Про затвердження Програми організації громадських та інших робіт тимчасового характеру на території Шалигинської селищної ради на 2018-2020 роки

Дата публікації: 19.07.2018


ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

22.01.2018 року                            смт Шалигине

 

 

 

Про затвердження  Програми

організації  громадських та

 інших робіт тимчасового характеру

на території Шалигинської   селищної ради  на 2018-2020 роки

 

З метою організації  суспільно корисних оплачуваних робіт, що відповідають потребам об’єднаної  територіальної громади ,відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Програму організації громадських та інших робіт тимчасового характеру на території Шалигинської селищної ради  на 2018-2020 роки (додається)
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення (Власенко О.О.)
  3. Організацію виконання рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету селищної ради Сакунову Л.М.

 

Селищний голова                                                                                                                                 Ю.В.Матвієнко

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення селищної ради

                                                                                             22.01.2018р

 

 

 

Програма

організації  громадських та інших робіт тимчасового характеруна території Шалигинської    селищної ради  на 2018-2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

Паспорт

 

Програми організації  громадських та інших робіт тимчасового характеру

на території Шалигинської  селищної ради  на 2018-2020 роки

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

 

Шалигинська селищна рада
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми
3. Розробник Програми Шалигинська селищна рада
4. Співрозробники Програми Управління фінансів та економічного розвитку
5. Відповідальний виконавець Програми Шалигинська селищна рада
6. Учасники Програми
7. Термін реалізації Програми 2018-2020роки
8. Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми Селищний бюджет, кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України  на  випадок безробіття
9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

усього, у тому числі:

кошти селищного бюджету

 

кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України  на  випадок безробіття

 960 тис. гривень

 

 

480,0тис.грн.

 

 

480тис.грн.

 

1.Загальні положення Програми

Програма організації  громадських та інших робіт тимчасового характеру

на території Шалигинської  селищної ради  на 2018-2020 роки (далі-Програма) розроблена відповідно до положень Законів України “Про зайнятість населення”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” та Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р.  № 175. .

Громадські роботи – універсальний засіб активної політики держави щодо сприяння зайнятості населення, надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу. Участь у них мотивує людину до праці, змінює її уявлення про роботу і є джерелом додаткового прибутку та засобом переходу до постійного працевлаштування. Саме за рахунок тимчасової зайнятості можливо оперативно задовольнити потреби роботодавців у робочій силі та виконати певні види робіт. Громадські роботи приносять суспільну користь і сприяють соціально-економічному розвитку громади.

 

  1. 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена програма 

Одним із важливих заходів підтримки цих людей у період вимушеного безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в громадських роботах.

Відповідно  до статті 31 Закону України « Про зайнятість населення» місцевими державними  адміністраціями,  виконавчими комітетами   сільських  селищних, міських рад за участю територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості  населення та трудової міграції, в  інтересах територіальної громади організовуються громадські роботи. Ці  роботи є видом суспільно корисних оплачуваних робіт, що відповідають потребам певної територіальної громади та організовуються для додаткового стимулювання  мотивації  до  праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб.

Відповідно до  вищезазначеного  Закону фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців   та  інших не заборонених законодавством джерел. У разі  залучення  зареєстрованих безробітних до громадських робіт фінансування організації таких робіт здійснюється пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України  на  випадок безробіття. Отже організація цих робіт за рахунок коштів Фонду можлива лише за умови  участі  в їх фінансуванні коштів  місцевих бюджетів.

У  зв’язку  з  цим,  є  необхідність в прийнятті  Програми організації громадських  та інших робіт тимчасового характеру.

  1. 3. Мета програми

    Мета програми   –   рішення нагальних питань зайнятості незайнятого населення, підвищення ефективності використання праці мешканців Шалигинської об’єднаної територіальної громади,  подолання негативних економічних,   соціальних і психологічних    наслідків    безробіття,     шляхом  залучення  до громадської   праці та робіт тимчасового характеру працездатного населення

В той же час за рахунок   громадських  робіт   очікується покращення   благоустрою  території  Шалигинської селищної територіальної громади, формування соціальної інфраструктури.

Таким чином,  громадські  роботи  розглядаються   як  загально  активні  заходи щодо зменшення кількості незайнятого населення  і пропонують можливість створення додаткових робочих місць для певної частини громадян.

  1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Засобами вирішення проблеми соціального захисту населення Шалигинської об’єднаної громади , на які спрямована Програма, відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», є надання можливості участі в громадських роботах – найпростіших роботах, що потребують знань для використання простих завдань, у деяких випадках із використанням ручних інструментів або із значними фізичними зусиллями, та кваліфікованих роботах, що потребують кваліфікації або досвіду роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб. Перелік  видів оплачуваних громадських робіт наведено в додатку 1 Програми.

Термін  виконання Програми – 2018-2020роки.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми складає 960 тис.грн..Обсяги фінансування Програми на  відповідний рік за рахунок селищного бюджету  затверджуються рішення селищної ради «Про селищний бюджет».

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

-коштів підприємств, організацій та установ;

-коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

-коштів селищного бюджету;

-інших джерел відповідно до законодавства.

Фінансування організації громадських робіт здійснюється пропорційно, рівним частинами між розпорядниками коштів та Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, у разі залучення до таких робіт громадян, які перебувають на обліку в   центрі зайнятості.

Оплата за громадські роботи здійснюється на основі укладених договорів, які визначені Порядком організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою КМУ від 20.03.2013 року № 175 та наказом Міністерства соціальної політики України від 28.03.2013 року № 159.

  1. Очікувані результати

Організація громадських робіт на території Шалигинської об’єднаної територіальної громади- один із  заходів для пом’якшення напруженості на ринку праці. Такі роботи забезпечують додаткову матеріальну підтримку безробітних, зареєстрованих в Глухівському  міськрайонному центрі зайнятості та тимчасову зайнятість осіб, які шукають роботу.

  1. 6. Контроль за виконанням Програми

Відповідальним виконавцем Програми є Шалигинська селищна рада. Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту

 

Селищний голова                                                                                                                            Ю.В.Матвієнко

 

                                                       Додаток1

до Програми організації громадських та інших робіт тимчасового характеру на території Шалигинської  селищної ради  на 2018-2020 роки

 

 

Перелік

 видів оплачуваних суспільно-корисних в інтересах громади, громадських та інших робіт тимчасового характеру і які можуть фінансуватися рівними частинами з селищного бюджету та за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок  безробіття

 

з/п

Назва виду робіт

 

1 Упорядження меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни і утримання у належному стані цвинтарів.
2 Благоустрій, озеленення та впорядкування території населених пунктів, зон відпочинку і туризму, паркових зон, спортивних майданчиків та стадіонів, закладів культури та соціальної сфери, кладовищ, придорожніх смуг, вирубка чагарників, ліквідація сміттєзвалищ та снігових заметів.
3 Впорядкування територій громади з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
4 Підсобні роботи в приватних житлових будинків одиноких осіб, ветеранів війни та інвалідів, що проводяться за рішеннями органів місцевого самоврядування.
5 Підсобні роботи на об’єктах комунальної форми власності у сфері будівництва, ремонту та реконструкції спортивної, туристичної  інфраструктури та інші види робіт, які мають суспільно-корисну спрямованість та відповідають потребам громади і сприяють його соціальному розвитку.
6 Роботи, пов’язані з ремонтом об’єктів водопостачання, вулично-дорожньої мережі.
7 Інформування населення щодо отримання житлових субсидій.
8 Роботи, пов’язані з допомогою сім’ям загиблих військовослужбовців – учасників антитерористичної операції та інвалідам.
9 Заготівля палива (дрова) для опалювання приміщень в осінньо-зимовий період.
10 Інші роботи