Про затвердження Програми соціального захисту населення на території Шалигинської селищної ради на 2018-2020 роки

Дата публікації: 21.12.2017


ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

14.12.2017                                                                                                                                         смт Шалигине

 

 

Про затвердження  Програми

соціального   захисту    населення

на території Шалигинської     селищної ради  на 2018-2020 роки

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою соціальної підтримки найбільш незахищених верств населення Шалигинської об’єднаної територіальної громади, керуючись частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму соціального захисту населення на території Шалигинської       селищної ради  на 2018-2020 роки (додається)
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення (Власенко О.О.)
  3. Організацію виконання рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету селищної ради Сакунову Л.М.

 

Селищний голова                                                                                                         Ю.В.Матвієнко

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення селищної ради

14.12.2017р

 

 

Програма соціального   захисту    населення на території Шалигинської  селищної ради  на 2018-2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

Паспорт

Програми соціального   захисту    населення на території  Шалигинської   селищної ради  на 2018-2020 роки

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

 

Шалигинська селищна рада
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Рішення Сумської обласної ради від 22.12.2016 «Про Обласну комплексну програму соціального захисту населення на 2017 – 2021 роки»
3. Розробник Програми Шалигинська селищна рада
4. Співрозробники Програми Управління фінансів та економічного розвитку
5. Відповідальний виконавець Програми Шалигинська селищна рада
6. Учасники Програми  КУ «Глухівський районний  територіальний центр соціального обслуговування населення», Глухівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління соціального захисту  Глухівської районної державної адміністрації
7. Термін реалізації Програми 2018-2020роки
8. Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми Селищний бюджет
9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

усього, у тому числі:

 3347,5 тис. гривень

 

1.Загальні положення Програми

Конституція України гарантує соціальний захист та гідний рівень життя кожному громадянину України. Соціальний захист незахищених верств населення передбачає ряд заходів, направлених на зниження рівня бідності та покращення життя, матеріальних умов малозабезпечених сімей, одиноких громадян похилого віку, інвалідів, ветеранів війни та праці, переміщених осіб та ін.

Програма соціального   захисту    населення на території Шалигинської   селищної ради  на 2018-2020 роки  (надалі Програма) розроблена відповідно до  ст.ст.26, 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.91 Бюджетного кодексу України,  ст. 14 Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. постанови Кабінету Міністрів України  №558 Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги»

Програма визначає мету, завдання, шляхи та засоби розв’язання проблеми, фінансове  забезпечення, очікувані  результати виконання, заходи щодо виконання Програми.

2.Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

            Кризові явища та інфляційні процеси, що призвели до збільшення цін на продукти харчування, медикаменти при одночасному зменшенні реального доходу сімей стали причиною скрутного матеріального становища багатьох мешканців громади, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно. У першу чергу негативні наслідки економічних проблем відчувають незахищені верстви населення. На території ОТГ є найуразливішіші соціальні групи, які потребують підвищеної уваги з боку суспільства та держави. Особливої уваги потребують малозабезпечені громадяни, які опинились в складних матеріальних умовах, пов’язаних з стихійним лихом чи непередбачених ситуацій, тривалою хворобою. Необхідна допомога хворим на ниркову недостатність, які проходять процедуру гемодіалізу.. Економічна ситуація спричинила виникнення категорій непрацюючих, незастрахованих в системі соціального страхування осіб, поховання яких, у разі смерті, здійснюється за рахунок  селищного бюджет. Обслуговування одиноких непрацездатних громадян  здійснює Комунальна установа Глухівської районної ради «Територіальний центр обслуговування одиноких непрацездатних громадян».  Особливої уваги потребують сім’ї з дітьми, багатодітні сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. Соціальний супровід таких сімей здійснює Глухівський районний центр соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді. Відповідно до законодавства, субсидії призначені, як виняток у випадках не передбачених Положенням  про  порядок  призначення  та  надання  населенню  субсидій  для  відшкодування   витрат  на   оплату  житлово-комунальних  послуг, придбання скрапленого   газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, фінансуються за рахунок місцевих бюджетів. Надання пільг зв’язку інвалідам війни та учасникам бойових дій, здійснюється за рахунок селищного бюджету. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  №558 Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» виплата   компенсації   фізичним   особам,   які  надають
соціальні послуги, і покриття витрат на її доставку провадяться за рахунок коштів місцевих бюджетів.

В умовах проведення в східних регіонах України антитерористичної операції є необхідність у наданні додаткових соціальних гарантій учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих  учасників антитерористичної операції.

3.Мета Програми

Метою Програми є реалізація політики у сфері соціального захисту населення Шалигинської ОТГ, підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян, інвалідів, одиноких пенсіонерів, осіб, які потрапили в тривалу екстремальну ситуацію (стихійне лихо, пожежа, катастрофа, погіршення стану здоров’я та інше),  учасників антитерористичної операції та членів їхніх родин, сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах.

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Ухвалення Програми забезпечить ефективне розв’язання соціальних проблем мешканців Шалигинської ОТГ, оскільки застосовує до їх вирішення принципи системності та адресності, координує взаємодію виконавчих органів селищної ради,  управління соціального захисту Глухівської районної державної адміністрації, «Територіального центру обслуговування одиноких непрацездатних громадян», Районного центру соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету. Обсяг фінансування Програми може коригуватись,виходячи з можливостей бюджету.

Фінансування  видатків  на  обслуговування одиноких непрацездатних громадян, які  проводяться  Комунальною установою  Глухівської районної ради «Територіальний центр обслуговування одиноких непрацездатних громадян»,   утримання спеціаліста РЦССМ, надання компенсаційних послуг, надання пільг з оплати послуг зв’язку, надання субсидій  за рішенням комісії, як виняток, здійснюється    управлінням фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради, як субвенція районному бюджету Глухівського району. Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми становить  тис. гривень, Ресурсне забезпечення Програми наведене у додатку 1.  Термін  виконання Програми 2018- 2020рр.

5.Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

Основним завданням Програми є створення умов для надання всебічної соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення громади.

Засобами виконання завдання є:

– Надання одноразової грошової допомоги в зв’язку з тяжкою або тривалою хворобою, скрутним матеріальним становищем;

– Виплата матеріальної допомоги для проходження гемодіалізу;

– Надання допомоги у разі стихійного лиха та непередбачених ситуацій, внаслідок чого заподіяно шкоди майну та здоров’ю постраждалих;

-Виплата допомоги на поховання осіб, незастрахованих в системі соціального страхування;

-Надання допомоги на поліпшення матеріального стану дітей – сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків;

-Надання матеріальної допомоги особам, яким виповнилось 90 і більше років;

-Надання матеріальної допомоги  сім’ям учасникам антитерористичної операції;

-Організація соціального та інших видів обслуговування;;
-Покращення системи обслуговування самотніх непрацездатних громадян.
-Виплата компенсації фізичним особам, що надають соціальні послуги громадянам, які за станом здоров’я не здатні до самообслуговування ;

-Призначення  субсидії, як виняток.

Заходи Програми та документи необхідні для призначення допомог наведені в додатку 2

Реалізація заходів Програми дасть можливість:

  • розширити спектр та кількість соціальних послуг, що надаються мешканцям громади;
  • надавати додаткові соціальні гарантії ветеранам, інвалідам, внутрішньо переміщеним особам, створити для них додаткові сприятливі умови для життєдіяльності;
  • підвищити рівень матеріального забезпечення шляхом надання матеріальної допомоги, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей;

– удосконалити систему надання допомоги сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, їх соціального супроводження;

– сформувати сприятливі умови для утворення сім’ї та збереження її кращих традицій;

– удосконалити механізм надання психологічної, юридичної, інших видів допомоги з питань шлюбу, сім’ї та виховання дітей, розширення сфери культурних послуг;

– забезпечити відновлення прав постраждалих осіб і відшкодування завданої їм шкоди;

Реалізація заходів Програми забезпечить отримання незахищеними категоріями, що проживають в  ОТГ, різних  видів соціальних послуг та створення доступного середовища, що сприятиме зростанню рівня та якості життя цих верств населення, поліпшенню соціальної ситуації.

6.Очікувані результати виконання

Виконання програми дасть змогу забезпечити соціальний захист окремих категорій жителів громади, які опинились в тяжкому матеріальному становищі, покращення умов їх проживання, створить умови соціального захисту   окремих категорій населення .

 

7.Організація контролю за виконанням програми

Організацію контролю за виконанням програми здійснює постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення  та виконавчий комітет Шалигинської селищної ради.

 

Селищний голова                                                                                                                Ю.В.Матвієнко

 

 

 

Додаток 1 

Ресурсне забезпечення Програми

                                                                                                     тис.грн

Джерела фінансування Обсяг фінансування,всього В тому числі за роками
2018 2019 2020
Селищний бюджет 3347,5 1041,2 1118,1 1188,2

 

Додаток2

Заходи Програми

Заходи Необхідні документи Відповідальний виконавець, підстава для виплат Сума виплат
Надання допомоги у разі стихійного лиха та непередбачених ситуацій, внаслідок чого заподіяно шкоди майну та здоров’ю постраждалих Заява, ксерокопії 1,2,11сторінки паспорту, довідка про присвоєння коду, рахунок в установі банку, довідка чи акт що підтверджують факт стихійного лиха Виконавчий комітет селищної ради до 500 згідно рішення виконкому
Надання одноразової грошової допомоги в зв’язку з тяжкою або тривалою хворобою, скрутним матеріальним становищем Заява, ксерокопії 1,2,11сторінки паспорту, довідка про присвоєння коду, рахунок в установі банк, акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, довідка про склад сім’ї, довідка про доходи, довідка з медичної установи Виконавчий комітет селищної ради До 1000грн. не більш ніж один раз в два роки. Згідно рішення виконкому
Виплата допомоги на поховання осіб, незастрахованих в системі соціального страхування Заява, ксерокопії 1,2,11сторінки паспорту, довідка про присвоєння коду, рахунок в установі банку, оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання, копія свідоцтва про смерть, довідка з центру зайнятості, довідка яка підтверджує факт поховання, довідка про склад сім’ї Виконавчий комітет селищної ради відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р.99 Згідно рішення виконкому.
Надання допомоги на поліпшення матеріального стану дітей – сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків Заява, ксерокопії 1,2,11сторінки паспорту, довідка про присвоєння коду, рахунок в установі банку, копія рішення про встановлення опіки чи піклування, копія свідоцтва про народження дитини, довідка про склад сім’ї  Виконавчий комітет селищної ради Згідно рішення виконкому про надання допомоги на поліпшення матеріального стану дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Виплата матеріальної допомоги інвалідам   1 групи для проходження гемодіалізу Заява, ксерокопії 1,2,11сторінки паспорту, довідка про присвоєння коду, рахунок в установі банку, довідка медичної установи щодо проходження лікування, копія довідки про групу інвалідності Виконавчий комітет селищної ради Згідно рішення виконкому 1000грн.
Матеріальна допомога особам, яким виповнилось 90 і більше років Заява, ксерокопії 1,2,11сторінки паспорту, довідка про присвоєння коду, рахунок в установі банку УСЗН відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №42 від 15.01.2005р. 150грн.
Вирішення проблем сімей, члени яких мобілізовані до Збройнийх сил України у зв’язку із проведенням антитерроистичної операції  Заява, ксерокопії 1,2,11 сторінки паспорту, довідка про присвоення коду, рахунок в установі банку, оригінал довідки з військкомату про мобілізацію до Збройних Сил України Виконавчий комітет селищної ради Згідно рішення виконкому селищної ради