Про затвердження Програми поліпшення умов несення служби у Шалигинському ВІПС та Катеринівському ВІПС Сумського прикордонного загону на 2019 рік

Дата публікації: 13.02.2019


 

ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

00.02.2019                                      Шалигине

 

Про затвердження Програми

поліпшення умов несення служби

 у Шалигинському ВІПС та Катеринівському ВІПС Сумського прикордонного загону

 на 2019 рік

 

 

З метою ефективної протидії незаконній міграції та незаконному обігу товарів через Державний кордон України, підвищення спроможності підрозділів охорони кордону  у Сумського прикордонного загону, для виконання завдань з охорони державного кордону, забезпечення належних умов для розміщення військовослужбовців строкової служби, на підставі п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши лист начальника Сумського прикордонного загону Державної прикордонної служби України Мейка О. №686 від 23.01.2019 р. , Шалигинська селищна рада ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму поліпшення умов несення служби у Шалигинському ВІПС Сумського прикордонного загону на 2019 рік (додається).
  2. Управлінню фінансів та економічного розвитку селищної ради при корегуванні селищного бюджету передбачити кошти на реалізацію Програми.
  3.        Контроль за виконанням цього  рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку Шалигинської селищної ради (Лук’янова М.В.)

 

 Селищний голова                                                                                                                        Ю.В.Матвієнко

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення ___ сесії 7-го скликання

Шалигинської селищної  ради «___»_______ 2019 р.

 

 

Програма поліпшення умов несення служби  у Шалигинському ВІПС  Сумського прикордонного загону на 2019 рік

І. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення

Програми

 

Виконавчий комітет

Шалигинської селищної ради

Сумський прикордонний загін Державної прикордонної служби України

2. Підстава для розроблення

п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Указ Президента України від 11.02.2016 року №11/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України»

3. Розробник Програми

Виконавчий комітет

Шалигинської селищної ради

4. Співрозробники Програми Сумський прикордонний загін Державної прикордонної служби України
5. Головний розпорядник бюджетних коштів

Виконавчий комітет

Шалигинської селищної ради

5.1. Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет

Шалигинської селищної ради,

Сумський прикордонний загін Державної прикордонної служби України

6. Учасники програми

Сумський прикордонний загін Державної прикордонної служби України

Виконавчий комітет

Шалигинської селищної ради

7. Термін реалізації Програми 2019 рік
8. Перелік бюджетів, які беруться участь у виконанні програми ( Селищний бюджет Шалигинської селищної ради
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 200 тис. грн.

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

На тлі посилення економічних, соціальних та воєнних загроз, зростання нестабільності у світі постають нові виклики національній безпеці не лише у сировинній, енергетичній, фінансовій, інформаційній, екологічній, продовольчій сферах, а і у поширенні зброї масового ураження, тероризмі, транснаціональній організованій злочинності, нелегальній міграції, ескалації міждержавних і громадянських конфліктів, які стають дедалі інтенсивнішими і охоплюють практично всі регіони нашої держави і більшість країн світу.

У зв’язку з ускладненим внутрішньополітичним становищем, з метою ефективної протидії незаконній міграції та товарів через Державний кордон України, підвищення спроможності підрозділів охорони кордону у Шалигинському     та Катеринівському ВІПС Сумського  прикордонного загону, для виконання завдань з охорони державного кордону, виникла нагальна потреба в підготовці належних умов та поліпшенні умов несення служби  на українсько-російському кордоні на ділянці відповідальності Сумського прикордонного загону.

Програму поліпшення умов несення служби у Шалигинському ВІПС та Катеринівському ВІПС Сумського  прикордонного загону на 2019 рік (далі – Програма) розроблено відповідно до Конституції України, законів України від 4 листопада 1991 року № 1777-XII «Про державний кордон України», від 3 квітня 2003 року № 661-IV «Про Державну прикордонну службу України».

ІІІ. Мета Програми

Основною метою Програми є розвиток та поліпшення існуючої інфраструктури  та створення необхідної матеріально-технічної бази Шалигинського та Катеринівського ВІПС Сумського прикордонного загону, покращення побутових  умов несення служби військовослужбовцями   для більш якісного виконання завдань по охороні Державного кордону.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

Оптимальний варіант забезпечення законних інтересів громадян, захисту  державного суверенітету та територіальної цілісності держави, протидії протиправній діяльності на державному кордоні та в прикордонній  смузі  можливий за рахунок вжиття скоординованих заходів для виявлення та припинення протиправної діяльності, пов’язаної з незаконним переміщенням через державний кордон зброї, боєприпасів, вибухових речовин, наркотичної сировини,  контрабандних товарів та вантажів, дискредитації каналів торгівлі людьми та нелегальної міграції.

Реалізувати мету  Програми можливо  шляхом  надання субвенції з селищного  бюджету державному бюджету для придбання будівельних матеріалів, паливно-мастильних матеріалів, інших матеріально-технічних засобів, меблів, побутової техніки для забезпечення належного виконання військовослужбовцями службових обов’язків.

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів селищного бюджету в сумі 200 тис.грн. та інших джерел не заборонених законом. Сума може корегуватись в залежності від фінансових можливостей селищного  бюджету.

Термін реалізації заходів – протягом 2019 року.

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

  • Основними завданнями та заходами Програми є:
  • розвиток та поліпшення умов несення служби в Шалигинському та Катеринівському ВІПС  Сумського прикордонному загоні;
  • ефективна протидія незаконній міграції та незаконному товарів через Державний кордон України.

Виконання Програми дасть змогу:

– створити сучасну систему охорони державного кордону та суверенних прав України;

  • забезпечити ефективну протидію незаконному переміщенню через державний кордон нелегальних мігрантів, зброї, боєприпасів, наркотичних засобів та прекурсорів, контрабандних товарів та вантажів;

–    покращення та прискорення умов перетинання державного кордону громадянами в пунктах пропуску через державний кордон;

–  забезпечити дотримання правил прикордонного режиму місцевим населенням прикордоння;

–     створити належні умови для несення служби та організації побуту особового складу прикордонного загону, зберігання та обслуговування техніки;

–  покращення  позитивного іміджу, як персоналу Державної прикордонної служби України так  і держави в цілому.

VI. Напрями діяльності та заходи Програми

Пріоритетними завданнями Програми є забезпечення належного виконання  військовослужбовцями службових обов’язків згідно Додатку 1 до Програми, а саме:

  • вдосконалення та оновлення обладнання пункту технічного обслуговування та ремонту техніки для забезпечення надійної охорони державного кордону, підтримання транспортних засобів та спеціальної техніки в постійній бойовій готовності, швидкого реагування на зміни в обстановці (придбання обладнання для ремонту спецтехніки;
  • придбання необхідних електроматеріалів для ремонту інженерних мереж, будівельних матеріалів для поточного ремонту приміщень  з метою створення умов для несення служби та організації побуту особового складу.

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Виконавчий комітет Шалигинської селищної ради здійснює координацію та контроль за виконанням заходів Програми.

Сумський прикордонний загін надає управлінню фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради  узагальнену інформацію про стан виконання Програми за І півріччя до 10 липня 2019 року, за рік- до 20 січня 2020 року.

 

Селищний голова                                                                                                                          Ю.В.Матвієнко

 

 

 

 

Додаток 1 до Програми

 

Перелік заходів і завдань

Програми поліпшення умов несення служби у Шалигинському ВІПС та Катеринівському ВІПС

Сумського прикордонного загону на 2019 рік

з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис. грн.

Очікуваний результат
1 Надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету для забезпечення належних умов для розміщення особового складу 1.              придбання обладнання для ремонту спецтехніки та оновлення обладнання пункту технічного обслуговування

Виконавчий комітет Шалигинської селищної ради,

Сумський прикордонний загін

100,00 Вдосконалення та оновлення обладнання пункту технічного обслуговування та ремонту техніки для забезпечення надійної охорони державного кордону, підтримання транспортних засобів та спеціальної техніки в постійній бойовій готовності, швидкого реагування на зміни в обстановці
2.придбання необхідних електро-матеріалів для ремонту інженерних мереж , будівельних, сантехнічних матеріалів для поточного ремонту  приміщень Шалигинськог та Катеринівськог ВІПС з метою створення умов для несення служби та організації побуту особового складу

Виконавчий комітет Шалигинської селищної ради,

Сумський прикордонний загін

100,00 Ремонт приміщень
  Всього: 200,0

 

 Селищний голова                                                                                                   Ю.В.Матвієнко