Про цільову програму розвитку земельних відносин Шалигинської селищної ради на 2017 – 2020 рок

Дата публікації: 19.07.2018


ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

 

14.12.2017 року                                  смт Шалигине

Про  цільову програму   розвитку  земельних відносин Шалигинської селищної ради  на 2017 – 2020 роки  

 

 

 

Відповідно до статей 13, 14, 15 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про Генеральну схему планування території України», з метою реалізації державної містобудівної політики, враховуючи державні інтереси під час планування території Шалигинської об’єднаної територіальної громади, керуючись пунктом 22 частини І статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги необхідність коригування планування території Шалигинської об’єднаної територіальної громади з урахуванням існуючого використання території та розроблення планів щодо її подальшого розвитку і благоустрою,  селищна рада ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити цільову Програму розвитку земельних відносин на 2017-2020 роки (додається).
  2. Виконкому селищної ради та відділ земельних відносин, архітектури та містобудування Шалигинської селищної ради забезпечити виконання цільової Програми розвитку земельних відносин на 2017-2020 роки.
  3. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на селищного голову Матвієнка Ю.В.

 

 Селищний голова                                                                                                                         Ю.В.Матвієнко

 

 

 

 

 

 

 

                                      Додаток

до рішення  дванадцятої сесії

                      Шалигинської селищної

                          ради сьомого скликання

                               від 14 грудня 2017 р.

 

ПРОГРАМА

розвитку  земельних відносин

 Шалигинської селищної ради  на 2017 – 2020 роки   

                                          

ВСТУП

У соціально-економічному розвитку суспільства земельним ресурсам завжди належала провідна роль. Тому характер і масштаби земельних перетворень визначають темпи та ефективність розвитку національної економіки, формування ринкових відносин.

Реформування земельних відносин у державі здійснюються протягом понад 20 років. Основним принципом, який визначає напрямки земельного реформування є подолання державної монополії щодо власності  на землі і встановлення багатосуб’єктності прав власності на землю.

З прийнятим з 25 жовтня 2001 року Земельним кодексом України, який набрав чинності з 1 січня 2002 року, визначилася земельна політика держави, яка і в подальшому повинна концентруватися  на остаточному розв’язанні проблеми розвитку відносин власності на землю, формуванні цивілізованого ринку земель, розвитку іпотечного кредитування, удосконаленні системи земельних платежів, підвищення ефективності державного управління земельними ресурсами, поліпшеній організації державного контролю за використанням і охороною земель.

Після набрання чинності Земельного кодексу України, Верховною Радою прийнято понад 20 законів, які регулюють земельні відносини та використання земель і які є базовими для формування ринку земель. Ключовими серед них закони: „Про землеустрій”, „Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власника земельних часток (паїв)”, „Про охорону земель”, „Про державний контроль за використанням та охороною земель”, „Про особисте селянське господарство”, „Про фермерське господарство”, „Про оцінку земель”, „Про оренду землі”. Разом с тим, потребують вирішення ще багато невідкладних і доволі складних завдань.

По-перше, проведення земельної реформи пов’язане зі значним збільшенням кількості землекористувань та землеволодінь, виконання великої кількості обґрунтувань,  технічних розрахунків, виготовлення картографічних матеріалів, юридичного посвідчення прав на земельні ділянки та їх державної реєстрації тощо.

По-друге, проведення землевпорядних робіт в умовах реформування земельних відносин потребує відповідного фінансування як з боку держави, так і з боку місцевих бюджетів, а також за рахунок власних коштів землекористувачів та землевласників.

З метою визнання основних засад реформування земельних відносин на основі раціонального та ефективного використання землі, гарантування громадянам, юридичним особам, територіальним громадам сіл, селищ права власності на землю, формування ефективного механізму регулювання земельних відносин і державного управління земельними ресурсами.

1.Загальна характеристика території Шалигинської селищної ради

Селище міського типу Шалигине є адміністративним центром територіальної громади та розташоване на лівому березі річки Обеста (басейн Десни), у південно-західній частині Глухівського району, на відстані 25 км від м. Глухів і 150 км від м. Суми.

Рельєф території Шалигинської ОТГ, в основному, характеризується слабо- хвилястою поверхнею зі схилами до 3°. Підгрунтові води залягають на глибині понад 3 метри.

Клімат по території громади помірно-континентальний, характеризується помірно холодною зимою та теплим літом з виразними  посухами. Середня  температура найтеплішого  місяця (липня) – +19,5°С, найхолоднішого (січня) – -6,7°С. Середньорічна кількість опадів становить 646,8 мм.

Площа території Шалигинської територіальної громади складає 25752,28 га, що становить 15 % площі Глухіського району. Структура земельного фонду території громади свідчить, що 55 відсотків займає рілля. Розораність  сільськогосподарських угідь – 78 відсотка. Ліси та інші лісовкриті площі по громаді становлять 5688,98 га.  Лісистість території  – 22 відсотка.

На долю сільськогосподарських підприємств припадає 45 відсотків земель, у тому числі   недержавних 38 відсотків.

У  власності й користуванні  громадян для ведення особистого селянського (підсобного) господарства знаходиться  1058,66 га (4,11 відсотка загальної площі); для індивідуального житлового будівництва та обслуговування жилого будинку – 121 га (0,47 відсотка).

Землі  закладів, установ, організацій складають 28,93 га. (0,11 відсотка), землі державної власності, які не надані у власність і користування (землі запасу, резервного  фонду та загального  користування), займають 734,74 га (2,85 відсотка).

Кількість власників землі та  землекористувачів територіальної громади – 5531.

ПАСПОРТ

програми розвитку земельних відносин на 2017-2020 роки

 

1. Ініціатор розроблення програми Відділ земельних відносин, архітектури та містобудування селищної ради
2. Дата, номер назва розпорядчого до-кумента про розроблення програми Земельний кодекс України, Закон України «Про землеустрій», Водний кодекс України
3. Розробник програми Відділ земельних відносин, архітектури та містобудування селищної ради
4. Співрозробник програми
5. Відповідальний виконавець програми  Шалигинська селищна рада
6. Учасники програми Відділ земельних відносин, архітектури та містобудування селищної ради
7. Терміни реалізації програми 2017-2020 роки

 

Обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування Обсяг фінансування, грн.
2017 2018 2019 2020
Бюджет громади 250000 40000 70000 70000 70000

 

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Відділ земельних відносин, архітектури та містобудування забезпечує проведення на території громади реформування та розвиток земельних відносин. Розроблення програми розвитку земельних відносин на 2017-2020 роки (далі – програма) обумовлено виконанням статті 35 Закону України “Про землеустрій”, Закону України “Про оцінку земель”, Водний кодекс України, постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель”.

Для забезпечення подальшого розвитку земельних відносин потрібно зосередити увагу на таких проблемах:

– проведення нормативної грошової оцінки земель;

– розробка проекту землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів в межах адміністративно-територіальної одиниці, картографічні матеріали розроблені в масштабі 1:10000);

– розробка документації із землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг вздовж річок навколо озер та інших водойм;

– підготовка лотів для продажу на аукціоні;

– виготовлення документації із землеустрою;

– проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок які пропонуються для продажу;

– розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комунальну власність    для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Проблемні питання можна вирішити шляхом розроблення і виконання програми.

  1. Визначення мети програми

Програма розроблена з метою створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки громади.

  1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

4.1. Шляхи та засоби розв’язання проблеми

Передбачені в програмі заходи направлені на розвиток земельних відносин та раціональне використання і охорону земель, а саме:

проведення нормативної грошової оцінки земель смт Шалигине, сіл Ємадикине, Сваркове, Соснівка, Катеринівка, Старикове, Ходине, Гудове, Волківка дасть можливість забезпечити реалізацію правових відносин, які виникають з приводу відчуження земельних ділянок, у тому числі їх передачі у спадщину, міни, дарування, купівлі-продажу земельних ділянок та прав на них, є встановленим законодавством засобом для визначення ставок земельного податку та орендної плати, ціноутворення, визначення втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель;

– розробка проекту землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів в межах адміністративно-територіальної одиниці, картографічні матеріали розроблені в масштабі 1:2000 та 1:5000 дозволить оновити картографічні матеріали населених пунктів громади;

– розробка документації із землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг вздовж річок навколо озер та інших водойм дозволить створити та упорядкувати прибережні захисні смуги водних об’єктів, забезпечить екологічну безпеку водних об’єктів, впорядкування режиму використання земельних ділянок, віднесених до прибережно-захисних смуг та водоохоронних зон;

підготовка лотів до продажу земельних ділянок дасть змогу істотно збільшити надходження коштів до бюджету громади, покращить питання пов’язані з регулюванням земельних відносин шляхом надання їм більшої прозорості, відкритості та адекватності, чим сприятиме розвитку економіки, підвищенню рівня довіри громадян та інвесторів;

виготовлення документації із землеустрою дасть можливість в освоєнні нових територій, реалізації генерального плану селища та сіл, зокрема, надасть альтернативні напрямки розширення сільської забудови на користь громади сіл та селища;

– проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які пропонуються для продажу.

Джерелом фінансування програми є кошти бюджету громади, також на впровадження заходів програми будуть залучатися надходження за відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. Програма розрахована та буде виконуватися  на період 2017-2020 років.

Загальний обсяг фінансування програми складає 250,0 тис. гривень.

5.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основним напрямком реалізації програми є проведення землеустрою на місцевому рівні.

Основними заходами програми є:

– проведення нормативної грошової оцінки земель (виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель);

– розробка проекту землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів в межах адміністративно-територіальної одиниці, картографічні матеріали розроблені в масштабі 1:10000);

– розробка документації із землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг вздовж річок навколо озер та інших водойм;

– підготовка лотів до продажу земельних ділянок;

– виготовлення документації із землеустрою;

– розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комунальну власність    для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;

– проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які пропонуються для продажу.

Реалізація завдань і заходів, передбачених програмою, дозволить здійснити використання та охорону земель на якісно новому рівні, надасть можливість зберегти та використовувати землю як складову частину природного ресурсу і територіального базису, основне національне багатство перетворити в самостійний фактор зростання економіки, а також сприяти залученню інвестицій у розвиток економіки громади та надасть можливість створити сприятливі умови для збільшення надходжень коштів до бюджету громади.

6.Напрями діяльності і заходи програми

Напрями діяльності та заходи програми викладені у додатку до програми.

7.Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація виконання програми покладається на відділ земельних відносин, архітектури та містобудування селищної ради. Моніторинг та контроль за виконанням Програми щорічно здійснюється Шалигинською селищною радою.

Відповідальність за виконання програми покладається на відділ земельних відносин, архітектури та містобудування селищної ради.

додаток 2