Про базове відстеження результативності рішення дев’ятнадцятої сесії Шалигинської селищної ради від 26.06.2018 року «Про встановлення єдиного податку  осіб – підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради»

Дата публікації: 24.01.2019


ЗВІТ

про повторне відстеження результативності рішення дев’ятнадцятої сесії Шалигинської селищної ради від 26.06.2018 року «Про встановлення єдиного податку  осіб – підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради»

  1. Вид та назва регуляторного акту:

Рішення дев’ятнадцятої сесії Шалигинської селищної ради від 26.06.2018 року «Про встановлення єдиного податку осіб підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради».

  1. 2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради.

  1. Ціль прийняття регуляторного акта : 

– упорядкування відносин між органами місцевого самоврядування  з фізичними особами – підприємцями з питань сплати єдиного податку за видами господарської діяльності;

– удосконалення нормативно-правового документа з питання оподаткування суб’єктів господарювання з урахуванням змін у податковому законодавстві і підприємницькому середовищі;

–  забезпечення  законності здійснення підприємницької діяльності у відповідності з умовами застосування спрощеної системи оподаткування;

– можливість поповнення доходної частини селищного бюджету за рахунок стабільних надходжень від сплати єдиного податку.

  1. Строк виконання заходів з відстеження результативності :

з 21.12.2018 по 29.12.2018 року.

  1. Тип відстеження: базове.
  2. Методи одержання результатів відстеження результативності :

статистичний.

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних: фінансові звіти та оперативні дані.

Відстеження результативності акта здійснювалось за показниками:

–  кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акту;

–  ріст дохідної частини селищного бюджету;

–  рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основними положеннями акту.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності  акту:

Рішенням дев’ятнадцятої сесії Шалигинської селищної ради від 26.06.2018 року були встановлені ставки єдиного податку на 2019 рік у фіксованому розмірі у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року для фізичних осіб – підприємців другої групи,  у відсотках до розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року для фізичних осіб – підприємців першої групи.

Управлінням фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради проведено аналіз фактичних надходжень до селищного бюджету від сплати єдиного податку за 2017 та 2018 роки. Показники результативності регуляторного акта наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Показники Рік 2017  факт.  Рік 2018  факт.

Оцінка результатив-ності

(+, -)

Очікувані дані на 2019 рік
Кількість фізичних осіб – підприємців, платників  єдиного податку І-ІІ групи, осіб 37 40 +3 42
Кількість сільськогосподарських виробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, од. 5 6 +1 6
Сума  надходжень від сплати єдиного податку, грн 261009,20 274442,81 +13433,61 320000
Сума надходжень від сплати єдиного податку сільськогосподарськими  виробниками, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, грн 1728009,65 2626025,87 +898016,22 2678600

 

Підвищення кількісних показників  відбулося за рахунок змін у Податковому кодексі України, підвищення рівня мінімальної заробітної плати.

До основних якісних показників результативності дії регуляторного акту можна віднести:

– Рівень проінформованості суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних та фізичних осіб, які здійснювали оплату єдиного податку з основними положеннями регуляторного акта є високий, оскільки проект акту був оприлюднений на офіційному сайті Шалигинської селищної ради, рішення сесії надруковано в районній газеті «Глухівщина».

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

На підставі отриманих значень показників результативності  та оцінки результатів реалізації регуляторного акта – рішення Шалигинської селищної ради від 26.06.2018 «Про встановлення єдиного податку осіб – підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Шалигинської селищної ради»  можна зробити висновок, що в цілому регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей. Результати реалізації його положень забезпечують законність здійснення підприємницької діяльності суб’єктами  господарювання на території сільської ради, також забезпечують надходження до селищного бюджету.

Однак,  на виконання Закону України  від 07.12.2017 №2245 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», Податкового Кодексу України та Закону України  від 11.09.2003 № 1160 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  рішення про встановлення єдиного податку на 2019 рік або про внесення змін до нього надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них,  в рамках виконання вимог статей 4 і 12 Податкового кодексу України з виконанням процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Начальник управління                                                                                                                 Н.ПОЛУШКІНА

 

28.12.2018