Програма економічного і соціального розвитку Шалигинської селищної територіальної громади на 2022 рік з додаткми

Дата публікації: 29.11.2021


ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

00.12.2021                                       смт Шалигине

 Розглянувши поданий виконавчим комітетом селищної ради проект Програми економічного і соціального розвитку Шалигинської селищної територіальної громади на 2022 рік, з метою забезпечення комплексного розвитку Шалигинської селищної територіальної громади, відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», керуючись пунктом 22 частини першої  статті  26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  селищна  рада

ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Шалигинської селищної територіальної громади на 2022 рік, (додається).
 2. Доручити виконавчому комітету селищної ради забезпечити виконання основних пріоритетних напрямків та завдань для досягнення цілей і показників Програми.
 3. Організацію виконання даного рішення покласти на секретаря селищної ради, заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради, керуючого справами виконавчого комітету селищної ради, а контроль на постійні комісії селищної ради відповідно до їх повноважень.

 

Селищний  голова                                                                                                             Юрій МАТВІЄНКО

 

 

 

 

ПРОЄКТ

Додаток до рішення  Шалигинської селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ
ШАЛИГИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

НА 2022 РІК

 

 

 

Зміст

Вступ 3
 
     І.  Аналіз економічного і соціального розвитку Шалигинської селищної територіальної громади у 2020 – 2021 роках.

 

 ІІ. Цілі та завдання Програми на 2022 рік

ІІІ. Пріоритетні напрями економічної і соціальної політики на 2022

 

4

 

 

14

15

1. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури
1.1. Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості 15
1.2. Розвиток місцевого самоврядування 15
1.3. Управління об’єктами комунальної власності громади та земельні відносини 15
1.4

 

 

Діяльність підприємств комунальної форми власності, засновником яких є Шалигинська селищна рада 16
1.5 Транспорт та транспортна інфраструктура 16
1.6. Житлово-комунальне господарство та житлова політика 16
1.7.

1.8

Енергозабезпечення та енергозбереження

Розвиток підприємництва та регуляторна політика

17

17

2. Соціальний та гуманітарний розвиток
2.1. Грошові доходи населення 18
2.2. Зайнятість населення та ринок праці 18
2.3. Соціальне забезпечення 18
2.4. Охорона здоров’я 18
2.5. Освіта 19
2.6. Підтримка сім’ї, дітей та молоді 19
2.7. Фізична культура та спорт 20
2.8. Культура 20
2.9. Формування громадянського суспільства та інформаційний простір 20
2.10. Забезпечення законності і правопорядку 20
3. Природокористування та безпека життєдіяльності
3.1. Охорона навколишнього природного середовища 21
3.2. Техногенна безпека 21
3.3 Охорона праці 21
IV. Моніторинг реалізації Програми 22
Додатки до Програми
Додаток 1. Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку Шалигинської селищної на 2022 рік
Додаток 2. Перелік місцевих  цільових програм, фінансування яких у 2022 році здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету Шалигинської селищної територіальної громади
Додаток  3.  Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального ремонту, що фінансуються у 2022 році за рахунок коштів бюджету Шалигинської селищної територіальної громади»
Додаток 4.Перелік проектів, що реалізуються в 2022 році за рахунок Громадського бюджету

 

1.Вступ.

Програма економічного і соціального розвитку Шалигинської селищної територіальної  громади (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 19.05.2021№315-ОД «Про організацію розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку Сумської області на 2022 рік», розпорядженням голови Шосткинської районної державної адміністрації від 08.07.2021р. № 194-ОД «Про організацію розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку Шосткинського району на 2022 рік»,розпорядження селищного голови від 17.06.2021р. №45-ОД «Про організацію розроблення проєкту Програми економічного і соціального розвитку Шалигинської  селищної територіальної громади  на 2022 рік».

Програма ґрунтується на аналізі соціально-економічного розвитку громади  у 2020 році та І півріччі 2021 року, актуальних проблемах, пріоритетах, що спрямовані на підвищення людського розвитку, з урахуванням впливу внутрішніх і зовнішніх ризиків, забезпечення якісного рівня та безпечного середовища для життєдіяльності населення. При цьому враховуються реалії, що склались у зовнішньоеко-номічному просторі, пов’язані з наслідками коронавірусної пандемії COVID-19, що стали викликом для України в подоланні соціально-економічної кризи.

Програма враховує положення Стратегії розвитку Шалигинської селищної територіальної громади до 2027 року.

При розробці Програми було зібрано та опрацьовано інформацію виконавчих органів селищної ради, суб’єктів господарювання. Також при формуванні проєкту Програми економічного і соціального розвитку Шалигинської селищної  територіальної громади на  2022рік  враховувались основні завдання місцевих  цільових (комплексних) програм, основні пріоритети розвитку громади, конкретні завдання щодо підвищення ефективності використання наявного природного, виробничого і трудового потенціалів. Програма враховує пропозиції селищного  голови, депутатського корпусу, громадян, виконавчих органів селищної  ради, підприємств та організацій, виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей.

 

Фінансування заходів Програми у 2022 році здійснюватиметься за рахунок різних джерел фінансування: власних надходжень до бюджету Шалигинської селищної територіальної громади, субвенцій з державного та обласного бюджету, власних коштів господарюючих суб’єктів, грантів, міжнародної технічної допомоги, доходів від надання платних послуг бюджетними установами, благодійної, гуманітарної, спонсорської допомоги та інших джерел не заборонених чинним законодавством. Програма розроблена на короткостроковий період виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення будуть затверджуватися сесією селищної ради за поданням головних розпорядників бюджетних коштів, депутатських комісій. Заходи, що включені в Програму можуть бути реалізовані за умови наявності коштів.

У Програмі визначено основні пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку Шалигинської селищної  територіальної громади в цілому та у відповідних галузях (сферах діяльності), завдання та заходи, спрямовані на реалізацію визначених пріоритетів. Виконання Програми повинно забезпечити активізацію економічної діяльності, сприяти підвищенню рівня життя населення шляхом використання внутрішніх та зовнішніх можливостей громади.

         Напрями та завдання Програми конкретизуються в додатках до неї:

додаток 1 «Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку Шалигинської селищної територіальної громади на 2022рік»;

додаток 2 «Орієнтовний перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального ремонту, що фінансуються у 2022 році за рахунок коштів бюджету Шалигинської селищної територіальної громади»;

додаток 3 «Перелік цільових програм, реалізація яких буде здійснюватись на території Шалигинської селищної територіальної громади у 2022 році»

додаток 4 «Перелік проєктів Громадського бюджету на 2022 рік»

Термін реалізації Програми – 2022 рік.

 І. Аналіз економічного і соціального розвитку громади у 2020 – 2021 роках.

            Географічна характеристика Шалигинської селищної територіальної громади:

Шалигинська селищна  територіальна громада утворена в грудні 2016 року внаслідок об’єднання чотирьої сільських рад (Сварківської  сільської ради, Соснівської сільської ради,  Ходинської сільської ради, Стариківської сільської ради) та селищної ради (Шалигинської). В 2020 році до Шалигинської селищної територіальної громади приєдналась Чернівська сільська рада.

Територія громади згідно з адміністративно- територіальним устроєм України входить до складу Шосткинського  району Сумської  області.

Відстань від адміністративного центру громади до районного центру м.Шостка  – 61км.Відстань від адміністративного центру громади до обласного центру

м. Суми – 139км.

До складу громади входить 10 населених пунктів, загальна площа території Шалигинської територіальної громади складає 271,2 км², загальна чисельність населення станом на 01.01.2021 року становить 4200 осіб.

Кількість закладів дошкільної освіти – 1;

Кількість загальноосвітніх закладів – 2;

Кількість фельдшерсько-акушерських пунктів, фельдшерських пунктів – 6;

Лікарська амбулаторія – 1;

Заклади культури:

 • Будинки культури та клуби – 7;
 • Територіальна публічна бібліотека– 1.

Демографічна ситуація:

Демографічна ситуація, що склалась в Шалигинській селищній територіальної громади у 2020 році така: народилося 15 дітей, померло – 45 осіб, у  2021 році народилося 15   дітей, померло  – 57 осіб.

Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію в громаді, формуються на загальнодержавному рівні і залежать від  фінансово-економічного стану та добробуту населення. Подолання фінансової кризи, наслідків пандемії  та поліпшення економічного стану населення, що в свою чергу призведе до досягнення сталого демографічного розвитку, нормалізації і відтворення населення, є тривалим і складним процесом.

У 2020- 2021  роках тривала системна реалізація заходів, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку   Шалигинської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік   та основні напрями розвитку на 2020-2021 роки .

 

Сільське господарство, землеустрій

Аграрний сектор є стратегічною галуззю економіки Шалигинської громади, що забезпечує продовольчий ринок регіону, зайнятість сільського населення, сприяє створенню робочих місць, підтримує розвиток сільських територій.

Загальна кількість сільськогосподарських угідь складає 19082,41 га, ріллі становить 14986,71 га, сіножатей    1975,6 га, пасовищ 1736,19 га.

Агропромисловий комплекс представлений сільськогосподарськими підприємствами: ПП “Аграрні інвестиції”, ТОВ “Глухів-Агроінвест”, ТОВ “Шалигинське”, ФОП “Дмитренко”, ТОВ “Катеринівське”, ФГ “Володченко”, ТОВ “Слобідський шлях”, ТОВ “Еліфібр”, ФГ “Кристал – Перемога”, ТОВ “Добробут-12”, ФГ “Клевень-Агро”, ТОВ «Данилевський», ФГ «Надія – плюс –Агро», які обробляють 13816  га ріллі. На долю сільськогосподарських підприємств припадає 49,96% земель.

Протягом 2020-2021 років укладено 165 договір оренди земельних ділянок загальною площею 611,0004 га, орендна плата складає 1751,01тис.грн. на рік. З них: земельні ділянки, що перебувають в управлінні спадщиною Шалигинської селищної ради, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва – площею 606,9336 га (163 договори), орендна плата складає 1739,9тис.грн, земельні ділянки, що передані в оренді ТОВ «Слобідський шлях» під господарськими будівлями і дворами площею 4,0668 га (2 договори), орендна плата складає 11,1тис.грн на рік.

Протягом 2020-року надано дозволи 15 учасникам АТО на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею по 2,00 гектара кожному для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності на території Шалигинської селищної територіальної громадиза межами населених пунктів.

Протягом І півріччя 2021 року укладено 5 договорів оренди земельних ділянок загальною площею 199,2471 га, орендна плата складає 1225,7тис. грн. на рік:

з них:

– 2 договори оренди на земельні ділянки загальною площею 14,442 га, що перебувають в управлінні спадщиною Шалигинської селищної ради, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, орендна плата складає 38,7тис. грн. на рік;

– 1 договір оренди на земельну ділянку сільськогосподарського призначення комунальної власності Шалигинської селищної ради, загальною площею 47,2 тис.га, право на оренду якої здобуло Фермерське Господарство «НАДІЯ-ПЛЮС-АГРО» на земельних торгах у формі аукціону, орендна плата складає 871,6тис. грн на рік;

– 2 договори оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Шалигинської селищної територіальної громадизагальною площею 137,6529 га, – переукладені на нових умовах договори з ФГ «Кристал – Перемога» та СТАРОПІГІЙНИМ МОНАСТИРЕМ ГЛИНСЬКОЇ РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ ПУСТИНІ «ГЛИНСЬКА ПУСТИНЬ, загальна орендна плата складає 315,5тис. грн. на рік.

За  перше півріччя 2021 року надано дозволи 8 учасникам АТО на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею по 2,00 гектара кожному для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності на території Шалигинської селищної територіальної громадиза межами населених пунктів

Стабільність та економічний розвиток територіальної громади передусім залежить від наповнення бюджету.

Доходи  бюджету за 2020 рік склали 38762,2 тис.грн, 101,8 % до запланованих на рік, в т.ч. до загального фонду надійшло 36391,6 тис.грн, 107% до запланованих на рік, спеціального фонду – 2370,6 тис.грн (96,5%).Надходження власних доходів загального фонду  за підсумками року  становлять   в сумі 27007,3   тис.грн (107 відсотка до затверджених обсягів, понад план отримано 1759,6 тис.грн), що на 2550,7 тис.грн. більше фактичних надходжень за 2019 рік. Протягом 2020 року планові показники по доходах, в результаті перевиконання більш ніж на 5%, два рази збільшувались: в липні на 965,4 тис. грн., в вересні на 540,9 тис. грн. Загалом за звітний період планові показники збільшено на 1506,3 тис.грн.                                                                                                                                            Видатки бюджету Шалигинської селищної  територіальної громади за 2020 рік склали 39840,6 тис. грн, або 97,1 % до затверджених асигнувань на рік, з них загальний фонд – 33725,4 тис. грн, або 97,4 %, спеціальний фонд – 6131,3 тис. грн, або 95,9%.  Передано із загального до спеціального фонду – 3848,7 тис.грн.

На фінансування захищених статей направлено 27 181,7 тис.грн. Найбільшу питому вагу займає заробітна плата з нарахуваннями –23092,8 тис.грн. або 67,1 %, що зумовлено зростанням рівня мінімальної зарплати та підвищення 1 тарифного розряду та змінами в законодавчих актах. Заборгованість по заробітній платі станом на 01.01.2021 року відсутня.

Фактично 9 місяців 2021 року надійшло доходів в сумі 33018,0 тис.грн, 100,3%до запланованих, в т.ч. до загального фонду надійшло 30325,9тис.грн або 101,3% до плану, спеціального фонду – 2692,1тис. грн., або 90,9% до плану.

Власних доходів загального фонду отримано 22999,6 тис. грн., що складає 101,7% до плану на 9 місяців, понад план отримано 381,6 тис.грн.. Виконання річного показника становить 72,7 %, зростання до відповідного періоду минулого року склало 19,2 %, при середньообласному 17,4 %. В порівнянні з минулим роком отримано на 3706,3 тис.грн. більше. Протягом звітного періоду проводилися зміни до бюджету, в результаті чого на утримання галузей додатково направлено за рахунок вільних залишків бюджетних коштів по загальному фонду 984,7тис.грн. та за рахунок перевиконання  дохідної частини 775,7 тис.грн.

З державного бюджету отримано:

–   освітньої субвенції 6587,4 тис. грн – загальний фонд;

– на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету- 500 тис.грн.

– на-забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг місцевого значення -2411,0 тис.грн.

З обласного бюджету надійшло:

– субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – (інсулін)-51,5 тис.грн.

-субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» -187,4 тис.грн.

Фінансування видатків здійснено відповідно до затверджених бюджетних призначень з врахуванням пропозицій головних розпорядників коштів    бюджету Шалигинської селищної територіальної громади. У процесі виконання бюджету забезпечена своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери та проведено фінансування видатків за всіма зареєстрованими зобов’язаннями. Видатки бюджету Шалигинської селищної територіальної громади за 9 місяців склали 31194,8тис. грн., з них загальний фонд – 29987,2 тис. грн, спеціальний 1207,6 тис.грн. .Бюджет громади, як і в минулі роки, залишається бюджетом соціального спрямування На фінансування захищених статей направлено 25662,3 тис.грн. або 85,5% всіх видатків загального фонду. Найбільшу питому вагу займає заробітна плата з нарахуваннями, її виплачено 22726 тис.грн.. Заборгованість по заробітній платі відсутня. На оплату комунальних послуг направлено 679,8 тис.грн., на  продукти харчування спрямовано 279,8 тис.грн.По загальному фонду  на виконання Програми соціально-економічного розвитку  установам, що фінансуються з державного бюджету по КПКВК 3719800 спрямовано 276,1тис.грн: на виконання  «Програми підтримки  Сумського прикордонного загону на 2021рік» – 236,1тис.грн,СДПЧ-19-20 тис.грн., головному управлінню нацполіції в Сумській області- 10 тис.грн., управлінню СБУ-10 тис.грн.

Іншим місцевим бюджетам на фінансування спільних проєктів та установ передано субвенції в сумі 1549,1 тис.грн., в тому числі : Березівській сільській раді на фінансування Центру соціальних послуг -1125,9 тис.грн.,  позашкільної освіти та Центру професійного розвитку педагогічних працівників -315.7 тис.грн.; Сумській обласній раді на пільгові перевезення на внутрішньообласному сполученні- 52,9 тис.грн., на співфінансування придбання ноотбуків для педагогічних працівників – 4,0 тис.грн.;Глухівській міській раді -14,9 тис.грн.- на проведення  комплексної, психолого-педагогічної оцінки в комунальній установі  Глухівської міської ради «Інклюзивно-ресурсний центр», 26,6 тис.грн., на фінансування призовної комісії;  Шосткинській районній раді на компенсаційні виплати особам, що надають соціальні послуги -8,9 тис.грн.

 

Діяльність селищної ради у сфері соціального захисту населення направлена на підтримку малозабезпечених сімей, які опинились в складному матеріальному становищі. Видатки по загальному фонду на соціальний захист населення протягом 2020 року проводились в межах затверджених призначень та склали 515,7 тис. гривень.

На виконання Програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які згідно законодавства мають на це право, автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2018-2020 роки здійснено видатки по загальному фонду 22,7 тис.грн., що становить 77,8% виконання до затверджених показників. Кількість отримувачів 56 осіб, середня вартість проїзду 34,0 гривні.

На виконання Програми соціального захисту населення на 2018-2020 роки здйснено видатки загального фонду в сумі 362,2 тис. гривень

 

У ході реалізації Програми організації громадських та інших робіт тимчасового характеру на території Шалигинської селищної територіальної громадина 2018-2020 роки спільно з Глухівською міськрайонної філією Сумського обласного центру зайнятості до громадських робіт на території ОТГ залучено 20 безробітних та створено 19 тимчасове робоче місце. Загалом, для виплати заробітної плати тимчасовим працівникам було використано коштів з бюджету Шалигинської ТГ на загальну суму 130,8 тис. гривень та за рахунок коштів фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у сумі 34,0 тис. гривень.

За рахунок субвенції з державного бюджету на придбання житла придбані чотири квартири загальною площею 147,6м2 вартістю 1507,6 тис. гривень (для осіб позбавлених батьківського піклування).

Підвезення учнів здійснюють 2 автобуси. Усього підвозяться 69 учнів.

Супроводжуючі вчителі та вихователь автобусу супроводжують дітей під час дітей до закладів ЗЗСО та у зворотному напрямку.

У 2020 році освітній процес забезпечували 50 вчителів, із них: 1- учитель-методист, 3- старших вчителя, 8-спеціалісти вищої категорії, 26-спеціалісти 1 категорії, 9- спеціалісти 2 категорії, 2- спеціалісти, 1- молодший спеціаліст, 11- вихователів та 59 працівників обслуговуючого персоналу.

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти для 17 учнів організоване індивідуальне навчання. З них 16 учні навчаються за освітніми програмами ЗЗСО, та 1 учень за освітніми програмами спеціальних ЗЗСО для дітей з особливими освітніми потребами. Відповідно до угоди про співпрацю комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Глухівської міської ради та відділу освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради, за зверненням батьків, комплексну психолого-педагогічну оцінку в комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний центр» пройшли 16 дітей. Гуртковою роботою охоплено 78 учнів (що становить 37 % від загальної кількості школярів), 7 гуртків (напрямки: декоративно-ужитковий, художньо-естетичний, оздоровчо-спортивний).

В рамках впровадження Нової української школи для 3 перших класів придбано обладнання, меблів, оргтехніки на суму 529,4 тис.грн. та проведено ремонти на суму 241,8 тис. грн., з них

для зміцнення матеріально-технічної бази  «Опорного закладу освіти  Шалигинської селищної ради «Шалигинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» було витрачено 507,8тис.грн.,комунального закладу  Шалигинської селищної ради «Соснівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад «Теремок» було витрачено 309,7тис. грн,

Сварківської філії «Опорного закладу освіти  Шалигинської селищної ради«Шалигинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» було витрачено 132,8тис. грн

За рахунок бюджету здійснено виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі в Шалигинській ЗОШ на суму 98,9 тис. гривень, виконаний капітальний ремонт водогону в КДНЗ «Горобинка» на суму 160,6 тис. гривень

Діяльність відділу освіти та закладів освіти у І півріччі 2021 року була спрямована на забезпечення якісної освіти для населення, створення умов для рівного доступу до неї.

Всього по громаді 335дитини від 0 до 18 років з них від 0 до 6 – 107 дітей дошкільного віку.

У І півріччі 2021 року функціонувало 3 заклади загальної середньої освіти (1- Опорний заклад зі Сварківською філією, 1-НВК (Соснівський) та 1- Чернівський ЗЗСО І-ІІ ступенів).

Рішенням Шалигинської селищної територіальної громади від 09.12.2020 року «Про прийняття у комунальну власність Шалигинської селищної ради Чернівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Глухівської районної ради Сумської області» було прийнято комунальний заклад Шалигинської селищної територіальної громади «Чернівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів» до мережі закладів освіти, таким чином, у закладах освіти нараховувалось 24 класи, та 236 учнів, з них:

 • початкова школа: 13 класів, в них 109 учнів;
 • основна школа: 7 класів, в них 98 учнів;
 • старша школа: 4 класи, в них 29 учнів.

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти для 38 учнів організоване індивідуальне навчання за освітніми програмами ЗЗСО.

    

Відповідно до угоди про співпрацю комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Глухівської міської ради Сумської області та відділу освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради, за зверненням батьків, комплексну психолого-педагогічну оцінку в комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний центр» пройшли 16 учнів. За висновками комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку, діти отримували корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні послуги в інклюзивно-ресурсному центрі та в закладах освіти відповідно до їхніх потенційних можливостей за типовими освітніми програмами та рекомендаціями фахівців інклюзивно-ресурсного центру.

Відповідно до угоди «Про надання освітніх послуг, методичної допомоги та методичного супроводу навчально-виховного процесу» між відділом освіти, молоді та спорту Березівської сільської ради та відділом освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради», в яку входить діяльность КЗ Березівської сільської ради «Березівський центр дитячої та юнацької творчості», гуртковою роботою охоплено 109 учнів (що становить 46 % від загальної кількості школярів).

Пріоритетним завданням є забезпечення організованого підвезення учасників освітнього процесу до закладів освіти. У 2021 році за межею пішохідної доступності перебувало 69 школярі. Всі вони були охоплені організованим підвезенням до місць навчання і у зворотному напрямку.

У І півріччі 2021 року всі діти 5-ти річного віку охоплені дошкільною освітою.

Педагогічна діяльність закладу дошкільної освіти  та дошкільних відділень була спрямована на забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб, формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

У І півріччі 2021 року відбулося 14 конкурсів за участі учнів та вихованців закладів освіти з дотриманням протиепідемічних заходів.  А саме:

– проведено І (міський) етап фестивалю – огляду фахової майстерності педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля» у 2021 році (63 учня, 25.04.2021);

– взято участь у І етапі (обласного) Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу» (01.02.2021, 6 учнів);

–  взято участь в І етапі  Всеукраїнського  фестивалю  дитячої   та    юнацької    творчості    «Чисті роси»,       номінація «художнє виконавство»  –    «Співуча веселка» (18.03.2021, 10 учнів);

взято участь у І етапі (попередній) конкурс «На кращий опорний заклад загальної середньої освіти» у 2021 році ( 1 заклад 30.03.2021);

– взято участь у І (міський) етапі Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України у 2020/2021 навчальному році (24.02.2021, 3 учні);

– взято участь у І (міський) етапі конкурсу на кращий Інтернет – сайт закладу дошкільної освіти у 2021 році (25.03.2021, 3 заклади);

– прийнято участь у І етапі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» (07.04.2021, 12 учнів);

проведено  І етап конкурсу сімейних  дерев – родоводів «Нехай квітує дерево родинне» (29.03.2021, 13 учнів);

проведено І етап краєзнавчої конференції учнівської молоді «Герої сучасності серед нас» (07.05.2021, 6 учнів);

проведено І етап конкурсу волонтерських загонів «Ветеран живе поруч» у 2021 році (13.05.2021, 3 учні);

– проведено селфі – марафон «У кадрі – юні техніки!» (онлайн) (21.05.2021);

– проведено заходи з  відзначення 25-ї річниці Конституції України у закладах освіти  Шалигинської селищної територіальної громади(червень);

– проведено заходи з відзначення до Дня захисту дітей у закладах освіти Шалигинської селищної ради( 01.06.2021, 75 учнів);

– проведено  десятий, традиційний турнір з міні-футболу, присвяченому пам’яті Героїв Чернівського бою, серед команд учнів закладів освіти  Шалигинської селищної територіальної громади(05.07.2021, 62 учні).

В рамках впровадження Нової української школи для 2 перших класів придбано 23 одномісні парти на суму 35,1 тис.грн.

У Сварківській філії «Опорного закладу освіти Шалигинської селищної територіальної громади «Шалигинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» встановлені вікна на суму 37,1 тис. гривень.

Фізична культура і спорт.

На розвиток фізичної культури і спорту в громаді за І півріччя 2021 року було використано 16,72тис. гривень, а саме:

-форма футбольна- 14,7тис. гривень;

-м’яч футбольний – 1,6тис. гривень;

 

На виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту в Шалигинській селищній раді на 2017-2020 роки» використано 212,6 тис. гривень, в т.ч. на придбанння спортивної форми та інвентаря для проведення спортивних заходів -127,1 тис. гривень, було проведено 4 фізкультурно-масових заходи серед населення загальною вартістю 85,5 тис. гривень. За рахунок власного фінансового ресурсу відремонтовано огорожу стадіону «Чайка» на суму 213,5 тис.грн.30,0 тис. грн спрямовано на придбання гойдалок.

      КНП «Шалигинська АЗПСМ» протягом 2020 року забезпечувало надання первинної медичної допомоги на території населених пунктів Шалигинської ОТГ. На території населених пунктів Шалигинської ОТГ надання первинної медичної допомоги забезпечує КНП «Шалигинська АЗПСМ». В 2020 році закладі працювало 18 медичних працівників, з них 2 лікаря, 8 чол. середнього медичного персоналу та 8 чол. молодшого персоналу.

На кінець 2020 року декларацію про медичне обслуговування з нашим закладом заключили 2287 осіб, що складає 54% від зареєстрованого населення

Згідно вимог Національної служби здоров’я України про обрання медичної інформаційної системи та для зручності пацієнтів заклад продовжує працювати з медичною інформаційною системою «Медстар». Дана МІС дозволяє проводити прийом пацієнтів   за допомогою електронних медичних карток, з можливістю запису на прийом в онлайн режимі, та забезпечує отримання населенням лікарських засобів за державною програмою «Доступні ліки».

За 2020 р. кількість відвідувань становить: лікарів -3207, фельдшерів – 7127

Викликів на дому: лікарями – 198, фельдшерами – 4200

На денному стаціонарі проліковано:

 • 156 хворих,1037 ліжко/днів, зроблено маніпуляцій -715

Кількість проведених щеплень: діти – 314 щеплення, дорослі – 247 щеплень

Протягом звітного періоду було проведено:

 • 276 фізіотерапевтичні процедури,4308 лабораторних досліджень ( в т. ч. на СOVID-19-100 осіб)

В порівнянні з 2019 роком відбулося зменшення кількості відвідувань та проведених процедур у зв’язку з карантином та заходами безпеки пов’язаними з СOYID-19

Виписано рецептів по програмі «Доступних ліків» -1542

У 2020 році для захисту медичних працівників АЗПСМ і профілактики поширенню короно вірусної інфекції на території ОТГ закуплено:

 • дезінфекційних, антисептичних засобів на суму – 13,4тис.грн;
 • засобів індивідуального захисту на суму – 41,5тис. грн;
 • медичні вироби на суму – 28,5тис.грн;
 • швидкі тести на коронавірус (Covid 19) на суму – 7,7тис. грн.
 • безконтактні термометри (пірометри) 6 шт на суму – 16,6тис. грн.

Для захисту медичних працівників заклад отримав благодійну допомогу на суму 15,5тис. грн.

Загальна сума бюджету за 2020 р. склала 3500,1тис. грн       з яких:

 • заробітна плата з нарахування – 2364,8тис.6грн.;
 • матеріальні витрати 317,4тис. грн.;
 • поточний ремонт -542,6 тис.грн.
 • інші операційні витрати -275,4тис. грн .

Цільове фінансування з місцевого бюджету в 2020 році склало-2 103,4тис. грн. що становить 57% від загального фонду.

Надходження по Програмі Медичних Гарантій складає -1 296 ,2 тис. грн.- 35% від загального фонду.

Благодійна допомога та надходження в натуральній формі склало-289,5тис. грн. (в т. ч. надходження в натуральній формі від обласного та місцевого бюджету 213,9грн.)

В 2020 році закладом придбано основних засобів та   малоцінних необоротних матеріальних активів на суму 39,7 тис.грн.(бензогенератор, медобладнання –камертон, поліхроматичні таблиці, пірометри, бензопила). Обласним та місцевим бюджетом передано безкоштовно медичне обладнання  на суму 214,0 тис.грн для  проведення телемедичних оглядів та консультацій з іншими спецалістами.

Зроблено поточний ремонт приміщення Шалигинської амбулаторія -189,9тис. грн., ремонт гаража Шалигинської амбулаторії -229,4тис. грн., ремонт ганку Шалигинської Амбулаторії-99,1тис. грн.,  ремонт (заміна вікон та дверей) ФП с. Соснівка 38,7тис. грн., ремонт автомобіля-32,5тис.грн) ;

За прямими договорами з компанією «Росток»  проведено заміна покрівлі  дахів  ФАП с.Ходине, ФП с. Старикове, ФП с.Катеринівка на суму 150 тис.грн.

На кінець І півріччя 2021 року декларацію про медичне обслуговування з закладом заключили 2419 осіб, що на  складає 116% від 2020 року за відповідний період та  54,6 % від зареєстрованого населення.

В першому півріччі 2021 року більш 60%   прийомів оформлювалися в електронних носіях (електронних медичних картках пацієнтів) видано 42 електронних направлення до вузьких спеціалістів забезпечено отримання населенням лікарських засобів за державною програмою «Доступні ліки».

За І півріччя 2021 р. лікарями зроблено виїздів на ФАПи і ФП у кількості – 67, оглянуто – 955 хворих.

Медичні працівники закладу постійно підвищують кваліфікацію

В закладі створена бригада швидкого реагування на випадки зараження інфекцією СОVID та проведення швидких тестів і відбору ПЛР тестів та створена бригада вакцинаторів з відповідним навчанням .

На постійній основі медичними працівниками закладу проводиться супровід спортивно-масових заходів громади та медичний огляд учасників змагань.

За І півріччя 2021 року для надання медичної допомоги  рахунок бюджету громади було закуплено:

 • Лікарських засобів на суму – 21,7тис. грн;
 • Засобів індивідуального захисту на суму – 5,1 тис. грн;
 • медичні вироби на суму – 5,5тис. грн;

Заклад отримав безоплатно швидкі тести на СОVID-19 на суму 475,8тис. грн. та імунобіологічний препарати   на суму 33,7 тис. грн., також отримана благодійна допомога на дез. засоби в сумі 7,6тис. грн.

Загальна сума бюджету за І півріччя 2021р. склала 1826,2тис. грн. (з яких 882,6тис.грн.- фінансування з місцевого бюджету): заробітна плата з нарахування -1444,6тис. грн.; матеріальні витрати 301,5тис.грн.; інші операційні витрати -80,0тис. грн .

Дохід від основної діяльності (надання первинної медичної допомоги) виконано на 92% від запланованого (план -805 тис.грн. факт 741,7тис. грн)

Клубні заклади є базовими установами культури, що діють з метою створення умов для аматорської творчості, духовного розвитку, задоволення культурних потреб і організації відпочинку населення. Кожному закладу культури притаманні свої особливі форми дозвілля, які враховують потреби жителів конкретного села, селища.

Творче повсякдення працівників культури Шалигинської громади в умовах карантину було досить насичене. Керівники закладів займалися самоосвітою, веденням документації, знаходили та вивчали нові підходи до роботи, займалися поточним та частковим ремонтом. В усіх закладах здійснювалось впорядкування територій прилеглих до будівель закладів культури.

Творча робота теж не відійшла на другий план. Створились сторінки в соціальних мережах, де постійно висвітлювалась робота клубних закладів. Учасники колективів, керівники закладів приймають активну участь у онлайн конкурсах.

Навесні дует Соснівського СБК прийняв участь у Міжнародному фестивалі –конкурсі талантів «Харків TALANT FEST», отримав вищу нагороду «Гран Прі», та вийшов у Міжнародний фінал фестивалю-конкурсу талантів «Співучий край», де також отримав нагороду «Гран-Прі» ступеня.

У VII Міжнародному Багатожанровому Дистанційному Фестивалі-конкурсі Мистецтв “Star Fest” , яке відбулося в місті Переяслав, вокальне тріо Сварківського будинку культури у складі: Ольги Великодної, Любові Матвієнко та Марії Арсьонової  вибороли I місце. А солістка Шалигинського будинку культури Катерина Матюхіна отримала II місце у своїй віковій категорії.

В умовах карантину проводились загальногромадські заходи та концерти онлайн. Найяскравішим концертом року став «День села в громаді», який переглянули в соціальних мережах понад трьох тисяч глядачів.  Голова громади та старости сіл вітали своїх жителів зі святом, а яскраві та різноманітні за своїм виконанням та постановою номери не залишили байдужими нікого.

Влітку працівники культури проводили заходи з дотриманням дистанції та санітарних норм: перегляд кінофільмів під відкритим небом, концерти та тематичні заходи на вулиці.

Наприкінці року було проведено загальногромадська Акція «Новорічна казка», в якому 100% прийняли участь всі села громади, в кожному селі були встановлені та облаштовані чарівні фотозони з новорічними ялинками!

Цього року було проведено 60 онлайн заходів (вітань) з кількістю переглядів 27388, офлайн проведено було 147 заходів з кількістю присутніх 4303. На проведення   культурно -масових заходів направлено78,3 тис.грн.

Дистанційну роботу під час карантину ускладнює відсутність інтернет-мережі в деяких клубних закладах.

В 2020 році за рахунок місцевого бюджету Шалигинської селищної ради було виконано наступні ремонтно – будівельні роботи по закладах культури на суму 684,1 тис.грн. Протягом 2020 року по наступних закладах культури громади було придбано матеріальні цінності на суму 89,5 тис.грн.

 

З метою забезпечення всіх категорій споживачів якісними житлово-комунальними послугами в ТГ здійснювались заходи щодо реформування та розвитку галузі.

Комунальним підприємством «Турбота» виконуються відповідні заходи, спрямовані на поліпшення якості питної води, ведеться посилений нагляд за санітарно – технічним станом водопровідних мереж. Інформація про якість питної води розташовуєтся на інформаційному порталі громади. З метою покращення фінансового стану  комунального підприємства  Шалигинської селищної ради «Турбота», відповідно до цільової  Програми, надано фінансову підтримку по  КПКВК «Забезпечення діяльності  водопровідно-каналізаційного господарства» в сум 200,0тис.грн.,що становить 100% від запланованої суми на 2020 рік.

На благоустрій населених пунктів всього по загальному та спеціальному фондах  Шалигинської ТГ  витрачено 1278,1 тис.грн., з них: на оплату вуличного освітлення – 132,4тис. грн, утримання дорожнього покриття-297,8 тис.грн., закуплено матеріалів для проведення робіт по благоустрою на суму-122,3 тис.грн., придбано та встановлено 5 воріт на кладовище  на суму 42,1 тис.грн, придбано антисептичних та дезінфікуючих  засобів на суму 12,3тис.грн.та оплачено робіт з дезінфекції об’єктів благоустрою на суму-48,9тис.грн.

На об’єкти благоустрою виготовлені технічні паспорти на суму-8,9 тис.грн., видатки на поточний ремонт пам’ятників в с.Ходине склали -239,8 тис.грн.., відремонтовано зупинки в с. Соснівка, смт Шалигине, с.Сваркове на суму 48,8 тис.грн., відремонтовано пішохідну доріжку в смт Шалигине на суму-39,9 тис.грн.  На ліквідацію стихійних звалищ витрачено 49 тис.грн. В   поточному році проведено роботу по покращенню адресного господарства, а саме – виготовлено 117 адресних табличок на вулицях в селах громади на суму 12,7 тис. грн та зроблено в’їзні знаки в селах Старикове та с.Ходине на суму 4,5 тис.грн. Для комунального підприємства придбано матеріалів на суму 58,9 тис.грн.

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» видатки склали 76,3тис. гривень, з них – для поточного ремонту дорожнього покриття в сумі 48,8тис. гривень, виготовлення проєктно-кошторисної документації на суму 27,4тис. гривень.

За рахунок субвенції з державного бюджету проведено капітальний ремонт дорожнього покриття в с.Сваркове на суму 1497,7тис. гривень

В першому півріччі поточного року придбано на озеленення 50 саджанців туй  на  суму 4,2 тис.грн. та квітів у кількості 40 шт. на суму 1,5 тис.грн..

В зимовий період поточного року були проведені роботи по догляду за дорожнім покриттям громади на суму 82,4 тис.грн., а саме: зимове чищення вулиць 34,4 тис.грн., послуги з посипання доріг 48 тис.грн., на придбання бензину для мотокос та бензопил на суму 44,6 тис.грн, придбано вапна на суму 15 тис.грн, придбано мастила для мотокос та бензопил на суму 10,5тис.грн, придбано запчастин для для мотокос та бензопил на суму 10,9 тис.грн, придбано фарбу, оліфу та пензлики для покраски об’єктів благоустрою(зупинки, майданчики, в’їзні знаки та інше) на суму 46,4 тис. грн., придбано мітли 6 шт. на суму 0,4тис.грн., придбано вироби з бетону у кількості 5 шт. (урни для сміття) на суму 4,7 тис.грн, придбано  насоси для комунального підприємства на суму 49,9 тис.грн., колеса на трактор МТЗ-82 у кількості 2 одиниці на суму 9,0 тис.грн, запчастини для косарки на суму 1,0 тис.грн, придбано дві розбірні металеві драбини на суму 4,0 тис.грн, також було придбано 1 тачка звичайна, 1 тачка садова та 2 тачки будівельні на суму 4,4 тис.грн

Проведені роботи по ремонту зупинки громади в сел.Шалигине на суму 23,3 тис.грн..

За перше півріччя було проведено робіт по догляду за комунальними дорогами   громади   на суму   32,8 тис.грн.:   вирубка   кущів   на   суму 12,5 тис.грн. та покос на узбіччях на суму 20,2 тис.грн. по дезинфекції території та закуповувались дезинфекційні засоби, а саме проводилась обробка зупинок, дитячих майданчиків на суму 49,7 тис. грн.

       Розвиток підприємництва та регуляторна політика

Станом на 01.07.2021 року в громаді здійснюють діяльність та сплачують податки 12            сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств,  65 фізичних осіб-підприємців. Як і раніше, найбільшу питому вагу підприємців (48%) надають перевагу торговельному бізнесу, послуги вантажно  – автомобільного транспорту надають понад 22 % від загальної кількості, і тільки 5 % вирішили займатись виробництвом. За 6 місяців 2021року підприємці ТГ сплатили 1255 тис.грн.  податків, частка надходжень до бюджету складає 8,8%.

 

Станом на 01.07.2021 у загальному реєстрі діючих регуляторних актів  Шалигинської селищної ради та її виконавчого комітету, розміщених на інформаційному порталі Шалигинської громади у розділі «Регуляторна діяльність» (https://shaligino-gromada.in.ua/category/reyestr-regulyatornih-aktiv/ налічується 5 діючих регуляторних актів .

Відповідно до вимог статті 7 «Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на 2021 рік були затверджені Плани діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Шалигинської селищної  ради та її виконавчих органів.

 

Разом з цим на заваді позитивних зрушень є система проблем в економіці та життєдіяльності громади, над вирішенням яких треба працювати:

– недостатній рівень розбудови інфраструктури ;

– кваліфікаційний дисбаланс між попитом на робочу силу та її пропозицію;

– обмеження можливості створення нових робочих місць на підприємствах внаслідок нестабільної  державної податкової політики та дефіциту фінансових ресурсів;

– наявність малочисельних та малокомплектних шкіл;

застаріла матеріально-технічна база закладів освіти, її невідповідність вимогам державних стандартів.

– недостатній рівень забезпечення закладів освіти комп’ютерною, мультимедійною та цифровою технікою;

-необхідність зростання якості освітньої діяльності, сталості та конкурентоспроможності закладів освіти, використання ними сучасних технологій навчання;

–  недостатня забезпеченість АЗПСМ  відповідно до табелю оснащення медичним обладнанням та виробами медичного призначення

– зношеність водопровідної  мережі;

– недостатні обсяги фінансування мостово-дорожнього господарства. як наслідок, не дотримуються міжремонтні терміни експлуатації доріг, що прискорює їх руйнування, збільшує витрати на утримання, знижує рівень безпеки руху та швидкісного режиму на дорогах;

-нераціональне використання земель сільськогосподарського, водного, рекреаційного фондів та зміни їх цільового призначення, самовільне користування надрами та іншими природними ресурсами;

 

Зазначені проблеми негативно впливають на розвиток основних галузей економіки громади, створення робочих місць, забезпечення належного рівня життя населення та потребують вирішення у 2022 році.

 

 

ІІ. Цілі та завдання Програми на 2022 рік

Відповідно до Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, Стратегії людського розвитку, Національної економічної стратегії на період до 2030 року, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки, Стратегії розвитку Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади на період до 2027 року визначено головну мету Програми на 2022 рік.

Мета Програми – зростання добробуту та підвищення людського розвитку шляхом забезпечення соціальної та економічної єдності, створення умов для забезпечення динамічного, збалансованого розвитку територій, активізації галузей господарського комплексу, збільшення інвестиційної та складової, нарощування обсягів сільськогосподарського виробництва, подальшого розвитку малого та середнього бізнесу.

Реалізація Програми передбачається шляхом виконання наступних завдань та заходів:

– створення комфортних умов для проживання громадян в населених пунктах на території громади;

–  подальша співпраця з міжнародними організаціями;

– формування та подання проектних пропозицій, фінансування яких може здійснюватися за рахунок коштів державного, обласного бюджетів, грантових коштів;

– популяризація здорового способу життя та забезпечення доступу мешканців до якісних медичних послуг, подальший розвиток первинної медико-санітарної допомоги населенню на засадах загальної практики – сімейної медицини;

– забезпечення всеохоплюючої та якісної дошкільної та загальної освіти, зокрема шляхом впровадження Концепції «Нова українська школа», створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами;

– забезпечення соціального захисту мешканців, сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб;

– розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

–  розвиток культури, культурного та дозвіллєвого розмаїття, збереження об’єктів культурної спадщини;

– відновлення транспортної інфраструктури на території населених пунктів громади;

– підвищення ефективності використання комунальної власності, діяльності комунальних підприємств, раціональне використання земельних ресурсів;

– підвищення енергоефективності закладів бюджетної сфери;

-сприяння розвитку підприємництва, надання підтримки в реалізації встановлених законом прав суб’єктів малого і середнього підприємництва;

– підвищення якості надання адміністративних послуг на території громади.

– створення належних, безпечних умов праці для працівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності та видів діяльності;

-недопущення терористичних проявів та забезпечення безпеки населення;

-забезпечення сприятливого стану навколишнього середовища;

– зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни, залучення додаткових надходжень до бюджету та раціонального використання бюджетних коштів;

– проведення роботи щодо впровадження збору та утилізації твердих побутових відходів від населення громади;

– підвищення рівня відкритості органів місцевого самоврядування.

–  налагодження зв’язків з громадськістю.

 

ІІІ. Пріоритетні напрями економічної і соціальної політики на 2022 рік

 1. Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості
  • Залучення коштів для здійснення заходів соціально-економічного розвитку Шалигинської селищної територіальної громади

              З метою залучення додаткових коштів в розвиток інфраструктури,  покращення якості питної води, зменшення енергоємності  видобутку води,

визначено необхідним  завдання

-розробка проєктно-кошторисної документації для участі у загальнодержавній програмі «Питна вода»;

-презентація інвестиційного потенціалу громади в рамках регіональних заходів;

-формування пакету інвестиційних пропозицій (земельні ділянки, об’єкти майна комунальної власності),

-розміщення  матеріалів на сайті територіальної громади

Якісні критерії ефективності реалізації завдань:

-підвищення рівня поінформованості потенційних інвесторів про інвестиційні пропозиції та можливості для ведення бізнесу;

—  поліпшення базової місцевої інфраструктури у сфері водопостачання та ефективності ведення господарської діяльності у сфері надання послуг з водопостачання

      1.2. Розвиток місцевого самоврядування

З метою забезпечення подальшого сталого розвитку територіальних громад визначено наступні завдання на 2022 рік:

-впровадженню міжмуніципального співробітництва між територіальними громадами відповідно до вимог Закону України 17 червня 2014 року № 1508-VII «Про співробітництво територіальних громад», зокрема у частині реалізації спільних проектів розвитку;

-підвищення спроможності громади  шляхом виконання заходів по стратегічному плануванню.

Якісні критерії ефективності реалізації завдань:

-посилення співпраці між територіальними громадами, вирішення актуальних питань життєдіяльності, покращення соціально-економічного розвитку територій за рахунок реалізації спільних проектів у рамках договорів міжмуніципального співробітництва;

-підвищення обізнаності представників органів місцевого самоврядування щодо механізму співробітництва територіальних громад та кращих практик його застосування;

-розвиток інституту старост на території громади.

1.3. Управління об’єктами комунальної власності громади та земельні відносини

Основними завданнями діяльності є:

Оперативне управління та ефективне використання майна комунальної власності та земельні відносини шляхом:

-забезпечення реалізації права власності  (проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічних паспортів, проведення незалежної оцінки майна, технічне (експертне) обстеження будівель та споруд, інші заходи);

передача в оренду, у т. ч.  на конкурсних засадах, забезпечення проведення процедури відчуження об’єктів комунальної власності (проведення незалежної оцінки, рецензування звітів про оцінку, інші заходи);

просторове планування території;

розробка проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в комунальну власність;

– запровадження системи містобудівного моніторингу та кадастру

 -комплекс робіт землевпорядних, землеоціночних з підготовки земельних ділянок    сільськогосподарського призначення до продажу;

– проведення інвентаризації польових (проектних) доріг, реєстрація права комунальної власності на польові дороги та заключення договорів  оренди із орендарями земельних часток (паїв).

Якісні критерії ефективності реалізації завдань:

-збереження та ефективне управління об’єктами  комунальної власності;

забезпечення надходжень до бюджету;                                                                                                          – -забезпечення ефективноге управління земельними ресурсами, повне та своєчасне надходження плати за землю;                                                                                         -здійснення подальшого розвитку інфраструктури ринку землі .

1.4.Діяльність підприємств комунальної форми власності, засновником яких є Шалигинська селищна  рада

Основними завданнями діяльності є:

-покращення матеріально-фінансового стану комунальних підприємств;                              -покращення платоспроможності комунальних підприємств, підвищення рівня рентабельності;

-збільшення частки обсягів надання послуг населенню та стороннім організаціям в    загальному обсязі доходу (виручки) підприємств;

-забезпечення надання якісних послуг підприємствами.

Якісні критерії ефективності реалізації завдань:

-недопущення збитковості діяльності комунальних підприємств;

-покращення якості надання послуг комунальними підприємствами.

1.5. Транспорт та транспортна інфраструктура

Для забезпечення у 2022 році належного рівня якості та безпеки пасажирських і вантажних перевезень, приведення в належний стан автомобільних доріг визначені наступні завдання:

-відшкодування втрат автомобільних перевізників від перевезень пільгових категорій пасажирів на міжобласних маршрутах;

-забезпечення належної якості обслуговування пасажирів автомобільним транспортом

-забезпечення  транспортного  сполучення між с.Катеринівка, с.Старикове, с.Черневе та м.Глуховом

-проведення капітального, поточного ремонтів автомобільних доріг та експлуатаційне утримання  доріг комунальної власності.

 

Якісні критерії ефективності реалізації завдань:

-забезпечення беззбиткової діяльності автомобільних перевізників,   соціальний захист пільгових категорій;

– покращення транспортного обслуговування населення віддалених сіл;

-поліпшення дорожнього покриття автомобільної дороги для безпечного та безаварійного         користування;

– підвищення якості та безпеки пасажирських і вантажних перевезень.

 

1.6. Житлово-комунальне господарство, благоустрій

Для забезпечення у 2022 році підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, поліпшення рівня та якості надання житлово-комунальних послуг основним завданням визначено:

-підвищення якості надання  житлово-комунальних послуг;

-технічне переоснащення житлово-комунального господарства, у тому числі шляхом модернізації та розвитку централізованих систем водопостачання;

-удосконалення системи поводження з побутовими відходами.

-підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території скверів та парків, відновлення зелених насаджень,  покращення освітлення населених пунктів, встановлення лавок та урн;

забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств.

 

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити

-підвищення надійності функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

– розширення надання послуг населенню ДП «Світанок» комунального підприємства «Турбота»;

-поліпшення якості надання послуг із централізованого водопостачання;

-вивезення та захоронення твердих побутових відходів;

-покращення технічного стану об’єктів галузі.

 

1.7. Енергозабезпечення та енергозбереження

З метою забезпечення у 2022 році стабільного постачання енергоносіїв споживачам, підвищення ефективності їх використання визначено наступні завдання:

-забезпечення повних та своєчасних розрахунків усіма категоріями споживачів за спожиті енергоносії;                                                                                                                                                                           -упровадження енергозберігаючих заходів, зокрема у закладах бюджетної сфери (заміна котлів на енергоефективні, утеплення покрівлі, заміни вікон і дверей);

-упровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства та при модернізації мереж вуличного освітлення.

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація цих завдань сприятиме безперебійному та якісному забезпеченню споживачів енергоносіями; раціональному використанню енергоресурсів і зменшенню енерговитрат,створення умов для ефективного споживання енергоресурсів, адаптація до змін клімату, скорочення витрат на енергоспоживання,  в першу чергу  в бюджетних установах соціально-культурної сфери, покращення мікроклімату у приміщеннях до нормативних показників.

1.8. Розвиток підприємництва та регуляторна політика

Завданнями у 2022 році є:

– створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва;   вдосконалення механізму співпраці виконавчих органів Шалигинської селищної  ради та суб’єктів малого і середнього підприємництва;                                                                                                          -надання фінансової підтримки суб’єктам малого та середнього бізнесу за рахунок коштів бюджету ТГ, яка спрямована на виділення коштів на відшкодування частини відсотків за кредитами, наданими суб’єктам малого і середнього підприємництва;                                                                                               -забезпечення ефективної роботи центру надання адміністративних послуг та дозвільних процедур;                                                                                                                                                   –дотримання визначених законодавством процедур у сфері регуляторної політики;

-реалізація заходів цільової Програми підтримки малого і середнього підприємництва для забезпечення подальшого розвитку підприємницької діяльності.

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

-розширення можливості доступу місцевих підприємців до додаткових фінансових джерел, розввиток бізнесу в пріоритетних для громади напрямках;

-доступність отримання фахових та всебічних консультацій та адміністративних послуг в ЦНАПі, прозорість отримання послуг – відповідно підвищення популяризації ЦНАПу серед мешканців громади, зменшення проявів корупції.

 

 1. Соціальний та гуманітарний розвиток

2.1. Грошові доходи населення

Для забезпечення у 2022 році підвищення розміру номінальної середньо-місячної заробітної плати у всіх галузях економіки, недопущення виникнення заборгованостіз виплати заробітної плати, легалізації трудових відносин визначені наступні завдання:

-зростання доходів жителів громади, поліпшення матеріального та соціального становища працюючих громадян;

-забезпечення неухильного додержання роботодавцями мінімальних гарантій в оплаті праці та конституційних прав найманих працівників на своєчасне отримання заробітної плати та оформлення трудових відносин;

-проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з роботодавцями, надання рекомендацій при укладанні колективних договорів щодо включення до них положення про підвищення рівня заробітної плати, забезпечення гендерної рівності під час працевлаштування.

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

-забезпечення неухильного додержання роботодавцями міста мінімальних державних гарантій в оплаті праці;

-поліпшення матеріального становища та підвищення рівня соціального захисту працюючих громадян.

2.2. Зайнятість населення та ринок праці

З метою покращення у 2022 році ситуації на місцевому ринку праці за рахунок сприяння ефективній зайнятості населення визначені наступні завдання:

-реалізація чинного законодавства щодо забезпечення соціального захисту населення від безробіття.

-участь в організації  проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру;

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Запобігання безробіттю населення, зменшення соціальної напруги серед безробітніх

2.3. Соціальне забезпечення

Основними завданнями діяльності є:

-реалізація конституційних гарантій та прав громадян на соціальний захист;

-забезпечення адресності та матеріальної підтримки малозабезпечених сімей, непрацездатних осіб, громадян похилого віку, сімей з дітьми, дітей з інвалідністю, осіб з обмеженими фізичними можливостями, внутрішньо переміщених осіб, захисників України й членів їх сімей, та інших осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах;

-обслуговування одиноких непрацездатних громадян, які проживають на території  громади

– призначення і виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

 

-надання якісних соціальних послуг одиноким непрацездатним громадянам;

-призначення і виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;

-підтримка малозахищених верств населення громади, осіб, які опинились у складних життєвих обставинах.

2.4. Охорона здоров’я

 З метою  зміцнення здоров’я та зниження рівнів захворюваності, інвалідності і смертності мешканців громади, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збільшення тривалості життя через профілактичні та інформаційні заходи, забезпечення захисту прав громадян на охорону здоров’я,  модернізації і зміцнення матеріально-технічної бази АЗПСМ, необхідно виконати наступні завдання:

-збереження та утримання місць надання медичної допомоги в населених пунктах громади;

-сприяння покращенню надання первинної медико – санітарної допомоги населенню;

-пропаганда здорового способу життя і зміщення акцентів від лікування до профілактики захворювань;

-розвиток інституту сімейної медицини;

-забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

-підвищення готовності закладів охорони здоров’я та їх працівників до ефективного подолання кризових та надзвичайних ситуацій, в першу чергу спричинених коронавірусною інфекцією   COVID-19;

-забезпечення АЗПСМ медикаментами, інструментарієм, апаратурою та засобами медичного призначення, оновлення матеріально-технічної бази, проведення капітальних ремонтів (реконструкцій) будівель  та приміщень, з метою приведення у  їх у відповідність до вимог ДБН та САНПіН.

 

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація цих завдань сприятиме наданню населенню громади якісної безперервної медичної допомоги.

2.5. Освіта

Основною метою діяльності є продовження впровадження ключових ідей Нової української школи, створення нового освітнього простору, що максимально мотивує дітей до навчання та особистісного розвитку.

Для реалізації права кожного на отримання якісних освітніх послуг у 2022 році визначено наступні завдання:

-створення ефективної мережі закладів освіти, що забезпечить високу якість надання освітніх послуг, незалежно від місця проживання здобувачів освіти;

-підвищення рівня кваліфікації педагогічних, працівників та зміцнення рівня конкурентоспроможності закладів освіти відповідно до сучасних викликів суспільства;

-модернізація матеріально-технічної та навчальної бази закладів освіти відповідно до сучасних вимог;

-запровадження системи здорового харчування в закладах освіти.

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити приведення мережі закладів освіти відповідно до демографічної та соціально-економічної ситуації в громаді; підвищення якості надання освітніх послуг, упровадження в освітній процес інформаційно-комуні-каційних технологій; оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти.

2.6. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

З метою підвищення рівня пріоритетності молодіжної політики та національно-патріотичного виховання як одних з основних стратегічних завдань соціального розвитку,  реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї, розвитку сімейних форм виховання для дітей, які залишились без батьків, у 2022 році визначено наступні завдання:

-здійснення  соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;

забезпечення своєчасного виявлення, вивчення умов проживання та потреб дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, узяття їх на облік та надання допомоги з метою запобігання влаштування їх до інтернатних закладів;

-здійснення соціально – профілактичної та попереджувальної роботи серед дітей;

-виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству;

– проведення просвітницько-профілактичних заходів щодо запобігання насильству в сім’ї, забезпечення гендерної рівності;

-посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, підтримки осіб, постраждалих від насильства в сім’ї та торгівлі людьми, удосконалення форм її проведення;

-підтримка соціально вразливих категорій молоді, дітей, які виховуються
в сім’ях опікунів, піклувальників;

-популяризація здорового способу життя серед молоді (у тому числі за рахунок розвитку альтернативних форм оздоровлення, відпочинку, дозвілля), сімейних форм виховання для дітей, які залишились без батьків.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань:

-підвищення рівня національної свідомості та громадянської позиції молоді,

– зменшення рівня домашнього насильства та створення дієвих механізмів надання допомоги      жертвам насильства;

-підвищення рівня психолого-педагогічної культури молоді у сфері сімейних стосунків     шляхом проведення тренінгів, семінарів, лекторіїв, виховних годин та практичних занять;

-надання підтримки молоді соціально вразливих категорій;

-збільшення чисельності дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку.

2.7. Фізична культура і спорт

З метою  популяризація здорового способу життя, створення умов для занять фізичною культурою і спортом основним завданням у 2022 році визначено залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом.

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити підвищення рівня залучення до змістовного дозвілля та відпочинку населення.

2.8. Культура

Для формування єдиного культурного простору, створення умов для забезпечення рівного доступу населення до культурного продукту незалежно від місця проживання визначено основні ключові завдання галузі на 2022 рік:

-розвиток культурно-дозвіллєвої діяльності у сільській місцевості шляхом  впровадження нових форм роботи;

-проведення конкурсів, фестивалів, мистецьких проєктів, відзначення державних свят та фінансова конкурсах і фестивалях;

-покращення якості бібліотечних послуг шляхом поповнення бібліотечних фондів, покращення їх матеріально-технічної бази;

-інформатизація закладів культури;

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Виконання зазначених завдань сприятиме розвитку самодіяльної народної                       -творчості,відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів

-організація масового відпочинку та культурного обслуговування населення;

-збереження та подальший розвиток культурного потенціалу  в територіальній громаді;

– збільшенню кількості одержувачів послуг, що надаються закладами культури.

2.9. Формування громадянського суспільства та інформаційний простір

З метою забезпечення у 2022 році підвищення рівня якісної взаємодії між інститутами громадянського суспільства та органами влади з питань формування та реалізації регіональної політики, вирішення актуальних та соціально значущих питань місцевого значення визначені наступні завдання:

-залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної та регіональної політики;

-співпраця з «Асоціацією об’єднаних територіальних громад України»;

-реалізація  проектів громадського бюджету в Шалигинській ТГ;

-висвітлення найважливіших подій, проблем, напрямків розвитку та здобутків Шалигинської ТГ через наявні інформаційні канали, насамперед через веб-портал Шалигинської громади;

-забезпечення співпраці з місцевими друкованими ЗМІ з метою інформування населення про найважливіші події, проблеми, напрямки розвитку та здобутки  громади.

 

2.10. Забезпечення законності і правопорядку

Для забезпечення у 2022 році підвищення рівня обороноздатності та підтримання належного рівня національної безпеки, поліпшення криміногенної ситуації та підвищення ефективності роботи правоохоронних органів, активізації взаємодії з органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськістю щодо профілактики злочинів і правопорушень визначено наступні завдання:

– підвищення ефективності заходів щодо профілактики правопорушень, протидії злочинності та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню протиправних дій;

-створення умов для роботи Поліцейського офіцеру громади;

-підвищення обороноздатності, реалізація заходів, спрямованих на належну охорону державного кордону шляхом співпраці із підрозділами Сумського прикордонного загону,

 проведення заходів з територіальної оборони;

– організація призову до лав ЗСУ та інших військових формувань

                

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити недопущення провокацій, диверсій, інших дестабілізуючих проявів, підвищення рівня охорони державного кордону, сприятиме покращенню криміногенної ситуації та підвищенню громадського порядку.

3. Природокористування та безпека життєдіяльності

3.1. Охорона навколишнього природного середовища

Для забезпечення у 2022 році сприятливого стану навколишнього природного середовища та зменшення навантаження на довкілля визначено наступні завдання:

-охорона, утримання і розвиток природно – заповідного фонду, зелених зон і зелених насаджень;

-підтримання  чистоти в населених пунктах громади;

-удосконалення системи збору твердих побутових відходів;

-висаджування  нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів, придбання квітів, озеленення парків, скверів;

-ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території населених пунктів громади;

-організація Весняної толоки, залучення громадян до прибирання кладовищ.

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація цих завдань сприятиме раціональному використанню природних ресурсів, зниженню антропогенного впливу на довкілля;

– збільшення площі зелених насаджень та належне утримання об’єктів природно-заповідного фонду, покращення благоустрою населених пунктів;

-підвищення рівня суспільної екологічної свідомості, формування екологічної культури.

3.2. Техногенна безпека

З метою зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій на територі необхідно:

-створити необхідні матеріальні резерви засобів для реагування на кризові та надзвичайні ситуації і загрози;

-забезпечити гарантованого рівня захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій в мирний час;

-забезпечення пожежної безпеки на території громади;

-забезпечення засобами захисту та обладнанням підрозділу територіальної оборони

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація цих завдань сприятиме підвищенню рівня захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпеченню ефективної ліквідації їх наслідків, завчасному інформуванню населення та органів управління щодо надзвичайних ситуацій

3.3. Охорона праці

З метою підвищення у 2022 році рівня охорони праці створення належних, безпечних, здорових умов праці працівників визначені наступні завдання:

-проведення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства з охорони праці;

-контроль за рівнем виробничого травматизму та професійних захворювань шляхом організації навчання з підвищення рівня знань посадових та відповідальних осіб, які вирішують питання охорони праці

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація цих завдань сприятиме зниженню рівня виробничого травма-тизму, дотриманню законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки суб’єктами господарювання..

 

 1. Моніторинг реалізації Програми

            Результати реалізації Програми визначаються шляхом проведення моніторингу показників соціально-економічного розвитку.

Основними завданнями моніторингу реалізації Програми є збір, узагальнення, періодичний аналіз відповідних показників соціально-економічного розвитку.

Моніторинг проводиться на підставі інформації виконавчих органів  Шалигинської селищної ради та  суб’єктів господарювання, статистичних, звітних та інших даних, аналітичних матеріалів   щодо соціально-економічного розвитку.

Виконавчі органи Шалигинської селищної ради, суб’єкти господарювання щокварталу до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом надають звіт про хід виконання Програми управлінню фінансів та сціально-економічного розвитку, яке узагальнює подану інформацію та інформує виконавчий комітет Шалигинської селищної ради про хід виконання Програми до 20 числа місяця наступного за звітним кварталом.

Організація виконання реалізації Програми покладається на секретаря селищної ради, заступника селищного голови, керуючого справами виконавчого комітету селищної ради згідно з розподілом обов’язків.

 

Додатки :

Додаток 1 (переглянути)

Додаток 2 (переглянути)

Додаток 3 (переглянути)

Додаток 4 (переглянути)