Про базове відстеження результативності проекту регуляторного акту – проекту рішення Шалигинської селищної ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури населених пунктів розташованих в межах Шалигинської селищної ради»

Дата публікації: 25.05.2018


Звіт

про базове відстеження результативності проекту регуляторного акту – проекту рішення Шалигинської селищної ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури населених пунктів розташованих в межах Шалигинської селищної ради»

  1. Вид та назва регуляторного акта: проект рішення Шалигинської селищної ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури населених пунктів, розташованих в межах Шалигинської селищної ради».
  2. Назва виконавця заходів базового відстеження: Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради.
  3. Цілі прийняття акта: Ціллю прийняття цього регуляторного акту є забезпечення виконання статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Цей регуляторний акт регулює відносини, що виникають у процесі забудови земельної ділянки на території Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади та у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл, збільшення обсягу надходжень до місцевого бюджету.
  4. Строк виконання заходів з відстеження: 11 травня по 25 травня 2018року.
  5. Тип відстеження: базове.
  6. Методи одержання результатів відстеження: вивчення умов Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади.
  7. Дані та припущення, на основі яких проводилось відстеження результативності, а також способи даних: шляхом аналізу вхідної кореспонденції чотирьох сільських та однієї селищної ради, відповідно до яких на першій сесії Шалигинської селищної ради сьомого скликання від 29.12.2016 року розпочала роботу Шалигинська селищна рада, утворена в результаті об’єднання територіальних громад та проведення реорганізації шляхом приєднання Сварківської, Соснівської, Стариківської, Ходинської сільських рад.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних, громад» Шалигинська об’єднана територіальна  громада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків територіальних громад, що об’єдналися. Є необхідність в прийнятті даного регуляторного акту.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:Кількісні та якісні значення показників регуляторного акта будуть зроблені при повторному відстеженні його результативності, а саме: протягом липня – серпня 2019 року.

 

Начальник управління                                                                                                                Н.М.Полушкіна