Про базове відстеження результативності рішення дев’ятнадцятої сесії Шалигинської селищної ради від 26.06.2018 року «Про встановлення ставок і пільг із сплати земельного податку на 2019 рік»

Дата публікації: 24.01.2019


ЗВІТ

про базове   відстеження результативності рішення дев’ятнадцятої сесії Шалигинської селищної ради від 26.06.2018 року «Про встановлення ставок і пільг із сплати земельного податку
на 2019 рік»

  1. Вид та назва регуляторного акту:

Рішення дев’ятнадцятої сесії Шалигинської селищної ради від 26.06.2018 року «Про встановлення ставок і пільг із сплати земельного податку на 2019 рік».

  1. 2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради.

  1. Ціль прийняття регуляторного акта : 

– встановлення та перегляд ставок орендної плати та земельного податку за земельні ділянки, розміщені на території Шалигинської селищної ради, які є у користуванні або власності фізичних та юридичних осіб;

– забезпечення відповідності нормативно-правового документа сучасним напрямкам податкової політики держави.

– можливість поповнення доходної частини селищного бюджету за рахунок стабільних надходжень від  плати за землю.

  1. Строк виконання заходів з відстеження результативності :

з 21.12.2018 по 29.12.2018 року.

  1. Тип відстеження: Базове.
  2. Методи одержання результатів відстеження результативності :

статистичний.

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних: фінансові звіти та оперативні дані.

Відстеження результативності акта здійснювалось за показниками:

–  кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акту;

– ріст дохідної частини селищного бюджету;

–  рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основними положеннями акту.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності  акту:

Рішенням дев’ятнадцятої сесії Шалигинської селищної ради  від 26.06.2018 року були встановлені ставки земельного податку на 2019 рік.

Управлінням фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради проведено аналіз фактичних надходжень до селищного бюджету від сплати земельного податку та орендної плати за 2017 та 2018 роки.  Дія регуляторного акту поширюється на 6 сільськогосподарські підприємства, що обробляють землю на території селищної ради, а також на більшість жителів селища та сіл, які мають у власності чи користуванні земельні ділянки. Показники результативності регуляторного акта наведені в таблиці 1.

 

Таблиця 1

Показники 2017 рік факт.  2018 рік факт.

Оцінка результатив-ності

(+, -)

Очікувані дані на 2019 рік
Земельний податок з юридичних осіб,грн 107847,04 59692,82 -48154,22 76000,00
Земельний податок з фізичних осіб, грн 126702,47 119161,61 -7540,86 119000,00
Орендна плата з юридичних осіб, грн 2276857,61 2927723,70 +650866,09 3269000,00
Орендна плата з фізичних осіб, грн 93937,98 99826,55 +5888,57 113000,00

 

Зменшення сплати земельного податку з юридичних осіб пояснюється застосування коефіцієнту 0,25 при розрахунку земельного податку по «Укрзалізниці». Підвищення кількісних показників  по орендній платі за землю з юридичних осіб пояснюється збільшенням площі орендованих земель та збільшенням ставок орендної плати з 5% до 8%.

До основних якісних показників результативності дії регуляторного акту можна віднести:

– Рівень поінформованості суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних та фізичних осіб, які здійснювали оплату земельного податку з основними положеннями регуляторного акта є високий, оскільки  проект акту був оприлюднений на сайті Шалигинської селищної ради, рішення надруковано  на сторінках  районної газети «Глухівщина».

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

На підставі отриманих значень показників результативності  та оцінки результатів реалізації регуляторного акта – рішення Шалигинської селищної ради від 26.06.2018  «Про встановлення  ставок і пільг із сплати земельного податку на 2019 рік»  можна зробити висновок, що в цілому регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей. Результати реалізації його положень забезпечують законність використання земельних ділянок суб’єктами  господарювання на території селищної ради, також забезпечують надходження до місцевого бюджету.

Однак,  на виконання Закону України  від 07.12.2017 № 2245 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», Податкового Кодексу України та Закону України  від 11.09.2003 № 1160 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  копія прийнятого рішення  «Про встановлення ставок та  пільг із сплати земельного податку на 2019 рік» або про внесення змін до них надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них,  в рамках виконання вимог статей 4 і 12 Податкового кодексу України з виконанням процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Начальник управління                                                                                                     Н.ПОЛУШКІНА

 

28.12.2018