Програма соціального захисту окремих категорій населення Шалигинської селищної ради на 2017 рік

Дата публікації: 03.09.2018


Програма

соціального захисту окремих категорій населення Шалигинської

селищної ради на 2017 рік

Зміст

 

1.     Паспорт Програми.

2.      Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

3.      Визначення мети Програми.

4.      Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джере; фінансування, строки та етапи виконання Програми.

5.      Перелік завдань, заходів Програми.

6.      Координація та контроль за ходом виконання Програми.

7.      Завдання та заходи виконання Програми

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

соціального захисту окремих категорій населення Шалигинської

селищної ради на 2017 рік

1. Ініціатор розроблення програми Селищна рада
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми Розроблено в порядку власної ініціативи
3. Розробник програми Виконавчий комітет селищної ради
4. Співрозробники програми  
5. Відповідальний виконавець Виконавчий комітет селищної ради,
6. Учасники програми Селищна рада
7. Термін реалізації програми 2017 рік
8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) Бюджет селищної ради
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми 15,0 тис.грн.

2.     Визначення проблеми, на пов’язання якої спрямована Програма

На території селищної ради є найуразливіші соціальні групи, які потребують підвищеної уваги з боку суспільства та держави. Особливої уваги потребують малозабезпечені громадяни, які опинились в складних матеріальних умовах, пов’язаних з стихійним лихом чи непередбаченими ситуаціями, тривалою хворобою. За останні роки збільшилась кількість громадян, що потребують стороннього догляду, та зросла кількість звернень від малозабезпечених осіб, дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування.  Економічна    ситуація       спричинила виникнення категорій

непрацюючих, незастрахованих в системі соціального страхування осіб, поховання яких, у разі смерті, здійснюється за рахунок селищного бюджету.

У зв’язку з проведенням антитерористичної операції виникає потреба надання матеріальної підтримки сім’ям, члени яких мобілізовані до збройних Сил України.

3.     Мета Програми:

Головна мета програми – покращення життя людей. Соціальна підтримка найбільш вразливих верств населення: інвалідів, одиноких пенсіонерів, дітей – сиріт, задоволення потреб пільгової категорії населення, привернення уваги громадськості до проблем і потреб окремих громадян, формування в суспільстві гуманного шанобливого ставлення до малозабезпечених родин та окремих громадян, виділення коштів з бюджету селищної ради на фінансування компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, виплата допомоги на поховання непрацюючих, незастрахованих в системі соціального страхування осіб, забезпечення пальним працівників міліції, що здійснюють виїзд з Глухівського МРВ УМВС України в Сумській області по факту смерті людини в Шалигинській об’єднаній територіальній громаді, виплата заробітної плати соціальним працівникам, які надають допомогу потребуючим верствам населення щодо оформлення документів для призначення державних допомог, субсидій, надання матеріальної підтримки ^ сім’ям, члени яких мобілізовані до збройних Сил України та інше.

4.    Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Для досягнення визначеної цією Програмою мети слід забезпечити:

•         Надання допомоги у разі стихійного лиха та непередбачених ситуацій, внаслідок чого заподіяно шкоди майну та здоров’ю постраждалих;

•         Надання одноразової грошової допомоги в зв’язку з тяжкою або тривалою хворобою, скрутним матеріальним становищем;

•         Виплата допомоги на поховання осіб, незастрахованих в системі соціального страхування;

•         Забезпечення пальним працівників міліції, що здійснюють виїзд з Глухівського МВ УМВС України в Сумській області по факту смерті

людини в Шалигинській об’єднаній територіальній громаді;

•    Надання матеріальної підтримки сім’ям, члени яких мобілізовані до » збройних Сил України.

Фінансування допомоги здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету.

Обсяг фінансування програми визначається, виходячи з можливостей бюджету.

Строк виконання програми – 2017 рік.

 

5. Перелік завдань, заходів Програми.
Заходи Необхідні документи Відповідальний виконавець, підстава для виплат Сума виплат
1. Надання допомоги у разі стихійного лиха та непередбачених ситуацій, внаслідок чого заподіяно шкоди майну та здоров’ю постраждалих Заява, ксерокопії 1,2,11 сторінки паспорту, довідка про присвоєння коду, рахунок в установі банку, довідка чи акт що підтверджують факт стихійного лиха Виконавчий комітет селищної ради До 5000 грн. згідно рішення виконкому селищної ради
2. Надання одноразової грошової допомоги в зв’язку 3 тяжкою або тривалою хворобою, скрутним матеріальним становищем Заява, ксерокопії 1,2,11 сторінки паспорту, довідка про присвоєння коду, рахунок в установі банк, акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, довідка про склад сім’ї, довідка про доходи, довідка з медичної установи Виконавчий комітет селищної ради До 1000 грн. один раз в два роки. Згідно рішення виконкому селищної ради
О Виплата допомоги на поховання осіб, незастрахованих в системі соціального страхування

Заява, ксерокопії 1,2,11 сторінки паспорту, довідка про присвоєння коду, рахунок в установі банку, оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання, копія свідоцтва про смерть, довідка з центру зайнятості, довідка яка підтверджує факт поховання, довідка про склад сім’ї

*

Виконавчий комітет селищної ради

Згідно рішення виконкому селищної ради

*

4. Вирішення проблем сімей, члени яких 1 мобілізовані до Збройних Сил України в зв’язку з проведенням анти терористичної операції Заява, ксерокопії 1,2,11 сторінки паспорту, довідка про присвоєння коду, рахунок в установі банку, оригінал довідки з військкомату про мобілізацію до Збройних Сил України Виконавчий комітет селищної ради Згідно рішення виконкому селищної ради

 

Допомога видається один раз на рік після перевірки факту надання допомоги з інших джерел. Повторне звернення із заявою щодо надання одноразової матеріальної допомоги можливе не раніше, ніж через 6 місяців після одержання допомоги (крім виняткових обставин).

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Заходи

Строки

виконання

виконавець

Джерела

фінансу­

вання

Сума,

тис.гр

н.

Очікувані

результати

Надання допомоги у разі стихійного лиха та непередбачених ситуацій, внаслідок чого заподіяно шкоди майну та здоров’ю постраждалих 2017 рік

Виконавчий

комітет

селищної

ради

селищний

бюджет

5,0

Виконання

прийнятого

рішення

Надання одноразової грошової допомоги в зв’язку з тяжкою або тривалою хворобою, скрутним матеріальним становищем 2017 рік

Виконавчий

комітет

селищної

ради

селищний

бюджет

3,0

Виконання

прийнятого

рішення

Виплата допомоги на поховання осіб, незастрахованих в системі соціального страхування 2017 рік

Виконавчий

комітет

селищної

ради

селищний

бюджет

3,0

Надання

допомоги

Вирішення проблем сімей, члени яких мобілізовані до Збройних Сил України в зв’язку з проведенням анти терористичної операції 2017 рік

Виконавчий ” комітет селищної ради

•9

селищний

бюджет

4,0 Посилення уваги до вирішення проблем сімей, члени яких мобілізовані до Збройних Сил України в зв’язку 3 проведенням антитерорист. операції

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснює виконком селищної ради, який інформує селищного голову та звітує про хід виконання Програми.

 

Селищний голова                                                                                                          Ю .В.Матвієко