунок їх прозорого, неупередженого та раціонального розподілу між індивідуальними забудовниками дозволять підвищити рівень розвитку сільської інфраструктури, привабливості проживання, стандартів життя в сільській місцевості, поліпшать інженерне забезпечення та благоустрій житла в сільській місцевості, стимулюватимуть збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва на території об’єднаної територіальної громади.

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями зазначеними у цій програмі.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює СОКП «Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості», а за цільовим ефективним використанням коштів – головний розпорядник коштів- Шалигинська селищна рада.

Згідно з наказом Міністра економіки України від 04.12.2006  № 367  «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» для узагальнення звіту про виконання програми, СОКП «Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості» щорічно надає інформацію Шалигинській селищній раді.

 

Селищний голова                                                                                                                          Ю.В.Матвієнко

 

 

 

 

Додаток 1

до цільової програми підтримки індивідуального

житлового будівництва «Власний дім» на 2017- 2018 роки

 

 

Ресурсне забезпечення

цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2017-2018 роки

тис. гривень’

Джерела фінансування Програми Етапи виконання Програми Всього
2017 рік 2018 рік
Обсяг ресурсів, усього 100 100 200

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до  цільової програми підтримки індивідуального

житлового будівництва «Власний дім» на 2017— 2018 роки

 

ПРАВИЛА

надання та повернення довгострокових кредитів по цільовій програмі підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2017-2018 роки

Ці Правила розроблені відповідно до Указу Президента України від 27 березня 1998 року № 222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», постанови Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 1998 року №            1597 «Про затвердження Правил наданнядовгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» та обласної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2017-2018 роки, затвердженої рішенням Сумської обласної ради (далі по тексту – Програма), та з урахуванням місцевих умов, зазначених у Програмі.

І.   Загальні положення

 1. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

Фонд – Сумське обласне комунальне підприємство «Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості»;

сільська місцевість – територія, на яку поширюється юрисдикція районної ради або представницького органу місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади (відповідної сільської, селищної, міської ради) та на якій діє відповідна місцева програма підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім», затверджена рішенням відповідного органу місцевого самоврядування, за винятком території міст районного та обласного значення;

об’єкт будівництва – розташований у сільській місцевості житловий будинок з надвірними підсобними приміщеннями або без таких, з інженерними мережами або без таких, який споруджується (будується), добудовується, реконструюється, підключається до інженерних мереж, та (або) інженерні мережі, які споруджуються (будуються), добудовуються, реконструюються з метою підключення до них житлового будинку у сільській місцевості;

об’єкт купівлі-продажу – розташований у сільській місцевості житловий будинок (у тому числі незавершений будівництвом) з надвірними підсобними приміщеннями або без таких, з інженерними мережами або без таких, разом з земельною ділянкою, на якій він розташований;

індивідуальний забудовник – громадянин України, який споруджує (будує), добудовує, реконструює, підключає до інженерних мереж об’єкт будівництва, або який придбаває об’єкт купівлі-продажу;

об’єкт кредитування – спорудження (будівництво), добудова (завершення будівництва), реконструкція, підключення до інженерних мереж об’єкта будівництва або придбання об’єкта купівлі-продажу за результатами оцінки, проведеної відповідно до законодавства;

висновок про кредитоспроможність індивідуального забудовника – висновок Фонду про відповідність індивідуального забудовника встановленим цими Правилами вимогам та наявність у індивідуального забудовника права на отримання кредиту;

кредит – сума коштів, що надається Фондом індивідуальному забудовнику для фінансування об’єкта кредитування;

кредитний договір – укладений відповідно до цих Правил між Фондом та індивідуальним забудовником (позичальником) договір, який визначає суму кредиту, умови надання кредиту позичальникові, умови погашення позичальником заборгованості за кредитом та сплати за користування ним, умови забезпечення виконання зобов’язань позичальника, а також інші умови відповідно до законодавства та цих Правил;

договір про забезпечення виконання зобов’язань – договір, укладений Фондом відповідно до цих Правил та законодавства з позичальником та (або) третіми особами щодо забезпечення належного виконання зобов’язань позичальника перед Фондом за кредитним договором (договір поруки, іпотечний договір);

позичальник – індивідуальний забудовник, з яким Фондом укладено кредитний договір відповідно до цих Правил;

обласна комісія              з  відбору       індивідуальних         забудовників,яким

надається право на одержання кредиту (далі – Обласна комісія) – постійно діючий орган, створений на підставі спільного розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації та голови Сумської обласної ради для затвердження висновку Фонду про кредитоспроможність індивідуального забудовника;

місцева комісія з відбору індивідуальних забудовників,яким надається право на одержання кредиту (далі – Місцева комісія) – постійно діючий орган, рішенням виконавчого органу місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади для оцінки та проведення відбору індивідуальних забудовників, що матимуть право на отримання кредиту;

гарантійний лист – офіційний лист Фонду, що направлений індивідуальному забудовнику та підтверджує зобов’язання Фонду щодо укладання кредитного договору та видачі кредиту у разі надання індивідуальним забудовником належним чином завірених копій укладених договорів на виконання робіт щодо спорудження (будівництва), добудови (завершення будівництва), реконструкції, підключення до інженерних мереж об’єкта будівництва та (або) придбання об’єкта купівлі-продажу за результатами оцінки, проведеної відповідно до законодавства.

 

 1. Надання Фондом кредитів є прямим, адресним (цільовим), зворотним і здійснюється у межах наявних кредитних ресурсів Фонду.
 2. Позичальниками можуть бути індивідуальні забудовники, які одночасно відповідають наступним вимогам:
 • постійно проживають та мають реєстрацію такого місця проживання (або переселяються для постійного проживання з подальшою реєстрацією такого нового місця проживання) у сільській місцевості;
 • працюють у сільській місцевості, а саме:
 • в органах місцевого самоврядування;
 • на підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства, переробних і обслуговуючих галузей агропромислового комплексу;
 • в особистих селянських або фермерських господарствах;
 • на підприємствах, в установах та організаціях соціальної сфери;
 • у навчальних закладах (педагогічні працівники);
 • у закладах охорони здоров’я (медичні працівники);
 • у закладах культури.
 1. Дія цих Правил поширюється на громадян України, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, а також на осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з дотриманням пункту 3 цих Правил.
 2. Право одержання кредиту відповідно до цих Правил надається індивідуальному забудовникові тільки один раз.

Визначені у цих Правилах умови надання кредиту не поширюються на громадян України, які отримали на будівництво індивідуального житла позики, у тому числі банківські кредити, з пільгами за рахунок коштів бюджетів відповідно до інших нормативно-правових актів.

 1. Кредити надаються позичальникам грошовими коштами у безготівковій формі за рахунок коштів  селищного бюджету  Шалигинської об’єднананої територіальної громади залежно, які фактично проживають та зареєстровані на території об’єднаної громади (або переселяється для постійного проживання з подальшою реєстрацією такого місця проживання), а також працює індивідуальний забудовник, та на яку поширюється юрисдикція органу місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади,У разі наявності фактичного ресурсного забезпечення Програми із державного бюджету, позичальники з числа педагогічних працівників сільських (селищних) загальноосвітніх навчальних закладів, медичних працівників сільських (селищних) закладів охорони здоров’я первинної медицини, працівників виконавчих органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад можуть отримати кредити грошовими коштами у безготівковій формі за рахунок коштів державного бюджету відповідно до цих Правил залежно від черговості надходження до Фонду документів, передбачених пунктом 15 цих Правил.
 2. Позичальники з числа педагогічних працівників сільських (селищних) загальноосвітніх навчальних закладів або медичних працівників сільських (селищних) закладів охорони здоров’я первинної медицини, працівників виконавчих органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад мають право на відшкодування плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору з обласного бюджету у порядку, затверджених Сумською обласною радою.
 3. Фонд здійснює фінансування за кредитним договором лише за умови оформлення забезпечення виконання зобов’язання позичальника відповідно до цих Правил та законодавства.
 4. Індивідуальні забудовники Шалигинської об’єднаної територіальної громади мають право брати участь в обласній  Програмі у зв’язку з тим,що Шалигинською селищною радою  прийнята місцева програма підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» з дотриманням цих Правил.
 5. Умови надання кредиту індивідуальним забудовникам
 6. Кредит індивідуальному забудовнику надається за умови:
 • відповідності індивідуального забудовника вимогам, установленим пунктом 3 цих Правил;
 • підтвердження індивідуальним забудовником своєї платоспроможності.
 1. Індивідуальний забудовник, якому видано кредит на спорудження (будівництво), добудову (завершення будівництва), реконструкцію житлового будинку, придбання житлового будинку (в тому числі незавершеного будівництвом), зобов’язаний зареєструвати місце проживання у даному житловому будинку відповідно до законодавства та протягом місяця з дня реєстрації місця проживання подати Фонду засвідчену в установленому порядку копію документа, що підтверджує таку реєстрацію.
 2. Кредит індивідуальному забудовнику надається на термін не більше 10 (десяти) років зі сплатою ним плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) у розмірі 3 (трьох) відсотків річних, а також плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору у щомісячному розмірі 0,25 (нуль цілих двадцять п’ять сотих) відсотків від розміру кредиту, передбаченого кредитним договором.

Плата за надання послуг по супроводженню кредитного договору розраховується у відсотках від суми зобов’язань Фонду щодо надання кредиту за кредитним договором, незалежно від фактичної заборгованості позичальника за кредитом у поточному місяці.

 

Позичальник, який має трьох і більше дітей (у тому числі усиновлених та/або таких, що перебувають під його опікою/піклуванням), звільняється від сплати відсотків за кредитом протягом всього терміну дії кредитного договору, починаючи з дати подання Фонду копії підтвердних документів (свідоцтва про народження дітей, документів про усиновлення, встановлення опіки чи піклування).

Плата за користування кредитом не нараховується таким позичальникам (за умови їх звернення з відповідною заявою):

-військовослужбовцям; подружжю, в якому чоловік або дружина є військовослужбовцем (що підтверджується копією військового квитка), – з початку і до закінчення особливого періоду;

– резервістам та військовозобов’язаним; подружжю, в якому чоловік або дружина є резервістом чи військовозобов’язаним (що підтверджується довідкою військового комісаріату або військової частини про перебування на військовій службі), – з моменту призову під час мобілізації І до закінчення проходження військової служби в особливий період.

 1. Переважне право на отримання кредиту мають наступні індивідуальні забудовники:
 • педагогічні працівники сільських (селищних) навчальних закладів та медичні працівники сільських (селищних) закладів охорони здоров’я первинної медицини;
 • молоді спеціалісти, які працюють у сільській місцевості відповідно до підпункту 2 пункту 3 цих Правил;
 • особи, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • громадяни України, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб;
 • індивідуальні забудовники, які мають намір отримати кредит для завершення раніше розпочатого будівництва;

6)працівники виконавчих органів місцевого самоврядування

 1. Сума кредиту не може перевищувати кошторисної та договірної вартості об’єкта кредитування та граничного розміру кредиту у сумі 150 тис. гривень (з урахуванням вартості спорудження інженерних мереж та підключення їх до існуючих комунікацій), а для спорудження інженерних мереж та підключення їх до існуючих комунікацій – 50 тис. гривень.

ІП. Порядок оформлення і видачі кредиту

 1. Для підтвердження права на одержання кредиту індивідуальний забудовник подає, а Фонд приймає наступні документи:

1) заяву на ім’я керівника Фонду про надання кредиту, в якій індивідуальний забудовник зазначає свої прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України, дату видачі паспорта та орган, що видав

 

паспорт громадянина України, адресу фактичного проживання, адресу реєстрації постійного місця проживання (за наявності), місце роботи та посаду, об’єкт кредитування, адресу місця розташування об’єкта будівництва (об’єкта купівлі-продажу), необхідну суму кредиту, необхідний термін користування кредитом у межах терміну, зазначеного у пункті 12 цих Правил, пропоноване забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором відповідно до цих Правил (перелік майна, що пропонується для передачі в іпотеку, перелік фізичних осіб – поручителів, майнових поручителів);

 • копії паспортів громадянина України індивідуального забудовника та іншого з його подружжя (чоловіка, дружини);
 • копії довідок про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків індивідуальному забудовнику та іншому з його подружжя (чоловіку, дружині);
 • копію свідоцтва про одруження індивідуального забудовника, а у разі, якщо він не перебуває у шлюбі, – оригінал заяви на ім’я керівника Фонду про те, що він не перебуває в зареєстрованому шлюбі та не проживає з іншою особою однією сім’єю без реєстрації шлюбу;
 • оригінал довідки про склад сім’ї індивідуального забудовника з визначенням дати реєстрації постійного місця проживання та року народження кожного члена його сім’ї, що видана уповноваженим органом з питань реєстрації місця проживання;
 • оригінал письмової згоди іншого з подружжя (чоловіка, дружини) та всіх інших повнолітніх членів сім’ї індивідуального забудовника (згідно з довідкою про склад сім’ї) на отримання ним кредиту із зазначенням суми кредиту, терміну кредитування та об’єкта кредитування;
 • документи, необхідні для визначення рівня платоспроможності індивідуального забудовника (оригінал довідки про доходи індивідуального забудовника і членів його сім’ї, одержаної за попередні шість місяців, та(або) оригінал довідки, виданої органом місцевого самоврядування, про ведення індивідуальним забудовником особистого селянського господарства);
 • оригінал довідки, виданої органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, про відсутність у індивідуального забудовника нерухомого майна (житла), що належить йому на праві власності;
 • копію документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (крім випадків придбання об’єкта купівлі-продажу);
 • копію пакета проектно-кошторисної документації на об’єкт будівництва або копію будівельного паспорту (крім випадків придбання об’єкта купівлі-продажу);
 • оригінал довідки про працевлаштування відповідно до пункту 3 цих Правил;
 • оригінал заяви власника об’єкта купівлі-продажу про згоду продати об’єкт купівлі-продажу із зазначенням погоджених з позичальником ціни та інших істотних умов договору купівлі-продажу;
 • копії документів, що підтверджують статус осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого

 

пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (у разі наявності);

 • копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності);
 • копію звіту про оцінку об’єкта купівлі-продажу, виконаного суб’єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства та не раніше ніж за З (три) місяці до дати надання Фонду;
 • оригінал нотаріально посвідченої згоди всіх співвласників майна, що пропонується до надання в іпотеку Фонду (якщо таке майно перебуває у спільній власності) для забезпечення виконання індивідуальним забудовником своїх зобов’язань за кредитним договором, із зазначенням суми кредиту, розміру плати за користування кредитом (відсотків за кредитом), терміну користування кредитом, інших істотних умов договору, у тому числі зобов’язань позичальника перед Фондом щодо дострокового погашення кредиту та дострокової сплати інших платежів за кредитним договором у випадках, передбачених кредитним договором;
 • пакет документів по кожній фізичній особі, яка відповідно до цих Правил виступатиме поручителем перед Фондом за виконання індивідуальним забудовником своїх зобов’язань за кредитним договором, у тому числі:
 • оригінал заяви фізичної особи – поручителя у простій письмовій формі на Ім’я керівника Фонду, якою підтверджується надання такою фізичною особою згоди поручитися перед Фондом за виконання індивідуальним забудовником своїх зобов’язань за кредитним договором, із зазначенням суми кредиту, розміру плати за користування кредитом (відсотків за кредитом), терміну користування кредитом, інших істотних умов договору, у тому числі зобов’язань позичальника перед Фондом щодо дострокового погашення кредиту та дострокової сплати інших платежів за кредитним договором у випадках, передбачених кредитним договором;

-копії паспортів громадянина України фізичної особи – поручителя та іншого з його подружжя (чоловіка, дружини);

 • копії довідок про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків фізичній особі – поручителю та іншому з його подружжя (чоловіку, дружині);
 • копію свідоцтва про одруження фізичної особи – поручителя, а у разі, якщо він не перебуває у шлюбі, – оригінал заяви на ім’я керівника Фонду про те, що він не перебуває в зареєстрованому шлюбі та не проживає з іншою особою однією сім’єю без реєстрації шлюбу;
 • оригінал письмової згоди іншого з подружжя фізичної особи – поручителя (чоловіка, дружини) на надання ним поручительства із зазначенням відомостей, які зазначає поручитель у своїй заяві на ім’я керівника Фонду відповідно до цих Правил;
 • оригінал довідки про доходи фізичної особи – поручителя, одержаної за попередні шість місяців;
 • у разі укладання іпотечного договору (іпотечних договорів), за яким (якими) предметом іпотеки є житловий будинок (крім об’єктів незавершеногобудівництва) або земельна ділянка, для забезпечення виконання позичальником своїх зобов’язань за кредитним договором:
 • оригінал заяви іпотекодавця у простій письмовій формі на ім’я керівника Фонду, якою підтверджується надання такою фізичною особою згоди передати в іпотеку Фонду відповідне нерухоме майно для забезпечення виконання позичальником своїх зобов’язань перед Фондом за кредитним договором, із зазначенням суми кредиту, розміру плати за користування кредитом (відсотків за кредитом), терміну користування кредитом, інших істотних умов договору, у тому числі зобов’язань позичальника перед Фондом щодо дострокового погашення кредиту та дострокової сплати інших платежів за кредитним договором у випадках, передбачених кредитним договором;

-копії паспортів громадянина України та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків іпотекодавця та іншого з його подружжя (чоловіка, дружини), свідоцтва про народження малолітнього (неповнолітнього) члена сім’ї іпотекодавця (за наявності), свідоцтва про одруження іпотекодавця, свідоцтва про розлучення іпотекодавця (за наявності), свідоцтва про смерть подружжя іпотекодавця (за наявності);

-копію свідоцтва про одруження іпотекодавця, а у разі, якщо він не перебуває у шлюбі, – оригінал заяви на ім’я керівника Фонду про те, що він не перебуває в зареєстрованому шлюбі та не проживає з іншою особою однією сім’єю без реєстрації шлюбу;

-оригінал довідки про склад сім’ї іпотекодавця з визначенням дати реєстрації постійного місця проживання та року народження кожного члена його сім’ї, що видана уповноваженим органом з питань реєстрації місця проживання;

-оригінал письмової згоди іншого з подружжя (чоловіка, дружини) та всіх інших повнолітніх членів сім’ї іпотекодавця (згідно з довідкою про склад сім’ї) на передачу ним Фонду в іпотеку відповідного нерухомого майна для забезпечення виконання позичальником своїх зобов’язань перед Фондом за кредитним договором, із зазначенням відомостей, які іпотекодавець зазначає у своїй заяві на ім’я керівника Фонду відповідно до цих Правил;

 • оригінал рішення уповноваженого органу про дозвіл на іпотеку майна від імені малолітнього (неповнолітнього), якщо за ним зареєстрована у власності частка нерухомого майна, або він зареєстрований у житловому будинку, що передається в іпотеку;
 • у разі укладання іпотечного договору (іпотечних договорів), за яким (якими) предметом іпотеки є житловий будинок (крім об’єктів незавершеного будівництва), для забезпечення виконання позичальником своїх зобов’язань за кредитним договором – додатково до документів, вказаних у підпункті 18 пункту 15 цих Правил:
 • копію правовстановлюючого документа на житловий будинок (свідоцтво про право власності на житловий будинок, свідоцтво про право на спадщину, рішення суду, договір купівлі-продажу чи дарування тощо);

-копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про державну реєстрацію права власності на житловий будинок;

 

 • копію технічного паспорта на житловий будинок;

-оригінал витягу (довідки) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про державну реєстрацію права власності на житловий будинок;

-копію звіту про оцінку житлового будинку, виконаного суб’єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства та не раніше ніж за 3 (три) місяці до дати надання Фонду;

-копію документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розташований житловий будинок;

 • у разі укладання іпотечного договору (іпотечних договорів), за якими предметом іпотеки є земельна ділянка для забезпечення виконання позичальником своїх зобов’язань за кредитним договором – додатково до документів, вказаних у підпункті 18 пункту 15 цих Правил:
 • копію правовстановлюючого документа на земельну ділянку (свідоцтво про право на спадщину, рішення суду, договір купівлі-продажу чи дарування, державний акт про право власності на землю тощо);

-оригінал витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, сформований не раніше 3 (трьох) місяців до дати подання пакету документів Фонду;

 • копії звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки та рецензії на звіт, що виконані суб’єктами оціночної діяльності відповідно до законодавства та не раніше ніж за 3 (три) місяці до дати надання Фонду;

-оригінал витягу (довідки) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку;

-оригінал довідки, виданої органами Держгеокадастру або місцевого самоврядування, про те, що на земельній ділянці, яка буде предметом іпотеки, відсутні будь-які споруди;

-документи, що підтверджують набуття права власності на нерухоме майно у майбутньому (у разі оформлення в іпотеку майнових прав на об’єкт незавершеного будівництва).

Копії документів, які подаються Фонду, завіряються наступним чином:

-копії документів, вказаних у підпунктах 2-4, 9, 10, 13, 14, 15 пункту 15 цих Правил, засвідчує індивідуальний забудовник власноруч шляхом здійснення напису «Згідно з оригіналом» із зазначенням своїх ініціалів та прізвища, дати такого засвідчення та своїм підписом на кожній сторінці кожного документу;

-копії документів, вказаних у підпункті 17 пункту 15 цих Правил, засвідчує відповідна фізична особа – поручитель власноруч шляхом здійснення напису «Згідно з оригіналом» із зазначенням своїх ініціалів та прізвища, дати такого засвідчення та своїм підписом на кожній сторінці кожного документу;

-копії документів, вказаних у підпунктах 18-20 пункту 15 цих Правил, засвідчує відповідна фізична особа – майновий поручитель (іпотекодавець) власноруч шляхом здійснення напису «Згідно з оригіналом» із зазначенням своїх ініціалів та прізвища, дати такого засвідчення та своїм підписом на кожній сторінці кожного документу.

 

Фонд зобов’язаний перевіряти оригінали документів, завірені копії яких подає індивідуальний забудовник.

 1. Фонд не пізніше 5 (п’яти) робочих днів із дня прийняття поданих Індивідуальним забудовником документів, визначених пунктом 15 цих Правил, зобов’язаний отримати від Шалигинської селищної ради письмове підтвердження прийняття рішення про затвердження місцевої програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім», відповідність її умов умовам Програми та виділення коштів селищного бюджету на її фінансування.

У разі відповідності умов затвердженої місцевої програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» умовам обласної  Програми, в тому числі відповідності правил надання та повернення довгострокових кредитів, передбачених зазначеною місцевою програмою,  обласним Правилам, Фонд перевіряє подані індивідуальним забудовником документи на предмет їх відповідності пункту 15 цих Правил (щодо повноти поданого пакету документів) та аналізує платоспроможність індивідуального забудовника, за результатами чого складає висновок про кредитоспроможність індивідуального забудовника, який разом з отриманими від індивідуального забудовника документами передає Обласній комісії на затвердження.

Висновок про кредитоспроможність індивідуального забудовника не може бути позитивним, якщо останнім не надано до Фонду документів, які підтверджують можливість укладання договорів про забезпечення виконання зобов’язань, передбачених цими Правилами, в тому числі документів, передбачених пунктом 15 цих Правил.

 1. Якщо документи, передбачені пунктом 15 цих Правил, подані Фонду індивідуальним забудовником з числа педагогічних працівників сільських (селищних) загальноосвітніх навчальних закладів, медичних працівників сільських (селищних) закладів охорони здоров’я первинної медицини, працівників виконавчих органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, та за умови фактичної наявності коштів державного бюджету на фінансування Програми на рахунку Фонду, відкритому у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Сумській області, Фонд Ініціює розгляд Обласною комісією питання щодо прийняття рішення про надання такому індивідуальному забудовнику кредиту за рахунок коштів державного бюджету, одночасно з прийняттям рішення щодо затвердження висновку про кредитоспроможність такого індивідуального забудовника.

Якщо коштів державного бюджету недостатньо для надання кредиту у повному обсязі індивідуальному забудовнику з числа педагогічних працівників сільських (селищних) загальноосвітніх навчальних закладів, медичних працівників сільських (селищних) закладів охорони здоров’я первинної медицини, працівників виконавчих органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, кредит такому індивідуальному забудовнику надається за рахунок коштів  селищного бюджету Шалигинської селищної ради відповідно до цих Правил.

18.Правовий статус, процедура створення та організація роботи Обласної комісії визначається положенням, що є додатком 2 до Правил, які є додатком до обласної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2017-2018 роки.Засідання Обласної комісії проводяться не рідше 1 (одного) разу на місяць, за наявності поданих індивідуальними забудовниками документів, визначених пунктом 15 цих Правил.

Обласна комісія за результатами розгляду висновку про кредитоспроможність індивідуального забудовника та поданих індивідуальним забудовником документів приймає протокольне рішення про затвердження зазначеного висновку або відмовляє у його затвердженні з обґрунтуванням причин такої відмови, після чого повертає Фонду отримані від нього документи з оригіналом протокольного рішення Обласної комісії.

У разі, якщо на засіданні Обласної комісії будуть виявлені недоліки по суті змісту підготовленого Фондом висновку про кредитоспроможність індивідуального забудовника, його необґрунтованість або невідповідність дійсності з причин неправильного застосування Фондом Правил або тлумачення змісту документів, наданих індивідуальним забудовником, або з будь-яких інших причин, Обласна комісія має право повернути висновок про кредитоспроможність Індивідуального забудовника разом з пакетом наданих індивідуальним забудовником документів на доопрацювання Фонду.

У разі усунення недоліків, що стали підставою для повернення Обласною комісією на доопрацювання Фонду висновку про кредитоспроможність індивідуального забудовника, Фонд повторно подає Обласній комісії на затвердження висновок про кредитоспроможність такого Індивідуального забудовника разом з отриманими від останнього документами у порядку, встановленому цими Правилами.

19.Фонд повідомляє про прийняте Обласною комісією рішення про затвердження висновку про кредитоспроможність індивідуального забудовника виконавчий орган місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади шляхом направлення листа за підписом керівника Фонду з інформаційним висновком за формою,

 

визначеною у додатку 4 цих Правил, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня прийняття Обласною комісією рішення.

20..Якщо рішення про надання кредиту індивідуальному забудовнику за рахунок коштів державного бюджету не прийняте Обласною комісією у порядку, визначеному цими Правилами, виконавчий орган місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади приймає документи, визначені пунктом 19 цих Правил, та передає їх секретарю Місцевої комісії.

Правовий статус, процедура створення та організація роботи Місцевої комісії визначається положенням (додаток  1 до цих Правил).

 1. Місцева комісія приймає рішення про надання або про відмову у наданні індивідуальному забудовникові кредиту на підставі інформаційного висновку Фонду у термін не пізніше 1 (одного) місяця з дати його отримання.

Відсутність фактичного фінансування є підставою для Місцевої комісії відмовити індивідуальному забудовнику в отриманні кредиту.

Виконавчий орган місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади повідомляє індивідуального забудовника про прийняте Місцевою комісією рішення протягом 3 (трьох) робочих днів з дня його прийняття.

Про прийняте Місцевою комісією рішення виконавчий орган місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади інформує Фонд шляхом направлення на його адресу листа за підписом селищного голови з оригіналом протокольного рішення Місцевої комісії протягом 3 (трьох) робочих днів з дня прийняття місцевою Комісією рішення.

 1. У разі прийняття Місцевою комісією рішення про надання індивідуальному забудовникові кредиту, Шалигинська селищна рада перераховує на рахунок Фонду, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Сумській області, кошти у сумі, що дорівнює сумі кредиту відповідного індивідуального забудовника.

23.У разі прийняття Обласною комісією рішення про затвердження висновку про кредитоспроможність індивідуального забудовника з числа педагогічних працівників сільських (селищних) загальноосвітніх навчальних закладів, медичних працівників сільських (селищних) закладів охорони здоров’я первинної медицини, працівників виконавчих органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, Обласна комісія може одразу прийняти рішення про надання кредиту за рахунок коштів державного бюджету або про відмову у його наданні такому індивідуальному забудовникові. Таке рішення може бути прийняте за умови фактичної наявності коштів державного бюджету на фінансування Програми на рахунку Фонду, відкритий у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Сумській області.

 

У разі прийняття Обласною комісією рішення про відому у наданні кредиту індивідуальному забудовникові за рахунок коштів державного бюджету у протоколі засідання Обласної комісії зазначаються причини такої відмови.

Обласна комісія за результатами прийняття рішення про надання кредиту індивідуальному забудовникові за рахунок коштів державного бюджету повертає Фонду отримані від нього документи з оригіналом протокольного рішення Обласної комісії.

Фонд повідомляє індивідуального забудовника про прийняте Обласною комісією рішення про надання кредиту за рахунок коштів державного бюджету протягом 3 (трьох) робочих днів з дня його прийняття.

24.Фонд протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання документів,

визначених пунктом 21 цих Правил  формує кредитну справу та направляє рекомендованим поштовим відправленням з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення на адресу індивідуального забудовника або на підставі завчасно поданої індивідуальним забудовником заяви     вручає індивідуальному забудовнику чи йогопредставнику, що має належним чином посвідчені повноваження, особисто гарантійний лист.

25.Індивідуальний забудовник зобов’язаний укласти договори на виконання робіт щодо спорудження (будівництва), добудови (завершення будівництва), реконструкції, підключення до інженерних мереж об’єкта будівництва та (або) придбання об’єкта купівлі-продажу не пізніше одного місяця з дати фактичного отримання індивідуальним забудовником чи його представником,    що має належним        чином посвідчені повноваження, гарантійного листа.

У разі укладання договорів, указаних в абзаці першому цього пункту, до моменту фактичного отримання індивідуальним забудовником чи його представником,                що має належним     чином                                   посвідчені      повноваження,гарантійного листа, ризик настання несприятливих наслідків, пов’язаних з можливою відмовою щодо укладання кредитного договору та (або) надання кредиту, несе індивідуальний забудовник, та Фонд не відшкодовує такому індивідуальному забудовнику заподіяну йому у зв’язку із цим шкоду (збитки).

26.Рішення Місцевої комісії про надання кредиту та надання індивідуальним забудовником Фонду оригіналів документів, указаних у пункті 25 цих Правил, або їх належним чином завірених копій, є підставою для укладання Фондом з індивідуальним забудовником кредитного договору.

Якщо договір, копію якого індивідуальний забудовник має надати Фонду, укладений у письмовій формі та нотаріально посвідчений, індивідуальний забудовник надає Фонду нотаріально посвідчену копію такого договору.

Якщо договір, копію якого індивідуальний забудовник має надати Фонду, укладений у простій письмовій формі, індивідуальний забудовник надає Фонду копію такого договору, кожна сторінка якого засвідчена індивідуальним забудовником власноруч шляхом здійснення напису «Згідно з оригіналом» із

 

зазначенням його ініціалів та прізвища, дати такого засвідчення та його підписом.

Фонд зобов’язаний перевіряти оригінали документів, завірені копії яких подає індивідуальний забудовник.

27.Фонд зобов’язаний укласти з індивідуальним забудовником кредитний договір на вимогу останнього протягом 1 (одного) місяця з дати фактичного отримання індивідуальним забудовником чи його представником, що має належним чином посвідчені повноваження, гарантійного листа, в іншому разі Фонд несе ризик настання несприятливих наслідків, пов’язаних з можливою відмовою щодо укладання кредитного договору та(або) надання кредиту, та зобов’язаний відшкодувати такому індивідуальному забудовнику заподіяну йому у зв’язку із цим шкоду (збитки).

Фонд укладає кредитний договір відповідно до законодавства з урахуванням цих Правил за формою, визначеною додатком 3 до цих Правил.

Фонд зобов’язаний дотримуватися форми кредитного договору, що визначена цими Правилами, та має право деталізувати умови кредитних договорів, виходячи із особливостей кожної кредитної справи (характеристик індивідуального забудовника, об’єкта кредитування тощо).

Зміни та доповнення до кредитного договору оформляються додатковим договором і є невід’ємною частиною кредитного договору.

28.Кредитний договір укладається на всю суму кредиту, при цьому надання кредиту позичальнику може здійснюватися за заявою позичальника окремими частинами (кількома кредитними траншами), або кредит може надаватися одразу у повному обсязі (одним кредитним траншем).

Надання кредиту частинами (кредитними траншами) здійснюється на підставі укладених Фондом з позичальником додаткових договорів до кредитного договору, у яких зазначаються: об’єкт кредитування; реквізити договору, на оплату за яким надається кредитний транш; отримувач платежу та платіжні реквізити, за якими буде здійснене перерахування кредитного траншу; необхідна сума кредитного траншу; графік погашення кредитного траншу.

У разі надання кредиту одним кредитним траншем додатковий договір до кредитного договору може не укладатися, а умови договору щодо цільового призначення кредитного траншу та інші вищевказані умови можуть зазначатися безпосередньо у тексті кредитного договору.

Кредитні транші надаються шляхом їх безготівкового перерахування з рахунку Фонду, відкритого в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Сумській області, на поточні рахунки відповідних отримувачів платежу, вказаних у кредитному договорі та (або) додаткових договорах до нього. У призначенні платежу Фондом зазначається, зокрема, джерело фінансування платежу (а саме текст «кредитний транш»), та найменування позичальника.

Кредитний транш може бути спрямований на сплату авансового платежу (здійснення передоплати) за договорами щодо об’єкту кредитування, укладеними позичальником та вказаними у пункті 25 цих Правил, у розмірі не більше ЗО (тридцяти) відсотків від договірної вартості, а у разі придбання об’єкта купівлі-продажу аванс може складати до 100 (ста) відсотків договірної вартості включно.

Окрім сплати авансового платежу (здійснення передоплати) за договорами щодо об’єкту кредитування, укладеними позичальником та вказаними у пункті 25 цих Правил, кредитні транші можуть спрямовуватися на оплату фактично отриманих позичальником товарно-матеріальних цінностей та (або) фактично виконаних робіт за вказаними договорами, у розмірі не більше вартості таких товарно-матеріальних цінностей та (або) робіт, вказаних у відповідних підтвердних документах (товарні накладні, акти приймання- передачі виконаних робіт тощо), з урахуванням можливого раніше сплаченого авансового платежу.

29.Позичальник для отримання кредитного траншу надає заяву на ім’я керівника Фонду, в якій вказує своє прізвище, ім’я, по батькові, номер та дату укладення кредитного договору, об’єкт кредитування, необхідну суму кредитного траншу. До заяви додаються копії документів, що підтверджують обґрунтованість суми кредитного траншу відповідно до пункту 28 цих Правил, які позичальник засвідчує власноруч шляхом здійснення напису «Згідно з оригіналом» із зазначенням своїх ініціалів та прізвища, дати такого засвідчення та своїм підписом на кожній сторінці кожного документу.

Фонд зобов’язаний перевіряти оригінали документів, завірені копії яких подає позичальник.

30.Зобов’язання позичальника за кредитним договором забезпечуються шляхом укладання всіх наступних договорів про забезпечення виконання зобов’язань:

 • договору поруки, що укладається в установленому законодавством порядку Фондом з іншим із подружжя позичальника (чоловік чи дружина);
 • іпотечного договору, що укладаються Фондом (іпотекодержателем) з іпотекодавцем (іпотекодавцями) в установленому законодавством порядку з урахуванням цих Правил, за яким предметом іпотеки є:

-житловий будинок, що є об’єктом будівництва, разом із земельною ділянкою, на якій він розташований (крім випадків спорудження (будівництва) нового житлового будинку);

 • житловий будинок, в тому числі об’єкт незавершеного будівництва, що є об’єктом купівлі-продажу, разом із земельною ділянкою, на якій він розташований;
 • земельна ділянка, на якій буде здійснюватися спорудження (будівництво) нового житлового будинку, у тому числі з нерухомим майном (будівлі, споруди, об’єкти незавершеного будівництва тощо), яке на ній розташоване, а також майнові права на об’єкт незавершеного будівництва (житловий будинок), що буде споруджуватися (будуватися) на даній земельній ділянці, з подальшим (після завершення будівництва) оформленням права власності на житловий будинок, яке виникне у позичальника (іпотекодавця) у майбутньому;
 • житловий будинок, в якому споруджуються (будуються), добудовуються, реконструюються інженерні мережі, або до яког

 

підключатимуться інженерні мережі, що є об’єктом будівництва, разом із земельною ділянкою, на якій він розташований;

 • один з наступних двох варіантів за вибором позичальника:

-договору (договорів) поруки, що укладаються з іншою фізичною особою (особами), крім іншого з подружжя позичальника, рівень платоспроможності яких у сукупності не менший рівня платоспроможності самого позичальника; при визначенні платоспроможності таких поручителів платоспроможність іншого з подружжя позичальника не враховується;

-іпотечного договору (Іпотечних договорів), що укладаються з іншою фізичною особою (особами) — майновим поручителем (майновими поручителями), за якими предметом іпотеки є земельна ділянка (земельні ділянки) та (або) житловий будинок (житлові будинки) (крім об’єктів незавершеного будівництва) разом із земельною ділянкою (земельними ділянками), на якій він розташований (вони розташовані), ринкова вартість якого (яких) не нижча за суму кредиту, передбачену кредитним договором.

Після завершення спорудження (будівництва) житлового будинку (об’єкта будівництва), а також після оформлення та реєстрації в установленому законодавством порядку права власності іпотекодавця на об’єкт будівництва, такий житловий будинок стає предметом іпотеки, про що вносяться відповідні зміни до іпотечного договору. Внесення відповідних змін до іпотечного договору протягом 1 (одного) місяця з моменту завершення спорудження житлового будинку (об’єкта будівництва) є обов’язком іпотекодавця, який вказується у кредитному та іпотечному договорах.

Після завершення добудови, реконструкції, підключення до інженерних мереж житлового будинку (об’єкта будівництва), а також оформлення та реєстрації в установленому законодавством порядку права власності іпотекодавця на об’єкт будівництва з новими технічними показниками (площа, експлікація та призначення приміщень тощо),вносяться відповідні зміни до іпотечного договору про зміну індивідуально визначених ознак предмета іпотеки. Внесення відповідних змін до іпотечного договору протягом 1 (одного) місяця з моменту завершення спорудження житлового будинку (об’єкта будівництва) є обов’язком іпотекодавця, який вказується у кредитному та іпотечному договорах.

Усі витрати, пов’язані із оформленням та укладанням договорів про забезпечення виконання зобов’язань, у тому числі договорів страхування тощо, а також інші можливі витрати, пов’язані з оформленням та укладанням кредитних договорів, покладаються на позичальника без подальшого відшкодування Фондом таких витрат позичальнику.

31.Зобов’язання позичальника забезпечити укладання договорів про забезпечення виконання зобов’язань обумовлюються у кредитному договорі. За невиконання зазначеного зобов’язання позичальника кредитним договором передбачається право Фонду вимагати від позичальника дострокового погашення кредиту у повному обсязі та сплати штрафу у розмірі 50 (п’ятдесяти) відсотків суми основної заборгованості за кредитним договором.За порушення зобов’язання позичальника та (або) іпотекодавця щодо внесення змін до іпотечного договору у випадках, обумовлених у кредитному та (або) іпотечному договорах, кредитним та (або) іпотечним договорами передбачається право Фонду вимагати від позичальника дострокового погашення кредиту у повному обсязі та сплати штрафу у розмірі 50 (п’ятдесяти) відсотків суми основної заборгованості за кредитним договором.

32.Договори про забезпечення виконання зобов’язань, вказані у пункті ЗО цих Правил, укладаються одночасно з укладанням кредитного договору або після укладання кредитного договору, але в будь-якому разі не пізніше отримання позичальником першого кредитного траншу за кредитним договором.

Кредит, у тому числі окремий кредитний транш, не надається Фондом                   позичальнику у разі невиконання зобов’язань позичальника щодо забезпечення укладання договорів про забезпечення виконання зобов’язань.

33.Іпотекодавець (позичальник та (або) майнові поручителі відповідно до цих   Правил) зобов’язаний застрахувати предмет іпотеки на його повну вартість від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування на користь Фонду (іпотекодержателя) відповідно до законодавства.

34.Фонд забезпечує оформлення, ведення обліку і контроль за здійсненням операцій з надання кредитів згідно із законодавством та цими Правилами.

 1. Умови погашення кредиту та сплати інших платежів за кредитним договором
 2. Погашення кредиту здійснюється позичальником за графіком, визначеним у кредитному договорі.(додаток 2 до цих Правил)

Графік погашення кредиту передбачає:

 • у разі, коли об’єктом кредитування є придбання об’єкта купівлі- продажу, погашення кредиту починається через 2 (два) місяці з моменту надання першого кредитного траншу;
 • у разі, коли об’єктом кредитування є спорудження (будівництво), добудова (завершення будівництва), реконструкція, підключення до інженерних мереж об’єкта будівництва, погашення кредиту починається через 2 (два) місяці з моменту планового завершення виконання відповідних робіт.

Кредит погашається позичальником рівними частинами щомісяця, не пізніше останнього дня місяця, наступного за звітним місяцем, протягом всього строку дії кредитного договору.

Позичальник має право дострокового погашення кредиту.

36.Якщо кредит надається позичальнику частинами (кредитними траншами), графік погашення заборгованості визначається у кредитному договорі (або у відповідних додаткових договорах про надання кредитних траншів) для кожної частини кредиту (кредитного траншу) окремо, з врахуванням положень пункту 35 цих Правил.

 

37.Нарахування плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) та плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору здійснюється Фондом щомісяця, протягом 5 (п’яти) робочих днів місяця, наступного за звітним місяцем.

Відомості про нарахування відсотків за користування кредитом та плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору(далі по тексту — відомості про нарахування) направляються Фондом на електронну поштову скриньку позичальника, вказану у кредитному договорі.

Позичальник зобов’язаний отримувати від Фонду відомості про нарахування. Неотримання позичальником відомостей про нарахування з будь- яких причин не звільняє його від зобов’язання щодо сплати плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) та плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору, а також від сплати Фонду штрафних санкцій за несплату зазначених платежів та від інших форм відповідальності, передбачених у кредитному договорі, а також відповідно до законодавства та цих Правил.

На завчасну вимогу позичальника Фонд зобов’язаний надавати оригінали відомостей про нарахування у паперовій формі позичальнику чи його представнику, що має належним чином посвідчені повноваження, особисто.

38.Позичальник повинен сплатити плату за користування кредитом (відсотки за кредитом) та плату за надання послуг по супроводженню кредитного договору у розмірі, вказаному у відомостях про нарахування, не пізніше 15 (п’ятнадцятого) числа місяця, наступного за звітним місяцем.

39.Позичальник під час здійснення платежу за кредитним договором на банківський рахунок Фонду зазначає призначення платежу (заборгованість за кредитом, плата за користування кредитом (відсотків за кредитом), плата за надання послуг по супроводженню кредитного договору, пеня, інші штрафні санкції).

Позичальнику рекомендовано здійснювати платежі за кожним видом призначення платежу окремо.

У разі, якщо позичальник здійснює один платіж за кількома видами призначень платежу, він зобов’язаний вказати у тексті платіжного доручення суму, яка спрямовується на кожен з видів призначення платежу, за якими здійснюється платіж.

Якщо позичальником не зазначено призначення платежу у платіжному дорученні або не вказана структура платежу у розрізі видів призначення платежу, Фонд зараховує кошти, отримані від позичальника, у наступній послідовності:

 • погашення нарахованих Фондом позичальнику штрафних санкцій за кредитним договором;
 • сплата плати за користування кредитом (відсотків за кредитом);
 • сплата плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору;
 • погашення основної заборгованості за кредитом.
 • сплата можливих інших фінансових зобов’язань позичальника перед Фондом, що випливають з кредитного договору та законодавства.

За наявності судового рішення по примусовому стягненню відповідної суми коштів з позичальника у рахунок виконання зобов’язань за кредитним договором та при неприпиненні строку дії кредитного договору отримані від позичальника кошти зараховуються Фондом у такій черговості:

 • відшкодування судових витрат Фонду;
 • погашення нарахованих Фондом позичальнику штрафних санкцій за кредитним договором, що не враховані у рішенні суду;
 • сплата плати за користування кредитом (відсотків за кредитом), що не враховані у рішенні суду;
 • сплата плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору;
 • сплата штрафних санкцій за кредитним договором та плати за користування кредитом (відсотків за кредитом), врахованих у рішенні суду;
 • погашення основної заборгованості за кредитом, не врахованої у рішенні суду;
 • погашення основної заборгованості за кредитом, врахованої у рішенні

суду;

 • сплата можливих інших фінансових зобов’язань позичальника перед Фондом, що випливають з рішення суду, кредитного договору та законодавства.

40.Погашення кредиту, сплати плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) та плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору, а також інших платежів, передбачених кредитним договором, цими Правилами та законодавством, здійснюється позичальником на рахунок Фонду, відкритий у банківській установі.

Фонд перераховує кошти, отримані від повернення кредитів, наданих за рахунок коштів місцевого бюджету, відповідному місцевому бюджету на відповідний рахунок, відкритий в територіальних органах Державної казначейської служби України у Сумській області, протягом трьох наступних робочих днів від дати їх надходження від позичальника на банківський рахунок Фонду.

Фонд використовує кошти, отримані від повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, для надання кредитів індивідуальним забудовникам відповідно до законодавства з урахуванням цих Правил.

Використання коштів державного бюджету, що передбачені на надання кредитів індивідуальним забудовникам, здійснюється у порядку, що є додатком 6 до цих Правил.

Кошти, отримані від сплати плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) та плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору, а також інших платежів, передбачених кредитним договором, законодавством та цими Правилами, використовуються Фондом на своє утримання відповідно до законодавства.

 

 1. У разі порушення умов кредитного договору, у тому числі у разі використання кредиту не за цільовим призначенням, або порушення зобов’язань позичальника щодо забезпечення укладання договорів про забезпечення виконання зобов’язань, інших істотних умов кредитного договору, Фонд має право вимагати дострокового погашення кредиту та дострокової сплати позичальником інших платежів, передбачених кредитним договором, у тому числі штрафних санкцій.

За нецільове використання кредиту кредитним договором встановлюється зобов’язання позичальника сплатити штраф у розмірі 50 (п’ятдесят) відсотків від загальної суми кредиту.

За прострочення платежів за кредитним договором Фондом нараховується позичальнику пеня з розрахунку подвійної річної облікової ставки Національного банку України, що діє на день виникнення боргу за фактичний період прострочення платежу, включаючи день оплати.

 1. Кредитним договором встановлюється, що позичальник, який отримав кредит від Фонду за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади, зобов’язаний достроково погасити заборгованість за кредитом, сплатити плату за користування кредитом (відсотки за кредитом) та плату за надання послуг по супроводженню кредитного договору, штрафні санкції за їх наявності, у разі, якщо такий позичальник:

-змінює місце проживання та (або) його реєстрацію в межах території Шалигинської  об’єднаної територіальної громади на місце проживання та (або) його реєстрацію у межах території іншого району чи іншої об’єднаної територіальної громади;

-змінює місце роботи (працевлаштування) у межах території Шалигинської  об’єднаної територіальної громади  на місце роботи (працевлаштування) у межах території іншого району чи іншої об’єднаної територіальної громади.

 1. Позичальник з числа педагогічних працівників сільських (селищних) загальноосвітніх навчальних закладів або медичних працівників сільських (селищних) закладів охорони здоров’я первинної медицини, працівників виконавчих органів місцевого самоврядування, який отримав кредит від Фонду та змінює зазначену професію (роботу, працевлаштування) на іншу, втрачає право на відшкодування плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору з обласного бюджету.
 2. Фонд забезпечує оформлення, ведення обліку і контроль за здійсненням операцій з погашення кредитів та сплати позичальником платежів за кредитним договором згідно із законодавством та цими Правилами.
 3. На підтвердження повного виконання позичальником фінансових зобов’язань за кредитним договором Фондом складається та надається позичальнику довідка про відсутність заборгованості за кредитним договором.
 4. У разі невиконання позичальником умов кредитного договору Фонд відповідно до законодавства здійснює заходи щодо стягнення заборгованості та інші дії, передбачені умовами кредитного договору.

У. Інші умови кредитного договору

 1. У разі надання позичальником недостовірної інформації для отримання кредиту до нього застосовуються санкції, передбачені законодавством.
 2. Фонд зобов’язаний здійснювати контроль за цільовим використанням кредитних коштів.
 3. У разі, коли об’єктом кредитування є об’єкт купівлі-продажу, Фонд до надання кредиту здійснює перевірку його фактичної наявності та відповідності його технічного стану звіту про оцінку майна, наданого індивідуальним забудовником відповідно до цих Правил.

У разі, коли об’єктом кредитування є об’єкт будівництва, Фонд здійснює перевірку етапів робіт на об’єкті будівництва.

У випадку необгрунтованого порушення позичальником строків виконання робіт на об’єкті будівництва, який є об’єктом кредитування, Фонд має право припинити подальше фінансування позичальника та вимагати від нього та (або) його поручителів дострокового погашення кредиту, плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) та сплати інших платежів, передбачених умовами кредитного договору, цими Правилами та законодавством.

 1. Позичальник зобов’язаний надавати Фонду можливість безперешкодного доступу до об’єктів кредитування для здійснення контролю та перевірок відповідно до умов кредитного договору.
 2. Перевірки та контроль, передбачені пунктами 48, 49 цих Правил, оформлюються відповідними актами, які підписуються Фондом та позичальником.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Правил надання та повернення

довгострокових кредитів

по  цільовій програмі

підтримки індивідуального

житлового будівництва «Власний дім»

на 2017-2018 роки

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію Шалигинської селищної ради з відбору індивідуальних забудовників,яким надається право на одержання кредиту

1.Це Положення встановлює правовий статус, процедуру створення та організації роботи  комісії Шалигинської селищної ради  з відбору індивідуальних забудовників, яким надається право на одержання кредиту (далі по тексту – Комісія).

2.Комісія є постійно діючим органом, створеним для оцінки та проведення відбору індивідуальних забудовників з метою надання їм кредиту відповідно до Правил надання та повернення довгострокових кредитів по обласній цільовій програмі підтримки Індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2017-2018 роки (далі по тексту – Правила), на території Шалигинської об’єднаної територіальної громади  створюються рішенням  виконавчого комітету Шалигинської селищної ради Шалигинської об’єднаної територіальної громади( далі по тексту – комісія об’єднаної територіальної громади).

Комісія у своїй діяльності керується Правилами та цим Положенням.

3.Основним завданням Комісії є відбір індивідуальних забудовників, яким надається право на одержання кредиту, шляхом прийняття рішення про надання кредиту або відмову у наданні кредиту, у порядку, передбаченому Правилами та цим Положенням.

4.Комісія складається з 7 (семи) осіб.

5.Очолює Комісію голова, який обирається членами Комісії з їх числа та відкликається ними шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від загального кількісного складу Комісії (не менше 5 голосів )

Голова Комісії:

1)скликає засідання Комісії та визначає порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Комісії;

2)організовує проведення засідань Комісії;

3)головує на засіданнях Комісії.

У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує головуючий, який обирається для проведення одного засідання Комісії у порядку, аналогічному порядку обрання голови Комісії.

6.Секретар Комісії призначається  розпорядженням селищного  голови

Секретар Комісії бере участь у засіданнях Комісії без права голосу.

Секретар Комісії:

1)веде журнал реєстрації інформаційних висновків та інших документів, що надходять від Сумського обласного комунального підприємства «Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості» (далі по тексту – Фонд);

2)здійснює організаційну підготовку, матеріально-технічне забезпечення засідань Комісії, готує матеріали для розгляду та прийняття рішення Комісією;

3)забезпечує виконання доручень голови Комісії, у тому числі щодо скликання Комісії та формування порядку денного засідань Комісії;

4)забезпечує ведення та зберігання протоколів засідань Комісії;

5)забезпечує обмін інформацією та документами між Комісією та Шалигинською селищною радою, інформує раду про прийняті Комісією рішення.

7.Інформація про дату, час та місце проведення засідання Комісії доводиться до відома членів Комісії не пізніше як за 3 (три) робочі дні до дати проведення засідання шляхом направлення листів та (або) у телефонному режимі. Зазначена інформація також розміщується на офіційному сайті Шалигинської громади.

Засідання Комісії проводяться за необхідності, у термін не пізніше І (одного) місяця з дати отримання інформаційного листа Фонду.

8.Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії вважаються правомочними у разі присутності не менше 2/3 її затвердженого загального кількісного складу (не менше 5 членів).

9.Рішення Комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів Комісії. При рівному розподілі голосів голос голови Комісії (головуючого на засіданні Комісії) є вирішальним.

10.Комісія приймає рішення про надання або про відмову у наданні індивідуальному забудовникові кредиту на підставі інформаційного висновку Фонду у термін не пізніше 1 (одного) місяця з дати його отримання.

11.Члени Комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час виконання своїх повноважень членів Комісії.

У разі наявності конфлікту інтересів члена Комісії під час прийняття Комісією рішення, яке стосується конкретного Індивідуального забудовника, такий член Комісії повинен повідомити Комісію про наявність зазначеного конфлікту інтересів перед початком розгляду документів, що стосуються даного індивідуального забудовника, про що зазначається у протоколі засідання Комісії.

Член Комісії, який повідомив Комісію про конфлікт Інтересів, не бере участі у голосуванні під час прийняття Комісією рішення, яке стосується відповідного індивідуального забудовника.

12.Засідання Комісії є відкритими. Індивідуальні забудовники, представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми під час проведення засідань Комісії.

13.На засіданнях Комісії має право бути присутнім та надавати пояснення до матеріалів, наданих Фондом на розгляд Комісії, уповноважений представник Фонду. Представник Фонду не має права голосу під час роботи Комісії.

14.Рішення Комісії оформлюється протоколом, який складається секретарем Комісії не пізніше наступного робочого дня за днем проведення засідання та підписується на кожній сторінці головою (головуючим на засіданні Комісії) та всіма членами Комісії, присутніми на засіданні, а також секретарем Комісії.

Протокол складається у двох примірниках, один з яких зберігається у секретаря Комісії, а другий направляється Фонду протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту прийняття рішення Комісії.

 

Додаток 2

до Правил надання та повернення довгострокових кредитів по цільовій програмі підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2017-2018 роки

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР

________________________  «______________________________ »___________________ р.

(місце укладання договору)                                                         (дата укладання договору)

Сумське обласне комунальне підприємство «Фонд інвестування об’єктів

соціальної сфери та промисловості», в особі_______________________________________ ,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі Статуту (далі – Кредитор), з однієї сторони, та громадянин

(громадянка)____________________________________ (далі по тексту – Позичальник),

з іншої

(прізвище, ім’я, по батькові)

сторони, далі разом іменовані «Сторони», а кожен окремо «Сторона», уклали цей Договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • Кредитор зобов’язується надати Позичальнику грошові

кошти на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання (далі по тексту –                                                                                 кредит) на

(спорудження (будівництво), добудова (завершення будівництва), реконструкція, підключення до
інженерних мереж об’єкта будівництва або придбання об’єкта купівлі-продажу)

житлового будинку, розташованого за адресою:______________________________________ ,

(повна адреса)

на підставі__________________________________________________________________ ,

(договір про виконання робіт щодо спорудження (будівництва), добудови (завершення будівництва),
реконструкції, підключення до інженерних мереж об’єкта будівництва та (або) придбання об’єкта
купівлі-продажу із зазначенням реквізитів такого договору)

строком на____________ років на загальну суму_______________ гривень_______ копійок

(____________________________________________ гривень________________ копійок)

(сума кредиту прописом)

за рахунок коштів_______________________________________________________________ ,

районний бюджет, бюджет об’єднаної територіальної громади)

зі сплатою плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) у розмірі З (трьох) відсотків річних, а Позичальник зобов’язується використати і повернути кредит на умовах, у порядку та у строки, визначені цим Договором.

 • В якості забезпечення виконання Позичальником своїх зобов’язань перед Кредитором за цим Договором щодо повернення кредиту, сплати нарахованих відсотків, пені, штрафів, а також інших витрат щодо задоволення вимог Кредитора за цим Договором, Кредитор укладає:

 

 

1.2.1._______________________________________________________________ .

1.2.2._______________________________________________________________ .

 •     .

(договори про забезпечення виконання зобов’язання: договір поруки, іпотечний договір)

 • Позичальник гарантує, що на момент укладання цього Договору не існує подій, що створюють загрозу належному виконанню цього Договору (судові спори, майнові вимоги третіх осіб тощо), про які він не повідомив Кредитора.
 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ, НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ВІДСОТКІВ
  • Кредит надається Позичальнику у межах суми та на цілі, визначені пунктом 1.1 цього Договору, за його заявою окремими частинами (далі по тексту – кожна частина окремо – кредитний транш, а у сукупності – кредитні транші). (Така умова вказується у кредитному договорі у разі надання Позичальнику кредиту окремими кредитними траншами).

Кредит надається Позичальнику у межах суми та на цілі, визначені пунктом 1.1 цього Договору, за його заявою одразу у повному обсязі (далі по тексту – кредитний транш). (Така умова вказується у кредитному договорі у разі надання Позичальнику кредиту одним кредитним траншем).

 • Надання кредиту кредитними траншами здійснюється на підставі укладених Кредитором з Позичальником додаткових договорів до цього договору, у яких зазначається: об’єкт кредитування; реквізити договору, на оплату за яким надається кредитний транш; отримувач платежу та платіжні реквізити, за якими буде здійснене перерахування кредитного траншу; необхідна сума кредитного траншу; графік погашення кредитного траншу.

(У разі надання кредиту одним кредитним траншем, умови договору щодо цільового призначення кредитного траншу та інші вищевказані умови можуть зазначатися безпосередньо у тексті цього договору).

 • Кредитні транші надаються шляхом їх безготівкового перерахування з рахунку Кредитора, відкритого в Г оловному управлінні Державної казначейської служби України у Сумській області, на поточні рахунки відповідних отримувачів платежу, вказаних у цьому Договорі та (або) додаткових договорах до нього. У призначенні платежу Кредитором зазначається, зокрема, джерело фінансування платежу (а саме текст «кредитний транш») та найменування позичальника.
 • Кредитний транш може бути спрямований на сплату авансового платежу (здійснення передоплати) за укладеними Позичальником договорами щодо об’єкту кредитування, визначеного цим Договором, у розмірі не більше ЗО (тридцяти) відсотків від договірної вартості (у разі придбання об’єкта купівлі-продажу аванс може складати до 100 (ста) відсотків договірної вартості включно).
 • Кредитні транші можуть спрямовуватися на оплату фактично отриманих Позичальником товарно-матеріальних цінностей та (або) фактично виконаних робіт за договорами, у розмірі не більше вартості таких товарно-

 

матеріальних цінностей та (або) робіт, вказаних у відповідних підтвердних документах (товарні накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт тощо), з урахуванням можливого раніше сплаченого авансового платежу.

 • Кредитний транш вважається наданим у момент (день) списання суми кредитного траншу з рахунку Кредитора, відкритого в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Сумській області.
 • Погашення кредиту здійснюється Позичальником за графіком, що є невід’ємною частиною цього Договору.
 • Нарахування плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) здійснюється Кредитором щомісяця, протягом 5 (п’яти) робочих днів місяця, наступного за звітним місяцем.
 • Позичальник повинен сплатити плату за користування кредитом (відсотки за кредитом) у розмірі, вказаному у відомостях про нарахування, не пізніше 15 (п’ятнадцятого) числа місяця, наступного за звітним місяцем.
 1. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРШ
  • Кредитор зобов’язується:
 • надати Позичальнику кредит на умовах, у порядку та строки, визначені цим Договором;
 • здійснювати супроводження цього Договору та надавати Позичальнику консультації з питань виконання умов цього Договору;
 • складати та надавати Позичальнику довідку про відсутність заборгованості за цим Договором на підтвердження повного виконання Позичальником фінансових зобов’язань за цим Договором;
 • здійснювати контроль за цільовим використанням кредиту;
 • здійснювати перевірку етапів робіт на об’єкті будівництва (така умова вказується у кредитному договорі у разі, коли об’єктом кредитування є об’єкт будівництва);
 • здійснювати перевірку фактичної наявності об’єкту купівлі-продажу та відповідності його технічного стану звіту про оцінку майна (така умова вказується у кредитному договорі у разі, коли об ’єктом кредитування є об’єкт купівлі-продажу);
 • направляти на електронну поштову скриньку Позичальника, вказану у цьому Договорі, відомості про нарахування відсотків за користування кредитом;
 • надавати Позичальнику чи його представнику, що має належним чином посвідчені повноваження, особисто оригінали відомостей про нарахування плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) у паперовій формі на завчасну відповідну вимогу Позичальника;
 • перевіряти оригінали документів, завірені копії яких подає Позичальник для отримання кредитного траншу.
  • Кредитор має право:
 • здійснювати перевірку та контроль відповідно до Правил надання та повернення довгострокових кредитів по обласній цільовій програмі індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2017-2018 роки (далі

 

по тексту – Правила) та законодавства України;

 • вимагати дострокового погашення кредиту та дострокової сплати Позичальником інших платежів, передбачених цим Договором, у тому числі штрафних санкцій, у разі порушення Позичальником умов цього Договору, у тому числі у разі використання кредиту не за цільовим призначенням, порушення Позичальником зобов’язання щодо забезпечення укладання договорів про забезпечення виконання зобов’язання, інших істотних умов цього Договору;
 • припинити подальше фінансування Позичальника та вимагати від нього та (або) його поручителів дострокового погашення кредиту, плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) та сплати інших платежів, передбачених умовами цього Договору, у випадку необгрунтованого порушення Позичальником строків виконання робіт на об’єкті будівництва, який є об’єктом кредитування;
 • вимагати від Позичальника дострокового погашення кредиту у повному обсязі та сплати штрафних санкцій у розмірі не менше 50 (п’ятдесяти) відсотків суми заборгованості за цим Договором, у разі невиконання Позичальником свого обов’язку щодо забезпечення укладання договорів про забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором;

-у будь-який час протягом строку дії цього Договору, за попереднім повідомленням Позичальника здійснювати контроль та проводити перевірку наявності, умов зберігання та стану майна, що є предметом іпотеки за іпотечним договором, вказаним у пункті  цього Договору;

 • у разі неповернення Позичальником кредиту у строки, визначені цим

Договором, несплати відсотків, пені, штрафів, інших платежів у строки, визначені цим Договором, звернути стягнення на засоби забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором, оформлені відповідно до іпотечного договору згідно з пунктом     цього Договору.

 • Позичальник зобов’язується:
 • надати на момент укладання цього Договору Кредитору всі документи, які є необхідними для надання кредиту (кредитного траншу) згідно з вимогами Кредитора відповідно до Правил та законодавства України;

-укласти із Кредитором іпотечний договір, що вказаний у пункті__________________

цього Договору, на узгоджених з Кредитором умовах відповідно до Правил та законодавства України одночасно з укладанням цього Договору (така умова вказується у кредитному договорі у разі, якщо позичальник передає в іпотеку Кредитору належне йому на праві власності нерухоме майно);

 • протягом п’яти робочих днів від дати укладання іпотечного договору,

визначеного у пункті __________  цього Договору, укласти договір страхування

предмета іпотеки на його повну вартість від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування на користь Кредитора (іпотекодержателя) на весь строк дії іпотечного договору відповідно до законодавства України та протягом п’яти робочих днів від дати укладання договору страхування надати Кредитору відповідний договір страхування,

 

постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк іпотеки майно, яке є предметом іпотеки, було застрахованим;

 • погасити Кредитору у повному обсязі кредит на умовах та у строк, встановлені у цьому Договорі відповідно до Правил та законодавства України;
 • сплачувати Кредитору плату за користування кредитом (відсотки за кредитом) та плату за надання послуг по супроводженню цього договору у порядку та строки, визначені цим Договором;
 • сплатити Кредитору пеню, штраф та інші платежі у порядку та строки, визначені цим Договором;
 • не перешкоджати Кредитору у реалізації його права здійснювати перевірки та контроль відповідно до Правил та законодавства України, надавати йому на його вимогу всі документи, необхідні для реалізації цього права;
 • сплачувати Кредитору за надання послуг по супроводженню цього договору щомісячно плату у розмірі 0,25 (нуль цілих двадцять п’ять сотих) відсотків від розміру кредиту, передбаченого у пункті 1.1 цього Договору, незалежно від фактичної заборгованості позичальника за кредитом у поточному місяці;
 • надавати Кредитору можливість безперешкодного доступу до об’єкту кредитування для здійснення контролю та перевірок відповідно до умов цього Договору;
 • забезпечити укладання договорів про забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором;
 • отримувати від Кредитора відомості про нарахування плати за користування кредитом (відсотків за кредитом);
 • використовувати кредит тільки за цільовим призначенням відповідно до цього договору;
 • без згоди Кредитора не давати та не брати кредитів, не виступати гарантом або поручителем, не дарувати, не продавати та не давати під заставу належне Позичальнику майно, у тому числі майно, що є предметом іпотеки згідно з цим Договором, а також не брати на себе інших боргових зобов’язань до повного повернення кредиту, відсотків за користування ним, плати за надання послуг по супроводженню цього Договору, інших платежів, передбачених цим Договором;
 • без згоди Кредитора не продавати та не передавати майнові права на житло та інше нерухоме майно, що належить Позичальнику чи буде ним придбане, до повного повернення кредиту та відсотків за користування ним, плати за надання послуг по супроводженню цього Договору, інших платежів, передбачених цим Договором;
 • повідомляти Кредитора у термін не пізніше 15 календарних днів з моменту події про зміну свого чи поручителів місця роботи, проживання та складу сім’ї, а також про суттєві зміни фінансового стану;
 • надавати Кредитору на його вимогу документальний звіт про використання кредиту;

 

 • за наявності запиту Кредитора надавати інформацію про фінансовий стан свого господарства і поручителів та надавати для огляду все належне майно;
 • за вимогою Кредитора проводити заміну поручителів чи доповнювати їх кількість при зміні фінансового стану останніх чи з інших підстав;
 • відшкодувати у повному обсязі всі витрати Кредитора, пов’язані з одержанням виконання;
 • компенсувати Кредитору на підставі окремих договорів витрати, пов’язані з оформленням та супроводженням цього Договору;

-у разі пролонгації цього Договору сплачувати Кредитору плату за користування кредитом (відсотків за кредитом) та плату за надання послуг по супроводженню цього Договору у порядку та строки, визначені цим Договором.

 • Позичальник має право:
 • отримати кредит у порядку та строки, визначені цим Договором;
 • достроково повністю або частково погасити кредит та нараховану плату за користування кредитом (відсотків за кредитом), інші платежі, передбачені цим Договором, письмово попередивши про це Кредитора не пізніше, ніж за З (три) робочі дні до запланованої дати дострокового погашення;
 • відмовитись від отримання кредиту з будь-яких причин до моменту перерахування йому Кредитором кредиту (першого кредитного траншу), повідомивши про це останнього у письмовій формі.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  • У разі нецільового використання кредиту (кредитного траншу) Позичальник зобов’язується сплатити Кредитору штраф у розмірі 50 (п’ятдесяти) відсотків від загальної суми кредиту, вказаного у п.1.1 цього Договору.
  • За прострочення платежів за цим Договором Позичальник зобов’язаний сплатити Кредитору пеню з розрахунку подвійної річної облікової ставки Національного банку України, що діє на день виникнення боргу за фактичний період прострочення платежу, включаючи день оплати.
  • У разі невиконання Позичальником свого обов’язку щодо забезпечення укладання договорів про забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором, Позичальник зобов’язаний сплати Кредитору штраф у розмірі не менше 50 (п’ятдесяти) відсотків суми заборгованості за цим Договором.
  • У разі невиконання Позичальником зобов’язання щодо внесення змін

до іпотечного договору, визначеного у пункті___________ цього Договору, у випадках,

обумовлених у цьому Договорі та (або)у такому іпотечному договорі, Позичальник повинен дострокового погасити кредит у повному обсязі та сплати штраф у розмірі 50 (п’ятдесяти) відсотків суми основної заборгованості за цим Договором.

 • Неотримання Позичальником відомостей про нарахування з будь- яких причин не звільняє його від зобов’язання щодо сплати плати за користування кредитом (відсотків за кредитом) та плати за надання послуг по

 

супроводженню цього Договору, а також від сплати Кредитору штрафних санкцій за несплату чи несвоєчасну сплату зазначених платежів та від інших форм відповідальності, передбачених у цьому Договорі.

 • Позичальник зобов’язаний достроково погасити заборгованість за кредитом, сплатити плату за користування кредитом (відсотки за кредитом) та плату за надання послуг по супроводженню цього Договору, та сплатити штрафні санкції за їх наявності, у разі, якщо Позичальник:

-змінює місце проживання та (або) його реєстрацію в межах території такого району чи об’єднаної територіальної громади на місце проживання та (або) його реєстрацію у межах території іншого району чи іншої об’єднаної територіальної громади;

– або змінює місце роботи (працевлаштування) у межах території такого району чи об’єднаної територіальної громади на місце роботи (працевлаштування) у межах території іншого району чи іншої об’єднаної територіальної громади.

 • Позичальник з числа педагогічних працівників сільських (селищних) загальноосвітніх навчальних закладів або медичних працівників сільських (селищних) закладів охорони здоров’я первинної медицини, працівників виконавчих органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, який отримав кредит від Кредитора та змінює зазначену професію (роботу, працевлаштування) на іншу, втрачає право на відшкодування плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору з обласного бюджету відповідно до Правил.
 • Позичальник несе повну відповідальність за достовірність наданих Кредитору документів для отримання кредиту, звітів про ведення робіт та документів про напрямки використання коштів кредиту відповідно до законодавства України.
 • У разі виявлення у процесі виконання цього Договору факту подання Позичальником недостовірної інформації, на основі якої укладений цей Договір та (або) надано кредит (кредитний транш), цей Договір розривається Кредитором в односторонньому порядку. Незаконно отримана сума кредиту повертається Позичальником Кредитору у місячний термін з моменту виявлення порушення.
 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
  • Цей Договір набирає чинності з дати його підписання сторонами та

скріплення підписів печатками сторін та діє по __________________________________ року

включно, а у частині розрахунків – до повного повернення Позичальником отриманого кредиту та відсотків за користування ним, а також інших платежів, передбачених цим Договором.

 • Цей Договір може бути достроково розірваний за взаємною згодою Сторін або на інших підставах, передбачених законодавством України та цим Договором. Сторона, яка ініціює дострокове розірвання цього Договору, повідомляє другу Сторону шляхом направлення на її адресу письмового повідомлення не пізніше, ніж за один місяць до дати дострокового розірвання

 

цього Договору.

 • Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
 1. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ
  • Позичальник під час здійснення платежу за цим Договором на банківський рахунок Кредитора зазначає призначення платежу (заборгованість за кредитом, плата за користування кредитом (відсотки за кредитом), плата за надання послуг по супроводженню кредитного договору, штрафні санкції).
  • У разі, якщо позичальник здійснює один платіж за кількома видами призначень платежу, він зобов’язаний вказати у тексті платіжного доручення суму, яка спрямовується на кожен з видів призначення платежу, за якими здійснюється платіж.
  • Якщо позичальником не зазначено призначення платежу у платіжному дорученні або не вказана структура платежу у розрізі видів призначення платежу, Кредитор зараховує кошти, отримані від Позичальника, у наступній послідовності:
 • погашення нарахованих Фондом позичальнику штрафних санкцій за кредитним договором;
 • сплата плати за користування кредитом (відсотків за кредитом);
 • сплата плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору;
 • погашення основної заборгованості за кредитом;
 • сплата можливих інших фінансових зобов’язань Позичальника перед Кредитором, що випливають з цього Договору та законодавства України.
  • За наявності судового рішення по примусовому стягненню відповідної суми коштів з Позичальника у рахунок виконання зобов’язань за цим Договором та при неприпиненні строку дії цього Договору отримані від Позичальника кошти зараховуються Кредитором у такій черговості:
 • відшкодування судових витрат Кредитора;
 • погашення нарахованих Кредитором Позичальнику штрафних санкцій за цим договором, що не враховані у рішенні суду;
 • сплата плати за користування кредитом (відсотків за кредитом), що не враховані у рішенні суду;
 • сплата плати за надання послуг по супроводженню кредитного договору;
 • сплата штрафних санкцій за цим Договором та плати за користування кредитом (відсотків за кредитом), врахованих у рішенні суду;
 • погашення основної заборгованості за кредитом, не врахованої у рішенні суду;
 • погашення основної заборгованості за кредитом, врахованої у рішенні

суду;

 • сплата можливих інших фінансових зобов’язань Позичальника перед Кредитором, що випливають з рішення суду, цього Договору та законодавства України.

 

 • Позичальник, який має трьох і більше дітей (у тому числі усиновлених та/або таких, що перебувають під його опікою/піклуванням), звільняється від сплати відсотків за користування кредитом протягом всього терміну дії цього Договору, починаючи з дати подання Кредитору копії підтвердних документів (свідоцтва про народження дітей, документів про усиновлення, встановлення опіки чи піклування).
 • Дострокове повернення Позичальником відсотків за користування кредитом, без повернення разом з ними відповідної суми кредиту, не допускається.
 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
  • Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання є результатом дії непередбачених і невідворотних обставин непереборної сили (форс-мажор), а саме: повінь, землетрус, шквал, пожежа, інше стихійне лихо, ліквідація наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями, війна, протиправна дія третіх осіб, аварія, зміни у законодавстві, які відбулися поза межами волі та бажань Сторін тощо.
  • Сторона, для якої склалися форс-мажорні обставини, зобов’язана негайно, але не пізніше трьох календарних днів з дати настання таких обставин, повідомити у письмовій формі іншу Сторону.
  • Підтвердженням факту виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), зазначених у пункті 7.1. цього Договору, є документ, виданий компетентним органом відповідно до законодавства України.
  • У разі, коли строк дії обставин непереборної сили (форс-мажор) продовжується більше ніж ЗО календарних днів, цей Договір може бути достроково розірваний відповідно до законодавства України.
 2. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
  • Усі додатки, зміни та/або доповнення до цього Договору вносяться за домовленістю Сторін, мають бути вчинені у письмові формі з обов’язковим посилання на цей Договір шляхом укладання відповідних додаткових договорів, які є невід’ємною частиною цього Договору.
  • Усі спори, що виникають при виконанні цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються за домовленістю Сторін, а у разі неможливості – у судовому порядку відповідно до законодавства України.
  • Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються законодавством України та Правилами.
  • Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.
  • Цей Договір складено українською мовою у двох автентичних

 

примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

 1. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

КРЕДИТОР                                                     ПОЗИЧАЛЬНИК

М.П.