Про затвердження Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Шалигинської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки

Дата публікації: 19.07.2018


ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДЕСЯТА  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

26.10.2017                                                    смт  Шалигине

 

Про затвердження Програми   захисту населення і

територій від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру,  забезпечення пожежної безпеки 

 Шалигинської об’єднаної  територіальної громади                                                                                              на 2017-2020 роки

 

З метою покращення стану цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території  об’єднаної територіальної громади, керуючись пунктом  22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму захисту населення і територій     від надзвичайних ситуацій техногенного    та природного характеру,    забезпечення пожежної безпеки  Шалигинської об’єднаної територіальної громади   на 2017-2020 роки

 1. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань виконавчих органів ради, а контроль – на постійну комісію з питань комунальної власності житлово-комунального господарства, земельних відносин та охорони навколишнього  природного  середовища.

 

Селищний голова                                                                                                           Ю.В. Матвієнко

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Додаток                                                                                                                              до рішення селищної ради

26.10 .2017р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОГРАМА

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Шалигинської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки

 

 

 

1.Паспорт Програми

2.Загальні положення

 1. Основна мета та завдання Програми

4.Основні заходи  програми

5.Термін реалізації Програми

 1. Фінансове забезпечення Програми.
 2. Очікуванні результати Програми
 3. Контроль за виконанням Програми

 

 

І. Паспорт

1. Ініціатор розроблення програми  Шалигинська селищна рада
  2. Розробник програми Виконавчий комітет, управління фінансів та економічного розвитку  Шалигинської  селищної ради
3. Відповідальний виконавець програми Шалигинська селищна рада
4. Учасники програми Шалигинська селищна рада
Глухівський районний сектор Управління ДСНС у Сумській області
Підприємства, установи та організації громади
5. Термін реалізації програми 2017 -2020роки
6. Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні програм Селищний бюджет
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,всього: 490,0 тис.грн.

 

1.Загальні положення

Реалізація Програми дасть можливість вирішити комплекс питань, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій на території Шалигинської  об’єднаної територіальної громади та пожежною безпекою, сприятиме матеріально-технічному  забезпеченню Професійного пожежного поста смт Шалигине, вирішенню інших завдань розвитку цивільного захисту.

На території Шалигинської ОТГ протягом року  зареєстровано 10 пожеж. Пожежна техніка , пожежно-рятувальне озброєння та екіпіровка  застаріле, що вкрай негативно впливає на організацію  гасіння пожеж, проведення інших  аварійно-рятувальних робіт , що тягне за собою створення небезпеки людям, нанесенню  великих матеріальних збитків.

Потребує приведення  до належного стану система протипожежного водопостачання. Засоби протипожежної безпеки закладів соціально-культурної сфери потребують оновлення та заміни.

 1. Мета Програми.

Метою цільової програми цивільного захисту населення і територій Шалигинської ОТГ від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2017-2020 роки є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі – надзвичайні ситуації), підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період.

3.Завдання Програми.

Мета Програми може бути досягнута шляхом вирішення наступних завдань :

 • розвиток на території ОТГ єдиної системи запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та пожеж і ліквідації їх наслідків ;
 • удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням техногенної та пожежної безпеки;
 • пропаганда безпеки життєдіяльності населення, навчання громадян основам безпечної поведінки через засоби масової інформації, соціальну рекламу та проведення масових громадських заходів;
 • створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків
 • досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення у сфері пожежної безпеки.
 1. Заходи по виконанню Програми

Заходи Програми сформовані відповідно до її мети та забезпечують створення територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків. Заходи Програми наведені в таблиці.

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити  до виконання Програми,тис.грн/ заходи 2017рік 2018 рік 2019рік 2020рік Усього витрат на виконання Програми.
Обсяг ресурсів,усього: 106,0 119,5 125,5 139 490,0
В т.ч. I. Матеріально-технічне забезпечення  Професійного пожежного поста смт Шалигине,з них 50,0 35,0 40,0 45,0 170,0
Закупівля форменого одягу та інвентарю для особового складу 15,0 15,0
Закупівля паливно-мастильних матеріалів. 15,0 15,0 20,0 25,0 75,0
Придбання запчастин ,матеріалів для пожежної техніки 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0
2.Підвищення стану пожежної безпеки на території селищної ради 12,5 11,5 12,5 11,0 47,5
Закупівля первинних засобів пожежогасіння 5,0 4,0 4,0 2,5 15,5
Проведення технічного обслуговування вогнегасників на об’єктах соціально-культурної сфери 2,5 2,5 3,5 3,5 12,0

підтримання в робочому стані існуючих джерел протипожежно-го водопостачання.

 

5,0 5,0 5,0 5,0 20,0
3.Запобіжні заходи у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій 43,5 73,0 73,0 83,0 272,5
Наочна агітація для проведення навчань по запобіганню надзвичайних ситуацій 3,5 3,0 3,0 3,0 12,0
проведення для працівників органів місцевого самоврядування,  підприємств та установ щорічних нарад, семінарів з питань забезпечення пожежної безпеки.

Забезпечити вивчення правил пожежної безпеки (з проведенням практичних занять) в навчальних закладах

 

Резервний фонд на ліквідацію наслідків НС 40,0 70,0 70,0 80,0 260,0
 1. Термін реалізації Програми

Програму передбачається реалізувати протягом 2017-2020 років.

6.Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється за рахунок селищного бюджету та інших джерел не заборонених законодавством. Головним розпорядником коштів визначається Шалигинська селищна рада. Забезпечення фінансування  Професійного пожежного посту 19-ої Державної пожежно-рятувальної частини здійснюється шляхом передачі Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм  соціально-економічного та культурного розвитку  регіонів.

Видатки  на фінансування Програми щорічно затверджуються  бюджетом селищної громади і можуть коригуватись в залежності від фінансових можливостей  місцевого бюджету

7.Очікувані результати виконання Програми.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити належний рівень безпеки населення, захищеності територій, об’єктів виробництва і соціально-культурної сфери від надзвичайних ситуацій; знизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізувати їх наслідки; удосконалити механізм здійснення моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій; підвищити ефективність використання коштів, які спрямовуються на здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;  підвищити стан пожежної безпеки на території об’єднаної громади; підвищити заходи по запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій.

 1. Контроль за виконанням Програми

Відповідальним виконавцем Програми є Шалигинська селищна рада. Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань комунальної власності житлово-комунального господарства, земельних  відносин та охорони навколишнього  природного  середовища.  Виконавчий  комітет  щорічно  до 01 лютого  готує  інформацію  про  хід виконання  заходів Програми за звітний рік.

 

Селищний голова                                                                                                                       Ю.В.Матвієнко