Про затвердження Програми фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» на 2018-2020 роки

Дата публікації: 27.06.2018


ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ВІСІМНАДЦЯТА    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

05.06.2018                                    Шалигине

Про затвердження Програми фінансової  підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» на 2018-2020 роки

 

 

З метою забезпечення ефективного функціонування комунального некомерційного підприємства Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» відповідно до  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму фінансової  підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» на 2018-2020 роки, що додається.

 

  1. Управлінню фінансів та економічного розвитку селищної ради забезпечити фінансування Програми фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» на 2018-2020 роки.

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку(Лук’янова М.В.)

 

Селищний голова                                                                                                                      Ю.В.Матвієнко

 

 

Додаток

                                                                                                                                      до рішення селищної ради                                                                             від   05.06.2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

Фінансової підтримки комунального  та розвитку некомерційного підприємства

ШАЛИГИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

«АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ      МЕДИЦИНИ на 2018-2020 роки»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шалигине

2018 рік

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1. Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет селищної ради
Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади           про розроблення програми
2. Розробник Програми Виконавчий комітет  селищної ради
3. Співрозробники Програми Управління фінансів  та економічного розвитку Шалигинської селищної ради
4. Відповідальний виконавець Програми Комунальне некомерційне підприємство Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини
5. Учасники Програми Виконавчий комітет, управління фінансів та економічного розвитку
6. Термін реалізації Програми 2018-2020 роки
7. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Державний, селищний бюджети та інші кошти, не заборонені чинним законодавством
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 3990 тис.грн.

 

 

.

1.Загальна частина

 

Комунальне некомерційне підприємство Шалигинської селищної ради « «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини (далі — Амбулаторія) створено за рішенням Шалигинської селищної ради (далі — Засновник шляхом реорганізації (перетворення)  бюджетної установи -комунального закладу Шалигинської селищної ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини і є правонаступником зазначеного комунального закладу .

Програма розроблена на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

У Програмі визначено цілі розвитку комунального некомерційного підприємства, визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню кваліфікованої первинної  медичної допомоги мешканцям населених пунктів Шалигинської об’єднаної територіальної громади.

2.Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована програма.

Основним підходом до концепції реформування є створення належних відповідних умов надання якісної, своєчасної первинної медичної допомоги. Одним з основних заходів впровадження реформи фінансування системи охорони здоров’я є забезпечення реорганізації державних та комунальних медичних закладів у повноцінні суб’єкти господарської діяльності — державні та комунальні некомерційні підприємства

Таким чином, в подальшому буде запроваджено принцип «гроші ходять за пацієнтом», а не за інфраструктурою закладів охорони здоров’я та іншими надавачами послуг.

Покращення якості медичної допомоги можливо лише при впровадженні нових інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети можливо лише за умови раціонального використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися комунальним некомерційним підприємством.

В умовах переходу на нові умови фінансування,  для забезпечення  повноцінного  функціонування  некомерційного комунального підприємства , необхідні додаткові кошти для  закупівлі  діагностичного обладнання, реалізації  Програми  місцевих стимулів   медичних працівників   закладу охорони здоров’я  Шалигинської селищної ради    на 2018-2020 роки. Прийняття Програми фінансовї підтримки  створює правові засади для  запровадження фінансування  за рахунок селищного бюджету.

3.Мета Програми

Метою програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування та налагодження ефективного функціонування системи надання доступної й якісної медичної допомоги, зокрема:

– забезпечення права членів Шалигинської територіально громади на своєчасну першу невідкладну допомогу при нещасних випадках, гострих захворюваннях тощо;

— забезпечення права членів Шалигинської територіальної громади на лікувально – профілактичну допомогу;

— санітарно – епідемічне благополуччя території громади;

— попередження, лікування, локалізацію та ліквідацію масових інфекційних захворювань;

— запобігання демографічній кризі, забезпечення здоров’я майбутніх поколінь і профілактики спадкових захворювань;

-забезпечення своєчасного виявлення у громадян захворювання на туберкульоз на ранніх стадіях, що здійснюється шляхом проведення туберкулінодіагностики;

— заохочення материнства;

— контроль за охороною здоров’я дітей;

4.Основні завдання  та напрями Програми ,обсяг та джерела фінансування.

Для досягнення мети програми селищна рада:

– надає інформаційну, консультативну, правову допомогу у здійсненні діяльності комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Шалигинської селищної  ради;

– приймає участь у розвитку матеріально- технічної бази комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Шалигинської селищної  ради, в тому числі надає фінансову підтримку в межах бюджетних асигнувань, відповідно до чинного законодавства;

– надає у користування на пільгових умовах приміщення комунальної власності комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Шалигинської селищної  ради ;

– звертається з клопотаннями про надання приміщень, фінансової, матеріальної та іншої допомоги комунальному некомерційному підприємства «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Шалигинської селищної  ради до установ, підприємств, організацій, фізичних осіб- підприємців, які працюють на території ради;

– сприяє діяльності на території ради аптечних закладів, які зможуть своєчасно забезпечувати комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Шалигинської селищної  ради необхідними товарами медичного призначення, а громадян – ліками;

– постійно проводить пропаганду здорового способу життя серед членів Шалигинської територіальної громади;

– проводить заходи, направлені на захист і очищення навколишнього природнього середовища.

Програмою визначено такі основні завдання:

— здійснення медичної практики для безпосереднього забезпечення медичного  обслуговування  населення, шляхом надання йому кваліфікованої первинної медичної допомоги,

— удосконалення лікувального процесу;

— створення та оновлення інформаційної бази даних пролікованих хворих у медичному підприємстві;

— організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування, в т.ч. організація надання населенню медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших медичних закладів шляхом спрямування пацієнтів до цих закладів в порядку, встановленому законодавством;

— надання медичних та інших послуг фізичним та юридичним особам на  безвідплатній та відплатній основі у випадках та на умовах, визначених законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів  виконавчої влади, а також на підставі та умовах, визначених договорами про  медичне обслуговування;

— проведення перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації медичних кадрів;

— здача майна в оренду, в тому числі нерухомого.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок:

— коштів місцевого бюджету ;

— коштів державного бюджету  у вигляді субвенції;

—коштів отриманих від  Національної Служби здоров’я України відповідно до укладеного договору;

— надання підприємством платних послуг;

— залучення додаткових коштів для розвитку якісної медицини міста базуючись на Законі України «Про державно-приватне партнерство»;

— інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством на виконання запланованих заходів Програми.

Фінансова підтримка є безповоротною. Орієнтовані суми фінансової підтримки з селищного бюджету  за роками наведені в додатку 1 до Програми.

Підприємство має бути включено до мережі головного розпорядника бюджетних коштів- селищної ради – та використовувати виділені кошти згідно з планом використання.

Необхідний обсяг фінансування Програми може уточнюватись у процесі складання проекту місцевого бюджету на відповідний рік.

5.Очікувані результати виконання Програми

 Виконання Програми дасть змогу:

-підвищити ефективність роботи КНП «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини», сприяти подолання  несприятливих демографічних тенденцій на території громади;

–  забезпечити членів Шалигинської територіальної громади медичною допомогою за місцем проживання;

– гарантувати надання першої необхідної допомоги;

–  охопити туберкулінодіагностикою громадян ОТГ з метою своєчасного виявлення у них захворювання на туберкульоз на ранніх стадіях, що  забезпечить значне підвищення ефективності та якості надання їм медичної допомоги на початковій стадії, попередить виникнення туберкульозу з деструкцією та дасть змогу покращити якість життя пацієнтів;

– забезпечити необхідними ліками членів Шалигинської громади, які хворіють на гіпертонію, цукровий діабет, серцеву хворобу за програмою «Доступні ліки».

6.Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням

         Реалізація програми покладається на виконавчий комітет  Шалигинської селищної ради, управління фінансів та економічного розвитку, комунальне некомерційне підприємство «Амбулаторія загальної практики –сімейної медицини»», а контроль  – на постійну комісію селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

Селищний голова                                                                                                                       Ю.В.Матвієнко    

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми підтримки комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики –сімейної медицини» на 2018-2020 роки

 

Обсяг фінансування

Програми підтримки комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики –сімейної медицини» на 2018-2020 роки

 

№ п/п

 

 

Обсяги фінансування

тис. грн.

Всього: 2018 2019 2020

 

1.

 Обсяг фінансової підтримки 3390,0 890,0 1500,0 1600,0