Программа економічного і соціального розвитку Шалигинської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік

Дата публікації: 21.07.2017


 

ЗМІСТ ПРОГРАММИ

І. ВСТУП………………………………… 3
І. Цілі та завдання Програми на 2017 рік…………………………………..  4

ІІ. Пріоритетні напрями економічної і соціальної політики на 2017 рік

                                     1.Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури.

1.1. Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості …………………………………………………………………………………………….  5

1.2.Транспорт та транспортна інфраструктура………………………..  5

1.3. Житлово-комунальне господарство та житлова політика……….. 6

1.4.Енергозабезпечення та енергозбереження……………………………. 8

 • Споживчий ринок…………………………………………………… … 8

1.6.Розвиток підприємництва……………………………………………….9

2.Соціальний та гуманітарний розвиток

2.1.Грошові доходи населення……………………………………………… .10

2.2. Зайнятість населення та ринок праці……………………………….  10

2.3. Соціальне забезпечення………………………………………………….10

2.4. Охорона здоров’я…………………………………………………………11

2.5. Освіта……………………………………………………………………..11

2.6.  Підтримка сім’ї, дітей та молоді…………………………………… 12

2.7. Фізична культура і спорт    …………………………………………….…………………….  13

2.8. Культура, туризм………………………………………………………  13

2.9.Формування громадянського суспільства та інформаційний простір ………………..14

                                                      3. Природокористування та безпека життєдіяльності

3.1. Раціональне використання природних ресурсів……………………… 15

3.2. Охорона навколишнього середовища та техногенна безпека……….15

 • Охорона навколишнього середовища
 • Цивільний захист та техногенна безпека

3.3. Охорона праці…………………………………………………………….16

III. Контроль за виконанням Програми…………………………………16

 

ВСТУП

Проект програми економічного і соціального розвитку  Шалигинської об’єднаної територіальної громади  на 2017 рік (далі – Програма) розроблено відповідно до Закону України  «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних  документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 07.09.2016 № 450-ОД «Про організацію розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку Сумської області на 2017 рік», розпорядження голови Глухівської районної державної адміністрації від 23.09.2015 № 325-ОД «Про організацію розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку Глухівського району на 2017 рік».

В основу проекту Програми покладено ключові положення Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та Плану заходів з її реалізації на 2015-2017 роки, Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року та Плану її реалізації на 2015-2017 роки.

Програма соціально-економічного розвитку Шалигинської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік (надалі Програма) розроблена виконавчим комітетом Шалигинської селищної ради.

Метою Програми визначено створення базової основи для майбутнього розвитку громади, підвищення якості життя населення, конкурентоздатності  та економічного зростання,  збереження чисельності населення, зменшення відтоку населення, насамперед, молоді та кваліфікованих спеціалістів.

На основі оцінки ресурсного потенціалу громади, змін у правовій базі, поточної соціально-економічної ситуації, що склалася на території громади, з урахуванням проблем та першочергових потреб населення, фінансових та організаційних ресурсів об’єднаної територіальної громади у Програмі визначено пріоритети, оперативні цілі, завдання та заходи економічної та соціальної політики на 2017 рік, реалізація яких спрямована на підвищення конкурентоспроможності громади, поліпшення інвестиційної привабливості території громади, розвитку соціальної інфраструктури, забезпечення якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення.

Напрями та завдання Програми конкретизуються в додатках до неї: «Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку

Шалигинської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік», Перелік цільових програм по галузях, фінансування яких у 2017 році здійснюватиметься за рахунок коштів селищного бюджету.

І. Цілі та завдання Програми на 2017 рік

Відповідно до Стратегії сталого розвитку України «Україна – 2020», Державної та обласної Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року,  основними завданнями  на 2017 рік визначено впровадження заходів за наступними пріоритетними напрямками:

 • підвищення якості життя населення;
 • підвищення якості освіти, медичного обслуговування, соціального захисту населення, спорту та культури;
 • надання якісних житлово-комунальних послуг;
 • підтримка кооперативного руху на селі;
 • впровадження заходів з енергозбереження та використання альтернативних видів палива;
 • модернізація інфраструктури громади;
 • подальший розвиток зв’язків з громадськістю.;

Реалізація Програми передбачається шляхом виконання наступних завдань та заходів:

 • формування збалансованого бюджету на основі реальних показників економічного і соціального розвитку Шалигинської громади;
 • формування переліку об’єктів, фінансування яких може здійснюватися за рахунок коштів державного та обласного бюджетів;
 • подальша співпраця з міжнародними організаціями-донорами DESPRO та ПРООН;
 • залучення коштів з різних джерел на ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі;
 • надання якісних послуг в сфері водопостачання, насамперед проведення ремонту водогону в смт.Шалигине, модернізація обладнання та облаштування санітарних зон санітарної охорони джерел питного водопостачання, очищення та облаштування колодязів;
 • забезпечення стабільного функціонування комунального підприємства та його подальший розвиток;
 • підвищення енергоефективності закладів бюджетної сфери;
 • сприяння розвитку підприємництва, надання підтримки в реалізації встановлених законом прав суб’єктів малого і середнього підприємництва;
 • забезпечення соціального захисту дітей та незахищених верств населення;
 • удосконалення первинної медико-санітарної допомоги, поліпшення матеріально-технічної бази медичних закладів;
 • підвищення якості надання освітніх послуг навчальними закладами,
 • модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти;
 • розвиток фізичної культури та спорту;
 • охорона навколишнього природного середовища;
 • забезпечення гарантованого рівня захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій;
 • забезпечення протипожежного захисту території.

Реалізація поставлених завдань сприятиме підвищенню якості життя населення та дозволить створити основу для подальшого соціально-економічного розвитку територіальної громади.

ІІ. Пріоритетні напрями економічної і соціальної політики на 2017 рік

1. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури.

1.1. Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості

В 2017 році планується забезпечити проведення модернізації та ремонт об’єктів комунальної форми власності, а також покращення інвестиційної привабливості території:

– формування переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету та обласного бюджету;

–  налагодження співпраці з міжнародною організацією-донором Швейцарським центром ресурсів та консультацій з питань розвитку (“SkatConsultingLtd.) / проект “Підтримка децентралізації в Україні” (надалі іменується “DESPRO”), направленою на поліпшення місцевої інфраструктури у сфері водопостачання та поводження з твердими побутовими відходами;

– розробка і захист проектів  розвитку інфраструктури  громади через Державний фонд регіонального розвитку;

– здійснення моніторингу інвестиційного потенціалу громади, виявлення пріоритетних інвестиційних напрямків для подальшого сталого та динамічного розвитку території, адміністративний супровід інвестиційних проектів;

– підвищення ефективності управління майновими ресурсами комунальної власності громади.

Вирішення цих завдань дозволить:

 • провести капітальні ремонти доріг між населеними пунктами громади;
 • розпочати організацію збирання та видалення твердих побутових відходів,
 • визначитися з пріоритетними напрямками розвитку економіки;
 • сформувати пакет інвестиційних пропозицій Шалигинської об’єднаної територіальної громади.

1.2.Транспорт та транспортна інфраструктура

Найбільш проблемним питанням розвитку транспортної галузі залишається незадовільний стан 90% автомобільних доріг на території об’єднаної громади, оскільки обсяги виділеного фінансування ремонтних робіт на місцевих дорогах, як і в попередніх роках, не дозволяють забезпечувати дотримання норм щодо міжремонтних строків експлуатації.

Окрім цього потребують відновлення та ремонту автобусні зупинки, є потреба у встановленні додаткових автобусних зупинках.

Тож, основним завданням на 2017 рік є:

– проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг;

– відшкодування витрат перевізників на перевезення пільгових категорій населення в галузі пасажирських автомобільних перевезень;

– відновлення існуючих та встановлення нових транспортних зупинок;

– посилення контролю за безпекою пасажирських перевезень;

– сприяння удосконаленню мережі автобусних маршрутів.

– співпраця з Службою автомобільних доріг щодо поліпшення стану автомобільних доріг обласного значення на території громади:

1.3. Житлово-комунальне господарство та житлова політика

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері житлово-комунального господарства на 2017 рік є:

 • -поліпшення якості та розширення переліку житлово-комунальних послуг для населення громади;
 • недопущення збитковості житлово-комунальної діяльності;
 • поліпшення благоустрою території громади;
 • поліпшення стану забезпечення населення якісною питною водою;
 • розширення мережі зовнішнього освітлення на території громади;

Основні заходи, що плануються:

 • залучення інвестицій для реалізації інвестиційних проектів у сфері житлово-комунального господарства з залученням коштів з різних джерел;
 • поліпшення матеріально-технічного забезпечення КП “ Турбота”, зокрема придбання трактора, придбання автомобіля «Газель» та іншого господарчого приладдя для ефективного функціонування та розширення переліку послуг;
 • недопущення виникнення заборгованості по оплаті житлово-комунальних послуг;
 • вирішення проблемних питань збору та утилізації сміття, твердих побутових відходів, прибирання стихійних звалищ;
 • проведення робіт з вирубки чагарників та спилювання дерев, що знаходяться в аварійному стані чи загрожують електромережам;
 • здійснення благоустрою кладовищ;
 • приведення в належний стан водогінної мережі громади, очистка криниць громадського користування;
 • розробка проекту з забезпечення зовнішнім освітленням населених пунктів громади для залучення коштів міжнародних фондів підтримки розвитку громад;
 • забезпечення ефективного використання коштів, передбачених для належного утримання автомобільних доріг комунального значення;
 • замінна глибинних насосів в населених пунктах громади встановлення систем автоматики на баштах Рожновського в населених пунктах громади
 • встановлення та відновлення огорожі кладовищ в населених пунктах громади.
 • реконструкція водозабірних споруд в населених пунктах громади із застосуванням новітніх технологій та обладнання;
 • упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання;
 • очистка, дезінфекція, ремонт надбудов та благоустрій шахтних колодязів.

Реалізація завдань дозволить забезпечити поліпшення якості житлово-комунального обслуговування населення та рівня благоустрою населених пунктів об’єднаної територіальної громади, якості життя населення.

Житлова політика

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства обліку житлового фонду при виявленні в населених пунктах житлових будинків, які не мають технічної документації, необхідно провести роз’яснення  щодо важливості оформлення документації в установленому законом порядку.

Головними проблемами ж, які гальмують розвиток житлового будівництва на території громади є:

– високі процентні ставки за користування кредитами;

– обмеженість бюджетних асигнувань у будівництво;

– зростання вартості будівельних матеріалів, транспортних послуг та енергоносіїв;

– низький рівень доходів населення;

– недостатня привабливість для сільської місцевості для житлового будівництва.

Для забезпечення у 2017 році збільшення обсягів введення в експлуатацію житла, покращення житлових умов населення об’єднаної територіальної громади, визначені наступні завдання:

 • сприяння реалізації регіональної Програми молодіжного житлового кредитування на 2011-2017 роки в Сумській області;
 • проведення державної експертизи генеральних планів населених пунктів громади;
 • інформування населення щодо порядку оформлення і введення житла в експлуатацію.

Комунальна власність

Головне завдання – збереження, ефективне та цільове використання об’єктів комунальної власності Шалигинської об’єднаної територіальної громади.

Основними заходами   у сфері комунальної власності є

–  ведення обліку комунального майна, аналіз його руху та змін;

– обстеження приміщень комунальної власності, які можуть бути надані в оренду з метою залучення додаткових коштів до селищного  бюджету;

–  покращення стану об’єктів комунальної власності міста.

1.4. Енергозабезпечення та енергозбереження

Енергозабезпечення

Основним завданням у сфері енергозабезпечення залишається надійне та безперебійне забезпечення споживачів громади енергоносіями. Здійснення заходів щодо:

 • моніторингу обсягів споживання та стану розрахунків закладів бюджетної сфери за використані енергоносії, забезпечить дотримання затверджених лімітів споживання енергоносіїв розпорядниками бюджетних коштів;
 • забезпечення своєчасної та повної оплати усіма категоріями споживачів громади вартості спожитих енергоносіїв, що сприятиме підвищенню рівня розрахунків за спожиті енергоносії та безперебійному енергозабезпеченню населених пунктів громади.

Енергозбереження

Одним із пріоритетних напрямків роботи селищної ради є підвищення ефективності використання та економії енергетичних ресурсів з метою зменшення тепловитрат будівель комунальної форми власності та економії бюджетних коштів.

Бюджетними установами та організаціями проводиться щомісячний моніторинг споживання паливно-енергетичних ресурсів. Для забезпечення скорочення обсягів споживання енергоносіїв необхідне впровадження енергозберігаючі заходів,  перехід на альтернативні види палива. Не менш важливими енергозберігаючими заходами є заміна вікон, вхідних дверей та утеплення фасадів будівель бюджетної сфери.

В 2017 році планується проведення активної роботи з енергозбереження будівель комунальної форми власності, а саме:

 • забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;
 • реконструкція існуючих будівель бюджетної сфери з впровадженням енергозберігаючих технологій, насамперед заміна вікон та утеплення фасадів будівель навчально-виховних комплексів, будинків культури та медицини;
 • переведення котелень закладів бюджетної сфери на альтернативні види палива. 

1.5. Споживчий ринок

Споживчий ринок Шалигинськоїоб’єднаної територіальної громади характеризується достатнім рівнем товарного насичення, балансом попиту і пропозиції.

Разом з цим залишається ряд проблемних питань розвитку галузі, зокрема:

 • недостатній рівень забезпеченості населення територіальної громади побутовими послугами;
 • недостатньо висока частка продукції місцевих товаровиробників на споживчому ринку району;
 • встановлення економічно необґрунтованих цін на соціально важливі продовольчі товари.

Для забезпечення у 2017 році позитивної динаміки розвитку споживчого ринку визначені наступні завдання:

 • розвиток інфраструктури споживчого ринку, здатної забезпечувати рівень обслуговування населення відповідно до його потреб;
 • зростання частки місцевих товаровиробників на споживчому ринку;
 • поширення практики організації виїзного торговельного та побутового обслуговування населення.

1.6. Розвиток підприємництва

На негативний стан розвитку підприємництва малого та середнього бізнесу на території громади впливають:

 • економічна криза;
 • тривалий військовий конфлікт;
 • збільшення податкового навантаження на суб’єктів підприємництва;
 • низька активність сільського населення до започаткування власної справи;
 • недостатньо розвинена система інфраструктури підтримки підприємництва.

В 2017 році з метою стимулювання започаткування власної справи та збереження функціонуючих підприємств малого та середнього бізнесу плануються здійснення заходів зі сприяння:

 • проведення навчання, виїзних зустрічей, семінарів, консультацій для суб’єктів малого і середнього підприємництва та працівників місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування з питань регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
 • інформування суб’єктів малого та середнього підприємництва про можливість отримання фінансової допомоги з обласного бюджету на поворотній основі для фінансування реалізації інвестиційних проектів за пріоритетними для Сумської області напрямками;
 • сприяння відвідування тренінгів-семінарів молоддю громади, яка бажає розпочати власну справу в сільській місцевості з метою створення умов для забезпечення життєдіяльності сіл громади;
 • залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до виконання державних і місцевих замовлень, закупівлі товарів, робіт, послуг за рахунок бюджетних коштів  шляхом інформування, консультування, надання допомоги в підготовці документів;
 • забезпечення функціонування в громаді центру надання адміністративних послуг.

Реалізація заходів сприятиме підвищенню рівня обізнаності можливостей для започаткування власної справи, залученню фінансування, розвитку малого та середнього підприємництва, сприятиме вирішенню проблеми безробіття та представлення на ринку громади та району товарів та послуг місцевих товаровиробників.

2. Соціальний та гуманітарний розвиток

2.1. Грошові доходи населення

З метою легалізації трудових відносин на території Шалигинської громади, поліпшення якості життя працюючого населення,  дотримання прав та гарантій з оплати праці працівників планується проведення роботи з інформування населення щодо соціальних ризиків громадян, які не легалізують свою зайнятість та отримують заробітну плату неофіційно.

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити:

 • поліпшення соціальної захищеності працівників;
 • збільшити надходження до місцевого бюджету.

2.2. Зайнятість населення та ринок праці

Залишається ряд проблемних питань розвитку галузі, зокрема, дисбаланс попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці, високе навантаження незайнятих громадян на одне вільне робоче місце.

З метою стабілізації ситуації на ринку праці в громаді, недопущення зростання рівня безробіття планується здійснення заходів, спрямованих на сприяння:

– створення нових робочих місць, розвиток малого та середнього бізнесу;

– повернення безробітних до продуктивної зайнятості;

– збереження мотивації до праці шляхом залучення  до громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру.

2.3. Соціальне забезпечення

Особливої     підтримки потребують незахищені верстви населення, багатодітні сім’ї, одинокі непрацездатні громадяни та інваліди.

Для забезпечення у 2017 році підтримки мало захищених верств населення територіальної громади, осіб, які опинились у складних життєвих обставинах та сімей з дітьми, покращення якості надання соціальних послуг визначені наступні завдання:

 • підтримка сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;
 • забезпечення своєчасного призначення та виплати всіх видів соціальних державних допомог та житлових субсидій населенню громади;
 • забезпечення надання адресної допомоги сім’ям, які переїхали на тимчасове проживання із зони проведення АТО та окупованої території АР Криму;
 • проведення робіт з виділення земельних ділянок для учасникам бойових дій, які проходили службу в зоні АТО;
 • здійснення соціального супроводу сімей мобілізованих військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях.

2.4. Охорона здоров’я

Галузь охорони здоров’я в  Шалигинській громаді представлена      медичною амбулаторією в смт. Шалигине , двома ФАП-ми, чотирма ФП, аптекою. Мережа медичних установ на території громади є розвиненою і рівномірно розміщеною.

підвищення якості та доступності надання медичної допомоги населенню  громади, шляхом продовження реформування галузі охорони здоров’я та оптимізації мережі;

 • запровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) надання медичної допомоги;
 • оновлення та покращення матеріально-технічної бази медичних закладів згідно табеля оснащення медичним обладнанням, інвентарем, виробами медичного призначення та іншими матеріальними засобами;
 • здійснення енергозберігаючих заходів в закладах охорони здоров’я.

З метою забезпечення надання своєчасної та якісної медичної допомоги населенню громади в 2017 році планується:

 • – удосконалення первинної медико-санітарної допомоги,  а саме створення резерву медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги;
 • проведення робіт з реконструкції ФАПу у с.Сваркове;
 • придбання автомобіля Швидкої допомоги для Шалигинської амбулаторії
 • проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя.
 • підвищення рівня кваліфікації медичного персоналу.

2.5. Освіта

На території Шалигинської ОТГ на даний час діє 3 навчально-виховних комплекси в селах Сваркове, Соснівка, Ходине, в смт.Шалигине функціонує загальноосвітня школа та дитячий дошкільний заклад.

Основними проблемами розвитку галузі залишаються зокрема:

 • малокомплектність загальноосвітніх навчальних закладів;
 • недостатній рівень забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів персональними комп’ютерами, необхідність оновлення наявної комп’ютерної техніки;
 • відсутність доступу до високошвидкісного Інтернету в деяких сільських школах;(Ходине)
 • недостатній рівень стану матеріально-технічної бази навчальних закладів.

З метою підвищення якості надання освітніх послуг, упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес у 2017 році визначені наступні завдання:

 • розробка та прийняття Програми розвитку освіти на території Шалигинської об’єднаної територіальної громади;
 • поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів;
 • забезпечення підвезення учнів до місця навчання і в зворотному напрямку з віддалених сіл;
 • придбання для загальноосвітніх закладів навчального обладнання з природничо-математичних та технологічних дисциплін;
 • забезпечення підключення всіх навчальних закладів до мережі Інтернет;

-придбання комп’ютерної та мультимедійної техніки;

– оновлення обладнання ігрових та спортивних  майданчиків в  навчальних закладах;

– забезпечення безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій;

– запровадження стипендії  селищної ради для талановитих та  обдарованих дітей;

– збільшення охоплення дітей науково-дослідною, експериментальною, науково-технічною та спортивно-технічною діяльністю;

– підвищення активності та показників участі громади в обласних, Всеукраїнських та масових заходах (конкурсах, змаганнях, олімпіадах, виставках, оглядах та ін.);

 • розробка цілісної системи виявлення та психолого-педагогічного супроводу обдарованої молоді, забезпечення умов для її розвитку, соціалізації та подальшого професійного зростання;
 • забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами дошкільних, загальноосвітніх, навчальних закладів;
 • належне медичне обслуговування учасників навчально-виховного процесу, здійснення постійного контролю щодо належної організації гарячого харчування учнів;
 • проведення робіт з реконструкції та поточних ремонтів закладів освіти на території громади;
 • інвентаризація матеріально-товарних цінностей з метою вивчення потреби в оновленні меблів, узагальнення та аналіз інформації про стан забезпечення  меблями навчальних закладів громади;
 • забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей у закладах освіти протягом літнього періоду з обов’язковим охопленням дітей соціально незахищених категорій дітей, у т.ч. дітей учасників АТО, дітей-переселенців з Луганської, Донецької областей, Автономної Республіки Крим;.

2.6.  Підтримка сім’ї, дітей та молоді

Для забезпечення у 2017 році підтримки дітей та молоді, підвищення рівня їх національно-патріотичного виховання, утвердження здорового та безпечного способу життя, реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї, запобігання соціального сирітства та популяризацію родинного виховання:

 • соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
 • розвиток сімейних форм виховання на території громади
 • соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми;
 • координація заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді;
 • проведення різноформатних заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя, культури здоров’я серед молоді;
 • підвищення рівня поінформованості населення, особливо дітей та молоді, щодо шляхів та можливостей розвитку творчого, освітнього, наукового, робочого потенціалу;
 • утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей.

2.7. Фізична культура і спорт

З метою залучення широких верств населення до масового спорту, до змістовного дозвілля та відпочинку, забезпечення максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді в дитячо-юнацькому, резервному спорті, згуртування громади та підвищення рівня усвідомлення спільної відповідальності за стан громадських місць відпочинку визначені наступні завдання:

 • розвиток фізичної культури і спорту за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;
 • підготовка та участь спортсменів громади різних вікових груп у спортивних заходах районного та обласного рівня з олімпійських та неолімпійських видів спорту;
 • забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів спортивним обладнанням та інвентарем;
 • організація весняної акції з приведення спортивних споруд в належний санітарно – технічний стан «Спорт для всіх – спільна турбота»;
 •   будівництво спортивних майданчиків на території громади.

Виконання цих завдань дозволить забезпечити залучення більшої кількості населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом.

2.8. Культура, туризм

З метою забезпечення у 2017 році рівності прав та можливостей громадян у створенні, використанні, поширенні культурних цінностей, охорони культурної спадщини як складової національного культурного надбання, підвищення стандартів надання послуг в галузі культури та створення комфортних умов для відвідувачів передбачається виконання наступних завдань:

 • поліпшення технічного та естетичного стану будівель будинків культури та сільських клубів, модернізацію матеріально-технічної бази та інформатизацію;
 • забезпечення розвитку культури та культурного розмаїття, проведення культурно-мистецьких заходів, участь художніх колективів громадах у різноманітних фестивалях;
 • забезпечення художніх колективів сценічними костюмами;
 • збереження, розвиток та вивчення національної культурної спадщини;
 • проведення інвентаризації та паспортизації об’єктів культурної спадщини;
 • поширення інформації про туристичні можливості краю, сприяння розвитку туристичної галузі на території громади.

Виконання зазначених завдань сприятиме підвищенню якості умов для організації дозвілля населення громади, творчого розвитку та естетичного виховання громадян, збільшенню відсотку населення, охопленого культурно-дозвіллєвою діяльністю.

2.9.Формування громадянського суспільства та інформаційний простір

В Шалигинській селищній раді  громадяни залучаються до організації проведення заходів з відзначення в громаді державних свят та пам’ятних дат, заходів з військово- патріотичного виховання.  Спільно з  громадськими організаціями, на території громади здійснюються заходи щодо допомоги учасникам АТО, їх сім’ям та переселенцям з інших регіонів держави.

Основною проблемою розвитку галузі залишається низька активність представників громади та, як наслідок, недостатній рівень якісної взаємодії між громадою та органом  самоврядування. Проблемним залишається і питання створення на території громади власного друкованого засобу масової інформації.

З метою забезпечення активізації участі громадськості в процесах формування та реалізації місцевої політики, налагодження конструктивної взаємодії та зворотного зв’язку між органом місцевого самоврядування та представниками різних інститутів громадянського суспільства, консолідації громадськості навколо ідеї розбудови громади наступні завдання:

 • залучення громадськості до процесів формування та реалізації місцевого розвитку;
 • підтримка та популяризація ініціатив, проектів та діяльності громадських організацій;
 • проведення спільних інформаційно-просвітницьких заходів; регіональної політики.
 • створення веб-сайту Шалигинської ОТГ;
 • підвищення рівня обізнаності громади про життєдіяльність населених пунктів громади, а саме: висвітлення найважливіших подій, проблем, напрямків розвитку, здобутків Шалигинської ОТГ через веб-портал громади та забезпечення співпраці з місцевими друкованими засобами масової інформації.

3. Природокористування та безпека життєдіяльності

3.1. Раціональне використання природних ресурсів

Територія Шалигинської об’єднаної громади  багата корисними копалинами. Переважно, це ресурси для хімічної промисловості, будівельні матеріали і паливо. На території територіальної громади є також родовища торфу, суглинків, піску.

Основною проблемою природокористування в селищній раді залишається відсутність комплексного підходу до формування, використання та збереження природних ресурсів.

З метою охорони та раціонального використання природних копалин на території громади, недопущення порушення руйнування місцевої екосистеми передбачається здійснення заходів щодо визначення місць самовільного користування надрами.

3.2. Охорона навколишнього середовища та техногенна безпека

Охорона навколишнього середовища

Головною проблемою щодо забезпечення охорони навколишнього природного середовища на території громади є відсутність організації збору та вивезення сміття, наявність стихійних сміттєзвалищ, недостатній рівень культури населення у сфері поводження з побутовими відходами. В 2017 році передбачається здійснення заходів, що дозволять запровадити надання якісних послуг у сфері поводження з побутовими відходами на території громади, а саме:

 • налагодити співпрацю з міжнародним проектом DESPRO щодо поліпшення якості послуг у сфері поводження з побутовими відходами у Шалигинській ОТГ;
 • сприяти формуванню екологічної культури населення.

Цивільний захист та техногенна безпека

Не менш важливими завданнями у 2017 році є забезпечення гарантованого рівня захисту населення та території від надзвичайних ситуацій та забезпечення протипожежного захисту території громади, що передбачає виконання наступних заходів:

 • створення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру та їх наслідків
 • накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання від сильнодіючих отруйних та небезпечних хімічних речовин для забезпечення населення;
 • забезпечення оповіщення населення громади;
 • утримання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони);
 • поліпшення матеріально-технічної бази для ефективного функціонування команди пожежної охорони на території Шалигинської ОТГ.

Визначені завдання сприятимуть створенню комфортного та безпечного середовища для проживання населення та функціонування підприємств на території громади.

3.3. Охорона праці

Головним завданням у сфері охорони праці на 2017 рік є забезпечення підвищення рівня безпеки та охорони праці в усіх галузях економіки об’єднаної територіальної громади шляхом створення належних, безпечних і здорових умов праці працівників підприємств, установ і організацій всіх форм власності та видів діяльності шляхом:

 • створення системи інформування населення в межах сільської ради щодо аварій, нещасних випадків та виникнення небезпечних факторів техногенного характеру;
 • підвищення рівня культури безпеки праці, забезпечення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів з питань охорони праці.

Реалізація зазначених завдань сприятиме зниженню рівня загального травматизму працюючого населення та відповідному зменшенню кількості днів непрацездатності внаслідок травм і їх матеріальних наслідків.

III. Контроль за виконанням Програми

Головною метою контролю за виконанням Програми є подальше вдосконалення діяльності Шалигинської селищної  ради, спрямованої на забезпечення виконання Законів України, поліпшення якості прийняття рішень для подальшого соціально-економічного розвитку громади.

Виконавчий комітет, управління  та відділи  селищної ради визначають  першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків Програми та вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів на виконання заходів Програми несуть головні розпорядники бюджетних коштів.

У процесі виконання Програма може уточнюватись та корегуватись на підставі рішень Шалигинської селищної  ради для врахування нових соціально-економічних процесів, що відбуватимуться в економіці селищної ради, а також при уточненні бюджету на 2017 рік.

Зміни та доповнення до Програми затверджуються Шалигинською селищною  радою за поданням виконавчого комітету Шалигинської селищної  ради.

Звіт Шалигинського селищного про виконання Програми за підсумками 2017 року заслуховується на засіданні сесії сільської ради в лютому 2018 року.

 

Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку