Про базове відстеження результативності проекту регуляторного акту – проекту рішення Шалигинської селищної ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади»

Дата публікації: 27.03.2018


Звіт

про базове відстеження результативності проекту регуляторного акту – проекту рішення Шалигинської селищної ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади»

  1. Вид та назва регуляторного акту: проект рішення Шалигинської селищної ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади».
  2. Назва виконавця заходів базового відстеження: управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради.
  3. Цілі прийняття акта:

– забезпечення підвищення ефективності використання комунального майна шляхом  передачі його в оренду фізичним та юридичним особам;

– правове забезпечення процесу управління і внесення плати за використання майна, що перебуває в комунальній власності;

– збільшення доходів установ, організацій (орендодавців) на балансі, яких перебуває комунальне майно;

– удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму розрахунку орендної плати за комунальне майно;

– забезпечення прозорості і доступності Методики розрахунку орендної плати.

  1. Строк виконання заходів з відстеження результативності: з 12 березня по 27 березня 2018 року.
  2. Тип відстеження. Базове.
  3. Методи одержання результатів відстеження результативності – статистичні, тобто встановлення кількісних та якісних значень показників результативності регуляторного акта з використанням інформації щодо укладення договорів оренди комунального майна.Передача в оренду об’єктів комунальної власності – це одне із джерел додаткових доходів як комунальних підприємств, так і місцевого бюджету, до того ж суб’єктам господарювання – орендарям не потрібно нести надмірні витрати на придбання майна.Згідно Методики регулюється порядок розрахунку орендної плати, затверджені орендні ставки за використання нерухомого майна, що знаходиться у комунальній власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади.
  4. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

У результаті проведення базового відстеження результативності регуляторного акта планується:

– дослідити кількість коштів, які надійшли до орендодавців у зв’язку з прийняттям вказаного рішення селищної ради ради.

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей.

Даний пункт заповнюється при проведенні повторного (періодичного) відстеження. При проведенні базового відстеження даний пункт не заповнюється. У подальшому ефективність регуляторного акту буде проведена при повторному відстеженні (через один рік після прийняття рішення), а саме протягом квітня – травня 2019 року.

 

Начальник управління                                                                                                                  М.Полушкіна