Про базове відстеження результативності рішення  дев’ятнадцятої  сесії Шалигинської селищної ради від 26.06.2018 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Шалигинської селищної ради на 2019 рік»

Дата публікації: 24.01.2019


Звіт    

про базове відстеження результативності рішення  дев’ятнадцятої  сесії Шалигинської селищної ради від 26.06.2018 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Шалигинської селищної ради на 2019 рік»

  1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення  дев’ятнадцятої  сесії Шалигинської селищної ради від 26.06.2018 року «Про встановлення  ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Шалигинської селищної ради на 2019 рік».

  1. 2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради.

  1. Ціль прийняття регуляторного акта : 

Встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у відповідності до норм Податкового Кодексу України; своєчасне поповнення селищного бюджету; відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо механізму справляння та порядку сплати  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

  1. Строк виконання заходів з відстеження результативності :

з 21.12.2019  по 29.12.2019 року.

  1. Тип відстеження: базове.
  2. Методи одержання результатів відстеження результативності :

статистичний.

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних: фінансові звіти та оперативні дані.

Відстеження результативності акта здійснювалось за показниками:

–  кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акту;

– ріст дохідної частини сільського бюджету;

–  рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основними положеннями акту.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності  акту:

Рішенням дев’ятнадцятої сесії Шалигинської селищної ради  від 26.06.2018 були встановлені ставки  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік у фіксованому розмірі у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, залежно від виду об’єкта житлової чи нежитлової нерухомості.

Управлінням фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради проведено аналіз фактичних надходжень до селищного бюджету від сплати  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 2017 та 2018 роки. Показники результативності регуляторного акта наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Показники 2017 рік факт.  2018 рік факт.

Оцінка результатив-ності

(+, -)

Очікувані дані на 2019 рік
Кількість юридичних осіб  платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, осіб  7  8 +1 8
 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з юридичних осіб (сума надходжень, грн) 25492,14 37664,65 +12172,51 42200,00
Кількість фізичних осіб  платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, осіб 4 6 +2 10
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з фізичних осіб (сума надходжень, грн) 3311,51 6914,50 +3602,99 3450,00

 

Підвищення кількісних показників відбулося за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати.

До основних якісних показників результативності дії регуляторного акту можна віднести :

– Рівень поінформованості суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних та фізичних осіб, які здійснювали оплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з основними положеннями регуляторного акта є високий, оскільки проект акту було оприлюднено на офіційному сайті Шалигинської селищної ради, рішення сесії  надруковано у районній газеті «Глухівщина».

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

На підставі отриманих значень показників результативності та оцінки результатів реалізації регуляторного акта – рішення Шалигинської селищної ради від 26.06.2018 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Шалигинської селищної ради на 2019 рік» можна зробити висновок, що в цілому регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей. Результати реалізації його положень забезпечують  надходження до селищного бюджету.

Однак, на виконання Закону України  від 07.12.2017 № 2245 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», Податкового Кодексу України та Закону України  від 11.09.2003 № 1160 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  рішення про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік або про внесення змін до нього надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них, в рамках виконання вимог статей 4 і 12 Податкового кодексу України з виконанням процедур, переданих Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Начальник управління                                                                                                               Н.ПОЛУШКІНА

 

28.12.2018